Etusivu » Arkistot 25.6.2015

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.6.2015

Vaisala Oyj          PÖRSSI-ILMOITUS          25.6.2015

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.6.2015

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 25.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 2 075 osaketta
Kokonaishinta 49 742,32    EUR
Keskihinta/ osake 23,9722 EUR
Ylin hankintahinta/ osake    24,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 23,90 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 70 994 KPL.

Vaisala Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 17:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+25+6+2015+HUG1931686.html

Sponda myi kauppakeskuksen ja toimistotalon Moskovasta

Sponda myi kauppakeskuksen ja toimistotalon Moskovasta

Julkaistu: 2015-06-25 17:27:35 CEST
Sponda Oyj
Pörssitiedote
Sponda myi kauppakeskuksen ja toimistotalon Moskovasta

Sponda Oyj Pörssitiedote 25.06.2015 klo 18:30

Sponda myi kauppakeskuksen ja toimistotalon Moskovasta

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj myi Moskovassa sijaitsevan Solnechniy II –nimisen kauppakeskuksen sekä Bakhrushina House –nimisen toimistotalon Horizon Properties Ltd:lle yhteensä 46,6 miljoonalla dollarilla. Sponda kirjaa kaupasta noin 1,2 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen markkina-arvoihin verrattuna.

-Olemme tyytyväisiä, että kauppa toteutui haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, sanoo Spondan toimitusjohtaja Kari Inkinen.

Vuonna 2005 valmistunut Solnechniy II kauppakeskus sijaitsee Moskovan läänissä Ramenskoen keskustassa, osoitteessa 4B Vokzalnaya Street. Kauppakeskuksessa on vuokrattavaa liiketilaa noin 6 500 neliömetriä ja 110 auton parkkitila. Kauppakeskus on täyteen vuokrattu.

Bakhrushina House –toimistotalo sijaitsee Moskovan keskustassa, osoitteessa 32 Bakhrushina Street. Vuonna 2002 valmistuneen toimistotalon vuokrattava pinta-ala on lähes 4000 neliömetriä ja se on vuokrattu täyteen.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, 0400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
25.6.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tänään 25.6.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Järvinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Stuart Murray.

Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan:

Solveig Törnroos-Huhtamäki, puheenjohtaja
Tapani Järvinen
Stuart Murray

Palkitsemisvaliokunnan, nimitys- ja hallintovaliokunnan sekä kestävän kehityksen komitean osalta hallitus on katsonut, että Yhtiön nykyisen liiketoiminnan luonne ja laajuus sekä hallituksen pieni jäsenmäärä huomioon ottaen hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ei edellytä toistaiseksi näiden valiokuntien ylläpitämistä. Kaikista mainituille hallituksen valiokunnille sekä kestävän kehityksen komitealle aiemmin osoitetuista tehtävistä vastaa toistaiseksi hallitus kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800

Tapani Järvinen, hallituksen puheenjohtaja
Pekka Perä, toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 14:40 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytyminen+HUG1931582.html

MARKO SAARELAINEN HONKARAKENTEEN TOIMITUSJOHTAJAKSI

MARKO SAARELAINEN HONKARAKENTEEN TOIMITUSJOHTAJAKSI

Julkaistu: 2015-06-25 14:05:00 CEST
Honkarakenne Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
MARKO SAARELAINEN HONKARAKENTEEN TOIMITUSJOHTAJAKSI

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.6.2015 KLO 15.05

MARKO SAARELAINEN HONKARAKENTEEN TOIMITUSJOHTAJAKSI

Honkarakenne Oyj:n hallitus on nimittänyt Marko Saarelaisen (47) yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään välittömästi. Marko Saarelainen on toiminut Honkarakenteen tytäryhtiön Honka Japan Inc:n toimitusjohtajana lähes 20 vuotta.
Marko Saarelainen on kolmannen polven honkalaisia. Hänen isoisänsä Viljo Saarelainen oli yksi Honkarakenteen vuonna 1958 perustaneista veljeksistä.
”Honkarakenne on kansainvälinen yhtiö ja tässä yhtiön kehitysvaiheessa tarvitaan vahvaa myynnin osaamista. Marko Saarelaisen pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä verkoston ja tuotteiden tuntemus vahvistaa entisestään Honkarakenteen asemaa markkinoilla”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen.

Hallitus

Lisätietoja:
Arto Tiitinen 0400 566 875
Marko Saarelainen +819032169085

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
25.6.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tänään 25.6.2015 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 3.6.2015 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset lukuun ottamatta Yhtiön Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsussa mainittuja ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärän sekä hallituksen jäsenten osalta, joita muutettiin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: EUR 84.000/vuosi (aiemmin EUR 84.000/vuosi) ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi (aiemmin hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajat EUR 48.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen EUR 33.500/vuosi). Lisäksi yhtiökokous vahvisti nimitystoimikunnan ehdotuksen, ettei hallitus- tai valiokuntatyöskentelystä maksettaisi enää erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen työsuhteisen jäsenen palkkio sisältyy hänelle maksettavaan peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen ollessa neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tapani Järvinen, Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Sen lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen.

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vakuudettomien saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen, kahden kolmasosan enemmistöllä, päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta olisi 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksettaisiin kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 13:49 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1931559.html

Ahlstrom jälleenrahoittaa valmiusluottonsa

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom jälleenrahoittaa valmiusluottonsa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.6.2015 klo 14.45

Ahlstrom jälleenrahoittaa valmiusluottonsa

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, on allekirjoittanut kolmivuotisen 180 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen (revolving credit facility). Järjestelyyn sisältyy kaksi 12 kuukauden jatko-optiota, jotka ovat ehdollisia osallistuvien pankkien suostumukselle. Valmiusluotto korvaa kesäkuussa 2011 allekirjoitetun 200 miljoonan euron (alunperin 250 milj. euroa) luottojärjestelyn ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Valmiusluottosopimuksen pääjärjestäjinä ja -välittäjinä (mandated lead arrangers and bookrunners) toimivat BNP Paribas, Crédit Agricole, Nordea, Pohjola, SEB ja Swedbank. Pohjola toimii agenttipankkina ja Swedbank toimii luoton dokumentaatioagenttina (documentation agent).

Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OM Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 13:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/Ahlstrom+j%C3%A4lleenrahoittaa+valmiusluottonsa+HUG1931557.html

Caverion toteuttaa EPC-energiansäästöhankkeen Mossin kunnalliselle kiinteistöyhtiölle Norjassa

Caverion toteuttaa EPC-energiansäästöhankkeen Mossin kunnalliselle kiinteistöyhtiölle Norjassa

Julkaistu: 2015-06-25 13:00:00 CEST
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion toteuttaa EPC-energiansäästöhankkeen Mossin kunnalliselle kiinteistöyhtiölle Norjassa

Helsinki, Finland, 2015-06-25 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 25.6.2015 KLO 14.00

Caverion toteuttaa EPC-energiansäästöhankkeen Mossin kunnalliselle kiinteistöyhtiölle Norjassa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen Mossin kunnan kanssa elinkaarihankkeen toteuttamisesta EPC (Energy Performance Contracting) -mallilla. EPC on energiansäästösopimusmalli, jossa Caverion analysoi kunnan kiinteistökannan sekä toteuttaa toimenpiteitä sen energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Hanke kattaa 34 julkista rakennusta Mossin kunnassa. Rakennusten kokonaispinta-ala on noin 91 000 m2. Tavoitteena on pienentää kyseisten kiinteistöjen energiankulutusta 45 prosentilla muun muassa modernisoimalla, parantamalla ja optimoimalla niiden talotekniikkaa. Hankkeeseen kuuluvat lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sekä automaatiojärjestelmät.

Hankkeen ensimmäinen kolmesta vaiheesta alkaa kesäkuussa 2015, jolloin kartoitetaan keinoja vähentää kunnan energiankulutusta. Tämä jälkeen Mossin kunnallinen kiinteistöyhtiö aikoo toteuttaa toisen ja kolmannen vaiheen. Toisessa vaiheessa aloitetaan talotekniikan tehostaminen. Kolmannessa vaiheessa 5-vuotisella optimointivaiheella varmistetaan energiankäytön seuranta sopimuksen mukaisten energiasäästöjen takaamiseksi.

Mossin kunnallinen kiinteistöyhtiö sijoittaa kaikkiin kolmeen vaiheeseen 4,5 miljoonaa euroa, jotka kunta saa takaisin vähentyneiden energiakustannusten muodossa noin kahdeksan vuoden kuluessa.

”Olemme ylpeitä, että saamme osallistua ympäristövaikutusten minimoimiseen ja että Mossin kunta valitsi meidät auttamaan julkisten rakennusten modernisoinnissa energiatehokkaiksi rakennuksiksi”, kertoo Caverion Norjan divisioonajohtaja Knut Gaaserud.

Mossin kunnallinen kiinteistöyhtiö kuuluu Caverionin Julkinen sektori -asiakassegmenttiin.

Lisätiedot:

Caverion Norja, Roar Andersen, Viestintäjohtaja, puh. + 47 908 30 310, roar.andersen@caverion.no

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pöyrylle ympäristövaikutusten arvioinnin toimeksianto Finnpulpin Kuopioon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen

Pöyry PLC

Pöyrylle ympäristövaikutusten arvioinnin toimeksianto Finnpulpin Kuopioon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen

PÖYRY OYJ   Lehdistötiedote 25.6.2015 klo 13.30

Pöyrylle ympäristövaikutusten arvioinnin toimeksianto Finnpulpin Kuopioon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen

Pöyry on saanut Finnpulp Oy:lta ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) toimeksiannon suunnitteilla olevaan sellutehtaaseen Kuopioon. Arviointi kattaa on Finnpulpin hankkeen eri toteutusvaihtoehdot ympäristövaikutuksineen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely pitää sisällään sellutehtaan rakentamisen ja toiminnan arvioinnin lisäksi siihen olennaisesti liittyviä oheistoimintoja, kuten alueelle tarvittavien tie- ja raideyhteyksien sekä sähkönsiirtoverkon rakentamisen.

Finnpulp valmistelee maailman suurimman havusellutehdasinvestoinnin toteuttamista Kuopioon. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa. Finnpulpin tavoite on olla maailman tehokkain ja modernein havusellun tuottaja. Markkinasellua tuottavan tehtaan on tarkoitus käynnistyä 2019 loppuun mennessä.

Erityisesti pehmo- ja pakkauspaperin raaka-ainetuotantoon suunnitellun sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaa markkinoille bioenergiaa sekä puupohjaisia biokemikaaleja kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Puuraaka-aineen tarpeeksi on arvioitu n. 6,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

“Oli helppoa ja luontavaa jatkaa YVA vaiheeseen Pöyryn kanssa sellutehtaan esiselvitysvaihteen jälkeen. Pöyryllä teollinen ja ympäristöpuolen osaaminen yhdistyy tavalla, joka on sopiva Finnpulpin tarpeisiin”, sanoo Timo Piilonen, Finnpulpin Projektijohtaja

“Perinteinen paperi- ja selluteollisuus elää murrosvaiheessa kohti biopohjaisia tuotantoratkaisuja. Maailman johtavana paperi- ja selluteollisuuden suunnittelu- ja konsultointiyrityksenä olemme ylpeitä voidessamme tukea asiakkaitamme muutoksessa kohti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Pöyrylle on kunnia saada tukea Finnpulpia tämän merkittävän projektin kehittämisessä”, toteaa Nicholas Oksanen, johtaja,Teollisuus-liiketoimintaryhmä.

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus kirjataan Teollisuus-liiketoimintaryhmän vuoden 2015 toisen neljänneksen tilauskantaan.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antavat:

Nicholas Oksanen
johtaja, Teollisuus-liiketoimintaryhmä
puh. 010 33 22294

Pasi Tolppanen
johtaja, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
toimitusjohtaja, Pöyry Finland Oy
puh. 010 33 26656

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 12:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/P%C3%B6yrylle+ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutusten+arvioinnin+toimeksianto+Finnpulpin+Kuopioon+suunnitteilla+olevaan+sellutehtaaseen+HUG1931510.html

YIT valittiin Kotkan poliisitalon rakentajaksi

YIT valittiin Kotkan poliisitalon rakentajaksi

Julkaistu: 2015-06-25 12:00:00 CEST
YIT
Sijoittajauutiset
YIT valittiin Kotkan poliisitalon rakentajaksi

Helsinki, Finland, 2015-06-25 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 25.6.2015 KLO 13.00

YIT valittiin Kotkan poliisitalon rakentajaksi

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kotkan poliisitalon uudisrakennuksen rakentamisesta. Projekti toteutetaan allianssihankkeena Senaatti-kiinteistöjen Kärkihankemallin mukaan ja sen arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Rakentaminen aloitetaan heinäkuussa 2015 ja hanke valmistuu lokakuussa 2016.

Uudet, vajaan 6 000 neliömetrin laajuiset tilat nousevat Kotkan kaupungin Kotkansaaren kaupunginosaan nykyisen poliisitalon länsipuolella sijaitsevaan kortteliin. Hankkeessa tehdään Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle poliisitalokonseptin mukaiset toimivat ja nykypäivän tekniset, taloudelliset vaatimukset täyttävät terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti toteutettuna.

Lisätietoja:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi
Jukka Pohjola, aluejohtaja, Talonrakennus Kaakkois-Suomi, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 216 618, jukka.pohjola@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SATOn 75-vuotisjuhlavuoden arkkitehtuurikilpailu käynnistyy

SATOn 75-vuotisjuhlavuoden arkkitehtuurikilpailu käynnistyy

Julkaistu: 2015-06-25 11:12:09 CEST
SATO Oyj
Lehdistötiedote
SATOn 75-vuotisjuhlavuoden arkkitehtuurikilpailu käynnistyy
Tavoitteena innovatiivinen, kestävän kehityksen mukainen asuintalo

Helsinki, Finland, 2015-06-25 11:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Lehdistötiedote, 25.6.2015 klo 12.12

Asuntosijoitusyhtiö SATO järjestää 75-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi arkkitehtuurikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun kohteena on Helsingin Jätkäsaaressa Atlantinkadulla sijaitseva tontti. Kilpailulla haetaan uusia näkökulmia kestävän kehityksen mukaiseen asumiseen tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien valossa.

Tontille toteutetaan SATO VuokraKoteja ja Hitas-omistusasuntoja. Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, paikkaansa sopiva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu.

Kutsukilpailuun osallistuu kuusi arkkitehtitoimistoa Pohjoismaista ja Euroopasta: Archeus (FI), Helen & Hard (NO), Huttunen Lipasti Pakkanen Architects (FI), JDS / Julien De Smeds Architects (DK, BE, CN), SeARCH (NL), Tham & Videgård Arkitekter (SE).

Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari SATOsta:

– Haluamme kunnioittaa kilpailulla SATOn hienoa historiaa innovatiivisten asumisratkaisujen toteuttajana. Mukaan otettiin rohkeita monipuolisia suunnittelijoita, joilta voimme odottaa tuoreita näkökulmia tulevaisuuden asumisen suunnittelussa.

– Rakennuksen ulkonäön suhteen arkkitehtien luovuudelle annetaan tilaa asemakaavan puitteissa. Erityisen mielenkiintoista on nähdä, miten kilpailun osallistujat toteuttaisivat tontin koilliskulmaan kaavoitetun korttelin muita rakennuksia korkeamman, 12-kerroksisen osan.

Kilpailu alkaa 1.7. ja päättyy 2.10. Tuomaristoon kuuluu Helsingin kaupungin ja SATOn edustajien lisäksi professori Markku Hedman ja SAFAn edustajana arkkitehti Anna Brunow. Alustavan aikataulun mukaan tuomariston työ päättyy 13.11.2015 mennessä.

Kilpailun tulokset julkistetaan erillisessä julkistamistilaisuudessa, jonka jälkeen ehdotukset ja palkintolautakunnan laatima pöytäkirja asetetaan näytteille SATOn verkkosivuilla www.sato.fi. Kilpailun tulos julkaistaan myös Arkkitehtiuutisissa ja SAFA:n internetsivuilla www.safa.fi.

Kohteen toteutuksen suunnittelu on tarkoitus aloittaa välittömästi kilpailun ratkettua.

LIITE (tiedotteen lopussa):
Havainnekuva alueesta

Lisätietoja:

SATO Oyj
Pasi Suutari, p. 0201 34 4008 ja 040 504 4292

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 200 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

Liitteet:
Arkkitehtuurikilpailu_LIITE.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter