Etusivu » Arkistot 24.6.2015

VALOE ON SAANUT FTTK:LTA TIEDOKSI HAKEMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMISEKSI

VALOE ON SAANUT FTTK:LTA TIEDOKSI HAKEMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMISEKSI

Julkaistu: 2015-06-24 20:50:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ON SAANUT FTTK:LTA TIEDOKSI HAKEMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMISEKSI

Valoe Oyj Pörssitiedote 24.6.2015 klo 21.50

VALOE ON SAANUT FTTK:LTA TIEDOKSI HAKEMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMISEKSI

Valoe Oyj on saanut FTTK Company Limitediltä (“FTTK”) tiedoksi hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Välimiesmenettely koskee yhtiöiden välistä osakekauppaa, jossa 30% Cencorp Automation Oy:n osakkeista vaihtaa omistajaa ja siihen liittyvää riitakokonaisuutta. Hakemuksessa vaaditaan ensisijaisesti välimiesoikeutta vahvistamaan, että osakekauppa on saatettu loppuun, ja että osakkeiden hallinta on siirtynyt FTTK:lle kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi. Valoe kiistää vaateet perusteettomina ja katsoo, että em. osakekauppa ei tule voimaan ennen kuin kauppasopimuksen muut ehdot ovat täyttyneet. Valoe tulee vaatimaan FTTK:lta oikeudenkäyntikulujensa ja muiden mahdollisten vahinkojensa korvaamista täysimääräisenä.

Mikkelissä 24. päivänä kesäkuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.6.2015

Vaisala Oyj          PÖRSSI-ILMOITUS          24.6.2015

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.6.2015

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 24.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 900 osaketta
Kokonaishinta 21 252,50    EUR
Keskihinta/ osake 23,6139 EUR
Ylin hankintahinta/ osake    23,69 EUR
Alin hankintahinta/ osake 23,50 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 68 919 KPL.

Vaisala Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-24 17:58 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/24/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+24+6+2015+HUG1931202.html

Incap Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos: anti ylimerkittiin

Incap Corporation

Incap Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos: anti ylimerkittiin

Incap Oyj        Pörssitiedote           24.6.2015 klo 17 

INCAP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS: ANTI YLIMERKITTIIN

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista (“Merkintäetuoikeusanti”), jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”). Merkintäaika alkoi 1.6. ja päättyi 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan Merkintäetuoikeusannissa merkittiin hyväksyttävästi ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 585 585 Uutta Osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 52 850 453 Uutta Osaketta eli noin 146 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä. Yhtiön hallitus hyväksyi Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti hyväksyttävästi tehtyjen ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 585 585 Uuden Osakkeen merkinnät ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 2 528 450 Uuden Osakkeen merkinnät eli 100 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsivät Merkintäetuoikeusannissa niille tarjottuja Uusia Osakkeita antamiensa ehdollisten merkintäsitoumustensa mukaisesti vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän.

Yhtiö keräsi Merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2 182 280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli Merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän. Näin ollen lopullinen tulos ei kerättyjen varojen kokonaismäärän osalta poikkea Yhtiön 23.6.2015 tiedottamasta Osakeannin alustavasta tuloksesta. Osakeantiin osallistui ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 1 033 merkitsijää ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 471 merkitsijää.

Merkintäetuoikeusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa enintään 109 114 035 kappaleella 218 228 070 osakkeeseen. Kokonaismerkintähinta 2 182 280,70 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäetuoikeusanti ei muuta Yhtiön rekisteröityä osakepääomaa.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.6.2015 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsingissä arviolta 1.7.2015.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 24.6.2015                                               

INCAP OYJ 

Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-24 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/24/Incap+Oyj+n+merkint%C3%A4etuoikeusannin+lopullinen+tulos+anti+ylimerkittiin+HUG1931103.html

Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet muuttumattomat ja hallituksen vahvistamat

Valmet Corporation

Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet muuttumattomat ja hallituksen vahvistamat

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24.6.2015 klo 16.45

Valmetin hallitus on vahvistanut uudelleen 3. syyskuuta 2013 julkistetut ja 31. heinäkuuta 2014 jälleen vahvistetut Valmetin strategian ja taloudelliset tavoitteet, jotka säilyvät muuttumattomina.

Strategia

Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Yritys keskittyy edelleen kehittämään ja toimittamaan kilpailukykyisiä teknologioita ja palveluja sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on sitoutunut parantamaan asiakkaidensa suorituskykyä.

Valmet pyrkii strategisten tavoitteidensa saavuttamiseen seuraavien painopisteiden (Must-Win) avulla: erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit sekä voittava joukkue. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Taloudelliset tavoitteet muuttumattomia

Valmetin taloudelliset tavoitteet säilyvät muuttumattomina, ja ne ovat seuraavat:

Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu
Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä: 6-9 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 %
Osingonmaksu vähintään 40 % nettotuloksesta

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laineen kommentti:

“Valmet on edennyt järjestelmällisesti strategiansa toteuttamisessa. EBITA-marginaalitavoite 6-9 prosenttia on yhä perusteltu, ja jatkamme työskentelyä tämän tason saavuttamiseksi. Automaatioliiketoiminnan osto oli tärkeä askel, ja nyt voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia hyötyjä. Valmet on sitoutunut parantamaan asiakkaidensa suorituskykyä,” sanoo Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja.

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-24 15:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/24/Valmetin+strategia+ja+taloudelliset+tavoitteet+muuttumattomat+ja+hallituksen+vahvistamat+HUG1930945.html

Kotipizza Group Oyj : LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj : LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN
Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö” tai “Kotipizza Group”) hallitus on 24.6.2015 päättänyt seuraavista muutoksista Yhtiön 4.6.2015 julkistetun listautumisannin (“Listautumisanti”) ehtoihin:

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta muutetaan 5,00 euroon osakkeelta.
Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä nostetaan 5.492.000 uuteen osakkeeseen, minkä lisäksi Yhtiö antaa Listautumisannin Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”).
Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan 1.7.2015 klo 16:30 saakka.

Yhtiö on laatinut Listautumisannin ehtojen muutoksia ja niihin liittyviä muita esitteen tietoja koskevan täydennysasiakirjan 4.6.2015 päivättyyn esitteeseen. Finanssivalvonta on 24.6.2015 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Täydennysasiakirjan julkistamisen jälkeen osakkeita yleisöannissa merkitsevien sijoittajien on maksettava merkinnän yhteydessä merkintähinta 5,00 euroa osakkeelta.
Kotipizza Groupin Listautumisannissa tähän asti tehtyjen osakemerkintöjen määrä lähestyy tasoa, jolla Listautumisanti voi toteutua. Yhtiö uskoo, että merkintähinnan tuntuva alentaminen ja aikataulun pidentäminen houkuttelevat sijoittajia, jotka vielä harkitsevat merkintäsitoumuksen tekemistä tarjottavista osakkeista. Jos listautumisanti toteutuu muutettujen ehtojen mukaiseen enimmäismäärään, uusien sijoittajien osuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen nousisi noin 44,5 prosenttiin.
Lisätietoja Listautumisannista on Kotipizza Groupin 4.6.2015 julkistamassa esitteessä ja 24.6.2015 julkistetussa täydennysasiakirjassa, jotka ovat saatavilla verkko-osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com ja www.op.fi/merkinta.
Uusi aikataulu

Merkintäaika päättyy: 1.7.2015 klo 16:30
Listautumisannin tulos julkistetaan: 2.7.2015
Merkintähinnan viimeinen maksupäivä instituutioannissa: 6.7.2015 kello 10.00
Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio): 7.7.2015
Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla (arvio): 7.7.2015

Peruutusoikeus
Ennen listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan listalleottoesitteen täydennyksen julkistamisesta eli viimeistään 26.6.2015 klo 16.30.
Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Mahdollinen sitoumuksen peruuttaminen koskee sitoumusta kokonaisuudessaan. Jos merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintävarausmaksu palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716

LIITE: Täydennysasiakirja Kotipizza Group Oyj:n 4.6.2015 julkistamaan esitteeseen

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeita tämän tiedotteen tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai, jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.

Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), tämä tiedote ja tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”). Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.

Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt, työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen, tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen liitännäisiä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

LIITE: Täydennysasiakirja Kotipizza Group Oyj:n 4.6.2015 julkistamaan esitteeseen
                                                                          

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-24 15:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/24/Kotipizza+Group+Oyj+LISTALLEOTTOESITETT%C3%84+ON+T%C3%84YDENNETTY+TARJOTTAVIEN+OSAKKEIDEN+MERKINT%C3%84HINTAA+MUUTETAAN+LISTAUTUMISANNISSA+TARJOTTAVIEN+OSAKKEIDEN+M%C3%84%C3%84R%C3%84%C3%84+LIS%C3%84T%C3%84%C3%84N+JA+MERKINT%C3%84AIKAA+JATKETAAN+HUG1931101.html

RAMIRENT JA NCC VIASAFE TUTKIVAT MAHDOLLISUUKSIA LAAJENTAA YHTEISTYÖTÄ TIETURVALLISUUDESSA

RAMIRENT JA NCC VIASAFE TUTKIVAT MAHDOLLISUUKSIA LAAJENTAA YHTEISTYÖTÄ TIETURVALLISUUDESSA

Julkaistu: 2015-06-24 15:00:00 CEST
Ramirent Oyj
Lehdistötiedote
RAMIRENT JA NCC VIASAFE TUTKIVAT MAHDOLLISUUKSIA LAAJENTAA YHTEISTYÖTÄ TIETURVALLISUUDESSA
RAMIRENT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.6.2015 klo 16.00

Vantaa, Suomi, 2015-06-24 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Ramirent ja NCC ViaSafe ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tutkiakseen mahdollisuuksiaan laajentaa yhteistyötä tie- ja liikenneturvallisuudessa.

Ramirent on vuokrannut jo vuosia liikenneturvallisuuslaitteita ja on viime aikoina laajentanut tarjontaansa niihin liittyviin palveluihin mukaan lukien liikennejärjestelysuunnittelu. Ramirentin laajenettu liikenneturvallisuuspalveluvalikoima yhdistettynä yli 200 toimipisteen verkostoon Pohjoismaissa tarjoaa mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia NCC ViaSafen kanssa.

“Olemme erittäin iloisia yhtiöidemme välillä vallitsevasta keskinäisestä luottamuksesta. Yhteistyö NCC ViaSafen kanssa tarjoaa synergioita tie- ja liikenneturvallisuuden ratkaisujen kehittämisessä”, sanoo Ramirent-konsernin toimitusjohtaja Magnus Rosén.

“NCC on järjestänyt liikenneturvallisuusliiketoimintansa ViaSafe-tuotemerkin alle. Nykyisen yhteistyömme lisäksi, aiomme nyt tutkia NCC Viasafen ja Ramirentin mahdollisuuksia täydentää onnistuneesti toistensa tie- ja liikenneturvallisuustuotteiden ja -palveluiden tarjontaa”, sanoo Hans Säll, NCC Roadsin liiketoiminnan kehittämiskoordinaattori.

Lisätietoja:
Magnus Rosén, toimitusjohtaja, Ramirent-konserni, puh. 020 750 2845
Hans Säll, liiketoiminnan kehittämiskoordinaattori, NCC Roads, puh. +46 70-245 79 06

RAMIRENT – MORE THAN MACHINES. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent keskittyy Itämeren alueen markkinoilla Pohjoismaihin sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan. Ramirent on markkinajohtaja seitsemässä maassa yhtiön kymmenestä toimintamaasta. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 600 työntekijää 301 toimipaikassa 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Raute Oyj:n taloustiedotteet vuonna 2016

Raute Oyj:n taloustiedotteet vuonna 2016

Julkaistu: 2015-06-24 14:30:00 CEST
Raute Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Raute Oyj:n taloustiedotteet vuonna 2016

Nastola, 2015-06-24 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.6.2015 klo 15.30

RAUTE OYJ:N TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2016

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2015 tilinpäätöksestä tiistaina 16.2.2016.

Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
– tammi-maaliskuu perjantaina 29.4.2016
– tammi-kesäkuu keskiviikkona 27.7.2016
– tammi-syyskuu keskiviikkona 26.10.2016.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 31.3.2016.

RAUTE OYJ
Arja Hakala
talousjohtaja

LISÄTIETOJA:
talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 03 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 587.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa One Cramo Osakeohjelmaa

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa One Cramo Osakeohjelmaa

Julkaistu: 2015-06-24 14:15:00 CEST
Cramo Oyj
Pörssitiedote
Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa One Cramo Osakeohjelmaa

Vantaa, Suomi, 2015-06-24 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 24.6.2015 klo 15.15 (EET)

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa One Cramo Osakeohjelmaa

Cramo Oyj:n hallitus päätti jatkaa vuonna 2012 perustettua One Cramo Osakeohjelmaa ja päätti uudesta säästökaudesta 2015-2016. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat edellisten vuosien mukaiset.

One Cramo Osakeohjelman kautta 654:stä Cramon työntekijästä on tullut Cramon osakkeenomistajia.

Uusi säästökausi alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2016. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 5 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä kuukaudessa on 2 prosenttia kunkin osallistujan bruttopalkasta. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet omistusjakson päättymiseen 15.5.2019 saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt bad leaver -syistä ennen tätä. Alkavan säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään neljä miljoonaa euroa.

Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen helmikuusta 2016 alkaen. Ostetuille osakkeille alkavan säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh: 040 510 5710

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Saku Sipola nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi

Saku Sipola nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi

Julkaistu: 2015-06-24 14:00:10 CEST
SATO Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Saku Sipola nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi

Helsinki, Finland, 2015-06-24 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Yhtiötiedote, 24.6.2015 klo 15.00

SATO Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Saku Sipola, 47. Hän aloittaa tehtävässä loppuvuonna myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Nykyinen toimitusjohtaja Erkka Valkila siirtyy eläkkeelle vuoden lopulla. Valkilan työsuhdetta jatkettiin vuonna 2013 työsopimuksen mukaisen eläkeiän jälkeen kahdella vuodella.

Sipola siirtyy SATOon Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut noin neljä vuotta. Sitä ennen hän on toiminut johtajana Rautaruukki Oyj:ssä ja erilaisissa johtotehtävissä YIT Oyj:ssä.

SATOn hallituksen puheenjohtaja Esa Lager:

– SATO on kasvanut Valkilan johdolla merkittäväksi asuntosijoitusyhtiöksi ja yhtiön kannattavuus on ollut erinomainen. Tavoitteena on edelleen kannattava kasvu ja asiakaskokemuksen parantaminen.

– Saku Sipolalla on pitkäaikainen johtamiskokemus sekä näyttöä uudistamiskyvystä ja tuloksellisesta toiminnasta. Uskon, että hänen johdollaan yhteistyössä yhtiön ammattitaitoisen henkilöstön kanssa SATO edelleen vahvistaa asemaansa johtavana asuntosijoitusyhtiönä.

Saku Sipola:

– SATO on erinomainen yritys, jonka palveluiden kysyntää voimakas kaupungistuminen tukee. Tämä luo edellytykset vahvaan tuloksentekoon jatkossakin. On innostavaa päästä yhdessä satolaisten kanssa kehittämään yhtiötä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Esa Lager, p. 040 506 5929
Saku Sipola, p. 040 551 5953

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 200 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

Liitteet:
Saku_Sipola.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Julkaistu: 2015-06-24 13:45:00 CEST
Saga Furs Oyj
Osavuosikatsaus
Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj Osavuosikatsaus 24.6.2015 klo 14.45

Saga Furs Oyj:n tulos selvästi voitollinen

Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.2.2015-30.4.2015 30 prosenttia 310,5 miljoonaan euroon (238,5 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli marras-huhtikuussa 360,4 miljoonaa euroa (272,3 MEUR).Yhtiö välitti katsauskauden aikana 4,6 miljoonaa nahkaa (4,0 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Yhtiön välittämä nahkamäärä oli marras-huhtikuun aikana 5,4 miljoonaa nahkaa (4,5 milj. nahkaa).Minkinnahkojen euromääräinen hintataso nousi 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta. Ketunnahkojen hintataso säilyi edellisen vastaavan katsauskauden tasolla.Konsernin liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Marras-huhtikuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR).
Liiketoiminnan kulut laskivat 12 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Marras-huhtikuun liiketoiminnan kulut olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).
Konsernin tulos ennen veroja oli katsauskaudella 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR).
Konsernin tulos oli katsauskaudella 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR).
Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 2,80 euroa (1,10 EUR) ja marras-huhtikuussa 1,41 euroa (-0,69 EUR).
Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen: yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi.

Konsernin avainlukuja2/15-4/1511/14-4/152/14-4/1411/13-4/1411/13-10/14
3 kk6 kk3 kk6 kk12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR310,5360,4238,5272,3505,4
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl4 5605 3593 9634 4599 797
Liikevaihto, MEUR25,532,920,926,349,8
Liiketulos, MEUR11,03,34,0-4,9-1,1
Tulos ennen veroja, MEUR12,76,65,0-3,02,1
Osakekohtainen tulos, EUR2,801,411,10-0,690,41
Oman pääoman tuotto, (ROE) %11,4 %5,6 %4,5 %-2,8 %1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) %6,6 %3,8 %3,0 %-1,6 %1,7 %

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2014, mutta kuitenkin siten, että tilikauden alussa onotettu käyttöön tiettyjä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja tilinpäätöksessä31.10.2014 kuvatulla tavalla. Uusien ja uudistettujen standardien käyttöönotolla ei oleollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä osavuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä (1.2.-30.4.2015) yhden huutokaupan 10.- 20. maaliskuuta 2015 yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Talven kylmä sää Kiinassa, pienet nahkavarastot sekä turkisten muodissa oleminen vaikuttivat myönteisesti tärkeimpien nahkatyyppien kysyntään, ja ne myytiin sataprosenttisesti kovan kilpailun vallitessa. Venäjän markkinoiden epävarmuus heijastui kuitenkin Blue Frost- ja hopeaketunnahkojen kysyntään ja niiden myyntiprosentit jäivät alhaisiksi. Saga Furs Oyj välitti huutokaupassa 3,6 miljoonaa minkinnahkaa (3,1 miljoonaa edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa), 780.000 ketunnahkaa (730.000), 97.000 karakul-lampaannahkaa (110.000) ja 45.000 suomensupinnahkaa (48.000). Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 308 miljoonaa euroa (238 MEUR).

Yhtiö välitti marras-huhtikuun aikana 4,1 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 3,3 milj.), 1,0 miljoonaa ketunnahkaa (800.000), 190.000 karakul-lampaannahkaa (300.000) ja 63.000 suomensupinnahkaa (71.000). Nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta välitysmyynnin arvo kasvoi 32 prosenttia ja oli 360 miljoonaa euroa (272 MEUR).

HuutokauppaVälitysmyyntiArvoVälitysmyyntiArvo
1.000 kplEUR 1.0001.000 kplEUR 1.000
2014/20152014/20152013/20142013/2014
Joulukuu79549 48049433 779
Maaliskuu4 540307 9853 959238 071
Varastomyynti242 8967493
Yhteensä5 359360 3614 459272 344

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta välitetyn nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Marras-huhtikuun liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR). Liikevaihdosta 64 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 17 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja 17 prosenttia nahkontapalvelujen ja eläinten myynnistä. Liiketoiminnan muut tuotot kolminkertaistuivat tilikauden toisella neljänneksellä ja olivat 530.000 euroa. Marras-huhtikuun liiketoiminnan muut tuotot olivat 630.000 euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy palautuneita ostajaluottotappioita katsauskaudella 450.000 euroa ja marras-huhtikuussa 470.000 euroa.

Liiketoiminnan kulut laskivat tilikauden toisella neljänneksellä 12 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Henkilöstökulut kasvoivat 510.000 euroa ja poistot 200.000 edellisestä vastaavasta katsauskaudesta. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,2 miljoonaa euroa. Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö väheni 620.000 euroa pääasiassa siitoseläinkaupan pienenemisen johdosta. Liiketoiminnan kulut laskivat marras-huhtikuussa neljä prosenttia ja olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).

Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 66 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR). Kasvu johtui pääasiassa nettokorkotuottojen kasvusta. Marras-huhtikuun nettorahoitustuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).

Tilikauden toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja katsauskauden tulos 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,4 prosenttia (4,5 %) ja tulos osaketta kohden 2,80 euroa (1,10 euroa). Marras-huhtikuun tulos ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR). Oman pääoman tuotto oli marras-huhtikuussa 5,6 prosenttia (-2,8 %) ja tulos osaketta kohden 1,41 euroa (-0,69 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,7 prosenttia (huhtikuun 2014 lopussa 40,0 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.10.2014 43,6 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 234,3 miljoonaa euroa (30.4.2014 235,2 MEUR ja 31.10.2014 219,0 MEUR). Oma pääoma osaketta kohden oli 25,71 euroa (30.4.2014 23,77 euroa ja 31.10.2014 24,98 euroa).

Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi. Tulosvaroituksen mukaan kylmä talvisää Kiinassa ja sen ansiosta hyvin sujunut vähittäismyyntikausi sekä vahva kansainvälinen turkismuoti olivat vaikuttaneet myönteisesti maaliskuun huutokaupan tuloksiin, vaikka Venäjän markkinoiden epävarmuus ja ruplan heikentyminen heijastuivatkin joidenkin minkki- ja kettutyyppien kysyntään. Yhdysvaltain dollarin selvä vahvistuminen tammi-maaliskuun aikana vaikutti myös suotuisasti hintatasoon ja yhtiön liikevaihtoon.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit marras-huhtikuun aikana olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,3 MEUR) eli 16 prosenttia (17 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 51 prosenttia kohdistui emoyhtiön rakennuksiin ja rakennelmiin ja 30 prosenttia emoyhtiön kalustoon. Saga Congress Centerin uusitut huutokauppa- ja ravintolatilat otettiin käyttöön ennen maaliskuun huutokauppaa.

Osake ja kurssikehitys

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto marras-huhtikuun aikana oli yhteensä 11,5 miljoonaa euroa ja 460.000 osaketta eli 17 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 28,98 euroa, alin kurssi 20,40 euroa ja keski­kurssi 25,20 euroa. Kauden päätöskurssi oli 26,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.4.2015 oli 95,4 miljoonaa euroa.

Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.4.2015 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 161 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 155 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 339 henkilöä (312 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 406 henkilöä (379 henkilöä).

Yhtiökokoukset

Saga Furs Oyj:n 22.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa/osake eli yhteensä 2.520.000 euroa sekä siirtää 150.000 euroa suhdannerahastoon. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Yhtiön hallitukseen valittiin turkistuottajat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Pentti Lipsanen, Christer Nordmyr, Hannu Sillanpää ja Rainer Sjöholm sekä Vitra Home -liiketoiminnan johtaja Mirkku Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

Kausivaihtelu

Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huuto­kauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa25.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Saga Furs Oyj järjesti 3.-12. kesäkuuta 2015 huutokaupan yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Huutokauppaa käytiin pitkälti Hongkong/Kiinan vedossa, ja välitysmyynnin arvo nousi hintatason nousun ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen myötä lähes 220 miljoonaan euroon (157 MEUR edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa). Huutokauppaan osallistui lähes 800 ostajaa, ja siinä välitettiin 3,3 miljoonaa minkinnahkaa (3,5 miljoonaa), 650.000 ketunnahkaa (620.000), 33.000 karakul-lampaannahkaa (12.000) ja 31.000 suomensupinnahkaa (16.000).

Katsaus lopputilikauteen

Saga Furs Oyj järjestää tilikauden viimeisen huutokaupan 15.-21. syyskuuta. Huutokaupassa tarjotaan noin 620.000 ketunnahkaa ja 1,8 miljoonaa pääasiassa heikompilaatuista minkinnahkaa. Markkinatilanteen kehitys riippuu ennen kaikkea Kiinassa käytävän raaka-aine- ja pukinekaupan käynnistymisestä kesän ja syksyn aikana. Venäjän ja Euroopan markkinoiden ei odoteta merkittävästi piristyvän lyhyellä aikavälillä.

Tilikauden kustannusten arvioidaan kasvavan lisääntyneiden nahkojen käsittely- ja varastointikustannusten, euron heikkenemisen sekä nahkahintojen nousun seurauksena. Nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan kuitenkin säilyvän edellisen tilikauden tasolla.

Muokkaamattomien turkisnahkojen tulliton väliaikainen maahantuonti Kiinaan päättyy kesäkuun 2015 lopussa, mikä saattaa hidastaa nahkojen maahantuontia ja luoda epävarmuutta. Tämän vuoksi yhtiö pyrki kesäkuun huutokaupassa edistämään minkin- ja ketunnahkojen välitysmyyntiä muun muassa tarjoamalla asiakkaille viime vuoden tapaan aiempaa pidempiä maksuaikoja. Tuottajien odotetaan käyttävän kesän ja syksyn aikana konsernin tarjoamaa ennakkorahoitusta samassa määrin kuin edellisvuonna. Konsernin nettorahoitustuottojen arvioidaan jäävän lopputilikauden aikana edellistilikauden tasolle. Konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisen tilikauden tulosta paremmaksi.

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT30.4.201530.4.201431.10.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet40 52431 01837 463
Aineettomat hyödykkeet4 2024 2294 314
Myytävissä olevat sijoitukset782678684
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset3 6536 9654 405
Pitkäaikaiset varat yhteensä49 16042 89046 866
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus2 6532 2032 547
Korolliset ostajasaamiset57 68457 96058 256
Korolliset tarhaajasaamiset46 26251 93585 371
Korottomat saamiset46 36169 49721 930
kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset1 1673 3690
Rahavarat30 9707 3374 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä185 098192 301172 162
Varat yhteensä234 258235 190219 028
OMA PÄÄOMA JA VELAT30.4.201530.4.201431.10.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma7 2007 2007 200
Ylikurssirahasto254254254
Muut rahastot19 74019 59019 590
Muuntoero555660
Arvonmuutosrahasto333245262
Kertyneet voittovarat64 96758 22662 565
Oma pääoma yhteensä92 55085 57089 931
Pakolliset varaukset266266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat2 1812 0372 168
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat103 218101 06799 367
Ostovelat ja muut velat35 93146 49426 751
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat11322546
Lyhytaikaiset velat yhteensä139 262147 583126 664
Velat yhteensä141 443149 620128 832
Oma pääoma ja velat yhteensä234 258235 190219 028
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR 1.0001.2.2015-1.11.2014-1.2.2014-1.11.2013-1.11.2013-
30.4.201530.4.201530.4.201430.4.201431.10.2014
3 kk6 kk3 kk6 kk12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto25 46032 89320 91626 29349 783
Liiketoiminnan muut tuotot534626174246416
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-980-2 517-1 602-2 898-4 525
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-6 221-12 885-5 715-12 063-19 239
Poistot ja arvonalentumiset-1 157-2 217-961-1 847-3 893
Liiketoiminnan muut kulut-6 593-12 602-8 789-14 641-23 596
Liiketulos11 0423 2984 023-4 909-1 054
Rahoitustuotot2 0644 0151 2562 2884 821
Rahoituskulut-366-702-234-421-1 682
Tulos ennen veroja12 7396 6115 045-3 0422 085
Tuloverot-2 652-1 536-1 076541-612
Katsauskauden tulos10 0875 0753 969-2 5011 473
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat sijoitukset6290425270
Muuntoerot-8-9-2-15
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi-12-18-8-10-12
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen4163314064
Katsauskauden laaja tulos yhteensä10 1295 1394 001-2 4611 536
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *)2,801,411,10-0,690,41
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole

Konsernin rahavirtalaskelma

EUR 1.0001.11.2014-1.11.2013-1.11.2013-
30.4.201530.4.201431.10.2014
6 kk6 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta337 359227 411487 583
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut157215337
Maksut liiketoiminnan kuluista-306 813-290 693-545 324
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja30 703-63 066-57 404
Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista-541-276-731
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-91-96-970
Saadut korot liiketoiminnasta3 7682 8654 535
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta41274285
Saadut osingot liiketoiminnasta222121
Maksetut välittömät verot-3 059-4 446-1 890
Liiketoiminnan rahavirta (A)31 215-64 924-56 154
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin-5 191-4 265-12 859
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot275088
Investoinnit muihin sijoituksiin-8-88-87
Investointien rahavirta (B)-5 171-4 303-12 858
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nosto3 14051 49555 250
Maksetut osingot-2 273-3-7 250
Rahoituksen rahavirta (C)86751 49248 000
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-)26 911-17 734-21 012
Rahavarat 30.4./31.10.30 9707 3374 059
./. Rahavarat 1.11.4 05925 07125 071
Rahavarojen muutos26 911-17 734-21 012
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 – 30.4.2014
Osake-pääomaYlikurssi-rahastoMuut rahastotMuuntoeroArvon-muutos-rahastoKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajien osuusVähem-mistön osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.11.20137 20025417 3705720470 32795 411095 411
Katsauskauden tulos-2 501-2 501-2 501
Muut laajan tuloksen erät-141-14040
Osingonjako-7 380-7 380-7 380
Siirto suhdannerahastoon2 220-2 22000
Oma pääoma 30.4.20147 20025419 5905624658 22685 570085 570
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2014 – 30.4.2015
Oma pääoma 1.11.20147 20025419 5906026262 56589 931089 931
Katsauskauden tulos5 0755 0755 075
Muut laajan tuloksen erät-572-46363
Osingonjako-2 520-2 520-2 520
Siirto suhdannerahastoon150-15000
Oma pääoma 30.4.20157 20025419 7405533364 96792 550092 550
Tunnusluvut
2014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa360 361272 344505 418
Liikevaihto, 1.000 euroa32 89326 29349 783
Liiketulos, 1.000 euroa3 298-4 909-1 054
% liikevaihdosta10,0%-18,7%-2,1%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa6 611-3 0422 085
% liikevaihdosta20,1%-11,6%4,2%
Tulos/osake, euroa1,41-0,690,41
Oma pääoma/osake, euroa25,7123,7724,98
Oman pääoman tuotto (ROE) -%5,6 %-2,8%1,6%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%3,8 %-1,6%1,7%
Omavaraisuusaste, %42,7 %40,0%43,5%
Gearing0,781,101,06
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa5 1984 35212 946
% liikevaihdosta15,8%16,6%26,0%
Henkilöstö keskimäärin500467353
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -%=kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%=(tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, %=oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing=(korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa=kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa=oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.00030.4.201530.4.201431.10.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta66 51261 19663 021
Annettu kiinteistökiinnityksiä50 87554 07154 071
Annettu yrityskiinnityksiä2 6912 6912 691
Annetut pantit791791791
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit34 11948 43429 268
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 348 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023.

Lähipiiritapahtumat
EUR 1.0002014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Liikevaihto
– muu lähipiiri340229317
Liiketoiminnan muut tuotot
– emoyhtiö242432
Liiketoiminnan muut kulut
– emoyhtiö-9-14-13
Rahoitustuotot
– muu lähipiiri322440
Rahoituskulut
– emoyhtiö-5-5-29
– muu lähipiiri-7-1-13
Saamiset lähipiiriltä
– muu lähipiiri8671 366988
2014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Velat lähipiirille
– emoyhtiö-4 277-3 921-4 222
– muu lähipiiri-1 541-1 960-1 633
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet7496931 316
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.

Vantaa 24.6.2015

Hallitus

Liitteet:
Osavuosikatsaus 2015-04-30.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter