Etusivu » Arkistot 18.6.2015

Cityconin merkintäoikeusantia koskevan suomenkielisen esitteen julkistaminen

Cityconin merkintäoikeusantia koskevan suomenkielisen esitteen julkistaminen

Julkaistu: 2015-06-18 20:45:00 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)
Cityconin merkintäoikeusantia koskevan suomenkielisen esitteen julkistaminen
CITYCON OYJ Pörssitiedote 18.6.2015 klo 21.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) tiedotti 25.5.2015, että se on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n (”Sektor”) koko osakekannan ostamisesta (“Yrityskauppa”). Cityconin ylimääräinen yhtiökokous teki 15.6.2015 tarvittavat päätökset ja Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla noin 600 miljoonan euron suuruisesta merkintäetuoikeusannista (“Merkintäoikeusanti”) osana Yrityskauppaan liittyviä rahoitusjärjestelyitä.

Finanssivalvonta on tänään 18.6.2015 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen esitteen koskien Merkintäoikeusantia, jossa Citycon tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 296.664.209 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Merkintäoikeusannin mukainen merkintäaika alkaa 23.6.2015 klo 9.30 ja päättyy 7.7.2015 klo 16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 23.6.2015 ja 1.7.2015 välisenä aikana.

Suomenkielinen esite on saatavilla tästä päivästä 18.6.2015 alkaen Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.citycon.com/fi. Suomenkielinen esite on lisäksi saatavilla arviolta 22.6.2015 alkaen Yhtiöstä osoitteesta Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla 22.6.2015 alkaen Uusien Osakkeiden listaukseen arviolta 14.7.2015 asti osoitteista www.op.fi/merkinta ja www.sebgroup.com/prospectuses.

Suomenkielinen esite sisältää seuraavat aikaisemmin julkistamattomat tiedot (tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä on niille esitteessä annettu merkitys):

Citycon Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen

Liiketoimintamahdollisuudet yhdistyneenä yhtiönä

Citycon on urbaaneissa ympäristöissä sijaitsevien kauppakeskusten, joissa on tyypillisesti päivittäistavarakauppa ankkurivuokralaisena, johtava omistaja, johtaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Cityconin hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo nousee 3,4 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon.1 Cityconin pääkonttori on Helsingissä, ja se on Suomen ja Viron suurin kauppakeskusyhtiö. Sektorin hankinnan jälkeen Cityconista tulee Norjan toiseksi suurin kauppakeskusyhtiö. Citycon on myös yksi markkinajohtajista Ruotsissa, ja sillä on jalansija myös Tanskassa. Citycon omisti 31.3.2015 yhteensä 35 kauppakeskusta ja 25 muuta liikekiinteistöä. Yrityskaupan seurauksena Citycon odotettavasti omistaa 55 kauppakeskusta ja 25 muuta liikekiinteistöä.

Citycon keskittyy johtaviin kauppakeskuksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cityconin kiinteistöt ovat kaupunkimaisessa ympäristössä ja niissä on tyypillisesti päivittäistavarakauppa ankkurivuokralaisena. Ne sijaitsevat lähellä asuin- ja toimistoalueita, ja niihin on hyvät liikenneyhteydet. Citycon kehittää keskuksiaan jatkuvasti pitääkseen ne elinvoimaisina ja kilpailukykyisinä.

Päivittäis- ja erikoiskaupan ketjut painottuvat vahvasti Cityconin vuokralaisissa. Muita merkittäviä toimialoja ovat kahvilat, ravintolat, pankki- ja vakuutusala sekä erilaiset julkishallintoon kuuluvat palvelut.

Sektorin hankinnan seurauksena Cityconista tulee aidosti pohjoismainen vähittäiskaupan toimija. Citycon pyrkii toteuttamaan urbaaneihin risteyskohtiin perustuvan strategiansa myös Norjassa sekä jakaa parhaat käytännöt Sektorissa ja Cityconissa. Suurempi koko ja laajempi maantieteellinen toiminta-alue tuovat Cityconille sekä toiminnallisia että taloudellisia synergioita.

1 Sisältää ainoastaan enemmistöomistuksessa olevien kauppakeskusten bruttoarvon (GAV). Ei sisällä vuokralle otettuja, vähemmistöomistuksessa olevia tai hallinnoituja keskuksia. Sisältää Kista Gallerian.

Kilpailuvahvuudet

Citycon on puhtaasti vähittäiskauppaan keskittyvä toimija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Citycon on aidosti pohjoismainen vähittäiskaupan toimija, jolla on entistä vahvempi asema johtavana kauppakeskusten omistajana Pohjoismaissa. Toiminnan painopiste pidetään demograafisesti vahvoissa pääkaupungeissa ja suurkaupungeissa. Cityconista tulee merkityksellisen kokoinen Suomen, Ruotsin ja Viron lisäksi myös Norjassa. Yrityskauppa mahdollistaa kiinteistöomaisuuden hajauttamisen, minkä odotetaan tukevan rahavirtojen määrää ja vakautta. Yrityskaupan myötä Citycon tulee kasvattamaan vuosittaista kokonaiskävijämääräänsä noin 150 miljoonasta yli 200 miljoonaan. Suurempi kävijämäärä eri maissa parantaa vuokralaisten mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa toisiin maihin, joissa Cityconilla on toimintaa. Cityconin arvion mukaan Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen sen viisi suurinta asiakasta ovat Kesko, S-ryhmä, Varner Gruppen, NorgesGruppen ja H&M.

Kiinteistöomaisuutta kuvaavia tunnuslukuja

Seuraavassa taulukossa on esitetty tiettyjä Cityconin ja Sektorin kiinteistöomaisuutta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella kuvaavia tunnusluja erikseen ja yhdistettyinä:

TunnuslukuCitycon2SektorYhdistetty
Bruttoarvo (GAV, miljardia euroa)[1]2,81,334,1
Nettovuokratuotto (miljoonaa euroa)
Suomi103,0103,0
Norja74,0474,0
Ruotsi38,938,9
Baltia ja uudet markkinat27,527,5
Nettovuokratuotto yhteensä (miljoonaa euroa)169,474,0243,4
vuokrausaste ( %)96,397N/A
Vuokrattava bruttopinta-ala (m2)933.0405400.00061.333.040
Keskimääräinen vuokra-aika (vuotta)73,23,5N/A
Vuotuinen kävijämäärä (miljoonaa)150628212
1 Bruttoarvo tarkoittaa IFRS:n mukaista käypää arvoa.
2 Ei sisällä Kista Galleriaa.
3 Omistettujen ja vuokrattujen kauppakeskusten ja muiden liikekiinteistöjen osuus.
4 Perustuu Citycon pro forma lukuihin.
5 1.030.000 m2 mukaan lukien Kista Galleria.
6 Luku on Cityconin laskentatapaan perustuva arvio, joka on johdettu Sektorin omistamien ja vuokraamien kiinteistöjen nettovuokrattavasta pinta-alasta ja laadittu lukujen vertailukelpoisuuden vuoksi.
7 Luku osoittaa sopimusten keskimääräisen jäljellä olevan pituuden.
8 Mukaan lukien hallinnoidut kauppakeskukset.

Tilintarkastamattomia pro forma ‑muotoisia taloudellisia tietoja

Suomenkielinen esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia tietoja. Alla esitetyt pro forma ‑tiedot perustuvat Cityconin ja Sektorin tilinpäätöksiin tilikaudelta 2014.

Cityconin tilintarkastettu konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöönotettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (“IFRS”) mukaisesti. Sektor Gruppen AS:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös on laadittu Norjassa yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden mukaisten (”NGAAP”) mukaisesti. Sektorin tilintarkastamaton laaja tuloslaskelma tilikaudelta 2014 ja tilintarkastamaton tase 31.12.2014 sekä NGAAP-periaatteiden ja Cityconin IFRS-periaatteiden välillä havaittujen erojen kuvaus on esitetty alla IFRS:n mukaisesti. Sektorin NGAAP-periaatteiden mukaisesti laadittu tilinpäätös on alun perin esitetty Norjan kruunuissa, ja luvut on muunnettu IFRS-muunnosten jälkeen euroiksi käyttäen taseessa valuuttakurssia NOK/EUR 9,0365 ja laajassa tuloslaskelmassa valuuttakurssia NOK/EUR 8,35340.

Seuraavissa taulukoissa esitetään Cityconin tilintarkastamattomat pro forma ‑muotoiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 2014 ja 31.12.2014 edellä kuvatulla tavalla. Pro forma ‑muotoiset taloudelliset tiedot on esitetty käyttäen Cityconin IFRS-esitysmuotoa. Taulukoiden jälkeen on kuvattu pro forma ‑oikaisuja. Ensimmäisessä taulukossa on esitetty Cityconin tilintarkastamattomia pro forma ‑tuloslaskelmatietoja 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ikään kuin Yrityskauppa olisi toteutettu 1.1.2014. Toisessa ja kolmannessa taulukossa on esitetty Cityconin tilintarkastamattomia pro forma ‑tasetietoja 31.12.2014 ikään kuin Yrityskauppa olisi toteutettu 31.12.2014.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa,
tilintarkastamaton ellei toisin
ilmoitettu
Citycon-
konserni IFRS
Sektor-
konserni IFRS
Pro forma
-peruste
Oikaisut
1 & 2
Sektorilta hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot ja transaktiokulut
Citycon
Pro forma
Bruttovuokratuotto232,088,1320,1320,1
Palvelutuotot13,338,952,252,2
Liikevaihto245,3127,0372,3372,3
Kiinteistöjen hoitokulut74,453,0127,41,3128,8
Vuokraustoiminnan muut kulut1,60,01,61,6
Nettovuokratuotto169,474,0243,4-1,3242,0
Hallinnon kulut20,711,532,27,639,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut1,05,66,66,6
Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon15,735,351,051,0
Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä0,30,10,40,4
Liikevoitto165,0103,5268,5-8,9259,5
Rahoitustuotot55,35,260,560,5
Rahoituskulut-132,8-54,2-187,0-187,0
Nettorahoitustuotot/-kulut-77,5-49,0-126,5-126,5
Osuus yhteisyritysten voitoista14,92,617,517,5
Voitto ennen veroja102,457,0159,4-8,9150,5
Tilikauden tulokseen perustuvat verot-0,3-0,3-0,6-0,4-0,2
Laskennallisten verojen muutos-12,4-16,5-28,9-28,9
Tuloverot-12,7-16,8-29,5-0,4-29,2
Tilikauden voitto89,740,2129,9-8,6121,3

Tilintarkastamaton pro forma -tase 31.12.2014, varat

Miljoonaa euroa,
tilintarkastamaton ellei toisin
ilmoitettu
Citycon IFRS
Tilin­tarkastettu
Sektor IFRSPro forma
‑peruste
Oikaisu 3
PPA
Oikaisu 4 Oman pääoman ehtoinen rahoitus ja
transaktiokulut
Oikaisut yhteensäCitycon
Pro forma
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt2.769,11.308,34.077,4104,5104,54.181,9
Osuudet yhteisyrityksistä182,819,1201,92,02,0203,9
Liikearvo118,8118,8118,8
Aineettomat hyödykkeet5,35,312,412,417,7
Aineelliset käyttöomaisuus­hyödykkeet0,79,29,99,9
Laskennalliset verosaamiset5,718,824,524,5
Johdannaissopimukset ja muut pitkävaikutteiset varat1,74,25,95,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä2.965,21.359,54.324,8237,6237,64.562,4
Myytävinä olevat sijoitus­kiinteistöt7,27,27,2
Lyhytaikaiset varat
Johdannaissopimukset0,20,20,2
Tilikauden tulokseen perustuvat verosaamiset0,40,40,4
Myyntisaamiset ja muut
saamiset
29,87,437,237,2
Rahavarat34,431,866,2-502,5604,0101,5167,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä64,839,2104,0-502,5604,0101,5205,5
Varat yhteensä3.037,21.398,84.436,0-264,8604,0339,24.775,2

Tilintarkastamaton pro forma -tase 31.12.2014, oma pääoma ja velat

Miljoonaa euroa,
tilintarkastamaton ellei toisin
ilmoitettu
Citycon IFRS
Tilintarkas-tettu
Sektor IFRSPro forma
-peruste
Oikaisu 3
PPA
Oikaisu 4 Oman pääoman ehtoinen rahoitus ja Sektor-Yritys-kaupan
­kulut
Oikaisut yhteensäCitycon
Pro forma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma259,610,6270,2-10,6-10,6259,6
Ylikurssirahasto131,1343,5474,6-343,5-343,5131,1
Arvonmuutosrahasto-7,1-7,1-7,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto841,2841,2604,0604,01.445,2
Muuntoerot-19,7-19,7-19,7
Kertyneet voittovarat445,7-41,5404,241,5-7,633,9438,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä1.650,7312,61.963,3-312,6596,4283,82.247,1
Määräysvallattomien omistajien osuus1,832,133,93,53,537,3
Oma pääoma yhteensä1.652,5344,71.997,2-309,2596,4287,22.284,4
Pitkäaikaiset velat
Lainat1.094,5784,91.879,418,818,81.898,2
Johdannaissopimukset6,022,628,628,6
Laskennalliset verovelat129,6163,2292,825,525,5318,3
Muut velat0,62,12,72,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä1.230,7972,92.203,644,344,32.247,9
Lyhytaikaiset velat
Lainat83,150,7133,8133,8
Johdannaissopimukset2,22,22,2
Tilikauden tulokseen perustuvat verovelat0,80,21,01,0
Ostovelat ja muut velat67,930,398,27,67,6105,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä154,181,2235,37,67,6242,9
Velat yhteensä1.384,81.054,12.438,944,37,651,92.490,8
Oma pääoma ja velat yhteensä3.037,21.398,84.436,0-264,8604,0339,24.775,2

Cityconin ja Sektorin pro forma -luototusaste (LTV) on noin 45 %.

Yhteenveto pro forma -oikaisuista

Tässä yhteenvedossa on kuvattu tilintarkastamattomaan pro forma ‑tuloslaskelmaan tilikaudelta 2014 ja tilintarkastamattomaan pro forma ‑taseeseen 31.12.2014 liittyviä oikaisuja. Oikaisujen numerointi viittaa edellä olevien taulukoiden sarakkeissa oleviin viitenumeroihin.

Huomautuksia pro forma ‑oikaisuista:

1.Tuloslaskelman oikaisu 1) liittyy transaktiossa hankittujen aineettomien hyödykkeiden vuotuisiin poistoihin. Aineettomat hyödykkeet, poislukien liikearvo, on poistettu niiden arvioidun keskimääräisen käyttöajan kuluessa. Pro forma ‑poistoiksi on arvioitu 1,3 miljoona euroa tilikaudella 2014. Poistoihin liittyviksi veroveloiksi on arvioitu 0,4 miljoonaa euroa.

Nämä pro forma ‑oikaisut on katsottu toistuviksi.

2. Tuloslaskelman oikaisu 2) koskee Sektorin hankintaan liittyviä transaktiokustannuksia. Citycon-konsernille on aiheutunut arviolta 7,6 miljoonan euron edestä Yrityskaupan toteuttamiseen liittyviä kustannuksia, joiden ei arvioida suoranaisesti liittyvän oman pääoman ehtoiseen liikkeeseenlaskuun, ja pidetään täten IFRS tuloslaskelmaerän hallinnolliset kulut alaisena kuluna. Transaktiokulut on esitetty pro forma -taseessa voittovarojen oikaisuna ja oikaistu osana Ostovelkoja ja muita velkoja. Transaktiokuluihin ei liity laskennallisia veroja tai tilikauden tulokseen perustuvia veroja.

Nämä pro forma ‑oikaisut on katsottu kertaluonteiseksi.

3. Oikaisu 3) koskee hankintamenon kohdistamista (Purchase Price Allocation, PPA). 2Hankinnan yhteydessä Cityconin on kohdistettava hankintameno IFRS:n mukaisesti. Hankintamenon kohdistamisessa on käytetty seuraavassa taulukossa esitettyjä oikaisuja. Oikaisut nostivat sijoituskiinteistöjen tasearvoa 104 miljoonalla eurolla ja aiheuttivat muissa varoissa ja veloissa 4 miljoonan euron nettomuutoksen. Hankinnassa syntynyt liikearvo on yhteensä 118,8 miljoonaa euroa. 3

2PPA on luonteeltaan alustava, ei lopullinen. Lopullinen PPA laaditaan Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Sektorin Yrityskaupan toteuttamispäivän tileihin perustuen.

3 Muutokset sijoituskiinteistöjen ja muiden erien arvossa hankintamenon kohdistamisesta johtuen, sekä näihin liittyvissä laskennallisissa veroissa, heijastavat käypien arvojen muutosta 31.12.2014 ja hankintamenon kohdistamisen välisenä aikana.

Citycon on valinnut tilinpäätösperiaatteen, jonka mukaan määräysvallattomia osuuksia ei esitetä hankintapäivän käyvästä arvosta.

Nämä pro forma ‑oikaisut on katsottu toistuviksi.

Emoyhtiön omistajille kuuluva lisäarvo
Kauppahinnan lisäarvo-osuusmiljoonaa euroa
Arvioitu kauppahinta 502,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -312,6
Enemmistöomistajille kuuluva lisäarvo 189,8
Yhteenveto Kauppahinnan oikaisuista, miljoonaa euroa
PPA-analyysin varat/velat31.12.2014
Sektorin tilintarkastamattoman IFRS
konsernitilinpäätöksen omaisuuserät
PPA oikaisut131.12.2014
Oikaistut Sektorin tilintarkastamattoman IFRS konserni-
tilinpäätöksen
omaisuuserät
Sopimukset (keskusten hallinnointi) 3,0 3,0
Sopimukset (vuokratut keskukset) 9,4 9,4
Sijoituskiinteistöt 1 308,3 104,5 1 412,8
Osuudet yhteisyrityksistä 19,1 2,0 21,1
Velkakirjojen käyvän arvon oikaisu -18,8 -18,8
Laskennalliset verovelat-163,2-25,5-188,7
Liikearvo 118,8 118,8
PPA-oikaisut yhteensä ennen määräysvallattomien omistajien osuuksia193,4
Määräysvallattomien omistajien osuus käyvän arvon PPA-oikaisuista-32,1 -3,5-35,6
PPA-oikaisut yhteensä 189,8
1 Sijoituskiinteistöjen, joukkovelkakirjojen ym. arvostukset on PPA-oikaisussa oikaistu hankintahetken mukaisiksi (jolloin PPA on tehty).

4.Yrityskaupan toteuttaminen on aiheuttanut Konsernille kuluja, joiden ei katsota olevan suorassa yhteydessä oman pääoman ehtoiseen osakkeiden liikkeeseenlaskuun. Tämän seurauksena ne katsotaan IFRS:n mukaisesti tulosvaikutteisiksi kuluiksi, jotka on käsitelty pro forma -taseessa kertyneiden voittovarojen oikaisuna, joka on arviolta 7,6 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat ovat arviolta 604 miljoonaa euroaolettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Merkintäoikeusannilla ei ole merkintätakausta. Yhtiö on sopinut 400 miljoonan euron väliaikaisista rahoitusfasiliteeteista, joilla Yrityskauppa rahoitetaan osittain.

Tämä pro forma ‑oikaisu on katsottu kertaluonteiseksi.

5. Sektor Gruppen AS on yhteisöverovelvollinen Norjassa. Konserni on päättänyt käyttää pro forma ‑oikaisuissa lakisääteistä verokantaa, jota odotettavasti olisi sovelluttu oikaisuihin, jos ne olisivat tapahtuneet katsauskaudella. Koska pro forma ‑tiedot ovat hypoteettisia, Yrityskaupan todellinen vähennyskelpoisuus ja siihen liittyvät verovaikutukset eivät välttämättä vastaa tässä esitettyä verovaikutusta, ja ne saattavat edellyttää keskusteluja veroviranomaisten kanssa. Konserni on kuitenkin ottanut IFRS:n mukaisesti huomioon mahdollisen verotuksen vaikutuksen oikaisuihin käyttäen lakisääteistä 27 % verokantaa.

Tämä pro forma ‑oikaisu on katsottu kertaluonteiseksi.

Cityconin johto ei ole tunnistanut muita oikaisuja, joilla saattaisi olla olennainen vaikutus Cityconin pro forma ‑muotoisiin taloudellisiin tietoihin suomenkielisen esitteen tarkoituksissa tai jotka olisivat olleet tarpeen konsernin pro forma ‑konsernitietojen esittämiseksi IFRS:n mukaisesti pro forma ‑tarkoituksia varten.

Sektorin tilintarkastamattomia IFRS:n mukaisesti esitettyjä historiallisia taloudellisia tietoja

Citycon laatii tilintarkastetut konsernitilinpäätöksensä EU:ssa käyttöönotettujen IFRS-standardien mukaisesti. Sektorin tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on laadittu Norjassa yleisesti hyväksyttyjen NGAAP-periaatteiden mukaisesti.

Cityconin johdon analysoidessa Sektorin käyttämiä NGAAP-periaatteita, niiden ja Cityconin käyttämien IFRS-periaatteiden sekä tilinpäätösten esittämistapojen välillä havaittiin eroavaisuuksia. Kaikki NGAAP:n ja IFRS:n väliset 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen vaikuttaneet eroavaisuudet, jotka Cityconin johto on arvioinut merkittäviksi pro forma ‑muotoisten tietojen kannalta, on oikaistu alla esitetyissä tilintarkastamattomissa IFRS-konsernitilinpäätöksissä. Kaikki merkittäväksi arvioidut erovaisuudet esittämistavassa ja erien luokittelussa on uudelleenluokiteltu. Näiden IFRS:n mukaisesti laadittujen tilintarkastamattomien taloudellisten tietojen tarkoituksena on luoda pohja Cityconin pro forma ‑muotoisten taloudellisten tietojen esittämiselle eikä raportoida Sektoria erillisenä yksikkönä EU:ssa käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti.

Alla olevat taulukot sisältävät:

NGAAP-periaatteiden mukaisesti laaditun Sektorin NOK-määräisen tilintarkastetun konsernituloslaskelman ja tilintarkastamattoman Sektor Gruppen AS NGAAP tuloslaskelman uudelleenluokiteltuna Cityconin IFRS-esitystavan ja luokitteluiden mukaisesti (NOK) 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta; Tilintarkastamattoman Cityconin IFRS-esitystavan mukaisen Sektorin NGAAP- ja IFRS-periaatteiden mukaisen konsernituloslaskelman 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta; Sektor Gruppen AS:n NGAAP-periaatteiden mukaisesti laaditun tilintarkastetun taseen 31.12.2014 (NOK) ja Cityconin IFRS-esitystavan mukaisen Sektorin NGAAP periaatteiden mukaisesti laaditun tilintarkastamattoman taseen 31.12.2014 (NOK); Tilintarkastamattoman Cityconin IFRS-esitystavan mukaisen Sektorin NGAAP- ja IFRS-periaatteiden mukaisen konsernitaseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilintarkastetut NOK-määräiset NGAAP:n mukaiset tilinpäätökset on uudelleenluokiteltu Cityconin käyttämään esitysmuotoon NOK-tuhansissa, koska tätä valuuttaa käytetään tilintarkastetussa tilinpäätöksessä. Sektorin IFRS taloudellinen tieto on esitetty Cityconin käyttämässä esitysmuodossa ja –valuutassa (euroa). IFRS:n mukaisesti esitettyjen Sektorin taloudellisten tietojen jälkeen käsitellään NGAAP-lukujen muuntamista IFRS-luvuiksi sekä uudelleenluokituksia.

NGAAP/IFRS-muunnos tehtiin muuntamalla ensin tilikauden 2014 avaava tase IFRS:n mukaiseksi. Kaikki tunnistetut avaavan taseen erot merkittiin oikaisuiksi aikaisemmilta tilikausilta kertyneisiin voittovaroihin, ja oikaisu oli yhteensä -93,8 miljoonaa euroa. NGAAP/IFRS-muunnokset vaikuttivat taseeseen 31.12.2014 siten, että kertyneet voittovarat kasvoivat 40,5 miljoonaa euroa, joten muunnoksen kokonaisvaikutus kertyneisiin voittovaroihin oli -53,2 miljoonaa euroa. Tätä -53,2 miljoonan euron muutosta on kuvattu jäljempänä yksityiskohtaisemmin.

Esitystavasta johtuen, Sektorin NOK-valuuttamääräinen taloudellinen tieto ja IFRS-oikaisut on muunnettu euroiksi 31.12.2014 NOK/EUR-valuuttakurssilla 9,0365 tase-erille ja 2014 keskimääräisellä NOK/EUR-valuuttakurssilla 8,3534 tuloslaskelmaerille.

Seuraavat Sektorin NGAAP-tilinpäätösperiaatteet ja vastaavat Cityconin IFRS tilinpäätösperiaatteet tunnistettiin sellaisiksi tilinpäätösperiaatteiksi, jotka loivat merkittävän eron Sektorin taloudellisissa tiedoissa pro forma ‑tietojen esittämisen kannalta suomenkielisessä esitteessä, ja Sektorin taloudelliset tiedot on näin ollen oikaistu näiden erien osalta. Muita eroavaisuuksia, joilla ei arvioitu olevan merkittävää vaikutusta suomenkielisessä esitteessä esitettävään taloudelliseen tietoon, ei ole esitetty tässä kohdassa.

Valikoidut Sektorin NGAAP-tilinpäätösperiaatteetVastaavat Cityconin IFRS-tilinpäätösperiaatteet
Sijoituskiinteistöt esitetään taseessa hankintamenoon poistoilla vähennettynäSijoituskiinteistöt esitetään taseessa käyvästä arvosta, ja käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskelmassa
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä liikearvo poistetaan taloudellisen käyttöiän aikanaLiikearvoa ei poisteta, vaan sille tehdään arvonalentumistesti vuosittain
Johdannaissopimukset kuuluvat NGAAP:ssa suojauslaskennan piiriinJohdannaisinstrumentit esitetään taseessa käyvästä arvosta ja kirjataan tulosvaikutteisesti käypään arvoon.
Laskennalliset verot esitetään tasepäivän nettoarvoonLaskennalliset verot esitetään nimellisarvosta IAS 12:n mukaisesti
Pitkäaikainen velka esitetään nimellisarvoon, ja perustamiskulut lisätään pääomaan ja poistetaan laina-ajan kuluessaPitkäaikainen velka esitetään hankintamenoon, efektiivinen korko sisältää perustamiskulut
Pitkäaikainen velka luokitellaan 100 % pitkäaikaiseksi, ja inflaatio-oikaistujen joukkovelkakirjalainojen korko luokitellaan lyhytaikaiseksiIAS 1:n mukaan pitkäaikaisten velkojen toimintajakson kuluessa maksettavaksi erääntyvä osa luokitellaan lyhytaikaiseksi velaksi, ja inflaatio-oikaistujen joukkovelkakirjalainojen korko luokitellaan pitkäaikaiseksi velaksi

Cityconin osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikuttaa se, että osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksiä on myös oikaistu NGAAP:sta IFRS-periaatteiden mukaisiksi.

Cityconin IFRS-esitystavan mukaiseen muotoon muutettu Sektorin NGAAP tilintarkastettu tuloslaskelma (NOK) (tilintarkastamaton)

Sektor Gruppen AS
NGAAP Tuloslaskelma
(tilintarkastettu)
NOK 1.000Sektor Gruppen AS NGAAP
tuloslaskelma uudelleenluokiteltu
Cityconin IFRS-esitystavan ja
luokitteluiden mukaisesti
(tilintarkastamaton)
NOK 1.000
Vuokratuotto734.938Bruttovuokratuotto736.027
Liiketoiminnan muut tuotot373.052Palvelutuotot325.266
Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoonLiikevaihto1.061.293
Tuotot käyttöomaisuuden myynneistä511Kiinteistöjen hoitokulut629.667
Vuokraustoiminnan muut kulut350
Liikevaihto1.108.501Nettovuokratuotto431.276
Henkilöstökulut155.248Hallinnon kulut96.141
Arvonalentumiset202.186Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut46.696
Johdannaisopimukset voitot/tappiotNettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon
Tappiot käyttöomaisuuden myynneistä45Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä466
Liiketoiminnan muut kulut368.723
Liiketoiminnan kulut yhteensä726.203
Liikevoitto382.298Liikevoitto382.298
Rahoitustuotot/-kulut
Rahoitustuotot51.144Rahoitustuotot43.723
Rahoituskulut(369.343)Rahoituskulut-369.343
Nettorahoituserät(318.199)Nettorahoitustuotot/-kulut-325.620
Osuus yhteisyritysten voitoista7.421
Voitto ennen veroja64.100Voitto ennen veroja64.100
Tilikauden tulokseen perustuvat verot
Laskennalisten verojen muutos-33.192
Tuloverot(33.192)Tuloverot-33.192
Tilikauden voitto30.908Tilikauden voitto30.908

Sektorin NGAAP- ja IFRS-periaatteiden mukainen laajan tuloksen konsernituloslaskelma 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa, tilintarkastamatonSektor NGAAP
uudelleenluokiteltu
Cityconin IFRS-
esitystavan mukaisesti
IFRS
oikaisut

Sektor IFRS

Bruttovuokratuotto88,188,1
Palvelumaksutuotto38,938,9
Liikevaihto127,0127,0
Kiinteistöjen hoitokulut 1)75,4-22,353,0
Vuokraustoiminnan muut kulut0,00,0
Nettovuokratuotto51,622,374,0
Hallinnon kulut11,511,5
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut5,65,6
Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 1)35,335,3
Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä0,10,1
Liikevoitto45,857,7103,5
Rahoitustuotot5,25,2
Rahoituskulut 4)-44,2-10,0-54,2
Nettorahoitustuotot ja -kulut-39,0-10,0-49,0
Osuus yhteisyritysten voitoista 2)0,91,72,6
Voitto ennen veroja7,749,457,0
Tämänhetkiset verot-0,3-0,3
Laskennallisten verojen muutokset-4,0-12,5-16,5
Tuloverot-4,0-12,8-16,8
Katsauskauden voitto3,736,540,2

Cityconin IFRS-esitystavan mukainen Sektorin NGAAP tilintarkastettu tase (NOK)

Sektor Gruppen AS
NGAAP Tase
(tilintarkastettu)
31.12.2014
NOK 1.000
Sektor Gruppen AS
NGAAP Tase uudelleenluokiteltu Cityconin IFRS-esitystavan
mukaisesti
(tilintarkastamaton)
31.12.2014
NOK 1.000
Aineettomat hyödykkeetPitkäaikaiset varat
Liikearvo2.466Sijoituskiinteistöt11.247.915
Laskennalliset verovarat168.134Osuudet yhteisyrityksistä158.231
Aineettomat hyödykkeet yhteensä170.600Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet82.694
Aineelliset hyödykkeetLaskennalliset verovarat168.134
Koneet ja kalusto25.900Johdannaissopimukset ja muut pitkävaikutteiset varat17.909
Sijoituskiinteistöt10.969.739
Sijoitushankkeet334.970
Aineelliset hyödykkeet yhteensä11.330.609
Pitkäaikaiset varat
Osuudet osakkuusyhtiöissä137.971
Osuudet yhteisyrityksistä20.172
Osuudet osakkeista88
Pitkäaikaiset saamiset15.443
Pitkäaikaiset varat yhteensä173.674
Pitkäaikaiset varat yhteensä11.674.883Pitkäaikaiset varat yhteensä11.674.883
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset varatJohdannaissopimukset
Keskeneräinen tuotanto573Tilikauden tulokseen perustuvat verosaamiset
Myyntisaamiset66.246Myyntisaamiset ja muut saamiset66.819
Rahavarat287.177Rahavarat287.177
Lyhytaikaiset varat yhteensä353.995 Lyhytaikaiset varat yhteensä353.996
Varat yhteensä12.028.879 Varat yhteensä12.028.879
Pääoma ja velatEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
PääomaOsakepääoma96.000
Osakepääoma96.000Ylikurssirahasto3.103.981
Ylikurssi1.103.981Arvonmuutosrahasto
Muu sijoitettu oma pääoma2.000.000Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat135.040
Yhteensä maksettu oma pääoma3.199.981Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä3.335.021
Kertyneet voittovarat135.040
Määräysvallattomien omistajien osuus260.986Määräysvallattomien omistajien osuus260.986
Oma pääoma yhteensä3.596.008Oma pääoma yhteensä3.596.008
Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat502.713Lainat7.634.941
Muut velat11.609Johdannaissopimukset
Pitkäaikaiset velat yhteensä514.323Laskennalliset verovelat502.713
Muut velat11.609
Pitkäaikainen velka
Lainat7.634.941
Pikäaikainen velka yhteensä7.634.941Pitkäaikaiset velat yhteensä8.149.263
Lainat
Lyhyaikaiset velatJohdannaissopimukset
Lyhytaikainen velka283.608Ostovelat ja muut velat283.608
Lyhytaikaiset velat yhteensä283.608Lyhytaikaiset velat yhteensä283.608
Velat yhteensä8.432.872Velat yhteensä8.432.871
Pääoma ja velat yhteensä12.028.879Pääoma ja velat yhteensä12.028.879

Sektorin NGAAP- ja IFRS-periaatteiden mukainen konsernitase 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Miljoonaa euroa, tilintarkastamaton31.12.2014
NGAAP
Cityconin
esitystavan
mukaisesti
IFRS
oikaisut
Uudelleenluokiteltu IFRS –
esitystavan
mukaisesti
31.12.2014
IFRS
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 1)1.244,763,61.308,3
Osuudet yhteisyrityksissä 2)17,51,619,1
Aineelliset käyttömaisuushyödykkeet9,29,2
Laskennalliset verovarat 3)18,60,218,8
Johdannaissopimukset ja muut pitkävaikutteiset varat 4) 5)2,02,24,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä1.292,067,61.359,6
Lyhytaikaiset varat
Johdannaissopimukset
Tilikauden tulokseen perustuvat vero-saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset7,47,4
Rahavarat31,831,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä39,239,2
Varat yhteensä1.331,167,61.398,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma10,610,6
Ylikurssirahasto343,5343,5
Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat14,9-56,4-41,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä369,1-56,4312,6
Määräysvallattomien omistajien osuus28,93,232,1
Oma pääoma yhteensä 6)397,9-53,2344,7
Pitkäaikaiset velat
Lainat 7)844,9-9,3-50,7784,9
Johdannaissopimukset 4)22,622,6
Laskennalliset verovelat 3)55,6107,6163,2
Muut velat 8)1,30,92,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä901,8120,9-49,8972,9
Lyhytaikaiset velat
Lainat50,750,7
Johdannaissopimukset
Tilikauden tulokseen perustuvat verovelat0,20,2
Ostovelat ja muut velat 8)31,4-1,130,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä31,449,881,2
Velat yhteensä933,2120,91.054,1
Velat ja pääoma yhteensä1.331,167,61.398,8

Yhteenveto NGAAP/IFRS-oikaisuista ja ‑uudelleenluokituksista

Seuraavassa yhteenvedossa kuvataan Sektorin tilintarkastamattomaan konsernituloslaskelmaan tilikaudelta 2014 ja konsernitaseeseen 31.12.2014 liittyviä NGAAP/IFRS-oikaisuja. Numerointi viittaa tase-erissä oleviin viitenumeroihin. Muuntaminen Norjan kruunuista euroihin on tehty keskimääräisellä valuuttakurssilla NOK/EUR 8,3544 tuloslaskelman osalta ja NOK/EUR 9,0365 taseen osalta.

Tietoja IFRS-oikaisuista ja -uudelleenluokituksista:

1.NGAAP:n mukaisesti Sektor on esittänyt sijoituskiinteistöt hankintamenoon vuotuisilla poistoilla vähennettynä. IFRS:n mukaan sijoituskiinteistöt voidaan valinnan mukaan esittää hankintamenomenetelmällä tai käypään arvoon. Citycon on päättänyt käyttää IAS 40 ‑standardin mukaista käyvän arvon menetelmää, jonka seurauksena käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskelmassa eikä poistoja käytetä. Näin ollen sijoituskiinteistöt on esitetty 31.12.2014 niiden käypään arvoon 1.308,3 miljoonaa euroa (11.823 miljoonaa Norjan kruunua), ja NGAAP:n mukaisessa tilinpäätöksessä vuodelta 2014 esitetty 22,3 miljoonan euron (186 miljoonan Norjan kruunun) poisto on oikaistu tuloslaskelmassa. Sama koskee sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta vuonna 2014, joka on esitetty 35,3 miljoonan euron (295 miljoonan Norjan kruunun) voittona käyvän arvon muutoksesta. Tuloslaskelmaan kirjattiin myös sijoituskiinteistöihin liittyvä laskennallisen verovelan lisäys 14,4 miljoonaa euroa (130 miljoonaa Norjan kruunua).

Käyttöleasingsopimuksella hallinnoitavan vuokralle otetun sijoituskiinteistön käypää arvoa ei esitetä taseessa. Vuokralle otettujen kiinteistöjen kehityshankkeet esitetään hankintamenoon poistoilla vähennettynä. Citycon esittää vuokralle otetut sijoituskiinteistöt IFRS-tilinpäätösperiaatteen mukaisesti käypään arvoon ikään kuin kyseessä olisi rahoitusleasing, jolloin vuokralle otettuun kiinteistöön liittyvä korollinen velka kasvaisi vastaavasti.

Kehityshankkeet sisältyvät samaan taseriviin kuin sijoituskiinteistöt, ja ne esitetään IFRS:ssä käyvästä arvosta.

2. NGAAP:n mukaisesti Sektor on käsitellyt 20 % osuutensa osakkuusyhtiössä omistus­osuus­menetelmällä ja perustuen taustalla oleviin NGAAP:n mukaisiin tilinpäätöksiin. Myös IFRS edellyttää omistusosuusmenetelmän käyttöä, mutta osakkuusyhtiön tilin­päätöksessä tulee käyttää koko konsernissa yhdenmukaisia IFRS-periaatteita. Näin ollen osakkuusyhtiön tilinpäätökset muunnettiin IFRS-muotoon ennen omistusosuusmenetelmän käyttöä. Oikaisut tehtiin sijoituskiinteistöjen ja johdannaissopimusten esittämiseksi käyvästä arvosta sekä näihin liittyvien oikaisujen laskennallisten verovaikutusten esittämiseksi. Näiden oikaisujen, mukaan lukien laskennallisten verojen vaikutus, tuloksena osakkuuden tuloksen osuus kasvoi 1,7 miljoonaa euroa (14,174 Norjan kruunua), ja taseessa esitetyt osuudet osakkuusyhtiöissä kasvoivat vastaavasti. Omistusosuusmenetelmän 1,7 miljoonan euron vaikutuksella tilinpäätökseen ei ole suoraa vaikutusta laskennallisiin veroihin.

3. NGAAP:n mukaisesti Sektor on esittänyt laskennalliset verot tasepäivän nettoarvoon. IAS 12 ‑standardin mukaan laskennallisia veroja on oikaistava niiden esittämiseksi nimellisarvoon IFRS:n mukaisesti. Tämä oikaisu johti laskennallisten verovelkojen nettolisäykseen 93,2 miljoonaa euroa (842 miljoonaa Norjan kruunua). Kaikkien laskennallisten verosaamisten ja ‑velkojen oikaisujen nettovaikutuksena on kertyneiden voittovarojen pienentyminen 107,4 miljoonalla eurolla (970 miljoonalla Norjan kruunulla).

4. NGAAP:n suojauslaskennan mukaisesti Sektor ei ole esittänyt tilinpäätöksessään koronvaihto­sopimuksia. IFRS:n mukaan nämä johdannaissopimukset eivät täytä suojauslaskennalle asetettuja vaatimuksia, ja siksi ne esitetään käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Koronvaihtosopimukset esitetään taseessa varoina ja velkoina, joiden arvo oli 2,2 miljoonaa euroa (19 miljoonaa Norjan kruunua) ja 22,6 miljoonaa euroa (205 miljoonaa Norjan kruunua) 31.12.2014. Taseessa on esitetty 5,5 miljoonan euron (50 miljoonan Norjan kruunun) kaikkiin johdannaisiin liittyvä laskennallinen nettoverosaaminen, josta suurin osa esitetään laskennallisissa nettoveroveloissa. Johdannaissopimusten nettotulosvaikutus vuonna 2014 on 11,7 miljoonan euron tappio (98 miljoonaa Norjan kruunua). Vuoden 2014 IFRS-tuloslaskelmaan kirjattiin 3,1 miljoonaa euroa (26 miljoonaa Norjan kruunua) laskenut nettoverokulu.

5. NGAAP:n mukaisesti Sektor on esittänyt taseessaan liiketoiminnan yhdistämiseen liittyvän liikearvon, joka poistetaan viiden vuoden taloudellisen käyttöajan kuluessa. IFRS ei salli liikearvon poistamista, ja sen sijaan liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Kertyneet poistot, jotka olivat 0,1 miljoonaa euroa (1 miljoona Norjan kruunua) 31.12.2014, kumottiin. IFRS:n mukainen liikearvo 31.12.2014 oli 0,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa Norjan kruunua), eikä sen arvon katsota alentuneen. Liikearvon oikaisu ei vaikuttanut laskennallisiin veroihin.

6. Oman pääoman muutosta 53,1 miljoonalla eurolla (480 miljoonalla Norjan kruunulla) on kuvattu yksityiskohtaisemmin alla oman pääoman NGAAP/IFRS-muunnoksen yhteydessä. Määräysvallattomien omistajien osuutta on oikaistu 3,2 miljoonalla eurolla (29 miljoonalla Norjan kruunulla) alakonsernissa olevan vähemmistöosuuden IFRS-muunnosta varten.

Sektor NGAAP:stä IFRS:ään pääoman täsmäytys, miljoonaa euroa
NGAAP – Pääoma 31.12.2014397,9
Vaikutukset IFRS-oikaisuihin
IFRS konversion vaikutus pääomaan 1.1.2014 (vrt. yllä)-93,8
Johdannaiset – varat (käyvän arvon muutos)1,3
Johdannaiset – velat (käyvän arvon muutos)-9,9
Liikearvo (NGAAP-poistojen peruutus)0,1
Sijoituskiinteistöt – NGAAP-arvonalennusten peruutus16,3
Sijoituskiinteistöt – käyvän arvon muutos 201425,8
Osuudet osakkuusyhtiöissä1,7
IAS 39 – lainoijen lyhennyskulut1,2
Valuuttakurssimuunnosten vaikutus Norjan kruunuista euroihin4,0
Nettomuunnosvaikutus kertyneisiin voittovaroihin yhteensä-53,2
IFRS – Pääoma 31.12.2014344,7
IFRS Pääoma 1.1.2014341,1
Vuoden tulos40,2
2014 vähemmistöosuuden hankinta (ei IFRS-NGAAP eroavaisuutta: katso 2014 NGAAP tilinpäätös, huomautus 11)-9,6
Valuuttakurssimuunnosten vaikutus Norjan kruunuista euroihin-27,0
IFRS Pääoma 31.12.2014344,7

7.NGAAP:n mukaisesti Sektor on esittänyt pitkäaikaiset velat niiden nimellisarvosta lisättynä perustamiskustannuksilla, jotka on poistettu tasapoistoina laina-ajan kuluessa. Sektor on myös luokitellut kertyneet korot lyhytaikaisena velkana taseessa. IFRS edellyttää korkokulujen ja velan esittämistä hankintamenomenetelmällä tai käypään arvoon, ja Citycon on päättänyt käyttää lainojen esittämisessä hankintamenomenetelmää. Kaikki pitkäaikaiset lainat muunnettiin hankintameno­menetelmän mukaisiksi, ja pääomaan lisätyt perustamiskulut ja siihen liittyneet NGAAP:n mukaiset poistot peruttiin. Kertyneet 1,1 miljoonan euron (10 miljoonan Norjan kruunun) korot luokiteltiin IFRS:n mukaisesti pitkäaikaiseksi velaksi. NGAAP­/IFRS-oikaisu nosti pitkäaikaista velkaa 31.12.2014 yhteensä 9,3 miljoonalla eurolla (84 miljoonalla Norjan kruunulla) ja vähensi tulosvaikutteisia rahoituskuluja 1,7 miljoonalla eurolla (14 miljoonalla Norjan kruunulla).

8. NGAAP:n mukaisesti kaikki velat esitettiin taseessa pitkäaikaisina velkoina. IFRS edellyttää seuraavan toimintajakson aikana maksettavavaksi erääntyvän velkaosuuden esittämistä lyhytaikaisena velkana. Näin ollen 52,9 miljoonan euron (478 miljoonan Norjan kruunun) velka luokiteltiin uudelleen lyhytaikaiseksi velaksi. Lisäksi inflaatio-oikaistulle velalle kertynyt korko luokiteltiin NGAAP:n mukaisessa taseessa lyhytaikaiseksi velaksi, ja tämä on luokiteltu uudelleen pitkäaikaiseksi velaksi IFRS-esitysmuotoa varten.

Sektor on laatinut tilinpäätöksensä NGAAP-muodossa. NGAAP/IFRS-muunnosta ja pro forma ‑tilinpäätösten laatimista varten Sektorin NGAAP-tilinpäätökset luokiteltiin uudelleen Cityconin käyttämän esitysmuodon mukaisesti. Uudelleenluokitukset tehtiin NGAAP-tase-eristä Cityconin käyttämiin IFRS-tase-eriin liikearvon, johdannaissopimusten, velkojen ja tilikauden tulokseen perustuvien verojen osalta siten, että edellä esitettyjen taloudellisten tietojen esitystavan lähtökohtana on Cityconin käyttämä esitysmuoto. Voitossa tai tappiossa Sektorin NGAAP-erä Poistot on kohdistettu Cityconin esitysmuodossa Hallinnon kuluihin, ja Sektorin NGAAP-erä Liiketoiminnan muut kulut on kohdistettu Cityconin esitysmuodossa Kiinteistöjen hoitokuluihin. Voitto/tappio johdannais­sopimuksista on luokiteltu uudelleen Cityconin esitysmuodossa Rahoituskuluiksi ja ‑tuotoiksi, ja osakkuusyhtiöihin liittyvä tuotto on luokiteltu Cityconin esitysmuodossa osuudeksi yhteisyritysten voitosta.

Cityconin johto ei ole tunnistanut muita NGAAP/IFRS-oikaisuja, joilla saattaisi olla olennainen vaikutus Cityconin pro forma ‑tietoihin, jotka on esitetty suomenkielisessä esitteessä IFRS:n mukaisesti pro forma ‑tarkoituksia varten.

Helsinki, 18.6.2015

CITYCON OYJ

Sijoittajakyselyt:
Henrica Ginström
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com

Cityconista

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla. www.citycon.com

Sektorista

Sektor Gruppen AS on Norjan toiseksi suurin kauppakeskusten johtaja, kehittäjä ja markkinoija. Sektorin kiinteistöomaisuuteen kuuluu 20 kokonaan omistettua tai enemmistöomisteista kauppakeskusta, neljä vähemmistöomisteista kauppakeskusta, kaksi vuokrattua kauppakeskusta ja kahdeksan muiden omistajien puolesta hallinnoitua kauppakeskusta. Näillä 34 kauppakeskuksella Sektor luo erinomaisia ostoskokemuksia asiakkailleen yhdessä vuokralaistensa kanssa. Sektorin koko hallinnoitavan omaisuuden vuokrattava kokonaispinta-ala oli yli 600.000 neliömetriä.www.sektor.no

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä mitään Osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. Pääjärjestäjät eivät osallistu mihinkään toimintaan tai ota mitään vastuuta Merkintäetuoikeusannista Yhdysvalloissa. Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden tarjoaminen niihin oikeutetuille osakkeenomistajille Yhdysvalloissa on yksinomaan Yhtiön vastuulla.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Citycon ei ole tehnyt julkista tarjousta tai pyyntöä hankkia Cityconin arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja se ja mahdolliset täydennykset siihen on julkaistu lain mukaisesti. Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä maissa.

Pääjärjestäjät ja niiden omistusyhteysyritykset toimivat yksinomaan Yhtiön puolesta Merkintäoikeusannin yhteydessä. He eivät katso ketään muuta (riippumatta siitä, onko kyseessä tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaakseen Merkintäoikeusannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät vastaa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkaille tarjottavien suojausten järjestämisestä eivätkä Merkintäoikeusantia tai mitään muuta tässä mainittua transaktiota tai järjestelyä koskevien neuvojen antamisesta. Pääjärjestäjät eivät anna minkäänlaista suoraa tai välillistä lausuntoa tai vakuutusta tämän tiedotteen sisältämien tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai todentamisesta, eikä mitään tässä tiedotteessa esitettyä tule katsoa Pääjärjestäjien lupaukseksi tai esitykseksi tällaisesta menneisyyden tai tulevaisuuden osalta. Pääjärjestäjät eivät vastaa millään tavalla tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai todentamisesta, ja näin ollen ne kieltäytyvät laajimmassa lain sallimassa laajuudessa kaikesta vahinkoon, sopimukseen tai muuhun perustuvasta vastuusta, joka muutoin voitaisiin niille asettaa tämän tiedotteen yhteydessä.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä vain Cityconin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Citycon ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        18.6.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä18.6.2015 
PörssikauppaOsto
OsakelajiVAIAS
Osakemäärä300osaketta
Kokonaishinta6 933,00EUR
Keskihinta/ osake23,1100EUR
Ylin hankintahinta/ osake23,11EUR
Alin hankintahinta/ osake23,11EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 65 819 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-18 18:14 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/18/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+18+6+2015+HUG1929681.html

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015

Restamax Oyj

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015

Restamax Oyj                                                                                                 ILMOITUS
                                                                                                                      18.6.2015 klo 18:30

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2015

Päivämäärä 18.6.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 1 500 osaketta
Keskihinta/osake 4,4377 EUR
Ylin hinta/osake 4,4500 EUR
Alin hinta/osake 4,4300 EUR
Kokonaishinta 6 656,55 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.6.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj                          212 500 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-18 17:41 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/18/RESTAMA +OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+18+6+2015+HUG1929665.html

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Pihlajalinna Oyj   PÖRSSITIEDOTE 18.6.2015 KLO 16.00

Pihlajalinna Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on valinnut valiokuntiensa jäsenet toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tarkastusvaliokunta

 Puheenjohtaja Mika Uotila, muut jäsenet: Marjatta Rytömaa, Aarne Aktan ja Martti Ala-Härkönen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

 Puheenjohtaja Aarne Aktan, muut jäsenet Veli-Matti Qvintus, Marjatta Rytömaa ja Jari Sundström.

PIHLAJALINNA OYJ

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-18 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/18/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinna+Oyj+n+hallituksen+valiokuntien+kokoonpano+HUG1929590.html

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Julkaistu: 2015-06-18 14:37:21 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TUPM5L 145DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 18.6.2015 kello 12:18.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TUPM5L 145DAN

ISIN-koodi: DK0060639938

Kohde-etuus: Upm-Kymmene Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 18.6.2015

Rajataso: 15.20 euroa

Toteutushinta: 14.50 euroa

Kerroin: 1/5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin alinta hintaa, joka on 15.14 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.128 euroa / turbowarrantti.

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Glaston sopinut pitkäaikaisesta rahoituksesta

Glaston sopinut pitkäaikaisesta rahoituksesta

Julkaistu: 2015-06-18 14:25:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote
Glaston sopinut pitkäaikaisesta rahoituksesta

Helsinki, Suomi, 2015-06-18 14:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 18.6.2015 klo 15.25

Glaston sopinut pitkäaikaisesta rahoituksesta

Glaston Oyj Abp on tänään sopinut uudesta pitkäaikaisesta rahoitussopimuksesta, joka korvaa 2016 erääntyvän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus koostuu 10,0 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta sekä 22,0 miljoonan euron Revolving Credit Facility –rahoituslimiitistä, jota voidaan käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen ja takauksiin.

Sopimus korvaa kokonaisuudessaan edelliset rahoitussopimukset ja varmistaa yhtiön rahoituksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Sopimus alentaa Glastonin rahoitus- ja hallinnointikuluja ja sillä on siten positiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen. Uuden sopimuksen myötä poistuvat myös kaikki yhtiön normaaliin varojen jakoon liittyvät rajoitukset.

Rahoitussopimuksessa käytetään seuraavia finanssikovenantteja: velkaantumisaste (net debt/ equity) ja käyttökate suhteessa nettovelkoihin (net debt/EBITDA). Finanssikovenantteja seurataan neljännesvuosittain.

Lainan järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj.

Lisätiedot:
Glaston Oyj Abp
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, puh. 010 500 500
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
puh: +358 40 7453 737

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle.Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TAPIO TOMMILA NIMITETTY PANOSTAJAN VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

TAPIO TOMMILA NIMITETTY PANOSTAJAN VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

Julkaistu: 2015-06-18 13:00:00 CEST
Panostaja Oyj
Pörssitiedote
TAPIO TOMMILA NIMITETTY PANOSTAJAN VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

Panostaja Oyj Pörssitiedote 18.6.2015 klo 14.00

TAPIO TOMMILA NIMITETTY PANOSTAJAN VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

Panostaja Oyj:n sijoitusjohtaja KTM, eMBA Tapio Tommila (s.1978) on nimitetty Panostaja Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi. Tapio Tommila on työskennellyt Panostaja Oyj:n palveluksessa vuodesta 2006 alkaen.

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN PUOLESTA

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii Flexim-yrityskaupan jälkeen kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.300 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2014 konsernin virallinen liikevaihto oli 154,8 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Julkaistu: 2015-06-18 11:22:58 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TUPM5L 145DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TUPM5L 145DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 18.6.2015 kello 12:18.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TUPM5L 145DAN

ISIN-koodi: DK0060639938

Kohde-etuus: Upm-Kymmene Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 18.6.2015

Rajataso: 15.20 euroa

Toteutushinta: 14.50 euroa

Kerroin: 1/5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden luovutus

Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden luovutus

Julkaistu: 2015-06-18 11:00:00 CEST
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden luovutus

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
18.6.2015 klo 12.00

Aktia Pankki Oyj on tänään yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut yhtiön hallintoneuvoston 29 jäsenelle 4 780 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Osakkeet muodostavat yhtiökokouksen 13.4.2015 tekemän päätöksen mukaisesti 30 % hallintoneuvoston jäsenten vuoden 2015 vuosipalkkiosta.

Lisäksi 7 200 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta on Osakeomistusohjelma 2011:n puitteissa luovutettu kolmelle avainhenkilölle nk. matching-osakkeina.

Lisätietoja hallintoneuvoston palkkioista ja Osakeomistusohjelma 2011:stä on Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomuksessa s. 14–15.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutusten jälkeen:

Osakesarja A22 112 kpl
Osakesarja R6 658 kpl

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2015 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myymisestä käytettäväksi mm. yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta yli 50 konttorissa, internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Turvatiimi Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimiesoikeus

Turvatiimi Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimiesoikeus

Julkaistu: 2015-06-18 10:00:00 CEST
Turvatiimi
Yritysosto ja ostotarjous
Turvatiimi Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimiesoikeus

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.6.2015 klo 11.00

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan muita kuin Atine Group Oy:n omistuksessa olevia Turvatiimi Oyj:n osakkeita koskevaa lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat erimielisyydet. Välimiesoikeuden ainoana jäsenenä toimii asianajaja Pauliina Tenhunen.

Atine Group Oy ilmoitti 13.4.2015, että sen omistusosuus Turvatiimi Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10) ja että Atine Group Oy käyttää osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan lunastaa muiden Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajien kaikki osakkeet. Atine Group Oy:n tarjoama lunastushinta on 0,13 euroa osakkeelta, mikä vastaa Atine Group Oy:n 13.2.2015 julkistamassa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

TURVATIIMI OYJ

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter