Etusivu » Arkistot 16.6.2015

FIT Biotech Oy pidentää listautumisantinsa merkintäaikaa

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy pidentää listautumisantinsa merkintäaikaa

YHTIÖTIEDOTE 16.6.2015 klo 23.00

FIT Biotech Oy pidentää listautumisantinsa merkintäaikaa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIT Biotech Oy:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt pidentää Yhtiön listautumiseen liittyvän osakeannin merkintäaikaa osakeannin ehtojen mukaisesti 25.6.2015 klo 16:30 asti. Merkintäaikaa pidennetään samalla tavalla instituutioannin, yleisöannin ja konversioannin (yhteisesti “Osakeanti”) osalta.

Osakeannin uusi aikataulu

Osakeannin merkintäaika päättyy 25.06.2015 klo 16:30
Osakeannin tulos tiedotetaan arviolta 29.06.2015
Antiosakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta 30.06.2015
Kaupankäynnin listattavilla osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 01.07.2015

Lisätietoja Osakeannista on Yhtiön 1.6.2015 julkaisemassa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla Osakeannin merkintäpaikan FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolta osoitteesta www.fim.com/FIT ja Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.fitbiotech.com/investors.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antavat:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 843 5695

Tina Nyfors, hallituksen jäsen, FIT Biotech Oy
Puhelin: +358 04 684 9502

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 22:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/FIT+Biotech+Oy+pident%C3%A4%C3%A4+listautumisantinsa+merkint%C3%A4aikaa+HUG1928947.html

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015

Restamax Oyj

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015

Restamax Oyj                                                                                                 ILMOITUS
                                                                                                                      16.6.2015 klo 18:30

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015

Päivämäärä 16.6.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 2 000 osaketta
Keskihinta/osake 4,4300 EUR
Ylin hinta/osake 4,4400 EUR
Alin hinta/osake 4,4000 EUR
Kokonaishinta 8 860,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.6.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj                          211 000 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 17:53 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/RESTAMA +OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+16+6+2015+HUG1928936.html

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        16.6.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä 16.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 1 500 osaketta
Kokonaishinta 35 608,05 EUR
Keskihinta/ osake 23,7387 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 23,86 EUR
Alin hankintahinta/ osake 23,60 EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 63 440 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 17:36 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+16+6+2015+HUG1928931.html

Pöyry jatkaa fokuksen terävöittämistään myymällä osuutensa toiminnoistaan Tsekin tasavallassa

Pöyry PLC

Pöyry jatkaa fokuksen terävöittämistään myymällä osuutensa toiminnoistaan Tsekin tasavallassa

PÖYRY OYJ Lehdistötiedote 16.6.2015 klo 17:45
 
Pöyry jatkaa fokuksen terävöittämistään myymällä osuutensa toiminnoistaan Tsekin tasavallassa
Pöyry on myynyt osuutensa Pöyry Environment a.s. (Czech Republic) -suunnittelu- ja konsulttiyrityksestä Brnossa Tsekin tasavallassa. Kaikki Pöyry Oyj:n ja Itävallassa sijaitsevan Pöyry Energy GmbH:n omistamat osakkeet, jotka oikeuttavat 95,21 prosentin omistusosuuteen yhtiöstä, on myyty Safichem Group AG:lle.
 
Myynti tukee Pöyryn fokusoivaa strategiaa, jonka mukaan  Pöyry vahvistaa ja kehittää palveluitaan paikallisilla avainalueillaan sekä globaaleilla teollisuuden, energian ja liikkeenjohdon konsultoinnin osa-alueilla.
Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.
 
“Suoritettu liiketoiminnan myynti tukee suoraan fokusoivaa strategiaamme. Olemme tyytyväisiä löydettyämme Safichemista hyvän ostajan, joka voi edistää myytyä liiketoimintaa Tsekissä”, sanoo Pöyryn Thomas Kriesch, johtaja, Alueelliset toiminnot Itävalta.
 
Lisätietoja antaa
 
Thomas Kriesch
Johtaja, Alueelliset toiminnot Itävalta, Pöyry
Puh. + 43 53 605 54 800
 
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 16:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/P%C3%B6yry+jatkaa+fokuksen+ter%C3%A4v%C3%B6itt%C3%A4mist%C3%A4%C3%A4n+myym%C3%A4ll%C3%A4+osuutensa+toiminnoistaan+Tsekin+tasavallassa+HUG1928779.html

Biotie julkaisee listalleottoesitteen Suomessa

Biotie Therapies Corp.

Biotie julkaisee listalleottoesitteen Suomessa

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                                  16.6.2015 klo 17.05

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Biotie julkaisee listalleottoesitteen Suomessa

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, tiedottaa, että Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt listalleottoesitteen, joka koostuu rekisteröintiasiakirjasta sekä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Yhtiö on laatinut listalleottoesitteen Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettyyn osakeantiin liittyen sekä vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemien uusien osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Listalleottoesite on saatavilla Biotien Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com/investors/prospectus.aspx 16.6.2015 alkaen.

Turku, 16.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei varsinkaan ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hong Kongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin, ellei Yhtiö päätä yksinomaisen harkintansa mukaan toisin. Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 16:05 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Biotie+julkaisee+listalleottoesitteen+Suomessa+HUG1928879.html

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

Biotie Therapies Corp.

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                                  16.6.2015 klo 16.55

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on tänään toteuttanut Yhdysvalloissa järjestetyn osakeantinsa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö tarjosi Yhdysvalloissa järjestetyssä osakeannissaan yleisölle 3.806.047 ADS-todistusta siten, että yhden ADS-todistuksen hinta oli 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 56.664.427,73 Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 50.238.875,55 euroa 1,1279 Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, ja tarjotut ADS-todistukset vastaavat 304.483.760 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron (pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä vaihtokurssilla). Edellä mainittuun sisältyy se, että järjestäjäpankit ovat käyttäneet ylimerkintäoptionsa täysimääräisesti. Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteuttamiseksi perustuu 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Lisäksi järjestäjäpankit ovat ostaneet 519.583 ADS-todistusta UCB S.A:lta osakeantihintaan. Biotie ei saa varoja UCB S.A:n omistamien ADS-todistusten myynnistä. Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteutumisen myötä Yhtiön tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja eräille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille 28.5.2015 liikkeeseen laskemien vaihtovelkakirjojen automaattinen muuntaminen ja 220.400.001 uuden osakkeen liikkeeseen lasku kyseisille vaihtovelkakirjojen haltijoille on myös toteutunut ennakolta määritellyllä 0,15 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettyyn osakeantiin liittyen sekä vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemat uudet osakkeet (mukaan lukien ylimerkintäoptio) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin, ja uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.6.2015. Uusien osakkeiden rekisteröimisen myötä Yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 980.851.935.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella “BTH1V”. ADS-todistukset on listattu NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella “BITI”.

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015. Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti toteutettiin ainoastaan esitteen avulla, josta voi saada kappaleita esittämällä pyyntö osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 16.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 15:55 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Biotien+Yhdysvalloissa+j%C3%A4rjestetty+osakeanti+ja+vaihtovelkakirjojen+muuntaminen+ovat+toteutuneet+HUG1928876.html

Outokumpu nimittää Michael Williamsin Coil Americas –liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Outokumpu nimittää Michael Williamsin Coil Americas –liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Julkaistu: 2015-06-16 15:30:00 CEST

Outokumpu nimittää Michael Williamsin Coil Americas –liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.6.2015 klo 16.30

Outokumpu nimitti tänään Michael Williamsin Coil Americas –liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Outokummun johtoryhmän jäseneksi 1. heinäkuuta 2015 alkaen. Williamsilla on yli 20 vuoden kokemus metalliteollisuudesta, mistä 16 vuotta US Steel –yhtiössä, jossa hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut alumiiniyhtiö Ormet Corporationin toimitusjohtajana.

Outokummun toimitusjohtaja Mika Seitovirta: ”Michael on vahva johtaja, jolla on vankkaa näyttöä kyvystä luoda selkeä strategia ja varmistaa sen kurinalainen toteuttaminen, sekä siitä, miten liiketoiminta käännetään kannattavaksi. Hän ymmärtää syvällisesti markkinaympäristöä ja hänellä on pitkäaikaiset suhteet tärkeimpiin asiakkaisiimme Yhdysvalloissa. Liiketoimintaosaaminen, asiakaskeskeisyys ja vahva tuotannon tuntemus tekevät hänestä oikean henkilön johtamaan Coil Americas oikeaan suuntaan ja eteenpäin.”

Michael Williams: ”Olen innoissani mahdollisuudesta päästä osaksi Outokumpua ja ottaa vastuu yhtiön Coil Americas –liiketoiminta-alueesta. Outokummulla on erittäin vahva markkinapotentiaali, jonka nykyaikaiset tuotantolaitokset Calvertissa Yhdysvalloissa ja San Luis Potosíssa Meksikossa, tarjoavat. On kunnia ottaa haaste vastaan, ja muuttaa investoinnit asiakkaillemme ja omistajillemme arvoa tuottaviksi.”

Coil Americas –liiketoiminta-alueen väliaikaisena johtajana toiminut Jose Ramon Salas palaa tehtäväänsä johtamaan Outokummun Meksikon liiketoimintaa.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liitteet:
Outokumpu_appoints_Michael_Williams_Head_of_BACA_16062015_FIN.pdf
Outokumpu_MichaelWilliams.jpg
CV_Michael_Williams_FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talenomin ensimmäiset franchising-yrittäjät aloittavat

Talenom Oyj

Talenomin ensimmäiset franchising-yrittäjät aloittavat

Talenom Oyj
 
Lehdistötiedote 16.6.2015 kello 14.00
Talenomin ensimmäiset franchising-yrittäjät aloittavat
 
Talenom on solminut ensimmäiset neljä franchising-sopimusta. Uudet franchising-yrittäjät aloittavat seuraavilla paikkakunnilla: Järvenpää, Pori, Salo ja Tornio. Yrittäjien liiketoiminta on jo käynnistynyt. Uudet toimitilat avautuvat elokuun aikana Porissa, Salossa ja Torniossa, sekä syksyn aikana Järvenpäässä.
 
Talenomin tavoitteena on laajentaa franchising-verkostonsa valtakunnalliseksi siten, että alueilla, joissa Talenomilla ei ole omaa toimistoa, tarjotaan palvelut Talenomin paikallisen franchising-yrittäjän kautta. Asiakas eli suomalainen pk-yritys saa aina saman palvelusisällön riippumatta siitä onko toimisto Talenomin franchising- vai oma toimisto.
 
“Olemme hyvin tyytyväisiä, että olemme saaneet ensimmäiset uudet Talenom-yrittäjä -sopimukset tehtyä. Toivotammekin uudet yrittäjät tervetulleiksi Talenom-perheeseen. Saamme nyt neljä uutta kaupunkia palveluverkostoomme ja voimme tarjota näiden alueiden pk-yrityksille Talenomin palveluja jatkossa paikallisesti”, iloitsee Talenomin toimitusjohtaja Harri Tahkola. “Uskomme, että tämä uudentyyppinen toimintamalli, jossa paikallinen yrittäjä ja valtakunnallinen palvelukonsepti yhdistyvät mahdollistaa tehokkaan laajentumisemme yhä uusille paikkakunnille,” Tahkola jatkaa.
 
TALENOM OYJ
 
Lisätietoja:
Harri Tahkola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400
harri.tahkola@talenom.fi
 
Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.
 
Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011-2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää.
 
JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 13:31 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Talenomin+ensimm%C3%A4iset+franchising+yritt%C3%A4j%C3%A4t+aloittavat+HUG1928836.html

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TCGC5L 31DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TCGC5L 31DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Julkaistu: 2015-06-16 12:30:40 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TCGC5L 31DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TCGC5L 31DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TCGC5L 31DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 16.6.2015 kello 10:23.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TCGC5L 31DAN

ISIN-koodi: DK0060638450

Kohde-etuus: Cargotec Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 15.6.2015

Rajataso: 32.00 euroa

Toteutushinta: 31.00 euroa

Kerroin: 1/5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin alinta hintaa, joka on 32.51 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.102 euroa / turbowarrantti.

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSAM5L 39DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSAM5L 39DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Julkaistu: 2015-06-16 12:01:10 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSAM5L 39DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSAM5L 39DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TSAM5L 39DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 16.6.2015 kello 10:00.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TSAM5L 39DAN

ISIN-koodi: DK0060639698

Kohde-etuus: Sampo Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 16.6.2015

Rajataso: 41.00 euroa

Toteutushinta: 39.00 euroa

Kerroin: 1/5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin alinta hintaa, joka on 40.75 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.35 euroa / turbowarrantti.

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter