Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus Vantaan Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin toiseen vaiheeseen

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus Vantaan Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin toiseen vaiheeseen

Julkaistu: 2015-06-11 12:00:00 CEST
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus Vantaan Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin toiseen vaiheeseen

Helsinki, 2015-06-11 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 11.6.2015 KLO 13.00

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus Vantaan Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin toiseen vaiheeseen

Caverion on tehnyt sopimuksen rakennusliike YIT:n kanssa Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan toimisto- ja liikekeskus Dixin toisen vaiheen talotekniikan kokonaistoimituksen suunnittelusta ja projektin toteutuksesta. Sopimus kattaa lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmät. Sopimuksen arvo on noin 7,6 miljoonaa euroa.

Toimisto- ja liikekeskuksen laajennus käsittää noin 4 000 m² liiketilaa ja 8 000 m² toimistotilaa. Dixin toinen vaihe valmistuu keväällä 2017. Dixin ensimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta 2014 ja kauppakeskusosa avattiin yleisölle tammikuussa 2015. Ensimmäisessä vaiheessa valmistui myös koko keskusta palveleva pysäköintilaitos sekä uusi linja-autoterminaali. Caverion vastasi myös Dixin ensimmäisen vaiheen talotekniikasta.

”Dixin toimisto- ja liikekeskus on saanut erinomaisen alun, joka mahdollisti toisen vaiheen rakennustöiden aloittamisen. Ensimmäinen vaihe sai Suomen ensimmäisen kauppakeskus- ja toimistohankkeen LEED Platina -sertifikaatin. Sertifikaatin pisteytyksessä talotekniikalla on suuri painoarvo ja siinä onnistuminen yhdessä Caverionin kanssa antoi hyvän pohjan yhteistyön jatkamiselle myös Dixin toisessa vaiheessa”, toteaa liiketoimintaryhmän johtaja Timo Lehmus YIT:ltä.

YIT:n havainnekuvia keskuksen laajennuksesta on ladattavissa seuraavan linkin kautta:http://imagebank.caverion.com/check_a.php?hash=e4f742a84486674e18b3f7f5ab7122fb

Lisätietoja:

Caverion Suomi, Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-,Keski-ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

Julkaistu: 2015-06-11 10:39:26 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.6.2015

Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta energiantuotantoon sopivaa biopolttoainetta sekä samalla uutta palvelukonseptia hevostalleille. Hevosen kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla. Hevostallit käyttävät kuivikkeena muiden prosessien sivutuotteita, kuten sahanpurua. Talleilla lanta sekoittuu kuivikkeeseen, joka kerätään ja poltetaan voimalaitoksessa.

”Hevosenlannan hyödyntäminen on kotimainen cleantech-sovellus, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ulkomaisten biopolttoaineiden tuontia ja luo lisää paikallisia työpaikkoja”, toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila.

Suomessa hevosten kuivikelannan energiasisältö on noin 500 GWh ja ylittää hienokseltaan esimerkiksi Fortumin Järvenpään voimalaitoksen vuotuisen polttoainekäytön. Suomessa hevosia on noin 77 000. Kolmen hevosen vuoden aikana tuottaman lannan energiamäärä vastaa yhden omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta.

Hevostalleille lanta on yhä kasvava ongelma, koska biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Lantaa ei myöskään saa levittää kalteville pelloille. Fortumin kehittämä palvelu tarjoaakin talleille uuden ja vaivattoman ratkaisun ongelmaan. Palvelu pitää sisällään sekä kuivikkeen toimituksen talleille että kuivikelannan noudon talleilta. Palvelulla voi olla markkinoita myös Suomen ulkopuolella, sillä esimerkiksi Ruotsissa hevosia on 360 000 ja Puolassa 300 000.

”Olemme kehittäneet palvelua tiiviissä yhteistyössä hevostallien kanssa. Keväällä toteutetussa pilotissa oli mukana neljä tallia Espoosta ja Kirkkonummelta. Kesän ja syksyn aikana pilottia laajennetaan ja tavoitteena on saada kymmeniä talleja mukaan”, kertoo konseptin kehittämisestä Fortumilla vastaava Anssi Paalanen.

Kevään pilottivaiheessa tehtiin myös koepolttoja yhteistyössä VTT:n kanssa. Koepolton perusteella hevosenlanta soveltuu hyvin energiantuotantoon tukipolttoaineeksi. Lähipäivinä aloitetaan koepoltot Fortumin Järvenpään voimalaitoksella. Hevosen kuivikelanta nähdään hyvänä lisänä Järvenpään tyyppisille lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille. Palvelukonseptin kehittämistä jatketaan yhdessä hevostallien kanssa.

HorsePower-konsepti on osa Fortumin biopolttoaineiden kehitystyötä kuten Otso-bioöljy, jota tuotetaan Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Kuvia aiheesta:

http://mediabank.fortum.com:80/public/43aeb8f3e17B.aspx

Lisätietoja:

Heli Antila, teknologiajohtaja, Puh. 040 571 7188, heli.antila@fortum.com

Anssi Paalanen, konseptin kehittämisestä vastaava, Puh. 0400 597 866, anssi.paalanen@fortum.com

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. http://www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Julkaistu: 2015-06-11 10:30:00 CEST
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2015-06-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.6.2015 klo 11.30

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Substanssituotto, 1 kk 1,0 %
Substanssituotto, vuoden alusta 9,1 % (osinko-oikaistu)
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta* 9,0 % (osinko-oikaistu)
Substanssituotto, 12 kk 8,9 % (osinko-oikaistu)
31.5.2015 30.4.2015 31.12.2014
Substanssi/osake, euroa 10,16 10,06 9,59
Oikaistu substanssi/osake, euroa* 10,30 10,20 9,73
B-osakkeen pörssikurssi, euroa 8,09 7,58 7,40
VARAT milj.
euroa
milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä 7,6 7,6 7,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,9 1,9 1,9
Muut sijoitukset 4,8 4,7 4,6
Laskennalliset verosaamiset 3,2 3,0 3,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 76,3 68,7 65,4
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 53,9 53,1 52,0
Rahavarat ja saamiset 14,9 22,4 17,1
VARAT YHTEENSÄ 162,6 161,4 152,0
Lyhytaikaiset velat -0,6 -1,1 -0,4
Laskennalliset verovelat -6,4 -6,2 -4,7
SUBSTANSSI 155,6 154,1 146,9
OIKAISTU SUBSTANSSI* 157,7 156,2 149,0

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Tilinpäätöksen 2014 tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TALENOM LISTAUTUU FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE HELSINGISSÄ

TALENOM LISTAUTUU FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE HELSINGISSÄ

Julkaistu: 2015-06-11 09:00:01 CEST
Nasdaq Nordic
Sijoittajauutiset
TALENOM LISTAUTUU FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE HELSINGISSÄ

Helsinki, 11.6.2015 – Kaupankäynti Talenom Oyj:n osakkeilla alkoi tänään Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä (kaupankäyntitunnus: TNOM ). Talenomin toimialaluokitus on Teollisuustuotteet ja -palvelut. Nasdaq First North on kasvuyhtiöille suunniteltu monenkeskinen markkinapaikka, jota Nasdaqin pohjoismaiset pörssit ylläpitävät.

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.talenom.fi

Talenom Oyj:n toimitusjohtaja Harri Tahkola sanoo: ”Talenom on tilitoimistoalan edelläkävijä ja suomalainen menestystarina. Yli neljäkymmentävuotisen historiamme aikana olemme kasvaneet yhdeksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisista tilitoimistoista. Koen tärkeäksi kehittää Talenomia edelleen pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi tilitoimistoksi. First North -listautuminen on merkittävä askel osana tarinaamme. Olen erittäin tyytyväinen listautumisantimme tulokseen ja toivotan uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan kasvutarinaamme. Laajempi omistuspohja tarjoaa meille hyvän kasvualustan. Tästä on hyvä jatkaa.”

“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Talenom Oyj tervetulleeksi Nasdaq First North -markkinapaikalle, jolle se on jo viidestoista yhtiö Suomessa”, sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl. “Talenom on hieno lisäys Teollisuustuotteet ja –palvelut toimialaluokkaamme, ja odotamme innolla yhteistyötä yhtiön ja sen osakkeenomistajien kanssa.”

Nasdaqin pohjoismaisten pörssien listautumisista vastaava johtaja Adam Kostyál sanoi: “Olemme hyvin tyytyväisiä listautumismarkkinoiden vahvaan kehitykseen Nasdaqin pohjoismaisilla markkinoilla*, jossa Talenomin listautuminen on jo neljäskymmenesviides listautuminen tänä vuonna.”

Talenom Oyj on nimittänyt Hyväksytyksi Neuvonantajaksi Summa Capital Oy:n.

*Pörssilista ja First North -markkinapaikka: Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland ja Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North -markkinapaikka
Nasdaq First North on säännelty monenkeskinen markkinapaikka, jota ylläpitävät eri Nasdaq Nordiciin kuuluvat pörssit. Nasdaq First North ei ole EU:n direktiivin mukainen säännelty markkinapaikka. Nasdaq First North -markkinapaikalla liikkeellelaskijat ovat First North -sääntöjen alaisia eikä liikkeeseenlaskijoita koske säännellyn markkinapaikan kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät vaatimukset. Sijoittaminen Nasdaq First North -yhtiöihin saattaa sisältää suuremman riskin kuin säännellyllä markkinalla oleviin yhtiöihin sijoittaminen.

Nasdaq-konserni
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 500 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 9,5 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on yli 10 000 yritysasiakasta. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq OMX Helsinki Oy, Nasdaq OMX Iceland Hf., Nasdaq OMX Riga AS, Nasdaq OMX Stockholm AB, Nasdaq OMX Tallinn AS, AB Nasdaq OMX Vilnius, Nasdaq OMX Clearing AB ja Nasdaq OMX Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta http://nasdaq.com/ambition or http://business.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Information set forth in this communication contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Nasdaq cautions readers that any forward-looking information is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward-looking information. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements about our capital return initiatives. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to, Nasdaq’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk, U.S. and global competition, and other factors detailed in Nasdaq’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its annual reports on Form 10-K and quarterly reports on Form 10-Q. Nasdaq undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

LISÄTIETOJA:

Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com

Liitteet:
Talenom Tower Picture.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metson luotettavat ja suorituskykyiset venttiiliratkaisut kasvattavat markkinaosuuttaan geotermisen energian tuotannossa Turkissa

Metso Corporation

Metson luotettavat ja suorituskykyiset venttiiliratkaisut kasvattavat markkinaosuuttaan geotermisen energian tuotannossa Turkissa

Metson luotettavat ja suorituskykyiset venttiiliratkaisut kasvattavat markkinaosuuttaan geotermisen energian tuotannossa Turkissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11.06.2015 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso on saanut yhteensä 12 pientä ja keskikokoista tilausta geotermisen energian tuottajilta Turkista. Metso toimittaa voimalaitoksille säätö- ja sulkusovelluksiin tarkoitettuja Neles- ja Jamesbury-merkkisiä läppä-, istukka-, segmentti- ja palloventtiilejä. Venttiilit ovat kooltaan 1-54-tuumaisia. Metson venttiilien avulla geotermiset voimalaitokset pystyvät tuottamaan uusiutuvaa energiaa tehokkaasti ja turvallisesti alhaisilla kustannuksilla ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla.

Geotermisessä voimalaitoksessa venttiilien pitää toimia vaativissa prosessiolosuhteissa ja kestää muun muassa suuria paine-eroja, flashing -olosuhdetta ja piidioksidin kertymää ventiilin osiin. Samalla niiden pitää myös täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.

Metson korkealaatuisten säätöventtiilien valikoima ja pitkä kokemus alalta varmistavat kestävän kehityksen sekä täyttävät turvallisuus- ja ympäristövaatimukset geotermisen energian tuotantoprosesseissa. Metso esimerkiksi tarjoaa kattavimmin eri paineluokan venttiilejä prosessin porausreiän päälle tulevaan laitteistoon.

”Metson koetellut venttiiliratkaisut sopivat erinomaisesti geotermisen energian tuotantoprosesseihin, joiden vaihtelevat paineet ja lämpötilat vaativat paljon venttiilin suorituskyvyltä. Metso pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin vahvalla osaamisellaan. Valitsemalla oikean venttiilityypin, materiaalin ja tiivistysteknologian varmistamme, että prosessi ei vuoda ja se toimii luotettavasti”, korostaa Cansu Gürbüz, avainasiakaspäällikkö, geotermiset ratkaisut, Turkki, Flow Control -liiketoiminta, Metso.

Tilausten arvoa ei julkisteta. Osa niistä sisältyy Metson vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin, ja osa kirjataan toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Vuonna 2014 Metso sai ison virtauksensäätöteknologian tilauksen Zorlu Energy Companies Group -yhtiöltä Turkista. Yhtiö rakentaa uutta 45 megawatin geotermistä voimalaitosta Manisa-Alasehiriin, joka sijaitsee noin 560 kilometriä Ankarasta lounaaseen.

Vuonna 2013 Metso sai kymmenennen uusintatilauksen venttiileistä norjalaiselta Green Energy Group AS -yhtiöltä geotermiseen voimalaitokseen Keniassa. Metson venttiileitä on käytössä myös muissa geotermistä energiaa tuottavissa maissa, kuten Islannissa, Indonesiassa ja Meksikossa.

Luotettavaa virtauksensäätöä ja palveluratkaisuja

Metso on jo pitkään lisännyt öljy- ja kaasualan, massa- ja paperiteollisuuden sekä voimantuotannon suorituskykyä ja luotettavuutta johtavilla tuotemerkeillään, joihin kuuluvat Neles®, Jamesbury® ja Mapag®. Metso on yli 90 vuoden aikana toimittanut ympäri maailmaa miljoonia venttiilejä, säätöventtiilejä ja sulkuventtiilejä. Yhtiö on myös yksi älykkäiden venttiiliohjaimien johtavista toimittajista.

Metson venttiiliteknologiakeskukset ja -tehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa.

Metson laajaan virtauksensäätöpalveluiden tarjontaan kuuluu liiketoimintaratkaisuja ja palveluita, jotka optimoivat laitteiden käyttöä ja elinkaarikustannuksia. Metsolla on yli 40 venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskusta eri puolilla maailmaa.

Geotermisen energian tuotanto Turkissa

Maailmanpankin alaisten ilmastosijoitusrahastojen (Climate Investment Funds, CIF) maaliskuussa 2015 julkaiseman raportin mukaan Turkilla on maailman seitsemänneksi eniten geotermisiä energiavarantoja. Viime vuosina maan geotermisten voimalaitosten asennuskapasiteetti on kasvanut nopeammin kuin missään muualla: vuonna 2008 kapasiteettia oli 30 megawattia ja vuoden 2014 lopussa 405 megawattia. Vuosittainen kasvu oli 54 prosenttia, kun se maailmanlaajuisesti oli 4,5 prosenttia. Ala etenee hyvää vauhtia kohti Turkin hallituksen vuodelle 2023 asettamaa yhden gigawatin tavoitetta.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa. Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Cansu Gürbüz, avainasiakaspäällikkö, geotermiset ratkaisut, Turkki, Virtauksensäätö, Metso, puh. +90 212 465 61 55 tai +90 530 875 14 45, sähköposti: cansu.gurbuz(at)metso.com (englanniksi)

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Metson+luotettavat+ja+suorituskykyiset+venttiiliratkaisut+kasvattavat+markkinaosuuttaan+geotermisen+energian+tuotannossa+Turkissa+HUG1927772.html

Kalmarille yhdeksän päästöttömän sähköisen mobiilipukkinosturin tilaus Piraeuksen konttiterminaaliin Kreikkaan

Cargotec Corporation

Kalmarille yhdeksän päästöttömän sähköisen mobiilipukkinosturin tilaus Piraeuksen konttiterminaaliin Kreikkaan

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 11 KESÄKUUTA 2015 KLO 10.00
 
Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut toisen jatkotilauksen yhdeksän täysin sähkötoimisen mobiilipukkinosturin (ERTG) toimittamisesta Kreikkaan Piraeus Container Terminal (PCT) SA:lle, joka on COSCO Pacific Limited yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Nostureiden suunniteltu luovutusajankohta on vuonna 2016. Kalmarin aiemmat toimitukset terminaaliin sisälsivät 12 ERTG-nosturia vuonna 2013 ja yhdeksän ERTG-nosturia vuonna 2015.
 
Tilaus vahvistaa edelleen Kalmarin kumppanuutta asiakkaan kanssa. Piraeuksen terminaalissa on käytössä Kalmarin sähkötoimisten mobiilipukkinosturien lisäksi konttilukkeja, konttikurottajia, haarukkatrukkeja, tyhjien konttien käsittelylaitteita ja terminaalitraktoreita.
 
Täysin päästöttömät nosturit ovat 9+1 kontin levyisiä. Ne auttavat satamaa nostamaan kapasiteettiaan uusimpien ympäristövaatimusten mukaisesti. Li Jianchun, PCT:n johtaja: ”Nämä uudet Kalmar E-One2 Zero Emission -nosturit otetaan käyttöön terminaalin kolmannen laiturin laajennusosassa, ja ne auttavat meitä nostamaan konttikentän käsittelykapasiteettia. Nosturit valmistaa Rainbow-Cargotec Industries kuten aiemmatkin Kalmarin toimittamat ERTG-nosturit. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä laitteiden laatuun ja toimitusten aikataulupitoon.”
 
Uusissa nostureissa on automaattinen Kalmar SmartRail -ohjausjärjestelmä. Ne tarjoavat asiakkaalle optimaalisen ratkaisun, joka täyttää tiukat vaatimukset turvallisuuden, korkean kapasiteetin, päästöttömyyden ja alhaisten käyttökustannusten osalta.
 
Kalmar E-One2 -mobiilipukkinostureiden nostokyky (safe working load, SWL) on 41 tonnia. Ne ovat päästöttömiä, sillä niissä oleva kaapelikela mahdollistaa sähkön käytön virtalähteenä, jolloin päästöjä tai melua ei synny eikä hydrauliöljyjä tarvita. Myös nosturin huoltoväli, 1 000 tuntia, on alan kärkeä. 
 
Lisätietoa lehdistölle:
 
Mika Virtanen, johtaja, mobiilipukki- ja satamanosturit, Kalmar, puh. 020 777 5000
 
Clement Ng, johtaja, Suur-Kiina, Aasian ja Tyynenmeren alue, Kalmar, puh. +852 9866 5962
 
Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com
 
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec, puh. 020 777 4084
 
Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com
 
Kalmar on osa Cargotecia. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Kalmarille+yhdeks%C3%A4n+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4n+s%C3%A4hk%C3%B6isen+mobiilipukkinosturin+tilaus+Piraeuksen+konttiterminaaliin+Kreikkaan+HUG1927750.html

UPM:n ValChem-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus – tavoitteena puupohjaisten kemikaalien arvoketjun todentaminen

UPM:n ValChem-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus – tavoitteena puupohjaisten kemikaalien arvoketjun todentaminen

Julkaistu: 2015-06-11 09:00:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Lehdistötiedote
UPM:n ValChem-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus – tavoitteena puupohjaisten kemikaalien arvoketjun todentaminen

(UPM, Helsinki, 11. kesäkuuta 2015, klo 10.00 EET) – Euroopan unioni on myöntänyt UPM:n ValChem-hankkeelle 13,1 miljoonan euron rahoituksen. Hanke toteutetaan yhdessä Sekabin, METabolic EXplorerin ja Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 18,5 miljoonaa euroa.

ValChem-hankkeessa jalostetaan puusta lisäarvoa tuottavia kemiallisia rakenneaineita ja ligniiniä sekä kehitetään kestävä ja innovatiivinen integroitu valmistusprosessi puusta lopputuotteisiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä metsäalan, kemian alan että biotekniikan alan asiantuntemusta. Tavoitteena on osoittaa, että integroitu biokemiallinen prosessi, joka kattaa koko arvoketjun puuraaka-aineesta peruskemikaaleiksi ja ligniinipohjaisiksi toiminnallisiksi kemikaaleiksi, on teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattava.

”ValChem-hanke tarjoaa erinomaiset edellytykset luoda vaihtoehtoinen arvoketju Euroopan metsien hyödyntämiseksi. Hankkeen jokaisella osa-alueella on nähtävissä valtavat kehitysmahdollisuudet. Tämä koskee niin kemikaalituotantoon tarkoitettujen sokereiden valmistamista puusta, biopohjaisen monopropyleeniglykolin valmistamista sokereista kuin ligniinipohjaisten toiminnallisten kemikaalien valmistamista”, sanoo Bio-based Industries Consortiumin toimitusjohtaja Dirk Carrez.

ValChem-hankkeen tavoitteena on valmistaa puupohjaisia kemikaaleja, jotka ovat laadun ja tuotantokustannusten osalta kilpailukykyisiä öljypohjaisten materiaalien kanssa. Valmistuksessa hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien tahojen olemassa olevia demonstraatiolaitoksia. Hankkeessa käytetään vain kestävistä lähteistä hankittua PEFC- ja FSC-sertifioitua puuta ja puuraaka-aine pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

SEKABin kehittämän CelluAPP®-teknologian, jossa puuta jalostetaan sokereiksi ja raakaligniiniksi, toimivuus on todennettu etanolin tuotannossa. Tässä hankkeessa se yhdistetään METabolic EXplorerin kehittämään prosessiin, jossa sokereista valmistetaan monopropyleeniglykolia etanolin sijaan. Monopropyleeniglykolin tärkeimmät sovellusalueet ovat tyydyttymättömät polyesterihartsit, maalit ja pinnoitteet, teollinen käyttö ja hygieniatuotteet. UPM ja Darmstadtin teknillinen yliopisto kehittävät yhdessä raakaligniinistä sovelluksia, joiden loppukäyttökohteita ovat muun muassa ligniinipohjaiset reaktiiviset hartsit ja komposiitit.

ValChem-hanke on osa uutta EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) 3,7 miljardin euron BBI Joint Undertaking -yhteishanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisää investointeja kestävän biotaloussektorin kehittämiseen Euroopassa. UPM on yksi BIC:n perustajajäsenistä.

Lisätietoja antaa:

Juuso Konttinen, Johtaja, Biokemikaalit, puh. +358 (0)40 531 7405, juuso.konttinen@upm.com
Thore Lindgren, Executive Vice President, Head of BioRefinery Technology Business Area, Sekab, puh. +46 (0)660 751 86, thore.lindgren@sekab.com
Manuela Falempin, Business Development Manager, METabolic EXplorer, puh. +33 (0)473 334 300, mfalempin@metabolic-explorer.com
Professori tri Markus Biesalski, Technische Universität Darmstadt, puh. +49 (0) 615 116 751 40, biesalski@tu-darmstadt.de

*******
UPM, Media Desk
puh. +358 (0)40 588 3284
Ma–pe 9.00–16.00
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.com

Sekab
SEKAB kuuluu Euroopan johtaviin etanolintuottajiin. Yhtiö tuottaa ja toimittaa bioetanolipolttoainetta ja ympäristöystävällisiä kemian alan tuotteita. Lisäksi yhtiö on sitoutunut seuraavan sukupolven selluloosapohjaisen etanolin jalostusprosessin kehittämiseen. SEKAB on tällä hetkellä toteuttamassa pitkän aikavälin toisen sukupolven etanolin tuotantoon liittyvää teollista hanketta ja pyrkii luomaan teollisia puitteita selluloosapohjaisen etanolin tuotantoon tähtäävälle asiantuntemukselle ja laitteistoille. http://www.sekab.com/

METabolic EXplorer
METabolic EXplorer on bioteknologian alan edelläkävijä, joka pyrkii biotalouden innovaatiojohtajaksi. METabolic EXplorer tuottaa lisäarvoa kumppaneilleen ja sidosryhmilleen tarjoamalla teollisuuden tarpeisiin kilpailukykyisiä biopohjaisia ratkaisuja, joissa kemikaaleja valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. Clermont-Ferrandissa, Ranskassa, sijaitseva METabolic EXplorer on noteerattu Parisiin NYSE Euronextissä (kategoria C, METEX). Yhtiö kuuluu CAC Small -indeksiin, ja se on saanut EnterNext Tech40 -merkinnän. www.metabolic-explorer.com

Darmstadtin teknillinen yliopisto
Darmstadtin teknillinen yliopisto (Technische Universität (TU) Darmstadt) on yksi Saksan johtavista teknillisistä yliopistoista. Yliopistossa on noin 300 professoria, 4 230 tutkijaa ja hallinnon työntekijään sekä noin 26 000 opiskelijaa, jotka kaikki pyrkivät omalla panoksellaan edistämään tulevaisuuden kannalta merkittävien alojen – energian, liikkuvuuden, tietoliikenne- ja informaatiotekniikan, asumisen ja elinolosuhteiden – tutkimusta. www.tu-darmstadt.de

BBI
BBI (Bio-Based Industries Joint Undertaking) on EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) 3,7 miljardin euron sekä yksityisesti että julkisesti rahoitettu yhteishanke. BIC edustaa useita eri teollisuuden sektoreita aina maataloudesta ja ruoantuotannosta tekniikan tuottajiin sekä metsäalan, kemian alan ja energia-alan toimijoihin. Se perustettiin vuonna 2012 nimenomaisesti edustamaan yksityistä sektoria BBI:ssä. Nyt BIC:ssä on 70 teollisuuden alan täysjäsentä (suuryrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yritysryhmittymiä) ja yli 100 kumppanijäsentä (teknologia-alan tutkimusjärjestöjä, yliopistoja, yhdistyksiä ja teknologia-alustoja). http://bbi-europe.eu/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistus Valmetissa on alittanut 5 prosenttia

Valmet Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistus Valmetissa on alittanut 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 11.6.2015 klo 9:45

Valmet Oyj (y-tunnus 2553019-8) on 10.6.2015 vastaanottanut Franklin Templeton Institutional, LLC:ltä arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on alittanut 1/20 eli 5 prosentin rajan.

Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistus laski 9.6.2015 tehtyjen kauppojen myötä 7 196 324 osakkeeseen (aiemmin 7 517 629 kpl), mikä vastaa 4,80 prosenttia (aiemmin 5,02 prosenttia) Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 08:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+Franklin+Templeton+Institutional+LLC+n+omistus+Valmetissa+on+alittanut+5+prosenttia+HUG1927726.html

Metsä Fibre on allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektin rahoitussopimukset sekä uusinut valmiusluottolimiittinsä

Metsä Fibre on allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektin rahoitussopimukset sekä uusinut valmiusluottolimiittinsä

Julkaistu: 2015-06-11 08:00:01 CEST
Metsäliitto Osuuskunta
Lehdistötiedote
Metsä Fibre on allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektin rahoitussopimukset sekä uusinut valmiusluottolimiittinsä

Metsä Group lehdistötiedote 11.6.2015

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on 10.6.2015 allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektiin liittyvät rahoitussopimukset sekä uusinut nykyisen 270 miljoonan euron valmiusluottolimiittinsä. Biotuotetehdasprojektin rahoituspaketti on yhteensä 750 miljoonan euron suuruinen ja koostuu useammasta eri lainajärjestelystä. Uusi valmiusluottolimiitti on puolestaan 300 miljoonaa euroa ja erääntyy viiden vuoden kuluttua allekirjoituksesta. Lisäksi yhtiö on allekirjoittanut 150 miljoonan euron osakaslainasopimuksen Itochu Corporationin kanssa.

Biotuotetehdasprojektin velkarahoitus muodostuu 400 miljoonan euron Finnveran takaamasta lainasta, 200 miljoonan euron lainasta Euroopan Investointipankilta (EIB), 80 miljoonan euron lainasta kaupallisilta pankeilta sekä 70 miljoonan euron Ruotsin vientiluottolaitoksen EKN:n takaamasta lainasta.

Rahoituksen koordinaattorina on toiminut Nordea. Muut rahoitukseen osallistuvat rahoittajat ovat Danske Bank, DNB Bank, Pohjola Pankki, SEB, Svensk Exportkredit ja Swedbank.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ilkka Hämälä, Metsä Fibren toimitusjohtaja, puh. 010 465 5026

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan osakkeen lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja vakauttamisajan päättäminen

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan osakkeen lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja vakauttamisajan päättäminen

 

PIHLAJALINNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.6.2015, KLO 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Pihlajalinnan osakkeen lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja vakauttamisajan päättäminen

Pihlajalinna Oyj:n (”Pihlajalinna” tai ”Yhtiö”) listautumisannin pääjärjestäjä Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliike (”Danske Bank”) on tänään käyttänyt Instituutiomyyjien (Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky) Danske Bankille myöntämän lisäosakeoption kokonaisuudessaan ostamalla Instituutiomyyjiltä 978 000 Pihlajalinnan osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palauttaa listautumisantiin liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa 978 000 Pihlajalinnan osaketta Instituutiomyyjille.

Instituutiomyyjät ovat myyneet listautumisannissa lisäosakeoptio mukaan luettuna yhteensä 1 700 000 Pihlajalinnan osaketta. Instituutiomyyjät omistavat lisäosakeoption käsittämien osakkeiden myynnin ja osakelainaussopimuksen perusteella lainattujen osakkeiden palauttamisen jälkeen 5 035 990 Pihlajalinnan osaketta, mikä vastaa noin 26 prosenttia Pihlajalinnan kaikista osakkeista.

Vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu listautumisen jälkeen ja Danske Bank on Pihlajalinnan osakekurssin kehityksen johdosta päättänyt vakauttamisajan.

Lisätietoja antaa

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Lisätietoa Pihlajalinnasta saa Yhtiön verkkosivuilta www.pihlajalinna-konserni.fi.

Vastuunrajoitus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinnan+osakkeen+lis%C3%A4osakeoption+k%C3%A4ytt%C3%B6+t%C3%A4ysim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isesti+ja+vakauttamisajan+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4minen+HUG1927741.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!