Etusivu » Arkistot 4.6.2015

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        4.6.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä 4.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 5 011 osaketta
Kokonaishinta 124 796,95 EUR
Keskihinta/ osake 24,9046 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 24,95 EUR
Alin hankintahinta/ osake 24,74 EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 60 140 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen
 
 
 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 17:41 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+4+6+2015+HUG1926506.html

Kotipizza Group Oyj : KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN

Kotipizza Group Oyj
Kotipizza Group Oyj : KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN

Kotipizza Group Oyj

Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

Kotipizza Group Oyj (“Kotipizza Group” tai “Yhtiö”) julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin (“Listautumisanti” tai “Osakeanti”) alustavan merkintähinnan. Yhtiö tiedotti 21.5.2015 suunnitelmastaan listautua NASDAQ OM Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki” tai “Helsingin Pörssi”) pörssilistalle. Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.5.2015 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt Listautumisannin järjestämisestä ja Yhtiö on jättänyt tänään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille.

Listautuminen lyhyesti

Listautumisannin alustava merkintähinta on 9,00-11,00 euroa osakkeelta (“Alustava Merkintähinta”).
Suunnitellussa Listautumisannissa:
Listautumisannissa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3.050.937 Yhtiön uutta osaketta (“Osakkeet”).
Alustavasti enintään 350.000 Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) ja alustavasti enintään 2.700.937 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti”).
Yhtiö on nimittänyt Listautumisannin pääjärjestäjäksi Pohjola Pankki Oyj:n (“Pääjärjestäjä”). Yhtiö antaa Listautumisannin Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoption osakkeet vastaavat noin 17,8 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 4,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Osakkeet merkitään.
Sentica Partners Oy:n (“Sentica Partners”) hallinnoimat rahastot Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä “Sentican rahastot”) ovat 3.6.2015 sitoutuneet merkitsemään Instituutioannissa Osakkeita 7.458.449,82 eurolla ja suorittamaan merkintähinnan muuntamalla samansuuruinen osakaslainasaatavansa (sisältäen lainalle kertyneet korot) Yhtiön suostumuksella Yhtiön osakkeiksi Osakeannin lopulliseen merkintähintaan. Osakaslaina muunnetaan Yhtiön osakkeiksi siinä tilanteessa, että Yhtiö listautuu. Osakaslainakonversion lisäksi Sentican rahastot ovat antaneet sitoumuksen merkitä Yhtiön uusia Osakkeita Instituutioannissa yhteensä 5.000.000,00 euron arvosta. Osakaslainakonversio ja Sentican rahastojen merkintäsitoumus vastaavat yhteensä noin 45,4 prosenttia koko Osakeannista ja nämä merkinnät tullaan hyväksymään Osakeannissa kokonaisuudessaan.
Alustavan Merkintähinnan mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 38-47 miljoonaa euroa, olettaen, että kaikki Yhtiön tarjoamat Osakkeet tulevat merkityksi Osakeannissa ilman Lisäosakeoptiota. Olettaen, että kaikki Yhtiön tarjoamat Osakkeet tulevat merkityksi Osakeannissa ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 4.524.360 osakkeeseen. Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 17.6.2015 kello 16.30. Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 17.6.2015 kello 16.30. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 25.6.2015 kaupankäyntitunnuksella “PIZZA”.

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen kommentoi:

“Kotipizza on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi pizzaravintolaketjuksi ja Suomen tunnetuimmaksi pizzabrändiksi. Kannattava kasvumme vakaalla toimialalla on perustunut kykyymme ennakoida markkinoiden trendejä. Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja kehittää samalla uusia ravintolakonsepteja, joista ensimmäinen esimerkki on meksikolaistyylinen Chalupa-ketju. Tehokas liiketoimintamallimme perustuu franchising-yrittäjyyteen ja omaan hankintaorganisaatioon. Malli sitoo vähän pääomaa, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun ja osingonjaon tavoitteidemme mukaisesti.”

 “Kotipizza Group on myös vahvasti mission ohjaama yritys. Me haluamme tarjota herkullista, kohtuuhintaista ja vastuullisesti tuotettua ruokaa ja tehdä maailmasta paremman paikan pizza kerrallaan. Listautuminen ja kasvu tukevat sitoutumistamme läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen ja tarjoavat meille mahdollisuuden toteuttaa missiotamme entistä tehokkaammin.”

Kotipizza Groupin hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partnersin osakas Johan Wentzel kommentoi:

 “Uskomme yhtiön tulevaisuuteen ja tulemme pysymään merkittävänä osakkeenomistajana myös listautumisen jälkeen. Kotipizza on vastuullinen toimija kasvavassa fast casual -markkinassa, ja sillä on uusien palvelukonseptien kehittämisen myötä hyvät kasvunäkymät vakaalla markkinalla. Haluamme tarjota uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden olla osana yhtiön tulevaa kehitystä.”

Listautumisen tausta ja syyt

Pörssilistauksen odotetaan parantavan Kotipizza Groupin tunnettuutta sen nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa. Listautumisannin myötä Kotipizza Groupin omistuspohja laajenee sekä kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla. Listautumisanti kasvattaa Yhtiöstä riippumattomien osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja tukee siten Osakkeen vapaan markkinahinnan muodostumista. Lisäksi Listautumisanti tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan markkinaehtoisesti.

Yhtiö laski 2.4.2013 liikkeeseen kolmen vuoden vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on 30 miljoonaa euroa (“Joukkovelkakirjalaina”). Yhtiön hallitus on 21.5.2015 julkistetun tiedotteen mukaisesti päättänyt Joukkovelkakirjalainan täysimääräisestä takaisinostosta lainan ehtojen mukaisesti ehdollisena listautumisen toteutumiselle. Joukkovelkakirjalainan takaisinosto on tarkoitus rahoittaa listautumisen yhteydessä järjestettävässä Osakeannissa kerättävillä varoilla sekä uusilla listautumisen yhteydessä nostettavilla kausiluotoilla.

Tietoa Listautumisannista

Yhtiön 28.5.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä enintään 9.000.000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta.

Yhtiön hallitus päätti 3.6.2015 alustavasti yllä olevan valtuutuksen nojalla enintään 3.050.937 Osaketta käsittävästä Osakeannista, jossa poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi sekä pääomarakenteensa vahvistamiseksi. Omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa Yhtiön osakkeiden hakemisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla. Lisäksi Sentica Partnersin osakaslainakonversio ja merkintäsitoumus edistävät Listautumisannin toteutumista ja Yhtiölle edullisempien vieraan pääoman ehtojen ja alempien rahoituskustannusten saavuttamista. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä.

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Osakeannissa tarjottavat Osakkeet edustavat enintään noin 244 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 70,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Lisäosakeoption osakkeet vastaavat noin 17,8 prosenttia Osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 4,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Osakkeet merkitään.

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia. Yhtiö tulee hakemaan Yhtiön osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 25.6.2015.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Listautumisannin Listalleottoesitteen 4.6.2015. Suomenkielinen listalleottoesite ja markkinointiesite tulevat olemaan sähköisesti saatavilla Kotipizza Groupin verkkosivulla www.kotipizzagroup.com viimeistään 5.6.2015 ennen merkintäajan alkua. Listalleottoesite ja markkinointiesite tulevat olemaan paperikopioina saatavilla arviolta 8.6.2015 Yhtiön pääkonttorista (Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki), OP Ryhmän konttoreista ja Helsingin Pörssistä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com ja www.op.fi/merkinta, sekä OP Ryhmän konttoreista.

Listalleottohakemus jätetty Helsingin Pörssiin:                                  4.6.2015
Listalleottoesite hyväksytty:                                                                     4.6.2015
Instituutioannin merkintäaika alkaa:                                                     5.6.2015 klo 9.00
Yleisöannin merkintäaika alkaa:                                                             5.6.2015 klo 9.00
Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan:         12.6.2015 klo 16.30
Yleisöannin merkintäaika päättyy:                                                         17.6.2015 klo 16.30
Instituutioannin merkintäaika päättyy:                                                17.6.2015 klo 16.30
Lopullinen Merkintähinta julkistetaan arviolta:                                 22.6.2015
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä arviolta:                                         25.6.2015

Pohjola Pankki Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa.

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716

LIITE: Listautumisannin ehdot

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeita tämän tiedotteen tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai, jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.

Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), tämä tiedote ja tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”). Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.

Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt, työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen, tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen liitännäisiä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

LIITE: LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Listautumisannin yleiset ehdot
Yleiskuvaus
Listautumisannissa (“Listautumisanti” tai “Osakeanti”), Kotipizza Group Oyj (“Kotipizza Group” tai “Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3.050.937 Yhtiön osaketta (“Osakkeet”). Osakkeet tarjotaan alustavasti merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa (“Instituutioanti”).

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista sekä Yleisöannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty Listalleottoesitteen kohdissa “Instituutioannin erityiset ehdot” sekä “Yleisöannin erityiset ehdot”. Listalleottoesitteen kohdassa “Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille” on annettu ohjeita Osakkeiden merkinnän suorittamiseksi. Nämä ohjeet eivät muodosta osaa Listautumisannin ehdoista.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj (“Pääjärjestäjä”).

Osakeanti
Yhtiön 28.5.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä enintään 9.000.000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta.

Yhtiön hallitus päätti 3.6.2015 alustavasti yllä olevan valtuutuksen nojalla enintään 3.050.937 Osaketta käsittävästä Osakeannista, jossa poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi sekä pääomarakenteensa vahvistamiseksi. Omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa Yhtiön osakkeiden hakemisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Lisäksi jäljempänä kohdassa “Merkintöjä koskevat sitoumukset” kuvattu Sentica Partnersin osakaslainakonversio ja merkintäsitoumus edistävät Listautumisannin toteutumista ja Yhtiölle edullisempien vieraanpääoman ehtojen ja alempien rahoituskustannusten saavuttamista. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä.

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Osakkeet edustavat enintään noin 244 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 70,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

Lisäosakeoptio
Yhtiö on edellä esitetyn lisäksi sitoutunut laskemaan liikkeeseen suunnatusti jäljempänä määriteltyyn Merkintähintaan Pääjärjestäjälle enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälistalla, eli arviolta 25.6.2015 – 24.7.2015 välisenä ajanjaksona (“Lisäosakeoptio”). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption perusteella merkittäviä Osakkeita. Lisäosakeoption Osakkeet edustavat enintään noin 17,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus päättää Lisäosakeoption mukaisten Osakkeiden antamisesta edellä kuvatun yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen nojalla viimeistään 24.7.2015.

Vakauttaminen
Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälistalla eli arviolta 25.6.2015 – 24.7.2015 välisenä ajanjaksona suorittaa toimenpiteitä, joilla vakautetaan tai ylläpidetään Yhtiön osakkeiden markkinahintaa, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Pääjärjestäjä voi päättää allokoida suuremman määrän osakkeita kuin tarjottavien Osakkeiden lukumäärä, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, koska lyhyt positio ei voi ylittää Lisäosakeoption perusteella merkittävien osakkeiden määrää. Pääjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoption perusteella tai ostamalla osakkeita markkinoilta. Osakkeiden hankintatavan määrittelyssä Pääjärjestäjä ottaa muun muassa huomioon osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listatutumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi myös ostaa osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen Merkintähintaan. Jos vakauttaminen aloitetaan, se voidaan lopettaa milloin tahansa ja se lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälistalla. Vakauttamisessa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Pääjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Osakaslainavelkojien kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt yliallokoinnit. Jos Pääjärjestäjä lainaa osakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä osakkeita Osakaslainavelkojille.

Merkintähinta sekä Listautumisantia koskevat päätökset
Tarjottavien Osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan alustava hintaväli on 9,00-11,00 euroa (“Alustava Merkintähinta”). Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan aikana.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta (“Merkintähinta”) määräytyy Instituutioannissa kohdassa “Instituutioannin erityiset ehdot – Merkintähinta” kuvatulla tavalla.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta määräytyy Yleisöannissa kohdassa “Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta” kuvatulla tavalla.

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai mikäli lopullinen Merkintähinta on matalampi tai korkeampi kuin Alustava Merkintähinta, Listalleottoesitettä täydennetään ja siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella sekä internetissä osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Samalla ilmoitetaan myös Yleisöantiin osallistuneen sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen peruutusoikeudesta. Ennen Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamisesta. Katso myös kohdat ” – Listalleottoesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen” ja “Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta”.

Yhtiön hallitus päättää arviolta 22.6.2015 sekä Instituutioannissa että Yleisöannissa sovellettavan lopullisen Merkintähinnan, tarjottavien Osakkeiden määrän ja jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 22.6.2015.

Listalleottoesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen
Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämissä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät Listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Mahdollinen peruutus koskee peruutettavan merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella sekä internetissä osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Samalla ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa
Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Mahdollinen sitoumuksen peruuttaminen koskee sitoumusta kokonaisuudessaan. Jos merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintävarausmaksu palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjä koskevat sitoumukset
Yhtiön pääomistajat, Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä “Osakaslainavelkojat”), jotka ovat Yhtiön nykyiseen vieraaseen pääomaan sisältyvän ja takaisinmaksettavan osakaslainan velkojia, ovat ennen merkintäajan alkamista sitoutuneet merkitsemään Yhtiön Osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 7.458.449,82 eurolla ja suorittamaan merkintähinnan ja muuntamalla samansuuruisen osakaslainasaatavansa (sisältäen lainalle 24.6.2015 mennessä kertyvän koron) Yhtiön suostumuksella Yhtiön Osakkeiksi (“Osakaslainakonversio”). Osakaslainakonversio tullaan toteuttamaan lopullisen Merkintähinnan mukaisella arvostuksella osana Instituutioantia siten, että Osakaslainavelkojat suorittavat merkintähinnan muuntamalla osakaslainasaatavansa Yhtiön suostumuksella Yhtiön Osakkeiksi.

Osakaslainakonversion lisäksi Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat antaneet sitoumuksen merkitä Yhtiön uusia Osakkeita Instituutioannissa yhteensä 5.000.000,00 euron arvosta (“Sentican Merkintäsitoumus”). Sentican Merkintäsitoumus toteutetaan lopulliseen Merkintähintaan.

Osakaslainakonversio ja Sentican Merkintäsitoumus vastaavat yhteensä noin 45,4 prosenttia koko Osakeannista laskettuna Alustavan Merkintähinnan alarajalla 9,00 euroa, ja noin 37,1 prosenttia koko Osakeannista laskettuna Alustavan Merkintähinnan ylärajalla 11,00 euroa.

Luovutusrajoitukset (lock-up)
Yhtiö ja Osakaslainavelkojat ovat sopineet Pääjärjestäjän kanssa, ettei Yhtiö, Osakaslainavelkojat, tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, ajanjaksolla, joka alkaa 4.6.2015 ja päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti mitään Yhtiön osakkeita tai mitään arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muutettavissa osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu. Osakkeiden liikkeeseenlaskua ja lainausta koskevat rajoitukset eivät myöskään sovellu Listautumisannin toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus ei sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten mahdollisissa Yhtiön työntekijöiden kannustinjärjestelmiä koskevien toimenpiteiden yhteydessä tai yritysostotilanteissa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, tarjottavista Osakkeista maksettu merkintävarausmaksu maksetaan takaisin sijoittajalle arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin sijoittajan käyttämä merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä.
Yleisöannissa ja Instituutioannissa liikkeeseen lasketut tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 25.6.2015.

Osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin arviolta 24.6.2015.
Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Osakkeidenlistaaminen
Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä pörssilistalla. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän pörssilistalla arvioidaan olevan 25.6.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on PIZZA ja ISIN-koodi FI4000157235.

Yhtiön osakkeiden määrä
Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Listautumisantia ja ennen Osakaslainakonversiota on 1.251.201. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakaslainakonversion ja Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on 4.302.138 osaketta, mikäli kaikki Osakkeet merkitään. Jos Lisäosakeoptio toteutetaan kokonaisuudessaan, Yhtiön osakkeiden lukumäärä Lisäosakeoption jälkeen on 4.524.360 osaketta.

Informaatio
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki.

Sovellettava laki
Listautumisantiin ja tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle muualla kuin Suomessa. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota merkittäväksi tai ostettavaksi suoraan tai välillisesti missään valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai henkilöille, joiden osallistuminen edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille. Lisätietoja tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa “Listalleottoesitettä koskevia tietoja”.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Listalleottoesitteen kohdasta “Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille”.

Instituutioannin erityiset ehdot

Tarjottavat Osakkeet
Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti enintään 2.700.937 Osaketta institutionaalisille sijoittajille sekä Osakaslainavelkojille Suomessa ja eräissä muissa maissa. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 10 prosenttia tarjottavista Osakkeista tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärästä.

Yhtiö on lisäksi sitoutunut laskemaan liikkeeseen Merkintähintaan Pääjärjestäjälle enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (Lisäosakeoptio).

Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous käsittää vähintään 12.000 tarjottavaa Osaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa, lukuun ottamatta omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta merkintätarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä.

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäaika
Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 17.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutioannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Instituutioannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutioannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 24.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Instituutioannin merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on annettava viimeistään Instituutioannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta
Tarjottavien Osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan Alustava Merkintähinta on 9,00-11,00 euroa.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta määräytyy niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa Yhtiön hallitus päättää Merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien merkintätarjousten perusteella. Merkintähinta voi olla myös Alustavan Merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Merkintähinta päätetään ja tiedotetaan arviolta 22.6.2015.

Merkintäpaikat
Instituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan Pohjola Pankki Oyj:n Pankkiiriliike.

Osakkeiden maksaminen
Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaan siten, että maksu on Pääjärjestäjän tilillä viimeistään arviolta 24.6.2015 kello 10.00.

Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat tarjottavat Osakkeet tai tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Merkintähinnan mukainen enimmäishinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin merkintätarjouksiin uuden Alustavan Merkintähinnan mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Ennen tällaista Alustavan Merkintähinnan muutosta annettujen merkintätarjousten osalta sijoittajan antaman merkintätarjouksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan, ellei merkintätarjousta peruuteta. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena (3.) pankkipäivänä tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen, arviolta
25.6.2015.

Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Osakaslainavelkojien myöntämien osakaslainojen kuittauksella maksettavat merkinnät sekä Sentican Merkintäsitoumuksen perusteella tehdyt ja ehtojen mukaisesti maksetut merkinnät tullaan hyväksymään kokonaisuudessaan ja Sentican Merkintäsitoumukselle annetaan etusija muihin sijoittajiin nähden sitoumuksen mukaiseen määrään saakka. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla niin pian kuin käytännössä on mahdollista tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen, arviolta 22.6.2015.

Yleisöannin erityiset ehdot

Tarjottavat Osakkeet
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350.000 Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustava, ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 10 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista Osakkeista tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärästä.

Osallistumisoikeus
Yleisöannissa tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.
Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät
Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Osaketta ja enintään 11.999 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa eikä muuttaa muutoin kuin Listautumisannin yleisissä ehdoissa kuvatuissa tilanteissa.

Merkintäaika
Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 17.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Yleisöannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 24.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Yleisö- tai Instituutioannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Yleisöannin merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on annettava viimeistään Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta
Tarjottavien Osakkeiden Alustava Merkintähinta on 9,00-11,00 euroa.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta määräytyy niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa Yhtiön hallitus päättää Merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien merkintätarjousten perusteella. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on sama kuin Instituutioannissa, ei kuitenkaan korkeampi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta. Merkintähinta päätetään ja tiedotetaan arviolta 22.6.2015.

Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa ja Merkintähinnan määrittely
Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tarjousajan kuluessa, muutos julkistetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan Merkintähinnan yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan Merkintähinnan yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai mikäli lopullinen Merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen ennen Alustavan Merkintähinnan kyseistä muuttamista tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamista Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden tällaisen hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa merkintäsitoumuksensa.

Mikäli Yleisöannin merkintäsitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso “Yleisömyynnin ehdot – Maksetun määrän palauttaminen”.

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan korkeammaksi, ei tällä ole vaikutusta Yleisöannin merkintäsitoumuksiin eli Yleisöannissa merkintäsitoumukset annetaan alkuperäisen Alustavan Merkintähinnan enimmäishintaan. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan alemmaksi eikä merkintäsitoumusta peruuteta kohdan “Listautumisannin yleiset ehdot – Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai siitä poikettaessa sekä merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mukaisesti, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä säilyy ennallaan.

Mikäli lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa on Alustavan Merkintähinnan sisällä mutta alempi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, ylimääräiset varat palautetaan kohdan ” – Merkintävarausmaksun palauttaminen” mukaisesti.

Mikäli lopullinen Merkintähinta on korkeampi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäismäärä, ei tällä ole vaikutusta Yleisöannin merkintäsitoumuksiin, sillä Yleisöannin Merkintähinta on tällöin Alustavan Merkintähinnan enimmäismäärä. Mikäli lopullinen Merkintähinta on matalampi kuin Alustavan Merkintähinnan vähimmäismäärä eikä merkintäsitoumusta peruuteta kohdan “Listautumisannin yleiset ehdot – Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai siitä poikettaessa sekä merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mukaisesti, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille kohdan “Merkintävarausmaksun palauttaminen” mukaisesti.

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen
Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:

OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina.
OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Merkintäsitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta merkintäsitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP Ryhmän internetpalvelun www.op.fi/merkinta kautta Sitoumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin tai Säästöpankin verkkopankkitunnukset. Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin merkintäsitoumusta ei voi antaa internetin kautta. Merkintäsitoumus on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi tehdä merkintää internetpalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä konttorissa.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa “Osakeannin ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. OP Ryhmän internetpalvelun kautta annetut merkintäsitoumukset katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt merkintäsitoumuksen OP Ryhmän internetpalvelun ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden maksaminen
Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla merkintävarausmaksu. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Alustavan Merkintähinnan mukainen osakekohtainen enimmäishinta.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP Ryhmään kuuluvan pankin pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä tai shekillä. OP 0100 0500 Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän internetpalvelun kautta tehtyä sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Internetpalvelun kautta annetun merkintäsitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu internetpalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi merkintäsitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

Merkintävarausmaksun palauttaminen
Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain tai mikäli tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa on Alustavan Merkintähinnan sisällä mutta alempi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, maksettu merkintävarausmaksu tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa arviolta 25.6.2015. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mahdollisesti palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintävarausmaksun palauttaminen tilanteessa, jossa merkintäsitoumus peruutetaan on kuvattu kohdassa “Listautumisannin yleiset ehdot – Listalleottoesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen”. Merkintävarausmaksun palauttaminen tilanteessa, jossa Listautumisanti peruutetaan on kuvattu kohdassa “Listautumisannin yleiset ehdot – Oikeus peruuttaa Listautumisanti”.

Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle Yleisöannin merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 24.6.2015.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 17:06 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/Kotipizza+Group+Oyj+KOTIPIZZA+GROUP+OYJ+JULKISTAA+SUUNNITELLUN+LISTAUTUMISANTINSA+ALUSTAVAN+MERKINT%C3%84HINNAN+HUG1926483.html

Pihlajalinna Oyj :Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj :Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna OYJ     PÖRSSITIEDOTE    4.6 2015 klo 17.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun

5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LähiTapiola -ryhmän (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja Sijoitusrahasto LähiTapiola Suomi) omistamien Pihlajalinna Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 4. kesäkuuta 2015 10,49 %:iin Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö allekirjoittivat merkintäsitoumukset, jonka mukaisesti ne sitoutuivat tietyillä ehdoilla merkitsemään Pihlajalinna Oyj:n listautumisannissa yhteensä vähintään 6,3 miljoonaa euroa vastaavan määrän annissa tarjottavia osakkeita.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhteensä 19113146 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. LähiTapiola -ryhmän kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 2 004 150 ääntä.

 

PIHLAJALINNA OYJ

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 16:10 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/Pihlajalinna+Oyj+Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4+tarkoitettu+liputusilmoitus+HUG1926448.html

Biotie aloittaa suunnitellun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin yleisölle tarjoamalla ADS-todistuksia

Biotie Therapies Corp.

Biotie aloittaa suunnitellun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin yleisölle tarjoamalla ADS-todistuksia

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      4.6.2015 klo 15.50

Biotie aloittaa suunnitellun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin yleisölle tarjoamalla ADS-todistuksia

Biotie Therapies Oyj, joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on tänään aloittanut 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin markkinoinnin. Yhtiö tarjoaa osakeannissa yleisölle Yhdysvalloissa 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä yhtiön osakkeita edustavia American Depositary Shares -todistuksia (“ADS-todistukset”).

Viimeisin osakkeiden myyntihinta NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla oli 2.6.2015 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria ADS-todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella yhtiön tarkoituksena on tarjota yhteensä 3.373.142 ADS-todistusta, jotka vastaavat 269.851.344 uutta osaketta. Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella BTH1V. Hakemus ADS-todistusten listaamisesta varten NASDAQ Global Market -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella “BITI” on tehty ja osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Lisäksi Biotie aikoo myöntää järjestäjäpankeille option, jonka perusteella järjestäjäpankeilla on oikeus lisäksi merkitä 30 päivän ajan enintään 15 % Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia edustavia osakkeita. Optio-oikeus on käytettävissä ainoastaan mahdollisissa ylimerkintätilanteissa.

Kuten Biotie on aiemmin tiedottanut, se aikoo käyttää osakeannista saamansa nettotulot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää äskettäin toteutetusta vaihtovelkakirjalainamuotoisesta sijoituksesta saadun 33,1 miljoonan euron kokonaistuoton) rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän totsadenantin Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

Tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa enintään 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa toteutettavassa osakeannissa antihintaan. Nämä ilmaisut eivät kuitenkaan ole sitovia sopimuksia tai ostositoumuksia, joten nämä yhtiöt ja henkilöt voivat päättää olla ostamatta ADS-todistuksia osakeannissa. On myös mahdollista, että nämä yhtiöt ja henkilöt ja muut nykyiset sijoittajat ilmaisisivat halukkuutensa ostaa enemmän ADS-todistuksia. Lisäksi, osakeannin järjestäjäpankit voivat päättää myydä vähemmän ADS-todistuksia näille yhtiöille tai henkilöille kuin mihin määrään nämä yhtiöt ja henkilöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tai olla myymättä yhtään ADS-todistusta näille yhtiöille ja henkilöille.

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint book-running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager).

Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin osakkeisiin liittyvä rekisteröintiasiakirja on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut voimaan. Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia ostotarjouksia voida hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Ehdotettu osakeanti toteutetaan ainoastaan esitteen avulla. Osakeantiin liittyvä alustavia esitekappaleita on saatavilla osoitteesta RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteesta Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku 4.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntiin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden, lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 14:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/Biotie+aloittaa+suunnitellun+Yhdysvalloissa+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4n+osakeannin+yleis%C3%B6lle+tarjoamalla+ADS+todistuksia+HUG1926288.html

Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti

Talenom Oyj

Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti

Talenom Oyj

Yhtiötiedote 4.6.2015 kello 15.40           

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti

Talenom Oyj:n (“Talenom” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt 4.6.2015, että 20.5.2015 alkanut listautumisanti toteutetaan ehtojen mukaisesti. Erityisesti henkilöstö- ja instituutioannit onnistuivat hyvin ja ne merkittiin yli Yhtiön asettamien tavoitteiden. Listautumisanti toi Yhtiöön runsaasti uusia tavoiteltuja osakkeenomistajia. Talenom saa 1 650 846 osakkeen liikkeeseenlaskusta noin 12 miljoonan euron varat ennen listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. Onnistuneen listautumisannin myötä Talenom saa uutta pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan. Talenom saa listautumisannin myötä noin 550 uutta osakkeenomistajaa.

Osakekohtainen hinta instituutio- ja yleisöannissa oli 7,36 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,62 euroa osakkeelta. Talenomin markkina-arvo välittömästi listautumisannin jälkeen on noin 50 miljoonaa euroa.

Listautumisanti lyhyesti:
Talenomin hallitus päätti 4.6.2015 listautumisannin toteuttamisesta ja uusien osakkeiden allokaatiosta.Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 258 511 Yhtiön osaketta, henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 113 802 Yhtiön osaketta ja instituutioantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 1 278 533 Yhtiön osaketta.Listautumisannin kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa ennen listautumisannin maksuja, palkkioita ja kuluja.Onnistuneen annin ja toteutuvan listautumisen myötä Yhtiö saa käyttöönsä 2 miljoonan euron suuruisen uuden seniorlainan, jota voidaan käyttää Yhtiön nykyisten juniorlainojen takaisinmaksuun.Listautumisannin jälkeen Talenomilla on noin 590 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 1 650 846 osakkeella 6 812 046 osakkeeseen.Listautumisannin jälkeen Talenomin suurimmat osakkeenomistajat ovat Harri Tahkola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Markus Tahkola ja VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto.Merkityt osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.6.2015 ja kaupankäynti Yhtiön osakkeella NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkaa arviolta 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella TNOM.Kaikille instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta sekä maksuohjeet arviolta 4.6.2015.Kaikille yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta 10.6.2015.
Toimitusjohtaja Harri Tahkola kommentoi:
“Olen tyytyväinen listautumisantimme tulokseen. Erityisen iloinen olen henkilöstö- ja instituutioantien onnistumiseen yli asetettujen tavoitteiden sekä siihen, että yleisöanti mukaan lukien saimme yli 500 uutta omistajaa. Listautumisannilla keräämillämme varoilla mahdollistamme Talenomin entistä nopeamman orgaanisen kasvun. Kasvutarinamme juuret ovat vahvasti Suomessa. Perheyhtiön toimitusjohtajana koen tärkeäksi kehittää Talenomia pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi tilitoimistoksi. Kiitän kaikkia antiin osallistuneita sijoittajia luottamuksesta. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan suomalaiseen kasvutarinaamme.”

Listautumisannin neuvonantajat
Summa Capital Oy toimii annin Pääjärjestäjänä ja NASDAQ OM Helsinki Oy:n hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen, Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

TALENOM OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Tahkola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400
harri.tahkola@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011-2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

HUOMAUTUS:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Talenom Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 14:40 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/Talenom+Oyj+n+listautumisanti+toteutui+onnistuneesti+HUG1926358.html

KONECRANES UUDELLEENRAHOITTI 200 MILJOONAN EURON VALMIUSLUOTON

KONECRANES UUDELLEENRAHOITTI 200 MILJOONAN EURON VALMIUSLUOTON

Julkaistu: 2015-06-04 14:15:00 CEST
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
KONECRANES UUDELLEENRAHOITTI 200 MILJOONAN EURON VALMIUSLUOTON

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.6.2015 klo 15.15

Konecranes on allekirjoittanut viisivuotisen 200 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen yhteistyöpankkiensa kanssa. Valmiusluotossa on kaksi 12 kuukauden jatko-optiota. Luottoa käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja se korvaa joulukuussa 2010 tehdyn 200 miljoonan euron luottojärjestelyn.

Luottolimiitin pääjärjestäjinä ja -välittäjinä (mandated lead arrangers and bookrunners) toimivat Citi, Danske Bank, Nordea Bank, Pohjola Bank, SEB ja Svenska Handelsbanken. Lisäksi pääjärjestäjiä (lead arrangers) olivat BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole ja Deutsche Bank. Lainajärjestelyä koordinoi SEB (co-ordinating mandated lead arranger and documentation and facility agent).

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Tomi Hintikka, rahoitusjohtaja, puh. 020 427 2042
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutos Turvatiimi Oyj:n osakepääomassa

Muutos Turvatiimi Oyj:n osakepääomassa

Julkaistu: 2015-06-04 14:00:00 CEST
Turvatiimi
Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä
Muutos Turvatiimi Oyj:n osakepääomassa

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 4.6.2015, klo 15.00

Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2015 päätti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentaminen on tänään merkitty kaupparekisteriin. Osakepääoman alentamisella ei ollut vaikutusta yhtiön osakkeiden lukumäärään.

Yhtiön osakepääoman uusi määrä on 3.259.289,85 euroa.

TURVATIIMI OYJ
Juha Murtopuro Toimitusjohtaja
Lisätietoja: Juha Murtopuro, toimitusjohtaja puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PIHLAJALINNA LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

PIHLAJALINNA LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Julkaistu: 2015-06-04 09:00:01 CEST
Nasdaq Nordic
Sijoittajauutiset
PIHLAJALINNA LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Helsinki, 4.6.2015 – Kaupankäynti Pihlajalinna Oyj:n (kaupankäyntitunnus: PIHLIS) osakkeilla alkoi tänään Nasdaq Helsingin prelistalla. Pihlajalinna kuuluu markkina-arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin ja toimialaluokkaan Terveydenhuolto. Yhtiön osake siirtyy Nasdaq Helsingin pörssilistalle arviolta 8.6.2015.

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa Pihlajalinna ja Dextra -brändien alla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Lisätietoa osoitteessa www.pihlajalinna-konserni.fi

Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Wirén kommentoi: ”Pihlajalinnasta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävä palveluntarjoaja suomalaiselle sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkinalle. Yhtiön korkealaatuiset palvelut, sosiaali- ja terveyspalveluiden innovatiiviset ja tehokkaat palveluntuotantomallit sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat mahdollistaneet Pihlajalinnan menestyksekkään kehityksen viime vuosina. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme laajenemista pitkäjänteisesti kotimaisena sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajana myös tulevaisuudessa. Listautuminen tukee Dextra-liiketoimintamme vahvaa laajentamista Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin valikoiduilla yrityskaupoilla ja uusilla toimipisteiden avauksilla sekä auttaa varmistamaan kilpailukykyisten palveluiden tarjoamisen julkisyhteisöille myös tulevaisuudessa.”

“On ilo toivottaa Pihlajalinna tervetulleeksi Helsingin pörssiin. Haluamme tukea Pihlajalinnaa sen kasvussa ja samalla tarjota sille päämarkkinan tuomaa lisänäkyvyyttä ja tunnettuutta sijoittajien parissa”, sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 500 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 9,1 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on yli 10 000 yritysasiakasta. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq OMX Helsinki Oy, Nasdaq OMX Iceland Hf., Nasdaq OMX Riga AS, Nasdaq OMX Stockholm AB, Nasdaq OMX Tallinn AS, AB Nasdaq OMX Vilnius, Nasdaq OMX Clearing AB ja Nasdaq OMX Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta http://nasdaq.com/ambition or http://business.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Information set forth in this communication contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Nasdaq cautions readers that any forward-looking information is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward-looking information. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements about our capital return initiatives. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to, Nasdaq’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk, U.S. and global competition, and other factors detailed in Nasdaq’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its annual reports on Form 10-K and quarterly reports on Form 10-Q. Nasdaq undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

LISÄTIETOJA:

Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com

Liitteet:
Pihlajalinna Tower Picture New York.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SRV:n rakentama VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

SRV:n rakentama VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

Julkaistu: 2015-06-04 09:00:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
SRV:n rakentama VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

Espoo, Suomi, 2015-06-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.6.2015, KLO 10

SRV:n rakentama VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

VTT:n tutkimuskäyttöön tuleva uusi ydinturvallisuustalo on noussut harjakorkeuteensa Espoossa. SRV:n rakentaman ja Senaatti-kiinteistöjen omistaman rakennuksen harjannostajaisia vietetään 4. kesäkuuta Otaniemessä.

”Ydinturvallisuustalon suunnittelu ja rakentaminen on ollut erittäin mielenkiintoista, mutta myös vaativaa. Töitä on tehty tiiviissä yhteistyössä tulevan käyttäjän kanssa. Kohde on turvaluokiteltu, ja tuleva käyttö vaatii kaksinkertaiset talotekniset järjestelmät. Massiiviset paikallavalurakenteet vaativat lisäksi kattavan sääsuojan ja pitkän kuivumisajan”, kuvailee SRV:n työpäällikkö Pekka Kähkönen rakentamisen ja suunnittelun erityispiirteitä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT keskittää ydinturvallisuustutkimuksensa uuteen, vuonna 2016 valmistuvaan Ydinturvallisuustaloon, jossa yhdistyvät sekä kokeellinen työ että laskennallinen mallinnus.

Ydinturvallisuustalo on kooltaan 7 800 bruttoneliömetriä. Toimistotiloja on 3 354 htm2 ja tutkimustiloja 2 690 htm2. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan koko VTT:n kampusaluetta palveleva kokouskeskus. Työpisteitä toimisto-osassa on yhteensä 150. Hankkeen kokonaisarvo on reilut 30 miljoonaa euroa. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto SARC.

Ensimmäisinä valmistuvat toimistotilat, joihin päästään muuttamaan helmikuussa 2016. Laboratorioiden arvioitu valmistumisaika on touko-kesäkuussa 2016, jonka jälkeen vuorossa ovat tutkimuslaiteasennukset. Toiminta käynnistyy vaiheittain. Täydessä käytössä rakennus on noin vuonna 2018.

”Uudistuksen avulla varmistetaan VTT:n pitkän tähtäimen mahdollisuudet erityisesti alan kokeelliseen tutkimukseen sekä rooli alan kansainvälisenä huipputoimijana”, toteaa tutkimusalueen päällikkö Timo Vanttola VTT:ltä.

Kokeellista tutkimusta edustavat rakennukseen sijoitettavat reaktorimateriaalien tutkimuslaitteet, radioaktiivisten materiaalien tutkimus sekä ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvä turvallisuustutkimus. Suurin osa tiloihin muuttavista asiantuntijoista tekee reaktoriturvallisuuden laskennallista mallinnusta.

Tytäryhtiö VTT Expert Services Oy:n puolella tehdään lisäksi ydinvoimalaitosten kokeellista suodatintutkimusta, joka sijoitetaan samaan kiinteistöön.

Viranomaiset ja voimayhtiöt tarvitsevat alan tutkimusosaamista ja ajanmukaisia laitteistoja maan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointiin. Kotimaisen tarpeen lisäksi on tarkoitus vastata kansainväliseen kysyntään.

Ydinturvallisuustalon rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt, ja se on ensimmäinen Senaatti-kiinteistöjen kärkihankemallilla johdettu rakennushanke. Mallilla toteutetaan kaikki suuret ja vaativat rakennushankkeet, ja siinä panostetaan erityisesti projektinjohtoon. Urakkamuoto valitaan ja räätälöidään hankekohtaisesti.

Lisätietoja:

Pekka Kähkönen, kohteen työpäällikkö, SRV, 040 763 0968, pekka.kahkonen@srv.fi
Jessi Honkanen, viestinnän asiantuntija, SRV, 040 652 7211, jessi.honkanen@srv.fi
Timo Vanttola, tutkimusalueen päällikkö, VTT, 040 764 2468, timo.vanttola@vtt.fi
Petri Turku, aluejohtaja, Senaatti-kiinteistöt, 0205 811 760, petri.turku@senaatti.fi

www.srv.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ROBIT OYJ:N OSAKKEEN STABILOINTITOIMENPITEET JA LISÄOSAKEOPTION KÄYTTÖ

Robit Plc

ROBIT OYJ:N OSAKKEEN STABILOINTITOIMENPITEET JA LISÄOSAKEOPTION KÄYTTÖ

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 4.6.2015 klo 9.50

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ROBIT OYJ:N OSAKKEEN STABILOINTITOIMENPITEET JA LISÄOSAKEOPTION KÄYTTÖ

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (“Pääjärjestäjä”) on tänään ilmoittanut Robit Oyj:lle (“Robit”) ja Oy Swot Consulting Harri Sjöholm Ltd:lle (“Swot”), että lisäosakeoptio koskien Robitin 767 747 osaketta on käytetty täysimääräisesti.

Robitin listautumisannin yhteydessä Swot on antanut Pääjärjestäjälle enintään 767 747 osakkeen lisäosakeoption osakkeiden ylikysynnän kattamiseksi. Pääjärjestäjä on tänään käyttänyt lisäosakeoption täysimääräisesti. Stabilisaatiota ei ole toteutettu listautumisen jälkeen ja Robitin osakkeiden kurssikehityksen vuoksi Pääjärjestäjä on päättänyt päättää stabilisointiajan.

Lisäosakeoption toteutuksen jälkeen, Swotin omistus Robitin osakkeista on 6 408 253 osaketta, joka vastaa noin 40,3 prosenttia Robitin osakkeista ja äänistä.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj

Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 741 0369 +358 400 622 092
jussi.rautiainen@robit.fi harri.sjöholm@robit.fi

Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Robitin tuotteita myydään yli 100 maahan. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa.

JAKELU:

NASDAQ QM Helsinki Oy

www.robit.fi

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Robit Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden ostamiseksi tai kehotukseksi tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-04 08:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/04/ROBIT+OYJ+N+OSAKKEEN+STABILOINTITOIMENPITEET+JA+LIS%C3%84OSAKEOPTION+K%C3%84YTT%C3%96+HUG1926237.html

facebook twitter