Etusivu » Arkistot toukokuu 2015

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015

Restamax Oyj

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015

Restamax Oyj                                                                                                   ILMOITUS
                                                                                                                        29.5.2015 klo 18:30

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015

Päivämäärä 29.5.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 3 000 osaketta
Keskihinta/osake                  4,4300 EUR
Ylin hinta/osake 4,4300 EUR
Alin hinta/osake 4,4300 EUR
Kokonaishinta 13 290,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.5.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:

Restamax Oyj                           193 000 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pasi Väisänen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 17:43 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/RESTAMA +OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+29+5+2015+HUG1925118.html

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        29.5.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.5.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä29.5.2015 
PörssikauppaOsto
OsakelajiVAIAS
Osakemäärä700osaketta
Kokonaishinta17 027,55EUR
Keskihinta/ osake24,3251EUR
Ylin hankintahinta/ osake24,43EUR
Alin hankintahinta/ osake24,00EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.5.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 51 529 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 17:33 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+29+5+2015+HUG1925115.html

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATTU ANTI 52 HUONEISTON RAKENNUTTAMISEKSI

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATTU ANTI 52 HUONEISTON RAKENNUTTAMISEKSI

Julkaistu: 2015-05-29 16:00:01 CEST
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATTU ANTI 52 HUONEISTON RAKENNUTTAMISEKSI

Orava Asuntorahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 29.5.2015 klo 17.00

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATTU ANTI 52 HUONEISTON RAKENNUTTAMISEKSI

Orava Asuntorahasto Oyj on tänään sopinut Rakennusliike Leimarakentajat Oy:n kanssa 52 asuinhuoneiston rakentamisesta Hämeenlinnaan. Rakennettavat huoneistot valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtiö rahoittaa rakennushankkeen Rakennusliike Leimarakentajat Oy:lle suunnatuilla osakeanneilla sekä perustetulle yhtiölle hankituilla yhtiölainoilla. Rakennusliike Leimarakentajat Oy:lle suunnattujen osakeantien yhteisarvo rakennusaikana on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Sopimuksen tekohetkellä Rakennusliike Leimarakentajat Oy merkitsi yhteensä 50.540 osaketta 0,6 miljoonalla eurolla. Osakkeiden merkintähinta on merkintää edeltävien viiden päivän pörssikaupankäynnin painotettu keskihinta. Loppuosa suunnatuista anneista merkitään kohteen valmistuttua.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNRE5L 28DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNRE5L 28DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Julkaistu: 2015-05-29 15:51:36 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNRE5L 28DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNRE5L 28DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TNRE5L 28DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 29.5.2015 kello 16:45.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TNRE5L 28DAN

ISIN-koodi: DK0060639425

Kohde-etuus: Nokian Renkaat Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 29.5.2015

Rajataso: 29.50 euroa

Toteutushinta: 28.00 euroa

Kerroin: 1/5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

FIT Biotech Oy:n hallitus on päättänyt osakeannista ja yhtiön K-osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalle

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy:n hallitus on päättänyt osakeannista ja yhtiön K-osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIT Biotech Oy (“FIT Biotech” tai “Yhtiö”) on suomalainen lääketieteellisen bioteknologian alalla toimiva yhtiö. Yhtiön hallitus on tänään 29.5.2015 sille ylimääräisen yhtiökokouksen 18.5.2015 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt osakeannin toteuttamisesta ja Yhtiön K-sarjan osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle.

FIT Biotech lyhyesti

FIT Biotech Oy on vuonna 1995 perustettu biotekniikka-alan yritys, joka keskittyy DNA-rokotteisiin sekä geeniterapiaan. Yhtiön toiminta perustuu sen patentoimaan GTU ® (Gene Transport Unit) -teknologiaan. GTU-teknologian avulla kehitetään DNA-rokotteita, joilla sekä ehkäistään että myös hoidetaan tartuntatauteja. Identifioituja rokotesovellusalueita ovat HIV ja tuberkuloosi (infektiosairaudet) sekä geeniterapiassa syöpä ja autoimmuunisairaudet. Uusia sovellusalueita on kehitteillä.

Listautuminen lyhyesti

Yhtiö tarjoaa enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta (“Antiosakkeet”) merkittäväksi osakeannissa (“Osakeanti”), joka koostuu
instituutioannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä
yleisöannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Suomessa, ja
konversioannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhden lainan haltijalle.
 
Instituutio- ja yleisöannissa tarjotaan enintään 2.811.859 Antiosaketta ja konversioannissa enintään 2.606.719 Antiosaketta. Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Antiosakkeiden määrää enintään 3.205.128 Yhtiön uudella K-sarjan osakkeella (“lisäosake-erä”).
 
Antiosakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään.
 
Antiosakkeen merkintähinta on 1,56 euroa. Merkintähinta on maksettava rahassa instituutio- ja yleisöannin ehtojen mukaisesti ja konversioannissa kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa. Yhtiön hallituksella on oikeus alentaa merkintähintaa merkintäajan kuluessa.
 
Yleisöannin ja konversioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 17.6.2015 klo 16.30. Instituutioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 18.6.2015 klo 16.30.
 
Jos Osakeanti ylimerkitään, sijoittajille ei välttämättä allokoida kaikkia sijoittajien merkitsemiä Antiosakkeita tai yhtään Antiosaketta. Jos instituutio- ja yleisöanti ylimerkitään (mukaan lukien lisäosake-erä), Yhtiö hyväksyy ensisijaisesti yleisöannin merkinnät kokonaan instituutio- ja yleisöannin (mukaan lukien lisäosake-erä) enimmäismäärän puitteissa. Tämän jälkeen antiosakkeita jaetaan instituutioannissa merkintöjä tehneille merkintöjen suhteessa. Konversioannin merkinnät hyväksytään kokonaan.
 
Osakeannin merkintäpaikka on FIM Sijoituspalvelut Oy.
 
Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille hakeakseen Osakeannissa merkityt Antiosakkeet ja kaikki muut Yhtiön K-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle.
 
Kaupankäyntitunnuksen First Northissa odotetaan olevan FITBIO. Listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa odotetaan olevan arviolta 24.6.2015.

Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen: “Tämä on yhtiöllemme merkittävä uusi mahdollisuus. FIT Biotechin strategiana on hyödyntää ainutlaatuista vektoriteknologiaamme useissa eri lääkesovelluksissa. Teemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä lääkekehityksessä, ja nyt on aika hyödyntää tutkimustyömme tulokset kasvavilla globaaleilla lääkemarkkinoilla. Odotamme listautumisen tuovan yhtiölle taloudellisia resursseja sekä näkyvämmän yritysprofiilin, joka edistää teknologiamme kaupallistamista kansainvälisille partnereille.”

Listautumisen tausta ja syyt

FIT Biotech keskittyy biologisten lääkeaihioiden kehittämiseen hyödyntäen omaa, patentoitua vektoriteknologiaansa (GTU). Yhtiön GTU-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden sovelluksia ovat erilaiset rokotteet ja geeniterapiat. GTU on Yhtiön pääteknologia, jota Yhtiö hyödyntää ja lisensioi.

Yhtiön kehitysprojektit keskittyvät sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erityisesti indikaatioissa, joihin ei ole nykyisin saatavilla hoitoa tai joissa lääkehoito on teholtaan tai turvallisuudeltaan puutteellista. FIT Biotech kehittää lääkehoitoja, jotka ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tuotekehitys- ja valmistuskustannuksiltaan perinteisiä lääkehoitoja edullisempia ja tarjoavat farmakoekonomisen edun, jolla on painoarvoa terveydenhuollon kustannusten edelleen kasvaessa.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan kehittämiensä lääkeaihioiden prekliinisen tehon. Tämän jälkeen Yhtiö pyrkii rahoittamaan lääkeaihioiden kliinisen tuotekehityksen tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa. Yhtiön tuleva tulonmuodostus perustuu näiden sopimusten etumaksuihin, eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin, sekä lisenssisopimusten rojalteihin.

Yhtiö toteuttaa Osakeannin Yhtiön käyttöpääoman riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Osakeannilla on tarkoitus kerätä Yhtiölle varoja Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU-teknologian kaupallistamiseen. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First North -markkinapaikalle. Konversioannilla on tarkoitus lisäksi vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, koska Yhtiön velat ja taseen ulkopuoliset korkovastuut vähenevät näin 13,2 miljoonalla eurolla.

Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo listattavalle osakkeelle likviditeetin ja kehittää Yhtiön tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa.

Osakeannin ja listautumisen alustava aikataulu

Merkintäaika alkaa 1.6.2015
Yleisöannin ja konversioannin merkintäaika päättyy arviolta 17.6.2015
Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 18.6.2015
Osakeannin tulos tiedotetaan arviolta 22.6.2015
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille arviolta 23.6.2015
Kaupankäynnin listattavilla osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 24.6.2015

Listautuminen 

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille hakeakseen Osakeannissa merkityt Antiosakkeet ja kaikki muut Yhtiön K-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla. Kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan FITBIO, ja listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän odotetaan olevan arviolta 24.6.2015.

Listalleottoesite

Yhtiö on toimittanut listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän tänään 29.5.2015. Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikan FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolta osoitteesta www.fim.com/FIT ja Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.fitbiotech.com/investors arviolta 1.6.2015 alkaen. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla merkintäpaikasta osoitteesta Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki ja FIT Biotechin pääkonttorista osoitteesta Biokatu 8, 33520 Tampere arviolta 1.6.2015 alkaen.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 843 5695

VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 14:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/FIT+Biotech+Oy+n+hallitus+on+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4nyt+osakeannista+ja+yhti%C3%B6n+K+osakkeiden+hakemisesta+kaupank%C3%A4ynnin+kohteeksi+First+North+Finland+markkinapaikalle+HUG1925016.html

Wärtsilä on ostanut L-3 Marine Systems Internationalin

Wärtsilä Corporation

Wärtsilä on ostanut L-3 Marine Systems Internationalin

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 29.5.2015 klo 15.15

Wärtsilä on ostanut L-3 Marine Systems Internationalin

Wärtsilä Oyj Abp ilmoittaa, että se on ostanut Saksassa sijaitsevan L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) ja yrityksen hallinta siirtyy Wärtsilälle 1.6.2015 alkaen.

Wärtsilä ilmoitti joulukuussa 2014, että MSI:n ostamisesta New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä on tehty sopimus ja että osto rahoitetaan olemassa olevilla käteisvaroilla ja luottojärjestelyillä. Kaupan arvo on 285 miljoonaa euroa (velaton kauppahinta). Siihen tehdään tavanomaiset tarkistukset, joita ovat muun muassa rahavarat, nettokäyttöpääoma ja eläkevastuut. Tarkistusten jälkeen kauppahinnan arvioidaan olevan 295 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta määräytyy kun tilinpäätös on saatettu loppuun. Yritysosto sai Korean viranomaishyväksynnät maaliskuussa ja EU:n hyväksynnät huhtikuussa.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa laivojen toiminnan jatkuvan kehittymisen vuoksi. Wärtsilän vahvaa asemaa toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet. MSI:n tunnettuun tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa seuraavat tuotemerkit: SAM Electronics, Valmarine, Lyngsø Marine, Dynamic Positioning and Control Systems, Jovyatlas Euroatlas, Elac Nautik, Funa, GA International ja APSS.

MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. MSI:n organisaatiossa on tällä hetkellä yli 1.700 työntekijää yli 38 toimipaikassa 14 maassa, ja se yhdistetään Wärtsilän nykyiseen sähkö- ja automaatioliiketoimintaan. Yritysostolla parannetaan erityisesti Wärtsilän sähkö- ja automaatioalan tarjontaa ja markkina-asemaa. Vuonna 2014 MSI ilmoitti 404 miljoonan euron liikevaihdosta ja 7% liikevoitosta. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta ja siten lisäämään sekä myyntiä että liiketoiminnan kannattavuutta. Yritysoston odotetaan lisäävän osakekohtaista tulosta vuodesta 2015 alkaen. Taloudellisesta vaikutuksesta annetaan lisätietoa, kun tilinpäätös on saatettu loppuun.

Lisätietoja medialle:

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 14:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/W%C3%A4rtsil%C3%A4+on+ostanut+L+3+Marine+Systems+Internationalin+HUG1924994.html

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

Julkaistu: 2015-05-29 13:00:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalainan lainaosuudet voidaan vaihtaa enintään 500.000.000 yhtiön uuteen osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Vaihtovelkakirjalainaa voi merkitä myös Valoelta vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana olevaa riidatonta vähintään 100.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai korkosaatava vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi.

Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä ja yksi lainaosuus on 100.000 euroa.

Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 1.8.2018, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi rahoituksen koko huomioon ottaen kustannustehokkaalla tavalla, joten erityisten oikeuksien antamiselle on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vaihtovelkakirjalainan nostopäivästä lukien kahdeksan (8) prosentin vuotuinen korko. Korko lisätään lainapääomaan kerran vuodessa aina 30.7. Korko maksetaan osakkeilla laina-ajan päätyttyä.

Velkakirjan haltijalla on oikeus osallistua yhtiön mahdollisesti tulevaisuudessa järjestämiin sellaisiin osakeanteihin, joissa osakeannin merkintäaika päättyy viimeistään 1.8.2018 mennessä, 20 prosenttia kyseisissä osakeanneissa tarjottujen osakkeiden merkintähintaa alemmalla merkintähinnalla.

Yksi 100.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 10.000.000 yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena yhtiö antaa enintään 500.000.000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta tämän tiedotteen liitteenä 1.

Valoe aloittaa myös osakeannin valmistelun. Osakeannin tavoitteena on kerätä pääomaa yhtiön puhtaan energian liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Osakeanti on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yhtiö tiedottaa erikseen osakeannin ehdoista ja aikataulusta.

Vaihtovelkakirjalainan ja osakeannin onnistumisiin liittyy riskejä. Ei ole varmuutta onnistuuko yhtiö keräämään vaihtovelkakirjalainalla 5 miljoonaa euroa pääomarakenteensa vahvistamiseksi tai osakeannilla pääomaa puhtaan energian liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi.

Mikkelissä 29. päivänä toukokuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

LIITE 1:

VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA 1/2015 EHDOT

Valoe Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on sille 29.4.2015 annetun valtuutuksen perusteella päättänyt ottaa lainaa (Vaihtovelkakirjalaina 1/2015), johon liittyen Yhtiö antaa lainaosuuksien muodossa osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia lainanantajille siten, että lainanantajilla on oikeus merkitä Yhtiön osakkeita kyseisten erityisten oikeuksien perusteella ja maksaa osakkeiden merkintähinta kuittaamalla se tässä asiakirjassa tarkoitetulla lainasaatavalla (jäljempänä ”Vaihtovelkakirjalaina”) seuraavin ehdoin:

I VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT

1. Vaihtovelkakirjalainan määrä

Vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä enintään 5.000.000 euroa.

2. Vaihtovelkakirjalainan ja lainaosuuksien merkintäoikeus

Yhtiö ottaa tässä Vaihtovelkakirjalainassa tarkoitetun lainan ja antaa sitä vastaan samanaikaisesti maksutta enintään 50 kappaletta lainaosuuksia. Lainaosuuksia annetaan yksi (1) kappale kutakin merkittyä 100.000 euron lainapääomaa vastaan.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Vaihtovelkakirjalainaa voi merkitä myös Yhtiöltä Vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana olevaa riidatonta vähintään 100.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai korkosaatava tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi.

Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä ja yksi lainaosuus on 100.000 euroa, joka voidaan vaihtaa 10.000.000 Yhtiön uuteen osakkeeseen tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi rahoituksen koko huomioon ottaen kustannustehokkaalla tavalla, joten erityisten oikeuksien antamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika ja -paikka

Vaihtovelkakirjalainan merkitsemisestä kiinnostuneita pyydetään allekirjoittamaan ja toimittamaan tämän Vaihtovelkakirjalainan liitteenä 1 oleva merkintälomake lomakkeen ohjeiden mukaan täytettynä 30.7.2015 klo 18:00 mennessä Yhtiölle.

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkintä.

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana.

Mikäli Vaihtovelkakirjalaina tulee ylimerkityksi, merkintöjen allokoinnista merkitsijöiden kesken päättää Yhtiön hallitus.

Yhtiön hallituksella on milloin tahansa oikeus keskeyttää vaihtovelkakirjalainan merkintäaika. Hallitus voi myös päättää merkintäajan pidentämisestä.

4. Vaihtovelkakirjalainan laina-aika ja takaisinmaksu

Vaihtovelkakirjalaina on maksettava Yhtiön pankkitilille

Nordea Pankki Suomi Oyj IBAN: FI21 2185 1800 1271 11, BIC: NDEAFIHH viimeistään 30.7.2015.

Laina-aika alkaa Vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 1.8.2018 (jäljempänä ”Maturiteettipäivä”), jolloin Vaihtovelkakirjalaina erääntyy näiden lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi.

5. Vaihtovelkakirjalainan korko

Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan Vaihtovelkakirjalainan nostopäivästä lukien kahdeksan (8) prosentin vuotuinen korko. Korko lisätään lainapääomaan kerran vuodessa aina 30.7. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa. Korko maksetaan osakkeilla laina-ajan päätyttyä siten, että kukin 0,01 euron suuruinen kertynyt korko vaihdetaan yhteen (1) uuteen Yhtiön osakkeeseen.

Viimeinen korkojakso päättyy 30.7.2018. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan jaettuna 365 päivällä.

Vaihtovelkakirjalainan pääoman erääntyessä 1.8.2018 erääntyvät kaikki laina-ajalta olevat korot maksettaviksi osakkeina 1.8.2018.

Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, maksetaan korko tätä seuraavana pankkipäivänä osakkeina.

Korkoa saadaan maksaa vain kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säännösten mukaisesti.

6. Vaihtovelkakirjalainan Velkakirja

Yhtiö antaa Vaihtovelkakirjalainan merkitsijälle (jäljempänä ”Velkakirjan haltija”) liitteen 2 mukaisen velkakirjan (jäljempänä ”Velkakirja”).

7. Velkakirjan siirrettävyys

Velkakirja on siirrettävissä vain Yhtiön suostumuksella.

8. Oikeus osallistua tuleviin osakeanteihin alennetulla merkintähinnalla

Velkakirjan haltijalla on oikeus osallistua vähintään silloista Yhtiön osakeomistustaan vastaavalla prosentuaalisella osuudella Yhtiön mahdollisesti tulevaisuudessa järjestämiin sellaisiin osakeanteihin, joissa osakeannin merkintäaika päättyy viimeistään 1.8.2018 mennessä, 20 prosenttia kyseisissä osakeanneissa tarjottujen osakkeiden merkintähintaa alemmalla merkintähinnalla

9. Pääomalaina

Vaihtovelkakirjalaina on osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettu pääomalaina, joka merkitään Yhtiön taseeseen erillisenä eränä. Lainapääomaa voidaan maksaa takaisin ja sille voidaan maksaa korkoa vain kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säännösten mukaisesti. Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa asettaa velan pääomalle tai koron maksamiselle vakuutta.

10. Muuta

Velkakirjan haltijan on ilmoitettava Yhtiölle kulloinkin voimassa oleva postiosoitteensa tämän Vaihtovelkakirjalainan mukaisten ja siihen liittyvien ilmoitusten toimittamiseksi.

Velkakirjan haltijan on annettava Yhtiölle sen pyytäessä myös muut Yhtiön tarvitsemat tiedot Velkakirjaan ja sen hallintaan liittyen.

II OSAKEMERKINNÄN JA VAIHTO-OIKEUDEN EHDOT

1. Vaihto-oikeus ja vaihtosuhde

Velkakirjan haltijalla on oikeus jäljempänä selostetuin ehdoin vaihtaa Velkakirja Yhtiön osakkeisiin siten kuin näissä ehdoissa määrätään. Velkakirjan mukainen yksi 100.000 euron lainaosuus oikeuttaa Velkakirjan haltijan merkitsemään 10.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 500.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.

Yhtiön yhden (1) uuden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa per osake. Merkintähinta on asetettu tasolle, jonka on katsottava olevan Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullinen ottaen huomioon yhtäältä Yhtiön osakkeen kurssitaso viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana ja toisaalta tarve varmistaa Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskun onnistuminen.

Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen merkintähintaa vastaava osuus kuitataan Vaihtovelkakirjalainan maksamatonta lainapääomaa vastaan. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Vaihtoaika ja menettely vaihto-oikeuden käyttämisessä

Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa Velkakirja Yhtiön osakkeisiin vaihtoaikana (osakkeiden merkintäaika), joka alkaa 1.8.2015 ja päättyy 1.8.2018.

Velkakirjan vaihto osakkeiksi tapahtuu noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakemerkinnästä. Velkakirjan haltijan on esitettävä Yhtiön hallitukselle kirjallinen liitteen 3 mukainen vaihtovaatimus, joka muodostaa uusien osakkeiden merkinnän. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa osakkeiksi vain kokonaisuudessaan.

Kun Yhtiön hallitus on saanut vaihtovaatimuksen ja Velkakirjan haltija on luovuttanut Velkakirjan Yhtiölle, Yhtiön hallituksen on hyväksyttävä Vaihtovelkakirjalainan mukaisten lainaosuuksien perusteella tapahtunut Yhtiön uusien osakkeiden merkintä. Yhtiön on 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa vaihtovaatimuksen esittämisestä tehtävä kaupparekisteri-ilmoitus Yhtiön uusien osakkeiden merkitsemiseksi kaupparekisteriin.

3. Osakasoikeudet

Vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeutta käyttämällä merkityt Yhtiön uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön aiemmin annettujen osakkeiden kanssa niiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

4. Velkakirjan haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli Yhtiö laina-aikana antaa uusia osakkeita maksullisessa osakeannissa tai laskee liikkeeseen uusia optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on Velkakirjan haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että Velkakirjan haltijalle annetaan sama etuoikeus osakkeen ja/tai vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuden merkintään, ja/tai Vaihtovelkakirjalainan vaihtosuhdetta muutetaan ja/tai Velkakirjan haltijalle annetaan oikeus vaihtaa Velkakirja osakkeiksi muuten kuin edellä II.2 kohdassa mainittuna aikana, tai käyttämällä sanottujen menettelytapojen yhdistelmää.

Mikäli Yhtiö laina-aikana antaa osakkeita maksutta, muutetaan Vaihtovelkakirjalainan vaihtosuhdetta siten, että Vaihtovelkakirjalainan nojalla vaihdettavien osakkeiden suhteellinen osuus kaikista osakkeista säilyy muuttumattomana paitsi siltä osin kuin yhdellä Velkakirjalla vaihdettavissa olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku. Siinä tapauksessa, että edellä mainittu jako ei mene tasan, sovelletaan suurinta tasalukua, jolla jako kokonaisiin osakkeisiin toteutuu.

Mikäli Yhtiö laina-aikana päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai optio-oikeuksia tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia kaikille osakkeenomistajille tai edellä mainittujen oikeuksien omistajille tehtävällä tarjouksella, on Velkakirjan haltijalle tehtävä yhdenvertainen tarjous. Osakkeiden ja optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastamisen tai hankkimisen tulee siten kohdistua hallituksen päättämällä tavalla myös Velkakirjan vaihto-oikeuksiin. Muissa tapauksissa omien osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä Yhtiöltä Velkakirjaa koskevia toimenpiteitä.

Mikäli Yhtiö laina-aikana jakaa varojaan muilla kuin edellisessä kappaleessa mainituin tavoin, ei Velkakirjan haltijalla ole oikeutta varojen jakoon eikä varojen jako aiheuta Velkakirjaa koskevia toimenpiteitä.

Mikäli Yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, Vaihtovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin.

Mikäli Yhtiö laina-aikana päättää sulautumisesta tai jakautumisesta, on Velkakirjan haltijoille varattava tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumis- tai jakautumispäätöksen tekemistä vaihtaa Velkakirja osakkeiksi tai vaihtoehtoisesti annettava Velkakirjan haltijalle oikeus merkitä vastaanottavan yhtiön samoilla lainaehdoilla liikkeelle laskemaa vaihtovelkakirjalainaa yhdenvertaisella oikeudella kuin osakkeenomistajalle on annettu vastaanottavan yhtiön osakkeita siten kuin asiasta on sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätty. Edellä mainitulla tavalla vaihto-oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan jälkeen tai uuden vaihtovelkakirjalainan merkintäajan päättymisen jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole.

Mikäli Yhtiössä syntyy osakeyhtiölain 18 luvussa tarkoitettu vähemmistöosakkeiden lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus, on Velkakirjan haltijoille varattava viipymättä sen jälkeen, kun lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä on Yhtiölle ilmoitettu, oikeus hallituksen asettamana määräaikana vaihtaa Velkakirja osakkeiksi. Edellä mainitulla tavalla vaihto-oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole.

5. Erimielisyydet

Tätä Vaihtovelkakirjalainaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Elleivät riidan osapuolet pääse sopimukseen välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

6. Muut seikat

Muista Vaihtovelkakirjalainaan ja vaihto-oikeuden käyttämiseen liittyvistä seikoista päättää Yhtiön hallitus. Ilmoitukset Velkakirjojen haltijoille toimitetaan kirjeitse kunkin Velkakirjan haltijan Yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen. Ilmoituksen katsotaan tulleen tiedoksi annetuksi sen lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

III MUUTA

1. Muut seikat

Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi eroaa OP Ryhmän palveluksesta

Pohjola Bank plc

Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi eroaa OP Ryhmän palveluksesta

Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi on pyytänyt eroa OP Ryhmän palveluksesta ja johtokunnan jäsenyydestä 1.10.2015 mennessä siirtyäkseen Huhtamäen henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Sarajärvi on ollut ryhmän palveluksessa vuodesta 2012.

­- Työ muutosvaiheessa olevalla finanssisektorilla on ollut erittäin mielenkiintoista ja olen ollut hyvin motivoitunut rakentamaan ja kehittämään liiketoimintalähtöisiä HR-toimintoa ja -prosesseja OP Ryhmässä. Siirtymisessä Huhtamäen palvelukseen innostavat uudenlaiset haasteet erilaisessa kansainvälisessä ympäristössä, Sarajärvi sanoo.

– Teija Sarajärven johdolla HR-toiminnoissamme vietiin läpi merkittävä uudistumisprosessi. Kiitämme häntä lämpimästi tästä työstä ja toivotamme menestystä uudessa tehtävässä, sanoo pääjohtaja Reijo Karhinen.

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir puh. 040 5024697
Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi puh. 0407035216

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 12:03 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/Henkil%C3%B6st%C3%B6johtaja+Teija+Saraj%C3%A4rvi+eroaa+OP+Ryhm%C3%A4n+palveluksesta+HUG1924954.html

Muutoksia Huhtamäki-konsernin johtoryhmässä

Huhtamäki Oyj

Muutoksia Huhtamäki-konsernin johtoryhmässä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.5.2015 KLO 13.00

Muutoksia Huhtamäki-konsernin johtoryhmässä

Teija Sarajärvi (45), FM, on nimitetty konsernin henkilöstöjohtajaksi (Senior Vice President, Human Resources) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.10.2015 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Jukka Moisiolle. Teija Sarajärvi siirtyy Huhtamäelle OP Ryhmästä, jossa hän on toiminut henkilöstöjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa henkilöstöhallinnon johtotehtävissä Metsossa, Nokialla ja ABB:ssä.

Sari Lindholm (46), konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen lopettaa Huhtamäen palveluksessa 31.5.2015 siirtyäkseen uusien haasteiden pariin. Toimitusjohtaja Jukka Moisio: “Haluan kiittää Saria hänen panoksestaan Huhtamäen menestyksen hyväksi 12 viime vuoden aikana sekä toivottaa hänelle onnea ja menestystä tuleviin haasteisiin.”

Anne-Mari Jutila, Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin henkilöstöjohtaja, toimii konsernin henkilöstöjohtajana siihen asti kunnes Teija Sarajärvi aloittaa Huhtamäellä.

Yllä mainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat

Jukka Moisio (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;
Thomas Geust, talousjohtaja;
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja,
Teija Sarajärvi, henkilöstöjohtaja (1.10.2015 alkaen);
Clay Dunn, johtaja, North America;
Olli Koponen, johtaja, Molded Fiber;
Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania; ja
Shashank Sinha, johtaja, Flexible Packaging.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 68 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-05-29 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/05/29/Muutoksia+Huhtam%C3%A4ki+konsernin+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1924919.html

Caverionilta talotekniikkaa Harjun kampuksen peruskorjattavaan oppilaitosrakennukseen Jyväskylässä

Caverionilta talotekniikkaa Harjun kampuksen peruskorjattavaan oppilaitosrakennukseen Jyväskylässä

Julkaistu: 2015-05-29 12:00:00 CEST
Caverion Oyj
Lehdistötiedote
Caverionilta talotekniikkaa Harjun kampuksen peruskorjattavaan oppilaitosrakennukseen Jyväskylässä

Helsinki, 2015-05-29 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION SUOMI OY LEHDISTÖTIEDOTE 29.5.2015 KLO 13.00

Caverionilta talotekniikkaa Harjun kampuksen peruskorjattavaan oppilaitosrakennukseen Jyväskylässä

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen rakennusyhtiö NCC Rakennus Oy:n kanssa talotekniikan toimittamisesta Jyväskylän Harjun kampusalueen vanhan oppilaitosrakennuksen peruskorjaukseen. Hankkeen rakennuttajana toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Caverion vastaa projektin toteutuksesta, johon kuuluvat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys- sekä rakennusautomaatiojärjestelmien asennukset. Sopimuksen arvo on noin 3,7 miljoonaa euroa. Tilat valmistuvat syksyllä 2017.

Peruskorjattava osa on pinta-alaltaan noin 17 000 m². LVI- sekä automaatiojärjestelmät pyritään toteuttamaan mahdollisimman energiataloudellisella tavalla ja samalla turvaamaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet tilojen käyttäjille. Teknisten järjestelmien suunnittelussa on otettu lähtökohdaksi rakennuksen 50 vuoden elinkaari.

Lisätiedot:

Caverion Suomi, Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter