Etusivu » Arkistot 29.4.2015

Muutos Talvivaaran taloustiedottamisen aikataulussa

Talvivaara Mining Company Plc

Muutos Talvivaaran taloustiedottamisen aikataulussa

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

29.4.2015

Muutos Talvivaaran taloustiedottamisen aikataulussa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiö lykkää 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä johdon osavuotisen selvityksen julkaisuajankohtaa.

Yhtiö julkaisee yllä mainitut talousraportit ja tiedotteet torstain 30.4.2015 kuluessa. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut julkaisuajankohdaksi torstain 30.4.2015 noin klo 9:00.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh +358 20 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-29 20:05 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/29/Muutos+Talvivaaran+taloustiedottamisen+aikataulussa+HUG1916966.html

CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-29 15:30:00 CEST
Cencorp
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Cencorp Oyj Pörssitiedote 29.4.2015 klo 16.30

CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Cencorpin 29.4.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset.

Yhtiöjärjestyksen kohta 1 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”

Yhtiön uuden nimen rekisteröintipäivä ei ole vielä selvillä. Yhtiö tiedottaa rekisteröintipäivän myöhemmin erikseen.

Yhtiöjärjestyksen kohta 2 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”2 § Yhtiön toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.”

Yhtiöjärjestyksen kohta 4 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä on siten jatkossa 12 kohtaa.

Päätettiin, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Konserniverokeskuksen myönteinen päätös Innofactor Software Oy:n verotarkastuskertomuksessa esitettyyn tuloverojen oikaisuun

Konserniverokeskuksen myönteinen päätös Innofactor Software Oy:n verotarkastuskertomuksessa esitettyyn tuloverojen oikaisuun

Julkaistu: 2015-04-29 15:30:00 CEST
Innofactor
Pörssitiedote
Konserniverokeskuksen myönteinen päätös Innofactor Software Oy:n verotarkastuskertomuksessa esitettyyn tuloverojen oikaisuun

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 29.4.2015 klo 16.30

Innofactorin vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä on todettu, että Innofactor-konsernissa oli suoritettu vuoden 2013 aikana verotarkastus. Vuonna 2014 saadun verotarkastuskertomuksen mukaan konsernille esittiin oikaisua tuloveroihin. Innofactorin oman näkemyksen sekä asiantuntijalausunnon mukaan verotarkastuksen havainnot eivät sisältäneet perusteita kyseiseen oikaisuun.

Konserniverokeskus on antanut Innofactorille 29.4.2015 tiedoksi Innofactorille myönteisen päätöksen, jonka mukaisesti Verohallinto ei toimita verotarkastuskertomuksessa esitettyä verotuksen oikaisua.

Tämän johdosta Innofactorin verosaamisiin liittyvä riski vähenee oleellisesti. Innofactor päivittää lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin liittyvät muutokset seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Espoossa 29.4.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin Windows Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on noin 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee noin 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin liikevaihdon kasvu 2010–2014 on ollut keskimäärin 45 prosenttia vuosittain. Kauppalehti ja Balance Consulting valitsivat Innofactorin vuoden 2013 menestyneimmäksi pörssiyhtiöksi Suomessa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 päätöksiä

Julkaistu: 2015-04-29 15:00:00 CEST
Keskisuomalainen Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2015 klo 16.00

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2015. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätös vuodelta 2014 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2014. Hallituksen esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2014 oli 0,46 euroa osakkeelta. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 4.5.2015 ja maksupäivä 11.5.2015. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle Kautto. Kaikki erovuoroiset valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 7,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2016 saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2016 saakka.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi 29.4.2015 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

talousneuvos Simo Kutinlahti

varatuomari Mikko Paananen

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Jyväskylässä 29.4.2015

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kemira Oyj: Omien osakkeiden luovutus

Kemira Oyj

Kemira Oyj: Omien osakkeiden luovutus

Kemira Oyj
Pörssitiedote
29.4.2015 klo 15.30 (CET+1)

Kemira Oyj on yhtiökokouksen 23.3.2015 päätöksen perusteella siirtänyt 10 583 osaketta Kemira Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Osakelaji: KRA1V

Osakemäärä: 10 583

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 11,15 euroa, joka on osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 28.4.2015.

Yhtiön hallussa on omia osakkeita 3 280 602 kpl 29.4.2015 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Kemira Oyj:n yhtiökokous 23.3.2015 päätti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Päätöksen mukaan osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-29 14:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/29/Kemira+Oyj+Omien+osakkeiden+luovutus+HUG1916604.html

Turvatiimin liikevaihto pysyi lähes samana, kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna

Turvatiimin liikevaihto pysyi lähes samana, kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna

Julkaistu: 2015-04-29 14:20:00 CEST
Turvatiimi
Johdon osavuotinen selvitys
Turvatiimin liikevaihto pysyi lähes samana, kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna

Turvatiimi Oyj Johdon osavuotinen selvitys 29.4.2015 klo 15.20

TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 29.4.2015

KONSERNIN AVAINLUVUT

1 000 EUR 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto8 801,68 819,836 444,3
Käyttökate-18,8-208,216,9
Liiketulos-228,6-463,0-1 025,2
Katsauskauden tulos-297,3-501,9-1 279,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä15,4-136,1-914,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä-194,4-390,9-1 957,0
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä-263,1-429,8-2 211,4
Osakekohtainen tulos (laimennettu ja laimentamaton)-0,01-0,01-0,02
Omavaraisuusaste, %25,9 %31,6 %28,1 %
Nettovelkaantumisaste, %104,9 %76,0 %81,4 %
Henkilömäärä (henkilötyövuosiksi muutettuna)645701678

Turvatiimi saavutti lähes vertailukauden liikevaihdon ja yhtiön kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön näkemyksen mukaan hintaeroosio sekä volyymin lasku ovat jatkuneet Suomen turvallisuuspalveluiden kokonaismarkkinoilla. Sen sijaan turvatekniikan kokonaismarkkina on pysynyt samana tai kasvanut vähän viime vuoteen verrattuna. Turvatiimi aloitti keväällä 2014 säästöohjelman joka on parantanut yhtiön kannattavuutta nyt vertailukauteen verrattuna.

Vuoden 2014 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana alkanut myynnin positiivinen kehitys on jatkunut, vaikkakin myös muutamia vanhoja asiakkaita on menetetty alkaneen vuoden aikana. Onnistumisia ovat olleet esimerkiksi Helsingin Yliopiston turvallisuus- ja vartiointipalveluiden voitto.

Turvatiimi jatkoi alkuvuoden aikana palvelutuotannon rakenteen tehostamista muuttamalla Lappeenrannan ja Imatran alueen yksikkönsä yrittäjävetoiseksi. Porissa yhtiö myi sopimuskantansa 1.4.2015 alkaen 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle, joka jatkaa kaupan jälkeen Turvatiimin alihankintakumppanina Porin talousalueella. Liiketoimintakaupasta tuloutuu Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulokseen noin 0,2 miljoonan euron myyntivoitto.

Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki 13.2.2015 vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä 10.4.2015 pääomistajan omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on ilmoittanut käynnistävänsä jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä (Pörssi) heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Turvatiimi pitää tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2015 esitetyn ohjeistuksen ennallaan. Turvatiimi ennustaa vuoden 2015 liikevaihdon olevan 35,0 – 37,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan – 1,0 – 0,0 miljoonaa euroa.(Vuoden 2014 liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa euroa.)

KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Turvatiimi arvioi että vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaisvolyymi Suomessa laskee vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Lisäksi Turvatiimi arvioi kireän markkina- ja hintakilpailutilanteen jatkuvan edelleen ja että toimialalle on odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Muissa Pohjoismaissa konsolidaatiota on jo tapahtunut tai tapahtumassa. Toisaalta, arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat toimialalle jatkossa kasvumahdollisuuksia. Yhtiön näkemys on, että turvapalvelumarkkinoilla moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuuspalvelumarkkina kasvaa ja perinteinen piiri- ja paikallisvartiointimarkkina laskee.

Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti turvallisuuspalvelu-markkinoita laajempi. Näillä palvelumarkkinoilla kilpailutilanne on kiristynyt ja yhtiö ei ole lähtenyt hakemaan heikosti kannattavaa uutta liiketoimintaa.

Arviomme mukaan kansainvälisen ja kotimaan talouden näkymät pitävät edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankinta-päätöksiä ja osaltaan heikentää turvapalveluiden ja -tuotteiden kysyntää myös jatkossa.

Vartiointialalla sovittiin 23.5.2014 työehtosopimuksen uudistamisesta ja työehtosopimus on voimassa 31.5.2015 asti.

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. – 31.3.2015

Turvatiimi-konsernin liikevaihto kaudella 1.1. – 31.3.2015 oli 8 801,6 tuhatta euroa (8 819,8). Turvatekniikan liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mutta liikevaihto oli kuitenkin selvästi alle vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tason. Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa uusi merkitt��vä toimeksiantosopimus Liikenneviraston kanssa käynnistyi hyvin ja vaikutti alkuvuoden liikevaihtoon myönteisesti.

Turvatiimi-konsernin käyttökate kaudella 1.1. – 31.3.2015 oli -18,8 tuhatta euroa (-208,2) ja liiketulos oli -228,6 tuhatta euroa (-463,0). Kauden 1.1. – 31.3.2015 tulos oli -297,3 tuhatta euroa (-501,9).

Kauden 1.1. – 31.3.2015 käyttökatetta, liiketulosta ja kokonaistulosta heikensivät 34 tuhannen euron nettomääräiset kertaluonteiset kulut, jotka koostuivat yhtiön lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja Lappeenranta-Imatra – alueella sovitusta Turvatiimi Yrittäjä – sopimuksesta saadusta kertaluonteisesta tuotosta, joka on kirjattu tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. – 31.3.2015 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 15,4 tuhatta euroa (-136,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -194,9 tuhatta euroa (-390,9). Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. – 31.3.2015 tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -263,1 tuhatta euroa (-429,8).

Turvatiimi-konsernin kannattavuus parani selvästi edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuutta paransi vuoden 2014 puolella toteutetut palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttamis- ja säästötoimenpiteet. Lisäksi yhtiön palvelutuotannon tehokkuutta paransi selvästi joulukuussa 2014 hälytyskeskuspalveluiden tuottamisesta sovittu uusi yhteistyösopimus Responda 113 Oy:n kanssa.

RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Turvatiimi-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella 1.1. – 31.3.2015 oli -799,4 tuhatta euroa (-408,2). Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät vuoden 2014 työeläkevakuutuksen maksuohjelman lyhennyserät. Kauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -26,3 tuhatta euroa (20,6).

Konsernin likvidit varat 31.3.2015 olivat 98,6 tuhatta euroa (201,9). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 3 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli 31.3.2015 yhtiön käytössä 3 134,9 tuhatta euroa.

Turvatiimillä oli 31.3.2015 pitkäaikaisia korollisia velkoja 5 268,7 tuhatta euroa (4 588,4) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 632,8 tuhatta euroa (632,4).

Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan 31.12.2015. Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä.

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2015 oli 5 530,0 tuhatta euroa (6 606,9 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 25,9 % (31,6 %) ja nettovelkaantumisaste 104,9 % (76,0 %).

YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä.

Tappiollisesta toiminnasta johtuen yhtiön rahoitusasema on edelleen heikko ja yhtiö on tarvinnut lisärahoitusta. Yhtiön rahoitusaseman vakiinnuttaminen edellyttää liiketoiminnan kannattavuuden parantumista.

Konsernin oma pääoma 31.3.2015 oli katsauskauden lopussa 5,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli 3,3 miljoonaa euroa osakepääoman ollessa 6,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oman pääoman osuus osakepääomasta oli 48,6 %. Turvatiimi Oyj ja Atine Group Oy sopivat huhtikuussa 0,5 miljoonaa euron pääomalainasta Turvatiimi Oyj:n rahoitusaseman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %. Pääomalaina on maksettu Turvatiimi Oyj:lle 13.4.2015. Emoyhtiön oman pääoman ja pääomalainojen yhteenlaskettu osuus osakepääomasta oli tämän jälkeen noin 55,0 %.

Edelleen Turvatiimi Oyj:n oman pääoman ja osakepääoman välisen suhdeluvun parantamiseksi, yhtiön hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous 6.5.2015 päättäisi alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 3.259.289,85 euroa, osakepääoma 6.741.385,56 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman määrä 4.616.623,30 euroa ja kertyneiden tappioiden määrä 8.098.719,01 euroa. Alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoman määrä olisi 3.259.289,85 euroa, eli 100 % yhtiön omasta pääomasta.

Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu liikearvoa 15,5 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS / JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS

Turvatiimi Oyj julkistaa vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 30.7.2015.

TURVATIIMI OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi

Liitteet:
Johdon osavuotinen selvitys 1.1.-29.4.2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Board myy Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan

Metsä Board myy Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan

Julkaistu: 2015-04-29 14:00:00 CEST
Metsä Board Oyj
Pörssitiedote
Metsä Board myy Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 29.4.2015 klo 15:00

Metsä Board Oyj, joka on osa Metsä Groupia, on sopinut myyvänsä mutares AG:lle ja tämän kumppaniyhtiölle 100 prosentin osakeomistuksensa Metsä Board Zanders GmbH:ssa mukaan lukien kaikki yhtiöön liittyvät vastuut. Metsä Board Zanders GmbH sisältää Saksan Bergisch Gladbachissa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan liiketoiminnot. Gohrsmühlen tehtaalla on noin 480 työntekijää ja sen päätuotteita ovat valupäällystetyt paperit ja etikettipaperit.

Kaupan toteuttaminen on ehdollinen Saksan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutuvan toukokuun 2015 loppuun mennessä.

Kaupan toteutuessa Metsä Boardin liikevaihto laskee noin 90 miljoonaa euroa ja liiketulos paranee noin 20 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2014 toteumaan. Non-core operations -segmentin vuoden 2015 toisen neljänneksen liiketulokseen arvioidaan kaupan toteutuessa kirjattavan noin 15 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä.

“Tämä on tärkeä askel rakennemuutoksessamme kartonkiyhtiöksi, ja näin parannamme kannattavuuttamme merkittävästi. mutares AG:lla on hyvät lähtökohdat kehittää Gohrsmühlen tehtaan liiketoimintoja edelleen yhdessä henkilöstön kanssa”, kommentoi toimitusjohtaja Mika Joukio.

mutares AG on saksalainen teollinen holding-yhtiö, joka keskittyy keskisuurten yhtiöiden omistamiseen tavoitteena niiden arvon kasvattaminen tiiviissä yhteistyössä yhtiöiden johdon ja työntekijöiden kanssa. mutares Groupin liikevaihto oli vuonna 2014 noin 650 miljoonaa euroa. mutares AG on listattu Frankfurtin pörssissä (ISIN: DE000A0SMSH2).

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TARKENNUS 22.4.2015 klo 9:00 julkaistuun tiedotteeseen: Itäväylä siirtyy kiertotielle Kalasataman keskuksen eli REDIn rakennustöiden alta

TARKENNUS 22.4.2015 klo 9:00 julkaistuun tiedotteeseen: Itäväylä siirtyy kiertotielle Kalasataman keskuksen eli REDIn rakennustöiden alta

Julkaistu: 2015-04-29 13:45:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
TARKENNUS 22.4.2015 klo 9:00 julkaistuun tiedotteeseen: Itäväylä siirtyy kiertotielle Kalasataman keskuksen eli REDIn rakennustöiden alta

Espoo, Suomi, 2015-04-29 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2015, KLO 14.45

TARKENNUS 22.4.2015 klo 9:00 julkaistuun tiedotteeseen: Itäväylä siirtyy kiertotielle Kalasataman keskuksen eli REDIn rakennustöiden alta

Kalasataman keskuksen eli REDIn työmaalla Kalasatamassa rakennustöiden vaatimat väliaikaiset liikennejärjestelyt Itäväylällä otetaan käyttöön kevyen liikenteen osalta jo 4.5. Väliaikaiset liikennejärjestelyt siirtävät Itäväylän eteläreunaa kulkevan kevyen liikenteen työmaan kohdalla kiertotielle jo 4.5. Muut väliaikaisia kiertoteitä koskevat päivämäärät ja tiedot pysyvät ennallaan.

Alkuperäinen 22.4. julkaistu tiedoteteksti alla:

Uudet ajoreitit

Itäväylän liikenne siirretään väliaikaisten liikennejärjestelyjen ajaksi kiertotielle, joka tekee mutkan työmaan kohdalla. Itäväylällä tulee olemaan väliaikaisjärjestelyjenkin aikana kolme kaistaa molempiin suuntiin.

Hermannin rantatien liikenne ohjataan työmaan kohdalla uusille reiteille. Jatkossa Kalasataman metroaseman alta ei pääse ajamaan, vaan liikenne ohjataan eri reittejä työmaan ympäri: Hermannin rantatieltä keskustaan ajetaan Vanhaa talvitietä pitkin ja Itäväylälle ajetaan uuden liittymän kautta työmaan itäpuolelta kiertäen. Keskustasta Hermannin rantatielle pääsee saman liittymän kautta. Liittymän ansiosta nyt myös Pasilasta päin pääsee ajamaan Hermannin rantatielle.

Vaiheistus

Autoliikenne siirtyy väliaikaisille kiertotiereiteille vaiheittain.

1. Ensimmäisessä vaiheessa 5.5. alkaen Hermannin rantatien autoliikenne sekä Sörnäisten rantatien autoliikenne itään päin siirtyvät kiertoteille. Itäkeskuksesta länteen päin liikenne kulkee normaalisti vanhaa reittiä.

2. Toisessa vaiheessa 8.5. alkaen myös Pasilasta itään päin kulkeva autoliikenne siirtyy kiertotielle.

3. Viimeisessä vaiheessa 19.5. alkaen Itäkeskuksesta päin kulkeva autoliikenne siirtyy kiertotielle.

Jalankulku ja pyöräily

Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä merkittävin muutos on, että Suvilahden pohjoispuolen jalankulun ja pyöräilyn reitti poistuu käytöstä. Korvaava reitti kulkee Parrukadun kautta.

Joukkoliikenne

Metro kulkee normaalisti, ja Kalasataman metroasemalle on opastettu kulku koko väliaikaisten liikennejärjestelyjen ajan. Metroaseman Itäväylälle johtava sisäänkäynti poistuu kuitenkin käytöstä 19.5. alkaen. Alueen bussireitteihin ja -pysäkkeihin tulee muutoksia, joista tiedotetaan mm. HSL:n verkkosivuilla.

Tulevaisuudessa

Väliaikaiset liikennejärjestelyt kestävät vuoteen 2017 asti, jonka jälkeen Itäväylän liikenne palautuu nykyiselle paikalleen kulkemaan REDIn kauppakeskuksen läpi. Rakennustöiden aikana Itäväylän kohdalta kallio louhitaan pois ja Itäväylä siirretään kulkemaan uutta siltaa pitkin. Metroraide siirrettiin kulkemaan sillalle jo kesällä 2012. Itäväylä katetaan viherkannella, jonka päälle muodostuu lähes Esplanadin puiston kokoinen puistoalue.

Työmaata ja kiertotietä suojaa umpiaita, joka vähentää Itäväylän lähettyvillä asuville ja kulkeville kantautuvaa melua.

Kalasataman kaupunginosan sydämeksi muodostuva REDI valmistuu metroaseman ympärille vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. SRV rakentaa keskukseen kahdeksan valkoista tornitaloa ja kantakaupungin suurimman kauppakeskuksen. REDIn yhteyteen tulee myös Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointikeskus sekä julkisia kulkuväyliä ja kunnallistekniikkaa. Kalasataman valmistuessa 2030-luvulla, alue tarjoaa kodin 20 000 asukkaalle ja 8 000 työpaikkaa. REDIn rakentamisessa tehdään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Karttoja uusista liikennejärjestelyistä:

www.srv.fi/tyomaa/redi/liikkuminen

Lisätietoja:

Liikennejärjestelyistä

Toni Venäläinen, tekninen asiantuntija, rakennusvirasto, Helsingin kaupunki, 040 359 5154
Markku Muhonen, projektijohtaja, SRV, 040 070 8988

Kalasataman keskuksen eli REDIn toteuttamisesta

Juhani Katko, hankejohtaja, SRV, 040 505 4587
Markku Muhonen, projektijohtaja, SRV, 040 070 8988
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, SRV, 040 504 3321

Kalasataman toteuttamisesta

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki, (09) 310 79787

www.srv.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.4.2015 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.4.2015 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-29 13:16:50 CEST
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.4.2015 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2015-04-29 13:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 29.04.2015 klo 14:15

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.4.2015 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2015 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Samu Konttinen, Ilari Koskelo ja May Wiiala. Uudeksi jäseneksi valittiin Pekka Pylkäs.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin sekä varapuheenjohtajaksi Pertti Ervin.

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin May Wiiala ja jäseniksi Ilari Koskelo ja Samu Konttinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.

Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 40.596.706 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20.298.353 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
20150429 yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu medialle: Itäväylä siirtyy kiertotielle lähivuosiksi – tervetuloa tutustumaan Kalasataman rakennustöiden aiheuttamiin muutoksiin liikennejärjestelyissä

Kutsu medialle: Itäväylä siirtyy kiertotielle lähivuosiksi – tervetuloa tutustumaan Kalasataman rakennustöiden aiheuttamiin muutoksiin liikennejärjestelyissä

Julkaistu: 2015-04-29 13:05:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Kutsu medialle: Itäväylä siirtyy kiertotielle lähivuosiksi – tervetuloa tutustumaan Kalasataman rakennustöiden aiheuttamiin muutoksiin liikennejärjestelyissä

Espoo, Suomi, 2015-04-29 13:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2015, KLO 14.05

KUTSU MEDIALLE
Itäväylä siirtyy kiertotielle lähivuosiksi – tervetuloa tutustumaan Kalasataman rakennustöiden aiheuttamiin muutoksiin liikennejärjestelyissä

Suomen suurimman kaupunkirakentamisen hankkeen REDI:n rakentaminen Kalasatamassa on alkanut. Rakennustöiden vaatimat väliaikaiset liikennejärjestelyt Itäväylällä, Junatiellä ja Hermannin rantatiellä otetaan käyttöön vaiheittain 5.5. alkaen. Väliaikaiset liikennejärjestelyt kestävät vuoteen 2017.

Muutokset koskettavat seuraavina vuosina satoja tuhansia alueella kulkevia – sekä autoilijoita, pyöräilijöitä kuin julkista liikennettäkin käyttäviä. Toivomme tiedon uusista liikennejärjestelyistä tavoittavan mahdollisimman monet pääkaupunkiseutulaiset. Siksi kutsumme toimituksenne tutustumaan Kalasataman muutoksiin maanantaina 4.5. klo 10.00, eli päivää ennen uusien liikennejärjestelyjen käyttöönottoa.

Noin tunnin mittaisen vierailun aikana saatte tuhdin infopaketin liikennejärjestelyjen muutoksista. Asiantuntijamme kierrättävät sinut merkittävämpien muuttuvien järjestelyjen luona ja vastaavat kysymyksiin. Miten turvallisuudesta on huolehdittu? Aiheuttaako työmaa ruuhkia? Miten lähialueen asukkaiden liikkuminen muuttuu?

Tilaisuudessa on mahdollisuus ottaa kuvia ja kuvata videokuvaa paikoista, joissa uusia liikennejärjestelyjä otetaan käyttöön, muun muassa kuusikaistaisella Itäväylän kiertotiellä, joka on maanantaina viimeistä päivää ilman liikennettä.

Aamun kulku:
10:00: Aamukahvit ja alkuinfo työmaatoimistolla (Kyläsaarenkatu 25)
10:30: Kierros liikennejärjestelyjen kannalta tärkeimmissä paikoissa
10:00: Mahdolliset haastattelut ja erikoistoiveet

Paikalla tilaisuudessa on paikalla muun muassa REDI:n projektijohtaja Markku Muhonen SRV:ltä sekä HSL:n edustaja.

Saat mukaasi myös infopaketin, jossa on listattu hankkeen avainluvut ja aikataulut.

Ilmoittautuminen:
Heli Pulkkinen
Tiedottaja
Kalasataman REDI
puh: 050 411 0787
heli.pulkkinen@srv.fi

Tervetuloa!

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

www.srv.fi
www.redi.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company