Etusivu » Arkistot 27.4.2015

Cramo-konsernin C/S RaumCenter on voittanut kaksi merkittävää siirtokelpoisten tilojen tarjouskilpailua Saksassa

Cramo-konsernin C/S RaumCenter on voittanut kaksi merkittävää siirtokelpoisten tilojen tarjouskilpailua Saksassa

Julkaistu: 2015-04-27 14:45:00 CEST
Cramo Oyj
Sijoittajauutiset
Cramo-konsernin C/S RaumCenter on voittanut kaksi merkittävää siirtokelpoisten tilojen tarjouskilpailua Saksassa

Vantaa, Suomi, 2015-04-27 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Sijoittajauutinen 27.4.2015, klo 15.´45

Cramo-konsernin C/S RaumCenter on voittanut kaksi merkittävää siirtokelpoisten tilojen tarjouskilpailua Saksassa

Cramo-konsernin tytäryhtiö C/S RaumCenter on voittanut kaksi julkisen sektorin tarjouskilpailua Saksassa.

Siirtokelpoinen tilarakennus Frankfurtin Klingerschuleen

Frankfurtissa sijaitsevan Klingerschulen ammattikoulun kunnostuksen ajaksi oppilaat ja opettajat sijoitetaan väliaikaisiin siirtokelpoisiin tiloihin. Tilojen kokonaisala on 2,600 m2. Kaksi väliaikaista kolmikerroksista koulurakennusta muodostetaan 175:stä siirtokelpoisesta tilasta. Täysin valmis tilaratkaisu valmistuu vain neljässä kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

”C/S RaumCenter on kokenut siirtokelpoisten tilojen toimittaja, mikä mahdollistaa tämän laajan kouluprojektin toteuttamisen,” kertoo Andreas Starnofsky, Frankfurtin kaupungin projektipäällikkö. “Pääsemme muuttamaan uusiin tiloihin kesällä 2015.”

Projekti kattaa valmiin koulun toimituksen, rakennuksen sekä asennuksen. Koulurakennus koostuu yhteensä 50 luokkahuoneesta sekä käytävistä, portaikoista ja saniteettitiloista.

Päiväkoti siirtokelpoisista tiloista Edingeniin

C/S RaumCenter voitti sopimuksen väliaikaisen päiväkotitilan rakentamisesta Edingeniin. Tilat ovat kooltaan 650 m2 ja noin 41 siirtokelpoista tilayksikköä käytetään tämän yksikerroksisen päiväkodin rakentamiseen.

Raimund Hartmann, Edingenin kaupungin tekninen päällikkö kertoo: “C/S RaumCenterin ammattimaisen yhteistyön ansioista projektin valmistelut sujuvat hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.”

“Olemme tyytyväisiä voitettuamme nämä kaksi tarjouskilpailua. Projektit sopivat hyvin koulu- ja päiväkotisegmenttiemme strategiaan siirtokelpoisten tilojen käytöstä. Molemmat ovat keskeisiä asiakasportfolioissamme. Frankfurtin ammattikoulu sekä päiväkoti Edingenissä ovat projekteina tärkeitä askeleita Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan jatkokehittämisessä Saksassa,” sanoo Peter Moksén, johtaja, Cramo Adapteo.

CRAMO OYJ

Lisätietoja:

Petri Moksén, johtaja, Cramo Adapteo, puh: +358 50 534 7257
sähköposti: petri.moksen@cramoadapteo.com

Dirk Schlitzkus, johtaja, Keski-Eurooppa, puh: +49 89 8579 8200
sähköposti: dirk.schlitzkus@cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

Cramo Adapteo on siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi, mutta Saksassa se toimii brändinimellä C/S RaumCenter.

Lisätietoja:

www.cramo.de
www.cramoadapteo.com
www.cs-raum.de

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND OYJ: VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2015

ZEELAND OYJ: VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2015

Julkaistu: 2015-04-27 14:15:34 CEST
Zeeland Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
ZEELAND OYJ: VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2015
Zeelandin yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2014 osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Helsinki, 2015-04-27 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (“Yhtiö”) tänään pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014.
päätti, että Yhtiön tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeen omistajalle, joka on merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2015. Osinko maksetaan 11.5.2015.
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan ja valitsi Yhtiön tilintarkastajiksi edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.
päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan yhteensä kuusi (6) hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussääntöjen mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään Zeeland Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun tai osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana.
päätti valita hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Marko Häkkisen, Pekka Siivonen-Uotilan, Ville Skogbergin, Tanu-Matti Tuomisen, Juha Impolan ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus on valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 95.672 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus on valtuutettu päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 550.458 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,52 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä, siten että yhtiöjärjestyksen määräys 1 ”Yhtiön nimi ja kotipaikka” on jatkossa: ”Yhtiön toiminimi on Zeeland Family Oyj, ruotsiksi Zeeland Family Abp, englanniksi Zeeland Family Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Yhtiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Tuovisen.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutoksia Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmässä

Muutoksia Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmässä

Julkaistu: 2015-04-27 13:34:54 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Muutoksia Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmässä

Helsinki, 2015-04-27 13:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmässä on tehty uudelleenorganisointeja. Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmään on nimitetty 1.5.2015 alkaen Taaleritehtaan tytäryhtiön Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:n uusi toimitusjohtaja KTM Vesa Aho, joka siirtyi tehtäväänsä OP Osuuskunnan Group Controllerin tehtävistä. Taaleritehdas Oyj:n asiakkuusjohtaja Jaana Rosendahl on lopettanut työskentelyn tehtävässään 24.4.2015 ja siirtyy 1.9.2015 alkaen konsernin johdon ulkopuoliseksi Executive Advisoriksi avustaen strategiatyöskentelyssä.

Taaleritehtaan varainhoitoon on nimitetty uudeksi markkinointijohtajaksi ja Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n johtoryhmän jäseneksi 27.4.2015 alkaen KTM Kati Lehesmaa, joka siirtyy Taaleritehtaalle OP:n asiakasliiketoiminnan kehityspäällikön tehtävästä.

Lisätietoja:

Taaleritehdas Oyj
Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
puh. 040-7789020

Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvontantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Taaleritehdas lyhyesti
Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:stä, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj siirtyy neljännesvuosittaisiin osavuosikatsauksiin

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj siirtyy neljännesvuosittaisiin osavuosikatsauksiin

Julkaistu: 2015-04-27 13:30:01 CEST
Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Pörssitiedote
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj siirtyy neljännesvuosittaisiin osavuosikatsauksiin

Pörssitiedote

Julkaistavissa 27.4 2015 klo 14.30

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ SIIRTYY NELJÄNNESVUOSITTAISIIN OSAVUOSIKATSAUKSIIN

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj siirtyy julkaisemaan osavuosikatsauksen neljännesvuosittain. Aikaisemmin osavuosikataus on julkistettu kerran vuodessa. Osavuosikatsausten Q1 ja Q3 sijaan aikaisemmin on julkistettu Johdon osavuotinen selvitys, jotka nyt siis korvataan osavuosikatsauksilla.

Muutoksen tarkoitus on parantaa sijoittajainformaatiota.

Ensimmäinen uuden toimintatavan mukainen osavuosikatsaus Q1/2015 julkaistaan 28.4.2015. Osavuosikatsaus Q2/2015 julkaistaan 31.8.2015 ja osavuosikatsaus Q3/2015 julkaistaan 6.11.2015.

Helsinki 27.4.2015

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Liite: Vertailutiedot Q1/2014

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
SSK OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2014 VERTAILUTIEDOT 27.4.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cramo julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 5.5.2015 klo 9.00

Cramo julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 5.5.2015 klo 9.00

Julkaistu: 2015-04-27 13:30:00 CEST
Cramo Oyj
Pörssitiedote
Cramo julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 5.5.2015 klo 9.00

Vantaa, Suomi, 2015-04-27 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 27.4.2015, klo 14.30

Cramo julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 5.5.2015 klo 9.00

Cramo Oyj julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiistaina 5.5.2015 klo 9.00. Tulostiedote on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs., Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa:
http://www.cramo.com/Web/Core/Pages/Article.aspx?id=19640&epslanguage=FI

Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Cramon internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muistutus: Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Muistutus: Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Julkaistu: 2015-04-27 13:27:25 CEST

Muistutus: Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Sanoma julkaisee osavuosikatsauksensa 1.1.–31.3.2015 keskiviikkona 29.4.2015 noin klo 8.30.

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla
Suomi: +358 (0)9 6937 9543
Yhdysvallat: +1 646 254 3362
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1905
Hollanti: +31 (0)20 794 6706
Puhelun tunnus: 8622277

Osallistuaksesi tilaisuuteen Sanomatalossa ilmoittauduthan 28.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan englanniksi konsernin internetsivuilla, kun osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Eteläafrikkalainen Cell C -operaattori laajentaa palvelujaan Tecnotreen Reachability Expressin avulla

Eteläafrikkalainen Cell C -operaattori laajentaa palvelujaan Tecnotreen Reachability Expressin avulla

Julkaistu: 2015-04-27 13:00:00 CEST
Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
Eteläafrikkalainen Cell C -operaattori laajentaa palvelujaan Tecnotreen Reachability Expressin avulla

Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
27.4.2015 klo 14.00

Eteläafrikkalainen mobiilioperaattori Cell C on valinnut Tecnotreen tavoitettavuuspalvelunsa ja automaattisen äänivalikkoalustansa (IVR) laajennuksen toimittajaksi. Tecnotreen Reachability Express -ratkaisun avulla Cell C voi tarjota asiakkailleen äänipohjaisia ja monikanavaisia viestintäpalveluja.

”Tavoitteenamme on pitää operaattoriasiakkaamme markkinoiden kehityksen terävimmässä kärjessä innovatiivisen teknologian avulla. On hienoa, että voimme auttaa Cell C:tä tarjoamaan omille asiakkailleen uusia palveluja optimoimalla heidän äänipohjaiset ja monikanavaiset viestintäpalvelunsa. Kun käytössä on monta viestikanavaa, tavoitettavuuspalvelu todellakin tavoittaa kaikki vastaanottajat”, sanoo Tecnotreen Euroopan ja Amerikan alueiden johtaja Ilkka Aura.

”Asiakassuhteet ovat keskeisellä sijalla Cell C:n toiminnassa. Pystymme nyt laajentamaan tuotteidemme asiakaskeskeisiä ominaisuuksia vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia viestintätarpeita. Tecnotreen Reachability Express -alustan avulla voimme julkaista innovatiivisia palveluja, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät asiakkaitamme”, sanoo Cell C:n tietohallintojohtaja Maria Pienaar.

TECNOTREE OYJ

Lisätietoja
Toni Stubin, Netprofile Finland, 040 865 6560, toni@netprofile.fi

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Ltd
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus

Outotec Oyj

Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               27.4.2015 KLO 12.45

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku):

Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +18 %)
Tilauskanta: 1 132 (1 216) miljoonaa euroa, -7 %
Liikevaihto: 277 (344) miljoonaa euroa, -19 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -22 %)
Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 118 (108) miljoonaa euroa, +10 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +7 %)
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 8 (12) miljoonaa euroa, -38 %
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 2,8 (3,6)
Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,03)

Vuoden 2015 tulosohjeistus pysyy ennallaan

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön perusteella johto arvioi, että vuonna 2015:

Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.
Tiivistelmä konsernin tunnusluvuistaQ1Q1Viim.Q1-Q4
 2015201412 kk2014
Tilauskertymä, milj. EUR259,7 210,3 1 227,3 1 177,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR131,2 133,3 552,9 555,0
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, %50,5 63,4 45,1 47,1
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 132,2 1 215,8 1 132,2 1 138,0
Liikevaihto, milj. EUR277,5 343,9 1 336,2 1 402,6
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR118,3 107,5 529,8 519,0
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, %42,6 31,3 39,7 37,0
Bruttokate, %28,4 21,7 24,3 22,9
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR7,7 12,4 51,3 56,0
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %2,8 3,6 3,8 4,0
EBIT, milj. EUR3,6 8,7 5,3 10,4
EBIT, %1,3 2,5 0,4 0,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR1,0 6,4 -5,2 0,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR-35,3 4,7 -20,1 19,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR51,2 -82,7 51,2 -5,8
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %11,4 -18,7 11,4 -1,3
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-2,0 -24,6 -2,0 -28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk0,2 21,6 0,2 1,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk-0,8 17,0 -0,8 0,0
Henkilöstö kauden lopussa4 966 4 834 4 966 4 571
Osakekohtainen tulos, EUR0,00 0,03 -0,02 0,00

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

“Markkinat polkivat paikallaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä metallien heikon hintakehityksen sekä mineraalien ja metallien tuottajien kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Siksi olen tyytyväinen, että onnistuimme kasvattamaan tilauskertymäämme 18 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 vähäisten laitos- ja laitetilausten vuoksi. Olen tyytyväinen, että heikosta markkinatilanteesta huolimatta palvelujen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutemme oli heikko valuuttasuojausten arvostukseen liittyvistä kurssitappioista ja supistuneesta liikevaihdosta johtuen. Minerals Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuus heikkeni, sen sijaan Metals, Energy & Water paransi alentuneesta liikevaihdosta huolimatta kannattavuuttaan vertailukaudesta. Lokakuussa 2014 aloitettu tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja tavoitelluista 45 miljoonan euron säästöistä saavutettiin maaliskuun 2015 loppuun mennessä 26 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kempe Engineeringin alumiiniteknologioiden sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu- ja varaosaliiketoimintojen osto vahvistaa palveluresurssejamme sekä täydentää alumiiniteknologioiden tuotevalikoimaamme. Vähentääksemme riippuvuuttamme voimakkaasti syklisistä kaivos- ja metalliteollisuuden investointimarkkinoista jatkamme palveluliiketoiminnan kasvattamista ja vahvistamme edelleen tarjontaamme yritysostoin.

Vuoden 2015 markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina metallien hintavaihteluiden ja asiakkaiden kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Kestäville ratkaisuille on kuitenkin kysyntää tietyillä markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, ja odotamme, että perusmetalliteollisuuden investoinnit alkavat vähitellen elpyä supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Tarjouskantamme on vahva ja keskitymme jatkossakin tilaushankinnan kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.”

TUOTEHALLINTAKUSTANNUSTEN UUDELLEENLUOKITTELU OUTOTECIN TULOSLASKELMASSA

1.1.2015 alkaen kaikki teknisen tuotehallinnan kustannukset on Outotecin tuloslaskelmassa sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) kuluihin ja kaupallisen tuotehallinnan kustannukset myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Aikaisemmin osa näistä tuotehallintaan liittyvistä kustannuksista on raportoitu osana hankinnan ja valmistuksen kuluja bruttokatteen yläpuolella tuloslaskelmassa.

Outotec on vuodesta 2011 kehittänyt ja ottanut käyttöön yhtenäisiä, maailmanlaajuisia liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä. Yhtiö on nyt määritellyt teknisen tuotehallinnan prosessin osaksi tutkimusta ja tuotekehitystä ja kaupallisen tuotehallintaprosessin osaksi myyntiä ja markkinointia. Raportoinnin uudelleenluokittelu on yhdenmukainen tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa ja kuvaa näiden kustannusten luonnetta tuloslaskelmassa.

Uudelleenluokituksen myötä Outotecin 2014 tuloslaskelmassa 19,6 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluista siirtyy T&K-kuluihin ja 6,9 miljoonaa euroa myynnin ja markkinoinnin kuluihin.

Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, tulokseen (EBITA ja EBIT) tai vuoden 2015 tulosohjeistukseen.

LISÄYS SEGMENTTITIETOIHIN

1.1.2015 alkaen Outotec raportoi tilauskertymän sekä palveluliiketoiminnan liikevaihdon segmenteittäin.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: maanantai 27.4.2015

Aika: 14.30-15.30

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1619. Rekisteröitymistunnus 8598027.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-27 11:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/27/Outotecin+tammi+maaliskuun+2015+osavuosikatsaus+HUG1915184.html

Intersport Suomen Urheiluliiton pääyhteistyökumppaniksi

Kesko Corporation

Intersport Suomen Urheiluliiton pääyhteistyökumppaniksi

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE  27.04.2015 KLO 10.00 1(1)

Intersport Suomen Urheiluliiton pääyhteistyökumppaniksi

Intersportin ja Suomen Urheiluliitto ry:n (SUL) yhteistyö laajenee kattamaan juoksun lisäksi huippu-urheilun ja yleisurheilumaajoukkueen. Intersport hyödyntää jatkossa SUL:n TV-kisakonseptin tarjoamaa valtakunnallista näkyvyyttä.

– SUL:n ja Intersportin yhteinen tavoite on tukea laajasti juoksuharrastajaa ja liikunnallista elämäntapaa. Huippu-urheilua koskevan yhteistyön tulokset näkyvät aikanaan kilpakentillä. Intersport-kumppanuus on tärkeä osa SUL:n huippu-urheilijoiden valmennus- ja tukitoimien kehitystyötä, sanoo SUL:n toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä.

Juoksun suosio kasvussa – ympärivuotista kuntoliikuntaa

Intersportin ketjujohtaja Juha Nurmisen mukaan juoksu kuntoliikuntamuotona on vahvassa kasvussa ja siitä on muodostunut ympärivuotinen liikuntamuoto.

– Intersportilla on ollut monivuotinen hyvä yhteistyö SUL:n juoksutapahtumien Naisten 10, Helsinki City Maraton ja HCR puolimaraton kanssa. Nyt yhteistyötä laajennetaan myös huippu-urheilun puolelle. Uusia kansainvälisen tason urheilijoita on noussut Suomen yleisurheilumaajoukkueeseen ja koko joukkue on vahvassa nosteessa. Intersport haluaa jakaa urheilijoiden ja tapahtumien tunnelmaa ja elämyksiä asiakkailleen, Nurminen sanoo.

Intersport on Suomen johtava urheilukaupan ketju ja vastaavasti yleisurheilua harrastetaan ja seurataan laajasti kaikissa ikäryhmissä.

– Tältä pohjalta on hyvä aloittaa monivuotinen yhteistyö, Nurminen sanoo.  

Lisätietoja:
Juha Nurminen, ketjujohtaja, Intersport Finland Oy, puh. + 358 50 525 3847
Jarmo Mäkelä, toimitusjohtaja, Suomen Urheiluliitto, puh. + 358 400 506104

Kuva: http://aineistopankki.kesko.fi Ajankohtaista (mainittava kuvaaja Petri Krook)

Intersport  – www.intersport.fi
Intersport International IIC on kansallisista yhtiöistä muodostuva kansainvälinen urheilukaupan markkinointiketju. Intersport -kauppoja on yli 5 500 yhteensä 44 maassa. Kesko-konserniin kuuluva Intersport Finland Oy on yhtiön osakas ja omistaa Intersport- ja Budget Sport -lisenssit maassamme. Suomessa on 62 Intersport -kauppaa ja intersport.fi-verkkokauppa. Intersport Finland Oy on Suomen urheilukaupan markkinajohtaja.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-27 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/27/Intersport+Suomen+Urheiluliiton+p%C3%A4%C3%A4yhteisty%C3%B6kumppaniksi+HUG1914601.html

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 – VAHVA ALKU VUODELLE: LIIKEVAIHTO KASVOI 29%

Detection Technology Oyj

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 – VAHVA ALKU VUODELLE: LIIKEVAIHTO KASVOI 29%

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015  

Detection Technology Oyj                  Yhtiötiedote 27.4.2015 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY: VAHVA ALKU VUODELLE – LIIKEVAIHTO KASVOI 29%

Tämä tiedote on yhteenveto Detection Technologyn tammi-maaliskuu 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteestä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com

KESKEISTÄ KATSAUSKAUSI TAMMI-MAALISKUU 2015 

–          Liikevaihto kasvoi 29% 8,97 milj. euroon (6,93)
–          Liikevoitto (EBIT) 0,74 milj. euroa (0,37)
–          Liikevoittomarginaali 8,3% (5,3%)
–          Detection Technology (DT) listattiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle 16.3.2015
–          Tulosta heikensivät listautumiseen liittyvät kertaluontoiset erät, joita kirjattiin rahoituskuluihin yhteensä 1,38 milj. euroa
–          Tulos/osake -0,03 euroa (0,04)

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Detection Technologyn liikevaihtonäkymät vuodelle 2015 ovat yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaiset; yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiä vähintään 15% vuodessa. DT:n kannattavuus kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus voivat vaihdella huomattavasti neljännesvuosittain projektien ja asiakastoimituksien ajoituksen seurauksena.

Investoinnit Pekingin uuteen tehtaaseen ja muiden investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 4,5-5,0 miljoonaa euroa vuonna 2015. 

TOIMITUSJOHTAJA HANNU MARTOLA:

“Alkuvuosi oli hyvä ja sekä liikevaihtomme, että kannattavuutemme paranivat. Liikevaihto kasvoi 29% 8,97 milj. euroon ja olen myös tyytyväinen kannattavuutemme paranemiseen. Liikevoittomme, joka oli 0,74 milj. euroa, kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Tämä on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä ja antaa meille varmuutta jatkaa valitsemallamme strategisella kasvupolulla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitimme matkamme listattuna yhtiönä ja osakkeidemme kaupankäynti alkoi NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 16.3.2015. Listautumisannissa saimme 17,9 milj. euroa ennen listautumiseen liittyviä kustannuksia. Listautumisannissa saatujen varojen kautta meillä on vahva tase ja enemmän taloudellista joustavuutta. Pystymme vahvistamaan teknologiapohjaamme, jatkamaan kansainvälistymistämme ja investoimaan tuotantokapasiteettiimme.

Pekingin uusi tehdasprojekti on täydessä vauhdissa ja tehtaan tuotanto alkaa syksyn 2015 aikana. Uusi tehdas mahdollistaa tavoitteen mukaisen kasvumme sekä tukee tehokkuus-, laatu- ja kustannustavoitteitamme.”

AVAINLUVUT

(1 000 euroa)1-3/20151-3/2014Muutos%1-12/2014
Liikevaihto8 973 6 931 29,0 33 112
Liikevaihdon kasvu %29,0 4,6   9,2
Liikevoitto, ilman kertaluontoisia eriä741 370 100 4 127
Liikevoittomarginaali, ilman kertaluontoisia eriä8,3 5,3   12,5
Liikevoitto741* 370 100 3 079**
Liikevoittomarginaali8,3 5,3   9,3
Liiketoiminnan rahavirta570 -612   3 085
Korolliset nettovelat jakson päättyessä-9 256 11 450 -181 8 678
Investoinnit547 147 272 1 280
Nettovelkaantumisaste, %-46,9 -566,6   634,8
Osakekohtainen tulos, euro-0,03 0,04 -178,7 1,45
Osakekohtainen tulos laimennettu***, euro -0,03 0,01   0,21
Osakkeiden määrä jakson päättyessä12 950 975 1 900 195   1 900 195

*Vuonna 2015 DT on muuttanut laskentaperiaatteitaan koskien mahdollisia tulevia laatukustannuksia ja tekee takuuvarauksen joka vastaa 1,5% liikevaihdosta. Varauksen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen on 0,1 milj. euroa.
** 2014 DT kirjasi 1,0 milj. euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian käyttöönottokustannuksia
***Vuoden 2014 osakekohtainen tulos on laskettu listautumisen jälkeisen osakelukumäärän mukaan.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Martola, toimitusjohtaja  Petri Hiljanen, CFO
+358 500 449475  +358 40 591 7435
hannu.martola@deetee.com  petri.hiljanen@deetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia).
Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-27 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/27/DETECTION+TECHNOLOGY+OYJ+OSAVUOSIKATSAUS+TAMMI+MAALISKUU+2015+VAHVA+ALKU+VUODELLE+LIIKEVAIHTO+KASVOI+29+HUG1915051.html