Etusivu » Arkistot 22.4.2015

Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2016

Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2016

Julkaistu: 2015-04-22 17:30:00 CEST
Stora Enso Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2016

Helsinki, Suomi, 2015-04-22 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 18.30

Stora Enso Oyj julkaisee neljä osavuosikatsausta vuonna 2016. Julkaisuaikataulu on seuraava:

Torstai 4.2.2016tilinpäätöstiedote 2015
Torstai 28.4.2016osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2016
Torstai 21.7.2016osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016
Tiistai 25.10.2016osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016

Stora Enso Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistaan pdf-dokumenttina viikolla 7 vuonna 2016 ja painettu versio maaliskuussa vuonna 2016.

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.4.2016 Helsingissä.

Lisätietoja:
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-22 17:20:00 CEST
Stora Enso Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-04-22 17:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 18.20

Stora Enso Oyj:n 22. huhtikuuta 2015 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan 13.5.2015.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja170 000 euroa
varapuheenjohtaja100 000 euroa
jäsenet 70 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja20 000 euroa
jäsenet14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
– hallituksen puheenjohtaja
– hallituksen varapuheenjohtaja
– kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2015 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2015 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2016 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2016. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota.

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Juha Rantanen (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Mikael Mäkinen ja Richard Nilsson valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Juha Rantanen ja Hans Stråberg valittiin uudelleen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Anne Brunila (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Richard Nilsson valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

Restamax Oyj: RESTAMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 17.45

RESTAMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.4.2015 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä OTM Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 24.4.2015 ja osingonmaksupäivä 7.5.2015.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Jarmo Viitalan ja Mika Niemen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Timo Everi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja matkakustannusten korvaukset ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa tilikaudelta ja muille jäsenille 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita tai korvauksia matkakustannuksista ei makseta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OM Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015 viimeistään 6.5.2015.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OM Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-22 16:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/22/Restamax+Oyj+RESTAMA +OYJ+N+VARSINAISEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEN+P%C3%84%C3%84T%C3%96KSET+HUG1913551.html

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-22 15:50:00 CEST
Saga Furs Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.4.2015 klo 16.50

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vaasassa 22.4.2015 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.11.2013 alkaneelta ja 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2 520 000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2015 ja osingon maksupäivä 4.5.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään 150 000 euroa suhdannerahastoon ja loppu jätetään voittovarojen tilille. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Hallitukseen valittiin uudelleen Kenneth Ingman (henkilökohtainen varamies Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Jorma Kauppila (Kari Manninen), Mirkku Kullberg (Pertti Fallenius), Pentti Lipsanen (Ari Starck), Christer Nordmyr (Jonathan Asplund), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen) ja Rainer Sjöholm (Stefan Wik). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-22 15:35:00 CEST
Ilkka-Yhtymä Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 22.4.2015, klo 16.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 4.5.2015 ja täsmäytyspäivä 24.4.2015.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI OPTO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Seinäjoella 22.4.2015

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Posti Group Oyj myy kiinteistöjään

Posti Group Oyj myy kiinteistöjään

Julkaistu: 2015-04-22 15:30:00 CEST
Posti Group Corporation
Pörssitiedote
Posti Group Oyj myy kiinteistöjään
PÖRSSITIEDOTE, POSTI GROUP OYJ, 22.4.2015 klo 16:30

Posti Group Oyj on 22.4.2015 allekirjoittanut sopimuksen yhteensä noin 130 000 neliömetrin kiinteistöportfolion myymisestä norjalaiselle Ness, Risan & Partnersille.

– Kiinteistöjen myynti ja jälleenvuokraus tukee suunnitelmaa keventää tasetta ja vapauttaa pääomia muun muassa investointeja varten. Markkinatilanne transaktiolle oli nyt suotuisa, Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander sanoo.

Myytävät kiinteistöt ovat:

· Tampereen postikeskus (Perkkoonkatu 13, Tampere)
· Kuopion postikeskus (Patterimäenkatu 5, Kuopio)
· Oulun postikeskus (Takalaanilantie 2, Oulu)
· Tuusulan varasto (Palkkitie 1, Tuusula)
· Pirkkalaan arviolta loppuvuonna 2016 valmistuva rahtiterminaali (Linnakalliontie, Pirkkala)

Kiinteistöportfolion kauppahinta on noin 120 miljoonaa euroa, josta rahtiterminaalin osuus maksetaan loppuvuodesta 2016. Posti Group kirjaa kaupasta verojen jälkeen reilun 30 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2015 toisen neljänneksen tulokseen. Kaupalla on myös tasevaikutus, kaupan kohteena olevat kiinteistöt muodostavat 5 % taseen kokonaisvaroista.

Kiinteistöt siirtyvät uudelle omistajalle 22.4.2015, rahtiterminaali valmistuttuaan vuoden 2016 lopulla. Posti jatkaa liiketoimintaansa kiinteistöissä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Kiinteistöjen myynnillä ei ole henkilöstövaikutuksia. Posti Groupilla on käytössään yhteensä noin 1 000 000 neliömetriä toimitilaa, kaupan kohteena olevien kiinteistöjen neliömäärä on noin 13 % koko toimitilamäärästä. ­­­

Lisätietoa:
Sari Helander, talous- ja rahoitusjohtaja
Posti MediaDesk puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 – 16.30)

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Amer Sports on saattanut päätökseen Louisville Sluggerin oston

Amer Sports Corporation

Amer Sports on saattanut päätökseen Louisville Sluggerin oston

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
22.4.2015 klo 16.00

Amer Sports on saattanut päätökseen Louisville Sluggerin oston

Amer Sports on saattanut päätökseen 23.3.2015 julkistetun Louisville Slugger -yrityskaupan. Yrityskaupan toteutumisen myötä Amer Sports saa oikeudet johtavan yhdysvaltalaisen baseballyhtiön Louisville Sluggerin brändiin, myyntiin ja innovaatioihin. Myyjäyhtiö Hillerich & Bradsby Co:n (H&B) osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yrityskaupan.

Vuonna 2014 Louisville Sluggerin liikevaihto oli 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kauppahinta on 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja se suoritetaan käteiskaupalla. Yrityskaupan vaikutuksen Amer Sportsin liikevoittomarginaaliin ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan neutraali vuonna 2015 ja positiivinen vuodesta 2016 alkaen. Louisville Slugger liitetään osaksi Amer Sportsin Joukkueurheilu-liiketoimintayksikköä tästä päivästä alkaen.

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-22 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/22/Amer+Sports+on+saattanut+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen+Louisville+Sluggerin+oston+HUG1913424.html

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Julkaistu: 2015-04-22 14:30:00 CEST
Uponor Oyj
Sijoittajauutiset
Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 22.4.2015 15.30

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Uponor Oyj julkistaa vuoden 2015 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiistaina 28.4.2015 klo 08.00. Tulostiedote löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi.

Suora webcast-lähetys, joka on suunnattu analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä julkisen sanan edustajille, järjestetään samana päivänä klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken ja talousjohtaja Riitta Palomäen englanninkielistä esitystä voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta, http://sijoittajat.uponor.fi.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen tai webcast-lähetyksen aikana sähköpostiosoitteeseen ir@uponor.com.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MARTELAN OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-3/2015 JULKISTAMINEN

MARTELAN OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-3/2015 JULKISTAMINEN

Julkaistu: 2015-04-22 14:00:00 CEST
Martela Oyj
Pörssitiedote
MARTELAN OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-3/2015 JULKISTAMINEN

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 15.00

MARTELAN OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-3/2015 JULKISTAMINEN

Martela Oyj julkistaa vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona 29.4.2015 kello 8.30. Pörssitiedote, osavuosikatsaus sekä esitysaineistot ovat tällöin saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle pidetään keskiviikkona 29.4.2015 kello 11.00 – 12.00 Martelatalossa osoitteessa Takkatie 1, Helsinki.

Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Heikki Martela.

Osallistumisesta pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostilla Johanna Suhoselle (etunimi.sukunimi@martela.fi).

Helsingissä, 22.4.2015

Martela Oyj
Markku Pirskanen
CFO

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liitteet:
2015_0422 pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU APPORTTIOSAKEANTI THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK OY:N OMISTAJILLE ON TOTEUTETTU JA YRITYKSET OVAT YHDISTYNEET

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU APPORTTIOSAKEANTI THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK OY:N OMISTAJILLE ON TOTEUTETTU JA YRITYKSET OVAT YHDISTYNEET

Julkaistu: 2015-04-22 13:46:14 CEST
Zeeland Oyj
Yhtiötiedote
ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU APPORTTIOSAKEANTI THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK OY:N OMISTAJILLE ON TOTEUTETTU JA YRITYKSET OVAT YHDISTYNEET

Helsinki, 2015-04-22 13:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) ja The Family Inc. Advertising Network Oy:n (”Family”) 30.3.2015 allekirjoitettu osakevaihtosopimus on tullut voimaan ja Yhtiö ja Family ovat tänään yhdistyneet. Yhdistyminen on toteutettu jäljempänä kuvatulla osakeannilla.

Yhtiön hallitus on ehdottanut 27.4.2015 kokoontuvalle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle osakevaihtosopimuksen voimaantulolle ehdollisena Yhtiön toiminimen vaihtamista Zeeland Family Oyj:ksi ja Juha Impolan nimittämistä Yhtiön hallitukseen.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 277.759 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) vastikkeeksi kaikista Familyn osakkeista.

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 2,52 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli näin ollen 699.952,68 euroa. Merkintähinta on määritelty yleisesti noudatettavien arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti markkinointi- ja viestintäalan markkinatilanne ja tulevaisuuden ennusteet huomioiden ja se perustuu 30.3.2015 allekirjoitettuun osakevaihtosopimukseen. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön ja Familyn liiketoimintojen yhdistäminen, Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Kaikki Uudet Osakkeet on merkitty 22.4.2015. Merkintähinta on maksettu siirtämällä Yhtiölle 100 % Familyn osakkeista apporttina.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt merkinnät 22.4.2015.

Yhtiön osakemäärä nousee 956.724 osakkeesta 1.234.483 osakkeeseen hyväksyttyjen merkintöjen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 22,5 prosenttia Yhtiön merkinnän jälkeisestä osakekannasta. Uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North -markkinapaikalle arviolta 6.5.2014. Yhtiö julkaisee Nasdaq First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen arviolta 4.5.2015.

Suunnatun osakeannin ehdot (ilman liitteitä) ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LIITE 1: ZEELAND OYJ:N SUUNNATUN APPORTTIOSAKEANNIN 1/2015 (“OSAKEANTI”) EHDOT

1 TARJOTTAVAT OSAKKEET

1.1 Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 277.759 uutta Yhtiön osaketta (“Vastikeosakkeet”). Vastikeosakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen The Family Advertising Inc. Oy:n (”Family”) osakkeenomistajille, joilla on oikeus ja velvollisuus merkitä Vastikeosakkeita, erillisen Yhtiön ja Familyn osakkeenomistajien (“Myyjät”) välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti (”Osakevaihtosopimus”) luovuttamalla Yhtiölle apporttiomaisuutena omistamansa osakkeet Familyssä (”Apporttiosakkeet”).

1.2 Osakeanti liittyy Yhtiön ja Familyn liiketoimintojen yhdistymiseen, Yhtiön liiketoiminnan laajentamiseen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen. Osakeanti toteutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52f §:n mukaisena osakevaihtona, jonka perusteella Yhtiö hankkii määräysvallan Familyssä. Suuntaamalla Vastikeosakkeet merkittäväksi Myyjille, yritysjärjestely voidaan toteuttaa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 § 1. momentin mukainen painava taloudellinen syy.

1.3 Kun kaikki Osakeannissa tarjottavat Vastikeosakkeet merkitään, apporttiomaisuutena Yhtiölle siirretään yhteensä 1.848 Apporttiosaketta, joiden arvo on yhteensä 699.952,68 euroa. Apporttiosakkeiden arvostus perustuu Osakevaihtosopimuksen ehtoihin. Kullekin Myyjälle tarjottavien Vastikeosakkeiden määrä käy ilmi Liitteestä 1.

1.4 Vastikeosakkeita ei voi merkitä osittain. Myyjien on merkittävä kaikki niille suunnatut Vastikeosakkeet. Mikäli Vastikeosakkeita ei merkitä, toissijaista merkintäoikeutta ei ole. Merkintäoikeus ei ole siirtokelpoinen.

1.5 Hallituksella on oikeus hylätä merkintä, ellei sitä ole tehty Osakeannin ehtojen mukaisesti.

2 MERKINTÄHINTA

2.1 Osakeannissa yhden uuden Vastikeosakkeen merkintähinta on 699.952,68/277.759 euroa eli kaksi euroa viisikymmentäkaksi senttiä (2,52€) (“Merkintähinta”). Merkintähinta on määritelty yleisesti noudatettavien arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti markkinointi- ja viestintäalan markkinatilanne ja tulevaisuuden ennusteet huomioiden ja se perustuu Osakevaihtosopimukseen ja on sama kaikille Myyjille. Osakkeiden merkintähinta maksetaan siirtämällä Yhtiölle Apporttiosakkeita. Yhdestä uudesta Vastikeosakkeesta suoritetaan Yhtiölle 1.848/277.759 eli 0,00665325 Apporttiosaketta. Mikäli yksittäiselle Myyjälle tarjottavien Vastikeosakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, tarjottava Vastikeosakkeiden lukumäärä pyöristetään kyseisen Myyjän osalta alaspäin lähimpään kokonaislukuun, jos murto-osa on 50/100 tai alle tämän; ja ylöspäin lähimpään kokonaislukuun, jos murto-osa on yli 50/100. Apporttiosakkeet luovutetaan Yhtiölle viimeistään samanaikaisesti merkinnän yhteydessä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2.2 Osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen liittyvät seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät on Liitteenä 2.

3 MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

3.1 Merkintöjä otetaan vastaan osakevaihdon voimaantulotilaisuudessa, joka pidetään Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki. Merkintälista on Liitteenä 1.

3.2 Merkintäaika alkaa 22.4.2015 kello 13:00 ja päättyy 22.4.2015 klo 15:00. Hallitus voi jatkaa merkintäaikaa. Hallituksella on lisäksi oikeus keskeyttää merkintäaika, mikäli Osakeanti tulee kokonaisuudessaan merkittyä ennen edellä mainittua merkintäajan päättymisajankohtaa.

4 VASTIKEOSAKKEIDEN MAKSU

4.1 Osakeannissa suoritettu merkintä on sitova, eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa. Kaikki merkityt Vastikeosakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä siirtämällä Apporttiosakkeet apporttina Yhtiölle. Apporttiosakkeiden luovutus ei tule voimaan, jolleivät merkinnän ehdot täyty ja Hallitus päätä merkintöjen hyväksymisestä.

5 OSAKEMERKINTÖJEN HYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

5.1 Hallitus päättää Osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Hyväksytyistä merkinnöistä ei lähetetä vahvistusilmoitusta merkitsijöille.

5.2 Hallitus suorittaa Vastikeosakkeiden rekisteröinnin kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä merkintöjä koskevan päätöksen jälkeen, kun tarvittavat tilintarkastajan lausunnot Vastikeosakkeiden rekisteröimiseksi on saatu.

5.3 Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiö jättää hakemuksen Helsingin Pörssille Vastikeosakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North -markkinapaikalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

6 OSAKASOIKEUDET

6.1 Osakeannissa tarjottavat Vastikeosakkeet, niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen Vastikeosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

7 YHTIÖN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

7.1 Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia on 956.724. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 1.234.483, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Vastikeosakkeet merkitään.

7.2 Osakeannissa ei koroteta Yhtiön osakepääomaa.

8 SOVELLETTAVA LAKI

8.1 Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

9 MUUT EHDOT

9.1 Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista Osakeantia koskevista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company