Etusivu » Arkistot 21.4.2015

Restamax Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Restamax Oyj

Restamax Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 21.4.2015 klo 17.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Restamax Oyj (Y-tunnus 1952494-7) on vastaanottanut 21.4.2015 Ramanetto Oy:ltä (Y-tunnus 1070900-5) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan yhtiön osakkeiden omistusosuus on laskenut alle 5 prosenttiin Restamax Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä huhtikuun 21. päivänä 2015.

Muutos johtuu 21.4.2015 tapahtuneesta Mr Max Oy:n täysin omistaman tytäryhtiö Ramanetto Oy:n sulautumisesta Mr Max Oy:hyn (Y-tunnus 1077473-9). Ennen sulautumista Mr Max omisti Restamax Oyj:n osakkeista 30,83 % (5 049 400 osaketta). Sulautumisen myötä kaikki Ramanetto Oy:n ennen omistamat 1 001 540 osaketta eli 6,11 % kaikista Restamaxin osakkeista siirtyi Mr Max Oy:lle. Sulautumisen jälkeen Mr Max Oy omistaa 6 050 940 osaketta eli 36,94 % kaikista Restamaxin osakkeista.

Restamaxin Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 16 379 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OM Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-21 16:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/21/Restamax+Oyj+ARVOPAPERIMARKKINALAIN+9+LUVUN+10+N+MUKAINEN+ILMOITUS+OMISTUSOSUUDEN+MUUTTUMISESTA+HUG1912931.html

Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Julkaistu: 2015-04-21 13:47:17 CEST

Kutsu Sanoman Q1 2015 webcast-tilaisuuteen 29.4.2015

Sanoma julkaisee osavuosikatsauksensa 1.1.–31.3.2015 keskiviikkona 29.4.2015 noin klo 8.30.

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla
Suomi: +358 (0)9 6937 9543
Yhdysvallat: +1 646 254 3362
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1905
Hollanti: +31 (0)20 794 6706
Puhelun tunnus: 8622277

Osallistuaksesi tilaisuuteen Sanomatalossa ilmoittauduthan 28.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan englanniksi konsernin internetsivuilla, kun osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Julkaistu: 2015-04-21 12:50:00 CEST
Soprano Oyj
Yhtiökokouskutsu
SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 21.4.2015 klo 13.50

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2015 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Ääniluettelon vahvistaminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilivuoden 2014 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

11. Osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ehdotetaan, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutettaisiin kertamaksuna syyskuussa 2015 1.6.2015–31.8.2015 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2015, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

15. Hallituksen jäsenten valinta

16. Tilintarkastajan valinta

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta.

Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 55,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 27.5.2015 alkaen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 30.4.2015 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 8.5.2015 kello 16.00 mennessä joko

– kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki;
– sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai
– puhelimitse numeroon 041-5334014.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa nimen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 8.5.2015 klo 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.5.2015 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.4.2015 yhteensä 17.997.855 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 108.170 omaa osaketta. Soprano Oyj:n vuosikertomus on julkaistu 27.3.2015. Vuosikertomuksen saa yhtiön internet-sivuilta www.soprano.fi.

Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 2015

SOPRANO OYJ

HALLITUS

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Neste Oil muuttaa vuoden 2015 tulosohjaustaan

Neste Oil Corporation

Neste Oil muuttaa vuoden 2015 tulosohjaustaan

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
21.4.2015 klo 13.15

Neste Oil muuttaa vuoden 2015 tulosohjaustaan

Neste Oil on muuttanut tulosohjaustaan ja arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014. Muutettu tulosohjaus perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan tulokseen ja tämän hetken näkemykseen loppuvuoden markkinoista. Aiemmin yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Neste Oil julkistaa ensimmäisen neljänneksen tuloksensa 24.4.2015 noin klo 9.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. /www.nesteoil.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-21 12:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/21/Neste+Oil+muuttaa+vuoden+2015+tulosohjaustaan+HUG1912827.html

MacGregor toimittaa merenalaiseen kuormankäsittelyyn tarkoitetut nosturit maailman ensimmäiseen merenalaiseen louhintaan tarkoitettuun alukseen

Cargotec Corporation

MacGregor toimittaa merenalaiseen kuormankäsittelyyn tarkoitetut nosturit maailman ensimmäiseen merenalaiseen louhintaan tarkoitettuun alukseen

 CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 21. HUHTIKUUTA 2015 KLO 13.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor sai kahden merenalaiseen kuormankäsittelyyn tarkoitetun nivelpuominosturin tilauksen Fujian Mawei Shipbuilding Limited -telakalta. Nosturit asennetaan maailman ensimmäiseen merenpohjan louhintaan tarkoitettuun alukseen. Nosturit toimitetaan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilaus on kirjattu vuoden 2015 ensimmäiselle vuosineljännekselle. 

Tuotantotukialus on singaporelaisen SeaTeck Solutions-yrityksen dubailaiselle Marine Assets Corporation (MAC) varustamolle suunnittelema 227 metriä pitkä ja 40 metriä leveä alus. Aluksen toimitus tapahtuu vuoden 2017 lopulla, jolloin alus siirtyy pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kanadalaisen merenpohjantutkimukseen keskittyvän Nautilus Minerals -yhtiön käyttöön.

MacGregorin saama tilaus käsittää kaksi nivelpuominosturia: yhden merenkäynnin liikkeiden kompensointijärjestelmällä varustetun kapasiteetiltaan 200 tonnin nosturin, joka on suunniteltu käytettäväksi 2 500 metrin syvyydessä, sekä pienemmän 100 tonnin nosturin.

Mike Johnston, Nautilus Mineralsin toimitusjohtaja, sanoo: “Olemme mielissämme, että tuotantotukialuksemme toiminnan kannalta tärkeät laitteet saadaan ensiluokkaiselta toimittajalta. Nosturit ovat oleellinen laitteisto varmistamaan toiminnan turvallisuuden kannen koko laajalla työskentelyalueella. Kerromme lisää laitteiden kehityksestä lähempänä tuotannon aloitusajankohtaa vuonna 2018.”

“Olemme ilahtuneita siitä, että MacGregorin nosturit on valittu tähän mielenkiintoiseen ja arvostettuun alukseen”, sanoo Tom Svennevig, MacGregorin Offshore Load Handling -divisioonan johtaja. “Offshore-toimintojen vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Teemme MacGregorilla  kovasti töitä sen eteen, että ymmärrämme asiakkaidemme vaatimuksia ja varmistamme että olemme kilpailijoitamme edellä kyvyssämme toimittaa  juuri oikeantyyppisiä ratkaisuja kulloinkin vaadittuihin töihin, joita maailmanlaajuinen huoltoverkostomme tukee.”

Lisätietoja lehdistölle:
Tom Svennevig, johtaja, Offshore Load Handling, MacGregor, puh. +47 90945 330
tom.svennevig@macgregor.com
Heli Malkavaara, viestintäpäällikkö, MacGregor, puh. 020 777 4500, heli.malkavaara@macgregor.com

Lisätietoja sijoittajille:
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

MacGregor on maailman johtava brändi laivojen lastinkäsittelyratkaisujen ja offshore-kuormankäsittelyratkaisujen ja niiden huoltopalvelujen toimittajana. MacGregor-tuotteet palvelevat merikuljetusten, offshoren ja merivoimien logistiikkamarkkinoiden lastinkäsittelytarpeita satamissa, terminaaleissa ja laivoilla.

Lastinkäsittelyratkaisumme yhdistävät olennaisimmat lastinkäsittelyyn, ahtaamiseen ja kuormaukseen liittyvät toiminnot soveltuviksi kunkin alustyypin lastiprofiiliin. Ratkaisumme parantavat alusten tuottavuutta, pienentävät ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja takaavat kannattavan toiminnan koko laitteiston elinkaaren ajan. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-21 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/21/MacGregor+toimittaa+merenalaiseen+kuormank%C3%A4sittelyyn+tarkoitetut+nosturit+maailman+ensimm%C3%A4iseen+merenalaiseen+louhintaan+tarkoitettuun+alukseen+HUG1912764.html

Huhtamäki Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2015 KLO 12.50

Huhtamäki Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Huhtamäki Oyj:n hallitus on valinnut valiokuntiensa jäsenet toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä jatkavat Jukka Suominen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa ja Sandra Turner.

Henkilöstövaliokunta

Hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseninä jatkavat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), William R. Barker, Rolf Börjesson ja Maria Mercedes Corrales.

Nimitysvaliokunta

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseninä jatkavat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Rolf Börjesson ja Jukka Suominen.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 68 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-21 11:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/21/Huhtam%C3%A4ki+Oyj+n+hallituksen+valiokuntien+kokoonpano+HUG1912505.html

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015

Julkaistu: 2015-04-21 11:00:00 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2014 ja 9.2.2015 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015. Turbowarranttien kohde-etuutena ovat Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oil Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet. Turbowarrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Osto- ja myyntiturbowarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Fortum Oyj (FUM1V), Kone Oyj (KNEBV), Metso Oyj (MEO1V), Nordea Bank AB (publ) FDR (NDA1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V), Wärtsilä Oyj (WRT1V)
Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy
Listalleottopäivä 22.4.2015
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Erääntymispäivä ja viimeinen kaupankäyntipäivä Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa taulukossa, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin turbowarrantti erääntyy välittömästi ja kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin viimeinen kaupankäyntipäivä.
Lopetushinta Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta määritellään osto turbowarrantin kohdalla rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana noteerauksena ja myynti turbowarrantin kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Osto turbowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Myynti turbowarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per turbowarrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja turbowarrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus päättyy erääntyneen turbowarrantin osalta välittömästi kohde-etuuden saavutettua turbowarrantin lopullisissa ehdoissa määritellyn rajatason.
Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos turbowarrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 turbowarrantille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:
www.cargotec.com
www.fortum.com
www.kone.com
www.metso.com
www.nordea.com
www.nesteoil.com
www.nokiantyres.com
www.outokumpu.com
www.outotec.com
www.sampo.com
www.upm.com
www.wartsila.com
Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
TCGC5L 28DAN DK0060633147 Cargotec Oyj www.cargotec.com
TCGC5X 40DAN DK0060633220 Cargotec Oyj www.cargotec.com
TFUM5L 165DAN DK0060633303 Fortum Oyj www.fortum.com
TFUM5X 215DAN DK0060633493 Fortum Oyj www.fortum.com
TKNE5L 35DAN DK0060633576 Kone Oyj www.kone.com
TKNE5X 50DAN DK0060633659 Kone Oyj www.kone.com
TMEO5L 24DAN DK0060633733 Metso Oyj www.metso.com
TMEO5X 31DAN DK0060633816 Metso Oyj www.metso.com
TNDA5L 105DAN DK0060634038 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
TNDA5X 13DAN DK0060634111 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
TNES5L 21DAN DK0060634384 Neste Oil Oyj www.nesteoil.com
TNES5X 28DAN DK0060634467 Neste Oil Oyj www.nesteoil.com
TNRE5L 205DAN DK0060634541 Nokian Renkaat Oyj www.nokiantyres.com
TNRE5X 30DAN DK0060634624 Nokian Renkaat Oyj www.nokiantyres.com
TOUT5L 6DAN DK0060634897 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
TOUT5X 9DAN DK0060634970 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
TOTE5L 55DAN DK0060635001 Outotec Oyj www.outotec.com
TSAM5L 40DAN DK0060635191 Sampo Oyj www.sampo.com
TSAM5X 52DAN DK0060635274 Sampo Oyj www.sampo.com
TUPM5L 16DAN DK0060635357 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
TUPM5X 21DAN DK0060635431 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
TWRT5L 38DAN DK0060635514 Wärtsilä Oyj www.wartsila.com
Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Rajataso EUR Kerroin Turbowarranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
TCGC5L 28DAN Osto 28.00 30.00 1/5 500 000 18.12.2015
TCGC5X 40DAN Myynti 40.00 38.00 1/5 500 000 18.12.2015
TFUM5L 165DAN Osto 16.50 17.25 1/5 500 000 18.12.2015
TFUM5X 215DAN Myynti 21.50 20.50 1/5 500 000 18.12.2015
TKNE5L 35DAN Osto 35.00 37.00 1/5 500 000 18.12.2015
TKNE5X 50DAN Myynti 50.00 47.50 1/5 500 000 18.12.2015
TMEO5L 24DAN Osto 24.00 25.00 1/5 500 000 18.12.2015
TMEO5X 31DAN Myynti 31.00 30.00 1/5 500 000 18.12.2015
TNDA5L 105DAN Osto 10.50 11.00 1 500 000 18.12.2015
TNDA5X 13DAN Myynti 13.00 12.40 1 500 000 18.12.2015
TNES5L 21DAN Osto 21.00 22.00 1/5 500 000 18.12.2015
TNES5X 28DAN Myynti 28.00 27.00 1/5 500 000 18.12.2015
TNRE5L 205DAN Osto 20.50 21.50 1/5 500 000 18.12.2015
TNRE5X 30DAN Myynti 30.00 28.50 1/5 500 000 18.12.2015
TOUT5L 6DAN Osto 6.00 6.30 1 500 000 18.12.2015
TOUT5X 9DAN Myynti 9.00 8.70 1 500 000 18.12.2015
TOTE5L 55DAN Osto 5.50 5.75 1 500 000 18.12.2015
TSAM5L 40DAN Osto 40.00 42.00 1/5 500 000 18.12.2015
TSAM5X 52DAN Myynti 52.00 50.00 1/5 500 000 18.12.2015
TUPM5L 16DAN Osto 16.00 16.75 1/5 500 000 18.12.2015
TUPM5X 21DAN Myynti 21.00 20.20 1/5 500 000 18.12.2015
TWRT5L 38DAN Osto 38.00 40.00 1/5 500 000 18.12.2015

Helsingissä 21.4.2015

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan

Julkaistu: 2015-04-21 10:30:00 CEST
Metsäliitto Osuuskunta
Pörssitiedote
Metsä Group rakentaa Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan

Metsä Group pörssitiedote 21.4.2015 klo 11.30

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tänään päättänyt biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa, josta 40 prosenttia rahoitetaan omalla pääomalla ja 60 prosenttia velkarahoituksella. Lainarahoitus sisältää pankkilainoja ja toimitusluottoja. Lisäksi Metsä Fibre on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 32,1 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea. Yhtiön omistajat ovat Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %), Metsä Board Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Biotuotetehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua. Havusellu päätyy vientiin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa sähköenergiaa runsaasti yli oman tarpeensa sekä esimerkiksi mäntyöljyä ja tärpättiä. Biotuotetehtaan kaikki sivuvirrat on tarkoitus hyödyntää tehtaan ympärille syntyvässä eri yritysten muodostamassa ekosysteemissä.

Uusi tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Tehdas käyttää vuosittain yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-ainetta, joka hankitaan pääasiassa Suomesta.

Hankkeen toteutussuunnitellusta vastaavat Sweco Industry Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy ja päälaitetoimituksista Valmet Oy ja Andritz Oy.

”Meillä on takanamme työntäyteinen vuosi, jonka aikana hanketta on edistetty määrätietoisesti alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten, ympäristö- ja muut rakentamiseen tällä hetkellä tarvittavat luvat on saatu, hankkeen rahoitusratkaisut on sovittu ja pääkumppanien valinnat tehty. Yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa on ollut avointa ja rakentavaa”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan.

”Pohjoisen havusellun kysynnän vakaa kasvu maailmanlaajuisesti on investoinnin keskeisin peruste. Tavoitteenamme on vahvistaa johtavaa asemaamme tällä markkinalla, kasvattaa Metsä Fibren liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä”, toteaa Jordan.

Merkittävä vaikutus Suomen kansantalouteen

Valmistuttuaan biotuotetehdas lisää Suomen viennin vuotuista arvoa 0,5 miljardilla eurolla, ja sen tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana on noin 6 000 työpaikkaa ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjussa yli 2 500 työpaikkaa, josta uusia työpaikkoja on noin 1 500. Tehdas itse työllistää noin 200 henkilöä.

Biotuotetehtaan päälaitteiden hankintojen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia. Toteutussuunnittelun työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta ja kotimaisuusaste 100 prosenttia.

Energiatehokkuus ja matalat päästöt suunnittelukriteereinä

Biotuotetehtaan suunnittelun keskeisiä kriteerejä ovat olleet päästöjen minimointi, pieni veden ominaiskulutus sekä korkea energia- ja materiaalitehokkuus. Tehtaan käyttämä puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Tehdaskonsepti maksimoi myytävän bioenergian ja lisää uusiutuvan energian osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan se tuottaa kaiken tarvitsemansa energian puusta. Tehtaan sähköomavaraisuus on 240 prosenttia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen tänään klo 13.30

Metsä Group järjestää tiedotustilaisuuden tänään 21.4. klo 13.30 Metsä Groupin pääkonttorissa Tapiolassa osoitteessa Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo. Tilaisuudessa esiintyvät Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä ja konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen Terhi Kylänlahdelle, puh. 010 465 4202 tai 050 598 8744, terhi.kylanlahti@metsagroup.com.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://webcast.metsagroup.com/kirjautuminen/?video=S201504161341270 ja Metsä Groupin internetsivuilla. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä webcast-lähetyksen kautta. Webcastin katseluun osallistujat tarvitsevat selaimeen Adobe Flash Plugversion 10.1.0 tai uudemman. Tallenne tilaisuudesta on myöhemmin katsottavissa Metsä Groupin kotisivuilla osoitteessa www.metsagroup.fi.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 050 522 0924, reeta.kaukiainen@metsagroup.com ja Kaisu Vaalto, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre, puh.040 777 8922, kaisu.vaalto@metsagroup.com

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2015 tiedotustilaisuuteen

Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2015 tiedotustilaisuuteen

Julkaistu: 2015-04-21 09:00:01 CEST
Tecnotree Oyj
Sijoittajauutiset
Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2015 tiedotustilaisuuteen

Tecnotree Oyj
Sijoittajauutinen
21.4.2015 klo 10.00

Tecnotree julkistaa Q1/2015 tuloksensa keskiviikkona 29.4.2015 klo 8.30.

Analyytikko- , sijoittaja- ja lehdistötilaisuus järjestetään ke 29.4.2015 klo 10.00 osoitteessa Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki, neuvotteluhuone Tapiola, 1. kerros. Tilaisuus on suomenkielinen.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen esittelee Q1/2015 tuloksen.

Osavuosikatsaus ja esitysaineisto ovat tuloksen julkistamisen jälkeen saatavilla myös Tecnotreen internet-sivuilla www.tecnotree.com

Tilaisuuteen voi ilmoittautua ti 28.4.2015 mennessä: investor.relations@tecnotree.com

TECNOTREE OYJ
Sijoittajaviestintä

LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu UPM:n vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin

Kutsu UPM:n vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin

Julkaistu: 2015-04-21 09:00:01 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Sijoittajauutiset
Kutsu UPM:n vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin

(UPM, Helsinki, 21.4.2015 klo 10.00) – UPM julkaisee vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 28. huhtikuuta 2015 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM – Q1 2015 Interim Report

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

Lisätietoja antavat:

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM, Sijoittajasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh: 020 415 0033
ir@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company