Etusivu » Arkistot 17.4.2015

HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA VALIOKUNNAT

HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA VALIOKUNNAT

Julkaistu: 2015-04-17 16:00:00 CEST
Honkarakenne Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA VALIOKUNNAT

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 KELLO 17:00

HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA VALIOKUNNAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa perjantaina 17.4.2015, valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Hannu Krook, Kati Rauhaniemi, Anita Saarelainen, Jukka Saarelainen, Mauri Saarelainen, ja Arto Tiitinen.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Arto Tiitisen ja varapuheenjohtajakseen Mauri Saarelaisen.

Samassa kokouksessa Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin: Arto Tiitinen (valiokunnan puheenjohtaja), Anita Saarelainen ja Mauri Saarelainen.

HONKARAKENNE OYJ

Mikko Jaskari
vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja:
vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-17 15:30:00 CEST
Honkarakenne Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 KELLO 16:30

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 17.4.2015 yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari esitti talouskatsauksen, joka on nähtävissä yhtiön nettisivuilla www.honka.com.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä: Hannu Krook, Kati Rauhaniemi, Anita Saarelainen, Jukka Saarelainen, Mauri Saarelainen ja Arto Tiitinen.

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.500 euroa kuukaudessa, hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

– Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.

– Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

– Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.

– Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

– Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

– Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

HONKARAKENNE OYJ

Mikko Jaskari

vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 julkaistaan torstaina 7.5.2015.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Stora Enso 17.4.2015: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Stora Enso 17.4.2015: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Julkaistu: 2015-04-17 15:10:00 CEST
Stora Enso Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Stora Enso 17.4.2015: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 16.10

Stora Enso Oyj sai 17.4.2015 ilmoituksen, että Norges Bankin omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 16.4.2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainaaja.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norges Bank osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 16.4.2015 oli seuraava:

Norges BankR-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
36 692 5463 669 2554,651,54

Norges Bankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 16.4.2015 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Julkaistu: 2015-04-17 15:02:22 CEST
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuntorahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 16.00

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuntorahasto Oyj:n Osuusasunnot Oy:lle 31.3.2015 hankinnan yhteydessä suuntaamat 244 193 uutta osaketta on merkitty kaupparekisteriin. Annin jälkeen yhtiön kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 754 238 osaketta.

Osuusasunnot Oy:lle suunnatuista osakkeista 115 732 osakkeen ISIN-tunnus on FI400068614 (kaupankäyntitunnus OREIT) ja 128 461 osakkeen ISIN-tunnus on FI4000148036 (kaupankäyntitunnus OREITN0115). Osakkeet, joiden kaupankäyntitunnus on OREITN0115, eivät oikeuta vuoden 2014 tuloksesta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin, mutta oikeuttavat osinkoihin vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

Yhtiö on jättänyt Helsingin Pörssille yllämainittuja 244 193 osaketta koskevan listalleottohakemuksen ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssilistalla arviolta 21.4.2015 alkaen.

Listauksen jälkeen yhtiön listattujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 754 238 osaketta.

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outokumpu – Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistaminen

Outokumpu – Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistaminen

Julkaistu: 2015-04-17 14:00:00 CEST

Outokumpu – Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistaminen

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
17.4.2015 klo 15.00

Outokumpu-konsernin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan keskiviikkona 29.4.2015 klo 9.00.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään keskiviikkona 29.4.2015 klo 15.00. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 231 94487. Konferenssin tunnus on 21998826.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana: linkki internetlähetykseen.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 29.4.2015 arviolta klo 18.00 osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liitteet:
Kutsu – Q1 2015 29042015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Restamax Oyj

Restamax Oyj: RESTAMA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 14.15

RESTAMA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 52,8 prosenttia kaikista Restamax Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä 22.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa sekä kullekin jäsenelle 10 000 euroa vuodessa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että erillisiä kokouspalkkioita tai korvauksia matkakustannuksista ei makseta.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala ja Mika Niemi. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Timo Everiä. Ehdotetut ovat antaneet tehtävään suostumuksensa. Kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että Timo Laine jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Olkinuora varapuheenjohtajana.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten ehdotettu hallituksen kokoonpano ei vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 14 siltä osin, että yli puolet hallituksen jäsenistä tulisi olla riippumattomia yhtiöstä. Ehdotettu hallituksen kokoonpano ei myöskään vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 9 siltä osin, että hallituksessa tulisi olla edustettuna molemmat sukupuolet. Edellä mainitut osakkeenomistajat perustelevat ehdotettua hallituksen kokoonpanoa viime tilikaudella tehdyllä Rengasravintolat-konsernin yrityskaupalla, sekä ehdotetun hallituksen kokoonpanon toimivuudella yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja kehitysvaihe huomioiden.

Tarkemmat tiedot hallitukseen ehdotetuista jäsenistä ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015/

Restamax Oyj:n yhtiökokouskutsu julkaistiin pörssitiedotteena 31.3.2015.

Lisätietoja:
Timo Laine, Restamax Oyj, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 400 626 064
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OM Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-17 13:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/17/Restamax+Oyj+RESTAMA +OYJ+N+OSAKKEENOMISTAJIEN+EHDOTUKSET+YHTI%C3%96KOKOUKSELLE+HUG1912020.html

Asiakastieto Group Oyj: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistus Asiakastiedossa on ylittänyt 5 prosenttia

Asiakastieto Group Plc

Asiakastieto Group Oyj: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistus Asiakastiedossa on ylittänyt 5 prosenttia

ASIAKASTIETO GROUP OYJ                             PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015, KLO 14.00

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistus Asiakastiedossa on ylittänyt 5 prosenttia

Asiakastieto Group Oyj (“Asiakastieto” tai “Yhtiö”) on 17.4.2015 saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistusosuus Asiakastiedossa on 16.4.2015 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (y-tunnus 0641130-2) omistus on noussut 849 516 osakkeeseen, joka vastaa 5,63 prosentin osuutta Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Asiakastiedolla on yhteensä 15 102 178 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, puh. +358 10 270 7111

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-17 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/17/Asiakastieto+Group+Oyj+Mandatum+Henkivakuutusosakeyhti%C3%B6n+omistus+Asiakastiedossa+on+ylitt%C3%A4nyt+5+prosenttia+HUG1912046.html

Kutsu Fortumin tiedotustilaisuuteen ja puhelinkonferenssiin 29.4.2015

Kutsu Fortumin tiedotustilaisuuteen ja puhelinkonferenssiin 29.4.2015

Julkaistu: 2015-04-17 10:00:02 CEST
Fortum
Pörssitiedote
Kutsu Fortumin tiedotustilaisuuteen ja puhelinkonferenssiin 29.4.2015

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 11.00 EET

Fortum julkistaa vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona 29.4.2015 noin kello 9.00.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus klo 11.00
Suomenkielinen lehdistötilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samana päivänä kello 11.00 Fortumin auditoriossa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetin kautta osoitteessa www.fortum.com/fi. Tilaisuuden jälkeen osallistujille tarjotaan buffet-lounas. Lehdistötilaisuuteen osallistuvia pyydetään esittämään lehdistökortti ja kuvallinen henkilötodistus.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi klo 16.00
Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään keskiviikkona 29.4.2015 kello 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 6937 9590 (vahvistuskoodi 1813089). Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +358 (0)9 2310 1650, koodi: 1813089# ja myöhemmin Fortumin internet-sivuilla.

Tallenteet lehdistötilaisuudesta ja puhelinkonferenssista ovat saatavilla internetin kautta osoitteissa www.fortum.com/fi ja www.fortum.com/sijoittajat. Tulostiedote ja esityskalvot löytyvät osoitteesta www.fortum.com/sijoittajat.

Fortumin vuoden 2014 vertailutiedot
Huomaattehan, että Fortumin tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevat vertailutiedot vuodelta 2014 on oikaistu, eivätkä vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ole näin ollen enää vertailukelpoisia vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitettävien lukujen kanssa.

Fortum julkisti 15.4.2015 pörssitiedotteella vuoden 2014 tuloslaskelman ja rahavirran IFRS 5 -standardin mukaisesti oikaistuna. Distribution-segmentti esitetään vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa lopetettuna liiketoimintona.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä
puh. 010 45 20480

Lisätietoja:
Pörssitiedote 15.4.2015: Fortumin vuoden 2014 tuloslaskelman ja rahavirran oikaiseminen IFRS 5 mukaisesti – Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion vastaa yli 4 miljoonan euron talotekniikkatoimituksesta Tukholman kuninkaalliselle musiikkikorkeakoululle

Caverion vastaa yli 4 miljoonan euron talotekniikkatoimituksesta Tukholman kuninkaalliselle musiikkikorkeakoululle

Julkaistu: 2015-04-17 10:00:01 CEST
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion vastaa yli 4 miljoonan euron talotekniikkatoimituksesta Tukholman kuninkaalliselle musiikkikorkeakoululle

Helsinki, 2015-04-17 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.4.2015 KLO 11.00

Caverion vastaa yli 4 miljoonan euron talotekniikkatoimituksesta Tukholman kuninkaalliselle musiikkikorkeakoululle

Caverion on sopinut rakennusyhtiö NCC AB:n kanssa lämmitys-, vesi- ja viemäri-, jäähdytys- ja sähköjärjestelmien toimittamisesta Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun (Kungliga Musikhögskolan, KMH) uudelle kampukselle. Sopimuksen arvo on noin 4,3 miljoonaa euroa, ja se sisältää projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Työt kohteessa ovat jo alkaneet, ja ne on määrä saada päätökseen vuonna 2016.

Tukholman kuninkaallinen musiikkikorkeakoulu on musiikin opetukseen ja tutkimukseen erikoistunut valtion yliopisto. Akademiska Husin omistaman uuden kampuksen pinta-ala on noin 21 000 m2 . Hankkeeseen sisältyvät viemäröinnin, jäähdytys- ja sähköjärjestelmien sekä valaistuksen asennustyöt musiikkistudioissa, kuorosaleissa ja luokkahuoneissa.

“Projekti on jo hyvässä vauhdissa, ja yhteistyömme NCC:n ja Akademiska Husin kanssa on toiminut hyvin alusta saakka. Hanke on erittäin mielenkiintoinen: kyseessä on eräs Ruotsin suurimmista ja arvostetuimmista musiikin korkeakoulutusta tarjoavista instituutioista, jonka korkeat standardit kampus tulee valmistuttuaan täyttämään”, kertoo District Manager Johan Ström Caverionin Ruotsin divisioonasta.

Havainnekuva uudesta kampuksesta on ladattavissa seuraavan linkin kautta:
http://imagebank.caverion.com/check_a.php?hash=b753c3a6b07b9e104c285a36fcb46c76

Lisätiedot:

Caverion Sweden, Christel Svensson, Head of Marketing and Communications, tel.: +46 8 705 32 17, christel.svensson@caverion.se

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONECRANES TOIMITTAA NELJÄ RTG-NOSTURIA LISÄÄ TCV STEVEDORING COMPANY S.A.:LLE ESPANJAAN

KONECRANES TOIMITTAA NELJÄ RTG-NOSTURIA LISÄÄ TCV STEVEDORING COMPANY S.A.:LLE ESPANJAAN

Julkaistu: 2015-04-17 08:30:01 CEST
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
KONECRANES TOIMITTAA NELJÄ RTG-NOSTURIA LISÄÄ TCV STEVEDORING COMPANY S.A.:LLE ESPANJAAN

Tämä on kuudes Konecranes RTG-nosturitoimitus TCV:lle. Kun nyt tilatut neljä nosturia on toimitettu, TCV:llä on käytössään 20 Konecranes RTG –nosturia. Nosturit toimitetaan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

“Olemme tehneet yhteistyötä TCV Stevedoring Company -yrityksen kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Ensimmäiset Konecranes RTG:t tilattiin ja toimitettiin vuonna 2004”, kertoo Kim Salvén, Euroopan myyntijohtaja, Konecranes-satamanosturit. ”TCV:n luottamus meihin perustuu laitteidemme erinomaiseen suorituskykyyn ja korkealuokkaisiin kunnossapitopalveluihimme. Aiomme edelleen olla luottamuksen arvoisia.”

16-pyöräiset RTG-nosturit on varustettu aktiivisella kuormanhallintajärjestelmällä, Diesel Fuel Saver -polttoaineen säästöjärjestelmällä, automaattiohjauksella ja nosturin hallintajärjestelmällä (CMS), jotka tulevat nostureiden turvallista ja häiriötöntä käyttöä. Nostureiden nostokapasiteetti on twin-lift-operaatiossa 50 tonnia, ja ne pinoavat yksi yli viiden konttia päällekkäin. Pukin jalkojen väliin mahtuu ajotien lisäksi kuusi konttia rinnakkain.

Lisätietoja:
Lehdistö
Kim Salvén, myyntijohtaja, Eurooppa
Sähköposti: kim.salven@konecranes.com tai puhelin 020 427 2552

Sijoittajat ja analyytikot:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: miikka.kinnunen@konecranes.com tai puhelin 020 427 2050

Tämä lehdistötiedote ja ladattava kuva löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.konecranes.com.

Lisää mielenkiintoisia Konecranes-juttuja osoitteessa wayup.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company