Etusivu » Arkistot 16.4.2015

OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUN KIRJEEN JULKAISEMINEN LIITTYEN EHDOTETTUUN LISTASEGMENTIN VAIHTAMISEEN PREMIUMISTA STANDARDIIN LONTOON PÖRSSISSÄ

Afarak Group

OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUN KIRJEEN JULKAISEMINEN LIITTYEN EHDOTETTUUN LISTASEGMENTIN VAIHTAMISEEN PREMIUMISTA STANDARDIIN LONTOON PÖRSSISSÄ

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 16.4.2015 klo 18:30

OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUN KIRJEEN JULKAISEMINEN LIITTYEN EHDOTETTUUN LISTASEGMENTIN VAIHTAMISEEN PREMIUMISTA STANDARDIIN LONTOON PÖRSSISSÄ

Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) ilmoittaa, että Yhtiö on laatinut Lontoon pörssin sääntöjen mukaisen kirjeen liittyen ehdotettuun Yhtiön osakkeiden listauksen siirtämiseen Lontoon pörssin päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä Standard-listaussegmenttiin.

 
Kopio kirjeestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja se on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do.

AFARAK GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 17:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/OSAKKEENOMISTAJILLE+SUUNNATUN+KIRJEEN+JULKAISEMINEN+LIITTYEN+EHDOTETTUUN+LISTASEGMENTIN+VAIHTAMISEEN+PREMIUMISTA+STANDARDIIN+LONTOON+P%C3%96RSSISS%C3%84+HUG1911772.html

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2015

Nixu Corporation

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2015

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 16.4.2015 kello 18.00
 
Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2015
 
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala ja Kati Hagros sekä uutena varsinaisena jäsenenä Tuija Soanjärvi. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi edelleen Marko Kaupin.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 025 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 350 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
 
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta eli yhteensä 488 962,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2014.
 
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun kannustinohjelman mukaisissa lunastustilanteissa
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
 
(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 240 000 kappaletta.
 
(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisesti työntekijäosakkailta heidän työsuhteensa mahdollisesti päättyessä.
 
(iii) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 
(iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Nixu Oyj
 
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
 
Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832
 
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy 
puhelin: 020 743 0280
 
Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
 
Nixu lyhyesti
Nixu Oyj on kyberturvayritys. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
 
Vuoden 2014 pro forma liikevaihtomme oli 17 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 140 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 17:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/Nixu+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+16+4+2015+HUG1911669.html

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Plc

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                16.4.2015 klo 17.00

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 16.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2014 osinkoa 1,95 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.4.2015. Osinko maksetaan 28.4.2015. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Risto Murto. Hallituksen entisistä jäsenistä Matti Vuoria ei ollut käytettävissä uudelleen valintaan. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2016 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Tomi Englund valittiin toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankittavien osakkeiden enimmäishinta on osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 994 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 368 500 631 osaketta ja 373 300 631 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 11.2.2015. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, viimeistään 30.4.2015.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/Sampo+Oyj+n+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1911860.html

Amer Sports Oyj:lle uudet 40 miljoonan euron ja 85 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Schuldschein-lainasopimukset

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj:lle uudet 40 miljoonan euron ja 85 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Schuldschein-lainasopimukset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
16.4.2015 klo 16.30

Amer Sports Oyj:lle uudet 40 miljoonan euron ja 85 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Schuldschein-lainasopimukset

Amer Sports Oyj on allekirjoittanut Schuldschein-tyyppiset lainasopimukset, joiden yhteismäärä on 40 miljoonaa euroa ja 85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Viisi- ja seitsenvuotisissa luotoissa on sekä kiinteitä että vaihtuvakorkoisia eriä.

“Näiden Schuldschein-sopimusten myötä jatkoimme otollisen markkinatilanteen hyödyntämistä ja pidensimme velkojemme maturiteettirakennetta”, toteaa rahoitusjohtaja Esko Heinälehto.

Luottojen järjestäjinä toimivat Landesbank Hessen-Thüringen ja Mizuho Bank.

Lisätietoja:
Esko Heinälehto, rahoitusjohtaja, Amer Sports Oyj, puh. 020 712 2561

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 15:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/Amer+Sports+Oyj+lle+uudet+40+miljoonan+euron+ja+85+miljoonan+Yhdysvaltain+dollarin+Schuldschein+lainasopimukset+HUG1911841.html

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Julkaistu: 2015-04-16 14:45:00 CEST
Apetit Oyj
Pörssitiedote
Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
APETIT OYJ, Pörssitiedote, 16.4.2015 klo 15.45

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi tänään pitämässään kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Esa Härmälä, Aappo Kontu, Tuomo Lähdesmäki, Veijo Meriläinen ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meriläinen ja varapuheenjohtajaksi Aappo Kontu.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot suoritetaan neljänä yhtä suurena euromääräisenä eränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.

APETIT OYJ

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-04-16 13:48:03 CEST
Olvi Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Olvi Oyj:n 16.4.2015 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Iisalmi, Olvi Oyj, 2015-04-16 13:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2015

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 16.4.2015 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,65 (0,65) euroa tilivuodelta 2014.Maksettavaksi päätetty osinko on 41,4 (40,4) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2015.

HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Autere, Heikki Hortling ja Esa Lager. Uusiksi jäseniksi yhtiökokous valitsi Nora Hortlingin, Elisa Markulan ja Heikki Sirviön.Heikki Sinnemaa ja Tarja Pääkkönen eivät enää olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa sekä jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-osakkeen hankintahetken markkinahinta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON MAKSAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteenlaskettuna, yhteensä enintään 0,15 euroa jokaiselle A- ja K-osakkeelle ja kokonaisuudessaan enintään 3.113.652,60 euroa.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä lisäosingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan yhtiökokouksen alkuun asti. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.olvi.fi/ yhtiökokous 2015 -osiossa viimeistään 30.4.2015 alkaen.

Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Liitteet:
Olvf102015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat 1 177 050 euroa apurahoja

Pohjola Bank plc

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat 1 177 050 euroa apurahoja

OP Ryhmän perustamat tieteellistä tutkimusta tukevat apurahasäätiöt ovat jakaneet apurahoina tutkimustyöhön vuoden 2015 apurahahaussa yhteensä 1 177 050 euroa.

Vuonna 1972 perustettu OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta. Se on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä.

Vuonna 1951 perustettu Kyösti Haatajan säätiö tukee maaseutuväestön, erityisesti viljelijäväestön taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta.

– Viiden viime vuoden aikana OP Ryhmän säätiöt ovat tukeneet taloustieteellistä tutkimusta yli kuudella miljoonalla eurolla. Säätiöllä on siten merkittävä rooli erityisesti taloustieteellisen alan jatko-opintojen tukijana. Myös tänä vuonna hakemuksia oli runsaasti, ja ne olivat erittäin korkeatasoisia, Säätiöiden hallituksen puheenjohtaja, professori Jaakko Pehkonen sanoo.

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2015

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön hallitus myönsi kaikkiaan 1 077 050 euroa seuraaville tutkijoille ja hankkeille:

Post doc -apurahat

Hämäläinen Saara Studies on effects and origins of market frictions 65 000
Hännikäinen Jari Asuntomarkkinat ja talouden ennustaminen 65 000
Sihvonen Jukka Using bank option prices to assess financial sector conditions 65 000
Tolonen Pekka Evaluating the Market Timing Skill of Hedge Funds: New Evidence from Advisory-Level Option Holdings 65 000
Turunen Harri Nonlinear structural macroeconomic models 65 000

Apurahat päätoimiseen jatko-opiskeluun

Autio Timo Information in macro and finance 25 000
Forss Mikko Health Economics of Income, Unemployment, Inequality and Mental Well-Being 25 000
Jokinen Juho Essays on regional labour market conditions and wages 25 000
Juvonen Petteri Työmarkkinainstituutiot ja talouden sopeutuminen 25 000
Kuusela Annika Epätavanomaisen rahapolitiikan globaalit vaikutukset 25 000
Li Yijie Asset allocation based on time-varying pricing models – a Bayesian model selection perspective 12 500
Lindblad Annika Macroeconomic determinants of low-frequency financial market volatility in Europe 25 000
Magnusson Roland Mekanismeja rahoituksen ja investointien mobilisoimiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan 25 000
Meriläinen Jari-Mikko Osuuskuntamuotoisten pankkien luottotappiovarausten ja lainoituksen syklisyys sekä stabiilisuus finanssikriisissä ja Euroopan velkakriisissä 25 000
Nguyen Kim Lien Hedge funds and the use of derivatives in mergers and acquisitions 25 000
Okat Deniz Essays in Banking 25 000
Paaso Mikael The Role of Incentives and Conflicts of Interest in Finance 25 000
Rantala Ville Essays on Peer Effects in Finance 25 000
Savolainen Ville Esseitä osaketuottojen ennustettavuudesta 25 000
Seppälä Ville Perheen vaikutus yksilön työvoiman tarjontaan – tutkimuksia lainsäädännön ulkoisvaikutuksista 25 000
Sillasto Eero Heterogeneous stocks under flow constraints 25 000
Syrén Susanne Väitöskirjahanke: Persoonallisuus, palkat ja työttömyys 24 000
Sääskilahti Jaakko Retail banking in the aftermath of the financial crisis 25 000
Vasudevan Ellapulli Studies in Behavioural Corporate Finance 12 500
Vokatá Petra Essays on Household Finance 25 000

Tutkimusryhmien apurahat

Heimonen Kari JyIMF tutkimusryhmän toimintaan 20 000
Joenväärä Juha Institutional Investor Behavior – Data Infrastructure 20 000
Karjalainen Jukka Tilintarkastajan luonteenpiirteet ja tilinpäätösinformaation luotettavuus 15 000
Keloharju Matti Financial Markets and Corporate Behavior 100 000

Henkilökohtaiset apurahat

Basu Shreya Congestion effects of advertising in platform competition 1 500
Chlass Nadine Exploiting behavioural phenomena to overcome the social dilemma under information asymmetry 4 000
Izhak Olena News and the U.S. Pharmaceutical Market: Evidence from an Event Study 10 000
Kalmi Panu Tutkimusvierailu George Washingtonin yliopistoon 5 000
Lehkonen Heikki Tutkijavierailu City University of Hong Kongiin 10 000
Maula Markku Verkostot ja instituutiot kansainvälisessä pääomasijoitustoiminnassa, tutkijavierailu INSEAD Singapore 5 000
Murto Pauli Tutkimusvierailu Yalen yliopistoon 15 000
Nelimarkka Jaakko News shocks, Noncausality and Business Cycle Dynamics 2 850
Nurminen Tuomas Optimistic expectations in strategic interaction 10 000
Nyholm Juho Ei-kääntyvät ja ei-kausaaliset aikasarjamallit ja niiden sovellukset rahoitus- ja makrotaloustieteessä 8 000
Orlov Vitaly Research Visit at the Columbia Business School for the period April 1, 2015 – July 31, 2015 6 700
Riukula Krista Tutkimuksia työn- ja terveystaloustieteen saralta 10 000
Salmi Julia Taloustieteen jatko-opintoja soveltavan mikrotalousteorian alalta 15 000
Salonen Mikko Esseitä jakamattomien hyödykkeiden allokoinnista 10 000
Tolvanen Juha Measuring Moral Hazard with Panel Data on Insurance 10 000

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2015
Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi kaikkiaan 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Hannonen Olga Trans-border tourism and leisure: Russian second home ownership in Eastern Finland 8 000
Komulainen Anitra Elintarvikekaupan keskittyminen Suomessa: osuustoiminnan ja yksityiskaupan kilpailu keskittymisen selittäjänä 1904-1954 20 000
Laukkanen Marita Maatalouden tukien taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset (tutkimusryhmän apuraha yhdessä Elias Einiön kanssa) 5 000
Matilainen Anne Psychological ownership towards private forest resources 20 000
Pahati Keyimu Collaborating in tourism and rural development: from the Finnish countryside to rural China 12 000
Suomalainen Susanna Towards greener mining: Comparison of legal frameworks and policy instruments to improve resource efficiency in mine tailings management 20 000
Uotila Merja Maaseudun käsityöläiset elinkeinonharjoittajana teollistuvassa ja modernisoituvassa yhteiskunnassa 15 000

Lisätietoja: OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö,
asiamies Maarit Lindström, p.040-5318262, maarit.lindstrom@op.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/OP+Ryhm%C3%A4n+tieteelliset+s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t+jakoivat+1+177+050+euroa+apurahoja+HUG1911724.html

Nordea Funds Oy: Nordea Funds Oy:n hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

Nordea Funds Ltd

Nordea Funds Oy: Nordea Funds Oy:n hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

Helsinki, 16.4.2015, kello 14.00 – Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen varsinainen osuudenomistajien kokous pidettiin 14.4.2015. Osuudenomistajat valitsivat kokouksessa edustajansa Nordea Funds Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan. Nordea Funds Oy:n hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan. Kokous valitsi uuden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Osuudenomistajien kokouksessa tehdyt päätökset koskevat myös kahta pörssinoteerattua Nordea UCITS ETF -rahastoa, joita rahastoyhtiö hallinnoi.

Osuudenomistajien kokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen uudelleen seuraavat henkilöt
– Torolf Aadnesen, Norjan kansalainen, rahoitusjohtaja, Den Norske Veritas;
– Lars Eskesen, Tanskan kansalainen hallitusammattilainen;
– Antti Kasi, Suomen kansalainen, hallitusammattilainen;
– Cecilia Marlow, Ruotsin kansalainen, hallitusammattilainen.

Yhtiökokouksen 13.2.2015 uudelleenvalitsemat jäsenet
– Nils Bolmstrand, Ruotsin kansalainen, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management (hallituksen puheenjohtaja);
– Mads Kaagaard, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;
– Jukka Perttula, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja;
– Ellen Pløger, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Retail Simplification Programme;
– Snorre Storset, Norjan kansalainen, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Osuudenomistajien kokous valitsi uuden tilintarkastajan
Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja on Martin Grandell, KHT, ja varatilintarkastaja Taru Mäenpää, KHT.

Yhtiökokouksen 13.2.2015 valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT). Varatilintarkastaja on Jukka Paunonen, KHT.

Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia.

Lisätietoja: Nordea Funds Oy

toimitusjohtaja Jari Kivihuhta, jari.kivihuhta@nordea.com, 050 568 8364.

www.nordea.fi/rahasto

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-16 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/16/Nordea+Funds+Oy+Nordea+Funds+Oy+n+hallituksen+j%C3%A4senet+ja+tilintarkastajat+HUG1911684.html

Biofore-konseptiauton menestystarina jatkuu – Grafia valitsi auton Vuoden kultahuipuksi

Biofore-konseptiauton menestystarina jatkuu – Grafia valitsi auton Vuoden kultahuipuksi

Julkaistu: 2015-04-16 11:30:01 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Lehdistötiedote
Biofore-konseptiauton menestystarina jatkuu – Grafia valitsi auton Vuoden kultahuipuksi

(UPM, Helsinki, 16.4.2015 klo 12.30) – UPM:n ja Metropolian Biofore-konseptiauto on voittanut Grafian Vuoden kultahuiput –palkinnon Innovatiivinen media -sarjassa. Grafian Vuoden Huiput on Suomen merkittävin markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu.

”Biofore-konseptiautosta on muodostunut muuttuvan biometsäteollisuuden symboli. Se on esimerkki uusien biomateriaalien luovasta ja innovatiivisesta käytöstä sekä vastuullisuudesta. Biomateriaaleilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja monessa käyttökohteessa, esimerkiksi autoteollisuudessa”, toteaa UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson.

Valintaperusteluissaan Grafia toteaa muun muassa, että Biofore-auto on ”täydellinen esimerkki siitä, kuinka suomalainen yritys innovatiivisesti paketoi osaamisensa konkreettiseksi esitykseksi uudelle toimialalla siten, että jokainen sen ymmärtää. Loppuun asti viety yhteistyökonsepti, joka olkoon esimerkkinä kenelle tahansa.”

Uniikki konseptiauto on futuristinen tieliikenteeseen rekisteröitävä ajoneuvo, jonka useissa osissa käytetään UPM:n uusiutuvia biopohjaisia materiaaleja. Auto esiteltiin viime vuoden maaliskuussa Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä ja se on herättänyt valtaisaa kansainvälistä kiinnostusta.

”Biofore-auton menestystarina on monien ihmisten yhteistyön tulos niin UPM:llä, Metropolia Ammattikorkeakoululla kuin Valveella. Haluan kiittää kaikkia osapuolia, jotka ovat osallistuneet tähän hienoon projektiin, joka on varmasti ylittänyt meidän kaikkien rohkeimmatkin odotukset”, iloitsee Elisa Nilsson.

Viime vuoden maaliskuussa ProCom palkitsi Biofore-auton Vuoden Viestintätekona. Biofore-konseptiautosta kertova video nappasi puolestaan viime vuoden kesäkuussa kultapystin kansainvälisillä Golden Hammer -mainosfestivaaleilla Riikassa. Voitto tuli Corporate PR -sarjassa.

Geneven autonäyttelyn jälkeen Biofore-konseptiauto on ollut kysytty vieras moniin tapahtumiin ympäri maailmaa. Ennen Suomeen paluuta auto vieraili YK:n kansakuntien palatsissa Genevessä. Auto on kiertänyt lukuisissa UPM:n, Metropolian ja muiden yhteistyökumppaneiden tapahtumissa ympäri Suomea.

Biofore-autossa valtaosa perinteisesti muovista valmistetuista osista on korvattu UPM:n korkealaatuisilla ja kestävillä biomateriaaleilla, UPM Formilla ja UPM Gradalla. Auton tankista löytyy UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa.

”Uusiutuvat raaka-aineet ovat keskeinen osa Biofore-strategiaamme. UPM:llä on pitkä historia puukuidun jalostamisesta, ja myös uudet liiketoimintomme pohjaavat biomassan hyödyntämiseen kestävällä ja resurssitehokkaalla tavalla”, sanoo Elisa Nilsson.

Biomateriaalit soveltuvat laajasti eri käyttötarkoituksiin, kuten design- ja akustiikkatuotteisiin, sekä erilaisiin teollisiin- ja kuluttajatuotteisiin. Esimeriksi Genelec käyttää biokomposiittimateriaalia kaiuttimissaan, Tregren valmistaa puolestaan samasta materiaalista keittiöpuutarhoja.

**

Katso Biofore-konseptiauton video Youtubesta.

Kuvia median käyttöön Biofore-autosta.

Biofore-konseptiauton englanninkieliset nettisivut.

**

Lisätietoja antaa:
Elisa Nilsson, brändi- ja viestintäjohtaja, UPM, puh. 0204 16 7806

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Grafian Vuoden Huiput on Suomen merkittävin markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu. Vuosittain järjestettävä tapahtuma tähtää suunnittelun tason nostamiseen, luovuuden ja omaperäisyyden voimistamiseen sekä suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Kilpailu järjestettiin nyt 35. kerran. http://www.vuodenhuiput.fi/fi-FI/vuoden-huiput-2014/

Liitteet:
Vuoden_kultahuippu_2015_Biofore.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum peruskorjaa Tainionkosken vesivoimalaitoksen Imatralla

Fortum peruskorjaa Tainionkosken vesivoimalaitoksen Imatralla

Julkaistu: 2015-04-16 11:21:35 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum peruskorjaa Tainionkosken vesivoimalaitoksen Imatralla

Espoo, Suomi, 2015-04-16 11:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2015

Fortum tekee mittavat peruskorjaukset Vuoksen vesistössä sijaitsevan Tainionkosken voimalaitoksen kahdelle koneistolle. Vuosina 2017 ja 2018 toteutettavan hankkeen työllisyysvaikutus on noin 15 henkilötyövuotta, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

“Peruskorjauksen myötä Tainionkoskelta saadaan jatkossa enemmän uusiutuvaa, hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Kummankin peruskorjattavan koneiston teho kasvaa neljällä megawatilla, ja voimalaitoksen kokonaisteho kasvaa nykyisestä 61,5 megawatista 69,5 megawattiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Ahtiainen Fortumista.

Tainionkosken voimalaitoksen peruskorjaushanke sisältyy Fortumin vesivoiman pohjoismaiseen investointiohjelmaan. Fortum investoi Suomen ja Ruotsin vesivoimalaitoksiin noin 100 miljoonaa euroa vuosittain. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä vesivoimantuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata voimalaitosten hyvä käytettävyys.

Vuonna 1949 valmistuneessa Tainionkosken voimalaitoksessa on yhteensä neljä koneistoa, joista kaksi peruskorjataan täydellisesti eli turbiinit ja generaattorit uusitaan. Lisäksi uusitaan ykkös-, kakkos- ja kolmoskoneistojen automaatio, turbiinien säätöjärjestelmä sekä laitoksen sähköjärjestelmiä.

Fortum saa vuoden 2015 aikana valmiiksi Vuoksen vesistössä sijaitsevan Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistojen peruskorjauksen. Peruskorjaus nostaa Imatran voimalaitoksen kokonaistehoa 14 megawatilla 192 megawattiin. Imatran vesivoimalalaitos on peruskorjauksen jälkeen sekä teholtaan että vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos.

Nykyisten vesivoimalaitosten peruskorjaukset ja niiden kautta saatava sähkötehon lisäys on tärkeää säätövoimaa pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Säätövoiman tarve kasvaa, kun yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan olosuhteista riippuvaisella tuuli- ja aurinkovoimalla. Vesivoima on teknisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu sähkön saannin turvaamisessa kaikissa olosuhteissa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Ahtiainen, projektipäällikkö, Fortum, puh. 050 45 32314
Markku Nivalainen, aluepäällikkö, Fortum, puh. 050 45 32327

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum, vesivoima ja ympäristö
Fortum omistaa Suomessa ja Ruotsissa kokonaan tai osittain 160 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on lähes 4 600 megawattia. Suomessa Fortumin vesivoimalaitokset sijaitsevat Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Yhtiöllä on omistusosuus myös Kemijoki Oy:ssä.

Fortum lieventää aktiivisesti vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia. Kalataloudelle aiheutuvia vaikutuksia vähennetään pääasiassa kalaistutuksilla ja elinympäristöjen kunnostuksilla. Fortum istuttaa vuosittain noin miljoona kalanpoikasta; etupäässä lohta, taimenta, kuhaa ja siikaa, merelle sekä vesivoimaa tuottaviin jokiin ja säännösteltyihin järviin.

Vuoksen vesistössä Fortum kompensoi vesivoimalaitostensa aiheuttamat kalastohaitat voimalaitoslupiensa mukaisesti kalaistutuksilla. Yhtiö myös tekee Vuoksessa virtavesikalojen ja muiden virtavesieliöiden elinympäristökunnostuksia.

Lisätietoja Fortum, vesivoima ja ympäristö -esitteestä http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/fortumesfi/vesivoimajaymparisto2014

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company