Etusivu » Arkistot 13.4.2015

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Julkaistu: 2015-04-13 17:00:00 CEST
Aktia Pankki Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Helsinki, 2015-04-13 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.4.2015 klo 18.00

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, yhteensä n. 32 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi 22.4.2015.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäyhdeksän.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg ja Sture Söderholm, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi KTM Annika Grannas, KTM Yvonne Malin-Hult ja teollistalouden tohtori Kim Wikström, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 22 600 euroa puheenjohtajalle, 10 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotetun Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen pankin toimialaa koskevan 2 §:n muutoksen vastaamaan tilannetta, jossa pankki keväällä 2015 lakkasi toimimasta keskusluottolaitoksena.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2015.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Turvatiimi Oyj on vastaanottanut Atine Group Oy:ltä osakeyhtiölain mukaisen ilmoituksen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

Turvatiimi Oyj on vastaanottanut Atine Group Oy:ltä osakeyhtiölain mukaisen ilmoituksen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

Julkaistu: 2015-04-13 16:05:00 CEST
Turvatiimi
Yritysosto ja ostotarjous
Turvatiimi Oyj on vastaanottanut Atine Group Oy:ltä osakeyhtiölain mukaisen ilmoituksen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 13.4.2015 klo 17.05

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan, Hongkongiin, Singaporeen, Japaniin tai muihin maihin, joissa sen jakelu olisi rajoitettua.

Turvatiimi Oyj (Turvatiimi) on tänään vastaanottanut Atine Group Oy:ltä (Atine) osakeyhtiölain 18 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen siitä, että tämä omistaa 13.4.2015 yhteensä 52.946.756 Turvatiimin osaketta. Koska Atinen omistus siten ylittää 9/10 Turvatiimin kaikista osakkeista ja äänistä, sillä on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden jäljellä olevien osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta.

Atine on edelleen ilmoittanut pidättävänsä itsellään oikeuden hankkia Turvatiimin osakkeita NASDAQ OMX Helsingin pörssin kaupankäynnissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Atinen 13.2.2015 julkistamassa ja4.3.2015 aloittamassa vapaaehtoisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa 0,13 euroa Turvatiimin osakkeelta. Atinen Turvatiimille antaman ilmoituksen mukaan, mikäli Turvatiimi tulee jakamaan osinkoa tai muulla tavalla varoja osakkeenomistajille Atinen ilmoituksen antamishetken ja vähemmistöosakkeiden lunastushetken välillä, edellä mainitusta hinnasta tullaan vähentämään se osakekohtainen määrä, jonka Turvatiimi on jakanut varoina osakkeenomistajille.

Turvatiimi Oyj

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Kesko Corporation

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.04.2015 KLO 16.50 1(1)

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Mikael Aron. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaarina Ståhlbergin, varapuheenjohtajaksi Mikael Aron ja jäseneksi Matti Kyytsösen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Mikael Aron ja jäseneksi Anu Nissisen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja Esa Kiiskistä, Tomi Korpisaarta ja Toni Pokelaa lukuun ottamatta riippumattomia myös yhtiöstä. Kiiskisen, Korpisaaren ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-13 15:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/13/Kesko+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1910679.html

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Corporation

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.04.2015 KLO 16.15 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 143 698 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,50 euroa osaketta kohden eli yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 22.4.2015.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin (uusi jäsen).

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2017 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 10.2.2015 pörssitiedotteilla. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 23.2.2015 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-13 15:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/13/Kesko+Oyj+n+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1910654.html

Glaston julkaisee tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen torstaina 23. huhtikuuta 2015 klo 13.00

Glaston julkaisee tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen torstaina 23. huhtikuuta 2015 klo 13.00

Julkaistu: 2015-04-13 15:15:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Tulosjulkistamisajankohdat
Glaston julkaisee tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen torstaina 23. huhtikuuta 2015 klo 13.00

Helsinki, Suomi, 2015-04-13 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 13.4.2015 klo 16.15

Glaston julkaisee tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen torstaina 23. huhtikuuta 2015 klo 13.00

Glaston Oyj Abp julkaisee osavuosikatsauksen tilikaudelta 1.1.–31.3.2015 torstaina 23. huhtikuuta 2015 kello 13.00. Tiedote on saatavilla julkistamisen jälkeen Glastonin Internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään samana päivänä kello 14.00 Glastonin tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 7, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Arto Metsänen ja talousjohtaja Sasu Koivumäki.

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemmeasiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteenelinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen alustavan tuloksen jatketulta tarjousajalta

Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen alustavan tuloksen jatketulta tarjousajalta

Julkaistu: 2015-04-13 14:45:00 CEST
Turvatiimi
Yritysosto ja ostotarjous
Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen alustavan tuloksen jatketulta tarjousajalta

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 13.4.2015 klo 15.45

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan, Hongkongiin, Singaporeen, Japaniin tai muihin maihin, joissa sen jakelu olisi rajoitettua.

Turvatiimi Oyj:n (Turvatiimi) suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n (Tarjouksentekijä) Turvatiimin osakkeista (Osakkeet) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (Ostotarjous) tarjousaika alkoi 4.3.2015 ja alkuperäinen tarjousaika päättyi 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), jolloin tarjousaikaa jatkettiin. Jatkettu tarjousaika päättyi 10.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) (Jatkettu Tarjousaika).

Tarjouksentekijän tiedottaman Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet Jatketun Tarjousajan aikana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 2,5 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksen hyväksynnät mukaan lukien Tarjouksentekijän omistusosuus on noin 92,2 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä ja ylittää 7.4.2015 julkaistun liputustiedotteen mukaisesti yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Turvatiimin kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan tämä tulee käynnistämään jäljellä olevia Turvatiimin Osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Osakkeet. Tarjouksentekijä tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin Osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja Osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä (Pörssi) heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan tämä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 14.4.2015.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan tämä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Pörssin kaupankäynnissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Ostotarjouksessa tarjottua hintaa 0,13 euroa Osakkeelta.

Tarjouksentekijän julkaisema tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turvatiimi Oyj

Lisätietoja:

Martin Forss, hallituksen jäsen, puh. +358 (0)40 779 6266

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

LIITE: ATINE GROUP OY:N TIEDOTE

Atine Group Oy Tiedote 13.4.2015

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, UUTEEN SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, KIINAAN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN JAPANIIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

ATINE GROUP OY:N TURVATIIMI OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JATKETUN TARJOUSAJAN ALUSTAVA TULOS

Turvatiimi Oyj:n (”Turvatiimi”) suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n (”Atine”) Turvatiimin osakkeista (”Osakkeet”) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika alkoi 4.3.2015 ja alkuperäinen tarjousaika päättyi 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), jolloin tarjousaikaa jatkettiin. Jatkettu tarjousaika päättyi 10.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Jatkettu Tarjousaika”).

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet Jatketun Tarjousajan aikana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 2,5 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksen hyväksynnät mukaan lukien Atinen omistusosuus on noin 92,2 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä ja ylittää 7.4.2015 julkaistun liputustiedotteen mukaisesti yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Turvatiimin kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Atine tulee käynnistämään jäljellä olevia Turvatiimin Osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Osakkeet. Atine tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin Osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja Osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä (”Pörssi”) heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta 14.4.2015.

Atine pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Pörssin kaupankäynnissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Ostotarjouksessa tarjottua hintaa 0,13 euroa Osakkeelta. Tämän tiedotteen päivämääränä Turvatiimin Osakkeiden lukumäärä on 58.541.000. Atinen tietojen mukaan Turvatiimi ei omista omia Osakkeitaan.

ATINE GROUP OY

Ben Wrede

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Atine Group Oy:

Toimitusjohtaja Ben Wrede

+358 405105940

ben.wrede@atine.fi

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,1 % MAALISKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,1 % MAALISKUUSSA

Julkaistu: 2015-04-13 14:30:00 CEST
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,1 % MAALISKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2015-04-13 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 13.4.2015 klo 15.30

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,1 % MAALISKUUSSA

Substanssituotto, 1 kk1,1 %
Substanssituotto, vuoden alusta8,4 %
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta*8,3 %
Substanssituotto, 12 kk11,6 %(osinko-oikaistu)
31.3.201528.2.201531.12.2014
Substanssi/osake, euroa10,4010,299,59
Oikaistu substanssi/osake, euroa*10,5410,439,73
B-osakkeen pörssikurssi, euroa7,837,647,40
VARATmilj.
euroa
milj. euroamilj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä7,67,77,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä1,91,91,9
Muut sijoitukset4,74,74,6
Laskennalliset verosaamiset3,23,13,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku82,272,465,4
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon55,556,052,0
Rahavarat ja saamiset16,319,517,1
VARAT YHTEENSÄ171,4165,3152,0
Lyhytaikaiset velat-5,2-0,8-0,4
Laskennalliset verovelat-6,9-6,9-4,7
SUBSTANSSI159,3157,6146,9
OIKAISTU SUBSTANSSI*161,4159,8149,0

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Tilinpäätöksen tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SSH Communications Security ja Fujitsu SSL yhteistyöhön Japanin markkinoilla

SSH Communications Security ja Fujitsu SSL yhteistyöhön Japanin markkinoilla

Julkaistu: 2015-04-13 14:00:00 CEST
SSH Communications Security Oyj
Pörssitiedote
SSH Communications Security ja Fujitsu SSL yhteistyöhön Japanin markkinoilla

Helsinki, Suomi, 2015-04-13 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2015 KLO 15:00

SSH Communications Security ja Fujitsu SSL yhteistyöhön Japanin markkinoilla

SSH Communications Security on solminut liiketoiminta- ja jakeluyhteistyösopimuksen johtavan japanilaisen tietotekniikka- ja tukipalveluntarjoajan FUJITSU SOCIAL SCIENCE LABORATORY LIMITED:n (Fujitsu SSL) kanssa. Sopimus käsittää SSH Communications Securityn CryptoAuditorin, Universal SSH Key Managerin, Secure Shell HealthCheckin, Tectia SSH Client/Serverin sekä Tectia ConnectSecuren liittämisen Fujitsu SSL:n tuote- ja palveluvalikoimaan.

Helsinki, 13.4.2015

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Harri Koponen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Lisätietoa:
Harri Koponen, toimitusjohtaja, +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, +358 45 340 4641

SSH Communications Security
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Julkaistu: 2015-04-13 13:45:00 CEST
Tulikivi Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

83900 JUUKA 13.4.2015 klo 14.45

TULILKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Reijo Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja

Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki Vauhkonen.

TULIKIVI OYJ

Jyrki Tähtinen

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100

– hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, p. 0400 406 509

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu: Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

Tikkurila Oyj

Kutsu: Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

Tikkurila Oyj
Lehdistötiedote
13.4.2015 klo 14.30 (CET+1)

Tikkurila Oyj julkistaa osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2015 keskiviikkona 29.4.2015 klo 9.00.

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) keskiviikkona 29.4.2015 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Osavuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 29.4.2015 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 9 2313 9201 (soittajat, Suomi)
+44 20 7162 0077 (soittajat, UK)
+1 334 323 6201 (soittajat, USA)
Osallistujatunnus: 952609

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Osavuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. – Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-13 13:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/13/Kutsu+Tikkurilan+osavuosikatsaus+tammi+maaliskuulta+2015+HUG1910602.html