Etusivu » Arkistot 8.4.2015

Bio Rexin asuntopoliittinen keskustelutilaisuus: Edullisten asuntojen puute hidastaa talouskasvua pääkaupunkiseudulla

Bio Rexin asuntopoliittinen keskustelutilaisuus: Edullisten asuntojen puute hidastaa talouskasvua pääkaupunkiseudulla

Julkaistu: 2015-04-08 17:50:14 CEST
SATO Oyj
Lehdistötiedote
Bio Rexin asuntopoliittinen keskustelutilaisuus: Edullisten asuntojen puute hidastaa talouskasvua pääkaupunkiseudulla

Helsinki, Finland, 2015-04-08 17:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Lehdistötiedote 8.4.2015 klo 18.55

Asunnontuotanto jää edelleen pahasti jälkeen pääkaupunkiseudun väestönkasvusta, vaikka uusia asuntoja valmistuu ennätystahtiin. Muuttoliike Helsinkiin oli viimeksi näin voimakasta 1960-luvun puolivälissä. Tukholmassa, Lontoossa ja New Yorkissa asuntojen hinnat ovat karanneet jo tavallisten työntekijöiden ulottumattomiin. Suomessa pääkaupunkiseudun asumisongelmat olisivat vielä ratkaistavissa.

Bio Rexin aulassa järjestettyyn asuntopoliittiseen keskustelutilaisuuteen näitä ratkaisuja kokoontuivat keskiviikkona 8. huhtikuuta pohtimaan HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen sekä kansanedustaja Paula Lehtomäki (kesk), puoluepuheenjohtaja Paavo Arhinmäki (vas), johtaja Kai Mykkänen (kok), Helsingin SDP:n puheenjohtaja Pilvi Torsti (sdp), kansanedustaja Mika Niikko (ps) ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen (vihr), RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Månsson (rkp) sekä tilaisuuden järjestäneen SATOn toimitusjohtaja Erkka Valkila.

HOK-Elannolla on yli kuusituhatta työntekijää. Heitä johtavan Leväsen mukaan pääkaupunkiseudun suurin asuntopula koskee hyvien liikenneyhteyksien varrella olevia, noin 500 euron kuukausivuokran pienasuntoja. Sinnemäki korosti raideliikenteen merkitystä yhä tiiviimmässä kaupunkirakentamisessa. Savolainen toivoi pitkäjänteisyyttä asuntopolitiikkaan.

Rantanen nosti esiin tarpeen huomioida erilaiset asujat lapsiperheistä vanhuksiin sekä toivoi innovaatioita uusista asumismuodoista, kuten yhteisöasumisesta.
– Tilaa on, tontteja puuttuu, Rantanen summasi.

Ratkaisut asuntotarjonnan lisäämiseksi vaihtelivat, vaikka yhteistäkin löytyi. Månsson haluaisi edistää toimistojen muuttamista asunnoiksi. Arhinmäki ehdotti, että julkinen valta ottaisi isomman roolin asuntojen rakennuttamisessa. Niikkoa lukuun ottamatta panelistit olivat valmiita jatkamaan omistusasumisen tukemisen asteittaista vähentämistä. Mykkänen oli valmis jopa nopeuttamaan asuntolainojen korkotuesta luopumista.

Torsti uskoo, että pääkaupunkiseudun kasvu jatkuu edelleen voimakkaana. Hän peräänkuulutti kaupunkipoliittista näkemystä, jossa huomioidaan asuminen ja liikenne. Lehtomäen mukaan pääkaupunkiseudun kasvun tulisi olla maltillista.

SATOn Erkka Valkila toivoi päättäjiltä porkkanaa vuokra-asuntojen toteuttajille:
– Nykyisellä keppimallilla yksityinen, edullinen vuokrarakentaminen on hyytynyt kokonaan. Asuntotilannetta helpottaisi esimerkiksi kaavamääräysten löyhentäminen.

Valkila korosti yhteistyön ja vuorovaikutuksen tarvetta:
– Vain ennakkoluulottomalla keskustelulla ja uudenlaisilla ratkaisuilla voimme avata asuntopolitiikan solmuja.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, p. 0400 458 309

Liitteenä kuvia tilaisuudesta. Kuvat: Jukka Mykkänen. Vapaa käyttöoikeus. Kuvaajan nimi mainittava.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 200 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on noin 2,5 miljardia euroa.

Liitteet:
_MG_2971.jpg
_MG_3438.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-08 17:15:24 CEST
F-Secure Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote, 8.4.2015 klo 18.15

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin aiemman palkkiotason mukaisesti 55 000 euroa. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin 40 000 euroa ja jäsenen palkkioksi 30 000 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Anu Nissinen, Matti Heikkonen ja Risto Siilasmaa. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Juho Malmberg ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Jussi Arovaara ja Matti Heikkonen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta ja se päätti vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 53 004 812 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta ja se päätti vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

F-Secure Oyj Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja, puh.09 2520 0700
Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö, puh.09 2520 0700

http://www.f-secure.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Julkaistu: 2015-04-08 15:15:00 CEST

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 8.4.2015 klo 16.15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroinen jäsen Robin Langenskiöld sekä uusiksi jäseniksi Susan Duinhoven ja Denise Koopmans. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2014 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta ja siirtää 550 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon maksupäivä Suomessa 17.4.2015. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroinen jäsen Robin Langenskiöld sekä uusiksi jäseniksi Susan Duinhoven ja Denise Koopmans. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Antti Herlin, varapuheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä sekä jäsenet Anne Brunila, Susan Duinhoven, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Antti Herlinin, Anne Brunilan ja Mika Ihamuotilan toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016, Pekka Ala-Pietilän, Nils Ittosen, Rafaela Seppälän ja Kai Öistämön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017, Robin Langenskiöldin, Susan Duinhovenin ja Denise Koopmansin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan

puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1.000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MARTELA KÄYNNISTÄÄ SÄÄSTÖOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

MARTELA KÄYNNISTÄÄ SÄÄSTÖOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Julkaistu: 2015-04-08 15:06:57 CEST
Martela Oyj
Pörssitiedote
MARTELA KÄYNNISTÄÄ SÄÄSTÖOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2015 klo 13.00

MARTELA KÄYNNISTÄÄ SÄÄSTÖOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Martela-konsernin tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja taloudellisen ympäristön epävarmuus näyttää jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Tämän seurauksena Martela jatkaa toimintansa sopeuttamista vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita. Konserni on käynnistänyt toimenpiteiden suunnittelun kulutasonsa alentamiseksi. Suunniteltavat toimenpiteet koskevat konsernin kaikkia yksiköitä, maita ja toimintoja. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 4 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat täysimääräisenä vuonna 2017. Kiinteiden kustannusten vähentämisen lisäksi valmistellaan toimenpiteitä toimitus- ja hankintaketjun edelleen kehittämiseksi ja sitä kautta muuttuvien kustannuksien laskemiseksi. Säästöjä tavoitellaan eri kuluryhmissä. Samanaikaisesti konserni kuitenkin panostaa voimavaroja parantaakseen kykyänsä tarjota entistäkin laadukkaampia kokonaisratkaisuja Martela Lifecycle -mallilla.

Osana säästöohjelmaa Martela on tänään antanut Martela Oyj:n henkilöstön edustajille kutsun yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin.

Neuvotteluiden piiriin kuuluvat Martela Oyj:n kaikki toimihenkilöt. Yhtiössä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 198 toimihenkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 20 henkilön vähentämiseen ja enintään 90 päivän määräaikaisiin lomautuksiin.

Martela Oyj
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Martela Oyj
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liitteet:
2015_0408_pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

IXONOSIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

IXONOSIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Julkaistu: 2015-04-08 14:00:01 CEST
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Helsinki, Suomi, 2015-04-08 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 08.04.2015 klo 15:00

IXONOSIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Suomen henkilöstöä koskevat 24.3.2015 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat tänään päättyneet.

Neuvotteluiden lopputuloksena tullaan toteuttamaan enintään 20 määrä-aikaista korkeintaan 90 päivän pituista lomautusta. Näistä osa toteutetaan osa-aikaisina lomautuksina. Lisäksi tullaan irtisanomaan enintään 4 henkilöä sellaisissa työtehtävissä joissa työn jatkumisen edellytykset ovat pysyvästi heikentyneet.

IXONOS Oyj

Esa Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
20150408 ixonosin yt neuvottelut päättyneet FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Norges Bankin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

Norges Bankin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

Julkaistu: 2015-04-08 14:00:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Norges Bankin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 8.4.2015 klo 15.00

Norges Bankin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 8. huhtikuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on alittanut 5 prosentin rajan 7. huhtikuuta 2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainanantaja.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:stä on laskenut 31 890 291 osakkeesta 21 852 002 osakkeeseen, mikä vastaa 4,09 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-08 13:30:00 CEST
Affecto Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2015-04-08 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — AFFECTO OYJ — PÖRSSITIEDOTE — 8.4.2015 klo 14.30

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Kokouksessa oli edustettuna noin 48 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osinko maksetaan 20.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell sekä varapuheenjohtajaksi Olof Sand.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa: hallituksen jäsenelle 2.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 300 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan elokuussa 2015 siten, että palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia osakkeita, luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti palkkion osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen kuukausipalkkioiden maksuajankohtaa, kertynyt palkkio maksetaan käteisellä jäsenyyden päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään 2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan myös luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

AFFECTO OYJ
Hallitus

www.affecto.com

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
Johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, puh. 050 306 9913

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

Julkaistu: 2015-04-08 13:15:00 CEST
Scanfil Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2015 KLO 14.15

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2015 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,07 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon maksupäivä on 17.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen ja Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.700 euroa/kk.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 8.4.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä sekä palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajalle. Yhtiön asiakkaita ovat kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alalta sekä yritykset jotka toimivat kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA 14.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA 14.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Julkaistu: 2015-04-08 13:00:00 CEST
Vaahto Group Plc Oyj
Pörssitiedote
OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA 14.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsinki, Suomi, 2015-04-08 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — ­­­VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2015 klo 14:00

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA 14.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiön tietoon on tullut, että yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 14.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Sami Alatalo ja Topi (Toivo Matti) Karppanen valitaan uudelleen ja että Mikko Kilpinen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Reijo Järvinen ja Mikko Vaahto ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2015 klo 13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistiin 20.3.2015.

Lahdessa 8.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj
puh: +358 400 715 968

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutos Valmetin johtoryhmässä

Valmet Corporation

Muutos Valmetin johtoryhmässä

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 8.4.2015 klo 12:30

Vesa Simola, (DI, 47) on nimitetty Valmetin EMEA-alueen johtajaksi 1. elokuuta 2015 alkaen. Uudessa tehtävässään hän kuuluu Valmetin johtoryhmään ja raportoi toimitusjohtaja Pasi Laineelle

Vesa Simola siirtyy Valmetiin Stora Enson Consumer Board -divisioonan johtajan tehtävästä. Uransa aikana hänelle on kertynyt kansainvälistä johtamiskokemusta myynnistä, tuotannosta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä toimitusketjusta maailmanlaajuisesti toimivassa paperiteollisuusyhtiössä. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisten asiakassuhteiden ja organisaatioiden johtamisesta, myynnistä sekä liiketoiminnan kannattavuuden kehittämisestä.

Valmetin EMEA-liiketoiminnan nykyinen johtaja Hannu Mälkiä on päättänyt jäädä eläkkeelle kesäkuussa 2015. 

“On ilo toivottaa Vesa Simola tervetulleeksi johtoryhmäämme lisäämään toimintamme asiakaskeskeisyyttä ja kehittämään EMEA-alueemme toimintaa eteenpäin. Vesalla on vahva ja monipuolinen kokemus kansainvälisestä myynnin johtamisesta yhdessä tärkeimmistä asiakassegmenteistämme.  Haluan myös kiittää Hannu Mälkiää pitkästä ja ansiokkaasta urasta Valmetissa ja hänen sitoutumisestaan Valmetin menestyksen edistämiseen palvelemalla asiakkaitamme,” toteaa Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, tel. +358 10 672 0001

Vesa Simolan CV:

Vesa Simola on nimitetty EMEA alueen johtajaksi 1. elokuuta 2015 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Consumer Board -divisioonan johtajana Stora Ensossa (2012-2015). Vesa Simola on työskennellyt useissa erilaisissa johtotehtävissä Stora Ensossa:  Liquid and Food Service Board -liiketoimintayksikön johtaja 2008-2012, Food Service Boards and Fresh Liquid Packaging Boards -liiketoiminnan johtaja 2006-2008,  Liquid Packaging Board -liiketoiminnan myyntipäällikkö/-johtaja 1999-2006, ja  Tainionkosken tehtaiden tuotantopäällikkö 1998-1999. Vesa Simola työskenteli Enso Oy:n Heinolan tehtailla tuotantopäällikkönä 1995-1998 ja tutkimusinsinöörinä Keräyskuitu Oy:ssä 1993-1995. Vesa Simola on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Kuvaaja Peter Knutson 

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-08 11:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/08/Muutos+Valmetin+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1909287.html