Etusivu » Arkistot 2.4.2015

YIT myy kerrostalon yksityiselle osuuskunnalle Prahassa, Tšekissä

YIT myy kerrostalon yksityiselle osuuskunnalle Prahassa, Tšekissä

Julkaistu: 2015-04-02 15:00:00 CEST
YIT
Sijoittajauutiset
YIT myy kerrostalon yksityiselle osuuskunnalle Prahassa, Tšekissä

Helsinki, 2015-04-02 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 2.4.2015 KLO 16.00

YIT myy kerrostalon yksityiselle osuuskunnalle Prahassa, Tšekissä

YIT on myynyt kerrostalon yksityiselle osuuskunnalle Prahassa. Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun lopussa. Hanke käsittää yli 80 asuntoa, ja sopimuksen kokonaisarvo on vajaa 10 miljoonaa euroa. Rakentaminen on aloitettu vuoden 2014 lopulla, ja kohde valmistuu kesällä 2016. Hanke toteutetaan YIT:n omistamalle tontille yhtiön suunnitelmien mukaisesti.

Osuuskunta ostaa kiinteistön ja järjestää projektirahoituksen. Kuluttaja voi liittyä osuuskuntaan maksamalla jäsenmaksun, joka oikeuttaa asuntoon.

Lisätietoja:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 390 6750, sanna.kaje@yit.fi
Tom Sandvik, Baltian maat ja keskinen Itä-Eurooppa -liiketoimintaryhmän johtaja, puh. 0400 617 807, tom.sandvik@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Julkaistu: 2015-04-02 13:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2015 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,47 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2015 ja osinko maksetaan 15.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson ja Juha-Pekka Virtanen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156.500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Mika Mäkeläinen ja Juha-Pekka Virtanen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Helsingissä huhtikuun 2. päivänä 2015

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Julkaistu: 2015-04-02 13:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2015 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,47 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2015 ja osinko maksetaan 15.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson ja Juha-Pekka Virtanen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156.500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Mika Mäkeläinen ja Juha-Pekka Virtanen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Helsingissä huhtikuun 2. päivänä 2015

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Comptel on saanut merkittävän tilauksen uudelta eteläamerikkalaiselta Telefonica-ryhmän asiakkaalta

Comptel on saanut merkittävän tilauksen uudelta eteläamerikkalaiselta Telefonica-ryhmän asiakkaalta

Julkaistu: 2015-04-02 12:45:00 CEST
Comptel
Pörssitiedote
Comptel on saanut merkittävän tilauksen uudelta eteläamerikkalaiselta Telefonica-ryhmän asiakkaalta

Comptel Oyj Pörssitiedote 02.04.2014 klo 13:45

Comptel on saanut merkittävän tilauksen uudelta eteläamerikkalaiselta Telefonica-ryhmän asiakkaalta. Comptel on aiemmin valittu yhdeksi tämän alueen avaintoimittajista Telefonica-ryhmässä, ja tämä FlowOne Fulfillment –kauppa on jatkoa toiminnalle. Solmittu kauppa on arvoltaan n. 1.3 miljoonaa euroa, ja se sisältää Comptel Provisioning and Activation SoftBlade –tuotteen ohjelmistolisenssejä ja palveluja. Comptel Provisioning and Activation on osa FlowOne Fulfillment -tuoteperhettä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka puh. +358 9 7001131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea

Julkaistu: 2015-04-02 12:27:51 CEST
Metsäliitto Osuuskunta
Lehdistötiedote
Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea

Metsä Group lehdistötiedote 2.4.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Äänekosken biotuotetehtaalle uusiutuvan energian investointitukea 32,1 miljoonaa euroa. Mikäli tehdasinvestoinnin edellytykset täyttyvät, biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä.

Tuki mahdollistaa edistyksellisen ja korkeariskisen energiateknologian valinnan muun muassa biotuotetehtaan soodakattilan ja meesauunin laiteratkaisuissa. Siten biotuotetehtaasta voidaan rakentaa maailman energiatehokkain sellutehdas, joka ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Uusi teknologia maksimoi bioenergian tuotannon, minkä ansiosta Suomen uusiutuvan energian osuus kasvaa yli kaksi prosenttiyksikköä. Biotuotetehtaan sähköenergian omavaraisuusaste nousee noin 240 prosenttiin, eli sähköä tuotetaan 2,4-kertaisesti omaan kulutukseen nähden. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy, puh. +358 40 547 6977, niklas.vonweymarn@metsagroup.com

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

YIT käynnisti asuinalueen rakentamisen Jekaterinburgissa, Venäjällä

YIT käynnisti asuinalueen rakentamisen Jekaterinburgissa, Venäjällä

Julkaistu: 2015-04-02 11:00:00 CEST
YIT
Sijoittajauutiset
YIT käynnisti asuinalueen rakentamisen Jekaterinburgissa, Venäjällä

Helsinki, 2015-04-02 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 2.4.2015 KLO 12.00

YIT käynnisti asuinalueen rakentamisen Jekaterinburgissa, Venäjällä

YIT käynnisti Manevrovaya-nimisen asuinalueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen Sortirovkan alueella Jekaterinburgissa, Venäjällä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua kesällä 2016. Hanke käynnistettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Koko asuinalue käsittää 4 kerrostaloa, ja sen kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa.

Manevrovaya 1 -kohde käsittää yhden 24-kerroksisen talon, johon rakennettavien 220 asunnon asuinpinta-ala on yhteensä noin 9 800 neliömetriä. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin painottuen yksiöihin ja kaksioihin. Asuntojen lisäksi kerrostalon ensimmäisiin kerroksiin rakennetaan 14 toimitilaa, ja kohteen yhteyteen tulee maanpäällinen pysäköintitila.

Manevrovaya-kerrostalokokonaisuus rakennetaan asuinalueelle, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja kehittynyt infrastruktuuri. Raitiovaunu-, taksi- ja bussipysäkit sijaitsevat kävelymatkan päässä kohteesta. Alueella on useita kauppoja, monipuoliset palvelut sekä kouluja ja päiväkoti.

Lisätietoja:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 390 6750, sanna.kaje@yit.fi
Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -liiketoiminta-alueen johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. +7 915 316 8216, teemu.helppolainen@yit.ru

YIT OYJ

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cramo Oyj:n kestävän kehityksen raportti 2014 on julkaistu

Cramo Oyj:n kestävän kehityksen raportti 2014 on julkaistu

Julkaistu: 2015-04-02 10:30:00 CEST
Cramo Oyj
Sijoittajauutiset
Cramo Oyj:n kestävän kehityksen raportti 2014 on julkaistu

Vantaa, Suomi, 2015-04-02 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Sijoittajauutinen 2.4.2015, klo 11.30

Cramo Oyj:n kestävän kehityksen raportti 2014 on julkaistu

Cramo Oyj:n kestävän kehityksen raportti 2014 on julkaistu englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.cramo.com – Kestävä kehitys.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Anders Collman, viestintäjohtaja, puh: +46 (0)70 623 0677

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Lemminkäisen merkittävä osakkeenomistaja Olavi Pentti on kuollut

Lemminkäisen merkittävä osakkeenomistaja Olavi Pentti on kuollut

Julkaistu: 2015-04-02 10:15:00 CEST
Lemminkäinen
Pörssitiedote
Lemminkäisen merkittävä osakkeenomistaja Olavi Pentti on kuollut

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2015 KLO 11.15

LEMMINKÄISEN MERKITTÄVÄ OSAKKEENOMISTAJA OLAVI PENTTI ON KUOLLUT

Lemminkäisen merkittävä osakkeenomistaja Olavi Pentti (s. 1951) kuoli vaikeaan sairauteen 2.4.2015. Olavi Pentti omisti 2 020 285 Lemminkäisen osaketta, mikä vastaa 8,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Olavi Pentti lahjoitti 4.1.2012 allekirjoitetulla lahjakirjalla 1 964 480 Lemminkäinen Oyj:n osaketta tyttärelleen Noora Forsténille. Järjestelyn seurauksena Olavi Pentin omistus Lemminkäinen Oyj:ssä väheni tuolloin 18,7 prosentista yhtiön osakkeista 8,7 prosenttiin yhtiön osakkeita.

Olavi Pentti toimi Lemminkäinen Oyj:n hallituksen jäsenenä 1980-luvulla.

Lisätietoa Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/Omistajat/.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkäinen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Technopolis myy 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan KPY:lle

Technopolis myy 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan KPY:lle

Julkaistu: 2015-04-02 09:10:00 CEST
Technopolis
Lehdistötiedote
Technopolis myy 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan KPY:lle

TECHNOPOLIS OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.2.2015 klo 10.10

Technopolis myy 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan KPY:lle

Technopolis Oyj myy 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan 50 miljoonalla eurolla. Sijoittajakumppani on Osuuskunta KPY:n sijoitusyhtiö, KPY Sijoitus Oy (KPY). Kauppa toteutuu perustetun Technopolis Kuopio Oy holding-yhtiön kautta, jolle Technopolis Oyj myy koko Kuopion alueen liiketoimintansa 125 miljoonan euron hintaan. Perustetusta yhtiöstä Technopolis Oyj omistaa 60 prosenttia ja KPY 40 prosenttia.

Osuuskunta KPY on kuopiolainen pitkäaikainen teollinen omistaja ja sijoittaja, joka on perustettu vuonna 1883. KPY:n merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä ja Vetrea Terveys Oy:ssä. Osuuskunta KPY:n omistaa 22 600 jäsentä.

Kauppaan liittyy erillinen manageeraussopimus, joka pitää Technopoliksen ja sen brändin Kuopiossa seuraavat 10 vuotta.

”KPY on meille unelmakumppani – paikallisesti vahva ja pitkäaikainen”, sanoo Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang ja jatkaa, ”Tämä on Technopolikselle kolmas yhteisyritys ja ensimmäinen kotimaassa. Se mahdollistaa meidän vapauttaa pääomia investointeihin ja samalla vahvistamaan paikallista asemaamme sekä turvaamaan brändiämme.”

”Tehty investointi tuottaa KPY:lle vakaata kassavirtaa osuuskoron maksuun”, Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman sanoo.

”Yhteistyö paikallisen markkinajohtajan kanssa Technopolis-konseptin ja -brändin alla antaa hyvät edellytykset omistuksen arvon kasvattamiselle. Technopolis Kuopio Oy voi tehdä jatkossa sijoituksia olemassa olevien kampusten laajennuksiin ja uusiin kasvuhankkeisiin, mikä tarjoaa sijoitukselle hyviä kasvumahdollisuuksia”, Kerman jatkaa.

Lisätietoja:
Technopolis Oyj
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Osuuskunta KPY
Lauri Kerman
Toimitusjohtaja
Puh. 050 3575384

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. www.technopolis.fi

Osuuskunta KPY on kuopiolainen, pitkäaikainen teollinen omistaja ja sijoittaja, jonka omistavat 22 600 jäsentä. Osuuskunta KPY -konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy, Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni. Vuonna 2014 Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoona euroa ja henkilöstöä oli lähes 1 900. www.kpy.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Amer Sportsin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 23.4.2015

Amer Sports Corporation

Amer Sportsin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 23.4.2015

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
2.4.2015 klo 10.00

Amer Sportsin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 23.4.2015

Amer Sports Oyj:n vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 23.4. noin klo 13.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään samana päivänä klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, koodi 3869951.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta:
http://edge.media-server.com/m/p/yv8a5yrf.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650 ja koodi 3869951#.

QR-koodi mobiilikäyttöä varten liitteenä.

Lisätietoja:
Heli Harri, viestintäpäällikkö, GSM 040 7184 799, heli.harri@amersports.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-02 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/02/Amer+Sportsin+vuoden+2015+ensimm%C3%A4isen+nelj%C3%A4nneksen+tulos+julkaistaan+23+4+2015+HUG1908326.html