Etusivu » Arkistot huhtikuu 2015

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        30.4.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä30.4.2015 
PörssikauppaOsto
OsakelajiVAIAS
Osakemäärä2 000osaketta
Kokonaishinta47 547,20EUR
Keskihinta/ osake23,7736EUR
Ylin hankintahinta/ osake23,80EUR
Alin hankintahinta/ osake23,60EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.4.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 33 550 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 17:49 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+30+4+2015+HUG1917735.html

Restamax Oyj sekä Ari Kankaanpää, Heikki Vihinen ja Potkan Oy sopimukseen Eiran Musiikkiteatteri Oy:n toimintaa koskevassa kiistassa

Restamax Oyj

Restamax Oyj sekä Ari Kankaanpää, Heikki Vihinen ja Potkan Oy sopimukseen Eiran Musiikkiteatteri Oy:n toimintaa koskevassa kiistassa

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.4.2015 klo 17.30

Restamax Oyj sekä Ari Kankaanpää, Heikki Vihinen ja Potkan Oy sopimukseen Eiran Musiikkiteatteri Oy:n toimintaa koskevassa kiistassa

Restamax Oyj sekä Ari Kankaanpää, Heikki Vihinen ja Potkan Oy ovat solmineet 30.4.2015 sovintosopimuksen koskien Pirkanmaan käräjäoikeudessa vireillä olleita asioita L 13/40254, L 13/40255 ja L 13/40256, jotka koskivat Restamax Oyj:n ja Potkan Oy:n, Kankaanpään ja Vihisen välillä 15.9.2012 allekirjoitettua yhteistyösopimusta Eiran Musiikkiteatteri Oy:n toimintaan liittyen.

Sovintosopimuksen ehtojen mukaan kaikki osapuolet peruuttavat kanteensa ja vastakanteensa ja luopuvat edellä mainituissa riita-asioissa esittämistään vaatimuksista ja sitoutuvat olemaan esittämättä toisiaan kohtaan enää mitään muitakaan kysymyksessä olevaa yhteistyösopimusta koskevaa tai siihen liittyvää vaatimusta.

Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen muita ehtoja.

Asian sopimisella ei ole tulosvaikutusta Restamax-konsernille.

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OM Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 16:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Restamax+Oyj+sek%C3%A4+Ari+Kankaanp%C3%A4%C3%A4+Heikki+Vihinen+ja+Potkan+Oy+sopimukseen+Eiran+Musiikkiteatteri+Oy+n+toimintaa+koskevassa+kiistassa+HUG1917563.html

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 – 30.4.2015

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 – 30.4.2015

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
30.4.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta
1.1.2015 – 30.4.2015

Kuten Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tiedotti 31.12.2014, Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain 7 luvun 14 §:ssä tarkoitetut johdon osavuotiset selvitykset tilikauden 2015 ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta vastaavien ajanjaksojen osavuosikatsausten sijaan.

Edellä mainitulla perusteella Talvivaara antaa oheisen selvityksen 1.1.2015 ja 30.4.2015 väliseltä ajalta:

Tärkeimmät tapahtumat

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin julkistamisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä keskeytettiin 6.11.2014. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu tämän selvityksen julkaisupäivänä
Talvivaara rahoittaa toimintaansa tarjoamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteita Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän 19.11.2014 allekirjoittamien sopimusten mukaisesti
Talvivaara jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia kaivoksen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä tai varmistaakseen toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän 30.3.2015 antaman irtisanomisilmoituksen jälkeen Nyrstar kiisti konkurssipesän oikeuden päättää sinkin tuotevirtasopimus tai sinkin tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimus. Samanaikaisesti Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Aiemmasta velkojien etuoikeusasemaa koskevista intercreditor-sopimuksista johtuen Yhtiön takausvastuun sisältö on epäselvä
Talvivaaran yrityssaneerausmenettely alkoi 29.11.2013 ja jatkuu edelleen. Espoon käräjäoikeus myönsi 30.1.2015 lisäaikaa täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen jättämiseen 13.3.2015 asti
Selvittäjä jätti Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015 Yhtiön täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen, jonka mukaan etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikattaisiin 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen.
Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät useiden edellytysten täyttymistä mukaan lukien sen, että Talvivaara onnistuu neuvottelemaan kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä ostaneen tahon kanssa sopimuksen, jonka perusteella Talvivaara saa riittävän kassavirran kattamaan liiketoimintansa kulut ja että Talvivaaralla on oikeus riittävällä investoinnilla saada merkittävä vähemmistöosuus Sotkamon kaivosliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, tai Talvivaara toteuttaa muun taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen
Espoon käräjäoikeus käynnisti 14.4.2015 velkojien äänestysmenettelyn Yhtiön saneerausohjelmaehdotukseen liittyen. Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä. Äänestys päättyy 6.5.2015

Toiminnallinen katsaus

Talvivaara Sotkamon 6.11.2014 tapahtuneen konkurssin seurauksena Talvivaaralla ei ole määräysvaltaa Sotkamon kaivoksen toimintaan eikä se näin ollen voi enää raportoida Sotkamon kaivoksen toiminnan tilanteesta tai kehittymisestä esimerkiksi tuotannon tasoon tai vesienhallintaan liittyen. Talvivaara Sotkamon konkurssin julkistamisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tämän selvityksen päivämäärällä.

Ennen konkurssia Talvivaara-konsernin toiminnot kattoivat Talvivaaran kaivoksen, jonka toiminnasta vastasi pääasiassa Talvivaara Sotkamo, sekä laajan kirjon tukifunktioita ja asiantuntijapalveluita, joita Yhtiö tuotti. Läpi Yhtiön historian sen henkilöstöön on kuulunut suurin osa konsernin johdosta ja päällikkötason resursseista, minkä vuoksi se on tarjonnut operatiiviselle tytäryhtiölleen mm. hallinnollisia, talous-, viestintä-, teknisiä, laboratorio-, kaupallisia, juridisia ja kestävään kehitykseen liittyviä palveluita sovittuja palkkioita vastaan. Lisäksi Yhtiö omistaa kalkin käsittelylaitoksen ja sen yhteyteen kuuluvan materiaalin vastaanottoaseman, jotka ovat tuotannon ja vesienhallinnan kannalta kriittisiä laitteistoja ja joita Yhtiö on vuokrannut Talvivaara Sotkamolle vuodesta 2009.

Ympäristöriskien minimoimiseksi, käynnissä olevan tuotannon edesauttamiseksi sekä kaivoksen liiketoiminnan myyntiprosessin edistämiseksi Talvivaara ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ovat sopineet, että Yhtiö jatkaa palveluiden tarjoamista ja laitteistojen vuokraamista konkurssipesälle. Tämän johdosta osapuolet ovat 19.11.2014 allekirjoittaneet hallinto- ja laboratoriopalveluita sekä kalkin käsittelylaitoksen ja materiaalin vastaanottoaseman vuokrausta koskevat sopimukset. Sopimukset kattavat ne henkilöresurssit ja laitteistot, jotka ovat saatavilla ja jotka ovat kriittisiä Sotkamon kaivoksen ympäristö- ja työturvallisen toiminnan kannalta. Sopimukset myös määrittävät sovitut hinnat tarjotuille palveluille. Henkilöresurssien käytöstä laskutetaan sovittujen tuntihintojen mukaisesti, palveluiden tuottamisessa syntyneet kulut laskutetaan kustannusten mukaisesti lisättynä hallinnollisella palkkiolla, ja kalkin käsittelylaitokselle on sovittu kuukausittainen vuokra. Uudet sopimukset ovat pitkälti samansisältöiset kuin aiemmat, Talvivaaran ja Talvivaara Sotkamon välillä voimassa olleet sopimukset joitakin Talvivaara Sotkamon konkurssin myötä muuttuneesta tilanteesta johtuvia muutoksia lukuun ottamatta.

Taloudellinen tilanne

Rahoitusaseman kehittyminen

Tällä hetkellä Yhtiö rahoittaa toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle ja pyrkii toistaiseksi tavoitteeseensa varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia kaivoksen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen.

Katsauskauden aikana Yhtiön 2014 tilinpäätöksen valmisteluun sekä Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen jättämiseen ja velkojien äänestysmenettelyn järjestämiseen liittyvät kulut ovat tilapäisesti kasvattaneet kulupohjaa. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 30.4.2015 olivat 4,3 miljoonaa euroa

Oma pääoma

Talvivaara Sotkamon konkurssin vuoksi Yhtiö on alaskirjannut kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamolta sekä omistamiensa Talvivaara Sotkamon osakkeiden arvon. Tämän seurauksena Yhtiön oma pääoma on menetetty. Talvivaaran hallitus on todennut oman pääoman menettämisen ja ilmoittanut sen kaupparekisteriin. Talvivaara totesi jo marraskuussa 2013 taloudellisen asemansa heikentymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi hakeutuen yrityssaneeraukseen. Yhtiön yrityssaneerausmenettely alkoi 29.11.2013 ja Talvivaaran yhtiökokous hyväksyi sen jatkamisen 12.6.2014.

Taseen ulkopuoliset ja ehdolliset vastuut

Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä (“Atradius”) otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä on tällä hetkellä 31,9 miljoonaa euroa. Ympäristöluvan mukaan vakuus on asetettava jätealueiden (kipsisakka-altaat, kasa-alueet) ennallistamisen vaatimia kustannuksia varten. Jätealueita arvioidaan ennallistettavan osin kaivoksen toiminnan aikana sitä mukaa kuin alueet ovat täynnä tai poistuvat käytöstä ja osin kaivoksen toiminnan päättymisen jälkeen osana alueen lopullista ennallistamista. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi Atradius. Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa.

Lisäksi on huomattava, että vaikka Yhtiön saneerausvelkoja leikattaisiinkin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti sen jäljelle jääviä vastuita pienemmät etuoikeudettomien velkojen 99%:n leikkauksen jälkeen ja vaikka kaikki etuoikeudettomat velat vaihdettaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakkeisiin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi sekä Yhtiöllä saneerausohjelman vahvistamishetkellä olevien sellaisten vastuiden kokonaismäärästä, joita ei yrityssaneerausmenettelyssä järjestellä.

Yrityssaneerausmenettelyn eteneminen

Talvivaaran yrityssaneerausmenettely käynnistyi 29.11.2013. Selvittäjä toimitti Yhtiöitä koskevan saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 30.9.2014

Espoon käräjäoikeus myönsi 30.1.2015 lisäaikaa 13.3.2015 asti Talvivaaran täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle.

Selvittäjä on tehnyt 5.2.2015 päätöksen suorittaa Yhtiön ns. vähäiset velat saneerauslain 18 §:n mukaisen poikkeussäännön perusteella. Vähäisenä velkana on pidetty sellaisia saneerausvelkoja, joiden pääoma ja menettelyn aloittamiseen asti laskettu korko ja viivästyskorko siltä osin kun velkoja on niitä vaatinut, ovat olleet yhteensä enintään 1.000 euroa. Yhtiö on suorittanut tällaiset vähäiset velat helmikuun 2015 aikana. Maksuja on tehty yhteensä 15.672 euroa ja maksun on saanut yhteensä neljäkymmentä velkojaa.

12.3.2015 Talvivaara sai tiedon, että Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on sopinut ehdollisesta kaivosliiketoiminnan myynnistä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa rekisteröidyn sijoituspalveluyhtiön Audley Capital Advisors LLP:n kanssa. Samassa yhteydessä Suomen valtion kokonaan omistama erityisyhtiö Terrafame Oy on tehnyt investointisopimuksen Audley Capital Advisors LLP:n kanssa. Sopimusten tarkoituksena on jatkaa Sotkamon kaivoksen toimintaa järjestelyn myötä perustettavan uuden kaivosyhtiön toimesta. Järjestelyn toteutuminen ja kaivostoiminnan uudelleenkäynnistyminen uudessa kaivosyhtiössä edellyttää vielä useita toimenpiteitä, kuten tarvittavien viranomaislupien sekä sitovan rahoituksen varmistumista. Järjestelyn odotetaan toteutuvan kesällä 2015, mihin saakka konkurssipesä jatkaa kaivoksen liiketoimintaa. Yhtiö ilmoitti 12.3.2015, että Sotkamon kaivostoimintojen myyntiprosessi oli edennyt odotetussa järjestyksessä, ja julkistettu ehdollinen sopimus kaivostoimintojen luovutuksesta mahdollistaa varsinaisten keskustelujen aloittamisen Talvivaaran mahdollisesta roolista Sotkamon kaivostoiminnan tulevaisuudessa.

Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyyn määrätty selvittäjä jätti täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015. Selvittäjän täydennetty saneerausohjelmaehdotus perustuu 30.9.2014 päivätyssä, alkuperäisessä saneerausohjelmaehdotuksessa esitellylle suunnitelmalle. Kaivoksen liiketoiminta myydään uudelle yhtiölle, jonka kanssa Talvivaaralla tulee olla riittävä omistukseen, operointiin tai muuhun taloudelliseen yhteistyöhön perustuva toiminnallinen yhteys.

Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 513 miljoonaa euroa, joista etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 508 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei sisällä viimesijaista velkaa. Yhtiöllä on lisäksi noin 8 miljoonaa euroa vierasvelkavakuuden antamiseen liittyvää vastuuta. Selvittäjä esitti, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen. Yllä mainittuun saneerausvelkojen kokonaismäärään sisältyy myös noin 31,9 miljoonaa euroa ehdollista saneerausvelkaa, joka muodostuu pääasiassa vastasitoumuksesta, jonka Yhtiö on antanut Atradius Credit Insurance N.V:n Kainuun ELY-keskuksen hyväksi antaman takausvakuutuksen vakuudeksi. Takausvakuutus liittyy Talvivaara Sotkamon tiettyjen ympäristöluvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

Saneerausohjelman kesto olisi yksi maksuerä. Saneerausvelkojille suoritettavan 1 prosentin saneeraussuorituksen ja muiden ohjelmaehdotuksessa Yhtiötä velvoittavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen Talvivaaraa ei koskisi enää jatkossa saneerauslaissa määrätty, ohjelman toteuttamisen aikaa koskeva osingonjakokielto.

Selvittäjän arvion mukaan edellä esitettyjen velkajärjestelykeinojen suorittamisen jälkeen – ja olettaen, että kukaan saneerausvelkojista ei käyttäisi ohjelmaehdotukseen sisältyvää vaihto-oikeuttaan – Yhtiön taseeseen jäisi noin 25,1 miljoonaa euroa velkaa, josta menettelyn aikaista velkaa olisi noin 12,5 miljoonaa euroa ja leikattua saneerausvelkaa ja muuta vastuuta noin 12,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät kaikkien seuraavien edellytysten täyttymistä:

Talvivaara onnistuu neuvottelemaan kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä ostaneen tahon kanssa sopimuksen, jonka perusteella:
Talvivaara saa riittävän kassavirran kattamaan liiketoimintansa kulut, mikäli Yhtiön muut varat tai muuten kertyvä kassavirta ei ole riittävä tällaisten kulujen kattamiseen; ja
Talvivaaralla on oikeus riittävällä investoinnilla saada merkittävä vähemmistöosuus kaivosliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, tai osapuolet toteuttavat muun taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen;
 
Talvivaaran yhtiökokous:
hyväksyy kaikille etuoikeudettomille saneerausvelkojille tarjottavan mahdollisuuden vaihtaa etuoikeudeton saneerausvelkansa kokonaisuudessaan (mutta ei osittain) Yhtiön osakkeisiin huomioiden kuitenkin mahdolliset ulkomaisten arvopaperilakien asettamat rajoitteet tai kiellot, jotka tekisivät vaihtomahdollisuuden tarjoamisen jollekin ulkomaiselle velkojalle joko lainvastaiseksi tai kohtuuttoman hankalaksi toteuttaa. Kaikkien etuoikeudettomien saneerausvelkojien käyttäessä tällaista oikeuttaan Yhtiön nykyomistajien omistusosuus laimenisi 70 %:ia. Vaihdon osakekohtainen merkintähinta olisi siten 0,1144 EUR/osake; ja
toteuttaa tai valtuuttaa Yhtiön hallituksen toteuttamaan sellaisen rahoitusjärjestelyn (esimerkiksi osakeanti, velkakirjalaina tai muu rahoitusinstrumentti), jolla kerätään tarvittava määrä varoja edellä kohdassa a) 2. mainitun järjestelyn toteuttamiseksi ja/tai jäljellä olevien saneerausvelkojen maksamiseksi sekä muiden mahdollisten vastuiden kattamiseksi siltä osin, kun Yhtiön muut varat eivät tällaiseen tarkoitukseen riitä;
 
Menettely saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi on kohdan b) 1. mukaisesti toteutettu ja uudet osakkeet on kirjattu kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden tai muun Yhtiön osakkeisiin oikeuttavan instrumentin liikkeeseen laskeminen, jotka kuuluvat niiden rahoituskeinojen joukkoon, joiden toteuttaminen on asetettu saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon edellytykseksi, voisivat täyteen merkittynä, järjestelyllä kerättävien varojen määrästä riippuen, laimentaa olemassa olevien omistajien omistusosuutta merkittävästi.

Sen lisäksi mitä saneerausohjelman ja velkajärjestelyn raukeamisesta on laissa säädetty, mikäli määritellyt voimaantulon erityisehdot eivät ole täyttyneet 13.3.2017 mennessä, selvittäjä tulee tekemään käräjäoikeudelle vaatimuksen saneerausmenettelyn keskeyttämiseksi. Lisäksi saneerausohjelmaehdotus sisälsi erityisehdon, jonka perusteella saneerausvelkojen maksamiseen tarvittavien varojen tulee olla Yhtiön käytössä kahden vuoden kuluessa ohjelman vahvistamisesta velkajärjestelyjen raukeamisen uhalla.

Talvivaaralla oli yrityssaneerausmenettelyn velallisena saneerausmenettelyn velkojien kanssa yhtäläinen oikeus antaa lausuma täydennetystä ohjelmaehdotuksesta sekä esittää siihen muutosehdotuksia Espoon käräjäoikeuden asettamaan määräpäivään, 27.3.2015, mennessä. Yhtiö ei jättänyt asiassa lausumaa.

Espoon käräjäoikeus antoi 14.4.2015 päätöksen yrityksen saneerauksesta annetun lain 76 §:n mukaisen velkojien äänestysmenettelyn käynnistämisestä Yhtiö saneerausohjelmaehdotukseen liittyen. Äänestysmenettelyn käynnistäminen antaa Yhtiön velkojille mahdollisuuden joko tukea tai vastustaa selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta. Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä.

Espoon käräjäoikeuden päätöksen mukaan äänestys päättyy 6.5.2015 klo 16.15 (Suomen aikaa) muiden paitsi vaihtovelkakirjalainan haltijoiden ja hallintarekisteröityjen joukkovelkakirjalainan haltijoiden osalta, joiden äänestysaika päättyy jo 4.5.2015 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Rahoitus ja kaupalliset järjestelyt

Sinkin tuotevirtasopimuksen päättäminen

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ilmoitti 30.3.2015 Nyrstarille, ettei se sitoudu sinkin tuotevirtasopimukseen eikä Keskeytyssopimukseen konkurssilain 3 luvun 8 §:n perusteella. Nyrstar on 9.4.2015 lähettänyt Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ilmoituksen, jossa se kiistää konkurssipesän oikeuden päättää sinkin tuotevirtasopimus sekä Keskeytyssopimus Talvivaara Sotkamon konkurssiin vedoten ja jossa se ilmoittaa, että kaikki Talvivaara Sotkamon Sopimukseen perustuvat velat ovat erääntyneet välittömästi maksettaviksi. Nyrstar antoi myös Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle sinkin tuotevirtasopimuksen mukaisen ilmoituksen 30 päivän määräajan alkamisesta, jonka kuluessa Talvivaara Sotkamon on sinkin tuotevirtasopimuksen mukaisena myyjänä pyrittävä korjaamaan lainan eräännyttämisperusteeksi (event of default) määritelty sopimusrikkomus uhalla että sinkin tuotevirtasopimus päättyy. Samanaikaisesti Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja Sopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa.

Yhtiötä ja Nyrstaria sitovassa, velkojien etuoikeusasemaa koskevassa intercreditor-sopimuksessa on asiaan liittyen kuitenkin määräys, jonka mukaan Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Koska paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkojat eivät tule saamaan täyttä suoritusta saatavilleen Talvivaara Sotkamon konkurssin ja Yhtiön saneerausmenettelyn vuoksi, Yhtiö ei näin ollen voi tehdä sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyvää suoritusta alisteisessa asemassa olevalle Nyrstarin saatavalle. Selvittäjä ei näin ollen sisällyttänyt Yhtiön antamaa takausta sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen vakuudeksi saneerausvelkoihin eikä menettelyn aikaisiin vastuisiin lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa.

Parhaimmassa etuoikeusasemassa olevien Luottolimiittisopimuksen velkojien agenttipankki ilmoitti 13.4.2015 Nyrstarille, Yhtiölle sekä Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle, että on olemassa Luottolimiittisopimuksessa määritelty eräännyttämisperuste (event of default), jonka johdosta kaikki takaajana olevan Yhtiön sekä velallisena olevan Talvivaara Sotkamon aiemmin sallitut maksusuoritukset ovat muuttuneet kielletyiksi.      

Riskit

Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät sen meneillään olevaan yrityssaneerausprosessiin, rahoitukseen ja toiminnan jatkuvuuteen (going concern):

Jos riittävää rahoituksen kokonaisratkaisua Talvivaaran liiketoiminnan jatkumiseksi ei saavuteta, Talvivaaran saneerausohjelmaa ei ehkä hyväksytä ja toteuteta ja osakkeenomistajat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Talvivaaralle ehdotetun saneerausohjelman hyväksynnän ja toteutuksen ehtona on muun muassa, että (i) tarvittava määrä velkojia on äänestänyt selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksen puolesta, (ii) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät velkojille tarjottavan mahdollisuuden konvertoida etuoikeudettomat saneerausvelkansa Yhtiön osakkeiksi sekä järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Tämän tiedotteen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Jos saneerausohjelmaa ei hyväksytä eikä toteuteta, Yhtiö voi joutua hakeutumaan konkurssiin ja sen johdosta osakkeenomistajat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Jos Talvivaaran yrityssaneerausmenettely ei toteudu suunnitellusti, osakkeenomistajat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiölle ehdotettu saneerausohjelma hyväksytään tai että se lopulta saadaan toteutetuksi suunnitellulla tavalla. Yrityssaneeraus voi päättyä ennenaikaisesti useasta syystä, muun muassa saneerausohjelman loppuun saattamiseen ja täytäntöönpanoon riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena esimerkiksi siinä tapauksessa että Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesän välinen palvelu- ja vuokrasopimus päättyy, tai Yhtiö saa sen kuluihin nähden riittämättömät tulot konkurssipesälle tai kokonaan uudelle kaivostoimintaa harjoittavalle yhtiölle myytävistä palveluista. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Yhtiön epäonnistuminen lopullisen selvyyden saavuttamisessa sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta voi haitata tai jopa estää Yhtiön pyrkimykset uuden rahoituksen hankkimiseksi saneerausohjelman voimaan saattamisen ehtojen täyttämiseksi

Vaikka Yhtiö jakaa selvittäjän käsityksen sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta ja pitää käsitystä perusteltuna, ei ole varmuutta siitä, että toimivaltainen tuomioistuin tai muu riidanratkaisuelin päätyisi samaan lopputulokseen, jos Nyrstar päättäisi ryhtyä oikeustoimiin riitauttaakseen Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen. Edelleen, vaikka Nyrstar ei ryhtyisi tällaisiin oikeustoimiin, asiaan liittyvät epävarmuudet vaikuttaisivat Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja, joita tarvitaan saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja ohjelman voimaan saattamiseksi.

Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojen konvertointimahdollisuus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen

Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojen konvertointimahdollisuus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon etuoikeudettomia saneerausvelkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi osakekohtaisella vaihtosuhteella EUR 0,1144 sekä siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä.

Siinä tapauksessa, että Talvivaara hankkii vähemmistöosuuden Sotkamon kaivosliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, Sotkamon kaivos ei välttämättä pysty voittamaan kaikkia kaivoksen toimintaan, ympäristöasioihin ja muihin seikkoihin liittyviä haasteita ja osakkeenomistajat saattavat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Talvivaara on kohdannut monenlaisia haasteita vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen kaivostoiminnan käynnistämisen jälkeen. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa kaivoksen tuotantoon liittyvät operatiiviset haasteet, ympäristöasiat sekä oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt koskien Talvivaara Sotkamoa ja tiettyjä Talvivaaran johdon jäseniä. Ei myöskään ole olemassa mitään varmuutta siitä, että Talvivaaran saatavilla mahdollisesti oleva rahoitus olisi riittävä Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajamiseksi tai että tuotanto kääntyisi ikinä kannattavaksi. Näin ollen vaikka Talvivaara onnistuisi hankkimaan riittävän rahoituksen osallistuakseen Talvivaara Sotkamon kaivostoimintojen hankintaan ja vaikka Talvivaaran saneerausohjelma hyväksyttäisiin ja toteutettaisiin, osakkeenomistajat voivat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Taloudellinen raportointi

Talvivaara sai 11.2.2015 Finanssivalvonnalta poikkeusluvan 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisen lykkäämiseksi siten, että ne julkaistaan viimeistään 30.4.2015. Poikkeuslupa myönnettiin sillä edellytyksellä, että Yhtiö julkaisee viimeistään 28.2.2015 arvopaperimarkkinalain 7 luvun 14 §:ssä tarkoitettua johdon osavuotista selvitystä vastaavat tiedot sekä muut julkistamishetkellä saatavilla olevat tiedot toiminnan jatkuvuudesta ja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin vaikutuksista Yhtiön toimintaan. Yhtiö julkaisi yllä mainitun katsauksen operatiivisesta ja taloudellisesta tilanteestaan ja niiden kehittymisestä 27.2.2015.

Kuten Yhtiö ilmoitti 30.4.2015, Talvivaaran tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen (non-going concern). Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin.

Oikeudelliset prosessit

Kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesipäästöihin liittyvä syyteharkinta

Syyteharkinnan perusteella, joka liittyi Talvivaara Sotkamon marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneisiin kipsisakka-altaan vuotoihin sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempiin kaivoksen natrium-, sulfaatti – ja mangaanipäästöihin, syyttäjä päätti nostaa syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, nimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Syyttäjä päätti 11.2.2015 nostaa syytteen toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan Talvivaara Sotkamon metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamiseen avolouhokseen 19.12.2013-31.1.2014 välisenä aikana liittyneen esitutkinnan perusteella. Poliisi lievensi rikosnimikettä suoritetun esitutkinnan aikana ympäristörikkomukseksi, mutta syyttäjä muutti rikosnimikkeen haastehakemuksessaan takaisin ympäristön turmelemiseksi. Syyttäjä pyysi käräjäoikeutta käsittelemään asian yhdessä kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesistöpäästöihin liittyvän asian kanssa.

Yhtiö ei jaa syyttäjän näkemystä syytekynnyksen ylittymisestä. Yhtiö pitää kuitenkin tervetulleena sitä, että asian faktat ja Yhtiön silloiset toimintaolosuhteet tullaan käsittelemään avoimessa tuomioistuinprosessissa.

Talvivaaran tiedottamiskäytäntöjä koskeva esitutkinta

28.4.2015, Talvivaara vahvisti, että muutamia entisiä ja nykyisiä Talvivaaran hallituksen ja johdon jäseniä on kuultu tai tullaan kuulemaan Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Talvivaara uskoo, että käynnissä oleva esitutkinta osoittaa Yhtiön tiedottamiskäytäntöjen olevan kaikilta osin asianmukaisia ja korostaa, että sen tiedottamiskäytäntöjä on jo aiemmin käyty laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa. Mikään Finanssivalvonnan suorittamista tutkimuksista ei ole antanut aihetta hallinnollisiin seuraamuksiin tai muihin Finanssivalvonnan valvontatoimenpiteisiin.

Henkilöstö

Talvivaaran henkilöstömäärä väheni 53:sta vuoden 2015 alussa 50:een tämän tiedotteen julkaisupäivänä.

Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi analyyttiset laboratoriopalvelut, biokasaliuotus ja muut tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta ja viestintä. Organisaatio on aiemmin tuottanut toiminnan kannalta kriittisiä palveluja Talvivaara Sotkamolle ja jatkaa samojen palvelujen tuottamista Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle kuten Yhtiö ja konkurssipesä ovat sopineet.

Muutoksia Yhtiön johdossa

Yhtiö ilmoitti 30.10.2014, että Saila Miettinen-Lähde, joka oli toiminut Yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2005 sekä varatoimitusjohtajana vuodesta 2012, oli päättänyt jättää Yhtiön. Saila Miettinen-Lähteen työskentelyvelvoite päättyi 31.1.2015.

Valmistautuakseen Saila Miettinen-Lähteen lähtöön Yhtiön nimitti kaupallisen johtajan Pekka Erkinheimon varatoimitusjohtajaksi samana päivänä. Talousosasto on raportoinut Erkinheimolle 1.2.2015 alkaen.

Markkinaympäristö

Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena ja konsernin hajottua tältä osin Yhtiöllä ei ole riskiä nikkelin tai muiden raaka-aineiden markkinahintojen tai valuuttakurssien suhteen. Talvivaaran tulot perustuvat tällä hetkellä Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesän välisiin palvelu- ja vuokrasopimuksiin kuten muualla tässä tiedotteessa on kuvattu.

Lyhyen aikavälin näkymät

Talvivaara jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia kaivoksen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä tai varmistaakseen toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Tällä hetkellä Yhtiö rahoittaa toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän välille solmitun sopimuksen mukaisesti. Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen sekä tarvittavien suunniteltujen rahoitusratkaisujen loppuunsaattamisen ajoitus ja laajuus. Vaikka selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausohjelmassa asetettujen ohjelman voimaantulon edellytysten täyttämiseen, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa.

Kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien. Kuten Finanssivalvonta Talvivaaran tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsausta koskevassa poikkeuslupa-päätöksessään 24.11.2014 totesi, kaupankäynnin jatkamisen edellytyksenä oleva luotettava osakkeen hinnanmuodostus ei täyty ennen kuin Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvät epävarmuustekijät on ratkaistu ja toiminnan jatkuvuudesta ja Yhtiön taloudellisesta asemasta on julkaistu riittävät tiedot.

30.4.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 15:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+n+johdon+osavuotinen+selvitys+ajalta+1+1+2015+30+4+2015+HUG1917578.html

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
30.4.2015
 

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tilintarkastaja on antanut seuraavan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 yhtiökokoukselle:

Tilintarkastuskertomus

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokoukselle

Meidät on valittu tilintarkastamaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
                     
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavan tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle -kappaleessa kuvatusta seikasta johtuen emme kuitenkaan ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle

Kuten tilinpäätöksen liitetiedossa 2 “Tilinpäätöksen laatimisperusta ja toiminnan jatkuvuus” ja liitetiedossa 5 “Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut” esitetään, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on antanut noin 203,4 miljoonan euron määräisen takauksen. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on laatinut tilinpäätöksensä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen mukaisesti ja esittänyt takausvastuun kokonaisuudessaan varauksena taseessa.

Kuten liitetiedoissa 2 ja 5 esitetään, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneerauksen selvittäjä toteaa, että Yhtiö ei muista rahoitussopimuksista ja takauksen huonomman etuoikeusaseman luonteesta johtuen voi tehdä velkojalle mitään suorituksia takausvastuuseen liittyen.

Emme pystyneet todentamaan, onko takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ole.

Lausunnon antamatta jättäminen

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle -kappaleessa kuvatun seikan merkittävyydestä johtuen emme ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen emme anna lausuntoa tilinpäätöksestä emmekä toimintakertomuksesta.

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 2015

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Juha Wahlroos
KHT

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 15:24 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Talvivaaran+tilintarkastuskertomus+tilikaudelta+1+1+31+12+2014+HUG1917566.html

Talvivaara on julkistanut hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaara on julkistanut hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
30.4.2015
 
 

Talvivaara on julkistanut hallituksen toimintakertomuksen,tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara”) on julkistanut hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014. Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Talvivaaran internetsivuilla osoitteessa: www.talvivaara.com/talousraportit.

Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh. 020 71 29 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 15:21 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Talvivaara+on+julkistanut+hallituksen+toimintakertomuksen+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+ja+selvityksen+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+tilikaudelta+2014+HUG1917448.html

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
30.4.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaara Sotkamo Oy hakeutui konkurssiin 6.11.2014
Velkojien äänestysmenettely Talvivaaran yrityssaneerausohjelmaehdotuksesta käynnissä

Keskeiset tapahtumat 2014

Talvivaara Sotkamon Oy:n (“Talvivaara Sotkamo”) 6.11.2014 tapahtuneen konkurssin seurauksena Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) ei ole ollut määräysvaltaa Sotkamon kaivoksen toimintaan eikä se näin ollen voi enää raportoida Sotkamon kaivoksen toiminnan tilanteesta tai kehittymisestä
Kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä keskeytettiin 6.11.2014. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tilinpäätöksen julkaisupäivämääränä 30.4.2015
Yhtiön tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen (non-going concern). Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin
Talvivaara Sotkamon konkurssin jälkeen Talvivaara on rahoittanut ja rahoittaa edelleen toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän välille 19.11.2014 solmitun sopimuksen mukaisesti
Talvivaara asetti 19.12.2014 toimimattomat tytäryhtiönsä selvitystilaan ja konvertoi kaikki saatavansa näistä tytäryhtiöistä omaksi pääomaksi ja tytäryhtiöt alaskirjasivat kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä. Näiden toimien ja Yhtiön ulkomaisen tytäryhtiön koko osakekannan myymisen jälkeen 30.12.2014 Yhtiön suunnitelma tulla ainoaksi raportoivaksi yhtiöksi toteutui
Talvivaaran 12.6.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen seurauksena Yhtiön osakkeen noteeraus Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen virallisella listalla päättyi 14.7.2014
Yhtiö takaajana ja Talvivaara Sotkamo solmivat 1.4.2014 laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen Nyrstarin Sales and Marketing AG:n kanssa. Sopimuksen mukaan Nyrstar myönsi Talvivaaralle enintään 20 miljoonan euron lainan, joka mahdollisti Talvivaara-konsernin prosessin, jossa konserni haki potentiaalisia sijoittajia pidemmän aikavälin rahoitusratkaisuun konsernille
Raportoitu liiketappio 702,6 miljoonaa euroa

Keskeiset tapahtumat 2015 tilinpäätöstiedotteen päivämäärään asti

Talvivaara jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia kaivoksen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä tai varmistaakseen toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen
Selvittäjä jätti Yhtiön täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015. Siinä ehdotetaan, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen.
Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät useiden edellytysten täyttymistä mukaan lukien sen, että Talvivaara onnistuu neuvottelemaan kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä ostaneen tahon kanssa sopimuksen, jonka perusteella Talvivaara saa riittävän kassavirran kattamaan liiketoimintansa kulut ja että Talvivaaralla on oikeus riittävällä investoinnilla saada merkittävä vähemmistöosuus Sotkamon kaivosliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, tai Talvivaara toteuttaa muun taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän 30.3.2015 antaman irtisanomisilmoituksen jälkeen Nyrstar kiisti konkurssipesän oikeuden päättää sinkin tuotevirtasopimus tai sinkin tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimus. Samanaikaisesti Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Aiemmasta velkojien etuoikeusasemaa koskevista intercreditor-sopimuksista johtuen Yhtiön takausvastuun sisältö on epäselvä
Espoon käräjäoikeus käynnisti 14.4.2015 velkojien äänestysmenettelyn Yhtiö saneerausohjelmaehdotukseen liittyen. Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä. Äänestys päättyy 6.5.2015

Toimitusjohtaja Pekka Perä: “Kovasta työstä, teknisestä edistymisestä ja Talvivaaran intensiivisistä neuvotteluista huolimatta Yhtiöllä ei ollut marraskuussa 2014 muuta vaihtoehtoa kuin hakea operatiivinen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy konkurssiin. Tämän seurauksena Yhtiön liiketoiminnan luonne muuttui olennaisesti maailmaluokan kaivoksen operoinnista tuotantolaitteiden vuokraamiseen ja palvelujen myymiseen konkurssipesälle. Yrityssaneerausmenettely oli aloitettu sekä Yhtiössä että operatiivisessa tytäryhtiössä vuoden 2013 lopulla, mutta järjestelyjen monimutkaisuudesta ja heikoista raaka-ainemarkkinoista johtuen Yhtiö ja selvittäjä eivät löytäneet riittävän ajoissa ratkaisua toiminnan jatkamisen rahoittamiseksi.

Uudessa tilanteessa tuotantoyhtiön konkurssin jälkeen, Yhtiö ja konkurssipesä allekirjoittivat vuokra- vai ja palvelusopimukset. Sopimuksilla varmistettiin, että konkurssipesä sai käyttöönsä Yhtiön tietotaidon ja tarvittavat laitteistot ja että Yhtiö voi jatkaa osakkeenomistajiensa, velkojiensa ja työntekijöidensä kannalta parhaan ratkaisun etsimistä.

Yksi suurimmista esteistä uusien sijoittajien löytymiselle oli ympäristölupien tilanne, kun olemassa olevat luvat eivät sallineet kaivoksen operoimista ympäristöturvallisella tavalla. Huhtikuussa 2014 saatu uusi ympäristölupapäätös teki tilanteen uudelleenrahoitukselle vielä vaikeammaksi. Yhtiö odotti koko vuoden saavansa hallinto-oikeudelta ratkaisun kesäkuussa 2013 jätettyihin vesien johtamislupaa koskeviin valituksiin, vain saadakseen lähes puolentoista vuoden odotuksen jälkeen tietää, että hallinto-oikeus aikoo yhdistää näiden valitusten käsittelyn uuden, 12 kuukautta myöhemmin saadun ympäristöluvan valitusten käsittelyn kanssa. Tämä heikensi olennaisesti Yhtiön uudelleenrahoitusmahdollisuuksia.

Talvivaara oli koko katsauskauden ajan voimakkaan julkisen mielenkiinnon kohteena ja uutisoinnista puuttunut suhteellisuudentaju oli silmiinpistävää, kuten aiemminkin. Epäilemättä tällä vääristyneellä julkisuudella oli merkittäviä vaikutuksia sijoittajiin, viranomaisiin ja poliitikkoihin.

Toimintaan perehtyneillä tahoilla ei ollut epäilyksiä operaation toimivuudesta, ja metallien talteenottolaitoksen menestyksekäs käyttö osoitti, että aiemmin kohdatut tuotannon ylösajon ongelmat oli ratkaistu. Saavutetut yli 90 prosentin käyntiasteet osoittivat oppimiskäyrän. Katsauskauden ajan tuotantoyhtiön konkurssiin asti vesienhallintaa toteutettiin tehokkaasti ja vastuullisesti erittäin haasteellisissa olosuhteissa.

Vuoden 2014 vaikeuksista huolimatta henkilöstö osoitti jälleen kerran sisukkuutensa ja omistautumisensa Talvivaaralle, mistä kiitän heitä vilpittömästi. Yhtiön hallitus ja johto ovat olleet joka suunnalta tulleen valtavan paineen alla, mutta he ovat siitä huolimatta järkevästi ja sitkeästi pyrkineet kaikkien Talvivaaran sidosryhmien kannalta parhaaseen pitkän tähtäimen ratkaisuun. Monet elinkelpoisen tulevaisuuden kannalta avainasemassa olevat tekijät eivät ole Yhtiön hallinnassa, mutta kaikki mahdollisuudet on tutkittu ja tullaan tutkimaan.”

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

TalvivaaraN toimintaKATSAUS 2014

Johdanto
Talvivaara Sotkamo Oy:n (“Talvivaara Sotkamo”) konkurssin julkistamisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tilinpäätöksen julkaisupäivämääränä 30.4.2015.

Talvivaara on ollut yrityssaneerauksessa koko katsauskauden ajan 1.1. – 31.12.2014. Yrityssaneeraus jatkuu Yhtiön tilinpäätöksen julkaisupäivämääränä 30.4.2015.

Talvivaaran tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Kuten vuoden 2014 tilinpäätöksessä on tarkemmin kuvattu, valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin.

Tällä hetkellä Yhtiö rahoittaa toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ja pyrkii toistaiseksi tavoitteeseensa varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia kaivoksen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen.

Operatiivinen katsaus
Talvivaara Sotkamon 6.11.2014 tapahtuneen konkurssin seurauksena Talvivaaralla ei ole määräysvaltaa Sotkamon kaivoksen toimintaan eikä se näin ollen voi enää raportoida Sotkamon kaivoksen toiminnan tilanteesta tai kehittymisestä esimerkiksi tuotannon tasoon tai vesienhallintaan liittyen.

Ennen konkurssia Talvivaara-konsernin toiminnot kattoivat Talvivaaran kaivoksen, jonka toiminnasta vastasi pääasiassa Talvivaara Sotkamo, sekä laajan kirjon tukifunktioita ja asiantuntijapalveluita, joita Yhtiö tuotti. Läpi Yhtiön historian sen henkilöstöön on kuulunut suurin osa konsernin johdosta ja päällikkötason resursseista, minkä vuoksi se on tarjonnut operatiiviselle tytäryhtiölleen mm. hallinnollisia, talous-, viestintä-, teknisiä, laboratorio-, kaupallisia, juridisia ja kestävään kehitykseen liittyviä palveluita sovittuja palkkioita vastaan. Lisäksi Yhtiö omistaa kalkin käsittelylaitoksen ja sen yhteyteen kuuluvan materiaalin vastaanottoaseman, jotka ovat tuotannon ja vesienhallinnan kannalta kriittisiä laitteistoja ja joita Yhtiö on vuokrannut Talvivaara Sotkamolle vuodesta 2009.

Ympäristöriskien minimoimiseksi, käynnissä olevan tuotannon edesauttamiseksi sekä kaivoksen liiketoiminnan myyntiprosessin edistämiseksi Talvivaara ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ovat sopineet, että Yhtiö jatkaa palveluiden tarjoamista ja laitteistojen vuokraamista konkurssipesälle. Tämän johdosta osapuolet ovat 19.11.2014 allekirjoittaneet hallinto- ja laboratoriopalveluita sekä kalkin käsittelylaitoksen ja materiaalin vastaanottoaseman vuokrausta koskevat sopimukset. Sopimukset kattavat ne henkilöresurssit ja laitteistot, jotka ovat saatavilla ja jotka ovat kriittisiä Sotkamon kaivoksen ympäristö- ja työturvallisen toiminnan kannalta. Sopimukset myös määrittävät sovitut hinnat tarjotuille palveluille. Henkilöresurssien käytöstä laskutetaan sovittujen tuntihintojen mukaisesti, palveluiden tuottamisessa syntyneet kulut laskutetaan kustannusten mukaisesti lisättynä hallinnollisella palkkiolla, ja kalkin käsittelylaitokselle on sovittu kuukausittainen vuokra. Uudet sopimukset ovat pitkälti samansisältöiset kuin aiemmat, Talvivaaran ja Talvivaara Sotkamon välillä voimassa olleet sopimukset joitakin Talvivaara Sotkamon konkurssin myötä muuttuneesta tilanteesta johtuvia muutoksia lukuun ottamatta.

Yhtiö päätti 19.12.2014 asettaa toimimattomat tytäryhtiönsä Talvivaara Exploration Oy:n, Talvivaara Infrastructure Oy:n, Bream Lake Energy Oy:n ja Talvivaara Management Oy:n selvitystilaan. Ennen päätöstä selvitystilaan asettamisesta Talvivaara konvertoi kaikki saatavansa näistä tytäryhtiöistä omaksi pääomaksi, ja tytäryhtiöt alaskirjasivat kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä. Lisäksi Talvivaara möi Ruotsiin perustetun tytäryhtiönsä Hyena Holding AB:n koko osakekannan 30.12.2014 Yhtiön johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomalle taholle nimellisellä kauppahinnalla, joka perustui Hyena Holding AB:n myyntihetkellä olevien kassavarojen määrään. Tytäryhtiöiden selvitystilaan asettaminen ja Hyena Holding AB:n osakkeiden myynti ovat osa Yhtiön suunnitelmaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi niin, että ainoaksi raportoivaksi yhtiöksi jää Talvivaara. Tämän seurauksena Yhtiön IFRS-standardien mukaisesti laadittu tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta kattaa ainoastaan Yhtiön, eikä siihen enää sisälly entisen Talvivaara-konsernin konsernitilinpäätöstietoja.

Talvivaaran yhtiökokous päätti 12.6.2014 valtuuttaa Yhtiön hallituksen hakemaan Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisena toimivalta rahoitusmenettelyviranomaiselta liikkeeseen laskemiensa osakkeiden listauksen lopettamista Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen virallisella listalla ja kyseisten osakkeiden kaupankäynnin lopettamista London Stock Exchange plc:n listattujen arvopaperien päämarkkinoilla. Yhtiön osakkeen noteeraus Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen virallisella listalla päättyi 14.7.2014.

Taloudellinen katsaus
Taloudellinen tulos
Vuoden 2014 liiketappio oli -702,6 miljoonaa euroa (2013: -697,8 miljoonaa euroa), joka johtui pääasiassa Talvivaara Sotkamon 6.11.2014 tapahtuneen konkurssin sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen johdosta tehdyistä alaskirjauksista ja varauksista. Tytäryhtiö-osakkeiden arvoon tehtiin vuoden 2014 lopussa -470,6 miljoonan euron suuruinen alaskirjaus. Lisäksi Yhtiö teki varauksen mahdollisesta takausvastuustaan Nyrstaria kohtaan 203,4 miljoonan euron suuruiseen päättymismaksuun liittyen sekä alaskirjasi Talvivaara Sotkamolta olevan 24,9 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman saatavan, jotka kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahoitustuotot vuodelta 2014 olivat 37,5 miljoonaa euroa (2013: 40,9 miljoonaa euroa) ja ne koostuivat pääasiassa talletusten ja saatavien korosta. Rahoituskulut olivat -109,7 miljoonaa euroa (2013: -48 miljoonaa euroa) koostuen pääasiassa omavelkaisesta takausvastuusta Talvivaara Sotkamon veloista Finnveralle ja Nyrstarille sekä koroista ja lainanhoitokuluista.

Vuoden 2014 tappio oli -774,9 miljoonaa euroa (2013: -709,1 miljoonaa euroa) heijastellen tehtyjä arvonalennuksia, alaskirjauksia ja varauksia, jotka johtuivat Talvivaara Sotkamon konkurssista sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen käyttämisestä. Osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (2013: -0,50 euroa). 

Maksuvalmius
Talvivaara-konsernin rahat ja pankkisaamiset 1.1.2014 olivat 5,9 miljoonaa euroa. Silloisen kassan, nikkelin ja koboltin myynnistä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle saatujen tulojen sekä sinkkitoimitusten myötä Nyrstar Sales and Marketing AG:lta (“Nyrstar”) nostetun lainan avulla konserni kykeni jatkamaan toimintaansa 6.11.2014 asti. Tuolloin eri sidosryhmien, potentiaalisten uusien sijoittajien ja Suomen valtion kanssa käytyjen intensiivisten neuvottelujen jälkeen Talvivaaran tietoon saatettiin, että Talvivaara Sotkamon tarvitsemaa välitöntä käyttöpääomarahoitusta ei ollut saatavissa vaaditussa aikataulussa. Tämän seurauksena Talvivaara Sotkamon hallitus päätti hakea Talvivaara Sotkamon konkurssiin. Hakemus jätettiin yhdessä Talvivaara Sotkamon yrityssaneerauksen selvittäjän kanssa, ja Espoon käräjäoikeus asetti yhtiön konkurssiin samana päivänä.

Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena Yhtiö on kirjannut luottotappioiksi Talvivaara Sotkamolta olleet 31,5 miljoonan euron myyntisaatavat, jotka sisälsivät 5,6 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Yhtiö haki ja sai kyseisen arvonlisäveron palautuksen.

Yhtiö rahoittaa tällä hetkellä päivittäistä toimintaansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle.

Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 31.12.2014 olivat 5,3 miljoonaa euroa.  

Rahoitus
Yhtiö takaajana sekä Talvivaara Sotkamo Oy solmivat 1.4.2014 laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen (‘Keskeytyssopimus’) Nyrstar Sales and Marketing AG:n (“Nyrstar”) kanssa. Sopimuksen mukaan Nyrstar myönsi Talvivaaralle enintään 20 miljoonan euron lainan, joka voitiin nostaa useassa erässä. Kunkin lainaerän suuruus määräytyi suhteessa Talvivaara Sotkamon alkuperäisen helmikuussa 2010 solmitun tuotevirtasopimuksen mukaisesti toimittamaan sinkkirikasteen määrään. 

Lyhyellä aikavälillä Keskeytyssopimus mahdollisti Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyiden jatkumisen sekä prosessin, jonka myötä Talvivaara-konserni haki potentiaalisia sijoittajia pidemmän aikavälin kokonaisrahoitukseen konsernille.

Nyrstarin velvollisuus antaa Talvivaaralle rahoitusta lainasopimuksen mukaisesti lakkaisi, kun ensimmäinen seuraavista ehdoista täyttyisi: lainan kokonaismäärä yhdessä kertyneen koron kanssa ylittäisi 20 miljoonaa euroa tai väliaikainen tuotevirtasopimuksen keskeytys alkaisi. Ennen Talvivaara Sotkamon konkurssia Talvivaara Sotkamo oli nostanut 12,8 miljoonaa euroa Nyrstarin myöntämästä lainasta (mukaan lukien lokakuun loppuun 2014 laskettu korko).

Oma pääoma
Talvivaara Sotkamon konkurssin vuoksi Yhtiö on alaskirjannut kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamolta sekä omistamiensa Talvivaara Sotkamon osakkeiden arvon. Tämän seurauksena Yhtiön oma pääoma on menetetty. Talvivaaran hallitus on todennut oman pääoman menettämisen ja ilmoittanut sen kaupparekisteriin. Talvivaara totesi jo marraskuussa 2013 taloudellisen asemansa heikentymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi hakeutuen yrityssaneeraukseen. Yhtiön yrityssaneerausmenettely alkoi 29.11.2013 ja Talvivaaran yhtiökokous hyväksyi sen jatkamisen 12.6.2014.

Lisäksi on huomattava, että vaikka Yhtiön saneerausvelkoja leikattaisiinkin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti sen jäljelle jääviä vastuita pienemmät etuoikeudettomien velkojen 99%:n leikkauksen jälkeen ja vaikka kaikki etuoikeudettomat velat vaihdettaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakkeisiin. Lisätietoja Yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta annetaan liitetiedossa 1.     

Saneerausohjelmaehdotukseen perustuvat varaukset ja muut erät
Talvivaara on taannut laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen nojalla Talvivaara Sotkamon ja Nyrstarin vuonna 2010 solmimassa sinkin tuotevirtasopimuksessa määritetyn, noin 203,4 miljoonan euron suuruisen terminointimaksun. Nyrstarilla on oikeus vaatia Talvivaara Sotkamolta päättymismaksua tilanteessa, jossa sinkin tuotevirtasopimus päättyy ennenaikaisesti. Mikäli sinkin tuotevirtasopimus päätettäisiin, sopimuksen mukaan takaajana olevan Yhtiön vastuu päättymismaksun suorittamisesta erääntyisi 12 kuukautta Talvivaara Sotkamon konkurssiin asettamisen jälkeen. 31.12.2014 mennessä sinkin tuotevirtasopimusta ei ollut päätetty Talvivaara Sotkamon konkurssista huolimatta. Kuitenkin, kuten kappaleissa “Raportointiperusta – Going concern -periaatteen soveltamatta jättäminen” ja “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat” on selitetty, Yhtiö on kirjannut koko summan taseeseen varauksena Yhtiön takausvastuun käsittelyyn liittyvän epävarmuuden johdosta.

Lisäksi Talvivaara on antanut yrityskiinnityksen Talvivaara Sotkamon Finnveralta vuonna 2009 ja 2010 ottamien 58,7 miljoonan euron suuruisten (kertyneet korot mukaan lukien) lainojen vakuudeksi. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa. Vastuun kokonaismäärä koostuu kahdesta osasta: 50,7 miljoonan euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta sekä 8 miljoonan euron suuruisesta, vierasvelkavakuutena annetusta yrityskiinnityksestä. Selvittäjän lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa Yhtiön Finnveran hyväksi antamaan yrityskiinnitykseen perustuva vastuu on arvioitu 3,4 miljoonan euron suuruiseksi. Tämä vastuu perustuu Yrityssaneerauslain 3§:n 3 momenttiin, ja sitä käsitellään samalla tavoin kuin Yhtiön vakuusvelkoja. Koska Finnveran 8 miljoonan euron suuruinen vaade ei ole Yhtiön omaa velkaa, sitä ei ole huomioitu saneerausvelkana. Tämä vastuu on kuitenkin otettu huomioon laskettaessa vakuuksilla tai yrityskiinnityksellä turvatun velan määrää, ja sille tehdään suorituksia samoin perustein kuin Yhtiön muille vakuudella tai yrityskiinnityksellä turvatuille veloille. Sovelletusta raportointiperustasta johtuen (muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuva laadintaperiaate) Yhtiö on kuitenkin kirjannut 8 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan velaksi Yhtiön taseeseen.

Taseen ulkopuoliset ja ehdolliset vastuut
Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä (“Atradius”) otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä on tällä hetkellä 31,9 miljoonaa euroa. Ympäristöluvan mukaan vakuus on asetettava jätealueiden (kipsisakka-altaat, kasa-alueet) ennallistamisen vaatimia kustannuksia varten. Jätealueita arvioidaan ennallistettavan osin kaivoksen toiminnan aikana sitä mukaa kuin alueet ovat täynnä tai poistuvat käytöstä ja osin kaivoksen toiminnan päättymisen jälkeen osana alueen lopullista ennallistamista. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi Atradius. Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa.

Lisäksi on huomattava, että vaikka Yhtiön saneerausvelkoja leikattaisiinkin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti sen jäljelle jääviä vastuita pienemmät etuoikeudettomien velkojen 99%:n leikkauksen jälkeen ja vaikka kaikki etuoikeudettomat velat vaihdettaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakkeisiin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi sekä Yhtiöllä saneerausohjelman vahvistamishetkellä olevien sellaisten vastuiden kokonaismäärästä, joita ei yrityssaneerausmenettelyssä järjestellä. Lisätietoja Yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta annetaan liitetiedossa 1.           

Varat
Yhtiön taseessa 31.12.2014 aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 5,0 miljoonaa euroa (31.12.2013: 8,9 miljoonaa euroa) 3,1 miljoonan euron alaskirjausten jälkeen. Aineettomat omaisuuserät olivat 0,6 miljoonaa euroa (31.12.2013: 2,4 miljoonaa euroa) 1,7 miljoonan euron alaskirjausten jälkeen.

Fennovoima ydinvoimayhtiötä omistavien Majakkavoima Oy:n ja Katternö Kärnkraft Ab:n osakkeet, joiden arvo oli 7,2 miljoonaa euroa, alaskirjattiin kokonaisuudessaan, koska raportoidessaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella Yhtiö ei näe kyseisellä omistusosuudella olevan arvoa nykyisen liiketoimintansa puitteissa.

Talvivaara Sotkamon kaivoksella olevien rakennusten arvot kirjattiin kokonaisuudessaan alas, koska Yhtiö menetti määräysvallan rakennuksiin Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena annetusta kiinteistöpanttauksesta johtuen.

Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena Yhtiö on kirjannut luottotappioiksi Talvivaara Sotkamolta olleet noin 24,9 miljoonan euron myyntisaatavat.

Vuoden 2014 lopussa rahavarat olivat 5,3 miljoonaa euroa (31.12.2013 4,7 miljoonaa euroa).

Yrityssaneerausmenettely
Yhtiö ja Talvivaara Sotkamo hakeutuivat 15.11.2013 yrityssaneeraukseen jättämällä saneeraushakemukset Espoon käräjäoikeudelle. Espoon käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta yhtiön osalta 29.11.2013 ja Talvivaara Sotkamon osalta 17.12.2013. Espoon käräjäoikeus nimitti sekä Yhtiön että Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjäksi asianajaja Pekka Jaatisen asianajotoimisto Castrèn & Snellman Oy:stä.

Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, myöhempine muutoksineen) mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan organisoida ja järjestellä sekä yhtiön liiketoimintaa että sen velkoja. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin.

Selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on laatia yhteistyössä eri osapuolten kanssa saneerausohjelmaa koskeva ehdotus Espoon käräjäoikeuden asettamaan määräpäivään mennessä. Saneerausohjelman tärkeänä osana ovat velkojen maksua koskevat järjestelyt. Velkoja voidaan järjestellä seuraavilla tavoilla: (i) muuttamalla maksuaikataulua; (ii) kohdistamalla velallisen suorittamat maksut ensisijaisesti pääoman lyhentämiseen ja vasta sen jälkeen velkaan liittyviin kustannuksiin, kuten korkoihin; (iii) pienentämällä velkaan liittyviä kustannuksia, korkoprosentti mukaan lukien; sekä (iv) pienentämällä maksamattoman velan määrää. Saneerausmenettelyn aloittaminen ei tarkoita, että kaikki asianomaisen velallisen velat erääntyisivät maksettaviksi. Ne velat, joiden ei katsota olevan saneerausvelkoja, maksetaan alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

Talvivaaran ja Talvivaara Sotkamo Oy:n selvitykset yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta annettiin 14.4.2014. Selvittäjä katsoi selvityksessään, että Yhtiölle ja Talvivaara Sotkamolle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma, mikäli menettelynaikainen rahoitus sekä pitkän tähtäimen rahoitusratkaisu saavutetaan.

Selvittäjä jätti kumpaakin yhtiöitä koskeneet saneerausohjelmaehdotukset 30.9.2014. Talvivaara Sotkamoa koskevan saneerausohjelmaehdotuksen mukaan velkojille tehdään yksi maksusuoritus, jonka lisäksi velkojille jää oikeus lisäsuorituksiin. Talvivaaralle voidaan selvittäjän käsityksen mukaan laatia tavanomainen kahdeksan vuoden ohjelma, mikäli maksuohjelman aikainen rahoitus saadaan varmistettua. Kahden ensimmäisen vuoden aikana ei suoritettaisi maksuja velkojille. Velkojille tulevat maksusuoritukset tapahtuisivat siis vuosina 2017-2022 siten, että kahtena ensimmäisenä vuonna (2017-2018) velkojille suoritetaan kunakin vuotena 10 prosenttia ohjelman mukaisesti alennetusta pääomasta ja loppuvuosina (2019-2022) 20 prosenttia vuodessa. Talvivaaran vakuus- ja leasingvelkaa lyhennettäisiin saman aikataulun mukaisesti kuin vakuudetonta velkaa. Selvittäjä arvioi kaikista Talvivaara Sotkamon rahoituslaitosveloista (yhteensä 130 miljoonaa euroa) vakuusvelaksi 53 miljoonaa euroa rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen. Selvittäjä ehdotti, että tällaisesta vakuusvelasta suoritetaan realisaatiosaneerauksen toteuttamisen yhteydessä 21,9 miljoonaa euroa. Vakuusvelkojien ja liiketoiminnan kaupan osapuolten olisi sovittava erikseen siitä, miten loppuosa vakuudella turvatusta saneerausvelasta (31,1 miljoonaa euroa) suoritetaan.

Selvittäjä arvioi, että Talvivaaralla on 7,5 miljoonaa euroa yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ja 3 miljoonaa euroa muulla vakuudella turvattua rahoituslaitosvelkaa rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen. Selvittäjä esitti, että Talvivaara Sotkamon etuoikeudettomien velkojen pääomaa (yhteensä vähintään 956 miljoonaa euroa) leikataan 99 prosenttia ja Talvivaaran etuoikeudettomien velkojen pääomaa (yhteensä 478 miljoonaa euroa) 97 prosenttia. Kummankaan yhtiön viimesijaisille veloille ei tehtäisi suorituksia. Talvivaara Sotkamon ja Talvivaaran etuoikeudettomilla saneerausvelkojilla olisi mahdollisuus saada tietyin edellytyksin lisäsuorituksia. Lisäsuoritusvelvollisuus olisi voimassa kahdeksan vuotta.

Espoon käräjäoikeus päätti 2.10.2014 jatkaa selvittäjän 30.9.2014 jättämien Talvivaaran ja Talvivaara Sotkamon saneerausohjelmaehdotusten käsittelyä. Käräjäoikeus määräsi, että velkojien oli toimitettava ohjelmaehdotukseen merkittyjä saatavia koskevat väitteensä selvittäjälle 24.10.2014 mennessä. Selvittäjän oli puolestaan toimitettava Talvivaara Sotkamon suunnitellun liiketoiminnan kaupan aiheuttamat lisäykset ohjelmaehdotuksiin käräjäoikeudelle 2.12.2014 mennessä. Velkojilla oli tämän jälkeen vielä mahdollisuus antaa lausuma ohjelmaehdotuksesta 19.12.2014 mennessä.

Espoon käräjäoikeus myönsi 28.11.2014 selvittäjälle lisäaikaa täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen jättämiseen 30.1.2015 asti.

Raportointiperusta – Going concern -periaatteen soveltamatta jättäminen
Talvivaaran tilinpäätös tilikaudelta 2014 ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Talvivaara kuitenkin rahoittaa nykyistä toimintaansa tarjoamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteita Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle. Nämä sopimusjärjestelyt ovat auttaneet Yhtiötä suoriutumaan uusista velvoitteistaan niiden erääntyessä. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu tilinpäätöksessä valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että (i) tarvittava määrä velkojia on äänestänyt 13.3.2015 jätetyn selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksen puolesta, (ii) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät velkojille tarjottavan mahdollisuuden konvertoida etuoikeudettomat saneerausvelkansa Yhtiön osakkeiksi sekä järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön tilinpäätöksen päivämäärällä 29.4.2015 ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. 

Talvivaara Sotkamo on lisäksi nostanut Nyrstarilta 12,8 miljoonaa euroa lainaa (korot lokakuun 2014 loppuun asti mukaan lukien) 1.4.2014 allekirjoitetun Sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen osapuolia ovat Talvivaara, Talvivaara Sotkamo ja Nyrstar. Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on oikeus vaatia myönnetyn lainan tai sen osan sekä lainalle kertyneen koron välitöntä takaisin maksamista Talvivaara Sotkamolta tai sen lainan takaajana olevalta Talvivaaralta. Mikäli Nyrstar vaatisi Talvivaara Sotkamon nostaman ja Yhtiön takaaman 12,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei ehkä ole riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta lainan maksamiseksi.

Lisäksi Talvivaara on taannut Talvivaara Sotkamon ja Nyrstarin vuonna 2010 solmimassa sinkin tuotevirtasopimuksessa määritetyn, noin 203,4 miljoonan euron suuruisen päättymismaksun, jota Nyrstarilla on oikeus vaatia Talvivaara Sotkamolta tilanteessa, jossa sinkin tuotevirtasopimus on päättynyt ennenaikaisesti. Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ilmoitti 30.3.2015 Nyrstarille, ettei se sitoudu sinkin tuotevirtasopimukseen eikä laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen. Nyrstar lähetti 9.4.2015 ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Yhtiötä ja Nyrstaria sitovassa, velkojien etuoikeusasemaa koskevassa intercreditor-sopimuksessa on asiaan liittyen kuitenkin määräys, jonka mukaan Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli Yhtiön muille paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Koska paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkojat eivät tule saamaan täyttä suoritusta saatavilleen Talvivaara Sotkamon konkurssin ja Yhtiön saneerausmenettelyn vuoksi, Yhtiö ei näin ollen voi tehdä sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyvää suoritusta alisteisessa asemassa olevalle Nyrstarin saatavalle. Selvittäjä ei näin ollen sisällyttänyt Yhtiön antamaa takausta sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen vakuudeksi saneerausvelkoihin eikä menettelyn aikaisiin vastuisiin lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa. Nyrstar ei riitauttanut tätä päätöstä annetun määräajan aikana, joka päättyi 27.3.2015. Mikäli Nyrstar kuitenkin myöhemmin riitauttaisi menestyksekkäästi Yhtiön päättämiskorvausta koskevan takausvastuun ja olisi siten oikeutettu vaatimaan takauksen perusteella maksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei todennäköisesti olisi riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta vaaditun maksun suorittamiseksi. Lisäksi asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi. Yllä olevaan sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaan raportointiperiaatteeseen perustuen Yhtiö on kirjannut takausvastuun taseeseen varauksena täysimääräisesti.

Liiketoiminnan kehitysprojektit
Vuosina 2011 – 2012 Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa. Yhtiön käynnissä olevan yrityssaneerausmenettelyn vuoksi Talvivaara ei nykytilanteessa voi sitoutua hankkeen lisärahoitukseen eikä siten ole voinut sitoutua maksuihin, jotka suunnitelman mukaisesti tulisivat maksettaviksi vuoden 2014 aikana. Talvivaaralla oli alkusyksyyn 2014 saakka voimassa oleva optio sitoutua uudelleen Fennovoiman rahoitukseen ja saada vastaavasti omistukseensa 47 megawatin teho-osuus mutta tätä optiota ei käytetty.

Riidat ja oikeudenkäynnit
Yhtiön tilinpäätöksen päivämäärällä 29.4.2015 käynnissä on useita oikeudenkäyntejä ja poliisitutkintoja, jotka koskevat muutamia Talvivaaran nykyisiä ja entisiä johtajia kaivos-, ympäristö- ja työterveys- sekä turvallisuusasioihin liittyen.

Talvivaara tiedotti 22.9.2014, että syyteharkinta, joka liittyi Talvivaara Sotkamon marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneisiin kipsisakka-altaan vuotoihin sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempiin kaivoksen natrium-, sulfaatti – ja mangaanipäästöihin, on päättynyt. Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen yhteensä kolmentoista epäiltynä kuullun keskijohdon jäsenen tai asiantuntijan osalta. Sen sijaan syyttäjä päätti nostaa syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, nimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut katsovansa, ettei asiassa ole tapahtunut rikosta, eivätkä suoritettu esitutkinta ja syyteharkinta ole antaneet aihetta muuttaa Yhtiön aiempaa kantaa. Yhtiö ei myöskään jaa syyttäjän näkemystä syytekynnyksen ylittymisestä asiassa. Yhtiö pitää kuitenkin tervetulleena sitä, että asian faktat ja Yhtiön silloiset toimintaolosuhteet tullaan käsittelemään avoimessa tuomioistuinprosessissa.

Talvivaara tiedotti 22.10.2014, että syyteharkinta, joka liittyy Sotkamon kaivoksella maaliskuussa 2012 sattuneeseen työtapaturmaan, on valmistunut. Tapaturmassa ilman asianmukaisia turvavarusteita liikkunut Talvivaara Sotkamon työntekijä menehtyi metallien talteenottolaitoksen läheisyydessä ylimääräisen kaasun paikallisen, hetkellisen purkautumisen johdosta. Kolmelle Talvivaara Sotkamon metallien talteenottolaitoksen tuolloiselle päällikölle vaaditaan sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta sekä kuolemantuottamuksesta. Syytettyjen joukossa on Talvivaaran työntekijä, joka ei kuitenkaan ole Talvivaaran johtoryhmän nykyinen tai entinen jäsen. Yhtiö ei jaa syyttäjän näkemystä syytekynnyksen ylittymisestä asiassa.

Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit
Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät sen meneillään olevaan yrityssaneerausprosessiin, rahoitukseen sekä sen varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvotteiden hoitamiseksi.

Talvivaaralle ehdotetun saneerausohjelman hyväksynnän ja toteutuksen ehtona on muun muassa, että (i) tarvittava määrä velkojia on äänestänyt selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksen puolesta, (ii) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät velkojille tarjottavan mahdollisuuden konvertoida etuoikeudettomat saneerausvelkansa Yhtiön osakkeiksi sekä järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön tilinpäätöksen päivämäärällä 29.4.2015 ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki asetetut vaatimukset annetussa määräajassa.

Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiölle ehdotettu saneerausohjelma hyväksytään tai että se lopulta saadaan toteutetuksi suunnitellulla tavalla. Yrityssaneeraus voi päättyä ennenaikaisesti useasta syystä, muun muassa saneerausohjelman loppuun saattamiseen ja täytäntöönpanoon riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena esimerkiksi siinä tapauksessa että Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesän välinen palvelu- ja vuokrasopimus päättyy, tai Yhtiö saa sen kuluihin nähden riittämättömät tulot konkurssipesälle tai kokonaan uudelle kaivostoimintaa harjoittavalle yhtiölle myytävistä palveluista. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin.

Yhtiö epäonnistuminen lopullisen selvyyden saavuttamisessa sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta voi heikentää Yhtiön kykyä hankkia tai jopa kokonaan estää Yhtiötä hankkimasta uusia varoja, joita tarvitaan saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja ohjelman voimaan saattamiseksi. Vaikka Yhtiö jakaa selvittäjän käsityksen sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta ja pitää käsitystä perusteltuna, ei ole varmuutta siitä, että toimivaltainen tuomioistuin tai muu riidanratkaisuelin päätyisi samaan lopputulokseen, jos Nyrstar päättäisi ryhtyä oikeustoimiin riitauttaakseen Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen. Edelleen, vaikka Nyrstar ei ryhtyisi tällaisiin oikeustoimiin, asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi.

Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojen konvertointimahdollisuus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon etuoikeudettomia saneerausvelkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi osakekohtaisella vaihtosuhteella EUR 0,1144 sekä siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä.

Talvivaara on kohdannut monenlaisia haasteita vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen kaivostoiminnan käynnistämisen jälkeen. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa kaivoksen tuotantoon liittyvät operatiiviset haasteet, ympäristöasiat sekä oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt koskien Talvivaara Sotkamoa ja tiettyjä Talvivaaran johdon jäseniä. Näin ollen vaikka Talvivaara onnistuisi hankkimaan osuuden Sotkamon kaivosliiketoimintaa jatkavasta yhtiöstä, Sotkamon kaivos ei välttämättä pysty voittamaan kaikkia kaivoksen toimintaan, ympäristöasioihin ja muihin seikkoihin liittyviä haasteita ja osakkeenomistajat saattavat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että Talvivaaralle mahdollisesti saatavilla oleva rahoitus olisi riittävä Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajamiseksi tai että tuotanto kääntyisi ikinä kannattavaksi.

Henkilöstö
Henkilöstömäärä ja palkitseminen
Talvivaaran henkilöstömäärä laski hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2014 lopussa 53 (2013: 61). Vuoden 2014 lopussa 49 prosenttia (2013: 46 prosenttia) Talvivaaran työntekijöistä oli miehiä ja 51 prosenttia naisia (2013: 54 prosenttia). Talvivaaran työntekijöiden keski-ikä on 40,4 vuotta (2013: 40,3 vuotta).

Vuonna 2014 Talvivaara päätti lomauttaa kolme työntekijää toistaiseksi tukeakseen yrityssaneerausmenettelyä.

Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi analyysilaboratoriopalvelut, biokasaliuotus ja muut tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta ja viestintä. Organisaatio on aiemmin tuottanut toiminnan kannalta kriittisiä palveluja Talvivaara Sotkamolle ja jatkaa samojen palvelujen tuottamista Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle kuten Yhtiö ja konkurssipesä ovat sopineet. Talvivaaran työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin.

Avainhenkilöiden kokonaispalkka on perinteisesti koostunut peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, jotka ovat perustuneet vuosibonuksiin, osakeoptio-ohjelmiin ja muihin osakekurssiin perustuviin kannustinohjelmiin. Yhtiön 2007A, 2007B ja 2007C optio-oikeuksien merkintäajat umpeutuivat 31.3.2012, 31.3.2013 ja 31.3.2014, eikä Yhtiön hallituksen asettamat kriteerit optio-oikeuksien 2011A, 2011B ja 2011C merkintäajan alkamiselle täyttyneet ja optio-oikeudet 2011A, 2011B ja 2011C raukesivat. Henkilöstörahasto, joka oli perustettu Talvivaaran tulospalkkioiden hallintaa varten, purettiin Talvivaara Sotkamon konkurssin jälkeen. Lisäksi johdon omistusyhtiö, Talvivaara Management Oy, purettiin joulukuussa 2014. Näin ollen Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käytössä pitkän aikavälin kannustinohjelmia.

Yhtiötä vuonna 2014 ympäröineistä poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Yhtiö keskittyi avainhenkilöidensä sitouttamiseen. Avainhenkilöiden sitouttamisen vahvistamista ja palkitsemista varten perustettiin sitouttamisbonusjärjestelmä vuoden 2013 lopussa. 1.1.2014 sitouttamisbonusjärjestelmä koski noin 20 Yhtiön työntekijää. Yhtiön toimitusjohtaja ei ollut mukana järjestelmässä. Sitouttamisbonusjärjestelmän maksimibonus vastasi henkilön kolmen tai neljän kuukauden peruspalkkaa. Järjestelmä päättyi vuoden 2014 lopussa eikä sitä jatkettu vuodelle 2015.

Muutoksia Yhtiön johdossa
Diplomi-insinööri (ympäristötekniikka) Lassi Lammassaari nimitettiin Yhtiön suunnittelujohtajaksi 27.2.2014 alkaen. Lammassaaresta tuli yhtiön johtoryhmän jäsen ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Pekka Perälle.

Tuotantojohtaja Darin Cooper erosi tehtävästään 7.3.2014 jatkaakseen uraansa Yhtiön ulkopuolella. Tämän jälkeen teknologiajohtaja Pertti Pekkala otti väliaikaisesti vastuun kaivoksen tuotannosta ja vastasi siitä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin saakka 6.11.2014.

Talvivaaran hallituksen jäsen Kirsi Sormunen erosi hallituksesta 7.3.2014 henkilökohtaisista syistä johtuen.

Yhtiö ilmoitti 30.10.2014, että Saila Miettinen-Lähde, joka oli toiminut Yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2005 sekä varatoimitusjohtajana vuodesta 2012, oli päättänyt jättää Yhtiön keväällä 2015. Valmistautuakseen Saila Miettinen-Lähteen lähtöön Yhtiö nimitti kaupallisen johtajan Pekka Erkinheimon varatoimitusjohtajaksi samana päivänä. Talousosasto on raportoinut Erkinheimolle 1.2.2015 alkaen.

Hallinnointiperiaatteet
Talvivaara julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.talvivaara.com 30.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ei ole osa hallituksen toimintakertomusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.6.2014 Sotkamossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2013.Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: 84 000 euroa/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja (Senior Independent Director): 48 000 euroa/vuosi; hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 48 000 euroa/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: 33 500 euroa/vuosi ja työsuhteinen hallituksen jäsen: 33 500 euroa/vuosi. Vuosipalkkion lisäksi jokaisesta jäsenen asuinmaassa pidetystä hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksesta maksetaan 600 euron palkkio kokousta kohden. Mikäli kokous pidetään Euroopassa muussa maassa kuin jäsenen asuinmaassa, maksettava palkkio on 1 200 euroa kokousta kohden. Mikäli kuitenkin jäsenen asuinmaa tai kokouspaikka on Euroopan ulkopuolella, maksettava palkkio on 2 400 euroa kokousta kohden. Puhelinkokouksista maksettava palkkio on 600 euroa kokousta kohden.Hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Pekka Perä, Graham Titcombe, Edward Haslam, Stuart Murray ja Maija-Liisa Friman sekä uutena Solveig Törnroos-Huhtamäki.Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan, ja tilintarkastajaksi tilikaudelle 2014 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.Yhtiön yrityssaneeraushakemusta jatketaan.Valtuutettiin hallitus lopettamaan Yhtiön osakkeiden listaus Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen ylläpitämällä virallisella listalla ja lopettamaan kyseisten osakkeiden kaupankäynti London Stock Exchange plc:n listattujen arvopapereiden päämarkkinoilla.Muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä. Päätös oli ehdollinen Yhtiön osakkeiden listauksen lopettamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen ylläpitämällä virallisella listalla ja kyseisten osakkeiden kaupankäynnin lopettamiselle London Stock Exchange plc:n listattujen arvopapereiden päämarkkinoilla.Päätettiin 190 615 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle ja valtuutettiin hallitus päättämään näiden osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeiden luovuttamista koskeva valtuutus on voimassa 11.6.2019 saakka. Osakkeita ei kuitenkaan voida käyttää minkään velan omaksi pääomaksi muuntamiseen Yhtiön mahdollisen saneerausohjelman mukaisesti.valtuutettiin hallitus päättämään enintään 190 615 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankintavaltuutus on voimassa 11.12.2015 saakka.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 31.12.2014 yhteensä 2 096 782 480. Kun otetaan huomioon 16.12.2010 merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan vaikutus, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli 2 195 400 415.

Osakkeiden merkintäaika 2007A-optioilla alkoi 1.4.2010 ja päättyi 31.3.2012. Määräaikaan mennessä Talvivaara Kaivososakeyhtiön uusia osakkeita oli 2007A-optio-oikeuksilla merkitty yhteensä 2 279 373 kappaletta. Merkintäajan umpeuduttua 2007A-optio-oikeuksista jäi käyttämättä 53 727 kappaletta ja ne raukesivat.

Osakkeiden merkintäaika 2007B-optioilla alkoi 1.4.2011 ja päättyi 31.3.2013. Määräaikaan mennessä Talvivaara Kaivososakeyhtiön uusia osakkeita oli 2007B-optio-oikeuksilla merkitty yhteensä 48 763 kappaletta. Merkintäajan umpeuduttua 2007B-optio-oikeuksista jäi käyttämättä 2 284 337 kappaletta ja ne raukesivat.

Vuoden 2007 optio-ohjelman ehtoja muutettiin huhtikuussa 2013, minkä jälkeen Yhtiön työntekijöillä oli yhteensä 16 289 000 kappaletta 2007C-optio-oikeuksia, joiden merkintäaika alkoi 1.4.2012 ja päättyi 31.3.2014. 2007C-optio-oikeuksien perusteella ei merkitty tammi-maaliskuun 2014 aikana uusia Talvivaaran osakkeita. Merkintäajan umpeuduttua 2007C optio-oikeuksista jäi käyttämättä 16 289 000 kappaletta ja ne raukesivat.

2011A-optio-oikeuksille merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit eivät täyttyneet ja 2011A-optio-ohjelma raukesi vuoden 2012 lopussa. Koska Optioiden 2011B merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit eivät täyttyneet ja optiot raukesivat vuoden 2013 lopussa. Samoin merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit 2011C-optio-oikeuksille eivät täyttyneet ja 2011C-optio-ohjelma raukesi vuoden 2014 lopussa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön maaliskuussa 2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Anti toteutettiin huhtikuussa 2013, ja Talvivaaran osakkeiden kokonaismäärä nousi 1 906 167 480 osakkeeseen.

Talvivaaran kesäkuussa 2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksuttomasta osakeannista yhtiölle. Uudet liikkeeseen lasketut 190 615 000 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 25.7.2014. Talvivaaran osakkeiden kokonaismäärä on omien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 2 096 782 480 osaketta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia Yhtiössä.

Joulukuussa 2014 Yhtiön hallitus purki Talvivaara Management Oy:n kautta totutetun Talvivaaran johtoryhmälle ja Talvivaara-konsernin muille avainhenkilöille suunnatun osakeomistusjärjestelmän. Yhtiö purki järjestelyn ostamalla kaikki Talvivaara Management Oy:n osakkeet nimelliseen hintaan. Talvivaara Management Oy asetettiin selvitystilaan 19.12.2014. Talvivaara Management Oy:llä oli 31.12.2014 2 268 000 Yhtiön osaketta.

Osakkaista ainoastaan Solidium Oy (15,2%) ja Pekka Perä (5,9%) omistivat 31.12.2014 yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj omisti 9,1% ja epäsuorasti Talvivaara Management Oy:n (selvitystilassa) kautta 0,1% Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallussa olevat osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät
Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 3.5.2007, hyväksyttiin hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia oli yhteensä 6 999 300, ja kukin niistä oikeutti merkitsemään yhden uuden osakkeen. Optio-oikeuksista 2 333 100 merkittiin tunnuksella 2007A, 2 333 100 tunnuksella 2007B ja 2 333 100 tunnuksella 2007C. Vuoden 2013 merkintäetuoikeusannin seurauksena 2007 optio-ohjelman ehtoja muutettiin merkintähintojen ja optioilla merkittävien osakkeiden määrän osalta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 2007C optioiden merkintähinta muutettiin 0,5110 Englannin puntaan osakkeelta ja 2007C optioille merkittävien osakkeiden määrä nostettiin 13 998 600 osakkeella (aiemmin 2 333 100 osaketta). Optioiden 2007A, 2007B ja 2007C merkintäajat päättyivät 31.3.2012, 31.3.2013 ja 31.3.2014.

Vuoden 2014 aikana optio-oikeuksia ei jaettu, eikä osakkeita merkitty 2007C-optio-oikeuksilla (merkintäajan päätyttyä 31.3.2014). Muita 2007C-optio-oikeuksia ei ole allokoimatta. Merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit 2011A-optio-oikeuksille eivät täyttyneet ja 2011A-optio-ohjelma raukesi vuoden 2012 lopussa. Optioiden 2011B merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit eivät täyttyneet ja optiot raukesivat vuoden 2013 lopussa. Samoin 2011C-optio-oikeuksille merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit eivät täyttyneet ja 2011C-optio-ohjelma raukesi vuoden 2014 lopussa.

Joulukuussa 2010 yhtiön hallitus päätti johtoryhmän jäsenille ja tietyille muille avainhenkilöille suunnatusta uudesta osakeomistusjärjestelmästä, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa osallistujien merkittävä pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä. Järjestelmän kautta osallistujat sijoittavat henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin. Sijoitus rahoitettiin osittain yhtiön tarjoamalla lainalla. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö myönsi Talvivaara Management Oy:lle 5,7 miljoonan euron lainan yhtiön osakkeiden hankkimista varten. Lainan korko on 3,0 prosenttia. Talvivaara Management Oy:n omistamat 1 104 000 osaketta oli pantattu yhtiölle lainan vakuudeksi.

Alunperin järjestelmän oli tarkoitus olla voimassa kunnes Talvivaaran 2013 tilinpäätös oli julkaistu, minkä jälkeen järjestelmä oli tarkoitus purkaa ja maksaa laina takaisin kokonaisuudessaan 31.3.2014. Järjestelmän ehtoihin perustuen järjestelmää päätettiin kuitenkin jatkaa yhdellä vuodella, koska Talvivaaran osakekurssi vuoden 2013 tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen oli alhaisempi kuin keskimääräinen hinta jolla Talvivaara Management Oy hankki omistamansa Talvivaaran osakkeet. Lainan takaisinmaksun päivämäärää lykättiin vastaavasti.

Talvivaara päätti 19.12.2014 purkaa kyseisen osakeomistusjärjestelmän. Talvivaara purki järjestelmän ostamalla Talvivaara Management Oy:n osakkeet järjestelmän osallistuneilta avainhenkilöiltä nimellistä korvausta vastaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Sinkin tuotevirtasopimuksen päättäminen

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ilmoitti 30.3.2015 Nyrstarille, ettei se sitoudu sinkin tuotevirtasopimukseen eikä Keskeytyssopimukseen konkurssilain 3 luvun 8 §:n perusteella. Nyrstar on 9.4.2015 lähettänyt Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ilmoituksen, jossa se kiistää konkurssipesän oikeuden päättää sinkin tuotevirtasopimus sekä Keskeytyssopimus Talvivaara Sotkamon konkurssiin vedoten ja jossa se ilmoittaa, että kaikki Talvivaara Sotkamon Sopimukseen perustuvat velat ovat erääntyneet välittömästi maksettaviksi. Nyrstar antoi myös Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle sinkin tuotevirtasopimuksen mukaisen ilmoituksen 30 päivän määräajan alkamisesta, jonka kuluessa Talvivaara Sotkamon on sinkin tuotevirtasopimuksen mukaisena myyjänä pyrittävä korjaamaan lainan eräännyttämisperusteeksi (event of default) määritelty sopimusrikkomus uhalla että sinkin tuotevirtasopimus päättyy. Samanaikaisesti Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja Sopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa.

Yhtiötä ja Nyrstaria sitovassa, velkojien etuoikeusasemaa koskevassa intercreditor-sopimuksessa on asiaan liittyen kuitenkin määräys, jonka mukaan Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Koska paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkojat eivät tule saamaan täyttä suoritusta saatavilleen Talvivaara Sotkamon konkurssin ja Yhtiön saneerausmenettelyn vuoksi, Yhtiö ei näin ollen voi tehdä sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyvää suoritusta alisteisessa asemassa olevalle Nyrstarin saatavalle. Selvittäjä ei näin ollen sisällyttänyt Yhtiön antamaa takausta sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen vakuudeksi saneerausvelkoihin eikä menettelyn aikaisiin vastuisiin lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa.

Parhaimmassa etuoikeusasemassa olevien Luottolimiittisopimuksen velkojien agenttipankki ilmoitti 13.4.2015 Nyrstarille, Yhtiölle sekä Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle, että on olemassa Luottolimiittisopimuksessa määritelty eräännyttämisperuste (event of default), jonka johdosta kaikki takaajana olevan Yhtiön sekä velallisena olevan Talvivaara Sotkamon aiemmin sallitut maksusuoritukset ovat muuttuneet kielletyiksi.      

Yrityssaneerausmenettelyn tilanne
Espoon käräjäoikeus myönsi 30.1.2015 lisäaikaa 13.3.2015 asti Talvivaaran täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle.

12.3.2015 Talvivaara sai tiedon, että Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on sopinut ehdollisesta kaivosliiketoiminnan myynnistä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa rekisteröidyn sijoituspalveluyhtiön Audley Capital Advisors LLP:n (“Audley”) kanssa. Samassa yhteydessä Suomen valtion kokonaan omistama erityisyhtiö Terrafame Oy on tehnyt investointisopimuksen Audleyn kanssa. Sopimusten tarkoituksena on jatkaa Sotkamon kaivoksen toimintaa järjestelyn myötä perustettavan uuden kaivosyhtiön toimesta. Järjestelyn toteutuminen ja kaivostoiminnan uudelleenkäynnistyminen uudessa kaivosyhtiössä edellyttää vielä useita toimenpiteitä, kuten tarvittavien viranomaislupien sekä sitovan rahoituksen varmistumista. Järjestelyn odotetaan toteutuvan kesällä 2015, mihin saakka konkurssipesä jatkaa kaivoksen liiketoimintaa. Yhtiö ilmoitti 12.3.2015, että Sotkamon kaivostoimintojen myyntiprosessi oli edennyt odotetussa järjestyksessä, ja julkistettu ehdollinen sopimus kaivostoimintojen luovutuksesta mahdollistaa varsinaisten keskustelujen aloittamisen Talvivaaran mahdollisesta roolista Sotkamon kaivostoiminnan tulevaisuudessa.

Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyyn määrätty selvittäjä jätti täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015. Selvittäjän täydennetty saneerausohjelmaehdotus perustuu 30.9.2014 päivätyssä, alkuperäisessä saneerausohjelmaehdotuksessa esitellylle suunnitelmalle. Kaivoksen liiketoiminta myydään uudelle yhtiölle, jonka kanssa Talvivaaralla tulee olla riittävä omistukseen, operointiin tai muuhun taloudelliseen yhteistyöhön perustuva toiminnallinen yhteys.

Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 513 miljoonaa euroa, joista etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 508 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei sisällä viimesijaista velkaa. Yhtiöllä on lisäksi noin 8 miljoonaa euroa vierasvelkavakuuden antamiseen liittyvää vastuuta. Selvittäjä esitti, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen. Yllä mainittuun saneerausvelkojen kokonaismäärään sisältyy myös noin 31,9 miljoonaa euroa ehdollista saneerausvelkaa, joka muodostuu pääasiassa vastasitoumuksesta, jonka Yhtiö on antanut Atradius Credit Insurance N.V:n Kainuun ELY-keskuksen hyväksi antaman takausvakuutuksen vakuudeksi. Takausvakuutus liittyy Talvivaara Sotkamon tiettyjen ympäristöluvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

Saneerausohjelman kesto olisi yksi maksuerä. Saneerausvelkojille suoritettavan 1 %:n saneeraussuorituksen ja muiden ohjelmaehdotuksessa Yhtiötä velvoittavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen Talvivaaraa ei koskisi enää jatkossa saneerauslaissa määrätty, ohjelman toteuttamisen aikaa koskeva osingonjakokielto.

Selvittäjän arvion mukaan edellä esitettyjen velkajärjestelykeinojen suorittamisen jälkeen – ja olettaen, että kukaan saneerausvelkojista ei käyttäisi ohjelmaehdotukseen sisältyvää vaihto-oikeuttaan – Yhtiön taseeseen jäisi noin 25,1 miljoonaa euroa velkaa, josta menettelyn aikaista velkaa olisi noin 12,5 miljoonaa euroa ja leikattua saneerausvelkaa ja muuta vastuuta noin 12,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät kaikkien seuraavien edellytysten täyttymistä:

Talvivaara onnistuu neuvottelemaan kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä ostaneen tahon kanssa sopimuksen, jonka perusteella:
Talvivaara saa riittävän kassavirran kattamaan liiketoimintansa kulut, mikäli Yhtiön muut varat tai muuten kertyvä kassavirta ei ole riittävä tällaisten kulujen kattamiseen; ja
Talvivaaralla on oikeus riittävällä investoinnilla saada merkittävä vähemmistöosuus kaivosliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, tai osapuolet toteuttavat muun taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen;
 
Talvivaaran yhtiökokous:
hyväksyy kaikille etuoikeudettomille saneerausvelkojille tarjottavan mahdollisuuden vaihtaa etuoikeudeton saneerausvelkansa kokonaisuudessaan (mutta ei osittain) Yhtiön osakkeisiin huomioiden kuitenkin mahdolliset ulkomaisten arvopaperilakien asettamat rajoitteet tai kiellot, jotka tekisivät vaihtomahdollisuuden tarjoamisen jollekin ulkomaiselle velkojalle joko lainvastaiseksi tai kohtuuttoman hankalaksi toteuttaa. Kaikkien etuoikeudettomien saneerausvelkojien käyttäessä tällaista oikeuttaan Yhtiön nykyomistajien omistusosuus laimenisi 70 %:ia. Vaihdon osakekohtainen merkintähinta olisi siten 0,1144 EUR/osake; ja
toteuttaa tai valtuuttaa Yhtiön hallituksen toteuttamaan sellaisen rahoitusjärjestelyn (esimerkiksi osakeanti, velkakirjalaina tai muu rahoitusinstrumentti), jolla kerätään tarvittava määrä varoja edellä kohdassa a) 2. mainitun järjestelyn toteuttamiseksi ja/tai jäljellä olevien saneerausvelkojen maksamiseksi sekä muiden mahdollisten vastuiden kattamiseksi siltä osin, kun Yhtiön muut varat eivät tällaiseen tarkoitukseen riitä;
 
Menettely saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi on kohdan b) 1. mukaisesti toteutettu ja uudet osakkeet on kirjattu kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden tai muun Yhtiön osakkeisiin oikeuttavan instrumentin liikkeeseen laskeminen, jotka kuuluvat niiden rahoituskeinojen joukkoon, joiden toteuttaminen on asetettu saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon edellytykseksi, voisivat täyteen merkittynä, järjestelyllä kerättävien varojen määrästä riippuen, laimentaa olemassa olevien omistajien omistusosuutta merkittävästi.

Sen lisäksi mitä saneerausohjelman ja velkajärjestelyn raukeamisesta on laissa säädetty, mikäli määritellyt voimaantulon erityisehdot eivät ole täyttyneet 13.3.2017 mennessä, selvittäjä tulee tekemään käräjäoikeudelle vaatimuksen saneerausmenettelyn keskeyttämiseksi. Lisäksi saneerausohjelmaehdotus sisälsi erityisehdon, jonka perusteella saneerausvelkojen maksamiseen tarvittavien varojen tulee olla Yhtiön käytössä kahden vuoden kuluessa ohjelman vahvistamisesta velkajärjestelyjen raukeamisen uhalla.

Talvivaaralla oli yrityssaneerausmenettelyn velallisena saneerausmenettelyn velkojien kanssa yhtäläinen oikeus antaa lausuma täydennetystä ohjelmaehdotuksesta sekä esittää siihen muutosehdotuksia Espoon käräjäoikeuden asettamaan määräpäivään, 27.3.2015, mennessä. Yhtiö ei jättänyt asiassa lausumaa.

Espoon käräjäoikeus antoi 14.4.2015 päätöksen yrityksen saneerauksesta annetun lain 76 §:n mukaisen velkojien äänestysmenettelyn käynnistämisestä Yhtiö saneerausohjelmaehdotukseen liittyen. Äänestysmenettelyn käynnistäminen antaa Yhtiön velkojille mahdollisuuden joko tukea tai vastustaa selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta. Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä.

Oikeudelliset prosessit
Syyttäjä päätti 11.2.2015 nostaa syytteen toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan Talvivaara Sotkamon metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamiseen avolouhokseen 19.12.2013-31.1.2014 välisenä aikana liittyneen esitutkinnan perusteella. Poliisi lievensi rikosnimikettä suoritetun esitutkinnan aikana ympäristörikkomukseksi, mutta syyttäjä muutti rikosnimikkeen haastehakemuksessaan takaisin ympäristön turmelemiseksi. Syyttäjä pyysi käräjäoikeutta käsittelemään asian yhdessä kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesistöpäästöihin liittyvän asian kanssa. Yhtiö ei jaa syyttäjän näkemystä syytekynnyksen ylittymisestä.

28.4.2015, Talvivaara vahvisti, että muutamia entisiä ja nykyisiä Talvivaaran hallituksen ja johdon jäseniä on kuultu tai tullaan kuulemaan Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Talvivaara uskoo, että käynnissä oleva esitutkinta osoittaa Yhtiön tiedottamiskäytäntöjen olevan kaikilta osin asianmukaisia ja korostaa, että sen tiedottamiskäytäntöjä on jo aiemmin käyty laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa. Mikään Finanssivalvonnan suorittamista tutkimuksista ei ole antanut aihetta hallinnollisiin seuraamuksiin tai muihin Finanssivalvonnan valvontatoimenpiteisiin.

Lyhyen aikavälin näkymät
Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen sekä tarvittavien suunniteltujen rahoitusratkaisujen loppuunsaattamisen ajoitus ja laajuus. Vaikka selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausohjelmassa asetettujen ohjelman voimaantulon edellytysten täyttämiseen, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa.

Hallituksen esitys Yhtiön tappiota koskeviksi toimenpiteiksi
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilivuodelta 2014 ja että katsauskauden tappio kirjataan Yhtiön taseen voitto/tappio -tilille.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Hallitus

TASETilintar-
kastettu
Tilintar-
kastettu
(kaikki luvut EUR)31.12.201431.12.2013
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 010 758 8 949 490
Aineettomat hyödykkeet 554 887 2 392 727
Muut osakkeet 0 6 967 599
Muut saamiset 31 094
Muut saamiset konserniyrityksiltä 0 262 260 463
Osuudet konserniyrityksissä 0 16 606 591
Pitkäaikaiset varat yhteensä5 596 738297 176 871
     
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset 284 466 26 726 280
Muut saamiset 35 336 152 166 410
Rahavarat 5 346 381 4 697 666
Lyhytaikaiset varat yhteensä5 666 183183 590 356
VARAT YHTEENSÄ11 262 921480 767 226
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 80 000 80 000
Ylikurssirahasto 8 085 842 8 085 842
Muut rahastot 771 648 200 771 648 200
Kertyneet tappiot -1 509 757 176 -734 857 490
  -729 943 134 44 956 551
Oma pääoma yhteensä-729 943 13444 956 551
   
Lyhytaikainen vieras pääoma  
Pakolliset varaukset 203 444 455
Lainat 500 720 066 422 612 956
Ostovelat 2 759 678 3 018 008
Muut velat 34 281 855 10 179 710
  741 206 055 435 810 675
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ741 206 055435 810 675
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ11 262 921480 767 226

Liitetiedot ovat tilinpäätöksen kiinteä osa.

LAAJA TULOSLASKELMATilintar-
kastettu
Tilintar-
kastettu
 
(kaikki luvut EUR)1.1.-31.12
2014
1.1.-31.12
2013
 
       
Liiketoiminnan muut tuotot12 339 86415 309 461  
Materiaalit ja palvelut -305 207 -497 715  
Henkilöstökulut -5 316 937 -6 591 189  
Poistot -996 610 -2 246 859  
Arvonalentumistappiot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä -3 113 402 -14 232 843  
Arvonalentumistappiot aineettomista hyödykkeistä -1 676 000 0  
Arvonalentumistappiot tytäryhtiösijoituksista -470 596 157 -680 527 616  
Liiketoiminnan muut kulut -232 984 659 -9 056 364  
Liiketappio-702 649 108-697 843 126  
       
Rahoitustuotot 37 492 941 40 891 096  
Rahoituskulut -109 742 838 -47 981 001  
Rahoituskulut (netto)-72 249 897-7 089 905  
Tappio ennen veroja-774 899 005-704 933 031  
Tuloverot -181 -4 168 624  
       
TILIKAUDEN TAPPIO-774 899 185-709 101 655  
 Yhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen
tulos (€/osake)
 
  20142013
  Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0.41 -0.50
       

Liitetiedot ovat tilinpäätöksen kiinteä osa.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
 Osake-
pääoma
Osake-
anti
Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
31.12.2012 80 000 8 085 842 520 821 335 -25 756 335 503 230 842
Osakeanti 250 826 864 250 826 864
Tilikauden voitto tai -tappio (-)  –  –  – -709 101 655 -709 101 655
31.12.2013 80 000 8 085 842 771 648 200 -734 857 990 44 956 051
Osakeanti
Tilikauden voitto tai -tappio (-)  –  –  – -774 899 185 -774 899 185
31.12.2014 80 000 8 085 842 771 648 200 -1 509 757 176 -729 943 134
RAHAVIRTALASKELMA 
 Tilintar-
kastettu
Tilintar-
kastettu
EUR31.12.201431.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden tappio -774 899 185 -709 101 655
Oikaisut  
Verot 181 4 168 624
Suunnitelman mukaiset poistot 996 610 2 246 859
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 229 395 770  –
Arvonalentumistappiot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 3 113 402 14 232 843
Arvonalentumistappiot muista käyttöomaisuushyödykkeistä 472 272 157 680 527 616
Rahoitustuotot -37 492 941 -40 891 096
Rahoituskulut 109 742 838 47 981 001
Muut oikaisut  – 2 650 862
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 128 831 1 815 054
Käyttöpääoman muutos  
Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) 344 830 -17 707 209
Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-)/lisäys (+) 179 970 6 413 322
Käyttöpääoman muutos 524 801 -11 293 887
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 653 632 -9 478 833
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 078 564 -44 043 967
Saadut korot liiketoiminnasta 328 170 841 009
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 2 903 237 -52 681 791
Investointien rahavirrat  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -2 874 413
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -9 439 -70 694
Muiden osakkeiden hankinta -279 702 -1 273 727
Sijoitukset -1 965 381 -157 404 606
Investointien nettorahavirta (B) -2 254 522 -161 623 440
Rahoituksen rahavirrat    
Osakeannista saadut maksut 261 417 254
Korollisten lainojen takaisinmaksut -76 900 000
Rahoituksen nettorahavirta (C) 184 517 254
Rahavarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+) 648 715 -29 787 977
Rahavarat tilikauden alussa 4 697 666 34 485 642
Rahavarat tilikauden lopussa5 346 3814 697 666

LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä yhtiön tilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi yhtiön osalta 29.11.2013 sekä IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella.

Kuten muualla tässä tilinpäätöstiedotteessa sekä Yhtiön 2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 2 on kuvattu, Talvivaaran 2014 tilinpäätös on tehty muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen mukaisesti. Tilikauden 2013 tilinpäätöslukuja ei ole kuitenkaan muutettu vastaamaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laadintaperiaatetta. Tilinpäätöksen 2013 laadintaperiaatteet ja esittämistapa on kuvattu vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu tilinpäätöksessä valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että (i) tarvittava määrä velkojia on äänestänyt 13.3.2015 jätetyn selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksen puolesta, (ii) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät velkojille tarjottavan mahdollisuuden konvertoida etuoikeudettomat saneerausvelkansa Yhtiön osakkeiksi sekä järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön tilinpäätöksen päivämäärällä 29.4.2015 ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa ajassa. 

Alla on havainnollistettu saneerausohjelman vaikutukset omaan pääomaan, mikäli se hyväksytään selvittäjän toimesta. Ensimmäisellä laskelmalla oletetaan, että saneerausvelkojen velkojat eivät vaihda saneerausvelkojaan omaksi pääomaksi, ja toisella laskelmalla oletuksena on, että velkojat vaihtavat saneerausvelkansa omaksi pääomaksi.

Havainnoillistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään 
(Oletuksena, että velkojat eivät muunna velkojaan omaksi pääomaksi) 
 2014
Oma pääoma -729 943 134
Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) 521 993 095
Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen-207 950 039
Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään -12 586 849
Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana -205 547
Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen-220 742 435
Nyrstar-varauksen purkaminen 203 444 456
Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta-17 297 980
Havainnoillistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään 
(Oletuksena, että kaikki vakuudettomat velkojat muuntavat velkansa omaksi pääomaksi) 
 2014
Oma pääoma -729 943 134
Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) 521 993 095
Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen-207 950 039
Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään -7 500 000
Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana -205 547
Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen-215 655 586
Nyrstar-varauksen purkaminen 203 444 456
Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta-12 211 131

Tätä katsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilintarkastetun tilinpäätöksen kanssa, joka on hyväksytty julkistettavaksi 29.4.2015. Raportointiperustaa koskevia lisätietoja on esitetty liitetiedossa 2, ja saneerausvelkoja koskevia lisätietoja liitetiedoissa 10 ja 11.

2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
(kaikki luvut EUR)RakennuksetKoneet
ja
laitteet
Keskeneräiset
omat
työt
Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2013 11 668 778 17 229 150 2 616 393 31 514 321
Lisäykset 36 330 2 838 083 2 874 413
Vähennykset -2 652 095 -2 652 095
Siirrot 230 267 2 572 115 -2 802 381
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2013 11 899 045 19 837 595 31 736 640
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot        
1.1.2013 2 502 813 4 046 898 6 549 711
Tilikauden poistot 764 674 1 239 922 2 004 596
Arvonalentumistappiot 5 253 671 8 979 171 14 232 843
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot        
31.12.2013 8 521 159 14 265 990 22 787 149
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 9 165 965 13 182 253 2 616 393 24 964 610
Kirjanpitoarvo 31.12.20133 377 8855 571 6058 949 490
         
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2014 11 899 045 19 837 595 31 736 640
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2014 11 899 045 19 837 595 31 736 640
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot        
1.1.2014 8 521 159 14 265 990 22 787 149
Tilikauden poistot 292 173 560 847 853 020
Arvonalentumistappiot 3 085 712 3 085 712
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot        
31.12.2014 11 899 045 14 826 837 26 725 882
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 3 377 885 5 571 605 8 949 490
Kirjanpitoarvo 31.12.201405 010 7585 010 758
3. Lainat ja pääomalainat  
 20142013
Saneerausvelat    
  Joukkovelkakirjalainat 110 000 000 110 000 000
  Vaihtovelkakirjalainat 249 620 846 242 036 675
  Luottolimiitti 70 000 000 70 000 000
  Omavelkainen takausvastuu 50 703 476
  Saneerausveloille menettelyn aikana kertyneet korot 7 465 075
Muut menettelyn aikaiset velat 12 930 668 576 281
 500 720 066422 612 956

Omavelkainen takausvastuu sisältää Yhtiön antaman takauksen koskien Finnveran Talvivaara Sotkamolle myöntämiä lainoja. Yhtiö on myös antanut yrityskiinnityksen Talvivaara Sotkamon Finnveralta nostamien lainojen vakuudeksi. Hallituksen toimintakertomuksessa ja liitetiedossa 22 on esitetty lisätietoja.

Muut menettelyn aikaiset velat sisältävät Nyrstarilta nostetun lainan 12,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön arvion mukaan lainojen ja pääomalainojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.

Yhtiön lainat ovat euromääräisiä.

Kaikki yllä olevassa taulukossa esitetyt lainat ja pääomalainat muita menettelyn aikaisia velkoja lukuun ottamatta ovat saneerausvelkoja, joita mahdollisesti järjestellään osana saneerausohjelmaa. Vakuudellisia lainoja, jotka koostuvat luottolimiitistä ja investointi- ja käyttöpääomalainasta, voidaan järjestellä vain jos ja siltä osin kuin niistä annetut vakuudet eivät kata niiden nimellisarvoa.

4. Ehdolliset velat ja sitoumukset    
Atradius Credit Insurance N.V.:n takausvakuutussopimukselle annettu vastakorvaussopimus koskien Kainuun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annettua vakuutta
EUR20142013
Vakuudeksi annettu vastakorvaussopimus 31 940 000 31 940 000
 31 940 00031 940 000
Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat 
 20142013
Yhden vuoden kuluessa 97 637 156 941
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 4 672 47 608
 102 309
9

5. Laskennalliset verosaamiset

Koska Yhtiön tilinpäätös 31.12.2014 on laadittu muuten kuin toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen, Yhtiö ei ole kirjannut taseeseensa laskennallisia verosaamisia tai velkoja. Tarkemmin asiasta kerrotaan vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 20.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj     
Tunnusluvut     
  1.1.-31.12
2014
1.1.-31.12
2013
Liiketoiminnan muut tuotot EUR ‘000 12 340 15 309
Liiketappio EUR ‘000 -702 649 -697 843
Liiketappioprosentti  -5,694.1 % -4,558.2 %
Tappio ennen veroja EUR ‘000 -774 899 -704 933
Kauden tappio EUR ‘000 -774 899 -709 102
Oman pääoman tuotto   N/A -1687,9 %
Omavaraisuusaste   -6480,9 % 9,4 %
Korolliset nettovelat EUR ‘000 495 374 417 915
Velkaantumisaste  -67,9 % 929,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto  -558,1 % -132,4 %
Investoinnit EUR ‘000 88 787 130 206
Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet EUR ‘000 5 011 8 949
Lainat EUR ‘000 500 720 422 613
Rahavarat EUR ‘000 5 346 4 698
Osakekohtaiset tunnusluvut      
  1.1.-31.12
2014
1.1.-31.12
2013
Osakekohtainen tulos EUR -0,41 -0,50
Oma pääoma/osake EUR -0,38 0,03
Osakkeen kurssikehitys      
Lontoon pörssissä
Keskikurssi 1 EUR 0,07 0,12
  GBP 0,07 0,10
Alin kurssi 1 EUR 0,03 0,30
  GBP 0,03 0,30
Ylin kurssi 1 EUR 0,12 1,34
  GBP 0,10 1,14
Kurssi kauden lopussa 2 EUR 0,03 0,08
  GBP 0,05 0,07
Muutos kauden aikana   – 28,5% 93,2%
Hinta-/voittosuhde  neg. neg.
Osakennan markkina-arvo kauden lopussa 3 EUR ‘000 124 840 159 759
  GBP ‘000 100 646 133 622
Osakkeiden vaihdon kehitys      
Osakkeiden vaihto 1000 shares 430 639 776 597
Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta  20,5 % 54,2 %
Osakkeen kurssikehitys Helsingin pörssissä      
Keskikurssi EUR 0,07 0,11
Alin kurssi EUR 0,03 0,03
Ylin kurssi EUR 0,12 1,39
Kurssi kauden lopussa EUR 0,03 0,08
Muutos kauden aikana  -62,2 % -93,2 %
Hinta-/voittosuhde  neg. neg.
Osakekannan markkina-arvo EUR ‘000 63 533 145 059
kauden lopussa
Osakkeiden vaihdon kehitys     
Osakkeiden vaihto 1000 shares 2 039 404 3 086 423
Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta  97,3 % 215,6 %
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1 906 068 061 1 431 677 258
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä  2 004 685 996 1 530 295 193
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  2 096 782 480 1 906 167 480

      1)         Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden aikana julkaisemista EUR/GBP valuuttakursseista.

2)                  Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.
3)                  Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia
  

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut    
  1.1.-31.12
2014
1.1.-31.12
2013
Palkat ja palkkiot EUR ‘000 4436 5515
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   56 66
Henkilöstö lukumäärä kauden lopussa   53 61
Yhtiön tunnusluvut 
   
Oman pääoman tuotto Tilikauden tappio
  (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2
   
Omavaraisuusaste Oma pääoma
  Taseen loppusumma
   
Korollinen nettovelka Korolliset velat – Rahavarat
   
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka
  Oma pääoma
   
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tappio + Rahoituskulut
  (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2
   
Osakekohtaiset tunnusluvut
   
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta
  Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
  Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
   
Hinta/voittosuhde Kurssi kauden lopussa
  Osakekohtainen tulos
   
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakekurssi kauden lopussa

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 15:18 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+31+12+2014+p%C3%A4%C3%A4ttyneelt%C3%A4+tilikaudelta+HUG1917491.html

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Mariatorp Oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy uudelle Mariatorp Oy:lle

Cargotec Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Mariatorp Oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy uudelle Mariatorp Oy:lle

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.4.2015 KLO 15.58

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Mariatorp Oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy uudelle Mariatorp Oy:lle

Cargotec Oyj on 30.4.2015 vastaanottanut Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus 1948056-9)  arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiö on 30.4.2015 allekirjoittanut jakautumissuunnitelman. Jakautumisen toteutuessa Niklas Herlinin määräysvaltayhteisön Mariatorp Oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä perustettavalle uudelle Mariatorp Oy:lle.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti on tarkoitus toteuttaa 31.8.2015. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen uuden Mariatorp Oy:n omistusosuus Cargotec Oyj:ssä on 12,32 % osakkeista ja 22,91 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.   

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 14:58 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+Mariatorp+Oy+n+jakautumissuunnitelma+omistus+Cargotecissa+siirtyy+uudelle+Mariatorp+Oy+lle+HUG1917571.html

CENCORP SIIRTÄÄ ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKAISUPÄIVÄÄ

CENCORP SIIRTÄÄ ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKAISUPÄIVÄÄ

Julkaistu: 2015-04-30 14:50:00 CEST
Cencorp
Pörssitiedote
CENCORP SIIRTÄÄ ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKAISUPÄIVÄÄ

Cencorp Oyj Pörssitiedote 30.4.2015 klo 15.50

CENCORP SIIRTÄÄ ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKAISUPÄIVÄÄ

Cencorp on päättänyt siirtää ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisupäivää. Osavuosikatsaus oli tarkoitus julkaista 6.5.2015. Uusi julkaisupäivä on 27.5.2015. Julkaisua siirretään, koska yhtiön tilinpäätös julkistettiin vasta tänään 30.4.2015.

Mikkelissä 30. päivänä huhtikuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: D-sijoitus oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy Pivosto Oy:lle

Cargotec Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: D-sijoitus oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy Pivosto Oy:lle

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.4.2015 KLO 15.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: D-sijoitus oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy Pivosto Oy:lle

Cargotec Oyj on 30.4.2015 vastaanottanut D-sijoitus oy:ltä (y-tunnus 1948057-7)  arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiö on 30.4.2015 allekirjoittanut jakautumissuunnitelman. Jakautumisen toteutuessa Ilona Herlinin määräysvaltayhteisön D-sijoitus oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä perustettavalle Pivosto Oy:lle.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti on tarkoitus toteuttaa 31.8.2015. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Ilona Herlinin omistusosuus Cargotec Oyj:ssä on uuden Pivosto Oy:n kautta 10,54 % osakkeista ja 22,15 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.   

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-30 14:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/30/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+D+sijoitus+oy+n+jakautumissuunnitelma+omistus+Cargotecissa+siirtyy+Pivosto+Oy+lle+HUG1917521.html

CENCORPIN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

CENCORPIN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Julkaistu: 2015-04-30 14:35:00 CEST
Cencorp
Vuosikertomus
CENCORPIN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Cencorp Oyj Pörssitiedote 30.4.2015 klo 15.35

CENCORPIN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Cencorp Oyj:n vuosikatsaus 2014 on julkaistu. Vuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.cencorp.com.

Vuosikatsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys Cencorpin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy myös yhtiön verkkosivuilta www.cencorp.com.

Mikkelissä 30. päivänä huhtikuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Liitteet:
VUOSIKATSAUS 2014 LOPULLINEN AUKEAMITTAIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter