Etusivu » Arkistot maaliskuu 2015

Muutos Tulikiven johtoryhmässä

Muutos Tulikiven johtoryhmässä

Julkaistu: 2015-03-31 15:10:00 CEST
Tulikivi Oyj
Pörssitiedote
Muutos Tulikiven johtoryhmässä

TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE

31.3.2015 klo 16.10

Muutos Tulikiven johtoryhmässä

Tulikivi Oyj järjestelee johdon vastuualueita uudelleen. Myynti- ja markkinointijohtaja Anu Vauhkonen ei jatka yhtiön palveluksessa 1.4.2015 lukien.

Anu Vauhkonen on ilmoittanut, ettei ole myöskään käytettävissä Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävään, johon nimitysvaliokunta oli häntä esittänyt.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 555

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cramo Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Cramo Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Julkaistu: 2015-03-31 15:00:01 CEST
Cramo Oyj
Pörssitiedote
Cramo Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Vantaa, Suomi, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 31.3.2015, klo 16.00

Cramo Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Cramo Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2015 valitsi puheenjohtajaksi Helene Biströmin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen sekä hyväksyi hallituksen työjärjestyksen. Yhtiökokouksen päätettyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallitus päätti, että yhtiöllä on tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta ja hyväksyi valiokuntien työjärjestykset.

Hallitus valitsi valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Leif Boström, puheenjohtaja
Eino Halonen
Joakim Rubin
Caroline Sundewall

Palkitsemisvaliokunta:

Helene Biström, puheenjohtaja
Peter Nilsson
Raimo Seppänen
Erkki Stenberg

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Julkaistu: 2015-03-31 15:00:01 CEST
Norvestia
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2015 klo 16.00

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 31.3.2015 klo 12.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 13.4.2015.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson (varapuheenjohtaja), Brjánn Bjarnason, Georg Ehrnrooth sekä Robin Lindahl.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nexstim Oyj (“Nexstim” tai “Yhtiö”) Hallituksen päätökset

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Hallituksen päätökset

 

Helsinki, 31. maaliskuuta 2015, klo 16.00

Nexstim Oyj (N TMH:HE , N TMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että tänään Nexstim Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti hallituksen valiokuntiin kuuluvat seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juliet Thompson ja jäseninä toimivat Juha Vapaavuori ja Ekaterina Smirnyagina.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ken Charhut ja jäseninä Johan Christenson ja Olli Riikkala.

Nimitysvaliokunnan jäseninä jatkavat toistaiseksi puheenjohtajana Staffan Lindstrand ja jäseninä Sami Tuhkanen ja Jos Peeters. Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala osallistuu nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Nexstim Oyj:n hallituksen jäsenet Johan Christenson, Rene Kuijten, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori ja nimitysvaliokunnan jäsenet Staffan Lindstrand, Sami Tuhkanen ja Jos Peeters ovat ilmoittaneet, että he eivät vastaanota hallituspalkkioita yhtiöltä. Edellä mainituille hallituksen jäsenille korvataan vain hallituksen kokouksista aiheutuneet matkakulut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

NE STIM OYJ
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                       +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                                      janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                                      +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications                                                                           +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan                                                                 nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on Suomessa vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/Nexstim+Oyj+Nexstim+tai+Yhti%C3%B6+Hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1907884.html

Stockmann-konsernin vuoden 2014 vertailutiedot uudella segmenttirakenteella

Stockmann-konsernin vuoden 2014 vertailutiedot uudella segmenttirakenteella

Julkaistu: 2015-03-31 14:00:00 CEST
Stockmann Oyj Abp
Pörssitiedote
Stockmann-konsernin vuoden 2014 vertailutiedot uudella segmenttirakenteella

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 31.3.2015 klo 15.00 EET

Stockmannin uudet liiketoimintayksiköt ja raportoitavat segmentit ovat 1.1.2015 alkaen Stockmann Retail, Real Estate and Fashion Chains. Aiemmin Stockmann Retail ja Real Estate raportoitiin yhtenä tavarataloryhmä-segmenttinä. Stockmann Retail -liiketoimintayksikön muodostavat Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall, niiden verkkokaupat ja Stockmann Beauty. Real Estate -liiketoimintayksikkö sisältää konsernin omistamien Helsingin, Pietarin, Tallinnan ja Riian kiinteistöjen liiketoiminnan. Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluvat Lindex ja Seppälä, jonka myynti toteutuu 1.4.2015.

Stockmann on soveltanut 1.1.2015 alkaen omistamiinsa kiinteistöihin IAS 16 -standardin mukaista uudelleenarvostusmallia aiemmin sovelletun hankintamenomallin sijasta. Kiinteistöt raportoidaan uudelleenarvostukseen perustuvaan arvoon, joka on uudelleenarvostuspäivän käypä arvo vähennettynä sen jälkeen kertyneillä poistoilla. Siirtymisen yhteydessä uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys esitetään oman pääoman uudelleenarvostusrahastossa. Käypään arvoon arvostaminen kasvattaa arvostuksen jälkeisten poistojen määrää, mikä vaikuttaa konsernin liiketulokseen. Uudelleenarvostusta ei sovelleta takautuvasti, mutta segmenttien vertailutietojen luvuissa muutos on esitetty havainnollistamistarkoituksessa.

Vuoden 2014 segmenttien vertailutiedot, jotka sisältävät uuden raportointirakenteen ja kiinteistöjen uudelleenarvostuksen, esitetään oheisissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Uudelleenarvostuksen lisäksi vertailutiedoissa havainnollistetaan, mikä olisi ollut segmenttien liikevaihto ja -tulos, jos Stockmann Retail olisi maksanut Real Estate -yksikölle vuokraa käyttämistään tiloista Helsingin keskustan kiinteistössä vuonna 2014. Pietarin, Tallinnan ja Riian kiinteistöjen osalta esitetään todelliset maksetut vuokrat.

KONSERNIN TOIMINTASEGMENTIT

Liikevaihto,
milj. euroa
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail235,2522,2729,81 075,3
Real Estate14,930,044,859,4
Fashion Chains153,8355,4546,3743,2
Segmentit yhteensä403,8907,61 320,81 877,9
Jakamaton0,10,10,20,1
Eliminoinnit-8,3-16,8-25,1-33,6
Konserni yhteensä395,6890,91 295,91 844,5
Liikevoitto/-tappio,
milj. euroa
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail-28,9-43,1-66,6-68,6
Real Estate3,98,312,015,9
Fashion Chains-20,3-7,1-2,90,0
Segmentit yhteensä-45,3-41,8-57,6-52,6
Jakamaton-1,5-4,3-6,4-41,3
Konserni yhteensä-46,7-46,1-64,0-93,9
Täsmäytys raportoituun
liikevoittoon/-tappioon:
Poistojen muutos (IAS 16)2,95,88,911,7
Raportoitu konserni yhteensä-43,9-40,3-55,1-82,2
Poistot,
milj. euroa
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail6,413,119,125,3
Real Estate7,013,920,927,8
Fashion Chains7,013,820,326,7
Segmentit yhteensä20,440,860,479,9
Jakamaton0,71,42,12,8
Konserni yhteensä21,142,262,582,7
Täsmäytys raportoituihin poistoihin:
Poistojen muutos (IAS 16)-2,9-5,8-8,9-11,7
Raportoitu konserni yhteensä18,236,453,671,0
Investoinnit, brutto,
milj. euroa
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail3,812,922,727,2
Real Estate0,40,81,21,7
Fashion Chains4,811,316,021,4
Segmentit yhteensä9,025,039,950,3
Jakamaton0,42,22,83,5
Konserni yhteensä9,427,342,753,8
Varat,
milj. euroa
31.3.
2014
30.6.
2014
30.9.
2014
31.12.
2014
Stockmann Retail420,2368,4435,2316,6
Real Estate928,1921,5914,9908,3
Fashion Chains1 111,31 077,21 087,91 050,2
Segmentit yhteensä2 459,62 367,12 438,02 275,1
Myytävissä olevat varat*48,0
Jakamaton61,462,265,451,7
Konserni yhteensä2 521,12 429,32 503,42 374,8
Täsmäytys raportoituihin varoihin:
Arvonmuutos poistoilla vähennettynä (IAS 16)-449,4-446,5-443,0-438,3
Raportoitu konserni yhteensä2 071,71 982,82 060,41 936,5

* Hobby Hallin varat on luokiteltu myytävissä oleviin varoihin.

Liikevaihto vuosi-
neljänneksittäin milj. euroa
1-3
2014
4-6
2014
7-9
2014
10-12
2014
1-12
2014
Stockmann Retail235,2287,0207,5345,51 075,3
Real Estate14,915,214,814,759,4
Fashion Chains153,8201,6190,9196,9743,2
Segmentit yhteensä403,8503,8413,2557,11 877,9
Jakamaton0,10,10,1-0,10,1
Eliminoinnit-8,3-8,5-8,2-8,5-33,6
Konserni yhteensä395,6495,3405,0548,51 844,5
Liikevoitto vuosi-neljänneksittäin milj. euroa1-3
2014
4-6
2014
7-9
2014
10-12
2014
1-12
2014
Stockmann Retail-28,9-14,2-23,6-1,9-68,6
Real Estate3,94,43,63,915,9
Fashion Chains-20,313,24,22,90,0
Segmentit yhteensä-45,33,5-15,85,0-52,6
Jakamaton-1,5-2,8-2,1-34,9-41,3
Konserni yhteensä-46,70,6-17,9-29,9-93,9
Täsmäytys raportoituun liikevoittoon/-tappioon:
Poistojen muutos (IAS 16)2,92,93,12,911,7
Raportoitu konserni yhteensä-43,93,5-14,8-27,1-82,2

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cargotecin Hiabille merkittävä MOFFETT-ajoneuvotrukkitilaus Pohjois-Amerikasta

Cargotec Corporation

Cargotecin Hiabille merkittävä MOFFETT-ajoneuvotrukkitilaus Pohjois-Amerikasta

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31. MAALISKUUTA 2015 KLO 15.00
 
Cargotecin Hiabille merkittävä MOFFETT-ajoneuvotrukkitilaus Pohjois-Amerikasta 
 
Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut merkittävän tilauksen MOFFETT-ajoneuvotrukeista. Tilaajana on pohjoisamerikkalainen Lowe’s, joka on alansa johtava toimija omistaen yli 1 840 sisustus- ja rautatavarakauppaa eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Tilauksen arvo on noin 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja laitteet toimitetaan vuoden 2015 aikana. 
 
MOFFETT-ajoneuvotrukkeja kuljetetaan rekan tai peräkärryn takaosassa, josta ne voidaan ottaa käyttöön alle minuutissa. Lowe’s:ille toimitettavassa M8-mallissa on 2 500 kilon nostokapasiteetti, ja sitä voidaan käyttää erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, myös vaikeissa maastoissa. MOFFETT M8-mallin monipuoliset ominaisuudet takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön sekä alhaiset päästöt viimeisintä teknologiaa edustavan Tier 4 -moottorin ansiosta. 
 
Kyseinen tilaus on jatkoa Lowe’sin vuonna 2014 tekemälle ajoneuvotrukki-tilaukselle. “Valitsimme Hiabin yhteistyökumppaniksemme laadukkaiden tuotteiden ja maanlaajuisen, korkealaatuisen palvelun vuoksi”.  
  
Hiabin myyntijohtaja Ronald Verzijl kommentoi: “Olemme ylpeitä, kun saamme olla Lowe’sin liikekumppani. Olemme työskennelleet yhdessä vuodesta 1996 saakka ja toimittaneet Lowe’sille vuosien aikana niin nostureita kuin ajoneuvotrukkeja.”
 
Lisätiedot, media:
Ronald Verzijl, myyntijohtaja, Hiab, puh. +1 404 272 3424 
Lotta Clausen, viestintäjohtaja, Hiab, puh. +46 705 535 138 
 
 
Lisätiedot, sijoittajat:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec, puh. 020 777 4084
 
Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi
 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/Cargotecin+Hiabille+merkitt%C3%A4v%C3%A4+MOFFETT+ajoneuvotrukkitilaus+Pohjois+Amerikasta+HUG1907844.html

Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Julkaistu: 2015-03-31 13:53:50 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Helsinki, 2015-03-31 13:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas osti Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurollaGarantian uusi toimitusjohtaja on 14.4.2015 alkaen KTM Vesa AhoGarantian uusi hallituksen puheenjohtaja on KTM Hannu TonteriKaupan myötä Taaleritehdas siirtyy IFRS-kirjanpitoon

Taaleritehdas Oyj:n joulukuussa 2014 julkistama Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan kauppa on tullut voimaan tänään 31.3.2015. Taaleritehdas Oyj omistaa nyt 100 % Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannasta. Kaupan myötä Taaleritehtaasta tulee finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluita.

Garantialle uusi toimitusjohtaja ja hallitus

Vakuutusosakeyhtiö Garantialle on valittu kaupan vahvistumisen myötä uusi hallitus, joka aloitti toimintansa tänään 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu KTM Hannu Tonteri. Tonteri on toiminut aikaisemmin Helsingin OP Pankki Oyj:n toimitusjohtajana sekä Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä OP Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenenä.

Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallituksen jäseniksi valittiin tänään:

Hannu Tonteri, KTM, hallituksen puheenjohtajaJuhani Elomaa, VTM, hallituksen jäsenTimo Hukka, KTM, hallituksen jäsenJukka Ohls, KTK, hallituksen jäsenAntti Suhonen, KTT, hallituksen jäsenTomi Yli-Kyyny, KTM, hallituksen jäsen

Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallitus kokoontui tänään 31.3.2015 ja valitsi kokouksessaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon. Vesa Aholla on vahva kokemus luottojen riskinhallinnasta sekä johtamisesta. Ennen valintaansa Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtajaksi Aho työskenteli OP Osuuskunnan Group Controllerina johtaen yli 70 hengen organisaatiota sekä Pohjola Pankki Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aho on myös toiminut Pohjola Pankki Oyj:n luottoriskienhallinnan osastonjohtajana.

Vesa Ahon valinnan myötä Vakuutusosakeyhtiö Garantian nykyinen toimitusjohtaja Mikael Englund siirtyy tänään 31.3.2015 hallituksen osoittamiin erityistehtäviin. Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa 14.4.2015 asti toimitusjohtajan sijainen Riitta Takala.

”Uuden hallituksen jäsenillä on merkittävä ja laaja-alainen osaaminen luottojen riskinhallinnasta ja vakuutustoiminnasta, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus ohjata Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimintaa on erinomainen. Taaleritehtaalle on erittäin tärkeää, että Garantia säilyy itsenäisenä yhtiönä, jolla on vaikutusvaltainen ja yhtiön toiminnan ohjaamiseen kykenevä hallitus. Uusi toimitusjohtaja on myös Garantian tulevaisuuden näkymien kannalta erinomainen valinta. Vesa Ahon kokemus luottojen riskinhallinnasta sekä tavoitteellisesta johtamisesta vie yhtiötä eteenpäin”, kertoo Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa.

Taaleritehdas-konserni siirtyy noudattamaan IFRS-standardeja 1.1.2015 alkaen

Kaupan myötä Taaleritehdas-konserni siirtyy kirjanpidossaan IFRS-käytäntöön. IFRS:n mukaisessa hankintamenolaskelmassa Taaleritehtaan maksama kauppahinta kohdistetaan Garantian vastaanotettuja varoja kohtaan, eikä tilauskannalle, asiakassuhteille tai brandille ole laskettu arvoa. Garantian nettovarojen 84,4 miljoonaa euroa ylittäessä hankintamenon 60 miljoonaa euroa, syntyy per 31.12.2014 negatiivista liikearvoa arviolta 24,4, miljoonaa euroa 10 miljoonan euron pääomanpalautuksen jälkeen myyjille. Lopullinen hankintahinnan kohdistuslaskelma laaditaan perustuen Garantian yksilöitävissä olevien varojen, velkojen sekä mahdollisten ehdollisten velkojen käypiin arvoihin hankinta-ajankohtana 31.3.2015 Taaleritehtaan saadessa määräysvallan Garantiassa. Edullisesta kaupasta syntyvä negatiivinen liikearvo tuloutetaan välittömästi Taaleritehdas-konsernin IFRS-tulokseen maaliskuussa 2015. Kertaluonteisen negatiivisen liikearvon tuloutuksen lopullinen euromäärä julkaistaan viimeistään puolivuotiskatsauksen 1.1.2015-30.6.2015 yhteydessä elokuun lopulla 2015.

IFRS:ään siirtymisen myötä tullaan myös Taaleritehdas Oyj:n joukkovelkakirjalainan avainluvut ja kovenantit raportoimaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti laadittuna. Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös tehdään vuodelta 2015.

Lisätietoja:

Taaleritehdas Oyj
Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7789020

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:stä, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 on julkaistu

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 on julkaistu

Julkaistu: 2015-03-31 13:30:00 CEST
Ilkka-Yhtymä Oyj
Vuosikertomus
Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 on julkaistu

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 31.3.2015, klo 14.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu.

Vuosikertomuksen suomenkielinen pdf-versio on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun suomenkielisen vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n englanninkielisen vuosikertomuksen pdf-versio on osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Reports in English. Englanninkielinen vuosikertomus ei ole saatavana painetussa muodossa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liitteet:
Vuosikertomus2014.pdf
CG statement2014.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

HONKARAKENTEEN UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI EHDOTETTUJEN ANSIOLUETTELOT

HONKARAKENTEEN UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI EHDOTETTUJEN ANSIOLUETTELOT

Julkaistu: 2015-03-31 13:00:00 CEST
Honkarakenne Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
HONKARAKENTEEN UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI EHDOTETTUJEN ANSIOLUETTELOT

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2015 kello 14:00

HONKARAKENTEEN UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI EHDOTETTUJEN ANSIOLUETTELOT

Honkarakenne tiedotti perjantaina 27.3.2015, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat päättäneet ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Arto Tiitinen, Mauri Saarelainen, Hannu Krook ja Anita Saarelainen. Uudelleen valittavaksi ehdotettavien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.honka.com/fi/hallitus

Lisäksi Honkarakenne tiedotti perjantaina 27.3.2015, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Kati Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen.

Alla Kati Rauhaniemen ja Jukka Saarelaisen ansioluettelot:

KATI RAUHANIEMI

Syntynyt 1975 JyväskylässäTradenomiPerustaja, toimitusjohtaja Dot Design Oy 1997-, designstrategi Brand United Oy 2011-Valtakunnallinen Yrittäjänainen 2010Dot Design Oy hallituksen jäsen 1997-Yhtiöstä ja pääomistajasta riippumatonEi omista Honkarakenteen osakkeita

JUKKA SAARELAINEN

Syntynyt 1965 HelsingissäRakennusalan yrittäjä vuodesta 1988, erikoisalana Honkarakenteen hirsitalotEi muita hallitusjäsenyyksiä kuin omissa yrityksissäOmistaa 3 853 Honkarakenteen A-osaketta

Tuusulassa 31. maaliskuuta 2015

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

M-Brain Oy Tilinpäätös 2014

M-Brain Oy

M-Brain Oy Tilinpäätös 2014

M-Brain Oy, Tilinpäätöstiedote 31.3.2015 klo 14:00

M-Brain Oy:n tilinpäätös vuodelta 2014

Tammikuu – joulukuu 2014:

Liikevaihto 23.518 (1.1-31.12.2013: 19.785) tuhatta euroa – kasvua 18,9% edellisen vuoden vastaavaan kauteen
 
Käyttökate (EBITDA) oli 922,5 (1.1-31.12.2013: 2.669,3) tuhatta euroa – laskua 65,4% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
 
Taseen loppusumma per 31.12.2014 oli 35.329,8 (per 31.12.2013: 16.508,7) tuhatta euroa

Heinäkuu – joulukuu 2014:

Liikevaihto 14.015,9 (1.7-31.12.2013: 9.856,1) tuhatta euroa – kasvua 42,2% edellisen vuoden vastaavaan kauteen
 
Käyttökate (EBITDA) oli 27,1 (1.7-31.12.2013: 1.391,5) tuhatta euroa – laskua 98,1% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KIM NYBERGIN KOMMENTIT

M-Brain on globaalisti toimiva tieto-, teknologia- ja konsultointiyritys, jolla on toimistot kahdessatoista maassa. Autamme asiakkaitamme navigoimaan yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössään. Tarjoamme heille relevanttia ulkoista liiketoimintatietoa ja konsultoimme tiedon tehokkaassa hallinnassa ja hyödyntämisessä. Analysoimme ja paketoimme tiedon helposti omaksuttavaan muotoon päätöksenteon ja strategiasuunnittelun tueksi. Kutsumme tätä tiedolla johtamiseksi.

M-Brainin toimiala elää voimakasta uudistumisen aikaa. Tätä uudistumista ajavat nopea sosiaalisen median sekä muun tiedon määrän kasvu ja globalisaatio. Kun myös yritykset globalisoituvat entisestään, tietoratkaisujen toimittajan on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin. Tulevaisuudessa M-Brainin toimialan yhtiöiden, jotka haluavat menestyä, on toimitettava asiakkailleen liiketoiminnan kannalta nopeaa ja samaan aikaan relevanttia tietoa, joka voidaan muuttaa tietämykseksi ja sitä kautta kasvuksi.

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta GIA:n hankinnan seurauksena. Liikevaihdon kasvu oli kuitenkin yhtiön tavoitteita pienempää. Yhtiön liikevaihtoon kohdistuvat paineet ovat johtuneet erityisesti Suomen haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta sekä mediamurroksen vaikutuksista perinteisen median seurantapalveluihin. Tapahtuneesta Suomen liikevaihdon laskusta noin 60% on seurausta perinteisen leikeseurannan asteittaisesta vähenemisestä. Noin 40% laskusta selittyy tiettyjen asiakasryhmien sisällä tapahtuneesta keskiostojen pienenemisestä siirryttäessä palvelun ostosta työkalun käyttöön.

Yhtiön liikkeeseen laskema 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina listattiin First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Osana rahoitusjärjestelyjä yhtiö toteutti onnistuneesti osakeannin, jossa merkittiin 2.622 uutta osaketta. Yhtiö ilmoitti käyttävänsä joukkovelkakirjalainalla kerätyt varat uusiin yrityskauppoihin.

Saaduilla varoilla yhtiö osti Global Intelligence Alliance Group Oy:n (GIA) koko osakekannan 4.9.2014. Loppuvuotta leimasivat tiiviit yhtiöiden fuusioon tähtäävät toimet ja kokonaisuuden uudelleen organisointi.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

M-Brain konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 23.518 tuhatta euroa. Liiketulos oli -26 tuhatta euroa.

Tilikauden aikana jatkettiin tehtyjen yrityskauppojen integrointia ja toiminnan tehostamista. Toimenpiteiden avulla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja tuotantoa tehostamalla. Näiden toimenpiteiden tulosta parantava vaikutus näkyy kuitenkin vasta vuoden 2015 puolella kun taas niiden kertaluotoiset kustannusvaikutukset laskivat vuoden 2014 liikevoittoa verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2014 kannattavuuteen vaikutti heikentävästi myös liikevaihdon epäsuotuisa kehitys Suomen markkinalla. Keskeisin syy Suomen markkinan liikevaihdon laskuun on Suomessa olevan mediamurroksen aiheuttama perinteisen liiketoiminnan pieneneminen sekä kotimarkkinan yleisestä taloustilanteesta johtuva asiakaskohtaisen keskihinnan laskeminen. Yhtiön lanseeraamien uusien teknologiatuotteiden myynti ei katsauskauden aikana pystynyt korvaamaan perinteisestä mediaseurannasta menetettyä liikevaihtoa. Liikevaihdon kokonaiskasvu aiheutui GIA Groupin hankinnasta. GIA Groupin luvut konsolidoitiin M-Brain konserniin syyskuusta lähtien. 

M-Brainin käyttökate (EBITDA) oli 922,5 tuhatta euroa (1.1-31.12.2013: 2.669,3) eli 3,9% liikevaihdosta (13,5%). Heikentynyt käyttökate johtui lähinnä haasteellisesta kotimaan markkinatilanteesta, perinteisen leikeseurannan kysynnän vähenemisestä ja kertaluontoisista eristä liittyen yrityskauppaan, tehostamistoimenpiteisiin ja rahoituksen hankintaan. Tilikauden poistot olivat 948,8 ja liikevoitto -26,3 tuhatta euroa (1.1-31.12.2013: poistot 732,2 ja liikevoitto 1.937,1).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

M-Brain Oy listasi 25.6.2014 joukkovelkakirjan First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Liikkeelle lasketulla 15 miljoonan euron vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla on kiinteä 8 prosentin korko, ja sen eräpäivä on 17.6.2017. M-Brain ilmoitti käyttävänsä joukkovelkakirjalainalla saadut varat yritysostoihin.

M-Brain on 4.9.2014 allekirjoitetulla kauppasopimuksella ostanut Global Intelligence Alliance Group Oy:n (GIA) koko osakekannan. Myyjinä olivat CapManin hallinnoimat rahastot sekä GIA:n toimiva johto ja joukko muita henkilöosakkaita.

Yrityksen investoinnit 1.137 tuhatta euroa liittyvät suurimmalta osin yrityksen sisäiseen kehittämistoimintaan. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen siitä alkaen, kun kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 345 kokopäiväistä työntekijää (vuonna 2013 oli 302 työntekijää, ja vuonna 2012 oli 306 työntekijää).

Emoyhtiön hallituksen jäseninä olivat koko tilikauden Kim Nyberg (hallituksen puheenjohtaja), Marjukka Nyberg, Petri Laine, Pirjo Ståhle, Robert Ingman ja Tage Lindberg joiden lisäksi Matti Rusanen toimi hallituksen jäsenenä 30.6.2014 lähtien. Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi Tuomo Räsänen 30.6.2014 asti jonka jälkeen toimitusjohtajana toimi Kimmo Valtonen.

M-Brain Oy:n tilintarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Mattila. Konsernin Suomen yhtiöillä on sama tilintarkastaja.

YHTIÖKOKOUKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2014. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2013 tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euroa/kk.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Konsernin emoyhtiö M-Brain Oy:n tilikauden voitto oli 1.406.992,42 euroa ja jakokelpoiset varat 13.371.562,28 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan omaan pääomaan.              

OSAKKEET

Yhtiön osakemäärä 31.12.2013 oli 20.971 kpl. M-Brain Oy:n osakkeenomistajat päättivät 3.6.2014 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.622 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. Osakeannissa osakkeet merkittiin katsauskauden aikana. Yhtiöllä oli 31.12.2014 yhteensä yhdeksän osakkeenomistajaa. Yhtiö hankki 1.7.2014 omistukseensa 100 kpl omia osakkeita.                                                                              

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN

M-Brain konserniin kuuluva Global Intelligence Alliance Group Oy:n fuusioiminen sisaryhtiöönsä M-Brain Insight Oy:öön on aloitettu.

M-Brain Oy:n toimitusjohtajaksi on 16.3.2015 valittu Sirpa Ojala.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin toimialalla teknologian kehitys on hyvin nopeaa. Strategiansa mukaisesti yhtiö on panostanut merkittävästi omaan tuotekehitykseen kehittääkseen kilpailukykyään verrattuna muihin kilpailijoihin.

Konsernin ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta.

Myyntisaamiset ovat keskeinen tase-erä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan yhdenmukaisella luottopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoimella. Luottotappioriskiä osaltaan pienentää asiakaskannan suuri kappalemäärä ja se, että myyntisaamiset jakautuvat usealle eri toimialalle.

Konsernin lainarahoitukseen liittyy rahoittajan kanssa sovittuja erityisehtoja, joihin yritys on sitoutunut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 33-37 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) noin 4-7 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015

Puolivuotiskatsaus jaksolta 1.1.2015 – 30.6.2015 julkaistaan 17.8.2015.

TARKEMMAT TALOUDELLISET TIEDOT

M-Brain konsernin konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Lisätietoa konsernitilinpäätöksen laatimisperusteista löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedoista. Tilinpäätös ja koko tilikautta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. Muut tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

000 euroa  1.7.-31.12.2014 1.7.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013             Liikevaihto   14 015,9 9 856,1 23 518,1 19 784,6 Liiketoiminnan muut tuotot   28,1 35,5 76,1 80,6             Materiaalit ja palvelut   -1 703,6 -868,2 -2 614,7 -1 640,5 Henkilöstökulut   -8 774,2 -5 647,3 -14 710,0 -11 715,6 Poistot   -569,1 -353,9 -948,8 -732,2 Liiketoiminnan muut kulut   -3 539,2 -1 984,6 -5 347,0 -3 839,7 Liikevoitto -542,01 037,6-26,31 937,1             Rahoitustuotot   284,7 -20,4 302,1 74,7 Rahoituskulut   -898,6 -193,6 -1 055,3 -339,5 Rahoituskulut (netto)   -613,9 -214,0 -753,2 -264,8             Voitto (tappio) ennen veroja -1 155,9823,6-779,51 672,3       Tuloverot   86,7 -248,5 10,8 -458,9             Tilikauden voitto (tappio) -1 069,2575,1-768,71 213,4      Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna           Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:      Valuuttakurssien muuntoerot   23,6 15,1 69,4 -3,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna   23,6 15,1 69,4 -3,3             Tilikauden laaja tulos yhteensä   -1 045,6590,2-699,31 210,1            Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva tulos:   -1 069,2 575,1 -768,7 1 213,4             Emoyrityksen omistajille jaettavissa oleva laaja tulos.   -1 045,6590,2-699,31 210,1

KONSERNIN TASE

000 euroa   31.12.2014 31.12.2013   Varat         Pitkäaikaiset varat         Liikearvo   21 976,5 9 845,3   Kehittämismenot   1 339,1 975,3   Muut aineettomat hyödykkeet   3 530,0 852,6   Aineelliset hyödykkeet   719,9 547,6   Myytävissä olevat rahoitusvarat   26,9 24,5   Laskennalliset verosaamiset   181,5 29,2   Yhteensä   27 773,912 274,6             Lyhytaikaiset varat         Myyntisaamiset ja muut saamiset   5 948,6 2 658,5   Muut osakkeet ja osuudet   6,5 2,4   Rahavarat   1 601,0 1 573,1   Yhteensä   7 556,04 234,1             VARAT YHTEENSÄ   35 329,816 508,7             OMA PÄÄOMA JA VELAT         Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma         Osakepääoma   215,5 215,5   Ylikurssirahasto   247,2 247,2   Sijoitetun vapaan pääoman rahasto   12 292,2 7 495,4   Kertyneet voittovarat   -895,4 -290,6   Oma pääoma yhteensä   11 859,57 667,5             Pitkäaikaiset velat         Rahoitusvelat   15 072,1 2 145,4   Laskennalliset verovelat   684,1 144,4   Muut velat   189,2 127,3   Yhteensä   15 945,42 417,1             Lyhytaikaiset velat         Rahoitusvelat   211,8 1 570,7   Ennakkomaksut   1 572,2 1 741,9   Ostovelat   913,5 444,2   Muut lyhytaikaiset velat   1 128,8 907,3   Siirtovelat   3 698,6 1 760,1   Yhteensä   7 524,96 424,1             Velat yhteensä   23 470,38 841,2             OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   35 329,816 508,7             

KONSERNIN LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

               1.7.-
31.12.2014    1.7.-
31.12.2013   1.1.-
31.12.2014   1.1.-
31.12.2013 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT             Tilikauden tulos    -1 069,2   575,1   -768,7   1 213,4 Oikaisut:                 Suunnitelman mukaiset poistot (+) 569,1   353,9   948,8   732,2   Muut oikaisut ( tuotot – /kulut +) 344,6   249,9   237,1   448,8   Rahoitustuotot- ja kulut   613,9   214,0   753,2   264,8       458,4   1 392,9   1 170,4   2 659,2 Käyttöpääoman muutos:               Pitkäaikaisen korottoman liikesaam. Lis/väh(-/+) 0,0   70,4   0,0   45,9   Lyhytaikaiset korottomat liikesaam., lis/väh(-/+) -136,4   -192,6   208,8   -65,2   Koroton lyhytaikainen velka, lis./väh(+/-) 618,5   -778,5   344,1   -413,4       482,1   -900,7   552,9   -432,7                  Maksetut korot ja maksut(-)   -934,8   -192,8   -1 087,6   -334,8 Saadut korot(+)    284,7   -24,0   289,8   52,9 Maksetut välittömät verot   -391,4   -92,0   -452,2   -263,1       -1 041,5   -308,8   -1 250,0   -545,1             LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA-101,0 183,5 473,3 1 681,4                INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT             Investoinnit aineellis. ja aineettom. hyödykkeisiin -789,3   -228,9   -1 137,0   -531,2 Hankitut konserniyhtiöt (-)   -15 691,0   -4,5   -15 691,0   -4,5 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-16 480,3 -233,4 -16 828,0 -535,7                RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT             Maksullinen osakeanti (+)   0,0   0,0   4 913,7   0,0 Omien osakkeiden hankinta (-)   -116,9   0,0   -116,9   0,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0,0   0,0   -1 346,4   0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0,0   -1 029,5   -1 805,5   -1 628,8 Pitkäaikaisten lainojen nostot (+)   0,0   0,0   14 737,5   0,0 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -116,9 -1 029,5 16 382,4 -1 628,8                RAHAVAROJEN MUUTOS  -16 698,2 -1 079,5 27,8 -483,1 RAHAVARAT 1.7. / 1.1    18 299,1   2 652,6   1 573,1   2 056,2 RAHAVARAT 31.12    1 601,0   1 573,1   1 601,0   1 573,1

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                       Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratYhteensäOma pääoma 1.7.2013   215,5247,27 495,4-888,77 069,4         Laaja tulos             Tilikauden tulos         575,1 575,1 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)               Muuntoero         15,1 15,1 Laajan tuloksen erät yhteensä    590,2590,2              Osakeperusteiset maksut         7,9 7,9 Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä        7,97,9              Oma pääoma  31.12.2013   215,5247,27 495,4-290,67 667,5       Oma pääoma  1.7.2014 215,5247,212 409,1125,112 996,9       Laaja tulos         Tilikauden tulos       -1 069,2 -1 069,2 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)           Muuntoero         23,6 23,6 Laajan tuloksen erät yhteensä    -1 045,6-1 045,6              Osakeperusteiset maksut         25,0 25,0 Osakeanti       0,0   0,0 Omien osakkeiden hankinta       -118,7   -118,7 Oman pääoman hankintaan liittyvät rahoitusmenot       1,8   1,8 Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä     -116,925,0-91,9         Oma pääoma  31.12.2014 215,5247,212 292,2-895,411 859,5              

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                       Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratYhteensäOma pääoma 1.1.2013   215,5247,27 495,4-1 534,66 423,5         Laaja tulos             Tilikauden tulos         1 213,4 1 213,4 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)               Muuntoero         -3,3 -3,3 Laajan tuloksen erät yhteensä    1 210,11 210,1              Osakeperusteiset maksut         33,9 33,9 Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä        33,933,9              Oma pääoma  31.12.2013   215,5247,27 495,4-290,67 667,5       Oma pääoma  1.1.2014 215,5247,27 495,4-290,67 667,5       Laaja tulos         Tilikauden tulos       -768,7 -768,7 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)           Muuntoero         69,4 69,4 Laajan tuloksen erät yhteensä    -699,3-699,3              Osakeperusteiset maksut         94,5 94,5 Osakeanti       5 001,2   5 001,2 Omien osakkeiden hankinta       -118,7   -118,7 Oman pääoman hankintaan liittyvät rahoitusmenot       -85,7   -85,7 Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä     4 796,894,54 891,3         Oma pääoma  31.12.2014 215,5247,212 292,2-895,411 859,5

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2015

M-BRAIN OY

Lisätietoa:

Kim Nyberg, hallituksen puheenjohtaja sähköposti: kim.nyberg@m-brain.com, puhelinnumero +358-400-430538

Sirpa Ojala, toimitusjohtaja sähköposti: sirpa.ojala@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5663466

Janne Kärkkäinen, talousjohtaja sähköposti: janne.karkkainen@m-brain.com, puhelinnumero +358-40-5294603

Hyväksytty neuvonantaja Evli Pankki Oyj/ Petteri Nurminen puhelinnumero +358-40-5095665

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/M+Brain+Oy+Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2014+HUG1907793.html

facebook twitter