Etusivu » Arkistot 26.3.2015

IXONOS: TREMOKO OY AB:N IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄN PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOS: TREMOKO OY AB:N IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄN PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Helsinki, Suomi, 2015-03-26 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 26.03.2015 klo 18:30

IXONOS: TREMOKO OY AB:N IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄN PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tremoko Oy Ab:n Ixonos Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Ixonos”) osakkeita (”Osakkeita”) ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia (”Optio”), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tai jo Tremoko Oy Ab:n omistuksessa, tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika päättyi 24.3.2015. Ennen tarjousajan alkua Tremoko Oy Ab omisti yhteensä 145 678 088 Ixonosin Osaketta ja Tremoko Oy Ab:n omistus- ja ääniosuus oli siten yhteensä noin 71,8 prosenttia Ixonosin kaikista Osakkeista ja äänistä.

Tremoko Oy Ab tiedotti Ostotarjouksen alustavasta tuloksesta eilen 25.3.2015, jonka jälkeen Yhtiö julkaisi oman tiedotteensa alustavasta tuloksesta. Tremoko Oy Ab:n Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksen tarjousaikana tarjotut 20 454 656 Osaketta edustavat noin 10,1 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tremoko Oy Ab:n omistusosuus Ixonos Oyj:n osakkeista ja äänistä on ostotarjouksessa hyväksyttyjen Osakkeiden toteuttamiskauppojen jälkeen näin ollen yhteensä 166 132 744 Osaketta eli noin 81,8 prosenttia.

Lisäksi Ostotarjouksessa on tarjottu yhteensä 1 540 000 Optiota. Ostotarjouksessa hyväksyttyjen Optioiden toteuttamiskauppojen jälkeen Tremoko Oy Ab:llä on käyttämällä mainitut Optiot Ixonosin Osakkeiden merkintään mahdollisuus nostaa omistuksensa yhteensä noin 82,0 prosenttiin Ixonosin kaikista Osakkeista ja äänistä.

Niiden Ixonosin Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan arviolta 30.3.2015 (“Toteutuspäivä”). Osakkeiden kaupat selvitetään arviolta toisena (2.) yllä mainittua Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä (“Selvityspäivä”). Ensimmäinen mahdollinen Selvityspäivä on 1.4.2015. Osakkeiden Tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeiden tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Optioiden kaupat toteutetaan Selvityspäivänä. Optioiden kaupat toteutetaan siten, että maksettuaan Optioiden tarjoushinnat UB Securities Oy ilmoittaa kaupan toteutumisesta Ixonosille, joka ylläpitää Optioita koskevaa omistajaluetteloa. Optioiden tarjoushinnat maksetaan Selvityspäivänä optionhaltijan hyväksymislomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille. Optioiden tarjoushinnat maksetaan optionhaltijan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on optionhaltijan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

IXONOS OYJ

Esa Harju

CEO

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Ixonos Oyj, Mikael Nyberg, CFO, tel. +358 40 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 24.2.2015.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.701.633 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 66,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 23.2.2015 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2014.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 8.4.2015.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tina Aspiala. Hallituksen jäseninä jatkavat Jussi Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo.

Espoossa, 26. päivänä maaliskuuta 2015

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Outokummun hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Outokummun hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

OUTOKUMPU OYJ

PÖRSSITIEDOTE

26.3.2015 klo 17.50

Outokumpu Oyj:n hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Olli Vaartimo (puheenjohtaja), Markus Akermann, Heikki Malinen ja Saila Miettinen-Lähde.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jorma Ollila (puheenjohtaja), Roberto Gualdoni, Stig Gustavson ja Elisabeth Nilsson.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2015-03-26 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 26.3.2015 klo 17.30

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti jakaa pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Maksun täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja pääomanpalautus maksetaan 28.4.2015.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen ja Pekka Vauramo valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Helsingissä, 26.3.2015

GLASTON OYJ ABP

Arto Metsänen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arto Metsänen

puh. 010 500 500

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 17.15

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2015.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja maksupäivä 8.4.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr (s.1948). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja                                                 84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja                                          63 000 euroa / vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja             63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                                                           42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan  1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jan Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markus Rauramo (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen ja Panu Routila. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Lori J. Cross ja Anders Moberg.

Helsinki 26.3.2015

Ahlstrom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Liisa Nyyssönen

Viestintäjohtaja

Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 16:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Ahlstrom+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906621.html

KONECRANES OYJ – KONECRANES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Konecranes Oyj

Pörssitiedote

KONECRANES OYJ – KONECRANES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 16:30

Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi Stig Gustavsonin jatkamaan puheenjohtajana. Ole Johansson valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde ja jäseniksi Ole Johansson, Nina Kopola ja Malin Persson. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bertel Langenskiöld ja jäseniksi Stig Gustavson, Matti Kavetvuo ja Christoph Vitzthum.

Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä hänen merkittävä äänivaltansa yhtiössä.

Muut jäsenet paitsi Ole Johansson ja Bertel Langenskiöld ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja. Bertel Langenskiöldin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista perustuen hänen nykyiseen päätoimeensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen

Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA

Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com


Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

OUTOKUMPU OYJ

PÖRSSITIEDOTE

26.3.2015 klo 16.30

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2015 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Markus Akermannin, Roberto Gualdonin, Stig Gustavsonin, Heikki Malisen, Elisabeth Nilssonin, Jorma Ollilan ja Olli Vaartimon. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Saila Miettinen-Lähde. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkio maksetaan edellytyksellä, että hallituksen jäsenet hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Outokummun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2015 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 888 858 omaa osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2016 asti.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2016 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 9.4.2015.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Elisan hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Lind

Elisa

Pörssitiedote

Elisan hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Lind

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KLO 16.20

Elisan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Raimo Lindin ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen.

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Raimo Lind (pj), Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen sekä tarkastusvaliokuntaan Seija Turunen (pj), Petteri Koponen ja Jaakko Uotila.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta

IR-johtaja

puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Elisa

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KLO 16.15

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2014 perusteella jaetaan osinkoa 1,32 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 30.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2015.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä uudelleen Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta

IR-johtaja

puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raisio

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raisio Oyj Pörssitiedote 26.3.2015

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2015

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.514 osakasta, jotka omistivat 42,7 miljoonaa osaketta eli 25,9 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Tiitola sekä uutena jäsenenä Ann-Christine Sundell; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Perkonojan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta sekä 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaava palkkio suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Holger Falck, Mårten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Heistä Forss ja Levomäki ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Tuomo Korte, KHT. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2016 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 26.3.2020 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2015 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2014 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 26.3.2015.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen

viestintä- ja IR-päällikkö

puh. 050 567 3060

Lisätietoja:

rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

Jakelu

NASDAQ OMX

Keskeiset mediat

www.raisio.com

facebook twitter