Etusivu » Arkistot 23.3.2015

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.3.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Revenio Group Oyj: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara siirtyy Yhdysvaltoihin väliaikaisesti

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara siirtyy Yhdysvaltoihin väliaikaisesti

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 23.3.2015 kello 16.30                           

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara siirtyy Yhdysvaltoihin väliaikaisesti

Yhdysvallat on Revenion tärkein markkina-alue, jonka osuus konsernin liikevaihdosta on yli 40 %. Revenio-konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara siirtyy toukokuun alusta Yhdysvaltojen Raleighiin perustettuun Revenion toimipisteeseen tukeakseen konsernin markkina-aseman vahvistamista Yhdysvalloissa edelleen. Salovaaran väliaikainen siirtyminen Yhdysvaltoihin ei muuta konsernin organisaatiota tai toimintarakennetta eikä se vaikuta Revenion pääkonttoritoimintoihin Vantaalla.

“Yhdysvallat on maailman suurin terveysteknologian markkina-alue. Läsnäololla tällä merkittävällä markkina-alueella varmistamme, että pystymme tukemaan entistä vahvemmin paikallista jakeluverkostoamme ja oman organisaatiomme työskentelyä sekä kehittämään niitä edelleen. Icarella on Yhdysvalloissa tällä hetkellä 32 itsenäistä myyntiedustajaa ja tätä verkostoa tulemme vahvistamaan entisestään. Läsnäolo paikan päällä on tärkeää myös FDA-lupaprosessin eteenpäinviemisen kannalta. Siirtymiseni merkittävä syy on myös henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen asiakaskenttäämme, jakelijoihimme sekä alamme vaikuttajalääkäreihin,” sanoo Olli-Pekka Salovaara.

“Tavoitteenamme on voimakas kasvu terveysteknologiassa ja siirtymiselläni varmistamme kasvumme ja markkinaosuutemme kasvattamisen sekä nykytuotteissa että uusissa tuotteissa ja teknologioissa,” jatkaa Salovaara.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520 tai USA gsm +1-561-413-7559

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

www.revenio.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittama liiketoiminta. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-23 15:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/23/Revenio+Group+Oyj+Toimitusjohtaja+Olli+Pekka+Salovaara+siirtyy+Yhdysvaltoihin+v%C3%A4liaikaisesti+HUG1905527.html

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu

Keskisuomalainen Oyj

Yhtiökokouskutsu

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu

Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2015 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa, osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 10.00 ja lounaan tarjoilu klo 10.30 alkaen.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Puheenjohtajan valitseminen
 3. Sihteerin kutsuminen
 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 7. Esityslistan hyväksyminen
 8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 2. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 3. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.5.2015. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Erovuorossa ovat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle Kautto.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan.

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 7,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2016 saakka.

 1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2016 saakka.

 1. Mahdolliset muut asiat
 2. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa ”Sijoittajalle” viimeistään 8.4.2015. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13.5.2015 lähtien.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 23.4.2015 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. internet-sivujen www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2015 kautta;
 2. sähköpostilla ida.lindroos@keskisuomalainen.fi tai sari.hamalainen@keskisuomalainen.fi;
 3. kirjallisesti osoitteella Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä;
 4. puhelimitse numeroon 044 406 2406/Ida Lindroos tai 044 406 2271/Sari Hämäläinen; tai
 5. telefaxilla numeroon 014 622 420.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon 17.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon viimeistään 24.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa ”Sijoittajalle”.

 1. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23.3.2015 yhteensä 5.575.036 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5.575.036 ääntä sekä 5.161.924 K-sarjan osaketta, jotka tuottavat 103.238.480 ääntä. Näistä osakkeista yhtiön hallussa on 21.500 omaa A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 21.500 ääntä. Kyseisillä osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Jyväskylässä 23.3.2015

Keskisuomalainen Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

www.keskisuomalainen.com

Elektrobit Oyj:n (EB) vuosikertomus ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Elektrobit Corporation

Elektrobit Oyj:n (EB) vuosikertomus ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 23. maaliskuuta 2015 kello 16.30

Elektrobit Oyj:n (EB) vuosikertomus ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Elektrobit Oyj (EB) on julkaissut tänään vuoden 2014 vuosikertomuksen ja selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014. Nämä dokumentit ovat liitteinä tässä tiedotteessa ja löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta http://vuosikertomus.elektrobit.com sekä suomen- että englanninkielisinä. Vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa ja se löytyy ladattavana PDF-versiona kyseisiltä internet-sivuilta.

Lisätietoja:

Karoliina Fyrstén

Viestintäpäällikkö

Puh. 040 344 2789

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-23 15:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/23/Elektrobit+Oyj+n+EB+vuosikertomus+ja+selvitys+yhti%C3%B6n+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+2014+HUG1905534.html

Amer Sports vahvistaa Pallopelit-liiketoimintaansa ostamalla markkinoiden johtavan, ikonisen baseball-brändin Louisville Sluggerin

Amer Sports Corporation

Amer Sports vahvistaa Pallopelit-liiketoimintaansa ostamalla markkinoiden johtavan, ikonisen baseball-brändin Louisville Sluggerin

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

23.3.2015 klo 16.00

Amer Sports vahvistaa Pallopelit-liiketoimintaansa ostamalla markkinoiden johtavan, ikonisen baseball-brändin Louisville Sluggerin

Vauhdittaakseen Pallopelit-liiketoimintaansa Amer Sports Oyj on hankkinut maailmanlaajuiset oikeudet johtavan amerikkalaisen baseballbrändin Louisville Sluggerin brändiin, myyntiin ja innovaatioihin Hillerich & Bradsby Co. -yhtiöltä (H&B). Louisville Slugger on yksi maailman tunnetuimmista baseballbrändeistä ja vuonna 2014 sen liikevaihto oli 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kauppahinta on 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja se suoritetaan käteiskaupalla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää H&B:n osakkeenomistajien suostumusta sekä muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Vuonna 1884 perustettu Louisville Slugger on ikoninen amerikkalainen baseballbrändi ja Major League Baseball -sarjan virallinen maila sekä markkinoiden johtava puusta valmistettu baseballmaila. Louisville Slugger suunnittelee ja markkinoi sekä puusta että muista materiaaleista valmistettuja mailoja sekä räpylöitä, laukkuja ja suojavarusteita.

Yrityskauppa on looginen askel Amer Sportsin strategiassa kasvun vauhdittamiseksi Pallopelit-yksikössä. Baseball on yksi Pallopelien valituista strategisista kasvualueista, jossa yhtiöllä on jo kaksi johtavaa brändiä, Wilson ja DeMarini. Yrityskauppa vahvistaa Pallopelien tuotevalikoimaa ja sen myötä Amer Sports saa vahvan aseman sekä merkityksellisiä kasvumahdollisuuksia baseball- ja softball-kategoriassa. Yrityskaupan vaikutuksen Amer Sportsin liikevoittomarginaaliin ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan neutraali vuonna 2015 ja positiivinen vuodesta 2016 alkaen.

“Louisville Slugger tukee Amer Sportsin tavoitetta kannattavan kasvun vauhdittamiseksi Pallopelit-yksikössämme”, kertoo Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala. “Yrityskauppa parantaa ja vahvistaa baseball- ja softball- tuotevalikoimaamme puumailoilla ja patentoiduilla innovaatioilla liittyen muista materiaaleista valmistettuihin mailoihin ja lisäksi räpylöillä, laukuilla, suojavarusteilla ja tarvikkeilla. Sen myötä saavutamme merkittäviä operatiivisia synergia- ja mittakaavaetuja sekä mahdollisuuksia hyödyntää Louisville Slugger -brändiä edelleen. Olemme ylpeitä, että saamme yhtiöömme uuden ikonisen kuluttajabrändin, ja odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan sitä kohti yhä parempaa tulevaisuutta.”

Maailmanlaajuisen baseball- ja softballmarkkinan koko on noin 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, josta Yhdysvaltojen osuus on 1,4 miljardia. Baseballilla ja softballilla on noin 20 miljoonaa aktiivista pelaajaa Yhdysvalloissa. Lajeja pelataan yli 100 maassa ympäri maailmaa, muun muassa Japanissa, Taiwanissa, Koreassa ja Australiassa sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Wilson valmistaa ja myy korkealaatuisia hanskoja, mailoja, peliasuja, vaatteita, suojavarusteita, tarvikkeita sekä valmennusvälineitä Wilson-, DeMarini-, ja ATEC -brändiensä alla. Wilson tulee markkinoimaan ja myymään Louisville Sluggeria itsenäisenä brändinä DeMarinin tapaan. Sopimuksen myötä H&B jatkaa Louisville Slugger -brändättyjen MLB, Minor League Baseball- sekä amatööripelaajien puumailojen valmistamista Wilsonille Louisvillen tehtaassaan.

Puhelinkonferenssi

Amer Sports järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin sijoittajille ja analyytikoille tänään klo 16.45. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9590, koodi 6062716. QR-koodi liitteenä.

Linkki: http://edge.media-server.com/m/p/ue6djjdy.

Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com kautta. Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on (0)9 2310 1650 ja koodi 6062716#.

  

Lehdistömateriaali

Materiaalipaketti, joka sisältää lisätietoa Wilson ja Louisville Slugger -brändeistä sekä kuvia ja logoja, on saatavilla osoitteessa www.sluggerpress.com.

Lisätietoja:

Päivi Antola

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Puh. 020 712 2537

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-23 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/23/Amer+Sports+vahvistaa+Pallopelit+liiketoimintaansa+ostamalla+markkinoiden+johtavan+ikonisen+baseball+br%C3%A4ndin+Louisville+Sluggerin+HUG1905501.html

Kemira Oyj: Hallituksen valiokuntien kokoonpano

Kemira Oyj

Kemira Oyj: Hallituksen valiokuntien kokoonpano

Kemira Oyj

Pörssitiedote

23.3.2015, klo 16.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n hallitus on tänään kokouksessaan valinnut keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Juha Laaksonen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Juha Laaksonen, Timo Lappalainen ja Jari Paasikivi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen.

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja

010 862 1690

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja

010 862 1980

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-23 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/23/Kemira+Oyj+Hallituksen+valiokuntien+kokoonpano+HUG1905510.html

Kemira Oyj: Yhtiökokous hyväksyi 0,53 euron osingon

Kemira Oyj

Kemira Oyj: Yhtiökokous hyväksyi 0,53 euron osingon

Kemira Oyj

Pörssitiedote

23.3.2015 klo 15.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n (“Kemira”) varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,53 euroa/osake vuodelta 2014. Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen,  Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas.

Osingonmaksu

Osinko 0,53 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 25.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2015.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 39 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkaistu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Deloitte & Touche Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”).

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (“Osakeantivaltuutus”).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2016 saakka.

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja

010 862 1980

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-23 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/23/Kemira+Oyj+Yhti%C3%B6kokous+hyv%C3%A4ksyi+0+53+euron+osingon+HUG1905383.html

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SSK Suomen Säästäjien Pörssitiedote 23.3.2015 klo 15:00

Kiinteistöt Oyj

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23. päivänä maaliskuuta 2015 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 151.945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2015 ja osingon maksupäivä on 10.4.2015.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.000 euroa vuodessa minkä lisäksi maksetaan matkakulut.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Tapani Rautiainen, Timo Valjakka, Mikael Grönroos ja Esa Haavisto.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Nexia Oy, KHT-Yhteisö.

Helsingissä maaliskuun 23. päivänä 2015

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

p. 040 761 9669

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Keskisuomalainen-konserni uudistaa suurimpia lehtiään

Keskisuomalainen Oyj

Pörssitiedote

Keskisuomalainen-konserni uudistaa suurimpia lehtiään

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 23.3.2015 klo 14.30

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt merkittävistä lehtiuudistuksista konsernin kahdessa suurimmassa sanomalehdessä. Sanomalehdet Keskisuomalainen ja Savon Sanomat toteuttavat vuoden 2016 helmi-maaliskuussa julkaisemisen ja sisällön kokonaisuudistuksen. Uudistus pitää sisällään painetun sanomalehden formaatin vaihtamisen tabloidiin sekä verkko- ja mobiilipalvelujen uudistamisen.

Julkaisu-uudistus parantaa merkittävästi Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien painetun sanomalehden sekä digialustojen lukukokemusta ja käytettävyyttä. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukija- ja ilmoittaja-asiakkaiden kanssa. Tavoittelemme toimintatapaa, jonka tuloksena on entistä runsaampi, monipuolisempi ja hyödyllisempi journalistinen sisältö lukijoille sekä tehokkaampi markkinoinnillinen kokonaisuus ilmoitusasiakkaille.

”Uudistus on jatkoa sille systemaattiselle kehittämiselle, jota konsernissa on tehty viime vuosina. Yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa teemme markkinoiden parhaan lehtiuudistuksen, jonka myötä Keskisuomalainen-konserni on entistä valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteet”, Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Pekka Mervola, vastaava päätoimittaja, Keskisuomalainen, puh. 014 622 250

Jari Tourunen, vastaava päätoimittaja, Savon Sanomat, puh. 0400 560 836

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

KARJALAINEN SIIRTYY TABLOIDIFORMAATTIIN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

Pörssitiedote

KARJALAINEN SIIRTYY TABLOIDIFORMAATTIIN

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2015 klo 14.30

Sanomalehti Karjalainen Oy:n julkaisema Karjalainen siirtyy tabloidiformaattiin helmi-maaliskuussa 2016. Sanomalehti Karjalainen Oy on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö. Paperilehden formaattimuutos on osa useampia muita toimenpiteitä, joilla kohennetaan Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin julkaisutoiminnan kilpailukykyä.

Karjalaisen formaattimuutoksen jälkeen kaikki konsernin lehdet ilmestyvät tabloidimuodossa. Yhtenäinen formaatti tuo toiminnallisia etuja lehtiyhteistyössä. Samaan aikaan Karjalaisen kanssa siirtyvät tabloidiin myös kolme kumppanilehteä (Savon Sanomat, Keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat), joiden kanssa Karjalainen tekee laajaa sisältöyhteistyötä, jossa yhteinen lehtiformaatti on eduksi.

Tabloidiin siirtymisen yhteydessä Karjalainen uudistaa toimintatapaansa sisältönsä jakamisessa tuomalla uudenlaista maksullista sisältöä verkkoon. Myös konsernin paikallislehdissä laajennutaan vuosina 2015 ja 2016 voimakkaasti digitaalisiin jakelukanaviin.

Sanomalehti Karjalainen Oy ostaa painotyön samaan konserniin kuuluvalta PunaMusta Oy:ltä. PunaMusta Oy:n Joensuun tuotantotiloissa on uusi sanomalehtirotaatio ollut tuotantokäytössä vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi painokone tehostaa konsernin lehtien painamista, lisää myynnin mahdollisuuksia ja on kilpailukykyinen myös konsernin ulkopuolisissa painotöissä.

Karjalaisen formaattimuutoksella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin vuoden 2015 tulokseen.

Joensuussa 23. päivänä maaliskuuta 2015

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puhelin 0500 975 873.

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

facebook twitter