Etusivu » Arkistot 17.3.2015

Saga Furs Oyj:n huutokaupan välitysmyynti nousi yli 300 miljoonaan euroon

Saga Furs Oyj

Pörssitiedote

Saga Furs Oyj:n huutokaupan välitysmyynti nousi yli 300 miljoonaan euroon

Saga Furs Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 klo 21.50

Saga Furs Oyj myi tänään päättyneessä maaliskuun huutokaupassa yhteensä yli 3,6 miljoonaa minkin- sekä lähes 830 000 ketun- ja suomensupinnahkaa. Yhtiön tilikauden tärkein huutokauppa onnistui hyvin ja sen välitysmyynnin arvoksi muodostui vajaat 310 miljoonaa euroa. Saga Congress Centerissä pidettyyn huutokauppaan osallistui yli 800 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.

Huutokaupassa myytyjen sagafurs® -urosminkinnahkojen keskihinnaksi muodostui 57 euroa ja naarasminkinnahkojen 40 euroa. Kaikkien sagafurs® -ketunnahkojen keskihinnaksi muodostui 138 euroa. Huutokaupan suurin ostaja oli Hongkong/Kiina ja merkittäviä hankintoja tehtiin myös Koreaan ja eurooppalaiselle muotiteollisuudelle.

Seuraava huutokauppa, joka myös järjestetään yhteistyössä American Legend ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa, on 3.-12.6.2015.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pertti Fallenius, puh. 050 512 0334

Uponorin hallituksen järjestäytyminen

Uponor Oyj

Pörssitiedote

Uponorin hallituksen järjestäytyminen

Uponor Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 18.32


Uponorin hallituksen järjestäytyminen

Tänään pidetyn yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Eloranta ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Hallitus päätti perustaa entiset valiokunnat eli tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokuntien työjärjestykset on kuvattu yhtiön verkkosivuilla http://sijoittajat.uponor.fi > Hallinto > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä > Hallituksen valiokunnat.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon osalta Uponor poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista, joka edellyttää, että valiokunnassa on kolme jäsentä. Yhtiö katsoo, että riittävä asiantuntemus palkitsemisvaliokunnan osalta on turvattu kahdella jäsenellä. Valiokunta on hallituksen päätöksentekoa valmisteleva ja avustava elin, ja kaikki olennaiset palkitsemiseen liittyvät asiat käsitellään hallituksessa. Lisäksi valiokunta voi halutessaan hakea näkemyksiä myös valiokunnan ulkopuolelta.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano:

Timo Ihamuotila (puheenjohtaja)

Markus Lengauer

Annika Paasikivi

Jari Rosendal

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano:

Jorma Eloranta (puheenjohtaja)

Annika Paasikivi


Lisätiedot:

Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852


JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 18.26

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2014 osingoksi 0,42 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Rainer S. Simonia, jonka sijasta valittiin uutena jäsenenä itävaltalainen Markus Lengauer. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta totesi avauksessaan, että hallitus esittää omien osakkeiden ostovaltuutusta mutta ei ole suunnitellut osakeostojen käynnistämistä.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2015, ja osinko maksetaan 26.3.2015.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal sekä uutena jäsenenä itävaltalainen Markus Lengauer.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan yhtä muutosta lukuun ottamatta: hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotettiin 71 000 eurosta 88 000 euroon. Puheenjohtaja saa siis 88 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.


Lisätiedot:

Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852


JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Revenio Group Corporation: Muutos Revenion johtoryhmässä

Revenio Group Corporation

Revenio Group Corporation: Muutos Revenion johtoryhmässä

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 kello 16:45

MUUTOS REVENION JOHTORYHMÄSSÄ

Revenio Group Oyj:n johtoryhmässä on tapahtunut muutos yhtiön toimialajohtaja Riku Lampun jatkaessa Boomeranger Boats Oy:n myynnin jälkeen Boomeranger Boats Oy:n toimitusjohtajana ja hänen toimialajohtaja-tehtävänsä päättyessä Reveniossa. Revenio myi lopetettuihin ja myytävänä olleisiin toimintoihin luokitellun RIB-erikoisveneliiketoimintaansa edustaneen Boomeranger Boats Oy:n International Golden Groupille 25.2.2015.

Revenio Group Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Olli-Pekka Salovaara, Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén sekä vt. talousjohtaja Jasmin Kuittinen.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

Toimitusjohtaja 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

www.revenio.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittama liiketoiminta. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-17 15:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/17/Revenio+Group+Corporation+Muutos+Revenion+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1904189.html

CENCORPIN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN JA ENSIMMÄISEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEN ARVIOITU TOTEUTUMINEN LYKKÄÄNTYY TOISELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE – YHTIÖN RAHOITUSTILANNE JATKUU ERITTÄIN TIUKKANA

Cencorp

Pörssitiedote

CENCORPIN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN JA ENSIMMÄISEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEN ARVIOITU TOTEUTUMINEN LYKKÄÄNTYY TOISELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE – YHTIÖN RAHOITUSTILANNE JATKUU ERITTÄIN TIUKKANA

Cencorp Oyj Pörssitiedote 17.3.2015 klo 16.20

CENCORPIN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN JA ENSIMMÄISEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEN ARVIOITU TOTEUTUMINEN LYKKÄÄNTYY TOISELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE – YHTIÖN RAHOITUSTILANNE JATKUU ERITTÄIN TIUKKANA

Cencorp on aiemmin arvioinut, että yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisu saataisiin aikaiseksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja että pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittaminen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Edelleen Cencorp on aiemmin todennut, että mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi, tulee myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuu turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on epävarmaa.

Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen allekirjoitus ja siihen liittyvän tilauksen saaminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on edelleen mahdollista, mutta tilaukseen liittyvän hankerahoituksen varmistaminen tässä aikataulussa ei ole enää yhtiön näkemyksen mukaan todennäköistä. Tästä johtuen Cencorp muuttaa ensimmäiseen valmistuspartnerisopimukseen ja yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyvien neuvottelujen tavoiteaikataulua vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta toiselle vuosineljännekselle. Neuvottelut valmistuspartnerisopimuksista, tuotantolinjatoimituksista, strategisista moduulitoimituksista ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyen jatkuvat normaalisti ja yhtiön tavoitteena on edelleen kokonaisratkaisun saaminen valmiiksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

Cencorpin rahoitustilanne jatkuu edelleen erittäin tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut myös välirahoituksen järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa.


Mikkelissä 17. päivänä maaliskuuta 2015


Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

YIT myy BW Tower -toimistokiinteistön Lahdessa

YIT

Sijoittajauutiset

YIT myy BW Tower -toimistokiinteistön Lahdessa

Helsinki, 2015-03-17 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.3.2015 KLO 16.00

YIT myy BW Tower-toimistokiinteistön Lahdessa

YIT on myynyt Lahdessa sijaitsevan BW Tower-toimistokiinteistön ja sen yhteyteen rakennettavan robottiparkin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle, Aktia Henkivakuutus Oy:lle ja Metallityöväen liitto ry:lle. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 22 miljoonaa euroa, josta noin puolet kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon valmius- ja vuokrausasteiden mukaisesti. BW Tower valmistuu syksyllä 2015.

BW Tower on Lahden matkakeskuksen yhteyteen rakennettava kahdeksankerroksinen toimistokiinteistö, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 7 700 neliömetriä. Kiinteistön vuokrausaste on yli 90 %, ja päävuokralaisia ovat muun muassa Lahden kaupungin Tilakeskus ja Lahden Pysäköinti Oy. Kohteelle haetaan LEED Platinum -sertifikaattia, jokaon kansainvälisesti tunnustettu merkki siitä, että rakennus on ympäristövastuullinen, tehokas ja tarjoaa terveellisen työskentely-ympäristön.

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Seppo Martikainen, johtaja, transaktiot, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 460 913, seppo.martikainen@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Munksjö Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Munksjö Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Helsinki, Suomi, 2015-03-17 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 klo. 14.40 CET

Munksjö Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Munksjö Oyj on tänään julkaissut vuoden 2014 vuosikertomuksensa pdf-muodossa ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.munksjo.com ja tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus sisältää vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys tulevat myös olemaan saatavilla erillisinä asiakirjoina osoitteessa www.munksjo.com.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy ”Made by Munksjö”. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Wulff

Yhtiökokouskutsu

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Helsinki.

A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen;

toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 2014 jaeta osinkoa ja tilikauden voitto siirretään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on noin 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2 tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

16. Kokouksen päättäminen

B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 18.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 23.4.2015.

C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 26.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 7.4.2015 klo 10:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi

– puhelimitse numeroon (09) 5259 0050

– faksilla numeroon (09) 3487 3420 tai

– kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaina 26.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 2.4.2015 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 607 628 osaketta, jotka tuottavat yhtä monta ääntä.

Vantaalla 17.3.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee henkilökohtaisesti noin 350 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt jättää yhtiön

Sponda Oyj

Pörssitiedote

Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt jättää yhtiön

Sponda Oyj Pörssitiedote 17.03.2015 klo 15:00

Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt jättää yhtiön


Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hän jättää tehtävänsä Sponda Oyj:ssä toukokuun loppuun mennessä.

Hjeltin seuraajan valintaprosessi käynnistetään viipymättä.


Sponda Oyj

Kari Inkinen

toimitusjohtaja


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Wulff

Tilinpäätös ja toimintakertomus

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Ne ovat saatavilla PDF-muotoisina konsernin internet-sivuilla www.wulff.fi.

Vuosikertomuksen voi myös tilata konsernin sijoittajaviestinnästä:

  • sähköpostitse: sijoittajat@wulff.fi
  • puhelimitse: (09) 5259 0050
  • postitse: Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.

Vantaalla 17.3.2015

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee henkilökohtaisesti noin 350 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

facebook twitter