Etusivu » Arkistot 16.3.2015

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.3.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus 2014 on julkistettu sisältäen tulevaisuudennäkymät vuodelle 2015

Ålandsbanken Abp

Vuosikertomus

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus 2014 on julkistettu sisältäen tulevaisuudennäkymät vuodelle 2015

Mariehamn, 2015-03-16 17:03 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Ålandsbanken Abp

Vuosikertomus 2014

16.3.2015 klo 18.00

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus 2014 on julkistettu sisältäen tulevaisuudennäkymät vuodelle 2015

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, johon sisältyvät Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Riskiraportti (Pilari 3), vuodelta 2014 on tänään julkistettu ruotsiksi ja englanniksi.

Ruotsinkielinen vuosikertomus on ladattavissa PDF-muodossa kotisivullamme:

http://www.alandsbanken.fi/info/opencms/Finland/sv/om_alandsbanken/for_investerare/arsredovisningar/ ja englanninkielinen vuosikertomus http://www.alandsbanken.ax/info/opencms/England/en/about/result/result.html

Tulevaisuudennäkymät

Ålandsbanken odottaa liiketuloksen vuodelta 2015 muodostuvan paremmaksi kuin vuodelta 2014. Ålandsbanken on riippuvainen etenkin korko- ja osakemarkkinoiden kehityksestä. Useiden merkittävien markkinoiden tuloskehitys aiheuttaa selkeää huolta, minkä lisäksi etenkin Ukrainan ja Lähi-idän kehityksestä johtuu geopoliittista levottomuutta. Tämän johdosta nykyiseen tulevaisuudenennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Pörssikommunikointikieli

Ålandsbanken on päättänyt, että pankin tiedonantovelvollisuuden täyttäminen pörssitiedotteiden kautta tapahtuu vastaisuudessa ruotsiksi ja englanniksi. Olennaista informaatiota, kuten muun muassa osavuosikatsaukset, on jatkossakin saatavilla suomeksi lehdistötiedotteina ja kotisivullamme. Lehdistötiedotteet julkaistaan näin ollen jatkossakin ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Ålandsbanken Abp

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, puhelin +358 40 512

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

YIT

Pörssitiedote

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Helsinki, 2015-03-16 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 KLO 17.00

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman, kahdelle kotimaiselle institutionaaliselle sijoittajalle suunnatun joukkovelkakirjalainan (private placement). Laina erääntyy 25.3.2020, ja sen kuponkikorko on 6,25 %. Lainassa on call-optio ja kovenantti, jonka mukaan omavaraisuusasteen (IFRS) tulee olla vähintään 25,0 %.

”Vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen vahvalla kassavirralla ja nyt liikkeeseen laskettavalla joukkovelkakirjalainalla on varmistettu vuonna 2015 erääntyvien pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu”, toteaa rahoitusjohtaja Jukka Kalliomäki.

Danske Bank toimii liikkeeseenlaskun koordinaattorina ja yhdessä Handelsbanken Capital Marketsin kanssa lainan järjestäjänä.

Lisätietoja:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Jukka Kalliomäki, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 313 3228, jukka.kalliomaki@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj Pörssitiedote 16.3.2015 klo 16.30

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina 16.3.2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2014 maksetaan 0,19 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2015 ja osingon maksupäivä 25.3.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 66.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 40.000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 33.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Lisäksi päätettiin, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, ja varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 14.150.000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastaavasti osakkeen ylin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 28.300.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

4. Sponda Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi, Raimo Valo varapuheenjohtajaksi ja Paul Hartwall ja Juha Laaksonen jäseniksi.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Kaj-Gustaf Bergh puheenjohtajaksi, Christian Elfving varapuheenjohtajaksi ja Leena Laitinen jäseneksi.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Arja Talma, Leena Laitinen, Juha Laaksonen ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Paul Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä.

Helsingissä 16.3.2015

Sponda Oyj

Hallitus


Lisätietoja: Leena Rentola, lakimies, puh. 020 431 3488

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Petri Helsky aloittaa Metsä Tissuen toimitusjohtajana 16.4.

Metsäliitto Osuuskunta

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Petri Helsky aloittaa Metsä Tissuen toimitusjohtajana 16.4.

Metsä Group pörssitiedote 16.3.2015 klo 15.00


Petri Helsky (48), DI, KTM, aloittaa Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajana ja Metsä Groupin johtoryhmän jäsenenä 16.4.2015.

Metsä Group kertoi pörssitiedotteella Helskyn nimityksestä 12.1.2015.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätiedot:

Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.


www.metsatissue.com

Metsä Tissue tuo korkealaatuisilla pehmo- ja ruoanlaittopapereillaan mukavuutta kuluttajien, loppukäyttäjien ja asiakkaiden jokaiseen päivään. Se on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Sen päätuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Metsä Tissuella on tuotantoa kuudessa maassa, sen liikevaihto vuonna 2014 oli 1,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 800 henkilöä. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia.

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF:N VUOSIKERTOMUS JULKAISTU

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Pörssitiedote

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF:N VUOSIKERTOMUS JULKAISTU

Helsinki, 2015-03-16 13:52 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n vuosikertomus sekä tilintarkastuskertomus 31.12.2014 on julkaistu.

Asiakirjat ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta: www.seligson.fi/omxh25/.

Lisätietoja:

Mari Rautanen

email: mari.rautanen@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 224

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 217

Caverion Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanosta

Caverion Oyj

Pörssitiedote

Caverion Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanosta

Helsinki, 2015-03-16 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 KLO 14.15 EET

Caverion Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanosta

Caverion Oyj:n hallitus päätti tänään pidetyssä kokouksessaan hallituksen henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta.

Hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Ari Lehtorannan ja jäseniksi Anna Hyvösen ja Ari Puheloisen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Michael Rosenlew ja jäseniksi Markus Ehrnrooth ja Eva Lindqvist.

Kuvaus valiokuntien tehtävistä ja niiden työjärjestykset ovat luettavissa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat – Hallinnointi.

Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403, jonne.heino@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Optio-oikeuksien 2014B merkintähinta ja optiosarjan markkina-arvo

Comptel

Pörssitiedote

Optio-oikeuksien 2014B merkintähinta ja optiosarjan markkina-arvo

Comptel Oyj Pörssitiedote 16.3.2015 klo 13.00

Optio-oikeuksien 2014B merkintähinta ja optiosarjan markkina-arvo

Comptel Oyj:n optio-oikeudella 2014B merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,93 euroa osakkeelta, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.2. – 15.3.2015. Optio-oikeuksilla 2014B voi merkitä yhteensä 1 000 000 Comptel Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.2.2017 – 31.1.2019.

Optio-oikeuksien 2014B teoreettinen markkina-arvo on 0,27 euroa/optio-oikeus ja koko 2014B -sarjan teoreettinen markkina-arvo on siten 270 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,96 euroa, osakkeen merkintähinta 0,93 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 3,9 vuotta ja volatiliteetti 35 %.

Vuoden 2014 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.comptel.com

COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja

Lisätietoja Juhani Hintikka, toimitusjohtaja, puh. (09) 700 1131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2015-03-16 11:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 KLO 12.20

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 30.3.2015.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2015. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtoranta, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew sekä hallituksen jäseniksi Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Ari Puheloinen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  • puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  • varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  • jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa.

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen myös omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 000 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.


Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403, jonne.heino@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 44 warranttisarjaa 17.3.2015

Danske Bank

Pörssitiedote

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 44 warranttisarjaa 17.3.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 44 warranttisarjaa 17.3.2015

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2014 ja 9.2.2015 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 44 warranttisarjaa 17.3.2015. Warranttien kohde-etuuksina ovat Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oil Oyj:n, Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Osto- ja myyntiwarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Fortum Oyj (FUM1V), Kone Oyj (KNEBV), Metso Oyj (MEO1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V)
Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy
Listalleottopäivä 17.3.2015
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Lopetushinta Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Ostowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin

Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.

Myyntiwarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin

Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.

Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 warrantille.

Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:

www.valmet.com

Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
CGC5R 33DAN DK0060626521 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5F 36DAN DK0060626604 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5I 38DAN DK0060626794 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5L 40DAN DK0060626877 Cargotec Oyj www.cargotec.com
FUM5R 19DAN DK0060626950 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5F 22DAN DK0060627099 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5U 18DAN DK0060627172 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5L 25DAN DK0060627255 Fortum Oyj www.fortum.com
KNE5U 38DAN DK0060627339 Kone Oyj www.kone.com
KNE5L 45DAN DK0060627412 Kone Oyj www.kone.com
MEO5R 25DAN DK0060627685 Metso Oyj www.metso.com
MEO5F 28DAN DK0060627768 Metso Oyj www.metso.com
MEO5I 30DAN DK0060627842 Metso Oyj www.metso.com
MEO5L 35DAN DK0060627925 Metso Oyj www.metso.com
NDA5R 11DAN DK0060628063 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5F 12DAN DK0060628147 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5U 10DAN DK0060628220 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5I 125DAN DK0060628303 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5L 13DAN DK0060628493 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NES5R 22DAN DK0060628576 Neste Oil Oyj www.neste.com
NES5F 25DAN DK0060628659 Neste Oil Oyj www.neste.com
NES5U 20DAN DK0060628733 Neste Oil Oyj www.neste.com
NES5L 26DAN DK0060628816 Neste Oil Oyj www.neste.com
NOK5R 7DAN DK0060629038 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5F 8DAN DK0060629111 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5U 7DAN DK0060629384 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5I 8DAN DK0060629467 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5L 10DAN DK0060629541 Nokia Oyj www.nokia.com
OUT5U 7DAN DK0060629624 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
OUT5I 10DAN DK0060629707 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
SAM5R 42DAN DK0060629897 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5F 47DAN DK0060629970 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5U 40DAN DK0060630044 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5L 50DAN DK0060630127 Sampo Oyj www.sampo.com
STE5R 85DAN DK0060630200 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5F 95DAN DK0060630390 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5U 9DAN DK0060630473 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5I 10DAN DK0060630556 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5L 11DAN DK0060630630 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
UPM5R 165DAN DK0060630713 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5F 18DAN DK0060630986 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5U 16DAN DK0060631018 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5I 19DAN DK0060631281 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5L 20DAN DK0060631364 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com

Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Kerroin Warranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
CGC5R 33DAN Myynti 33.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
CGC5F 36DAN Osto 36.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
CGC5I 38DAN Osto 38.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
CGC5L 40DAN Osto 40.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
FUM5R 19DAN Myynti 19.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
FUM5F 22DAN Osto 22.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
FUM5U 18DAN Myynti 18.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
FUM5L 25DAN Osto 25.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
KNE5U 38DAN Myynti 38.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
KNE5L 45DAN Osto 45.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
MEO5R 25DAN Myynti 25.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
MEO5F 28DAN Osto 28.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
MEO5I 30DAN Osto 30.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
MEO5L 35DAN Osto 35.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
NDA5R 11DAN Myynti 11.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NDA5F 12DAN Osto 12.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NDA5U 10DAN Myynti 10.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
NDA5I 125DAN Osto 12.50 1/5 5 000 000 18.9.2015
NDA5L 13DAN Osto 13.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
NES5R 22DAN Myynti 22.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NES5F 25DAN Osto 25.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NES5U 20DAN Myynti 20.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
NES5L 26DAN Osto 26.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
NOK5R 7DAN Myynti 7.00 1/2 10 000 000 18.6.2015
NOK5F 8DAN Osto 8.00 1/2 10 000 000 18.6.2015
NOK5U 7DAN Myynti 7.00 1/2 10 000 000 18.9.2015
NOK5I 8DAN Osto 8.00 1/2 10 000 000 18.9.2015
NOK5L 10DAN Osto 10.00 1/2 10 000 000 18.12.2015
OUT5U 7DAN Myynti 7.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
OUT5I 10DAN Osto 10.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
SAM5R 42DAN Myynti 42.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
SAM5F 47DAN Osto 47.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
SAM5U 40DAN Myynti 40.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
SAM5L 50DAN Osto 50.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
STE5R 85DAN Myynti 8.50 1/2 5 000 000 18.6.2015
STE5F 95DAN Osto 9.50 1/2 5 000 000 18.6.2015
STE5U 9DAN Myynti 9.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
STE5I 10DAN Osto 10.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
STE5L 11DAN Osto 11.00 1/2 5 000 000 18.12.2015
UPM5R 165DAN Myynti 16.50 1/5 5 000 000 18.6.2015
UPM5F 18DAN Osto 18.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
UPM5U 16DAN Myynti 16.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
UPM5I 19DAN Osto 19.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
UPM5L 20DAN Osto 20.00 1/5 5 000 000 18.12.2015

Helsingissä 16.3.2015

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

facebook twitter