Etusivu » Arkistot 11.3.2015

Ruotsin kilpailuvirasto hyväksyi Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle

Atria Oyj

Pörssitiedote

Ruotsin kilpailuvirasto hyväksyi Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle

Seinäjoki, Suomi, 2015-03-11 17:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 11.3.2015, klo 18.50


Ruotsin kilpailuvirasto hyväksyi Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle

Atria ja Arla Foods AB tekivät 16.10.2014 esisopimuksen, jonka mukaan Atria myy Falbygdens-juustoliiketoiminnan Ruotsissa Arla Foods AB:lle. Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) on 11.3.2015 antamallaan päätöksellä hyväksynyt yrityskaupan. Kauppahinta on noin 34 miljoonaa euroa ja se maksetaan rahana. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitetään Arla Foods AB:hen 1.4.2015 lähtien.

Kaupassa Arlalle siirtyy Falbygdens-juustoliiketoiminta työntekijöineen, Falköpingissä sijaitseva tuotantolaitos ja Falbygdens-tuotemerkki. Siirtyviä työntekijöitä on noin 100. Yrityskauppa pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Tarkemmat tiedot esisopimuksesta on luettavissa 16.10.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Lisätietoja antaa Atria Skandinavian toimitusjohtaja Tomas Back, p. +46 703 480 005

ATRIA Oyj

Juha Gröhn

toimitusjohtaja

JAKELU:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.atriagroup.com

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

IXONOSIN TALOUSJOHTAJA VAIHTUU

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOSIN TALOUSJOHTAJA VAIHTUU

Helsinki, Suomi, 2015-03-11 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 11.03.2015 klo 17:00

IXONOSIN TALOUSJOHTAJA VAIHTUU

Ixonosin talousjohtaja (CFO) Mikael Nyberg on päättänyt pitää työelämässään sapattikauden ja lopettaa yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsenenä toukokuun lopussa 2015.

Uuden talousjohtajan haku on käynnistetty ja vallinnasta tullaan tiedottamaan erikseen.

IXONOS Oyj

Esa Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 11.3.2015 klo 15.15

Componenta Oyj:n 11.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutarin, Matti Ruotsalan, Olavi Huhtalan, Riitta Palomäen ja Tommi Salusen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallitukseen uusiksi jäseniksi Perttu Louhiluodon ja Olli Isotalon.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Riitta Palomäki ja jäseniksi Tommi Salunen ja Olavi Huhtala. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan tilikaudella 1.1. – 31.12.2015 yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Helsinki 11. maaliskuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

puh. 010 403 2200

Mika Hassinen

talousjohtaja

puh. 010 403 2723

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN MYYNTI 11.3.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,8 % HELMIKUUSSA

Norvestia

Substanssiarvo

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,8 % HELMIKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2015-03-11 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.3.2015 klo 15.00

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,8 % HELMIKUUSSA

Substanssituotto, 1 kk 2,8 %
Substanssituotto, vuoden alusta 7,3 %
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta*7,2 %
Substanssituotto, 12 kk 9,5 % (osinko-oikaistu)
28.2.201531.1.201531.12.2014
Substanssi/osake, euroa10,2910,019,59
Oikaistu substanssi/osake, euroa*10,4310,159,73
VARATmilj.

euroa
milj. euroamilj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä7,77,77,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä1,91,91,9
Muut sijoitukset4,74,64,6
Laskennalliset verosaamiset3,13,43,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku72,470,665,4
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon56,054,252,0
Rahavarat ja saamiset19,518,117,1
VARAT YHTEENSÄ165,3160,5152,0
Lyhytaikaiset velat-0,8-1,0-0,4
Laskennalliset verovelat-6,9-6,1-4,7
SUBSTANSSI157,6153,4146,9
OIKAISTU SUBSTANSSI*159,8155,5149,0

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Tilinpäätöksen tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

LASKENTAPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo.

Kunnioittavasti

Norvestia Oyj

Juha Kasanen

toimitusjohtaja

puh. +358-9-6226 380

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

Outotec ja Mikheevsky purkavat pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalveluiden sopimuksen Venäjällä

Outotec Oyj

Outotec ja Mikheevsky purkavat pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalveluiden sopimuksen Venäjällä

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE 11.3.2015 KLO 13.00

Outotec ja Mikheevsky purkavat pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalveluiden sopimuksen Venäjällä

Outotec solmi vuonna 2013 Russian Copper Companyn tytäryhtiön ZAO Mikheevsky GOK:n kanssa kuusivuotisen sopimuksen Mikheevskyn kuparirikastamon käyttö- ja kunnossapitopalveluista Tšeljabinskissa Venäjällä. Sopimus julkistettiin 14.1.2013. Mikheevskyn tuotantostrategian ja liiketoimintaprosessien muutosten vuoksi osapuolet ovat päättäneet purkaa pitkäaikaisen palvelusopimuksen ja tekivät uuden, varaosia ja teknisiä palveluja koskevan raamisopimuksen. Tämäntapaisten sopimusten arvo on tyypillisesti muutamia miljoonia euroja vuosittain. Järjestely ei vaikuta Outotecin vuoden 2015 tulosohjeistukseen. 

Mikheevsky on ostanut itselleen Outotecin projektia varten hankkimat laitteistot ja tietoliikennejärjestelmät sekä laitoksella olevat Outotecin varaosat. Osa Outotecin käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnasta on siirtynyt Mikheevskyn palvelukseen.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Adel Hattab, EMEA-alueen johtaja

Puhelin 040 751 7368

Kalle Härkki, Minerals Processing -liiketoiminta-alueen johtaja

Puhelin 020 529 2901

Eila Paatela, viestintäjohtaja

Puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-11 12:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/11/Outotec+ja+Mikheevsky+purkavat+pitk%C3%A4aikaisen+k%C3%A4ytt%C3%B6+ja+kunnossapitopalveluiden+sopimuksen+Ven%C3%A4j%C3%A4ll%C3%A4+HUG1902059.html

Valmet toimittaa Nokianvirran Energialle biomassaa käyttävän kattilalaitoksen

Valmet Corporation

Valmet toimittaa Nokianvirran Energialle biomassaa käyttävän kattilalaitoksen

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 11.3.2015 klo 11:00

Valmet toimittaa biomassaa käyttävän kattilalaitoksen Nokianvirran Energialle. Valmet tiedotti toimitusta koskevan aiesopimuksen allekirjoittamisesta 25.11.2014. Valmetin toimitukseen kuuluu höyryteholtaan 68 megawatin (MW) leijukerrostekniikkaa käyttävä HYBEX-kattila, savukaasun puhdistuslaitteisto sekä laitoksen sähköistys ja automaatiojärjestelmä.

Kattilalaitos toimitetaan Nokialle rakennettavaan uuteen höyrylämpökeskukseen. Nokianvirran Energian investoinnin kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa, josta Valmetin toimituksen arvo on hieman yli puolet. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Uusi kattilalaitos käyttää paikallisia polttoaineita

Uusi lämpökeskus tulee tuottamaan prosessihöyryä SCA Hygiene Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön kaukolämpöasiakkaille. Energiantuotannossa aiemmin käytetty fossiilinen maakaasu korvataan edullisemmilla biopolttoaineilla, kuten metsähakkeella ja kokopuuhakkeella. Lisäksi kattilassa voidaan käyttää jyrsinturvetta ja paperitehtaan lietteitä.

Leppäkosken Lämpö Oy välittää voimalaitoksen tuottaman kaukolämmön asiakkaille verkossaan. “Investointi parantaa erityisesti kaukolämmön hintakilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna”, toteaa Leppäkosken Lämmön toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Pehmopaperia valmistavan SCA:n kannalta investointi vähentää riippuvuutta fossiilisesta maakaasusta. Myös pehmopaperitehtaassa syntyvä siistausliete voidaan käyttää uudessa voimalaitoksessa energian tuottamiseen.

Nokian Renkaiden kannalta voimalaitos tuo kustannushyötyjä ja vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Teknistä tietoa kattilalaitoksesta

Nokianvirran Energia Oy:n nykyinen laitos muodostuu kahdesta kaasukattilasta, jotka ovat höyryteholtaan 57 ja 110 MW. Nyt rakennettava uusi 68 MW:n laitos sijoittuu nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Korvattaessa fossiilinen maakaasu biopolttoaineilla alueen hiilidioksidipäästöt supistuvat 60 000-80 000 tonnia vuodessa.

Valmet on toimittanut lukuisia lähes saman tehoisia leijukerrosteknologiaa hyödyntäviä kattiloita kaukolämpölaitoksille ja teollisuuteen. “Tiukentuvat päästövaatimukset ja tarve edullisten, korroosion kannalta vaativampien bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttämiseen asettavat uusia haasteita suunnittelulle. Nokianvirran Energian uuden kattilan suunnittelutyö on pääosin tehty, ja valmistus on aloitettu Valmetin Lapuan tehtaalla. Projektiaikataulun mukaan höyryntuotanto alkaa vuoden 2016 keväällä”, sanoo Valmetin EMEA-alueen myyntijohtaja Jari Niemelä Valmetilta.

Kattilalaitos rakennetaan kuvassa keskellä olevaan kattilarakennukseen, josta puretaan vuonna 1963 toimintansa aloittanut Tampellan toimittama hiilikattila.

Tietoa Nokianvirran Energia Oy:stä

Nokianvirran Energia Oy on Oy SCA Hygiene Products Ab:n, Nokian Renkaat Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteistyritys, joka rakentaa höyrylämpökeskuksen Nokialle nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä omistajilleen ja parantaa osakkaiden liiketoimintojen kilpailukykyä varmistaen vakaamman energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen.

VALMET OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Jari Niemelä, myyntijohtaja, EMEA, Valmet, puh. 050 317 8050

Jukka Vierimaa, toimitusjohtaja, Nokianvirran Energia, puh. 044 750 3529

Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Lämpö, puh. 044 750 3315

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-11 10:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/11/Valmet+toimittaa+Nokianvirran+Energialle+biomassaa+k%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4n+kattilalaitoksen+HUG1901818.html

Herantis Pharman Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi valmistui etuajassa

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharman Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi valmistui etuajassa

Herantis Pharman Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi valmistui etuajassa

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 11.3.2015 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj:n Vaiheen 2 kliinisen silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi on valmistunut suunniteltua nopeammin. Lisäksi tutkimuksen potilasmäärä ylitti tavoitteen: tutkimuksen satunnaistettuun vaiheeseen saatiin kaikkiaan 161 potilasta tavoitteena olleen 150 potilaan sijaan. Nämä kuivasilmäisyydestä kärsivät tutkimushenkilöt saavat sokkoutetusti joko lumelääkettä tai eri vahvuisia cis-UCA-silmätippoja neljän viikon ajan. Tutkimuksen tavoite on verrata Herantiksen cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta ja tehokkuutta lumelääkkeeseen kuivasilmäisyyden hoidossa.

Tutkimusvaiheen suorittaa Yhdysvalloissa Ora Inc, joka on maailman johtava riippumaton silmätautien kliinisiin tutkimuksiin ja tuotekehitykseen erikoistunut yritys.

“Tutkimus on edennyt erittäin hyvin”, kiittää Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. “Saumattoman pitkäaikaisen yhteistyön ja Oran kokemuksen ansiosta potilasrekrytointi on ylittänyt odotuksemme sekä aikataulussa että potilasmäärässä. Tavoiteltua suurempi potilasmäärä tarkoittaa tulosten suurempaa tilastollista merkitsevyyttä, mikä on kriittinen tekijä tällä toimialalla.”

“Lääkekehityksessä tulokset ratkaisevat”, muistuttaa Burkhard Blank, LT, Herantiksen lääketieteellinen johtaja. “Odotamme tutkimustuloksia innolla ja olemme hyvin toiveikkaita. Tämän tutkimuksen tulokset tulevat kertomaan toimiiko cis-UCA-silmätippa ihmisten kuivasilmäisyyden hoitoon, kuten aiempien tutkimusten perusteella uskomme.”

Herantis Pharman tavoitteena on tiedottaa tutkimuksen tuloksista vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana. Aiemmin yhtiö arvioi tiedottavansa tuloksista viimeistään syyskuussa 2015. Mikäli tulokset ovat positiivisia, yhtiö jatkaa kehitystyötä lääkeaihion kaupallistamiseksi, mahdollisesti pyrkimällä solmimaan kaupallistamissopimuksen kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä. Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on tuoteaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa. Tämä tutkimus osoitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste vähensi sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli tehokkaampi kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke kuivasilmäisyyden hoitoon. Restasiksen raportoitu vuosimyynti vuonna 2014 ylitti miljardi dollaria.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään Vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta Vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-11 09:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/11/Herantis+Pharman+Vaiheen+2+silm%C3%A4tippatutkimuksen+potilasrekrytointi+valmistui+etuajassa+HUG1900319.html

YHTIÖ ON SOPINUT 15 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISESTA LAINASOPIMUSJÄRJESTELYSTÄ JA JATKAA ARVIOLTA 25 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUN VALMISTELUJA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

YHTIÖ ON SOPINUT 15 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISESTA LAINASOPIMUSJÄRJESTELYSTÄ JA JATKAA ARVIOLTA 25 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUN VALMISTELUJA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 11.3.2015 klo 9.55

YHTIÖ ON SOPINUT 15 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISESTA LAINASOPIMUSJÄRJESTELYSTÄ JA JATKAA ARVIOLTA 25 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUN VALMISTELUJA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj (Yhtiö) ilmoitti 23.1.2015 tutkivansa mahdollisuuksia yhteensä arviolta 40 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen. Järjestely koostuisi arviolta 15 miljoonan euron suuruisesta rahoituslimiitistä ja arviolta 25 miljoonan euron suuruisesta kiinteäkorkoisesta vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta.

Osana rahoitusjärjestelyn valmistelua Yhtiö allekirjoitti 4.3.2015 vakuudellisen 15 miljoonan euron lainasopimusjärjestelyn Danske Bank Oyj:n kanssa. Lainan noston edellytyksenä on muun muassa arviolta 25 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku. Laina-aika on viisi vuotta. Lainasopimusjärjestelyllä rahoitetaan Yhtiön osakehankintoja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Lainajärjestelyyn liittyy tavanomaisia kiinteistörahoituksen kovenantteja, kuten lainoitusaste, korkokate ja minimivakuus.

Yhtiö jatkaa kiinteäkorkoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun valmistelua. Laina-aika on viisi vuotta. Yhtiö tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn.

Edellä mainittujen järjestelyjen pääjärjestäjänä toimii Danske Bank Oyj. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

facebook twitter