Etusivu » Arkistot 10.3.2015

Savo-Solar Oy on saanut positiivisen päätöksen veroviranomaisilta – esitettä täydennetty

Savo-Solar Oy

Savo-Solar Oy on saanut positiivisen päätöksen veroviranomaisilta – esitettä täydennetty

Savo-Solar Oy

Lehdistötiedote        10.3.2015 klo 21.35 (EET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SAVO-SOLAR OY ON SAANUT POSITIIVISEN PÄÄTÖKSEN VEROVIRANOMAISILTA  – ESITETTÄ TÄYDENNETTY

Savo-Solar Oy (“Savo-Solar” tai “Yhtiö”) on saanut 9.3.2015 tiedokseen veroviranomaisen päätöksen, jonka perusteella Yhtiöllä on oikeus hyödyntää vuosina 2010-2013 kertyneet verotappiot Yhtiön omistuksessa vuosina 2010 ja 2013 tapahtuneista muutoksista huolimatta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus valittaa myönnetystä poikkeusluvasta 60 päivän aikana, ja tämä valitusaika on edelleen käynnissä tämän tiedotteen päivämääränä.

Yhtiö on laatinut veroviranomaisen päätöksen johdosta täydennysasiakirjan 18.2.2015 päivättyyn esitteeseen. Finanssivalvonta on 10.3.2015 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen esitteen täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt antiosakkeita, on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 12.3.2015 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 Ruotsin aikaa).

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. FIM Sijoituspalvelut Oy:n tai

Mangold Fondkommission AB:n verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä FIM Sijoituspalvelut Oy:öön sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fim.com tai puhelimitse +358 (0)9 6134 6250 tai Mangold Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen info@mangold.se tai puhelimitse +46 (0)8 503 015 50.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Lisätietoa:

Ingrid Östhols, viestintä

Puh: +46 721 810 867

Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Oy

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Liite:

Esitteen täydennys

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä, jotka perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m²:n keräimeen – joka hyödyntää MPE-absorbereita, joilla on useita patenttihakemuksia – rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella.  www.savosolar.fi. 

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tulee olemaan Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-10 20:37 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/10/Savo+Solar+Oy+on+saanut+positiivisen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+veroviranomaisilta+esitett%C3%A4+t%C3%A4ydennetty+HUG1901392.html

MARTELA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj

Pörssitiedote

MARTELA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.3.2015 kello 19.30

MARTELA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Eero Leskisen.

Martelan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ala-Ilkka ja jäseniksi Kirsi Komi ja Pinja Metsäranta.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Heikki Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen ja yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Heikki Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Eero Leskinen ja Yrjö Närhinen.

Helsinki, 10.3.2015

Martela Oyj

Hallitus

Heikki Martela

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2015

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2015

Rapala VMC Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                     10.3.2015

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2015

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 10.3.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 2 500 osaketta
Kokonaishinta 13 055,00 EUR
Keskihinta/ osake 5,2220 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 5,25 EUR
Alin hankintahinta/ osake 5,20 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.3.2015

tehtyjen kauppojen jälkeen: 626 133 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-10 17:41 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/10/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+10+3+2015+HUG1901229.html

Neste Oil laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Neste Oil Corporation

Neste Oil laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Neste Oil Oyj

Pörssitiedote

10.3.2015 klo 17.30

Neste Oil laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Neste Oil Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Seitsemän vuoden lainan kiinteä korko on 2,125 %. Laina ylimerkittiin selvästi, ja liikkeeseenlaskuun osallistui noin 150 sijoittajaa. Neste Oil Oyj hakee lainan listaamista NASDAQ OMX Helsinkiin.

Lainasta saatavat varat käytetään jälleenrahoitukseen ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S ja Mitsubishi UFJ Securities International plc.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Mika Rydman, rahoitusjohtaja, puh 010 458 4710

Olli Kivi, rahoituspäällikkö, puh. 010 458 4683

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.nesteoil.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-10 16:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/10/Neste+Oil+laskee+liikkeeseen+500+miljoonan+euron+joukkovelkakirjalainan+HUG1901119.html

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.3.2015 KELLO 17.00

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10.3.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.3.2015 ja osinko maksetaan 19.3.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Heikki Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena jäsenenä Eero Martela. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Helsinki, 10.3.2015

Heikki Martela

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711


Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Aspo Oyj: Omien osakkeiden luovutus

Aspo Plc

Aspo Oyj: Omien osakkeiden luovutus

ASPO Oyj             PÖRSSITIEDOTE        10.3.2015 klo 16.30      

 

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Aspo Oyj on luovuttanut yhteensä 94 786 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuosien 2012-2014 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2014 kuuluville henkilöille. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2012 antamaan osakeantivaltuutukseen. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.

Luovutuksen jälkeen Aspo Oyj:n hallussa on 987 kpl yhtiön omia osakkeita. Lisäksi tytäryhtiö Aspo Management Oy:n hallussa on 477 612 Aspo Oyj:n osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmästä 2012-2014 on tiedotettu 14.2.2012 julkaistulla pörssitiedotteella.

ASPO Oyj

Aki Ojanen

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen (a)aspo.com  

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:       

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-10 15:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/10/Aspo+Oyj+Omien+osakkeiden+luovutus+HUG1900958.html

Biohit ja Oriola jakelusopimukseen

Biohit Oyj

Pörssitiedote

Biohit ja Oriola jakelusopimukseen


Biohit Oyj pörssitiedote 10.03.2015 klo 15:45 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj on solminut Acetium®-valmisteet kattavan jakelijasopimuksen Oriola Oy:n kanssa. Sopimus astuu voimaan ylimenokauden jälkeen (ensimmäinen vuosipuolisko 2015) ja korvaa aiemmin voimassa olleen jakelusopimuksen Suomessa. Sopimuksen myötä Oriola Oy saa yksinoikeudet Acetium®- kapselin ja Acetium®-imeskelytabletin jakeluun Suomessa.

Acetium®-kapseli sitoo (neutraloi) tehokkaasti karsinogeenistä asetaldehydiä ja voi siten ehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpiä. Acetium®-kapseli on tarkoitettu mm. henkilöille, jotka käyttävät mahalaukun limakalvon happopumpun esto (PPI)-lääkkeitä, ja henkilöille joilla on mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofisen gastriitin) aiheuttama hapoton maha. Atrofinen gastriitti, joka löytyy verinäytteestä tehtävällä GastroPanel®-testillä, voi johtua helikobakteeri-infektiosta tai autoimmuunitaudin seurauksena. Hapoton maha on sekä maha- että ruokatorvisyövän merkittävin tunnettu riskitekijä (1, kts. Lisätietoja).

Acetium®-imeskelytabletti on suun suojaksi tarkoitettu valmiste, joka sitoo tupakoinnin sekä alkoholinkäytön yhteydessä sylkeen liukenevaa asetaldehydiä. Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin syöpää aiheuttava aine, karsinogeeni (2,3).

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Ainutlaatuinen Acetium®-kapseli on tarkoitettu suojaksi hapottomasta mahasta kärsiville ja närästyslääkkeitä käyttäville henkilöille ja tutkimme parhaillaan sen soveltuvuutta myös päänsärkykohtausten ennaltaehkäisyssä migreeniä ja sarjoittaista päänsärkyä sairastavilla. Acetium®-kapselilla on italialaistutkimuksessa saatu lupaavia tuloksia myös hapottoman mahan hoidossa. Käynnissä on myös tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää Acetium®-imeskelytabletin vaikutusta nikotiiniriippuvuuteen ja tupakoinnin lopettamiseen ja/tai vähentämiseen.”

Liiketoimintajohtaja Jarkko Kiuru, Oriola: “Lähdemme innolla yhteistyöhön Biohitin kanssa. Oriolan vahvuuksia ovat palvelualttius, pitkä kokemus toimialalta, tehokas ja luotettava logistiikka sekä kuluttajien tuntemat johtavat tuotemerkit. Acetium®-tuoteperheen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin laajemmalla tuoteportfoliolla. Uskomme tämän innovatiivisen tuotteen mahdollisuuksiin myös uusilla markkinoilla.”

Lähteet:

(1) Sipponen P et al (1985) Gastric cancer risk in chronic atrophic gastritis: statistical calculations of cross-sectional data. Int J Cancer 1985;35:173–177.

(2) Haussmann H-J (2012) Use of hazard indices for a theoretical evaluation of cigarette smoke composition. Chem Res Toxicol 2012;25:794-810.

(3) Burns DM et al (2008) Mandated lowering of toxicants in cigarette smoke: a description of the World Health Organization TobReg proposal. Tob Control 2008;17:132-41.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj

puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi

www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Oriola Oy lyhyesti

Oriola Oy on suomalainen lääkkeiden tukkukauppa, palveluntarjoaja ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden markkinoija, jonka vahvuuksia ovat ammattitaitoinen henkilöstö, tehokas ja luotettava logistiikka, vahvat tuotemerkit, laadukkaat lisäarvopalvelut sekä pitkä kokemus toimialalta. Oriola Oy on osa Oriola-KD-konsernia, joka on lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan yhtiö Pohjois-Euroopassa. Oriola-KD:n jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 1,6 miljardia euroa. Henkilöstön määrä tällä hetkellä on noin 2 300 työntekijää. Oriola-KD Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Lisätietoja: www.oriola.fi ja www.oriola-kd.com.

CORRECTION: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CORRECTION: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tecnotee Oyj

Pörssitiedote

10.3.2015 klo 15.45

Korjattu päivämäärä kohdassa C2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.3.2015.

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

5.3.2015 klo 11.50

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.3.2015 klo 14.00 osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Mansku-sali, Simonkatu 9, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta päättäminen

Tecnotree Oyj on jättänyt 5.3.2015 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Espoon käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta.

Osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisesti hakemuksen on tehnyt hallitus, koska asia on ollut kiireellinen. Kyseisen lainkohdan mukaisesti hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamista. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hakemusta jatketaan.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla mainittu hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen. Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.3.2015 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com ;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6878 maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2015 klo 14.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2015 yhteensä 122 628 428 osaketta ja 122 628 428 ääntä.

Espoossa, 5.3.2015

TECNOTREE OYJ

Hallitus

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet


www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

EFORE OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2014 JULKAISTU

Efore Oyj

Vuosikertomus

EFORE OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2014 JULKAISTU

Espoo, 2015-03-10 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

EFORE OYJ Pörssitiedote 10.3.2015 klo 15:40

Efore Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2014 on julkaistu pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.efore.fi.

Lisäksi selvitys Éfore Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Selvitys on nähtävillä yhtiön kotisivuilla ja se löytyy myös yhtiön vuosikertomuksesta.

EFORE OYJ

Riitta Järnstedt

väliaikainen toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Riitta Järnstedt, puh. 09 478 466.

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2014 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 85,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 914 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

www.efore.fi

Saga Fursin huutokauppaa käydään uusituissa huutokauppatiloissa

Saga Furs Oyj

Lehdistötiedote

Saga Fursin huutokauppaa käydään uusituissa huutokauppatiloissa

Saga Furs Oyj Lehdistötiedote 10.3.2015 kl. 14.45

Saga Furs Oyj:n kansainvälinen turkishuutokauppa käynnistyy keskiviikkona 11.3. uusituissa huutokauppatiloissa Saga Congress Centerissä, Vantaalla. Uudistetut tilat tukevat vahvassa nosteessa olevan Saga Furs brändin identiteettiä ja luovat erinomaiset puitteet huutokauppojen kasvaville asiakasmäärille.

Saga Furs järjestää huutokaupan yhdessä Seattlessa toimivan American Legend- ja kanadalaisen Fur Harvesters Auction Inc. – huutokauppaliikkeiden kanssa. Kaikki kolme yritystä ovat lajitelleet itse omat tuotteensa ja myyvät ne itsenäisesti omilla tavaramerkeillään Saga Fursin tiloissa. Lisäksi jokainen huutokauppayhtiö raportoi omista tuloksistaan kotisivuillaan.

Huutokaupassa tarjotaan Saga Furs®-minkin-, -ketun- ja suomensupinnahkojen lisäksi korkealaatuisia pohjoisamerikkalaisia Blackglama®- ja American Legend® -minkinnahkoja sekä laaja valikoima kanadalaisia riistaturkiksia. Huutokaupan kokonaistarjonta on yhteensä reilut 6,1 miljoonaa minkin-, 873 000 Saga Furs® -ketun- ja 330 000 riistaturkisnahkaa. Minkinnahoista reilut 3,8 miljoonaa nahkaa sekä ketunnahat ovat Saga Furs Oyj:n valikoimissa. Yksityiskohtainen myyntiohjelma on nähtävissä yhtiön kotisivujen huutokauppaosiossa www.sagafurs.com.

Huutokaupassa myydään Saga Lumi Royal® Top Lot –erät Black -naarasminkinnahoista, White -naarasminkinnahoista, hopeaketunnahoista ja Fawn light –ketunnahoista.

Saga Fursin huutokaupan myynnistä annetaan pörssitiedotteet perjantaina 13.3. ja Saga Fursin viimeisenä myyntipäivänä 17.3.2015.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan huutokauppaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset huutokauppaan: Sissi Ehrström, puh. 09 8498 844 tai sähköpostitse sissi.ehrstrom@sagafurs.com

facebook twitter