Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014

Keskisuomalainen Oyj

Tilinpäätöstiedote

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014

Tilikausi 2014

– Liikevaihto 157,7 Me (150,0 Me edellisenä vuonna), 5,1 % kasvua edelliseen vuoteen

– Liikevoitto 14,4 Me (13,9 Me) , 3,6 % kasvua edelliseen vuoteen

– Liikevoitto 9,1 % liikevaihdosta (9,3 %)

– Tulos 8,6 Me (4,6 Me), 84,3 % kasvua edelliseen vuoteen

– Tulos/osake 0,79 euroa (0,43 euroa)

– Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 9,8 Me, 0,92 euroa/osake (9,0 Me, 0,84 euroa/osake)

– Hallitus esittää osingoksi 0,46 euroa/osake

Loka-joulukuu 2014

– Liikevaihto 41,3 Me (43,4 Me), -4,8 % edelliseen vuoteen

– Liikevoitto 4,3 Me (3,8 Me), 14,7 % kasvua edelliseen vuoteen

– Liikevoitto 10,5 % liikevaihdosta (8,7 %)

– Tulos 1,6 Me (2,6 Me)

– Tulos/osake 0,15 euroa (0,24 euroa)

– Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 2,9 Me, 0,27 euroa/osake (2,6 Me, 0,24 euroa/osake)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Tulos varsin hyvä vaikeasta suhdanteesta huolimatta

Vuosi 2014 oli toimintaympäristöltään medialiiketoiminnalle erittäin haastava. Koko vuoden 2014 huonona jatkunut taloudellinen suhdanne painoi mediamyyntiä matalien mainosvolyymien muodossa ja samaan aikaan kuluttajamyynti kärsi kuluttajien ostovoiman heikentymisestä erityisesti maakunnissa.

Liikevaihdon kasvun myötä konserni onnistui kuitenkin kasvattamaan liikevoittoaan koko vuoden osalta noin 0,5 Me. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto parani edelliseen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin tulos kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna, mutta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoden suuremmista kertaluonteisista alaskirjauksista johtuen. Sijoitusosakkeiden alaskirjauksista puhdistettu tulos per osake parani edellisestä vuodesta 0,08 senttiä. Parantunut osakekohtainen tulos mahdollistaa yhtiölle osakasmyönteisen osinkopolitiikan vuodelta 2014.

Myönteistä tuloskehitystä tuki yhtiössä käynnissä ollut tehostamisohjelma sekä Suomen Lehtiyhtymän hankinnan myötä kasvanut ja monipuolistunut liiketoiminta. Perinteisten paperipohjaisten kustanteiden osalta levikit laskivat, mutta lehtien asema säilyi edelleen hyvällä tasolla. Mediamyynnin osalta Keskisuomalainen konserni suoriutui toimialan keskiarvoa paremmin. Yhtiö on kiihdyttänyt etenemistään digitaalisessa liiketoiminnassa ja pystynyt muun muassa merkittävästi lisäämään digitaalisten kuluttaja-asiakkaidensa määrää.

Vuonna 2014 käynnistetty uusi johtamismalli täydentyi vuoden 2015 alusta johtamismallia tukevalla juridisella yhtiörakenteella. Näiden uudistusten uskomme virtaviivaistavan toimintaamme. Keskisuomalainen-konserni jatkaa toimintansa tehostamista myös vuonna 2015.

Vuoden 2015 keskeisinä kehityskohteina ovat myynnin tehostaminen ja digitaalisen liiketoiminnan kasvattaminen. Sanomalehtien levikkien lievästi laskiessa ja taantuman edelleen painaessa mediamyyntiämme uskomme liikevaihdon hieman laskevan. Toimintamme tehostuessa ja digitaalisten tuottojen kasvaessa uskomme operatiivisen tuloksen pysyvän edellisen vuoden tasolla.”

Neljännen vuosineljänneksen tulos

Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 41,3 Me, mikä on 2,1 Me vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosineljänneksen liikevoitto parani kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 Me ja oli 4,3 Me. Liikevoittoa paransi pääasiassa tehostamisohjelman mukaiset säästöt erityisesti henkilöstökuluissa.

Katsauskauden neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti rahoitusomaisuuteen kirjattu pörssiosakkeiden arvonalentumistappio 1,6 Me. Vuosineljänneksen tulokseksi muodostui 1,6 Me (edellisenä vuonna 2,6 Me). Ilman pörssiosakkeiden alaskirjauksen vaikutusta vuosineljänneksen tulos olisi parantunut 0,3 M€ ja ollut 2,9 Me (2,6 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Konsernin liikevaihto kasvoi 5,1 % ja oli 157,7 Me (150,0 Me). Ilmoitusmyyntimme kasvoi 8,9 % edellisestä vuodesta 80,8 Me:oon ja konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 2,6 % 49,7 Me:oon. Ulkoinen painonmyynti laski 7,4 % ja oli 17,4 Me.

Liikevaihdon kasvu johtui vielä osin 26.3.2013 tehdystä Suomen Lehtiyhtymä Oy:n kaupasta. Vuoden 2013 tilinpäätökseen yhdistettiin Suomen Lehtiyhtymän liikevaihto 26.3. alkaen. Vuoden 2014 tilipäätöksessä on Suomen Lehtiyhtymän liikevaihto koko vuodelta. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa Suomen Lehtiyhtymän koko vuoden 2013 liikevaihto on huomioitu vuoden 2013 vertailutietona, laski 5,4 %. Suomen Lehtiyhtymän osuus konsernin vuoden 2014 liikevaihdosta oli 41,4 % eli 65,3 Me.

Vertailukelpoista liikevaihtoa laski heikko taloussuhdanne ja sen vaikutukset mainonnan kehitykseen ja erityisesti sanomalehti-ilmoitteluun sekä tilattavien lehtien levikkituottojen lasku. Myös vertailukelpoinen konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto laski kiristyneen markkinatilanteen johdosta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 Me (1,1 Me), jotka koostuvat pääosin vuokratuotoista.

Vuonna 2014 liikevoittoa kertyi 14,4 Me eli 9,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 13,9 Me ja liikevoittoprosentti oli 9,3 %. Suhteellista kannattavuutta painoi kiristynyt markkinatilanne ja kahden konsernin painon lopettamisesta johtuneet kertakulut, mutta silti se pysyi edellisen vuoden tasolla.

Nettorahoituskulut olivat 3,9 Me. Edellisenä vuonna nettorahoituskulua kertyi 7,5 Me. Tilikauden rahoituskuluihin sisältyy pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota 1,6 Me (5,5 Me).

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 8,6 Me (4,6 Me).

2014 2013 2012
Liikevaihto 157,7 Me 150,0 Me 106,2 Me
Liikevoitto 14,4 Me 13,9 Me 17,1 Me
Liikevoitto % 9,1 % 9,3 % 16,1 %
Tilikauden tulos 8,6 Me 4,6 Me 9,4 Me
Tulos/osake, Eur 0,79 0,43 0,88
Oman pääoman tuotto % 14,2 % 7,8 % 16,4 %
Omavaraisuusaste % 39,0 % 35,4 % 53,6 %

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 17 paikallislehteä sekä 22 kaupunkilehteä. Seitsenpäiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti ja Länsi-Uusimaa. Warkauden Lehti ilmestyy viitenä päivänä viikossa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa ja Keski-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla. Kaupunkilehdistä yhdeksän ilmestyy kaksi kertaa viikossa ja 13 pääsääntöisesti kerran viikossa.

Kustannustoiminnan ilmoitustuotot kasvoivat osin Suomen Lehtiyhtymän kaupan myötä 80,5 Me:oon edellisen vuoden 73,9 Me:sta. Kasvua kertyi 9,0 %. Vertailukelpoinen ilmoitusmyynti ilman Suomen Lehtiyhtymän kaupan vaikutusta laski kuitenkin 3,0 Me eli 3,6 %. Tilattavien lehtien tilaustuotot olivat 49,8 Me (48,4 Me) ja ne kasvoivat vuoden aikana 2,9 %. Vertailukelpoiset tilaustuotot laskivat 1,8 Me eli 3,5 %. Koko kustannustoiminnan liikevaihto oli 136,6 Me (127,4 Me) Vertailukelpoinen kustannustoiminnan liikevaihto laski kuitenkin 4,6 Me eli 3,2 %.

Konserniin aikakausi- ja asiakaslehtitoimintaan kuuluvista lehdistä merkittävimmät ovat ruoka-, juoma- ja tapahtuma-alan ammattilehdet Aromi, Avec ja Evento. Lisäksi kustannamme Autoliiton julkaisemaa Moottori-lehteä. Asiakaslehtiyhtiömme Omnipress Oy tuottaa sopimusperusteisesti asiakas- ja sidosryhmälehtiä. Keskisuomalaisen liikevaihto liiketoiminta-alueella 2014 oli 5,0 Me (3,7 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuuluu vuoden 2014 lopussa neljä sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi Porvoossa on arkkipaino. Vuoden 2014 helmikuussa suljettiin sekä Kuopion että Lohjan painot. Painojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 46,7 Me (45,8 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski tiukentuneen markkinatilanteen takia 9,1 % ja oli 17,4 Me (19,6 Me).

Jakelu

Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden, Pieksämäen, Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeissa, sekä Siilinjärven, Maaningan, Joroisten, Leppävirran, Lapinlahden ja Säyneisen taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Vuoden 2014 aikana yhtiön toiminta laajeni Savossa aiemmin Itellan hoitamille alueille. Jakelutoiminnan liikevaihto oli 6,8 Me (6,6 Me), josta konsernin ulkoista on noin 20 %.

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tietoykkösen liikevaihto oli 0,8 Me (0,5 Me).

Viestintäpalvelut sekä sivun- ja ilmoitusvalmistuspalvelut

Konserniin kuuluu sekä sivun- ja ilmoitusvalmistusta että viestintäpalveluja tarjoava Mediasepät Oy. Pääosa yhtiön liikevaihdosta on konsernin sisäistä. Yhtiön ulkoinen liikevaihto oli 0,5 Me (0,5 Me). Konserniin kuuluva Etelä-Suomen liiketoiminnalle sivun- ja ilmoitusvalmistusta tekevä SLY-Ilmoitusvalmistus Oy:n liiketoiminta yhdistettiin liiketoimintakaupalla Mediasepät Oy:öön 1.10.2014.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen-konserni tiivisti vuodenvaihteessa 2014/2015 yhtiörakennettaan ja siirtyi myös juridisessa rakenteessaan alueittaiseen malliin. Juridisten yhtiöitten määrä väheni 32 yhtiöstä 21 yhtiöön. Järjestelyllä tavoiteltiin selkeämpää juridista yhtiörakennetta, joka aiempaa paremmin vastaa alueellista johtamismallia.

Nykyiset sanoma- ja kaupunkilehtiä kustantavat yhtiöt yhdistettiin sulautumisten ja jakautumisten kautta alueittain kolmeen yhtiöön, jotka ovat Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy sekä Savon Media Oy. Etelä-Suomen Media Oy:öön yhdistettiin SLY-Kaupunkilehdet Oy ja SLY-Paikallislehdet Oy sekä SLY-Kaupunkimedia Oy:stä Turkulainen-lehti. Keski-Suomen Media Oy muodostui Sanomalehti Keskisuomalainen Oy:stä ja Suur-Jyväskylän Lehti Oy:stä sekä Maakunnan Sanomat Oy:n Keski-Suomessa ilmestyvistä paikallislehdistä. Savon Media Oy:öön yhdistettiin Savon Sanomat Oy, Savon Aluemedia Oy, Sisä-Suomen Kaupunkilehdet Oy, YS-Painos Oy sekä Maakunnan Sanomat Oy:n Savon alueen paikallislehdet.

Lisäksi järjestelyssä lopetettiin useita täysin omistettuja yhtiöitä, joilla ei ollut liiketoimintaa.

Tiedot konserniyhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Konsernin osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (37,9 %), Väli-Suomen Media Oy (50,0 %), Jyväskylän Messut Oy (23,9 %), Jyväskylän Jakelut Oy (50,0 %) sekä Esan Kirjapaino Oy (25,1%). Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Porvoon Mediajakelu Oy (40,0 %), Jakelujuniorit Oy (20,0 %), Myyntimestarit Oy (31,63 %), Hämeen Ääni Oy (40,0 %) sekä Osakeyhtiö Laivastolehti (41,67 %). Sekä Keskisuomalainen Oyj että Suomen Lehtiyhtymä Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 20,59 %.

Olennaisimmat osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy ja Esan Kirjapaino Oy.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena Partners-konsernin liikevaihto oli 3,4 Me (3,3 Me). Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35 % osuuden. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Me-diapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimin-taa.

Esan Kirjapaino Oy on lahtelainen mediayhtiö, joka kustantaa mm. 7-päiväistä sanomalehteä Etelä-Suomen Sanomia. Esan Kirjapaino Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 36,3 Me (37,3 Me).

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Sähköiset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kasvoi Suomen Lehtiyhtymän kaupan myötä. Työsuhteita oli vuoden lopussa 1370 (1539).Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1210 henkilöä (1293).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 6,5 Me ja 4,1 % liikevaihdosta (23,8 Me ja 15,9 %). Tilikauden investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja. Vertailuvuoden investointeja kasvatti Suomen Lehtiyhtymä Oy:n hankinta.

Merkittävimmät konsernin investoinnit ovat suunnitelmien mukaan vuonna 2015 painojen ja kiinteistöjen korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit.

Rahoitus

Keskisuomalainen rahoitti 26.3.2013 tekemänsä Suomen Lehtiyhtymän osakkeiden kaupasta maksamansa 26,1 Me kauppahinnan vieraan pääoman ehtoisella lainalla. Järjestely kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää ja vuoden 2014 lopussa sitä oli 72,4 Me. Vieraaseen korolliseen pääomaan sisältyy Keskisuomalainen Oyj:n 3.6.2011 liikkeelle laskema 16,8 Me pääomalaina. Konsernin muu korollinen vieras pääoma on pääosin rahalaitoslainaa. Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Keskisuomalainen Oyj:n on laskenut 3.6.2011 liikkeelle pääosin omistajille ja henkilökuntaan kuuluville suunnatun 16,8 Me pääomalainan. Laina on ehtojen mukaan maksettava takaisin viimeistään 3.6.2016. Yhtiö voi maksaa pääomalainan takaisin joko likvideistä varoistaan ja myytävissä olevista sijoituksistaan tai ottamalla rahalaitoslainaa tai laskemalla liikkeelle vastaavanlaisen yrityslainan. Hallitus päättää rahoitustavasta ennen lainanmaksua.

Konsernin omavaraisuusastetta laski yrityskauppaa varten vuonna 2013 otettu lisälaina. Omavaraisuusaste vuoden 2014 lopussa oli 39,0 % (35,4 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli -1,3 Me (8,3 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

varatuomari Mikko Paananen

talousneuvos Simo Kutinlahti

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa 54 tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön nettisivuilla www.keskisuomalainen.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Osakkeet

Vuonna 2014 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 25.876 kpl. Muuntojen jälkeen Keskisuomalainen Oyj:llä on K-osakkeita yhteensä 5.203.304 kpl ja A-osakkeita 5.533.656 kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 10.736.960 kpl. Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 21.500 kpl.

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita ei ole muunnettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Lukijoitten, tilaajien ja ilmoittajien jo pitempään jatkunut mediankäytön muutos on konsernin merkittävimpiä riskejä. Lukijoille ja tilaajille on mediamarkkinan monimuotoistumisen ja digitalisoitumisen myötä tullut lisää mediavaihtoehtoja. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lehtiemme lukija- ja tilausmääriin.

Pitkään jatkunut heikko taloudellinen suhdanne ja kaupan alan rakennemuutos ovat vaikuttaneet heikentävästi mediatoimialan ilmoitusmyyntien kehitykseen. Kiristynyt kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen tilanne voimistaa tätä kehitystä.

Kaupan alalla sähköisen kaupan ja digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu voi muuttaa kaupan ilmoittelun rakennetta ja käytettäviä ilmoituskanavia siten, että kaupan ilmoittelua voi siirtyä printistä sähköisiin vaihtoehtoihin.

Itellan jakelustrategian muutokset erityisesti varhaisjakelussa luovat riskin jakelukustannusten nousun lisäksi jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen aiheuttamille tilausmenetyksille.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voi vähentää perinteisten painettujen sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien sähköisten versioiden maksullistamista.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja ilmoitusmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Painotoiminnassa viime vuosien kapasiteetin lisäys markkinassa on entisestään kiristänyt alan kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu ja riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuutemme heikentyminen. Lehtien painovolyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen ja vuonna 2013 tehtyjen rahoitusjärjestelyjen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2015

Vuonna 2015 taloudellinen suhdanne pysyy vaikeana. Sanomalehtien levikkien lievästi laskiessa ja taantuman edelleen painaessa mediamyyntiämme uskomme liikevaihdon hieman laskevan. Toimintamme tehostuessa ja digitaalisten tuottojen kasvaessa uskomme liikevoiton pysyvän edellisen vuoden tasolla

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2014

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 42.195.417,64.euroa.

A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 5.203.304 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.512.156 kpl eli yhteensä 10.715.460 kpl. Emoyhtiön hallussa on omia osakkeita 21.500 kpl, niille ei makseta osinkoa.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,46 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 4.929.111,60 euroa.

Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 4.5.2015 ja maksupäiväksi 11.5.2015.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa.

Yhtiökokous pidetään 29.4.2015 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia IFRS-muutoksia: IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu), IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä.

Voimaan tulleet muutokset ovat vaikuttaneet konsernin liitetietoihin.

Jyväskylässä 18. päivä helmikuuta 2015

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13. Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Osavuosikatsaus vuoden 2015 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta annetaan 21.5.2015.

Vuoden 2014 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
(3 kk) (3 kk) (12kk) (12 kk)
LIIKEVAIHTO 41,3 43,4 157,7 150,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,1 1,1
Liiketoiminnan kulut -37,3 -39,9 -144,4 -137,2
LIIKEVOITTO 4,3 3,8 14,4 13,9
Liikevoitto % liikevaihdosta 10,5 % 8,7 % 9,1 % 9,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut -2,1 -0,6 -3,9 -7,5
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,1 0,0 0,2 -0,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2,1 3,2 10,6 6,1
Verot -0,4 -0,6 -2,0 -1,6
VOITTO/TAPPIO 1,6 2,6 8,6 4,6
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,6 2,6 8,5 4,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,1 -0,0
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,15 0,24 0,79 0,43
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,15 0,24 0,79 0,43

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
(3 kk) (3 kk) (12kk) (12 kk)
Tilikauden voitto 1,6 2,6 8,6 4,6
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,3 -0,3 0,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,1 0,1 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 0,8 -0,2 1,3
Rahavirran suojaukset 0,4
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,2 -0,2 0,0 -0,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,6 0,6 -0,4 1,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,2 3,1 8,2 5,9
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2,2 3,0 8,1 5,9
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,1 0,0

SEGMENTTI-INFORMAATIO 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
LIIKEVAIHTO (Me)
Kustannustoiminta 35,4 36,7 136,6 127,4
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 15,6 12,4 58,6 53,3
Kohdistamaton 2,4 2,2 8,6 8,5
Segmenttien välinen liikevaihto -12,2 -8,0 -46,2 -39,3
Tuloslaskelman liikevaihto 41,3 43,3 157,7 150,0
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 3,6 4,0 15,0 12,9
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,7 1,0 3,0 3,4
Kohdistamaton -1,0 -1,2 -3,7 -2,4
Segmenttien välinen liikevoitto
Tuloslaskelman liikevoitto 4,3 3,8 14,4 13,9

KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 12,4 13,5
Liikearvo 64,2 64,2
Sijoituskiinteistöt 0,8 0,7
Aineelliset hyödykkeet 36,5 37,8
Osuudet osakkuusyhtiöissä 11,1 10,5
Myytävissä olevat sijoitukset 9,5 11,3
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,2
Laskennalliset verosaamiset 3,9 3,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,1 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,3 14,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,6 0,5
Muut rahoitusvarat 1,0 1,1
Rahat ja pankkisaamiset 14,1 15,2
Varat yhteensä 168,3 174,8

31.12.2014 31.12.2013
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 62,3 58,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,3
Oma pääoma yhteensä 62,7 58,7
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 3,7 4,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 64,1 70,3
Pitkäaikaiset varaukset 1,8 1,5
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 8,3 8,3
Ostovelat ja muut velat 27,4 31,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,4 0,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 168,3 174,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2014 1-12/2013
(12 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 161,1 149,2
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -140,4 -130,2
Maksetut korot -2,9 -2,5
Saadut korot 0,1 0,1
Maksetut verot -2,9 -4,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 14,9 12,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,1 -21,0
Osakkuusyritysten hankinta -1,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4,5 -2,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -0,8
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,6 0,2
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,1
Lainasaamisten lisäys/vähennys -0,6 0,0
Saadut osingot 1,1 1,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -5,4 -22,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 58,7
Lainojen takaisinmaksut -6,5 -34,3
Maksetut osingot -4,3 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -10,8 18,4
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -1,3 8,3
Rahavarat tilikauden alussa 16,2 8,0
Rahavarat tilikauden lopussa 15,0 16,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien
Oman pääoman muutos 2013 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 -249 -323 56 326 58 282 58 282
Osinkojen palautuminen konsernille 86 86 86
Vähemmistöosuuden muutokset 12 12
Laaja tulos
Tilikauden tulos 4 609 -44 4 565
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät -15 -15
Rahavirran suojaukset 275
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 037
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 311 4 594 5 905 -44 5 861
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -5 894
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -5 894 -5 894 -5 894
Hankitun tytäryhtiön määräysvallattomien omistajien osuus 318 318
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 1 063 -323 55 113 58 380 286 58 666

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien
Oman pääoman muutos 2014 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 0 0 0 0 0 0 318 318
Osinkojen palautuminen konsernille 215 215 215
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -68 -68 -68
Laaja tulos
Tilikauden tulos 8 493 122 8 615
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät -242
Myytävissä olevat rahoitusvarat -165
Tilikauden laaja tulos yhteensä -165 8 250 8 085 122 8 207
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -4 286 -20
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -4 286 -4 286 -20 -4 306
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 0 0 -165 0 4 111 3 946 420 4 366

Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet,
(Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 9,3 2,0 11,3
Lisäykset 0,1 0,1
Käypään arvoon arvostaminen -2,0 0,1 -1,9
Siirrot erien välillä -0,1 -0,1
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 7,3 2,1 9,5

Korolliset velat

31.12.2014
(Me) Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 47,0 47,3
Rahoitusleasingvelat 0,3 0,3
Pääomalainat 16,8 18,8
Pitkäaikaiset korolliset velat 64,1 66,3
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 6,5 7,3
Rahoitusleasingvelat 0,1 0,1
Johdannaiset 1,8 1,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 8,3 9,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2014 31.12.2013
Liikevaihto, Me 157,7 150,0
Liikevoitto, Me 14,4 13,9
% liikevaihdosta 9,1 9,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,6 6,1
% liikevaihdosta 6,8 4,1
Tilikauden voitto 8,6 4,6
% liikevaihdosta 5,5 3,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,2 7,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,1 12,7
Omavaraisuusaste, % 39,0 35,4
Bruttoinvestoinnit, Me 6,5 24,1
% liikevaihdosta 4,4 16,1
Taseen loppusumma 168 175
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 1210 hlöä 1293 hlöä
kokopäiväisinä

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2014 31.12.2013
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 0,79 0,43
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 5,82 5,45
Osakekohtainen osinko, eur
(vuoden 2014osalta hallituksen esitys) 0,46 0,40
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 58,0 93,0
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,2 4,5
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 11,3 20,7
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
– alin, eur 8,42 8,60
– ylin, eur 10,70 15,18
– keskikurssi, eur 9,10 12,10
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 49,4 49
Koko osakekannan markkina-arvo, Me 95,6 95,4
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannan.
osakkeiden lukumäärä 286.414 311.172
% A-sarjan osakkeista 5,2 5,6
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 715 10 715

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 31.12.2014 31.12.2013
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat 53,5 59,9
Annetut kiinteistökiinnitykset 33,3 33,3
Annetut yrityskiinnitykset 50,1 50,1
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,0 4,1

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
(1000 eur) 2014 2013
Tavaroiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2
Palveluiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 7321 6996
Palveluiden ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1322 1408
Johdon työsuhde-etuudet
(1000 eur) 2014 2013
Palkat ja palkkiot 2079 1802
Lakisääteinen Tyel-maksu 333 273
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 175 111
Johdon kompensaatiot yhteensä 2587 2186

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
tuotto-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12.
Osinko/ tulos, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100
Tulos/osake
Efektiivinen (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Hinta/voitto-suhde Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
(P/E-luku) Tulos/osake
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!