Etusivu » Fortumin Markus Rauramo Brysselissä: Kilpailukykyiset lämpömarkkinat auttavat saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

Fortumin Markus Rauramo Brysselissä: Kilpailukykyiset lämpömarkkinat auttavat saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

Fortum

Lehdistötiedote

Fortumin Markus Rauramo Brysselissä: Kilpailukykyiset lämpömarkkinat auttavat saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

Espoo, Suomi, 2015-02-27 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — LEHDISTÖTIEDOTE 27.2.2015

“Lämpösektorilla voi olla suuri vaikutus EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa sekä energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamisessa. EU tarvitsee nopeasti lämpöstrategian, joka edistää kilpailua eri lämmitysmuotojen välillä,” sanoi Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo tänään European Heating and Cooling -konferenssissa Brysselissä.

Tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) ja kaukolämpöverkkojen roolia tulisi korostaa EU:n energiapolitiikassa, ja tämän sektorin toimintaa olisi koordinoitava enemmän yhteisötasolla. Erilaisten lämmitysmuotojen kilpailun edistämiseksi komission tulisi ajaa lämpömarkkinoiden vapauttamista ja yhdenvertaisten kilpailusääntöjen laajentamista sekä mahdollisten esteiden poistamista. Kuluttajien tulee voida aktiivisesti osallistua lämpömarkkinoiden toimintaan ja vaikuttaa lämmitysratkaisuihinsa sekä kulutukseensa. Kehittäessämme tulevaisuuden lämpömarkkinoita meidän on arvioitava kaukolämmön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehitysmahdollisuuksia eri jäsenvaltioissa, sekä edellytyksiä hyödyntää olemassa olevaa hukkalämpöä. Hukkalämmön talteenotto mahdollistaa lämmöntuotannon kokonaishyötysuhteen huomattavan parantamisen.

“Tällä hetkellä yli 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta käytetään lämmitykseen. Kaikki lämpösektorin tehostamistoimet vaikuttavat myönteisesti energian toimitusvarmuuteen ja kaukolämmön kilpailukykyyn. Konkreettiset toimet, joilla edistetään vaihtoehtoisten paikallisten polttoaineiden, kuten jätteiden, biomassan ja muiden uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämistä lämmityksessä, auttavat vähentämään Euroopan riippuvuutta tuontipolttoaineista. Fortum on panostanut merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon bio- ja jätepolttoaineilla sekä lämpöpumppuihin Itämeren maissa. Tutkimme jatkossakin vastaavanlaisia mahdollisuuksia,” Rauramo totesi.

Tulevaisuuden lämpömarkkinoiden tulisi olla osa ratkaisua, jolla EU saavuttaa ympäristötavoitteensa. Erityisesti kaukolämpö on turvallinen, kestävän kehityksen mukainen ja luotettava lämmitysratkaisu. Meidän mielestämme tulisi edistää ratkaisua, joka perustuu resurssitehokkaaseen kaukolämmön tuotantoon paikallisilla polttoaineilla sekä hukkalämmön hyödyntämiseen.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Harri-Pekka Korhonen, regulaatiojohtaja, lämpöliiketoiminta, puh. +358 50 452 9321

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Jätä kommentti

facebook twitter