Etusivu » Arkistot 24.2.2015

Finnlinesin tilinpäätös 2014 on julkaistu

Finnlines

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Finnlinesin tilinpäätös 2014 on julkaistu

Helsinki, Suomi, 2015-02-24 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Finnlines Oyj Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.40

FINNLINESIN TILINPÄÄTÖS 2014 ON JULKAISTU

Finnlines Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2014 on julkaistu tänään. Virallinen tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on liitteenä tässä tiedotteessa PDF-tiedostona. Se on saatavilla myös osoitteessa www.finnlines.com.

Finnlines Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 on julkaistu tänään tilinpäätöksestä 2014 erillisenä kertomuksena ja se on liitteenä tässä tiedotteessa PDF-tiedostona. Se on myös luettavissa osoitteessa www.finnlines.com.

Lisätietoja:

Tom Pippingsköld, Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 40 519 5041

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld Tapani Voionmaa

Talous- ja rahoitusjohtaja Lakiasiainjohtaja

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

www.finnlines.com

Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines

Osavuosikatsaus

Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 (tilintarkastamaton)

Helsinki, Suomi, 2015-02-24 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — FINNLINES OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15.30

TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa

– Liikevaihto oli 532,9 (563,6 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 5,4 prosenttia

– Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 115,4 (83,7) miljoonaa euroa, lisäystä 37,9 prosenttia

– Raportointikauden tulos oli 41,7 (6,0) miljoonaa euroa

– Tulos per osake (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa

– Korolliset velat alenivat 118,9 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 552,5 (671,3) miljoonaa euroa

– Polttoaineen kulutus väheni 7 prosenttia

LOKA-JOULUKUU 2014: Vahva tuloskehitys jatkui viimeisellä neljänneksellä

– Liikevaihto oli 119,1 (130,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 8,6 prosenttia

– Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,9 (20,2) miljoonaa euroa, lisäystä 18,2 prosenttia

– Raportointikauden tulos oli 8,5 (9,9) miljoonaa euroa

– Tulos per osake (EPS) oli 0,17 (0,19) euroa

AVAINLUVUT

MEUR1-12 20141-12 201310-12 201410-12 2013
Liikevaihto532,9563,6119,1130,3
Tulos ennen korkoja,

veroja, poistoja ja

arvonalentumisia (EBITDA)
115,4
83,7
23,920,2
Liiketulos (EBIT)58,618,110,55,3
% liikevaihdosta11,03,28,84,1
Raportointikauden tulos41,76,08,59,9
Tulos per osake (EPS), EUR0,810,120,170,19
Oma pääoma/osake, EUR9,788,989,788,98
Omavaraisuusaste, %41,735,741,735,7
Korolliset velat, MEUR552,5671,3552,5671,3
Velkaantumisaste (gearing), %113,0149,1113,0149,1

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:

Finnlines-konsernin raportointikauden tulos 41,7 miljoonaa euroa on tuonut lisäarvoa osakkeenomistajillemme 113,3 prosentin osakkeen hinnan korotuksena

”Finnlines-konserni teki merkittävän tuloskäänteen, joka on luonut vahvaa omistaja-arvoa tilikauden 2014 aikana. Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuonna 2014 yhtiö keskittyi kehittämään toimintaa ja kannattavuutta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen, linjan ja toiminnon analysointia selvittääksemme mahdollisuudet edelleen parantaa toimintaa ja reagoimme nopeasti mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa tai mikäli muita toimenpiteitä tarvitaan. Olemme myös tähdänneet pääomarakenteen vahvistamiseen. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja Finnlines-konsernin neljännesvuositulokset ovat mahdollistaneet korollisen velan vähentämisen edelleen. Korollinen velka väheni 119 miljoonaa euroa, vaikka me samanaikaisesti olemme toteuttamassa 65 miljoonan euron investointiohjelmaa. Konsernin omavaraisuusaste nousi 41,7 prosenttiin ja meidän maksuvalmius on vahva; rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 123 miljoonaa euroa tilikauden lopussa. Vuoden 2015 alussa olemme asentamassa pakokaasupesureita sekä uusia potkuri- ja peräsinjärjestelmiä useisiin aluksiin, mikä toisaalta saattaa aiheuttaa satunnaisia häiriöitä palveluihimme. Olemme edelleen vahvistaneet laivastoamme kolmella roro-aluksella jotka pitkällä aikavälillä tarjoavat asiakkaillemme korkealaatuista palvelua ympäristöystävällisillä laivoilla ja mahdollistavat kilpailukykyiset merikuljetuspalvelut asiakkaillemme myöskin tulevaisuudessa.”

FINNLINES OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton)

FINNLINESIN LIIKETOIMINTA

Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Yhtiön matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka toimivat myös myyntikonttoreina. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.

KONSERNIRAKENNE

Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Raportointikauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 24 tytäryhtiötä.

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikkakonserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 79,96 prosentin (31.12.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-joulukuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 3 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä supistui 3 prosenttia vuodesta 2013. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 10 prosenttia (Liikennevirasto).

FINNLINESIN LIIKENNE

Neljännen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 23 (24 vuonna 2013) alusta omassa liikenteessään.

Lokakuussa Finnlines laajensi Pohjanmeren liikenteen palvelemaa aluetta lisäämällä käyntisatamiin Viron Paldiskin, johon liikennöidään kerran viikossa. Paldiskin satamasta on erittäin hyvät rautatieyhteydet Keski-Aasiaan ja Siperiaan.

Tammi-joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 638 (632 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 99 (66) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 2 388 (2 248) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 561 (556) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

TALOUDELLINEN TULOS

Tammi-joulukuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 532,9 (563,6) miljoonaa euroa vuonna 2014, jossa on vähennystä 5,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 517,4 (538,6) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 36,9 (50,1) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto pieneni alemman polttoainelisän ja laivojen myynnistä johtuvien alentuneiden vuokratuottojen johdosta. Satamatoimintojen liikevaihto pieneni uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 21,3 (25,1) miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 115,4 (83,7) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 37,9 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 58,6 (18,1) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan tehostaminen polttoaineen kulutuksen pienentymisen ja alusten kapasiteetin käyttöasteen parantumisen sekä kulujen alentaminen useilla eri osa-alueilla vaikutti edelleen positiivisesti konsernin kannattavuuteen.

Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -21,9 (-24,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -22,4

(-25,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) parani 43,4 miljoonaa euroa ja oli 36,6 (-6,7) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus sekä nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuoden 2013 lopussa sekä kahden aluksen myynnillä vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin johtaen konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Raportointikauden tulos oli 41,7 (6,0) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa.

Loka-joulukuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 119,1 (130,3) miljoonaa euroa vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä, jossa on vähennystä 8,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 115,4 (124,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,2 (11,6) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,6 (6,1) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttaa lastimäärien kausiluontoinen vaihtelu, mistä johtuen määrät ovat tyypillisesti matalammalla tasolla vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Myös matkustajamäärät ovat syksy- ja talviaikaan vähäisiä kesäkauteen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö myi kaksi ropax-alusta, jonka seurauksena liiketoiminnan muut tuotot sisältävät 3,2 (1,8) miljoonan euron myyntivoiton.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,9 (20,2) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 18,2 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 10,5 (5,3) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,1 (-5,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,2 (-6,1) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 8,5 (9,9) miljoonaa euroa. Tulos per osake (EPS) laski 0,17 (0,19) euroon.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,6 (21,1) miljoonaa euroa, aleni merkittävästi 118,9 miljoonalla eurolla ja oli 552,5 (671,3) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 41,7 (35,7) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 113,0 (149,1) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,2 miljoonaa euroa 11,4 miljoonaan euroon vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna.

Konsernin maksuvalmius vahvistui ja kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa paranivat 57,2 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 123,1 (65,9) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 82,1 (48,2) miljoonaa euroa ennen investointeja.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Finnlines myi kaksi alusta, MS Finnhansan Grimaldi-konsernille ja MS Finnarrowin konsernin ulkopuolelle, yhteishintaan 62,5 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat raportointikauden aikana 36,6 (10,1) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot alenivat ja olivat yhteensä 56,8 (65,6) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, pakokaasupesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja.

Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuivat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines tilasi pakokaasupesurijärjestelmät (“pesurit”) kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa, neljään 2006-2007 rakennettuun Star-luokan ropax-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa vuoden 2014 65 miljoonan euron investointiohjelmaa. Pesureiden asennukset aloitettiin vuoden 2014 lopussa ja niiden on suunniteltu valmistuvan keväällä 2015. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset. Finnlines tilasi myös propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa ja kahteen roro-alukseensa. Nämä muutosprojektit aloitettiin myös vuodenvaihteessa. Uusi järjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 701 (1 861) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 759 (918) henkilöä ja merihenkilöstöön 942 (943) työntekijää. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 635 (1 806), josta maahenkilöstöä 716 (898) ja merihenkilöstöä 919 (908).

Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Finnsteve-yhtiöissä Containersteve Oy Ab:ssa tammikuussa 2014 aloitetut Kotkan satamatoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kaikkien Containersteve Oy Ab:n Kotkan toimipisteen 36 työntekijän irtisanomiseen.

Konsernin henkilöstökulut olivat raportointikauden aikana 88,4 (102,6) miljoonaa euroa mukaan lukien sosiaalikulut.

FINNLINESIN OSAKE

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Raportointikauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 5,1 (2,2) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2014 yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja oli 824,1 (386,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,78 (8,98) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 79,96 prosenttia.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa päästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laski 0,10 prosenttiin 1.1.2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, sillä on erittäin hyvät mahdollisuudet pienentää riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä välittömiä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

RIITA-ASIAT

24.2.2015 julkaistussa vuoden 2014 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista.

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Finnlines Oyj allekirjoitti ostosopimuksen kahdesta roro-aluksesta tammikuussa 2015. Alukset tulevat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2015 lopulla. Lisäksi tammikuussa 2015 Finnlines osti MS Finnmerchantin (ex MS Dorset, ex MS Longstone), joka 19.1.2015 alkaen toimii Finnlinesin Rostockin ja Hangon välisessä liikenteessä. Hankitut roro-alukset täydentävät Finnlinesin asiakkaille tarjoamaa linjaliikennepalvelua ja vahvistavat Finnlinesin laivaston kilpailukykyä.

Lokakuussa Finnlines Oyj tiedotti, että se on osallistunut puolalaisen Polferries-varustamon yksityistämisneuvottelumenettelyyn. Tammikuussa 2015 Puolan valtiovarainministeriö ilmoitti, että Finnlines Oyj on yksi kolmesta hyväksytystä tarjouksen tekijästä yksityistämishankkeen viimeisessä vaiheessa.

NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Meneillään oleva investointiohjelma vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen tilikauden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, koska asennamme neljätoista pakokaasupesuria ja kuusi propulsiojärjestelmää. Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan kuitenkin olevan parempi vuonna 2015 viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna useiden toimenpiteiden seurauksena: yhtiö on kyennyt vähentämään ylikapasiteettia, uusi Rostock-Hanko-linja on täydessä toiminnassa äskettäin hankitun MS Finnmerchantin liikennöimänä, polttoaineenkulutusta on edelleen vähennetty alusten energiansäästötoimenpiteiden ja teknologisten parannusten johdosta ja tehokas laivastosuunnittelu sekä jokaisen toiminnon virtaviivaistaminen tuovat kustannussäästöjä.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Finnlines Oyj:n tulos oli 4,2 miljoonaa euroa tilikaudelta 2014. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa Finnlinesin aluksille vuoden 2015 aikana toteutettavan laajan pakokaasupesuri-investointiohjelman johdosta.

YHTIÖKOKOUS 2015

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 13.00 Havis Business Centerissä, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 julkaistaan keskiviikkona 13.5.2015.

Finnlines Oyj

Hallitus

Emanuele Grimaldi

Toimitusjohtaja

LIITTEET

– Raportointi- ja laskentaperiaatteet

– Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

– Konsernitase, IFRS

– Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

– Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)

– Liikevaihto ja tulos segmenteittäin

– Aineelliset hyödykkeet

– Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset

– Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin

– Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla

– Tunnuslukujen laskentakaavat

– Lähipiiritapahtumat

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Keskeiset tiedotusvälineet

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Finnlines-konserni on vuoden 2014 alusta ottanut käyttöönsä seuraavat uudet standardit, tulkinnat ja muutokset: IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 27 (päivitetty), IAS 28 (päivitetty), IAS 32 (muutettu), IAS 36 (muutettu), IAS 39 (muutettu) ja IFRIC 21 (lakisääteiset maksut). Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen.

Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 euroa10-12

2014
10-12

2013
1-12 20141-12 2013
Liikevaihto119 077130 284532 889563 587
Liiketoiminnan muut tuotot3 7192 6936 7765 329
Materiaalit ja palvelut-42 150-51 670-191 445-229 690
Henkilöstökulut-21 268-24 158-88 418-102 584
Poistot ja

arvonalentumiset
-13 459-14 915-56 843-65 583
Liiketoiminnan muut kulut-35 469-36 921-144 396-152 983
Liiketoiminnan kulut

yhteensä
-112 345-127 662-481 102-550 840
Liiketulos (EBIT)10 4515 31458 56318 075
Rahoitustuotot141178483526
Rahoituskulut-5 231-6 126-22 412-25 335
Tulos ennen veroja (EBT)5 361-63336 634-6 734
Tuloverot3 16910 5135 07912 744
Raportointikauden tulos8 5309 88041 7136 011
Muut laajan tuloksen erät:
Erät jotka saatetaan

myöhemmin siirtää

tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin yksikköihin

liittyvät muuntoerot
35169-9
Verovaikutus, netto6-12
Erät jotka saatetaan

myöhemmin siirtää

tulosvaikutteiseksi,

yhteensä
41069-7
Erät joita ei tulla

myöhemmin siirtämään

tulosvaikutteiseksi:
Työsuhde-etuuksien

uudelleenarvostus
-844-399-844-399
Verovaikutus, netto *14113531
Erät joita ei tulla

myöhemmin siirtämään

tulosvaikutteiseksi,

yhteensä
-702-398-491-398
Raportointikauden laaja

tulos yhteensä
7 8699 48241 2915 606
Raportointikauden tuloksen

jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille8 5329 87641 7265 997
Määräysvallattomille

omistajille
-24-1314
8 5309 88041 7136 011
Raportointikauden laajan

tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille7 8719 47941 3045 592
Määräysvallattomille

omistajille
-23-1314
7 8699 48241 2915 606
Emoyhtiön omistajille

kuuluvasta raportointikauden

voitosta/tappiosta laskettu

osakekohtainen tulos (euroa

per osake):
Laimentamaton / laimennusvaikutuksella

oikaistu osakekohtainen tulos
0,170,190,810,12
Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä:
Laimentamaton / laimennettu 51 503 14151 503 14151 503 14149 782 370

Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin.

* Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 euroa31.12.201431.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet983 1831 084 389
Liikearvo105 644105 644
Muut aineettomat hyödykkeet5 5005 836
Muut rahoitusvarat4 5764 580
Saamiset838 43
Laskennalliset verosaamiset5 3531 370
1 105 0921 201 861
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus5 9268 832
Myyntisaamiset ja muut saamiset76 48085 251
Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen11
Rahavarat2 6802 508
85 08696 592
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät20 297
Varat yhteensä1 210 4751 298 453
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma103 006103 006
Ylikurssirahasto24 52524 525
Muuntoerot178109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto40 01640 016
Kertyneet voittovarat335 876294 641
503 601462 297
Määräysvallattomien omistajien osuus 306360
Oma pääoma yhteensä503 907462 658
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat56 10257 560
Korottomat velat1633 242
Eläkevelvoitteet4 7053 982
Varaukset1 8441 980
Korolliset velat420 722557 759
483 536624 523
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat71 56572 815
Verotettavaan tuloon perustuva verovelka7227
Varaukset813 715
Lyhytaikaiset korolliset velat 142 967134 715
214 685211 273
Velat yhteensä698 220835 796
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin liittyvät velat8 348
Oma pääoma ja velat yhteensä1 210 4751 298 453

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS

1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Yli-

kurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Sijoi-

tetun

vapaan

oman pää-

oman

rahasto
Kerty-

neet

voitto-

varat
Yhteen-

Mää-

räys-

val-

lat-

tomien

omis-

tajien

osuus
Oma

pää-

oma

yhteen-

Raportoitu

oma pääoma 1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

289 990

429 289

838

430 127
Uudistetun

IAS 19

Työsuhde-

etuuden

standardin

vaikutus

-1 338

-1 338

-1 338

Oikaistu

oma pääoma

1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

288 652

427 951

838

428 788
Laaja tulos:
Raportointi-

kauden tulos

5 997

5 997

14

6 011
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot

-9

-9

-9

Työsuhde-

etuuksien

uudelleen

arvostus

-399

-399

-399
Verovaiku-

tus, netto
2133
Raportointi-

kauden laaja

tulos

yhteensä

-7

5 599

5 592

14

5 606
Osakeanti9 36419 00128 36528 365
Märäysval-

lattomien

omistajien

osuuksien

hankinnat,

jotka eivät

johtaneet

muutokseen

määräysval-

lassa


390


390


-491


-102

Oma pääoma

31.12.2013

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS

1 000 euroaEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Yli-

kurs-

si-

rahas-

to
Muun-

to-

erot
Sijoi-

tetun vapaan

oman

pääoman

rahasto
Kerty-

neet

voitto-

varat
Yhteen-

Mää-

räys-

val-

lat-

to-

mien

omista-

jien

o-

suus
Oma

pääoma

yh-

teensä
Raportoitu

oma pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Uudistetun

IAS 19 Työsuhde-

etuuden

standardin

vaikutus
Oikaistu

oma pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Laaja

tulos:
Raportointi

kauden

tulos

41 726

41 726

-13

41 713
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot


69


69


69

Työsuhde-

etuuksien

uudelleen-

arvostus

-844

-844

-844

Vero-

vaikutus,

netto

353

353

353
Raportointi

kauden

laaja tulos

yhteensä

69

41 235

41 304

-13

41 291

Osinko-42-42
Oma pääoma

31.12.2014

103 006

24 525

178

40 016

335 876

503 601

306

503 907

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 euroa1-12 20141–12 2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Raportointikauden tulos41 7136 011
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei

liity maksutapahtumaa
51 98761 609
Realisoitumattomat kurssivoitot

(-) / -tappiot (+)
-2819
Rahoitustuotot ja -kulut21 95724 790
Verot-5 079-12 744
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos4 855-6 402
Vaihto-omaisuuden muutos2 906927
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-9 435-170
Varausten muutos-207379
Maksetut korot-18 742-22 366
Saadut korot141192
Maksetut verot *-3 990-423
Muut rahoituserät -3 970-3 645
Liiketoiminnan nettorahavirta82 10848 175
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
-29 575-10 960
Aineellisten käyttöomaisuus-

hyödykkeiden myynti
69 590120 647
Sijoitusten myynti1
Saadut osingot1312
Investointien nettorahavirta40 029109 699
Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti028 365
Lainojen nostot169 604263 772
Lyhytaikaisten korollisten rahoitus-

velkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-)
7 953-14 198
Lainojen takaisinmaksut-298 974-449 914
Määräysvallattomien omistajien

osuuksien hankinta
0-102
Myönnetyt lainat-900
Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut395429
Maksetut osingot-42
Rahoituksen nettorahavirta-121 964-171 647
Rahavarojen muutos173-13 772
Rahavarat raportointikauden alussa2 50816 282
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-1-2
Rahavarat kauden lopussa2 6802 508

* Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun.

LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN

10-12 201410-12 20131-12 2014112 2013
MEUR%MEUR%MEUR%MEUR%
Liikevaihto
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
115,496,9124,895,8517,497,1538,695,6
Satamatoiminnot8,26,911,68,936,96,950,18,9
Konsernin sisäinen

liikevaihto
-4,6-3,8-6,1-4,7-21,3-4,0-25,1-4,5
Ulkoinen liikevaihto

yhteensä
119,1100,0130,3100,0532,9100,0563,6100,0
Liiketulos
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
11,98,261,627,9
Satamatoiminnot-1,4-2,8-3,1-9,8
Liiketulos (EBIT)

yhteensä
10,55,358,618,1
Rahoitustuotot ja

-kulut
-5,1-5,9-21,9-24,8
Tulos ennen veroja

(EBT)
5,4-0,636,6-6,7
Tuloverot3,210,55,112,7
Raportointikauden

tulos
8,59,941,76,0

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014


1 000 euroa

Maa-

alueet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet

ja

kalusto

**

Ennakko

-maksut

&

kesken-

eräiset

hankin-

nat


Yhteen-

Hankintameno 1.1.20147275 2711 372 76973 1223981 521 632
Muuntoerot3434
Lisäykset9 72824325 89735 867
Vähennykset-2 497-94 515-7 125-367-104 505
Siirto myytävänä

olevaksi luokitel-

tuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
-4 369-21 675-22 395-48 439
Hankintameno 31.12.20147268 4041 266 30643 87925 9281 404 590
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset

1.1.2014
-16 316-373 866-47 060-437 243
Muuntoerot-31-31
Vähennysten ja

siirtojen kertyneet

poistot
1 34635 5476 65043 543
Raportointikauden

poistot
-2 370-51 430-2 017-55 818
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset

31.12.2014
-17 341-389 749-42 459-449 549
Siirto myytävänä

olevaksi luokiteltuihin

pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
1 13216 49910 51028 142
Kirjanpitoarvo

31.12.2014
7252 196893 05711 93025 928983 183

* Finnlines-konserni neuvottelee yhden aluksen myynnistä, jonka kirjanpitoarvo on 5,2 miljoonaa euroa. Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden (rakennukset, koneet ja kalusto) myynnistä, jotka ovat kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia.

** Sisältävät pääosin pakokaasupesurijärjestelmien ennakkomaksuja.

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013


1 000 euroa

Maa-

alu-

eet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet

ja

kalusto

Ennakko-

maksut

&

kesken-

eräiset

han-

kinnat


Yhteen-

Hankintameno

1.1.2013
7276 4661 597 43779 6909911 754 655
Muuntoerot-11-11
Lisäykset1028 861542319 536
Siirto myytävänä

olevaksi

luokiteltuihin

pitkäaikaisiin

omaisuuseriin
Vähennykset-1 298-233 934-7 104-214-242 549
Siirrot erien

välillä
4065-410
Hankintameno

31.12.2013
7275 2711 372 76973 1223981 521 632
Kertyneet poistot

ja arvonalentumiset

1.1.2013
-15 047-429 028-50 285-494 360
Muuntoerot1010
Vähennysten ja

siirtojen kertyneet

poistot
1 295112 7277 325121 348
Raportointikauden

poistot
-2 564-57 566-4 111-64 240
Kertyneet poistot

ja arvonalentumiset

31.12.2013
-16 316-373 866-47 060-437 243
Siirto myytävänä

olevaksi

luokiteltuihin

pitkäaikaisiin

omaisuuseriin
Kirjanpitoarvo

31.12.2013
7258 955998 90326 0613981 084 389

EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET

1 000 euroa31.12.201431.12.2013
Määräaikaisten vuokrasopimusten

perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa11 40914 007
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua10 644
11 40924 651
Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa02 356
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua07 457
09 812
Muut vuokrasopimukset

(konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa6 3666 107
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua17 12817 948
Yli viiden vuoden kuluttua9 27412 358
32 76836 413
Muut vuokrasopimukset

(konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa250350
250350
Annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta477 054561 245
Edellä mainittujen lainojen

vakuutena olevat laivakiinnitykset
1 035 0001 121 000
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset0606
0606
Muut vastuusitoumukset *35 4532 375
Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset06 000
Kiinteistöinvestointien

arvonlisäveron tarkistusvastuut
5 3226 756

* Sisältää vuoden 2014 pakokaasupesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 33,8 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroaQ1/14Q1/13Q2/14Q2/13Q3/14Q3/13Q4/14Q4/13
Varustamotoiminta

ja

merikuljetukset
122,8126,0139,1143,6140,0144,2115,4124,8
Satamatoiminnot10,014,310,212,88,511,48,211,6
Konsernin

sisäinen

liikevaihto
-6,0-6,4-5,9-6,7-4,8-5,9-4,6-6,1
Ulkoinen

liikevaihto

yhteensä
126,8133,9143,3149,7143,7149,7119,1130,3
Liiketulos
Varustamotoiminta

ja

merikuljetukset
7,3-3,620,49,822,113,511,98,2
Satamatoiminnot-1,8-2,2-0,6-3,00,7-1,8-1,4-2,8
Liiketulos

(EBIT) yhteensä
5,4-5,819,86,922,811,710,55,3
Rahoitustuotot

ja -kulut
-5,8-6,2-5,7-6,5-5,3-6,2-5,1-5,9
Tulos ennen

veroja (EBT)
-0,4-12,114,10,417,55,65,4-0,6
Tuloverot0,71,20,60,50,60,63,210,5
Raportointikauden

tulos
0,3-10,914,70,918,16,18,59,9
Tulos / osake

(laimentamaton/

laimennettu) *
0,01-0,230,290,020,350,120,170,19

* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella.

OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

31.12.201431.12.2013
Osakkeiden kokonaismäärä51 503 14151 503 141
Osakekannan markkina-arvo,

miljoonaa euroa
824,1386,3
1-12 20141-12 2013
Vaihdettujen osakkeiden määrä,

miljoonaa kappaletta
5,12,2
1-12 2014
YlinAlinKeskiarvoPäätöskurssi
Osakkeen

hinta
17,007,1410,4516,00

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos per osake (EPS), euroa :

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

————————————————————-


Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

Oma pääoma per osake, euroa :

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

—————————————————

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa

Velkaantumisaste (gearing), %:

Korolliset velat – rahavarat

—————————– X 100

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä

———————————— X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013.

Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Finnlines Oyj myi lokakuussa 2014 MS Finnhansa nimisen ropax-aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonalla eurolla. Kaupasta syntyi myyntivoittoa Finnlinesille 1,1 miljoonaa euroa.

Lisäksi lokakuussa 2014 päättyi MS Euroferry Brindisin (ex MS Finnarrow) ulosrahtaus Grimaldi-konsernille, kun Finnlines Oyj:n tytäryhtiö allekirjoitti 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen ulkopuolisen tahon kanssa.

Muutoin katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia.

Aspo hankkii omia osakkeitaan

Aspo Plc

Aspo hankkii omia osakkeitaan

ASPO Oyj     PÖRSSITIEDOTE     24.2.2015    klo 15.30

ASPO HANKKII OMIA OSAKKEITAANAspo Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia 32 000 kappaleen erän yhtiön omia osakkeita suunnattuna hankintana Aspo Oyj:n täysin omistamalta tytäryhtiöltä Aspo Management Oy:ltä. Osakkeiden hankinta toteutetaan huomenna 25.2.2015.   

Osakkeet hankitaan Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen määrien rajoissa käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen.

Aspo Oyj:n hallussa on 63 773 kappaletta omia osakkeita ennen yllä mainittua osakkeiden hankintaa. Lisäksi ennen hankintaa Aspo Management Oy:n hallussa on 509 612 Aspo Oyj:n osaketta.

ASPO Oyj

Aki Ojanen

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen (a)aspo.com  

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-24 14:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/24/Aspo+hankkii+omia+osakkeitaan+HUG1896828.html

Revenio Group Corporation: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Corporation

Revenio Group Corporation: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15:00

                                                

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.3.2015 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M4 ja K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.

Ennen kokouksen alkua klo 15.00 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara ja Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén pitävät esityksen Revenio Group -konsernin tuotekehityshankkeista. Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio Group -konsernin toimitusjohtajia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 23.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa ja jäsenille 18.000 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen verovapaista matkustuskustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 23,78 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka Tammela, Rolf Fryckman, Ari Kohonen, Pekka Rönkä ja Kyösti Kakkonen.

       

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewatehouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.     

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 793.207 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

       

      Osakkeita voidaan hankkia joko 

       

 1. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
 2. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

       

      Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn hankintavaltuutuksen.  

       

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 793.207 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

       “Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvien laitteiden, tuotteiden, menetelmien ja palveluiden kauppa, välittäminen, tutkimus, tuotekehitys, kaupallistaminen ja markkinointi, terveydenhuoltoon liittyvä koulutus, konsultointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.” 

       

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2015 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi

b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai

d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2015 yhteensä 7 932 078 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 24.2.2015

REVENIO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat

liiketoiminnat. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-24 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/24/Revenio+Group+Corporation+Yhti%C3%B6kokouskutsu+HUG1896537.html

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 24.2.2015 klo 15

Yleiselektroniikka Oyj

Yhtiökokouskutsu

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 24.2.2015 klo 15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2015 klo 15

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 65,7 prosenttia Yleiselektroniikka Oyj:n äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot säilyisivät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

12. Hallitusten jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalinnalle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.yeint.fi. Yleiselektroniikka Oyj:n tasekirja, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikosta 10 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2015.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua osallistumisestaan viimeistään 23.3.2015

 • sähköpostitse osoitteeseen keskus@yeint.fi
 • puhelimitse numeroon 010 2891 282
 • telefaxilla numeroon 010 2891 270
 • postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2015.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2015 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden- hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.562.500 osaketta ja ääntä.

Espoossa 24.02.2015

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX, Keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292

Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282

Caverion toimittaa 13 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Volkswagenin hyötyautotehtaaseen Puolassa

Caverion Oyj

Sijoittajauutiset

Caverion toimittaa 13 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Volkswagenin hyötyautotehtaaseen Puolassa

Helsinki, 2015-02-24 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —


CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 24.2.2015 KLO 13.00

Caverion toimittaa 13 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Volkswagenin hyötyautotehtaaseen Puolassa

Caverion on sopinut ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien asentamisesta Volkswagenin uuteen hyötyautotehtaaseen Puolan Wrzésniassa. Tilauksen arvo on noin 13 miljoonaa euroa ja se kattaa järjestelmien suunnittelun ja hankekehityksen sekä projektin toteutuksen useassa rakennuksessa, muun muassa kokoonpanohallissa ja toimistotiloissa. Työt kohteessa alkavat maaliskuussa 2015 ja niiden on määrä valmistua vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä.

Uudessa tehtaassa kootaan Volkswagen Crafter -hyötyauton seuraajamallia. Noin 78 000 neliön halliin asennetaan tehokkaat ilmanvaihtolaitteet, jotka muun muassa huolehtivat hitsaussavujen tehokkaasta poistosta. Lämmöntalteenottojärjestelmät ja IE3-hyötysuhdeluokan vaatimukset täyttävät laitteet varmistavat asiakkaan edellyttämän korkean energiatehokkuustason.

”Olemme olleet mukana toteuttamassa vastaavanlaisia projekteja Volkswagenin Poznańin tehtaalla ja olemme innoissamme, että asiakas luottaa osaamiseemme tälläkin kertaa”, kertoo Caverionin liiketoiminnasta Saksan Dresdenissä vastaava Frieder Cyzborra.

Volkswagen kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Valokuvia kohteesta: http://imagebank.caverion.com/check_a.php?hash=b8af1779a34f0d6bd2a9d55c92e7a9b6

Lisätietoja:

Caverion Saksa, Barbara Gehrmann, tiedottaja, puh. +49 991 3104 287, barbara.gehrmann@caverion.de

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Pöyry Oyj: Muutos 4.2.2015 julkaistuun Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Pöyry PLC

Pöyry Oyj: Muutos 4.2.2015 julkaistuun Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsuun

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 24.2.2015 klo 12.30

Muutos 4.2.2015 julkaistuun Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Pöyry Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa 4.2.2015 pörssitiedotteella julkaistua yhtiökokouskutsua hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa koskevien kohtien 11 ja 12 osalta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) aiemmin ehdotetun seitsemän (7) sijaan ja että hallituksen jäseneksi valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo lisäksi myös Teuvo Salminen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Teuvo Salminen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän työskenteli Pöyry Oyj:n palveluksessa vuosina 1985-2009, viimeksi toimitusjohtajan sijaisena vuosina 1999-2009 ja sitä ennen muun muassa talousjohtajana ja liiketoimintaryhmien johdossa. Tällä hetkellä hän toimii useissa listatuissa ja muissa yhtiöissä hallituksen jäsenenä ja on osassa näistä yhtiöistä hallituksen tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Muutettu yhtiökokouskutsu, joka on muilta osiltaan samansisältöinen kuin 4.2.2015 julkaistu kutsu, on kokonaisuudessaan liitetty tähän pörssitiedotteeseen.

Vantaalla 24.2.2015 

PÖYRY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Anne Viitala, Johtaja, lakiasiat ja viestintä

puh. 010 33 22811

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2015 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M3 ja K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Valiokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan samaksi toimikaudeksi Teuvo Salminen.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Teuvo Salminen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän työskenteli Pöyry Oyj:n palveluksessa vuosina 1985-2009, viimeksi toimitusjohtajan sijaisena vuosina 1999-2009 ja sitä ennen muun muassa talousjohtajana ja liiketoimintaryhmien johdossa. Tällä hetkellä hän toimii useissa listatuissa ja muissa yhtiöissä hallituksen jäsenenä ja on osassa näistä yhtiöistä hallituksen tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Heikki Lehtosen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi. Näin ollen PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja Merja Lindh päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) laissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15-16 mainituista yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2015. Pöyry Oyj:n tilinpäätös 2014, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen kokonaisuudessaan mukaan lukien toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 26.3.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 9.3.2015 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla www.poyry.com/yhtiokokous2015;
 2. puhelimitse numeroon 010 33 21455 (Katriina Anttinen) arkisin kello 9.00-16.00;
 3. telefaxilla numeroon 010 33 21816; tai
 4. kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 9.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja käännetään englanniksi. Toimitusjohtajan katsaus esitetään englanniksi ja käännetään suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2015 yhteensä 59 759 610 osaketta ja 59 240 555 ääntä.

Vantaalla 4.2.2015 (kutsua on muutettu kohtien 11 ja 12 osalta 24.2.2015)

PÖYRY OYJ

HALLITUS

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-24 11:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/24/P%C3%B6yry+Oyj+Muutos+4+2+2015+julkaistuun+P%C3%B6yry+Oyj+n+yhti%C3%B6kokouskutsuun+HUG1896773.html

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014

Scanfil Oyj

Tilinpäätöstiedote

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 24.2.2015 KLO 10.15

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014

Loka-joulukuu

– Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4), milj. euroa, kasvua 9,3 %

– Liikevoitto 3,3 (2,5) milj. euroa, 6,6 (5,6) % liikevaihdosta

– Tulos / osake oli 0,04 (0,03) euroa

Tammi-joulukuu

– Liikevaihto 214,5 (2013: 188,5) milj. euroa jossa kasvua 13,8 %

– Liikevoitto 16,2 (11,8) milj. euroa, 7,6 (6,3) % liikevaihdosta

– Voitto katsauskaudella 12,3 (8,2) milj. euroa

– Tulos / osake oli 0,21 (0,14) euroa

– Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,07 euroa osakkeelta.

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Kehityimme vahvasti vuonna 2014. Henkilöstömme tyytyväisyys, laaduntuottokykymme kuin myös asiakkaidemme tyytyväisyys paranivat. Hampurin tehtaan hankinnan avulla laajensimme asiakaskuntaamme ja saimme vahvan jalansijan strategisesti tärkeiltä Saksan markkinoilta. Olemme järjestelmällisesti laajentaneet asiakaskuntaamme uusille toimialoille. Tällä hetkellä asiakkaamme toimivat pääosin seuraavilla aloilla: energia ja automaatio, terveysteknologia, ympäristön mittausratkaisut, tietoliikenne sekä erilaiset kaupungistumiseen liittyvät tuotteet ja järjestelmät. Monipuolinen asiakaskunta mielenkiintoisilla toimialoilla tarjoaa meille paljon kasvumahdollisuuksia.

Olen tyytyväinen sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kehittymiseen. Olemme pystyneet kasvattamaan sekä myyntiämme että myös kannattavuuttamme nyt kuusi vuosineljännestä peräkkäin.

Tavoittelemme kannattavaa kasvua myös vuonna 2015. Uusasiakashankinnassa keskitymme erityisesti Keski-Euroopan ja Kiinan markkinoihin. Jatkamme ponnistelujamme prosessiemme ja tehokkuutemme parantamiseksi. Tavoitteena on kehittää Scanfilistä vieläkin halutumpi kumppani asiakkaillemme ja entistä parempi työpaikka henkilöstöllemme.

Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä, asiakkaita, toimittajia, yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2014.”

KONSERNIN RAKENNE

Scanfil–konserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Oyj:stä ja Scanfil EMS –alakonsernista. Scanfil EMS -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä, tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %). Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest), Saksassa toimiva Scanfil GmbH (Hampuri) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü (Pärnu). Scanfil EMS -konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfilin liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi yli 9 % ja liikevoitto parani lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi lähes 14 % ja oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto oli 16,2 milj. euroa joka on 7,6 % liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi paitsi orgaanisesti myös huhtikuun alussa hankitun saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH (nykyisin Scanfil GmbH) vaikutuksesta. Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat kasvaneen liikevaihdon lisäksi onnistunut tuottavuuden parantaminen ja kulujen hallinta sekä muut kehittämistoimenpiteet muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Scanfil on aktiivisesti laajentanut asiakaskuntaansa eri toimialoille, mikä osaltaan tasaa suhdannevaihteluita.

Scanfil on jakanut asiakkaansa tähän saakka tietoliikenne- ja ammattielektroniikka-asiakkaisiin. Asiakaskunnan monipuolistumisen seurauksena on perusteltua ryhmitellä asiakkaat yksityiskohtaisemmin. Uudet asiakasryhmät ovat:

– Energy and Automation: sähköntuotannon ja -siirron järjestelmät, prosessien ohjausjärjestelmät ja energiatehokkuuteen liittyvät

järjestelmät, esimerkiksi taajuusmuuttajat, invertterit, kytkimet, automaatiojärjestelmät

– Networks: laajakaista-, tietoliikenne- ja mobiiliverkkojen laitteet ja järjestelmät, esimerkiksi tukiasemat, keskukset, vahvistimet

– Medtech, Life Science and Environmental Measurements: hoitoteknologiaan, tutkimukseen sekä ilmaston ja ympäristön

mittaukseen liittyvät laitteet, esimerkiksi hammaslääkärituolit, analysaattorit, massaspektrometrit, säähavaintolaitteet

– Urban Applications: kaupungistumiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut, esimerkiksi hissit, liukuportaat, peli- ja itsepalveluautomaatit

Tavoitteena on, että uusi asiakasryhmittely antaa markkinoille enemmän tietoa Scanfilin liiketoimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä.

Vuonna 2014 myynti jakautui uuden jaottelun mukaisille asiakasryhmille seuraavasti:

milj. euroa20142013muutos %% lv:sta
Medtech, Life Science,
Environmental Measurements17,04,4286,07,9
Networks46,838,422,021,8
Energy and Automation61,357,76,028,6
Urban applications81,081,7-1,037,8
Others8,46,333,03,9
Total214,5188,514,0100

Medtech, Life Science and Environmental Measurements –ryhmä kasvoi vahvasti erityisesti ostetun Schaltex Systems GmbH:n vaikutuksesta. Networks sekä Energy and Automation –ryhmien myynti kehittyi hyvin, erityisesti Networks-ryhmän kysyntä oli vahvaa. Urban Applications asiakasryhmässä myynti pysyi edellisen vuoden tasolla.

Katsauskauden aikana Scanfil vahvisti asemaansa Saksan markkinoilla ostamalla Hampurissa sijaitsevan sopimusvalmistaja Schaltex Systems GmbH:n. Yhtiö on ”high mix – low volume” tuotantoon erikoistunut elektroniikan sopimusvalmistaja joka palvelee asiakkaitaan mm. life science ja analysointilaitteiden markkinoilla. Järjestely vahvistaa Scanfilin kasvustrategiaa sekä tavoitetta laajentaa asiakaskuntaansa Keski-Euroopassa.

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n Sievin tehtaalla käytiin yhteistoiminta-neuvottelut vuoden viimeisellä neljänneksellä. Neuvottelujen tuloksena päätettiin henkilöstön määräaikaisista lomautuksista tammi-huhtikuun 2015 aikana.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 214,5 (188,5) milj. euroa, jossa on kasvua 13,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 60 (58) % ja Aasia 40 (42)%.

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 16,2 (11,8) milj. euroa, joka on

7,6 (6,3) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 12,3 (8,2) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,14) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 16,5 (11,4) %.

Liikevaihto loka-joulukuussa oli 49,6 (45,4) milj. euroa ja liikevoitto 3,3 (2,5) milj. euroa, 6,6 (5,6) % liikevaihdosta. Kvartaalin tulos oli 2,5 (1,9) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on vahva ja parani edelleen vuoden 2014 aikana. Konsernitaseen loppusumma oli 134,0 (125,6) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 39,4 (45,1) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 30,1 (26,8) milj. euroa ja korollista 9,3 (18,3) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 70,6 (64,1) ja nettovelkaantumisaste -10,5 (-12,2) %. Oma pääoma/osake oli 1,64 (1,39) euroa.

Likvidit rahavarat olivat 19,2 (28,2) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 11,0 (13,2) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -5,2 (-0,6) milj. euroa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui vuoden lopussa yhteensä 47,1 (35,6) milj. euroa. Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu tytäryhtiön hankinnasta sekä liiketoiminnan kasvusta. Investointien rahavirta oli -8,0 (+5,8) milj. euroa, joka sisältää vuonna 2014 tytäryhtiön hankinnan 5,8 milj. euroa. Edellisenä vuonna investoinnit sisälsivät 9,8 milj. euroa sijoituksiksi luokitellun maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden talletuksen erääntymisen. Rahoituksen rahavirta -13,0 (-11,2) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun, lainanlyhennyksen sekä pankin luottolimiitin käytön.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 8,2 (4,0) milj. euroa, joka on 3,8 (2,1) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankinkintoja. Poistot olivat 4,6 (4,4) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Ylimääräinen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan. Valtuutus on voimassa kolme vuotta.

Yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Yhtiökokous 8.4.2014 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMAT OSAKKEET

Yhtiö ei omista omia osakkeita.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 2,74 euroa, alhaisin 1,30 euroa ja päätöskurssi 2,46 euroa. Vuoden vaihto oli 5 131 328 kappaletta, mikä vastaa

8,9 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2014 oli 142,0 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 782 (1 667) henkeä, joista 1 545 (1 426) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 43 (46) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.12.2014 oli 87 (86) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 1 773

(1 673) henkeä.

OPTIO-OHJELMAT

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 25.9.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Tilikauden aikana Scanfil ei vastaanottanut ilmoituksia omistusosuuden muutoksista.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2014 oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto 16,2 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2015 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2014

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 14.873.027,32 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,07 euroa/osake eli yhteensä 4.041.130,73 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 17.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

VERTAILULUVUT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
10 – 1210 – 121 – 121 – 12
2014201320142013
Liikevaihto49,645,4214,5188,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,10,30,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos-1,00,3-0,21,2
Valmistus omaan käyttöön0,0
Kulut-44,1-42,1-193,8-173,8
Poistot-1,4-1,1-4,6-4,4
Liikevoitto3,32,516,211,8
Rahoitustuotot ja -kulut0,00,1-0,3-0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-0,6
Voitto ennen veroja3,22,615,910,6
Tuloverot-0,7-0,7-3,6-2,4
Tilikauden voitto2,51,912,38,2
Jakautuminen:
emoyrityksen omistajille2,51,912,38,2
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (euroa)0,040,030,210,14
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa
10 – 1210 – 121 – 121 – 12
2014201320142013
Tilikauden voitto2,51,912,38,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot1,2-0,44,6-0,7
Johdannaissopimus0,00,00,10,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen1,2-0,44,7-0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä3,81,517,07,8
Jakautuminen:
emoyrityksen omistajille3,81,517,07,8
KONSERNITASE
milj. euroa
Varat31.12.201431.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet27,128,5
Liikearvo5,92,2
Muut aineettomat hyödykkeet5,04,1
Myytävissä olevat sijoitukset0,00,0
Laskennalliset verosaamiset0,30,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä38,435,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus35,528,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset40,933,5
Ennakkomaksut0,00,1
Rahavarat19,228,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä95,790,5
Varat yhteensä134,0125,6
Oma pääoma ja velat31.12.201431.12.2013
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma2,02,0
Muuntoerot12,98,2
Muut rahastot6,05,7
Sijoitetun vapaan opon rahasto10,710,7
Kertyneet voittovarat63,053,8
Oma pääoma yhteensä94,680,5
Pitkäaikaiset velat
Varaukset0,50,4
Rahoitusvelat0,59,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä1,09,5
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat28,826,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat0,90,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat8,89,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä38,435,6
Velat yhteensä39,445,1
Oma pääoma ja velat yhteensä134,0125,6
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
1.1.-31.12.20141.1-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto12,38,2
Oikaisut tilikauden voittoon7,58,2
Käyttöpääoman muutos-5,2-0,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4-0,6
Saadut korot 0,20,5
Maksetut verot-3,3-2,5
Liiketoiminnan nettorahavirta11,013,2
Investointien rahavirrat
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-5,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2,3-4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit0,10,2
Investoinnit muihin sijoituksiin0,0
Muiden sijoitusten luovutustulot9,8
Varainsiirtoveron palautus0,1
Lainojen takaisinmaksut0,0
Investointien nettorahavirta-8,05,8
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaikaisten lainojen takaisinmaksut-9,7-8,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot-0,4
Maksetut osingot-2,9-2,3
Rahoituksen nettorahavirta-13,0-11,2
Rahavarojen muutos-10,17,9
Rahavarat tilikauden alussa28,220,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,1-0,2
Rahavarat tilikauden lopussa19,228,2

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
SijoitetunOma
Osake- Muunto-MuutvapaanKertyneetpääoma
pääomaerotrahastotopo:n rah.voittovaratyhteensä
Oma pääoma
1.1.20142,08,25,710,753,880,5
IFRS 20,00,0
Rahastosiirrot0,2-0,20
Osingonjako-2,9-2,9
Laaja tulos4,60,112,317,0
Oma pääoma
31.12.20142,012,96,010,763,094,6
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
SijoitetunOma
Osake- Muunto-MuutvapaanKertyneetpääoma
pääomaerotrahastotopo:n rah.voittovaratyhteensä
Oma pääoma
1.1.20132,08,95,310,748,075,0
IFRS 20,00,0
Rahastosiirrot0,1-0,10
Laaja tulos-0,70,38,27,8
Osingonjako-2,3-2,3
Oma pääoma
31.12.20132,08,25,710,753,880,5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
1 – 121 – 12
20142013
Oman pääoman tuotto, %14,010,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %16,511,4
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa9,318,3
Nettovelkaantumisaste, %-10,5-12,2
Omavaraisuusaste, %70,664,1
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa8,24,0
% liikevaihdosta3,82,1
Henkilöstö keskimäärin1 7731 673
Tulos / osake, euroa0,210,14
Oma pääoma / osake, euroa1,641,39
Osinko / osake, euroa0,070,05
Osinko / tulos, %32,935,1
Efektiivinen osinkotuotto, %2,853,70
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku)11,59,5
Vuoden alin kurssi, euroa1,300,82
Vuoden ylin kurssi, euroa2,741,47
Vuoden keskikurssi, euroa1,951,11
Kurssi vuoden lopussa, euroa2,461,35
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa142,077,9
Osakkeiden lukumäärä tkpl
kauden lopussa
– ilman omia osakkeita57 73057 730
– painotettu keskiarvo57 73057 730
Konsernilla on 8,9 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

SEGMENTTITIEDOT
milj. euroa
1 – 121 – 12
20142013
Liikevaihto
Eurooppa131,9112,2
Aasia86,879,6
Segmenttien välinen liikevaihto-4,2-3,3
Yhteensä214,5188,5
Liikevoitto
Eurooppa7,95,2
Aasia8,36,6
Yhteensä16,211,8
Varat
Eurooppa64,967,8
Aasia63,255,5
Liikearvo5,92,2
Yhteensä134,0125,6
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa
1 – 121 – 12
20142013
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa28,530,5
Lisäykset1,72,9
Liiketoimintojen yhdistäminen0,3
Vähennykset-0,0-0,5
Poistot-4,2-4,2
Muuntoerot0,9-0,2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa27,128,5
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa
31.12.201431.12.2014
Tase-erienTase-erien
kirjanpitoarvotkäyvät arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset0,00,0
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä0,00,0
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset39,439,4
Rahavarat19,219,2
Valuuttatermiinit0,00,0
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä58,758,7
Rahoitusvarat yhteensä58,758,7
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat0,40,4
Rahoitusleasingvelat0,10,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
yhteensä0,50,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat8,68,6
Rahoitusleasingvelat0,10,1
Johdannainen0,30,3
Ostovelat ja muut velat22,622,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
yhteensä31,731,7
Rahoitusvelat yhteensä32,232,2
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa
1 – 121 – 12
20142013
Annetut yrityskiinnitykset26,040,0
Annetut takaukset0,61,2
Leasing- ja muut vuokravastuut2,60,0
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 31.12.2014 on 8,9 milj. euroa.
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös antanut vakuuden.
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista. Luottolimiiteistä oli 31.12.2014 käytössä yhteensä 0,4 milj. euroa
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa
1 – 121 – 12
20142013
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet
Osakkuusyhtiöt
Myyntituotot0,00,1
Korkotuotot0,0
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön
pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.
Maksetut vuokrat tammi – joulukuussa 2014 olivat 19 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2013 13 tuhatta euroa).
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – joulukuussa 2014 olivat 44 tuhatta euroa
(tammi – joulukuu 2013 41 tuhatta euroa).

LUKUJA NELJ��NNESVUOSITTAIN
milj. euroa
Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13
Liikevaihto49,656,760,647,645,450,448,744,0
Liikevoitto3,35,25,22,52,54,23,12,0
Liikevoitto, %6,69,28,65,35,68,46,34,6
Kauden tulos2,53,84,31,71,93,02,11,1

Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto-%=Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma (keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto-%=(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
Nettovelkaantumisaste (%)=(Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%)=Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Tulos / osake=Tilikauden voitto
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
Oma pääoma / osake=Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osinko / osake=Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys)
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa
Osinko / tulos (%)=Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto (%)=Osakekohtainen osinko x 100
Osakkeen kurssi vuoden lopussa
Hinta / voitto -suhde (P/E-luku)=Osakkeen kurssi vuoden lopussa
Tulos / osake
Osakkeen keskikurssi=Osakkeiden kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.scanfil.com

Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä sekä palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajalle. Yhtiön asiakkaita ovat kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alalta sekä yritykset jotka toimivat kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

YIT:n vuoden 2014 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistu

YIT

Vuosikertomus

YIT:n vuoden 2014 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistu

Helsinki, 2015-02-24 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2015 KLO 10.00

YIT:n vuoden 2014 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistu


YIT:n vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.yit.fi/vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi YIT:n vuoden 2014 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.yit.fi/corporategovernance.

Tänä vuonna YIT:n vuosikertomus on toteutettu integroidun raportoinnin viitekehitystä soveltaen. Vuosikertomuksessa on aiempaa selvemmin pyritty kuvaamaan sitä, miten YIT luo lisäarvoa asiakkailleen, omistajilleen ja muille sidosryhmille.

YIT:n vuosikertomus julkaistaan pelkästään sähköisenä PDF-tiedostona. Painetun kertomuksen suosio on selvästi vähentynyt, ja sijoittajatietoja etsitään yhä enemmän internetistä. Sähköinen julkaiseminen tukee myös kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tavoitteidemme saavuttamista.

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje,sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Oikeusrekisterikeskus valitsi Innofactorin Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän toimittajaksi

Innofactor

Pörssitiedote

Oikeusrekisterikeskus valitsi Innofactorin Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän toimittajaksi

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 24.2.2015 klo 9.55

Oikeusrekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmäprojektin toimittajaksi, joka sisältää 1-vaiheen järjestelmätoimituksen, vaiheeseen liittyvän ylläpidon sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 4 771 024 euroa.

Toimitettava järjestelmä sisältää Rikosseuraamuslaitoksen vankeinhoidon elinkaaren ja arjen hallinnan tuomioistuimen seuraamuspäätöksestä vapautumiseen tai muun seuraamuksen kuin vankeuden päättymiseen saakka. Järjestelmää käytetään kattavasti eri rooleissa Rikosseuraamuslaitoksessa pääasiassa vankila- ja rikosseuraamusaluekohtaiseen vankienhallintaan, mutta myös muiden seuraamustyyppien asiakkuuksien hallintaan sekä kaikkien asiakkuuksien suunnitteluun tavoitteena asteittainen vapautuminen tai seuraamuksen päättyminen. Innofactorin toimittama ratkaisu on pääosin Microsoft Dynamics CRM -valmisohjelmiston perustalle suunniteltu niin sanottu xRM-ratkaisu, jossa perinteistä asiakkuudenhallinnan ratkaisua mukautetaan merkittävästi asiakkaan tai toimialan tarpeiden mukaisesti.

”Kyseessä on Innofactorin historian suurin yksittäinen kauppa. Kauppa vahvistaa Innofactorin asemaa Microsoft Dynamics CRM -pohjaisten ratkaisujen toimittajana Suomessa. Microsoft Dynamics CRM on Innofactorille merkittävä liiketoiminta-alue, johon liittyvään osaamiseen olemme panostaneet merkittävästi, ja jolla uskomme olevan hyvät kasvumahdollisuudet. Näemme myös erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää projektissa hankittavaa vankeinhoitoon liittyvää osaamista Rikosseuraamuslaitoksen mahdollisessa 2-vaiheen kilpailutuksessa sekä vastaavissa muissa kilpailutuksissa Pohjoismaissa ja Euroopassa”, toteaa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille; huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä; huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä; sekä huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta.

Espoossa 24.2.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset mediat


www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin Windows Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on noin 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee noin 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin liikevaihdon kasvu 2010–2014 on ollut keskimäärin 45 prosenttia vuosittain. Kauppalehti ja Balance Consulting valitsivat Innofactorin vuoden 2013 menestyneimmäksi pörssiyhtiöksi Suomessa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

facebook twitter