Etusivu » Arkistot 23.2.2015

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.2.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Uponor investoi 16 miljoona euroa PEX-putkituotannon laajennukseen Pohjois-Amerikassa

Uponor Oyj

Pörssitiedote

Uponor investoi 16 miljoona euroa PEX-putkituotannon laajennukseen Pohjois-Amerikassa

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.2.2015 17.00

Uponor investoi 16 miljoona euroa PEX-putkituotannon laajennukseen Pohjois-Amerikassa

Uponorin tytäryhtiö Uponor Inc. käynnistää Pohjois-Amerikan Apple Valleyssä Minnesotassa sijaitsevan tehdaskompleksinsa laajennuksen kevään aikana. Rakennustyöt on määrä saada valmiiksi joulukuuhun 2015 mennessä. Hankkeen investointikustannus on 16 miljoonaa euroa (18 milj. dollaria), ja sen avulla rakennetaan noin 8 175 m2 uutta tuotanto- ja toimistotilaa sekä hankitaan tuotantovälineitä.

Uponorin liiketoiminta Pohjois-Amerikassa on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun markkinat alkoivat toipua vuoden 2007 talouskriisistä. Yhtiö on toteuttanut nykyisiin tuotantotiloihinsa vuosien kuluessa jo viisi laajennusta.

“Näemme Pohjois-Amerikan julkisen ja liikerakentamisen sekä asuinrakentamisen puolella edelleen kasvumahdollisuuksia. Käynnisteillä oleva laajennus varmistaa, että tytäryhtiömme kykenee vastaamaan ennustettuun kasvuun niin käyttövesi- kuin sisäilmastojärjestelmissäkin”, toteaa Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Minnesotan osavaltiossa sijaitseva Apple Valleyn kaupunki on Uponorin Pohjois-Amerikan toimintojen keskus. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta toiminnan käynnistämisestä siellä. Yhtiö työllistää alueella lähes 500 henkilöä. Viimeisen kolmen vuoden aikana Uponor on palkannut yli 130 uutta työntekijää, ja tehdaslaajennuksen myötä on tarkoitus palkata lisää.

Uponorin pyrkimyksenä on hankkia uudisrakennukselle LEED®-sertifiointi yhtiön kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita tukien.

Uponorin pitkään harkittu päätös laajentaa toimintaa nimenomaan Minneapolis–St. Paul –metropolialueella perustui sijaintiin mutta myös yritysmyönteiseen toimintaympäristöön, johon vaikuttavat muun muassa osaavan työvoiman saatavuus sekä Apple Valleyn kaupungin ja Minnesotan osavaltion tuki kautta vuosien.


Lisätietoja:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824

Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Kaukomarkkinat myy Industrial-liiketoiminnan

Aspo Plc

Kaukomarkkinat myy Industrial-liiketoiminnan

ASPO Oyj       PÖRSSITIEDOTE                  23.2.2015 klo 14.30

KAUKOMARKKINAT MYY INDUSTRIAL-LIIKETOIMINNAN

Aspo-konsernin Kaukomarkkinat on 23.2.2015 allekirjoittanut sopimuksen paperi-, prosessi- ja energiateollisuuden kone- ja laitekauppaa harjoittavan Industrial-liiketoiminnan myymisestä NiJuPe Oy:lle, jossa myytävän liiketoiminnan johdolla on merkittävä omistus. Liiketoimintaa on harjoitettu Suomessa, Kiinassa, Vietnamissa, Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Kazakstanissa.

Myydyn liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on ollut noin 4 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa on komissiotuottoja. Kaupan osana 23 henkilöä siirtyy ostajan palvelukseen. Kaukomarkkinoiden ulkomaan toiminnoista kaupan ulkopuolelle jää Pekingin projektiliiketoiminta sekä yhteisyritys Kunshanissa, Kiinassa.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

Osapuolet ovat sopineet saattavansa tietyt keskeneräiset projektit päätökseen yhteistyössä ja Kaukomarkkinat saa osan projektien tuotoista. Kyseisiin projekteihin liittyvät takausvastuut jäävät voimaan projektien ajaksi.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Kaupan yhteydessä Aspo arvioi Kaukomarkkinat-segmentin liikearvoa ja alentaa sitä, minkä seurauksena kaupan negatiivinen tulosvaikutus Aspo-konsernille on 1,3 miljoonaa euroa rahavirran ollessa positiivinen.

“Kaukomarkkinat keskittyy jatkossa strategiansa mukaisiin ydinliiketoimintoihinsa”, Kaukomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen sanoo.

Ojanen toteaa kaupan selkiyttävän Kaukomarkkinoiden rakennetta ja lisäävän mahdollisuuksia kehittää edelleen kannattavia liiketoimintoja Suomessa.

Aspo Oyj

Aki Ojanen

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, Kaukomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen (a)aspo.com  

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/Kaukomarkkinat+myy+Industrial+liiketoiminnan+HUG1896440.html

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Corporation

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. helmikuuta 2015 klo 13.30

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä 

 

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

 

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta 2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

 

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,1975 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa 437 517 818 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25. helmikuuta 2015 ja osingot maksetaan 4. maaliskuuta 2015.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Iiris Herlin ja Kazunori Matsubara.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske.

 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä  optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 440 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 44 820 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 44 820 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

 

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Jussi Herlin on riippumaton yhtiöstä.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Matti Alahuhta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätiedot:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

 

Lähettäjä:

 

KONE Oyj

 

Jukka Ala-Mello

hallituksen sihteeri

 

Eriikka Söderström

talousjohtaja

 

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

 

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 12:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/KONE+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1896484.html

Enfolle myönnettiin tietoturvasertifikaatti

Enfo

Enfolle myönnettiin tietoturvasertifikaatti

 

Enfon tietoturvan johtamisjärjestelmälle ja Enfon Data Center -palveluille Kuopion ja Karlskronan palvelinsaleissa on myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että Enfo varautuu tietoturvaan liittyviin riskeihin huolellisesti ja kehittää jatkuvasti tietoturvaansa muuttuvien uhkien varalle.

“Tietoturva on asiakkaillemme äärimmäisen tärkeää ja luotettavuutemme perustuu tietoturvan toteutumiseen. Sertifikaatti antaa läpinäkyvyyttä tietoturvamme tasosta. Nyt pystymme osoittamaan ulkopuolisen arvioijan näkemyksen siitä, että noudatamme korkeaa tietoturvatasoa ja että organisaatiomme seuraa määritettyjä ohjeistuksia ja säännöksiä”, sanoo Pekka Hagström, Chief Security Officer Enfo.

Sertifiointiprosessin aikana Kuopion ja Karlskronan palvelinsaleihin tehtiin kattava riskianalyysi, jossa analysointi ulottui palvelinsalista henkilöiden rekrytointiin ja alihankkijoiden toimintaan. Riskianalyysissa tarkasteltiin esimerkiksi kulunvalvontaan, fyysiseen turvallisuuteen, verkkoturvallisuuteen ja toimintojen johtamiseen liittyviä uhkia ja niiden todennäköisyyttä. Analyysin perusteella Enfo investoi konesalien toimintakyvyn varmistamiseen sekä tarkensi toimintatapoja poikkeustilanteiden varalle.

“Tärkeä osa tietoturvan johtamisessa on luoda järjestelmällinen jatkuvan kehittämisen malli ja varmistua siitä, että tieto liikkuu organisaatiossa. Auditoinnin aikana kehitimme aiempaa systemaattisemmat työkalut tunnistaa potentiaaliset uhkat. Olemme myös kehittäneet tehokkaampia toimenpiteitä puuttua tietoturvaan liittyviin riskeihin organisaation eri tasoilla”, Pekka Hagström kertoo.

Käyttöön otettu jatkuva kehittämisen malli tarkoittaa muun muassa säännöllisiä turvallisuusauditointeja, toistuvia riskianalyyseja sekä jatkuvaa riskien monitorointia. Osana prosessia otetaan vahvemmin huomioon jatkuvasti muuttuva turvallisuusympäristö sekä ohjeistusten ja sääntelyn kehittyminen.

“Nyt pystymme perustelemaan selkeästi, että tietoturvamme on johdettu huolellisesti. Uskon sertifikaatin tuovan meille paremmat edellytykset menestyä niin yksityisen kuin julkisen puolen tarjouskilpailuissa. Auditointiprosessissa kehitettyjen toimintatapojen avulla myös organisaation johto saa tietää mahdollisista uhista. Näin pystymme varmistamaan, että potentiaalisiin uhkiin puututaan riittävän ajoissa ja aiheen edellyttämällä vakavuudella”, kertoo Arto Herranen, CEO Enfo.

Lisätietoja:

Pekka Hagström, CSO, puh. 040 849 1070, pekka.hagstrom@enfo.fi

Arto Herranen, CEO, puh. 044 719 3000, arto.herranen@enfo.fi

Jakelu: Keskeiset mediat, enfo.fi

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo ja tarjoamme IT-ulkoistusta, talousprosessipalveluja sekä IT-konsultointipalveluja asiakkaillemme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Vahvuutenamme on 50 vuoden kokemus toimivien tietotekniikkaratkaisujen ja -konseptien kehittämisestä sekä lähes 800 huippuluokan IT-ammattilaisen vankka osaaminen. Teemme liiketoimintaprosesseista yksinkertaisia, joustavia ja fiksuja.  Enfon liikevaihto on 150 miljoonaa euroa. www.enfo.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 09:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/Enfolle+my%C3%B6nnettiin+tietoturvasertifikaatti+HUG1896405.html

BIOHIT ColonView on markkinoiden paras suolistosyövän seulontatesti

Biohit Oyj

Lehdistötiedote

BIOHIT ColonView on markkinoiden paras suolistosyövän seulontatesti

Biohit Oyj Lehdistötiedote 23.2.2015 klo 10:00 paikallista aikaa (EET)

Suolistosyövän seulontatestejä vertailevan kansainvälisen tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja tutkimuksesta kirjoitettu tieteellinen raportti on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä Anticancer Research -nimisessä syöväntutkimusjulkaisussa.

Tässä ulkomaisessa klinikassa toteutetussa tutkimuksessa verrattiin ulosteen piilevän veren osoittavia testejä tutkimalla 300 henkilöä Biohitin kehittämällä uuden sukupolven (FIT) ColonView pikatestillä sekä perinteisellä FOB-testillä. Tulosten perusteella ColonView on suuremman herkkyytensä ja tarkkuutensa takia perinteisiä testejä huomattavasti tehokkaampi suolistosyövän seulontatesti. ColonView-testi löytää näytteestä sekä hemoglobiinin (Hb) että hemoglobiini/haptoglobiini (Hb/Hp) kompleksin.

Suolistosyöpä kehittyy pitkän esivaiheen aikana hyvin tunnettujen esiasteiden kautta, jotka on mahdollista havaita ja poistaa ennen niiden muuttumista syöväksi. Suolistosyöpä on yksi harvoista ihmisen pahanlaatuisista kasvaimista, jota voidaan etsiä myös väestöpohjaisella seulonnalla. Suomessa on vuodesta 2004 ollut käynnissä suolistosyövän seulontakokeilu FOB-testillä. Maissa, joissa tätä testiä käytetään, löytyy huomattava määrä vääriä tuloksia, joiden takia seulonta ei ole kustannustehokasta.

Lääketieteellinen johtaja Kari Syrjänen, Biohit Oyj: “ColonView-testin diagnostinen herkkyys (94%) on nykyisiin markkinoilla oleviin FIT-testeihin verrattuna selvästi korkeampi, niiden herkkyyden jäädessä keskimäärin alle 80%:n tuoreessa meta-analyysissä. Erityisen suuri ero syntyi nimenomaan paksusuolen yläosan kasvainten löytämisessä, joista ison osan pelkästään Hb-toteamiseen perustuva testi jätti toteamatta, mutta ColonView löysi ne kaikki.”

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Vertailututkimuksessa ColonView oli parhaimmillaan yli 50% herkempi kuin vertailutestinä käytetty perinteinen FOB-testi. Paras seulontamenetelmä on se, joka ei anna vääriä positiivisia tuloksia. Tällöin vältetään väärien tulosten takia tarvittavat kalliit lisätutkimukset. Monissa maissa voitaisiin säästää merkittävä määrä terveydenhuollon rajallisia resursseja korvaamalla nykyinen seulontamenetelmä Biohitin FIT-testillä.”

Liite: BIOHIT ColonView -esite (pdf)


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj

puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi

www.biohit.fi


Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap /Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

KONE ostaa saksalaisen Janzhoff Aufzüge GmbH hissiyhtiön

KONE Corporation

KONE ostaa saksalaisen Janzhoff Aufzüge GmbH hissiyhtiön

KONE Oyj, lehdistötiedote, 23.02.2015

KONE on ostanut saksalaisen hissejä valmistavan ja huolto- ja modernisointipalveluja tarjoavan Janzhoff Aufzüge GmbH:n. Vuonna 1945 perustettu Janzhoff Aufzüge toimii Dortmundissa ja oli aikaisemmin Kappin perheen omistuksessa. Yrityksen huoltokannassa on tällä hetkellä 2400 hissiä, ja se työllistää noin 100 henkilöä.

“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Janzhoff Aufzügen ja sen osaavan henkilöstön tervetulleeksi organisaatioomme”, sanoo KONE Saksan toimitusjohtaja Axel Berkling. “Odotamme yrityskaupan vahvistavan asemaamme alueella. Sen myötä saamme asiakaskunnan, joka tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia niin huollossa, modernisoinnissa kuin uusien laitteiden myynnissä.”

Aikaisemmin osoitteessa www.kone.com/tiedotteet julkaistuja uutisia:

31.12.2014: KONE ostaa italialaisen hissiyhtiön Manutenzione Installazione Ascensori SpA:n (MIA)

01.08.2014: KONE vahvistaa asemaansa Itä-Afrikassa

02.01.2013: KONE ostaa Israelin-jakelijansa Israliftin

Lisätietoja:

Liisa Kivelä, ulkoisen viestinnän johtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4330, media@kone.com

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa, ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä oli yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 09:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/KONE+ostaa+saksalaisen+Janzhoff+Aufz%C3%BCge+GmbH+hissiyhti%C3%B6n+HUG1896115.html

Kesko Oyj : Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kesko Corporation

Kesko Oyj : Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.02.2015 KLO 09.00 1(4)

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pide­tään maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki (Kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Pääjohtajan katsaus

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täs­mäytyspäivänä 15.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas­luetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 22.4.2015.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yh­tiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapu­heenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 37 000 euroa. Kokouspalkkiona halli­tuksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituk­sen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustus­säännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yh­tiökokouksessa, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin nykyinen seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin kauppias Esa Kiiskinen, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias Toni Pokela, eMBA Mikael Aro (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg (uusi jäsen).

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön inter­net-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle makse­taan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimin­taan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään si­joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2017 saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta päättyy 30.6.2015.

17. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kesko Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous. Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto­mus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 20.3.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osak­keet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouk­seen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 8.4.2015 klo 16, mihin mennessä ilmoittautu­misen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita

b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi

c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)

d) telefaksilla numeroon 01053 23421, tai

e) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tun­nus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2015 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesko Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä yhteensä 31 737 007 A-osaketta ja 68 282 745 B-osaketta eli yhteensä 100 019 752 osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 317 370 070 ääntä ja B-osakkeilla yhteensä 68 282 745 ääntä eli osakkeilla yhteensä 385 652 815 ääntä.

Helsingissä 9.2.2015

KESKO OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Merja Haverinen

viestintäjohtaja

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/Kesko+Oyj+Kutsu+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1896399.html

Ensimmäinen riippumaton arvoanalyysi Cleantech Investin osakkeesta listautumisannin jälkeen

Cleantech Invest Oyj

Ensimmäinen riippumaton arvoanalyysi Cleantech Investin osakkeesta listautumisannin jälkeen

Cleantech Invest Oyj

Lehdistötiedote   23.2.2015 klo 8.30 (EET)

Ensimmäinen riippumaton arvoanalyysi Cleantech Investin osakkeesta listautumisannin jälkeen

FIM on laatinut oheisen yhtiöanalyysin Cleantech Invest Oyj:stä ja sen osakkuusyhtiöistä. Kyseessä on ensimmäinen riippumaton arvoanalyysi sen jälkeen, kun Cleantech Invest Oyj listautui Nasdaqin First North -markkinapaikalle huhtikuussa 2014.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren: “Koska 10 kuukautta voi olla startup -yhtiöille kuin 10 vuotta, tämä katsaus osakkuusyhtiöiden viimeaikaiseen kehitykseen on hyödyllistä lukemista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita niiden tuoreimmista edistysaskelista.”

CLEANTECH INVEST OYJ

Lisätietoja:

Alexander Lidgren, toimitusjohtaja

Puh. +46 73 660 1007

alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Liite:

FIMin yhtiöanalyysi, 10.2.2015C
leantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-23 07:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/23/Ensimm%C3%A4inen+riippumaton+arvoanalyysi+Cleantech+Investin+osakkeesta+listautumisannin+j%C3%A4lkeen+HUG1896374.html

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.2.2015 4:00

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 17. päivänä 2015 alkaen klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16.00. Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen

9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2014 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2015.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Markus Lengauer.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö julkaisee tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsingissä.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Uponor Oyj:n tilinpäätös on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24.2.2015 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 31.3.2015.

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 12.3.2015 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • Uponor Oyj:n kotisivuilla sijoittajat.uponor.fi tai
  • telefaksilla numeroon 020 129 2851 tai
  • puhelimitse numeroon 020 770 6883 arkipäivinä klo 9.00–16.00 tai
  • kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle osoitteeseen Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/ tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka edustavat yhteensä 73 206 944 ääntä.

Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä.

Vantaalla 12. helmikuuta 2015

Uponor Oyj

Hallitus

Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852

JAKELU:

NASDAQ Helsinki


Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

facebook twitter