Etusivu » Arkistot 16.2.2015

Tikkurila Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.2.2015

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

CENCORP TEKEE PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAN 3,0 MILJOONAN EURON ALASKIRJAUKSEN

Cencorp

Pörssitiedote

CENCORP TEKEE PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAN 3,0 MILJOONAN EURON ALASKIRJAUKSEN

CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2015 KLO 17.50

CENCORP TEKEE PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAN 3,0 MILJOONAN EURON ALASKIRJAUKSEN

Cencorp ei ole löytänyt Pekingin tehtaansa RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnalle ostajaa, joka voisi hyödyntää teknologiaa omassa tuotantoprosessissaan. Tästä johtuen Cencorp tekee Pekingin tehtaaseen kohdistuvan 3,0 mijoonan euron alaskirjauksen. Yhtiö on jo aiemmin 20.8.2014 tehnyt Pekingin tehtaaseen kohdistuvan 3,2 miljoonan euron alaskirjauksen ja siirtänyt aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS-komponenttituotantonnon Mikkelin tehtaalleen. Nyt tehtävän alaskirjauksen jälkeen koko Pekingin tehtaan arvo on alaskirjattu. Alaskirjauksesta huolimatta Cencorp jatkaa kuitenkin toimenpiteitä RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoimintaan liittyvän teknologian ja tuotantokoneiden myymiseksi.

Mikkelissä 16. päivänä helmikuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Nordea Funds Oy: Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja tilintarkastajissa

Nordea Funds Ltd

Nordea Funds Oy: Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja tilintarkastajissa

Helsinki, 16.2.2015, kello 16.00 – Nordea Funds Oy:n yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja valitsi uuden tilintarkastusyhteisön.

Nordea Funds Oy:n 13.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

Hallituksessa jatkavat

– Nils Bolmstrand, hallituksen puheenjohtaja, Ruotsin kansalainen, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management;

– Mads Kaagaard, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;

– Jukka Perttula, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja;

– Ellen Pløger, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Retail Simplification Programme;

– Snorre Storset, Norjan kansalainen, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Seuraavat hallituksen jäsenet vaihtuvat

– Allan Polack, Head of Nordea Asset Management.

Tilintarkastajaksi valittiin uusi tilintarkastusyhteisö

Yhtiökokouksen valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT). Varatilintarkastaja on Jukka Paunonen, KHT.

Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia.

Osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat valitaan varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa 14.4.2015.

 

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto

 

toimitusjohtaja Jari Kivihuhta, jari.kivihuhta@nordea.com, 050 568 8364.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-16 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/16/Nordea+Funds+Oy+Muutoksia+Nordea+Funds+Oy+n+hallituksessa+ja+tilintarkastajissa+HUG1893892.html

Nordea Funds Oy: Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2014

Nordea Funds Ltd

Nordea Funds Oy: Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2014

Helsinki, 16.2.2015, kello 16.00 – Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2014 on vahvistettu yhtiökokouksessa 13.2.2015.

Nordea-rahastojen vuoden 2014 tuotot ovat irronneet 13.2.2015. Tuotto maksetaan 16.2.2015 alkaen, kuitenkin viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, jotka olivat mukana rahastojen osuudenomistajarekisterissä 12.2.2015 ennen klo 17.00. Poikkeuksia ovat niin kutsutut viivästetyt rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat ja Nordea Yrityslaina Plus, joiden osalta merkintä oli tehtävä 11.2.2015 ennen klo 17.00.

Nordea-rahastoissa tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman tasaista tuottoa ottaen samalla huomioon vuoden aikana rahaston saamat tuotot, yleinen markkinakehitys sekä muut maksettavan tuoton suuruuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Vuoden 2014 osalta ovat rahaston sijoituksille kertyneet tuotot eli kuponkikorot ja osingot sekä markkinakehitys eritoten ohjanneet tuotonmaksupäätöstä.

Jaettava tuotto määritellään tiettynä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Liitteenä olevassa taulukossa näytetään ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia. Koska pörssinoteeratuissa rahastoissa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF on vain kasvuosuuksia, ne eivät ole mukana tuotonjakotaulukossa.

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto

toimitusjohtaja Jari Kivihuhta, jari.kivihuhta@nordea.com, puhelin 050 568 8364.

Jukka-Pekka Muilu, jukka-pekka.muilu@nordea.com, puhelin (09) 165 48254.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-16 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/16/Nordea+Funds+Oy+Nordea+rahastojen+tuotot+vuodelta+2014+HUG1893905.html

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, Tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 16:00

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Tilinpäätöstiedote

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, Tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 16:00

Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2014

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

16.2.2015 KLO 16:00

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013)

 • Liikevaihto oli 752 (662) tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvu aiheutui pääosin aikaisemmin saneeratun hotellikiinteistön vuokrien noususta
 • Liiketappio -80 (11) tuhatta euroa. Liiketulosta rasittivat toteutuneeseen ostotarjoukseen liittyvät kertaluontoiset kulut yhteensä 187 TEUR
 • Julkisesta ostotarjouksesta tiedotettiin 14.10.2014. Ostotarjouksen tehnyt konsortio hankki omistukseensa 51 % yhtiön osakkeista 5.12.2014 tehdyillä kaupoilla
 • Tilikauden tulos -28 (68) tuhatta euroa em. kertaluonteisten kulujen 187 TEUR jälkeen
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,04) euroa
 • Omavaraisuusaste oli 74,5 % (71,9 %)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakekohtaiseksi osingoksi 0,10 (0,10) euroa.

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖKANTA

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminta koostuu kahden Porissa sijaitsevan kiinteistöyhtiön tilojen vuokraamisesta. Kiinteistöyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City.

Kiinteistö Oy Antintori

Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa 2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-, hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja paikat tällä hetkellä noin 55 autolle.

Kiinteistöyhtiön lähes kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 4300 m2 m2 hotelli- ja ravintolatilaa. Hotellihuoneita on 120 kpl. Scandic Hotels Oy:n kanssa on voimassa pitkäaikainen vuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2025.

Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä neljä eri vuokralaista.

Kiinteistö Oy Toejoen City

Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu vähittäiskauppatoimintaan.

TILIKAUDEN 1.1.2014 – 31.12.2014 TULOS

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 752 TEUR (662 TEUR) koostuen vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Konsernin tulos oli -28 TEUR (68 TEUR)ja tulos/osake oli -0,02 EUR (0,04 EUR).

Tulosta heikensivät syksyllä 2014 saadun julkisen ostotarjouksen johdosta aiheutuneet kertaluonteiset erät. Ne muodostuivat taloudellisten ja juridisten neuvonantajien palkkioista ja olivat yhteensä 187 TEUR.

Myös poistojen kasvu pienensi tulosta.

PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS

Konsernin oma pääoma oli 4470 TEUR, (4639 TEUR) ja omavaraisuusaste 74,5 % (71,9 %). Vieraan pääoman määrä oli 1526 TEUR (1809 TEUR). Pankkilainaa yhtiöllä oli 1381 TEUR (1606 TEUR). Oma pääoma osaketta kohti oli 2,94 EUR (3,05 EUR).

Yhtiön likviditeetti on hyvä.

JULKINEN OSTOTARJOUS YHTIÖN OSAKKEISTA

Yhtiö tiedotti 14.10.2014 Maakunnan Asunnot Oy:n, AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n muodostaman konsortion aikovan tehdä julkisen ostotarjouksen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeista hintaan 5,00 €/osake.

Tarjouksentekijä antoi ostotarjouksen yhteydessä erillisen sitoumuksen ostaa loput SSK:n osakkeista 5,56 euron hintaan osakkeelta SSK:n niille osakkeenomistajille, jotka omistavat osakkeet Tarjousasiakirjassa kuvatun ostositoumuksen edellyttämällä tavalla kaikkina seuraavina kolmena (3) ajankohtana: a) 14.10.2014, b) Ostotarjouksen ehtojen mukaisen selvityspäivän jälkeisenä pankkipäivänä eli 10.12.2014 ja c) 1.12.2017 (”Ostositoumus”).

Osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus SSK:n osakkeista on noin 69,9 prosenttia, sitoutuivat hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama SSK:n liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia osakkeista.

SSK:n hallitus käsitteli ostotarjouksen asianmukaisesti arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla pyrkimyksenään turvata kaikkien osakkaiden intressit. SSK:n hallitus julkisti lopullisen arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta 5.11.2014. Lausunnossaan hallitus piti Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan fairness opinion –lausunnon.

Konsortion tekemä ostotarjous alkoi 6.11.2014 Finanssivalvonnan hyväksyttyä tarjousasiakirjan. Ostotarjous päättyi 27.11.2014.

Ostotarjous toteutui tarjousasiakirjan tarkoittamalla tavalla. Ostotarjouksen tuloksena tarjouksen tehnyt konsortio hankki omistukseensa 51 % yhtiön osakkeista 5.12.2014 tehdyillä kaupoilla. Tämä yhdessä konsortioon kuuluvan Core Capital Oy:n aikaisemman 1,81 %:n omistuksen kanssa nosti ostotarjouksen tehneen konsortion omistuksen 52,81 %:iin.

Konsortio ilmoitti tarjousasiakirjassa tarkoituksena olevan jatkaa kiinteistöliiketoimintaa sekä säilyttää yhtiö pörssissä. Konsortio kertoi ostotarjousasiakirjassa, että yhtiön liiketoiminnan volyymiä ja tulosta pyritään kasvattamaan sekä osakasmäärää laajentamaan.

OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI

Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä vaihteli 2,72 eurosta 5 euroon (2,72 eurosta 2,96 euroon). Katsauskauden päätöskurssi oli 4,88 euroa (2,96 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto pörssissä 1.1.- 31.12.2014 oli toteutuneen ostotarjouksen vuoksi huomattavasti aikaisempaa suurempi eli 828 158 kappaletta (27 631 kappaletta). Kokonaisvaihdon arvo oli 4 047 555 euroa(78 671 euroa).

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Esa Haavisto, (puheenjohtaja), Mari Grönroos, jäsen ja Mikael Grönroos jäsen.

13.1.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnettiin ero vanhalle hallitukselle ja uuden hallituksen kokoonpanoksi tuli seuraava:

Tapani Rautiainen (puheenjohtaja), Timo Valjakka (varapuheenjohtaja), Esa Haavisto ja Mikael Grönroos.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi varatuomari Ilpo Pirilä 31.12.2014 asti.

Yhtiön hallitus valitsi 17.12.2014 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen diplomi-insinööri Petri Roinisen.

Yhtiön tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on Mika Kaarisalo, KHT.

Yhtiöllä ei toimitusjohtajan lisäksi ollut palveluksessaan muuta henkilökuntaa vuonna 2014.

KONSERNIRAKENNE

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi keskinäiset kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa molemmat tytäryhtiönsä 100 %:sti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n taloudellinen kehitys on riippuvainen liiketilojen vuokraustoiminnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta.

Hotellitilojen vuokrasopimus ulottuu 31.12.2025 asti.

Muut kuin hotellitilojen vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi jatkuvia kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Riskien hallintaan vaikutetaan neuvotteluteitse ja seurannalla.

Arvopaperisijoituksiin liittyy pörssikurssien vaihteluun liittyvä riski, johon vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiö odottaa nykyisen liiketoiminnan tuloksen parantuvan vuonna 2015 kun julkiseen ostotarjoukseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset jäävät pois.

Arvopapereiden sijoitustoiminnan tulos riippuu osakemarkkinan tulevasta kehityksestä.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt strategian arviointi- ja määrittelyprossin toimitusjohtajanimityksen 1.1.2015 ja hallitusnimitysten 13.1.2015 tultua voimaan. Strategiaprosessin arvioidaan valmistuvat Q1/2015 aikana.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR) 2014 2013
LIIKEVAIHTO 752 662
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Työsuhde-etuudet -30 -31
Poistot -234 -202
Liiketoiminnan muut kulut -568 -418
LIIKEVOITTO-/TAPPIO -80 11
Rahoitustuotot 76 77
Rahoituskulut -40 -35
TULOS ENNEN VEROJA -44 53
Tuloverot 16 15
TILIKAUDEN TULOS -28 68
Muut laajan tuloksen erät

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

0

0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi; Rahavirran suojaukset 10 10
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10 78
Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille -28 68
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille -17 78
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR/osake -0,06
laimentamaton -0,02 0,04
laimennettu -0,02 0,04

KONSERNITASE (TEUR) 2014 2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 5063 5298
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 204 91
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 690 998
Rahavarat 39 61
VARAT YHTEENSÄ 5996 6448
OMA PÄÄOMA
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2556 2556
Muu oma pääoma 1914 2083
Oma pääoma yhteensä 4470 4639
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 51 79
Korolliset velat 1156 1381
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 225 225
Ostovelat ja muut velat 94 121
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 3
VELAT YHTEENSÄ 1526 1809
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5996 6448

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA (TEUR)
osakepääoma
yli-

kurssi-rahasto

suojaus-

rahasto

kertyneet

voitto-

varat

oma pääoma

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013

Laaja tulos

Tilikauden tulos

Muut laajan tuloksen

erät

Rahavirran suojaukset

2556 7 -31

10

2181

68

4713

68

10

Tilikauden laaja tulos yhteensä

Liiketoimet omistajien kanssa

osingonjako
10 68

-152

78

-152

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Oma pääoma 31.12.2013


2556


7


-21

-152


2097

-152


4639

Oma pääoma 1.1.2014

Laaja tulos

Tilikauden tulos

Muut laajan tuloksen

erät

Rahavirran suojaukset

2556 7 -21

10

2097

-28

4639

-28

10

Tilikauden laaja tulos yhteensä

Liiketoimet omistajien kanssa

osingonjako
10 -28

-152

-18

-152

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Oma pääoma 31.12.2014


2556


7


-11

-152


1918

-152


4470

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (TEUR) 2014 2013
Liiketoiminnan nettorahavirta -29 171
Investointien rahavirrat:
-investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 342
-rahoitusarvopapereiden myynti 347 411
-investoinnit käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahavaroihin -25
-saadut osingot 36 42
Investointien nettorahavirta 383 -914
Rahoituksen rahavirta
-lainojen nostot 906
-lainojen takaisinmaksut -225 -100
-emoyhtiön omistajille maksetut osingot -152 -152
Rahoituksen nettorahavirta -377 -654
Rahavarojen muutos -22 -89

TUNNUSLUKUJA 2014 2013
Osakekohtainen tulos (EUR) -0,02 0,04
Osakekohtainen oma pääoma (EUR) 2,94 3,05
Omavaraisuusaste % 74,5 71,9
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (TEUR) 0 1 342
% liikevaihdosta 0,0 202,6

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätös julkaistaan 20.2.2015.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.3.2015 klo 13 Pörssitalossa Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, A-rappu, 2. kerros. Sisäänkäynti Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta

HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.242.467,34 euroa. Hallitus ehdottaa 23.3.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2015. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2015 alkaen.

Helsingissä, helmikuun 16. päivänä 2015

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Laatimisperusta

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Omistetut sijoituskiinteistöt arvostetaan tilinpäätöksessä historialliseen alkuperäiseen hankintamenoon ja suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuen.

Osakepääoma, osakkeet Ja osingot

Yhtiön osakepääoma oli 31.12.2014 2 555 543,23 euroa ja osakemäärä 1 519 457 kpl. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,68 euroa. Vasta-arvo ei ole tarkka arvo.

14.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 152 TEUR eli 0,10 euroa per osake. Osinko maksettiin 26.3.2014.

Sijoituskiinteistöjä koskevat liitetiedot

SIJOITUSKIINTEISTÖT (TEUR) 2014 2013
Hankintameno 1.1. 17688 16346
Lisäykset 0 1342
Hankintameno 31.12 17688 17688
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 12390 12188
Tilikauden poistot 234 202
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12 12624 12390
Kirjanpitoarvo 1.1. 5298 4157
Kirjanpitoarvo 31.12 5063 5298

Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot

lähipiiritapahtumat 2014 2013
toimitusjohtajan palkka 19 200 19 200
palkkiot hallituksen jäsenille:

Esa Haavisto, puheenjohtaja

Mari Grönroos, varsinainen jäsen

Mikael Grönroos, varsinainen jäsen

3000

1500

1500

4000

2000

2000

Muutos Biotien taloudellisiin tiedotteisiin vuonna 2015

Biotie Therapies Corp.

Muutos Biotien taloudellisiin tiedotteisiin vuonna 2015

BIOTIE THERAPIES OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                                 16.2.2015 klo 15.30

Muutos Biotien taloudellisiin tiedotteisiin vuonna 2015

Biotie Therapies Oyj (“Biotie”) julkaisee tilinpäätöstiedotteen 2014 27.2.2015 ja  tilinpäätöksen 2014 ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 9.3.2015. Aiemmin ilmoitetut päivämäärät olivat 20.2.2015 ja 23.2.2015. Analyytikoille ja lehdistölle järjestetään puhelinkonferenssi 27.2.2015 klo 9.00 Suomen aikaa.   

Biotien varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2015. Aiemmin ilmoitettu päivämäärä oli 26.3.2015. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 25.2.2015 (aiemmin ilmoitettu päivämäärä oli 9.2.2015). Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Biotie Therapies Oyj, Hallitus, Joukahaisenkatu 6 20520 Turku.

Turku, 16.2.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj

tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU

www.biotie.com

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-16 14:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/16/Muutos+Biotien+taloudellisiin+tiedotteisiin+vuonna+2015+HUG1894766.html

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014

Ilkka-Yhtymä Oyj

Tilinpäätöstiedote

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2015, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILIKAUSI 2014

– Liikevaihto 41,8 miljoonaa euroa (44,9 miljoonaa euroa)

– Kokonaiskustannukset laskivat 5 %

– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 4,9 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa)

– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 11,8 (13,4)

– Konsernin raportoitu liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa (liiketappio 16,6 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden 2013 liiketappio sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.

– Raportoitu liikevoittoprosentti 22,1 (-37,0)

– Raportoitu tulos/ osake 0,35 euroa (-0,71 euroa)

– Omavaraisuusaste nousi 50,2 prosenttiin (44,2 % vuonna 2013)

– Nettovelkaantumisaste 78,0 % (108,7 %)

– Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2014

– Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa)

– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)

– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 16,1 (15,7)

– Konsernin raportoitu liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

– Raportoitu liikevoittoprosentti 26,6 (10,9)

– Raportoitu tulos/ osake 0,09 euroa (0,02 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

Suomen kansantalous supistui 2014 kolmatta vuotta peräkkäin kotimaisen kysynnän, investointien sekä heikon kansainvälisen talouskehityksen johdosta. Kuluttajien varovaisuuden ja digitalisaation seurauksena sekä mediamainonta että sisältötuotot supistuivat Suomessa. Liikevaihtomme jäädessä tavoitteista jo ensimmäisellä kvartaalilla jouduimme sopeuttamaan toimintojamme loppuvuoden aikana kannattavuuden turvaamiseksi mm. henkilökunnan lomautuksilla.

Tiukasta kulukurista huolimatta toteutimme suunniteltuja strategisia hankkeita varmistaaksemme menestymisen tulevina vuosina.

Journalistisesti merkittävin hanke oli Länsi-Suomen maakuntalehtien omistaman Lännen Media Oy:n perustaminen ja toiminnan käynnistyminen. Lännen Media tuottaa ei-paikallisia sisältöjä kahdentoista maakuntalehden tarpeisiin. Yhteisesti tuotettujen sisältöjen ansiosta erotumme muiden tiedotusvälineiden tarjonnasta ja tehostamme omaa toimintaamme. Yhteistoimitus vapauttaa myös voimavaroja lehden paikalliseen sisällöntuotantoon pohjalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Sisältöstrategiamme mukaisesti tarkastelemme alkaneen vuoden aikana julkaisemiemme mainosrahoitteisten ja maksullisten journalististen sisältöjen määrää ja laatua. Vuoden vaihteessa uudistimme ja yhtenäistimme paikallislehtiemme ulkoasut. Sen sijaan maakuntalehtiemme formaattimuutos eli siirtyminen tabloid-kokoon ei ole suunnitelmissamme kuluvana vuotena.

Lehtiemme jakeluja hoitavan Postin uuden strategian seurauksena fyysisten jakeluiden ajallinen palvelu- ja kustannustason hallinta on muodostumassa tulevina vuosina entistä tärkeämmäksi. Siksi uudistamme lehtiemme tilausmuotoja kuluvan vuoden aikana. Uudistuvaan lehtitilaukseen kuuluu tulevaisuudessa myös digitaalinen näköislehti, mikä mahdollistaa lukijoille lehden käytön ajasta ja paikasta riippumatta. HSS Median käynnistäessä oman sanomalehtien jakelutoiminnan keväällä 2014, siirryimme ruotsinkielisellä Pohjanmaalla Vaasaa lukuun ottamatta uuden jakeluyhtiön asiakkaaksi.

Uudet itse tuotetut tai osakkuusyhtiöiden tuottamat digitaaliset tuotteet ja palvelut edellyttävät myös uutta tuoretta lähestymistapaa yritysmarkkinointiin ja -myyntiin. Alkaneen vuoden aikana siirrymme v. 2013 uudistetun, asiakkaiden tarpeista lähtevän toimintamallin kehityksessä seuraavaan vaiheeseen. Uudistuva toimintatapa ja sitä tukevien järjestelmien käyttöönotto mahdollistavat laajenevan, monikanavaisen ja laadukkaamman palveluvalikoiman asiakkaidemme markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi.

Kaikki uudistukset edellyttävät myös henkilöstön sitoutumista uudistuksiin. Yhtymässä tälle on luotu hyvät edellytykset jo vuosien ajan jatkuneella kehitystyöllä.

Sanomalehtipaperin hinta on laskenut viime vuosina paperin käyttömäärien laskiessa. Tuotantokapasiteetin alasajosta huolimatta ylitarjonta jatkuu edelleen Euroopassa, mikä pitänee hintatason alhaalla lähivuosina. Huolimatta henkilöstö-, pääoma- ja muiden kulujen maltillisesta kehityksestä, liikevaihdon heikko kehitys luo paineita tuottavuuden nostamiseen kaikissa toiminnoissa. Viimeisen kvartaalin tuloskehitys luo kuitenkin uskoa lähivuosien tuloksentekokyvyllemme.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen Suomen Pankin 11.12.2014 ennusteen mukaan noin 0,2 prosenttia vuonna 2014ja vaikka tuotanto alkaa jo hienoisesti kohentua vuoden 2015 aikana, tuotannon määrän uskotaan jäävän 0,1 % edellisvuotista pienemmäksi. Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 0,5 prosenttia ja koko vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 %.

Yksityisen kulutuksen ei arvioida kasvaneen lainkaan vuonna 2014. Vuonna 2015 yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan noin 0,3 prosenttia. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa 2015.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 2,6 % vuonna 2014. Mainonta laski sanomalehdissä 8,7 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 1,7 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 32,5 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,5 %. Verkkomediamainonta kasvoi 10,8 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 22,5 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy ja Yrittävä Suupohja Oy. Omistus Väli-Suomen Media Oy:ssä on myyty kesäkuussa 2014.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 41 802 tuhatta euroa (44 893 teur vuonna 2013). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja levikkituotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 19,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 454 tuhatta euroa (392 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 37 319 tuhatta euroa (39 293 teur). Kulut laskivat 5,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 7,6 %. Henkilöstökulut laskivat 1,4 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 7,2 % ja poistot 10,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 4 318 tuhatta euroa (tilikaudella 2013 Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 Meur arvonalentumiskirjauksen jälkeen -22 630 teur). Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 4 933 tuhatta euroa (5 999 teur) eli 11,8 % (13,4 %) liikevaihdosta. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 9 251 tuhatta euroa (liiketappio 16 631 teur vuonna 2013). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 22,1 (-37,0).

Nettorahoitustuotot olivat 883 tuhatta euroa (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 347 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 678 tuhatta euroa (1 789 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -102 tuhatta euroa (+734 teur vuonna 2013). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -130 tuhatta euroa (22 teur). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Voitto ennen veroja oli 10 133 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 16 978 teur tilikaudella 2013). Verot olivat 1 063 tuhatta euroa (1 199 teur) ja katsauskauden tulos 9 070 tuhatta euroa (-18 178 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (-0,71 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2014 konsernin liikevaihto oli 10 963 tuhatta euroa (11 707 teur). Liikevaihto laski 6,4 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 21,9 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 43 % ja painotuottojen 14 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 154 tuhatta euroa (97 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 344 tuhatta euroa (9 964 teur). Kulut laskivat 6,2 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2014 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 145 tuhatta euroa (-565 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1 768 tuhatta euroa (1 838 teur) eli 16,1 % (15,7 %) liikevaihdosta. Raportoitu liikevoitto oli 2 913 tuhatta euroa (1 273 teur). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 26,6 (10,9).

Nettorahoituskulut olivat 336 tuhatta euroa (386 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 382 tuhatta euroa (450 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2014 oli +31 tuhatta euroa (+80 teur loka-joulukuussa 2013). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -2 tuhatta euroa (-40 teur).

Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 2 280 tuhatta euroa (581 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 130 536 tuhatta euroa (133 802 teur). Oma pääoma oli 64 503 tuhatta euroa (58 091 teur). Raportointipäivänä 31.12.2014 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 104,5 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 61,8 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity tällä hetkellä arvonalentumistarvetta.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 56 936 tuhatta euroa (66 379 teur 31.12.2013), ja niiden keskimaturiteetti oli 3 vuotta 11 kuukautta (3 vuotta 5 kuukautta 31.12.2013).

Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 53 % on kiinteäkorkoista ja n. 47 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2014 oli 2,50 % (2,53 %).

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2014 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 267 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 2 353 tuhatta euroa.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 78,0 % (108,7 %). Omavaraisuusaste oli 50,2 % (44,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,51 euroa (2,26 euroa). Rahavarojen lisäys tilikauden aikana oli 3 553 tuhatta euroa (vähennys 282 teur) ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 5 534 tuhatta euroa (1 980 teur).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 3 710 tuhatta euroa (8 502 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy edellisellä tilikaudella 2013 oman liiketoiminnan, 6 253 tuhatta euroa, lisäksi 2 249 teur Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 11 841 tuhatta euroa (-750 teur), johon sisältyy mm. 2 249 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta sekä 9 462 tuhatta euroa luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 36 413 tuhatta euroa (38 257 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 4,8 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääsääntöisesti heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja levikkituotot 1,6 %. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 24,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 3 481 tuhatta euroa (4 594 teur).

Heikon ja epävarman taloussuhdanteen vuoksi mediatuottoja vuonna 2015 on edelleen vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja lehtien levikkituottojen laskevan. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 12 333 tuhatta euroa (13 763 teur). Liikevaihto laski 10,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1 323 tuhatta euroa (19,5 %), mikä johtui kovasta kilpailusta ja heikentyneestä markkinasta. Painotoiminnan liikevoitto laski 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 749 tuhatta euroa (1 827 teur).

Painotoiminnan vuoden 2015 markkinatilanne tulee Suomessa olemaan edelleen vaikea. Ylikapasiteetti jatkuu graafisessa teollisuudessa samalla kuin kokonaisvolyymi painettujen tuotteiden markkinassa laskee. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (29,79 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46 %). Omistus Väli-Suomen Media Oy:ssä on myyty kesäkuussa 2014.

Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti.

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia käynnistivät vuonna 2013 laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön. Vuoden 2014 lopussa yhteistyö siirtyi pääosin uuden perustetun yhtiön Lännen Media Oy:n vastuulle. Lännen Median perustajalehtiin kuuluvat Ilkka-Yhtymän sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen, Alma Median sanomalehdet Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat sekä Kaleva, Turun Sanomat, Keskipohjanmaa, Hämeen Sanomat ja samaan yhtiöön kuuluva Forssan lehti.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluvat lisäksi mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (36,16%) sekä Adfore Tecnologies Oy (11,8 %).

Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

ILKKA-YHTYMÄ MYI OMISTAMANSA ANVIA OYJ:N OSAKKEET ELISA OYJ:LLE

Ilkka-Yhtymä Oyj ja sen tytäryhtiöt I-Mediat Oy ja I-print Oy ovat myyneet 28.8.2014 kaikki omistamansa Anvian Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle. Osakkeiden kauppahinta oli 9,5 miljoonaa euroa ja Ilkka-Yhtymä-konserni kirjasi myynnistä noin 2 miljoonan euron myyntivoiton.

SANOMALEHDET TIIVISTÄVÄT JOURNALISTISTA YHTEISTYÖTÄÄN LÄNNEN MEDIASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy sekä viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa allekirjoittivat 23.6.2014 yhteistyösopimuksen Lännen Median perustamisesta. Valtakunnallinen 40 hengen toimitus aloitti toimintansa lokakuussa 2014. Lännen Media Oy tuottaa sisältöä 12 maakuntalehdelle läntisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Yhteistoimitus tuottaa valtakunnallista koti- ja ulkomaan uutissisältöä, ajankohtaisia taustajuttuja, viikonvaihdelukemiston, päivittäiset teemasivut sekä valtakunnallisia verkkouutisia.

Lännen Median lehtien kokonaistavoittavuus on lähes kaksi miljoonaa (1 980 000) suomalaista. Painettujen lehtien yhteinen levikki on 516 375 kappaletta (LT 2013) ja lukijamäärä on 1,28 miljoonaa.

ILKKA-YHTYMÄN LEHDET OSITTAIN HSS MEDIAN JAKELUIHIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy on aloittanut Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla jakeluyhteistyön HSS Median kanssa.

I-Mediat Oy:n maakuntalehdet Pohjalainen ja Ilkka siirtyivät Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa Vaasaa ja Mustasaarta lukuun ottamatta vaiheittain 1.6.2014 alkaen HSS Median jakelupalveluiden asiakkaaksi. Vaasassa ja osassa Mustasaarta säilyy Postin tuottama varhaisjakelu.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners Oy:n, sen osakaslehtien ja Viestinnän Keskusliiton Next Media ohjelman kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 464 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 85 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 181 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2014 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2018 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 5.5.2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Seppo Paatelaisen ilmoitettua luopuvansa hallituksen jäsenyydestä, hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi päättyy 2015) valittiin Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM Markku Hautanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Aukia ja varapuheenjohtajaksi Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2014 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 238 632 kappaletta, joka on 5,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,7 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3 320 092 kappaletta, joka vastaa 15,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7,6 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,11 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,98 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,83 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 53,7 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 311 (321 vuonna 2013). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 348 henkilöä työsuhteessa (365). Konsernin henkilömäärä 31.12.2014 kokopäiväisiksi muutettuna oli 294 (312).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutettiin pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastasivat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Vapaaehtoisten eläköitymisten ja yt-neuvotteluissa päätettyjen osa-aikaistamisten ja irtisanomisten seurauksena Ilkka-Yhtymästä väheni pysyvästi noin 10 henkilötyövuotta. Nämä henkilöstösäästöt yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa johtivat tavoiteltuihin kustannussäästöihin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan, levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään kilpailijoiden digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja –palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainosrahoitteisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012 ja jatkui edelleen vuonna 2014.

Uusien medioiden esim. kaupunkilehtien ja digitaalisten palvelujen markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosien kokemus omista kaupunkilehdistä ja digitaalisista palveluista, joiden laaja tarjonta, hyvä laatu ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners ja Alma Mediapartners yhteistyöllä. Arena Partners Oy omistaa 35 % Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet esim. kansainväliset hakukoneyritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä kuluttajalle tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Kyseisten palveluiden tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Hintapaineet saattavat kasvaa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Posti Group Oyj:lle sekä HSS Media Ab:lle. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla. Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2014 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2013). Lisäksi konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hintariskeille.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015, että Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvat kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy ja painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittavat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat I-Mediat Oy:n maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä I-print Oy:n sanomalehtipainon henkilökuntaa.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja/tai alle 10 henkilön osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 22.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2015. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 yhteensä 55 037 623,59 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jonkin verran laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT


KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2014
10-12/

2013
Muutos

%
1-12/

2014
1-12/

2013
Muutos

%
LIIKEVAIHTO 10 963 11 707 -6 41 802 44 893 -7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -5 -2 -246 -3 6 -153
Liiketoiminnan muut tuotot 154 97 59 454 392 16
Materiaalit ja palvelut -3 384 -3 661 -8 -13 379 -14 484 -8
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 060 -4 274 -5 -16 782 -17 020 -1
Poistot -426 -519 -18 -1 856 -2 078 -11
Liiketoiminnan muut kulut -1 473 -1 511 -2 -5 302 -5 711 -7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 145 -565 303 4 318 -22 630 119
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 913 1 273 129 9 251 -16 631 156
Rahoitustuotot ja -kulut -336 -386 13 883 -347 354
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 2 577 887 191 10 133 -16 978 160
Tuloverot -297 -306 -3 -1 063 -1 199 -11
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 280 581 292 9 070 -18 178 150
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,09 0,02 292 0,35 -0,71 150
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665


*) 2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013).

**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2014
10-12/

2013
Muutos

%
1-12/

2014
1-12/

2013
Muutos

%
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 280 581 292 9 070 -18 178 150
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset
Käyvän arvon muutokset 2 -24 2 -1126
Siirretty tuloslaskelmaan 126
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -43 -235 82 -173 -342 49
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 12 -20 11 -282
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -42 -223 81 -91 -328 72
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 239 358 526 8 979 -18 506 149

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2014
10-12/

2013
Muutos % 1-12/

2014
1-12/

2013
Muutos %
Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 9 481 9 809 -3 36 330 38 098 -5
Segmenttien välinen liikevaihto 20 44 -54 83 159 -47
Kustannustoiminta yhteensä 9 501 9 853 -4 36 413 38 257 -5
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 482 1 898 -22 5 472 6 795 -19
Segmenttien välinen liikevaihto 1 797 1 773 1 6 861 6 968 -2
Painotoiminta yhteensä 3 279 3 671 -11 12 333 13 763 -10
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 550 568 -3 2 231 2 269 -2
Kohdistamattomat yhteensä 550 568 -3 2 231 2 269 -2
Segm. välinen liikevaihto -2 368 -2 385 -1 -9 175 -9 395 -2
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 963 11 707 -6 41 802 44 893 -7

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2014
10-12/

2013
Muutos % 1-12/

2014
1-12/

2013
Muutos %
Kustannustoiminta 1 231 1 339 -8 3 481 4 594 -24
Painotoiminta 556 573 -3 1 749 1 827 -4
Osakkuusyhtiöt 1 145 -565 303 4 318 -22 630 119
Kohdistamattomat -20 -74 73 -297 -422 30
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 913 1 273 129 9 251 -16 631 156

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2014 12/2013 Muutos %
Kustannustoiminta 8 826 9 252 -5
Painotoiminta 8 674 8 788 -1
Kohdistamattomat 113 036 115 762 -2
Konsernin varat yhteensä 130 536 133 802 -2


KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2014 12/2013 Muutos %
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 629 789 -20
Liikearvo 314 314
Sijoituskiinteistöt 147 182 -19
Aineelliset hyödykkeet 10 230 11 459 -11
Osuudet osakkuusyhtiöissä 105 310 103 492 2
Myytävissä olevat sijoitukset 2 953 10 668 -72
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214
PITKÄAIK. VARAT 120 364 127 118 -5
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 523 483 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 876 2 866
Tuloverosaaminen 150 96 56
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat
1 089 1 259 -13
Rahat ja pankkisaamiset 5 534 1 980 179
LYHYTAIK. VARAT 10 172 6 684 52
VARAT YHTEENSÄ 130 536 133 802 -2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 716 48 635
Kertyneet voittovarat 9 371 3 040 208
OMA PÄÄOMA 64 503 58 091 11
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 178 216 -18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 549 60 432 -10
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88 -15
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 54 801 60 736 -10
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 387 5 947 -60
Ostovelat ja muut velat 8 340 8 768 -5
Tuloverovelka 504 260 94
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 11 232 14 975 -25
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 130 536 133 802 -2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur) 1-12/

2014
1-12/

2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 9 070 -18 178
Oikaisut -2 334 26 229
Käyttöpääoman muutos -486 408
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA
6 250 8 459
Maksetut korot -1 649 -1 749
Saadut korot 31 35
Saadut osingot liiketoiminnasta 55 2 344
Muut rahoituserät -45 333
Maksetut välittömät verot -932 -920
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 710 8 502
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto
-352 -1 398
Saatu pääomanpalautus 2 249
Investoinnit sijoituksiin -29 -18
Luovutustulot sijoituksista 10 056 138
Myönnetyt lainat -567
Saadut osingot investoinneista 484 528
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 841 -750
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 15 551 7 753
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 561 -4 217
Pitkäaikaisten lainojen muutos -5 889
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 548 -3 818
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 998 -8 035
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 3 553 -282
Rahavarat katsauskauden alussa 1 980 2 263
Rahavarat katsauskauden lopussa 5 534 1 980

TUNNUSLUKUJA

2014 2013
Liikevaihto, Meur 41,8 44,9
muutos % -6,9 -2,7
Liikevoitto/ -tappio, Meur 9,3 -16,6
% liikevaihdosta 22,1 -37,0
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 10,1 -17,0
% liikevaihdosta 24,2 -37,8
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 9,1 -18,2
% liikevaihdosta 21,7 -40,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,8 -26,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,7 -11,6
Omavaraisuusaste, % 50,2 44,2
Nettovelkaantumisaste, % 78,0 108,7
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 0,5 1,4
% liikevaihdosta 1,1 3,2
Taseen loppusumma, Meur 130,5 133,8
Maksuvalmius (current ratio) 0,91 0,45
Henkilöstö keskimäärin 311 321
Tulos/osake (EPS), eur 0,35 -0,71
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,14 0,33
Oma pääoma/osake, eur 2,51 2,26
Osinko/osake (I-sarja), eur **) 0,10 0,10
Osinko/osake (II-sarja), eur **) 0,10 0,10
Osinko/tulos, (I-sarja), % 28,3 neg.
Osinko/tulos, (II-sarja), % 28,3 neg.
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,3 2,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 5,2 3,5
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 8,5 neg.
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 5,4 neg.
Osakekannan markkina-arvo, Meur 53,7 81,9
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208


*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2014 hallituksen esitys


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2014 Q2/ 2014 Q3/ 2014 Q4/ 2014
LIIKEVAIHTO 10 143 10 777 9 918 10 963
LIIKEVOITTO 1 193 2 523 2 622 2 913
KATSAUSKAUDEN VOITTO 675 2 603 3 512 2 280
(1000 eur) Q1/ 2013 Q2/ 2013 Q3/ 2013 Q4/ 2013
LIIKEVAIHTO 10 987 11 585 10 614 11 707
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 258 3 859 -24 022 1 273
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 927 3 982 -24 668 581


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2013 Osake-

pääoma
Käyvän

arvon

rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot
Voitto-

varat
Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Muu oman pääoman muutos -53 -53
Tilikauden laaja tulos 14 -18 519 -18 506
Osingonjako -3 850 -3 850
Osuus osakkuusyhtiömuutoksista -68 -68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2013 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091

Oman pääoman muutos 1-12/ 2014 Osake-

pääoma
Käyvän

arvon

rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot
Voitto-

varat
Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Tilikauden laaja tulos 82 8 897 8 979
Osingonjako -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2014 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2014 12/2013
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 50 491 49 680
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 3 961 4 059


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2014
1-12/

2013
Muutos %
Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 459 11 862 -3
Lisäykset 294 1 266 -77
Vähennykset -4
Tilikauden poistot -1 519 -1 670 -9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 230 11 459 -11


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2014 12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 256 261
Muulle lähipiirille 837 860
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 335 464
Muulta lähipiiriltä 4 29
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567
Myynti- ja muut saamiset
Osakkuusyhtiöiltä 53 48
Muulta lähipiiriltä 16 61
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 8 16


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.


Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2014 12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 005 989


Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 089 1 089
Myytävissä olevat sijoitukset 1 533 1 533
YHTEENSÄ 2 623 1 089 1 533
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 803 1 803
YHTEENSÄ 1 803 1 803

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 259 1 259
Myytävissä olevat sijoitukset 9 249 9 249
YHTEENSÄ 10 507 1 259 9 249
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 701 1 701
YHTEENSÄ 1 701 1 701


Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 419 tuhatta euroa vuonna 2013) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT KOKONAISLEVIKIT 2014

Ilkka 47 021
Pohjalainen 21 161
Komiat 6 140
Viiskunta 5 331
Järviseutu 5 006
Suupohjan Sanomat 3 804
Jurvan Sanomat 1 983
Vaasan Ikkuna (jakelu) 50 314
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 46 800

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

– IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden juridista muotoa (kuten nykyinen säännöstö). Lisäksi standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

– IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi kokoaa yhteen kaikki liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Standardi laajensi liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä.

– Muutos IAS 32:seen Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2013. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 22.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2015. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 yhteensä 55 037 623,59 euroa.

EHDOTUS HALLITUKSELLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTUUTUKSESTA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 22.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500 162 015


JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi

Muutos SSH Communications Securityn johtoryhmään

SSH Communications Security Oyj

Pörssitiedote

Muutos SSH Communications Securityn johtoryhmään

Helsinki, Suomi, 2015-02-16 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2015 KLO 14:30

Muutos SSH Communications Securityn johtoryhmään

Markku Rossi (44 vuotta) on nimetty SSH Communications Securityn Teknologiajohtajaksi (Chief Technology Officer/CTO). Kautta lähes 25-vuotisen ohjelmistosuunnittelu- ja -arkkitehtuuriuransa hän on johtanut kehitysryhmiä ja arkkitehtuurin suunnittelutyötä lukuisissa eri yrityksissä, niin ohjelmisto-, turvallisuusprotokolla- kuin tietokantateknologian parissa, mukaan lukien aiempi kausi SSH:n palveluksessa. Markku on valmistunut Diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun tietotekniikan osastolta. SSH:n edeltävä teknologiajohtaja Antti Huima siirtyy sairaslomalle vakavan sairauden johdosta.

“Haluan välittää koko yrityksen puolesta vilpittömän kiitoksen ja painottaa kokemaamme suurta arvostusta Antin poikkeuksellisesta osaamisesta, omistautumisesta ja panoksesta SSH:n menestykseen. Koemme Antin lähdön merkittävänä menetyksenä ja haluamme tarjota tukemme ja myötätuntomme hänelle myös jatkossa. Toivotan Markun lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Olen vakuuttunut, että hän tulee jatkamaan Antin työtä vastaavalla omistautumisella, osaamisella ja innolla.”, toteaa Harri Koponen, SSH Communications Securityn toimitusjohtaja.

SSH Communications Securityn johtoryhmän muodostavat:

 • Harri Koponen, toimitusjohtaja
 • Matthew McKenna, kaupallinen johtaja
 • Markku Rossi, teknologiajohtaja
 • Jyrki Lalla, talousjohtaja


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Harri Koponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

SSH Communications Security:

SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivisissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com

Turvatiimi siirtää yhtiökokouksen ajankohtaa

Turvatiimi

Pörssitiedote

Turvatiimi siirtää yhtiökokouksen ajankohtaa

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 16.2.2015 klo 13.50

Atine Group Oy:n 13.2.2015 tekemän julkisen ostotarjouksen johdosta yhtiö on päättänyt lykätä varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aiemmin ilmoitettu varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä oli 18.3.2015.

TURVATIIMI OYJ

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200,

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

Turvatiimi Oyj

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

Nimitysvaliokunnan ehdotus Raute Oyj:n hallituksen kokoonpanosta

Raute Oyj

Pörssitiedote

Nimitysvaliokunnan ehdotus Raute Oyj:n hallituksen kokoonpanosta

Nastola, 2015-02-16 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2015 klo 13.00


NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS RAUTE OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 24.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen Erkki Pehu-Lehtonen (puheenjohtaja), Mika Mustakallio (varapuheenjohtaja) ja jäseniksi Joni Bask, Risto Hautamäki, Päivi Leiwo ja Pekka Suominen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta.

Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio sekä merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä Ville Korhonen.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

RAUTE OYJ

Arja Hakala

talousjohtaja


LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, puh. 0400 468 084

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 587.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

facebook twitter