Etusivu » Arkistot 9.2.2015

ORAVA ASUNTORAHASTON VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN JA KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Sijoittajauutiset

ORAVA ASUNTORAHASTON VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN JA KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Lehdistötiedote 9.2.2015 klo 18.00

ORAVA ASUNTORAHASTON VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN JA KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj julkistaa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteensa torstaina 12.2.2015 arviolta kello 8.00.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä 12.2.2015 klo 10.30 Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14 A, Helsinki. Sisäänkäynti NASDAQ Helsingin vastaanoton kautta. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on nähtävillä tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Exel Composites Oyj

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2015 klo 17.00

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema nimitystoimikunta esittää 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudel­leen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Kerstin Lindell ja Reima Kerttula. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Matti Hyytiäinen.

Matti Hyytiäinen (54) toimii tällä hetkellä PKC Groupin toimitusjohtajana. PKC Group on kansainvälinen konserni, jonka liikevaihto on noin 880 miljoonaa euroa. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuudelle ja muille valikoiduille segmenteille. Aiemmin Matti Hyytiäinen on toiminut Kone Oyj:n palveluksessa useissa erilaisissa johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Göran Jönsson (hallituksen jäsen vuodesta 2008), on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Exel Composites Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheen­johtajalle 36.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 34.000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä ja muille hallituksen jäsenille 18.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 16.000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimi­kuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 31.3. – 10.4.2015 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutu­vat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 1.11.2014 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

Jari Kivihuhta (Nordea Funds Oy)

Tuomas Virtala (Danske Capital)

Magnus von Knorring (Fondita Rahastoyhtiö Oy)

Karri Alameri (OP Ryhmä)

Peter Hofvenstam (hallituksen puheenjohtaja)

Nimitystoimikunta on laatinut esityksensä Exel Composites Oyj:n suurten institutionaalisten omistajien aktiivisella tuella. Niihin kuuluvat Försäkringsbolaget Alandia (Henrik Viktorsson), Lancelot Asset Management (Tomas Meerits) ja Lannebo Fonder (Johan Lannebo). Nimitystoimikunnan ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista.

Vantaalla 9.2.2015

EXEL COMPOSITES OYJ

Lisätietoja:

Jari Kivihuhta, nimitystoimikunnan puheenjohtaja

puh. +358 50 568 8364


sähköposti: jari.kivihuhta@nordea.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

YIT toteuttaa Kokkolan Torkinmäen elinkaarihankkeen yhteistyössä Caverionin kanssa

YIT

Sijoittajauutiset

YIT toteuttaa Kokkolan Torkinmäen elinkaarihankkeen yhteistyössä Caverionin kanssa

Helsinki, 2015-02-09 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 9.2.2015 KLO 14.00

YIT toteuttaa Kokkolan Torkinmäen elinkaarihankkeen yhteistyössä Caverionin kanssa

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Kokkolan kaupungin kanssa Torkinmäen koulun ja päiväkodin toteuttamisesta elinkaarimallilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Caverionin kanssa ja sen arvo YIT:lle on noin 9 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelu käynnistyy välittömästi, ja sen on määrä valmistua käyttöönotettavaksi vuodenvaihteessa 2016–2017.

Torkinmäen koulun ja päiväkodin rakennushanke on ensimmäinen Kokkolassa elinkaarimallilla toteutettava projekti. Kokonaisuudessaan elinkaarihanke kattaa koulun ja päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen sekä kohteen valmistuttua sen hoidon, huollon ja kunnossapidon 20 vuoden palvelujakson ajan. YIT vastaa hankkeessa suunnittelu- ja rakentamisvaiheen toteutuksesta.

Torkinmäen koulun ja päiväkodin kaksikerroksisen rakennuksen tilat jakautuvat neljään siipeen toimintojen mukaan, ja sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen helppoon muunneltavuuteen. Rakennuksen bruttoala on noin 7 200 neliömetriä.

”Torkinmäen elinkaarihanke on erinomainen osoitus uudenlaisen oppimisympäristön suunnittelusta, jossa pedagogiset perusteet ja innovatiivinen kehittely on kytketty oleellisena osana hankkeeseen.” kertoo YIT:n hankekehitysjohtaja Hannu Soikkeli.

”Elinkaari- ja kumppanuusmalliset hankkeet kuuluvat YIT:n strategisiin painopistealueisiin. Olemme iloisia näiden hankemallien yleistymisestä, sillä uskomme niiden kehittävän eri osapuolten yhteistyötä ja laatua pidemmällä aikavälillä merkittävästi. Elinkaari- ja kumppanuusmallit tuovat uutta asiakaskeskeisempää ajatusmallia myös rakennusalalle” Soikkeli jatkaa.

Havainnekuvia hankkeesta:

http://yit.materialbank.net/NiboWEB/YIT/showCartPublicContent.do?uuid=6993435&random=102769&lang=en, kuvalähde: LINJA ARKKITEHDIT OY

Lisätietoja antavat:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Hannu Soikkeli, hankekehitysjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 409 445, hannu.soikkeli@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Caverion toteuttaa Kokkolan Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankkeen yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion Oyj

Sijoittajauutiset

Caverion toteuttaa Kokkolan Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankkeen yhteistyössä YIT:n kanssa

Helsinki, 2015-02-09 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Caverion Oyj Sijoittajauutinen 9.2.2015 klo 14

Caverion toteuttaa Kokkolan Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankkeen yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Kokkolan kaupungin kanssa Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihankkeesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä YIT:n kanssa. Sopimuksen arvo on Caverionille noin 12 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelu käynnistyy välittömästi.

Caverion vastaa hankkeen investointivaiheessa sähköistys-, lämmitys-, vesi- ja viemäröinti-, ilmanvaihto-, ilmastointi-, turvallisuus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kiinteistön ja sen teknisten järjestelmien hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöön liittyvien palvelujen johtamisesta 20 vuoden palvelujakson aikana.

Caverion on vastuussa kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta ja kunnosta sekä energian käytöstä koko sen elinkaaren ajan. Kiinteistö on liitetty Caverionin HelpDesk-palveluun sekä 24/7 etävalvontaan ja -hallintaan, mikä takaa kiinteistön käytölle sovittujen tavoitteiden saavuttamisen.

”Hanke on erittäin merkittävä Kokkolan kaupungin ensimmäisenä elinkaarihankkeena. Voimme hyödyntää siinä laajaa osaamistamme sekä kokemustamme ja toimintamallejamme aiemmin toteuttamistamme elinkaarihankkeista”, sanoo aluejohtaja Martti Kaikkonen Caverionista.

Uudisrakennus suunnitellaan avoimeen oppimisympäristöön perustuvan solumallin mukaisesti. Siinä hyödynnetään muun muassa uusia, innovatiivisia tila-, valo- ja ääniteknisiä ratkaisuja. Talotekniikan suunnittelussa otetaan huomioon tilakohtaiset säätömahdollisuudet ja eri tilojen yhdistäminen, mikä mahdollistaa tilojen käyttötarkoituksen muuttamisen rakennuksen elinkaaren aikana.

Koulun ja päiväkodin on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2016−2017. Rakennuksen bruttoala on noin 7 200 neliömetriä. Hankkeen pääsuunnittelusta vastaa Linja Arkkitehdit Oy ja hankkeen rahoittajana on SEB Leasing Oy.

Kokkolan kaupunki kuuluu Caverionin asiakassegmenttiin Julkinen sektori.

Lisätiedot:

Caverion Suomi, Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Osavuosikatsaus 1.7.2014 – 31.12.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Yhtiötiedote

Osavuosikatsaus 1.7.2014 – 31.12.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj

1.7.-31.12.2014 1.7.-31.12.2013

Liikevaihto 1 242 1 701

Materiaalit ja palvelut – 967 -1 261

Henkilöstökulut -248 -273

Poistot -62 – 65

Liiketoiminnan muut kulut -276 -286

Liiketapppio -311 -184

Rahoitustuotot-kulut 194 228

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja – 118 44

Verot 0 0

Tilikauden voitto – 118 44

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj

VASTAAVAA 31.12.2014 30.6.2014

Aineettomat oikeudet 151 210

Aineelliset hyödykkeet 23 26

Sijoitukset 7 7

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 182 243

Vaihto-omaisuus 64 54

Pitkäaikaiset saamiset 2 562 2 933

Lyhytaikaiset saamiset 3 508 3 920

Rahat ja pankkisaamiset 10 3

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 6 145 6 910

VASTAAAVAA YHTEENSÄ 6 326 7 153

VASTATTAVAA 31.12.2014 30.6.2014

Osakepääoma 3 775 3 775

Ed. tilikausien voitto -1 242 -1 209

Tilikauden voitto – 118 – 32

OMA PÄÄOMA YHT 2 415 2 533

Lyh.aik. Lainat rah laitoksilta 3 788 4 490

Ostovelat 38 28

Muut velat 53 54

Siirtovelat 32 48

Lyhtyaikainen yht 3 911 4 620

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 911 4 620

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 326 7 153

SAV-Rahoituksen tulos negatiivinen”

Uuden, kestävän rahoitusratkaisun löytäminen on osoittautunut erittäin hankalaksi meneillään olevassa taloudellisessa taantumassa. Taseemme ja sitä kautta ansaintapotentiaalimme edelleen supistuttua, SAV-Rahoitus Oyj:n tulos oli tappiollinen kuluneella puolivuotiskaudella.

SAV-Rahoitus jatkaa edelleen rahoitusratkaisun hakemista, jotta yhtiö saadaan uudelleen kasvu-uralle.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

SEURAAVA TILILINPÄÄTÖSTIEDOTE

SAV-Rahoitus Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 1.7.2014 – 30.6.2015

torstaina, 10.9.2015.

Helsinki 9.2.2015

Hallitus

Janne Heusala

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 339 0974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

050 480 4757

Juhani Pitkäkoski nimitetty Caverion-konsernin johtoryhmään

Caverion Oyj

Pörssitiedote

Juhani Pitkäkoski nimitetty Caverion-konsernin johtoryhmään

Helsinki, 2015-02-09 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2015 KLO 12.00


Juhani Pitkäkoski nimitetty Caverion-konsernin johtoryhmään

Juhani Pitkäkoski (s.1958, oikeustieteen kandidaatti) on nimitetty Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan johtoon sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi (Executive Vice President & CEO, Division Industrial Solutions). Uudessa tehtävässään Juhani Pitkäkoski vastaa Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kasvustrategian toteuttamisesta, keskittyen erityisesti Caverionin aseman vahvistamiseen teollisuuden ulkoistuksissa. Hän aloittaa tehtävässään tänään 9.2.2015 ja raportoi Caverionin konsernijohtaja Fredrik Strandille. Aikaisemmin Juhani Pitkäkoski toimi Caverionin yrityskaupoista vastaavana johtajana (Senior Vice President, Mergers and Acquisitions).

Hänen edeltäjänsä Erkki Huusko (s. 1957, insinööri) jatkaa konsernin palveluksessa Teollisuuden ratkaisut -divisioonanoperatiivisena johtajana (Chief Operating Officer) ja Caverion Industria Oy:n toimitusjohtajana.

Juhani Pitkäkosken CV-tiedot ja valokuva ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Lisätiedot:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

KUTSU eQ OYJ:N VUODEN 2014 TULOSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

eQ Oyj

Sijoittajauutiset

KUTSU eQ OYJ:N VUODEN 2014 TULOSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

eQ OYJ SIJOITTAJAUUTINEN

9.2.2015, klo 10:30

KUTSU eQ OYJ:N VUODEN 2014 TULOSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

eQ Oyj julkistaa vuoden 2014 tuloksen torstaina 12.2.2015. Toimitusjohtaja Janne Larma esittelee vuoden 2014 tuloksen 12.2.2015 klo 15.30 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 5 krs, 00100 Helsinki.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen anniina.kouki@eq.fi.

eQ Oyj

Janne Larma, toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 7,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

OP jatkaa organisaationsa uudistamista

Pohjola Bank plc

OP jatkaa organisaationsa uudistamista

OP

LEHDISTÖTIEDOTE

9.2.2015 

OP jatkaa organisaationsa uudistamista

OP jatkaa toimintansa uudistamista ja käynnistää keskusyhteisökonsernin henkilöstön uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Muutokset ovat jatkoa uuden asiakkaiden omistaman OPn rakentamisessa.

Organisaatiomuutoksella varaudutaan finanssialan toimintaympäristön rajuun muutokseen. Talouskasvu on edelleen hidasta, korot pysyvät ennätysmatalalla, sääntely kiristyy ja asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Merkittävin ja nopein finanssiliiketoimintaa mullistava muutostekijä lähivuosina on digitalisaatio. Se vaikuttaa asiakkaiden tapaan toimia ja käyttää palveluja. Digitalisaatio muuttaa oleellisesti kilpailukenttää, palveluprosesseja ja yritysten ansaintamalleja.

Menestyminen tämän suuren murroksen keskellä vaatii OP Ryhmältä vahvaa vakavaraisuutta, kilpailukyvystä huolehtimista sekä jatkuvaa uusiutumista.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävien suunnitelmien tavoitteena on muuttaa nykyistä organisaatiota vastaamaan uutta liiketoimintalähtöistä johtamismallia, poistaa päällekkäisyyksiä ja jatkaa edelleen vakuutus- ja pankkitoiminnan integraatiota.

Suunniteltujen toimenpiteiden perusteet ovat tuotannollisia.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti 24.4.2014 ryhmän keskusyhteisön johtamisen ja organisaatiorakenteiden merkittävästä uudistamisesta ja nimitti uudet johtokunnan jäsenet. Lokakuussa 2014 ryhmän otti käyttöön kolmeen liiketoimintasegmenttiin perustuvan johtamismallin ja nimitti toimintoihin johtajat.

Seuraavaksi on tarkoitus organisoida OP Osuuskunta -konserniin kuuluvien yritysten ja yhteisöjen muu henkilöstö lokakuun alusta voimaan tulleen johtamisjärjestelmän ja toimintamallin mukaisesti.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on OP Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden henkilöstö tietyin poikkeuksin. Suunnitelmat koskevat 4352 henkilöä ja voivat toteutuessaan johtaa enintään 380 henkilön vähennystarpeeseen.

Neuvottelut eivät koske Omasairaalan, Baltian toimintojen, OP-Eläkekassan, OP Osuuskunnan HR-toiminnon eikä Checkout Finland Oy:n henkilöstöä, Helsingin OP Pankin henkilöasiakaskonttoreiden henkilöstöä pl. esimiehet ja myyntiryhmä eikä Helsingin OP-Kiinteistökeskuksen henkilöstöä pl. esimiehet.

Neuvottelut eivät myöskään koske OP Ryhmän osuuspankkeja.

Koko OP Ryhmän palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa noin 12 360 henkilöä, joista ryhmän keskusyhteisönä toimivan OP Osuuskunta -konsernin palveluksessa noin 5 470 työntekijää.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: OPn viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-09 09:16 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/09/OP+jatkaa+organisaationsa+uudistamista+HUG1892795.html

Munksjö nimittää Pia Aaltonen-Forsellin Chief Financial Officeriksi

Munksjö nimittää Pia Aaltonen-Forsellin Chief Financial Officeriksi

Helsinki, Suomi, 2015-02-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 9.2.2015 klo. 08.30 CET

Munksjö nimittää Pia Aaltonen-Forsellin Chief Financial Officeriksi

Pia Aaltonen-Forsell on nimitetty Chief Financial Officeriksi (CFO) sekä Munksjön johtoryhmän jäseneksi. Aaltonen-Forsell (VTM) työskentelee tällä hetkellä talous- ja rahoitusjohtajana Vacon Oyj:ssä.

Aaltonen-Forsell on aiemmin toiminut Stora Ensolla Building and Living-liiketoiminta- alueella tehtävässä SVP Finance, IT and M&A sekä muissa johtotehtävissä Stora Ensolla, muun muassa tehtävässä SVP Group Controller. Aaltonen-Forsell aloittaa uudessa tehtävässään 1. huhtikuuta 2015 ja tulee raportoimaan Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja Jan Åströmille.

”Toivotan Pian lämpimästi tervetulleeksi Munksjön tiimiin. Hänen vahva taustansa toimialalta tulee olemaan keskeinen voima yhtiön kasvulle ja liiketoiminnan kehittämistyölle.” sanoo toimitusjohtaja Jan Åström.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Muutos Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokouskutsuun

Valmet Corporation

Muutos Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokouskutsuun

Valmet Oyj:n pörssitiedote 9.2.2015 klo 9.30

Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa perjantaina 27. päivänä maaliskuuta pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen alkamisajankohdaksi klo 14.00 sijasta klo 15.00.

Vastaavasti kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00 klo 13.00 sijasta.

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on seuraava:  

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27. päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00 alkaen Finlandia-talon A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

–       Toimitusjohtajan katsaus

7.    Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 904 322 050,83 euroa, josta vuoden 2014 nettotulos oli 3 818 389,61 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 48 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Bo Risberg valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

14.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn omien osakkeiden hankinta- ja/tai pantiksiottamisvaltuutuksen.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.valmet.fi. Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2015. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.3.2015 klo 10 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);

c) faksilla numeroon 010 672 0300; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4.    Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 9.2.2015 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä.

Espoo 9.2.2015

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-09 08:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/09/Muutos+Valmet+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+yhti%C3%B6kokouskutsuun+HUG1892769.html

facebook twitter