Etusivu » Leipurin Oyj:n tulosennuste neljännelle vuosineljännekselle 2014 heikkenee

Leipurin Oyj:n tulosennuste neljännelle vuosineljännekselle 2014 heikkenee

Leipurin Oyj

Leipurin Oyj:n tulosennuste neljännelle vuosineljännekselle 2014 heikkenee

LEIPURIN OYJ PÖRSSITIEDOTE   3.12.2014 klo 17.40

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.LEIPURIN OYJ:N TULOSENNUSTE NELJÄNNELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE 2014 HEIKKENEE

Leipurin liiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät ovat säilyneet ennallaan.

Leipurin  segmenttien West ja Machinery ennusteet ovat muuttumattomia loppuvuodelle 2014.  East-segmentin liikevoittoa neljännellä neljänneksellä tulee heikentämään ruplan kurssierosta johtuvat kertaluonteiset valuuttakurssitappiot.

East-segmentin  myyntivolyymit ovat kasvaneet johdon ennusteiden mukaisesti myös loka-marraskuussa. 

Vuoden aikana Venäjän ruplan ulkoinen arvo on laskenut 37 %. Rupla on heikentynyt euroon verrattuna historiallisen voimakkaasti marraskuun lopussa. Rupla heikkeni ajalla 24.-28.11.2014 yhteensä 11 %, ja heikkeneminen on jatkunut toistaiseksi. Vuoden 2014 aikana tapahtunut ruplan heikkeneminen suhteessa euroon ei ole merkittävästi alentanut Leipurin liikevoittoa ennen marraskuuta.

Normaalia voimakkaammasta marraskuun lopun ruplan nopeasta heikkenemisestä johtuen Leipurin johto arvioi, että valuuttojen kurssierosta johtuva vaikutus East-segmentin marraskuun liikevoittoon on noin -0,3  miljoonaa euroa.  

Leipurin Oyj:n uusi ohjeistus 3.12.2014:

“Leipurin liikevoiton arvioidaan säilyvän ennallaan tai laskevan verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2013”  (2013: 1 460 tuhatta euroa).

Vanha ohjeistus: “Leipurin-konsernin johto arvioi, että neljännen neljänneksen liikevoitto paranee verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2013 (1 460 tuhatta euroa).

Leipurin Oyj  

Hallitus  

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Leipurin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.fi

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 16:40 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Leipurin+Oyj+n+tulosennuste+nelj%C3%A4nnelle+vuosinelj%C3%A4nnekselle+2014+heikkenee+HUG1876772.html

Jätä kommentti

facebook twitter