Etusivu » Arkistot 18.12.2014

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.12.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.12.2014

Restamax Oyj

ILMOITUS

18.12.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.12.2014

Päivämäärä 18.12.2014
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 1 250 osaketta
Keskihinta/osake 3,4940 EUR
Ylin hinta/osake 3,5000 EUR
Alin hinta/osake 3,4900 EUR
Kokonaishinta 4 367,50 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.12.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj 92 000 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-18 18:16 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/18/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+18+12+2014+HUG1881830.html

Pöyry Oyj: Pöyry heikentää ohjeistustaan vuoden 2014 liikevoitosta

Pöyry PLC

Pöyry Oyj: Pöyry heikentää ohjeistustaan vuoden 2014 liikevoitosta

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 18.12.2014 klo 18.40 (EET)

Pöyry heikentää ohjeistustaan vuoden 2014 liikevoitosta

Pöyryn liikevoittoa rasittavat vuoden viimeisellä neljänneksellä lisääntyneet tappiot, jotka ovat peräisin lähinnä entisen Kaupunki-liiketoimintaryhmän projekteista ja joihin on viitattu tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksessa. Lisäksi liikevoittoa rasittaa uudelleenjärjestelyohjelma erityisesti Keski-Euroopassa. Molemmat erät kirjataan Alueelliset toiminnot -liiketoimintalinjassa.

Viimeisellä vuosineljänneksellä lisääntyneiden projektitappioiden ja uudelleenjärjestelykulujen vuoksi Pöyry heikentää vuoden 2014 liikevoittoon liittyvää ohjeistustaan. Edellisen, 31.7.2014 annetun ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotettiin laskevan vuoden 2013 liikevoittoon verrattuna.

Uuden ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotetaan laskevan vuoden 2013 liikevoittoon verrattuna ja olevan selvästi negatiivinen.

Pöyry julkaisee taloudellisen ohjeistuksen ainoastaan konsernin liikevoitosta.

PÖYRY OYJ

Jukka Pahta, talousjohtaja

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-18 17:40 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/18/P%C3%B6yry+Oyj+P%C3%B6yry+heikent%C3%A4%C3%A4+ohjeistustaan+vuoden+2014+liikevoitosta+HUG1881802.html

Citycon allekirjoitti EUR 500 miljoonan luottolimiittisopimuksen, sai päätökseen lainojen jälleenrahoituksen

Citycon Oyj

Pörssitiedote

Citycon allekirjoitti EUR 500 miljoonan luottolimiittisopimuksen, sai päätökseen lainojen jälleenrahoituksen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 18.12.2014 klo 17.30

Citycon Treasury B.V. on tänään allekirjoittanut EUR 500 miljoonan suuruisen monivaluuttaehtoisen sitovan luottolimiittisopimuksen Pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Laina-aika on viisi vuotta ja lainaehdot sisältävät kaksi yhden vuoden jatko-optiota, jotka voivat pidentää laina-aikaa yhteensä seitsemään vuoteen ja joiden käyttö edellyttää pankkien hyväksyntää. Luottolimiittisopimuksella on Citycon Oyj:n takaus.

“Tämä onnistunut luottolimiitin järjestäminen saattaa päätökseen Cityconin jälleenrahoituksen. Luottolimiitti seuraa 350 miljoonan euron 10-vuotista eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme syyskuussa, sekä 500 miljoonan euron eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme viime vuoden kesäkuussa, ja olemme nyt käytännössä jälleenrahoittaneet kaikki pankkilainamme. Tämän tuloksena Cityconin keskimääräistä lainamaturiteettia on nyt pidennetty noin kuuteen vuoteen, lainarahoituksen keskimääräistä kustannusta on laskettu noin 3,4 %:in ja käyttämättömien luottolimiittien määrää nostettu noin 400 miljoonaan euroon. Tämä järjestely myös osoittaa Cityconin lainarahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin samoin kuin pankkisuhteittemme vahvuuden”, kommentoi Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja.

Marginaali on sidottu hinnoittelutaulukkoon perustuen Cityconin korkokatekovenanttiin ja riippuu lisäksi limiitin käyttöasteesta. Nostettujen luottojen marginaali on alussa noin 1 % p.a., sisältäen luotonkäyttömarginaalin.

Uutta luottolimiittiä tullaan käyttämään noin 100 miljoonan euron suuruisten lainojen jälleenrahoitukseen sekä lisäksi korvaamaan aikaisempia yhteensä noin 380 miljoonan euron tällä hetkellä käyttämättömiä luottolimiittejä, joiden keskimaturiteetti on noin 2,3 vuotta. Lainojen takaisinmaksuun ei liity merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia.

Luottolimiitin järjestäjinä (mandated lead arrangers) ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (toimii myös agenttina), Pohjola Bank plc, Danske Bank A/S, Nordea Bank Finland Plc ja Swedbank AB (publ).

Helsinki, 18.12.2014

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Turvatiimin taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2015

Turvatiimi

Tulosjulkistamisajankohdat

Turvatiimin taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2015

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.12.2014 klo 17.20

Turvatiimin tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotiset selvitykset vuonna 2015 julkaistaan seuraavasti:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 torstaina 12.2.2015
  • Johdon osavuotinen selvitys keskiviikkona 29.4.2015
  • Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015 torstaina 30.7.2015
  • Johdon osavuotinen selvitys torstaina 29.10.2015

Turvatiimin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.3.2015.

TURVATIIMI OYJ

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

Turvatiimi Oyj

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa Turvatiimin brändillä, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändillä sekä 24/7 valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johto-keskuspalveluja kustannustehokkaasti Responda 113:n kautta globaalisti. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 000 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi www.palvelutiimi.fi www.113.fi

Turvatiimi Oyj:n omistamien Responda 113 Oy:n osakkeiden myynti Tabulon Oy:lle on toteutunut

Turvatiimi

Pörssitiedote

Turvatiimi Oyj:n omistamien Responda 113 Oy:n osakkeiden myynti Tabulon Oy:lle on toteutunut

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.12.2014 klo 17.15

Ylimääräisen yhtiökokouksen 9.12.2014 hyväksymän Turvatiimin omistamia Responda 113 Oy:n osakkeita ja Respondalta olevia lainasaamisia koskevan kaupan voimaantuloehdot ovat täyttyneet ja kauppa on toteutunut.

Tabulon Oy on maksanut Turvatiimille kauppahintana ostamistaan osakkeista yhteensä 1 203 650 euroa ja lainasaamisista 180 000 euroa. Kaupasta tuloutuu yhtiön viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen noin 1,1 miljoonan suuruinen myyntivoitto. Kaupan toteutumisen yhteydessä yhtiö on solmimansa uuden rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti lyhentänyt pankkivelkaansa ylimääräisellä 500 tuhannen euron lainanlyhennyksellä. Kokonaisuudessaan kaupan toteutuminen vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta noin 900 tuhannella eurolla.

Kaupan voimaantuloehtona ollut uusi yhteistyösopimus Turvatiimin ja Responda 113 Oy:n välillä koskien valvomo-, hälytyskeskus- ja johtokeskuspalveluyhteistyötä on allekirjoitettu ja tulee voimaan 1.1.2015. Uudesta yhteistyösopimuksesta arvioidaan koituvan Turvatiimille vuositasolla yli 0,5 miljoonan euron suuruinen kustannussäästö.

TURVATIIMI OYJ

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200,

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

Turvatiimi Oyj

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa Turvatiimin brändillä, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändillä sekä 24/7 valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johto-keskuspalveluja kustannustehokkaasti Responda 113:n kautta globaalisti. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 000 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fiwww.palvelutiimi.fiwww.113.fi

Oriola-KD myy ja takaisinvuokraa Mölnlycken keskusvaraston

Oriola-KD Corporation

Oriola-KD myy ja takaisinvuokraa Mölnlycken keskusvaraston

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 18.12.2014 klo 16.00

Oriola-KD myy ja takaisinvuokraa Mölnlycken keskusvaraston

Oriola-KD Oyj (“Oriola-KD”) on tehnyt myynti- ja takaisinvuokraus -sopimuksen Tribona AB:n kanssa koskien Ruotsin Mölnlyckessä sijaitsevaa keskusvarastoa. Oriola-KD jatkaa kiinteistössä vuokralaisena pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Kauppahinta on 205 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka vastaa noin 21,6 miljoonaa euroa. Oriola-KD kirjaa sopimuksesta noin 9,1 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä.

Oriola-KD Oyj

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Sami Laine

johtaja, rahoitus & sijoittajasuhteet

puh. +358 40 638 0251

sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola-kd.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-18 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/18/Oriola+KD+myy+ja+takaisinvuokraa+M%C3%B6lnlycken+keskusvaraston+HUG1881687.html

Outokumpu – osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2015–2017 alkaa

Outokumpu – osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2015–2017 alkaa

OUTOKUMPU OYJ

PÖRSSITIEDOTE

18.12.2014 klo 16.00

Outokummun hallitus on hyväksynyt aiemmin ilmoitettujen, vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman sekä rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman neljännen ansaintakauden 2015–2017 yksityiskohdat.

Suoriteperusteinen osakeohjelma, ansaintakausi 2015-2017

Outokumpu Oyj:n hallitus hyväksyi 31.1.2012 osakepohjaisen kannustinjärjestelyn (suoriteperusteinen osakeohjelma 2012), joka on osa Outokumpu-konsernin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Suoriteperusteinen osakeohjelma 2012 koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, jotka kukin sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Tämän jälkeen osakepalkkiot suoritetaan osallistujille, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Hallitus on hyväksynyt vuoden 2012 järjestelyn neljännen osakeohjelman (osakeohjelma 2015–2017) yksityiskohdat. Osakeohjelma 2015–2017 alkaa vuoden 2015 alussa, ja siihen sovellettavat ansaintakriteerit ovat sijoitetun pääoman tuotto suhteessa verrokkiryhmään vuonna 2017 sekä liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä ja kassavirta (business cash flow) vuoden 2015 osalta. Vuosiin 2016 ja 2017 sovellettavat ansaintakriteerit vahvistetaan myöhemmin.

Hallitus on vahvistanut, että osakeohjelman 2015–2017 piiriin voidaan kutsua enintään 150 henkilöä. Jos hallituksen asettama maksimisuoritustaso saavutetaan, osakeohjelman 2015–2017 perusteella jaettavien osakkeiden määrä on enintään 2 900 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma, kausi 2015-2017

Hallitus on 31.1.2012 hyväksynyt osakepohjaisen rajoitettuja osakkeita koskevan kannustinjärjestelyn, joka mahdollistaa osallistujiksi valittujen yksittäisten Outokumpu-konsernin työntekijöiden pitkäaikaisen kannustamisen. Se koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Kukin osakeohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen allokoidut osakkeet luovutetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko ohjelman ajan osakkeiden luovuttamisajankohtaan saakka.

Hallitus on hyväksynyt että järjestelyn neljäs osakeohjelma (osakeohjelma 2015–2017) alkaa vuoden 2015 alusta, ja siinä myönnettävät osakkeet luovutetaan keväällä 2018. Toimitusjohtaja vahvistaa osakeohjelman osakepalkkiot vuosittain hallituksen myöntämän valtuutuksen perusteella kuitenkin siten, että mahdolliset osakepalkkiot konsernin johtoryhmän jäsenille hyväksyy hallitus. Osakeohjelmassa 2015–2017 voidaan jakaa enintään 320 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo annetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Muita ehtoja

Yksittäisen osallistujan enimmäispalkkio yllä mainittujen järjestelyjen nojalla, yhdessä osallistujan muiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden kanssa, ei voi ylittää 200 prosenttia osallistujan yhden vuoden bruttopalkasta.

Osakekannustinjärjestelyjen yhteydessä ei anneta uusia osakkeita, joten järjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta.

Outokumpu-konsernissa noudatetun osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita määrä, jonka arvo vastaa henkilön yhden vuoden bruttopalkkaa. 50 prosenttia uusien ohjelmien nojalla saaduista netto-osakkeista on käytettävä yllä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseen.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Cleantech Invest Oyj

Yhtiötiedote 18.12.2014 klo 15.40 (EET)

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Cleantech Invest Oyj on solminut osakevaihtosopimuksen osakkuusyhtiönsä Nocart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Korhosen kanssa. Osakevaihdon seurauksena Cleantech Invest Oyj:n omistusosuus Nocart Oy:ssä nousee noin 15,5 prosenttiin.

Osakevaihtoon liittyen Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön osakkeenomistajilta 19.3.2014 saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa tarjottiin Vesa Korhosen merkittäväksi yhteensä 92.307 uutta A-sarjan osaketta 0,65 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta perustuu Cleantech Invest Oyj:n listautumisen yhteydessä käytettyyn merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta maksettiin luovuttamalla yhteensä 567 Vesa Korhosen omistamaa Nocart Oy:n A-sarjan osaketta, jotka edustavat noin 5,0:aa prosenttia Nocart Oy:n osakekannasta, Cleantech Invest Oyj:lle apporttiomaisuutena osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti. Merkintähinta uusista osakkeista kirjataan kokonaisuudessaan Cleantech Invest Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vesa Korhosen omistusosuus Nocart Oy:n osakkeista on osakevaihdon toteuttamisen jälkeen noin 75,0 prosenttia.

“Nocart on yksi vahvimmin kehittyvistä Cleantech Investin osakkuusyhtiöstä ja olemme innoissamme voidessamme ottaa entistä suuremman roolin yhtiön omistajana. Nocartin liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana ja yhtiö on saanut vientikaupat käyntiin useisiin maihin.”

“Cleantech Investin pörssilistauksen yhtenä taustamotiivina oli tavoite käyttää Cleantech Investin osakkeita maksuvälineenä yritysjärjestelyissä ja Nocartin kanssa tehty osakevaihto on päänavaus tässäkin suhteessa”, toteaa Cleantech Invest Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen.

Cleantech Invest Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 92.307 uutta A-sarjan osaketta merkitään kaupparekisteriin arviolta 29.12.2014. Uudet osakkeet edustavat noin 0,5:tä prosenttia yhtiön osakekannasta niiden rekisteröinnin jälkeen ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Cleantech Invest Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 18.173.707 osaketta, joista 5.450.000 on K-sarjan osakkeita ja 12.723.707 A-sarjan osakkeita.

Kaupankäynti Cleantech Invest Oyj:n uusilla A-sarjan osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 30.12.2014.

CLEANTECH INVEST OYJ

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-18 14:40 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/18/Cleantech+Invest+kasvattaa+omistustaan+Nocart+Oy+ss%C3%A4+osakevaihdolla+HUG1881668.html

MUUTOKSIA DIGIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN JULKISTUSAIKATAULUUN

Digia Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

MUUTOKSIA DIGIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN JULKISTUSAIKATAULUUN

Helsinki, 2014-12-18 14:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) — DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.12.2014 KLO 15.35

MUUTOKSIA DIGIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN JULKISTUSAIKATAULUUN

Digia julkistaa vuoden tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2014 torstaina 5.2.2015 klo 8.00.

Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2014 julkaistaan keskiviikkona 18.2.2015.

VIESTINTÄ

Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 5.2.2015 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Digia Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

AKTIA PANKKI OYJ LAAJENTAA OSAKEOMISTUSOHJELMAANSA

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

AKTIA PANKKI OYJ LAAJENTAA OSAKEOMISTUSOHJELMAANSA

AKTIA PANKKI OYJ

PÖRSSITIEDOTE

18.12.2014 klo 15.30

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt laajentaa Aktia-konsernin avainhenkilöille suunnattua Osakeomistusohjelma 2015 -osakeomistusohjemaansa.

Osakeomistusohjelma 2015:n kohderyhmä koostuu enintään 16 avainhenkilöstä. Ohjelman kautta saatava palkkio voi kokonaisuudessaan olla yhteensä enintään 48 000 Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Ohjelman tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, sovittaa yhteen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyisen, Aktian osakkeiden omistamiseen perustuvan kannusteohjelman.

Osakkeenomistajien kannusteohjelman puitteissa Aktian avainhenkilöt voivat saada Aktian osakkeita korvauksena Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeiden ostamisesta omilla varoilla. Korvaus maksetaan avainhenkilöille toukokuun 2018 loppuun mennessä, ja se koostuu sekä osakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilön työsuhde on jatkunut.

Aktia Pankki Oyj

Jussi Laitinen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Mahdolliset haastattelukyselyt pyydetään esittämään viestintäpäällikkö Malin Petterssonille, puh. 010 247 6369, 040 589 7941.

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aktia.fi

facebook twitter