Etusivu » Arkistot 17.12.2014

Technopoliksen hallitus päätti jatkaa yhtiön avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Technopolis

Pörssitiedote

Technopoliksen hallitus päätti jatkaa yhtiön avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2014 klo 19:00

Technopoliksen hallitus päätti jatkaa yhtiön avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Technopolis Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän jatkamisesta vuosille 2015–2017. Kannustinjärjestelmästä tiedotettiin 13.2.2013. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon korottamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvalla palkkiojärjestelmällä.

Kannustinjärjestelmää jatketaan yhdellä kolmen vuoden ansaintajaksolla kalenterivuosille 2015–2017. Yhtiön hallitus päättää erikseen ansaintajakson osalta järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt sekä kullekin avainhenkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän. Hallitus päättää myös järjestelmän ansaintakriteerit sekä niille asetettavat tavoitteet.

Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Avainhenkilön enimmäispalkkio koostuu sekä yhtiön osakkeista että rahaosuudesta. Koko järjestelmän perusteella voidaan antaa palkkiona yhteensä enintään 780 000 osaketta, josta ansaintajaksolle 2015–2017 kohdistuva osuus on yhteensä enintään 260 000 osaketta, sekä rahaa määrä, joka vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän mukainen palkkio maksetaan avainhenkilöille ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2018 huhtikuun loppuun mennessä. Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 30.4.2019. Rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, mikäli avainhenkilön osakeomistus yhtiössä ylittää hallituksen kullekin henkilöryhmälle vahvistaman vähimmäistason välittömästi ennen palkkiona saatujen osakkeiden luovuttamista avainhenkilölle.

Technopolis Oyj:llä on 17.12.2014 osakkeita yhteensä 106 511 632 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 262 553 kappaletta.

Osakepalkkiojärjestelmää 2013–2017 koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.technopolis.fi.


Technopolis Oyj

Lisätietoja:

Carl-Johan Granvik

Hallituksen puheenjohtaja

puh. 050 1698

FTTK JA CENCORP OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN KAIKKIEN CENCORPIN OMISTAMIEN CENCORP AUTOMATION OY:N OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ FTTK:LLE

Cencorp

Pörssitiedote

FTTK JA CENCORP OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN KAIKKIEN CENCORPIN OMISTAMIEN CENCORP AUTOMATION OY:N OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ FTTK:LLE

CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2014 KLO 15.15

FTTK JA CENCORP OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN KAIKKIEN CENCORPIN OMISTAMIEN CENCORP AUTOMATION OY:N OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ FTTK:LLE

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen,jonka mukaan FTTK Company Limited (”FTTK”) ostaa enemmistöosuuden Cencorpin elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta.

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Osapuolet totesivat 17.9.2014 että kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan.

Sopimuksen mukaan FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla kauppahinnan maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnan osalle Cencorpin hyväksymän pankin pankkitakauksen.

FTTK on nyt käyttänyt oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet ovat allekirjoittaneet osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Osapuolet ovat neuvotelleet osto-optioon liittyen seuraavat muutokset alkuperäisiin kaupan ehtoihin:

a) Kauppahinta alenee 1,14 miljoonasta eurosta 1,04 miljoonaan euroon

b) Kauppahinta maksetaan alunperin sovitusta 12 maksuerästä poiketen nopeammin siten, että koko kauppahinta on maksettu maaliskuun 1 päivään 2015 mennessä

c) Pankkitakausta maksamattomalle kauppahinnanosalle ei enää edellytetä.

d) Kaupan kohteena olevat osakkeet luovutetaan ja omistusoikeus niihin siirtyy vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.


Mikkelissä 17. päivänä joulukuuta 2014

Cencorp Oyj

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@cencorp.com


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com


Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS-johtimet ja matkapuhelinten antennit. Lisäksi Cencorp omistaa 30% elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatiovalmistaja Cencorp Automation Oy:stä. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2015

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2015

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2014 KLO 15.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa vuonna 2015 taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

perjantaina 27.2.2015 tilinpäätös vuodelta 2014

perjantaina 24.4.2015 johdon osavuotinen selvitys

tiistaina 11.8.2015 osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

perjantaina 23.10.2015 johdon osavuotinen selvitys.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2015.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Joensuussa 17. päivänä joulukuuta 2014

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

MARTELAN NÄKYMÄT 2014

Martela Oyj

Pörssitiedote

MARTELAN NÄKYMÄT 2014

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2014 15.00


MARTELAN NÄKYMÄT 2014

Martela-konsernin vuoden viimeisen neljänneksen toteutuman ja nykynäkymien perusteella johto muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2014.

Tarkistettu ohjeistus vuodelle 2014 on seuraava:

Martela-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta.

Edellinen ohjeistus oli seuraava:

Martela-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta.

Konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli 132,3 miljoonaa euroa ja liiketulos -2,9 miljoonaa euroa.

Martela julkaisee vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 4.2.2015.


Martela Oyj


Heikki Martela

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711

Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

ZEELAND OYJ: YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 17.12.2014

Zeeland Oyj

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

ZEELAND OYJ: YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 17.12.2014

Helsinki, 2014-12-17 13:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (“Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.12.2014 Yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen täydentämisestä ja Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä hallitukselle annettujen valtuutusten muuttamisesta.

Hallituksen täydentäminen

Yhtiökokous päätti täydentää Yhtiön hallitusta yhdellä (1) jäsenellä ja siten Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi henkilöä. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marko Häkkinen toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että Marko Häkkiselle maksetaan hallituksen kokouspalkkiota 2.500 euroa toimikaudelta eli hänelle maksettavassa toimikauden palkkiossa huomioidaan jäljellä oleva arviolta noin viiden kuukauden pituinen ajanjakso, joka on suhteutettu koko toimikaudelta hallituksen jäsenelle maksettavaan Yhtiön 1.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituspalkkion määrään.

Marko Häkkinen toimii toimitusjohtajana Riserva-konsernin konserniyhtiöissä. Häkkinen omistaa 4.809.975 Yhtiön osaketta (ennen jäljempänä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen täytäntöönpanoa) Minodel Oy:n kautta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 956.724 kpl.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen päätettiin toteuttaa siten, että Yhtiö luovuttaa 19.12.2014 (jäljempänä “Järjestelypäivä”) jokaiselle Yhtiön osakkeenomistajalle Yhtiön omia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen luvulla 218. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 217 osaketta kerrottuna Yhtiön osakkeenomistajien Yhtiön osakkeita säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä Järjestelypäivänä. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä per 31.10.2014 oli 298 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan).

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta Järjestelypäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 218/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 218 osaketta kohden lunastetaan 217 osaketta.

Yhtiön osakkeenomistaja Jari Tuovinen on sitoutunut luovuttamaan Yhtiölle vastikkeetta sen määrän osakkeita, jotka tarvitaan edellä kuvatun omien osakkeiden luovuttamisen toteuttamiseen edellyttäen, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi Yhtiö luovuttaa osakkeet Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta ja että Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta sen osakkeita lunastussuhteen 1/218 mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä Yhtiön hallituksen päätöksellä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.12.2014 eli Järjestelypäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyy kaupparekisterissä arviolta 22.12.2014. Kaupankäynti Yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 22.12.2014. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Järjestelypäivän jälkeen.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Hallitus katsoi ehdotuksessaan siten, että osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Järjestely ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan eikä toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Valtuutukset hallitukselle

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä tehdyn päätöksen johdosta Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, mikä vastaa enintään noin 9,27 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun edellä tarkoitettu Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen on täytäntöönpantu. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä tehdyn päätöksen johdosta Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15.172.178 osaketta, osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta ja että valtuutusta on siten jäljellä enintään 480.860 osaketta. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Zeelandin pääkonttorissa ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille viimeistään 31.12.2014.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2014

ZEELAND OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh +358 9 6129 670

PKC Group Oyj – ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

PKC Group

Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

PKC Group Oyj – ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

PKC Group Oyj Pörssitiedote 17.12.2014 klo 12.15

PKC Group Oyj – ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

PKC Group Oyj on 17.12.2014 saanut AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Nordea Funds Oy:n (1737785-9) osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 16.12.2014 ylittänyt 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen Nordea Funds Oy omistaa yhteensä 1 212 010 PKC Group Oyj:n osaketta, joka on 5,06 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

PKC Group Oyj:n osakemäärä oli 16.12.2014 yhteensä 23 970 504 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

PKC Group Oyj

Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 884,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015

Soprano Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015

Soprano Oyj pörssitiedote 17.12.2014 klo 12.10

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015

Tilinpäätöstiedote 2014 26.2.2015

Osavuosikatsaus 1-3/2015 13.5.2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 27.8.2015

Osavuosikatsaus 1-9/2015 12.11.2015

Tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 julkaistaan viikolla 13/2015.

Soprano Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on 13.5.2015. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen

Soprano Oyj

Hallitus


Lisätietoja: Soprano Oyj,

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen

+358 400 413314

arto.tenhunen(at)soprano.fi

http://www.soprano.fi/


Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.12.2014 klo 12.00

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian vuodeksi 2015.

Strategiset taloudelliset tavoitteet pysyivät muuttumattomina: osakkeen kokonaistuottotavoite on vähintään 10 % p.a., osinkotuottotavoite 7-10 % p.a. osakkeen nettovarallisuudelle ja luototusaste noin 50 %.

Taloudellisten tavoitteiden ohessa strategiset päätavoitteet ovat:

  • oman pääoman kasvattaminen 90 miljoonaan euroon vuonna 2015 ja keskipitkällä aikavälillä 200-300 miljoonaan euroon
  • vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan monipuolistaminen
  • taloudellisen käyttöasteen nostaminen yli 95 %:in
  • kiinteistöjen hoitokulujen saaminen 5 % ja korjauskulujen 10 % alle tilastollisen benchmarkin ja
  • huoneistomyyntien määrän kasvattaminen noin 10 %:iin avaavan taseen sijoitusomaisuuden arvosta.

Salkunhoidon alue- ja ikä jakaumatavoitteet päivitettiin ja asuntokohteiden hankintakriteerejä täsmennettiin.

Päivitetyn aluejakaumatavoitteen mukaan huoneistojen markkina-arvosta 52 % sijaitsee Helsingin seudulla, 22 % suurissa kaupungeissa ja 26% keskisuurissa kaupungeissa plus miinus noin 10 % vaihteluvälilllä.

Päivitetyn ikäjakaumatavoitteen mukaisesti 1990-luvulla ja sen jälkeen valmistuneiden kohteiden paino on 51 % ja ennen vuotta 1990 valmistuneiden kohteiden paino 49% plus miinus noin 10 % sijoitussalkun markkina-arvosta laskettuna.

Asuntokohteiden hankintakriteerejä täsmennettiin siltä osin, että asuntorahastolle hankittavien kohteiden tulee pääsääntöisesti sijaita kaupungeissa, joille Tilastokeskus ennustaa väestönkasvua. Jos kohdekaupungin ennustettu väestönkasvu jää olennaisesti alle koko maan keskiarvon, hankittavan kohteen edellytetään lisäksi sijaitsevan kaupungin keskustan jalankulkuvyöhykkeellä.

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

YIT:n ja Hypo-konsernin tonttiyhteistyösopimuksen toteutus etenee

YIT

Sijoittajauutiset

YIT:n ja Hypo-konsernin tonttiyhteistyösopimuksen toteutus etenee

Helsinki, 2014-12-17 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.12.2014 KLO 12.00

YIT:n ja Hypo-konsernin tonttiyhteistyösopimuksen toteutus etenee

YIT tiedotti kesäkuussa noin 50 miljoonan euron tonttiyhteistyöstä Hypo-konsernin kanssa. Kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä YIT on myynyt sopimuksen puitteissa noin 5 miljoonan euron arvosta tontteja sekä siirtänyt yli 10 miljoonan euron arvosta tonttikauppoja koskevia esisopimuksia Hypon hallinnoimille rahastoille. YIT jatkaa omaperusteisen tuotantonsa kehittämistä tonteille ja maksaa tonteista vuokraa rahastoille. Tontit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen kasvukeskuksissa. Kauppojen liikevaihtovaikutus on noin 5 miljoonaa euroa, ja niillä ei ole tulosvaikutusta.

Yhteistyösopimuksen ensimmäinen vaihe, noin 25 miljoonaa euroa toteutettiin kesäkuussa, ja loput tonttikauppoja koskevien esisopimusten siirrot on määrä toteuttaa vuoden 2015 alkupuolella tonttien asemakaavojen vahvistuttua.

”Kumppanuuden tarkoituksena on tehostaa YIT:n pääomankäyttöä, ja tarjota asiakkaille mahdollisuus päästä kiinni uuteen asuntoon pienemmällä pääomalla. Samalla Suomen Osatontti Ky:n ja Suomen Osatontti II Ky:n omistajat saavat sijoitukselleen vakaata tuottoa”, toteaa Matti Koskela, YIT:n Talonrakennus-liiketoimintaryhmän johtaja.

Lisätietoja:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Matti Koskela, liiketoimintaryhmän johtaja, Talonrakennus, YIT Rakennus Oy, puh. 040 557 6520, matti.koskela@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.12.2014 klo 12:00

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.12.2014 klo 12:00

Diplomi-insinööri Petri Roininen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.12.2014 klo 12:00

Diplomi-insinööri Petri Roininen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen diplomi-insinööri Petri Roinisen.

SSK on toiminut listayhtiönä 25 vuoden ajan ja on sellaisena Pörssin toiseksi vanhin kiinteistösijoitusyhtiö. Tämä yhdessä 5.12.2014 toteutuneen julkisen ostotarjouksen kanssa muodostavat lähtökohdan yhtiön kehittämiselle jatkossa. Tarkoituksena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa ja sen kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Toteutuneen julkisen ostotarjouksen jälkeen toimitusjohtaja Roininen hallitsemansa yhtiön Core Capital Oy:n kautta omistaa 7,81% SSK:n osakkeista.

Yhtiön toimitusjohtajana pitkään toiminut varatuomari Ilpo Pirilä jatkaa maaliskuulle 2015 saakka avustaen uutta toimitusjohtajaa. SSK:n hallitus kiittää Ilpo Pirilää työskentelystä yhtiön hyväksi.

Porissa, 17.12.2014

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Esa Haavisto, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot Esa Haavisto, hallituksen puheenjohtaja, puh 0500 – 591 877

Petri Roininen, toimitusjohtaja 1.1.2015 alkaen, puh 040 761 9669

Jakelu NASDAQ OMX Helsinki

keskeiset tiedotusvälineet

www.sskoyj.fi

Liite Petri Roinisen CV

Petri Roininen

Toimitusjohtaja SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, 1.1.2015 alkaen

Aikaisemmat päätoimet

Toimitusjohtaja Core Capital Oy ja Investors House Oy (hallituksen pj), 2008 alkaen

Toimitusjohtaja Schaumann Investment Oy 2007-2008

Liiketoimintajohtaja Sponda Oyj, 2004 -2006

Pankinjohtaja Suomen Yhdyspankki, Merita Pankki ja Nordea Pankki, 1994- 2004

Projektipäällikkö Rakentamisen laatu, kansallinen teknologia-ohjelma, osaprojektin vetäjä, TEKES/SKOL/VTT, 1992-1994.

Kehitysinsinööri/Asiamies Suomen konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, 1990-1992, Espoo.

Keskeiset nykyiset luottamustoimet

RAKLI ry Yhdyskunta ja Infra –toimiala, johtoryhmän puheenjohtaja 2014 alkaen

Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston varajäsen 2013 alkaen

Maakunnan Asunnot Oy Hallituksen jäsen 2013 alkaen

Oteran Oy Hallituksen jäsen 2009 alkaen

Koulutus ja tutkinnot

Diplomi-insinööri Teknillinen korkeakoulu, Espoo, 1991

Julkaisut

’Yrittäjämäinen ote johtamiseen’, Talentum, 2011

’Konsulttialan haasteet ja menestystekijät 1990-luvulla’, SKOL ry, 1991

facebook twitter