Etusivu » Arkistot 16.12.2014

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.12.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.12.2014

Restamax Oyj                                                                                                   ILMOITUS

                                                                                                                        16.12.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.12.2014

Päivämäärä 16.12.2014
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 1 850 osaketta
Keskihinta/osake 3,4426 EUR
Ylin hinta/osake 3,4500 EUR
Alin hinta/osake 3,4400 EUR
Kokonaishinta 6 368,81 EUR
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.12.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj 90 750 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-16 18:04 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/16/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+16+12+2014+HUG1880842.html

Merkittävä voitonjako-osuustuotto Ljunghällistä irtautumisen seurauksena – CapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 tuloksesta

CapMan Plc

Merkittävä voitonjako-osuustuotto Ljunghällistä irtautumisen seurauksena – CapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 tuloksesta

CapMan Oyj pörssitiedote – 16.12.2014 klo 18:00

Merkittävä voitonjako-osuustuotto Ljunghällistä irtautumisen seurauksenaCapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 tuloksesta

CapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 liikevoitosta ja osakekohtaisesta tuloksesta ja arvioi yhtiön liikevoiton olevan 67 milj. euroa (3,3 milj. euroa vuonna 2013) ja osakekohtaisen tuloksen 34 senttiä (-1,2 senttiä vuonna 2013). Arvioon vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • CapManin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Metallfabriken Ljunghäll AB:n (“Ljunghäll”) Gnutti Carlolle, joka on globaali autoteollisuuden toimittaja. Kaupan seurauksena CapMan saa irtautuvilta rahastoilta yli 6 milj. euroa voitonjako-osuustuottoja. Irtautumisen kassavirtavaikutus mukaan lukien tuotot omista rahastosijoituksista CapMan-konsernille on yli 7 milj. euroa.
  • CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon loppuvuoden kehityksen arvioidaan alustavan tiedon perusteella olevan negatiivinen.

Täsmennys arvioon liikevoitosta ja osakekohtaisesta tuloksesta on linjassa CapManin aiemman näkymäarvion kanssa. Yhtiö arvioi aiemmin osakekohtaisen tuloksensa paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena.

“Ljunghällistä irtautumisen seurauksena Finnmezzanine III A, CapMan Equity VII A ja CapMan Equity Sweden KB -rahastot siirtyvät voitonjaon piiriin ja CapMan saa voitonjako-osuustuottoja useilta rahastoilta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme näiltä osin saavuttaneet tavoitteemme”, kommentoi CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat Ljunghälliin vuonna 2003. Yhtiö on tänään Euroopan johtava teknisesti kehittyneiden alumiinisten painevalutuotteiden valmistaja. Ljunghällin tuotantolaitokset sijaitset Södra Vi:ssa Ruotsissa ja Caslavissa Tšekeissä ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Scania, Daimler ja Ericsson. Ljunghällin liikevaihto noin 120 milj. euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 800 työntekijää. CapManin hallinnoimien rahastojen omistusosuus Ljunghällin osakkeista ennen kauppaa oli noin 68 %.

“Olemme hyvin tyytyväisiä Ljunghällin kehitykseen viime vuosina. Finanssikriisin jälkeisistä autoteollisuuden haasteista huolimatta yhtiö on saatettu taas kasvu-uralle ja sen näkymät ovat vahvat. Ljunghällin tulevaisuuden kehityksen kannalta on tärkeää, että yhtiöllä on tuotantoa myös Aasiassa. Uskomme, että uuden globaalisti toimivan omistajan alla yhtiö jatkaa menestyksekästä kasvuaan”, kommentoi CapMan Buyout -tiimin vetäjä ja senior partner Markus Sjöholm.

 

Lisätietoja:

Markus Sjöholm, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 040 508 0121

Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

 

CAPMAN OYJ

Hanna Hinkkanen

tiedottaja

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 15 sijoitusammattilaista Suomessa ja Ruotsissa ja jolla on 25 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä noin 80 sijoitusta ja irtautunut noin 60 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli CapMan Buyout, CapMan Real Estate, CapMan Russia, CapMan Credit ja CapMan Public Market, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-16 17:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/16/Merkitt%C3%A4v%C3%A4+voitonjako+osuustuotto+Ljungh%C3%A4llist%C3%A4+irtautumisen+seurauksena+CapMan+t%C3%A4sment%C3%A4%C3%A4+arviotaan+vuoden+2014+tuloksesta+HUG1880805.html

RAMIRENT MUUTTAA VUODEN 2014 NÄKYMIÄÄN

Ramirent Oyj

Pörssitiedote

RAMIRENT MUUTTAA VUODEN 2014 NÄKYMIÄÄN

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2014 klo 17.45

Vantaa, Suomi, 2014-12-16 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Magnus Rosén, toimitusjohtaja kommentoi: “Päämarkkinoillamme kasvavan geopoliittisen epävarmuuden ja nopeasti laskevan öljyn hinnan johdosta arvioimme neljännen neljänneksen liikevaihdon laskevan lievästi verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen. Tämän takia rajoitamme vuokrauskalustoon kohdistuvia investointeja. Lisäksi toteutamme lisätoimenpiteitä parantaaksemme suorituskykyämme. Uudelleenjärjestelyillä ja alaskirjauksilla arvioidaan olevan neljän miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2014 neljännen neljänneksen EBITA-liiketulokseen.”

Ramirentin päivitetyt näkymät:

“Ramirentin vuoden 2014 neljännen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan laskevan lievästi verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen. Toimenpidesuunnitelmat on otettu käyttöön ja lisäksi uudelleenjärjestelyt ja alaskirjaukset, jotka ovat yhteensä noin neljä miljoonaa euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä, vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2014 EBITA-liiketulokseen. Vuoden 2014 bruttoinvestointien pitkäaikaisiin varoihin ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 10 % alle vuoden 2013 tason.”

Ramirentin aiemmat näkymät:

“Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.”

Ramirent julkaisee vuoden 2014 tuloksen 12.2.2015.


RAMIRENT OYJ


Magnus Rosén

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2845

Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot, puh. 020 750 3248


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

The main media

www.ramirent.com

Ramirent on enemmän kuin koneita. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 647 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 600 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Pohjola Pankki Oyj:n säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi valittu Suomi

Pohjola Bank plc

Pohjola Pankki Oyj:n säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi valittu Suomi

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote

16.12.2014

Pohjola Pankki Oyj:n säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi valittu Suomi

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on 16.12.2014 valinnut arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 3 §:n mukaisesti Pohjola Pankki Oyj:n säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen. Pohjolan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomi ja se laskee liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat Pohjola Pankki Oyj ja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja liikkeeseenlaskeva OP-Asuntoluottopankki Oyj vastaavat OP Pohjolan varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta.

Pohjola Pankki Oyj:n A-sarjan osakkeet poistettiin 30.9.2014 Helsingin Pörssistä. Osakkeiden poisto liittyy OP-Pohjola osk:n toteuttamaan ostotarjoukseen Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi, pohjola.fi

Pohjola on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää OP-Pohjolaa. Pohjola tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjola toimii OP-Pohjolan keskuspankkina ja vastaa yhdessä OP-Asuntoluottopankin kanssa OP-Pohjolan varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Pohjola, sen emoyhtiö OP-Pohjola osk keskusyhteisö ja muut OP-Pohjolan jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskinäinen vastuu OP-Pohjolassa perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä). Finanssiryhmä OP-Pohjola jatkaa uudistumistaan myös brändin osalta. Muutokset ovat osa uuden asiakkaiden omistaman finanssiryhmän rakentamista. OP-Pohjolan nimi on 1.1.2015 alkaen OP. www.pohjola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-16 16:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/16/Pohjola+Pankki+Oyj+n+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6llisen+tiedonantovelvollisuuden+kotivaltioksi+valittu+Suomi+HUG1880723.html

Valmet Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Valmet Corporation

Valmet Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16.12.2014 klo 17.00

Valmet Oyj:n hallitus on vahvistanut uuden Valmetin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu liikevoittoprosentin (EBITA %) parantumiseen ja palveluliiketoiminnan tilausten kasvuprosenttiin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2016 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus saada ansaintajaksolta 2015 palkkiona lisäosakkeita edellyttäen, että hän ennestään omistaa tai ostaa yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän 31.12.2015 mennessä.  Palkkion saaminen on sidottu johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettava palkkio on enintään 120 prosenttia avainhenkilön vuosipalkasta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 80 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 616 000 Valmet Oyj:n osaketta sekä rahaosuus kattamaan veroja ja veroluonteisia maksuja.

Helsinki 16.12.2014

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0001

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-16 16:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/16/Valmet+Oyj+n+hallitus+p%C3%A4%C3%A4tti+avainhenkil%C3%B6iden+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+HUG1880740.html

F-Securen taloudellinen kalenteri vuodelle 2015

F-Secure Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

F-Securen taloudellinen kalenteri vuodelle 2015

F-Secure Oyj Taloudellinen kalenteri 16.12.2014 klo 16.45.

F-Secure Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2015 seuraavasti.

  • Vuoden 2014 viimeiseltä neljännekseltä ja koko vuodelta 2014 – 4.helmikuuta 2015
  • Vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä – 23.huhtikuuta 2015
  • Vuoden 2015 toiselta neljännekseltä – 23.heinäkuuta 2015
  • Vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä – 22.lokakuuta 2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan 13. helmikuuta 2015 . Vuoden 2014 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 12. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.huhtikuuta 2015. Hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhempänä ajankohtana.

F-Secure Oyj

Taneli Virtanen

talousjohtaja

Lisätietoja:

Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö,

puh. +358 44 373 46 93,

investor-relations@f-secure.com

F-Secure – Switch on freedom

F-Secure on suomalainen yritys, joka suojaa miljoonia ihmisiä verkkouhkilta ja vakoilulta. Me teemme sinusta näkymättömän verkossa, ja kanssamme voit tallentaa ja jakaa tiedostoja vapaasti. Liity taisteluumme verkon vapauden puolesta. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure

Turvatiimi Oyj on uudistanut rahoitussopimuksensa 31.12.2017 asti

Turvatiimi

Pörssitiedote

Turvatiimi Oyj on uudistanut rahoitussopimuksensa 31.12.2017 asti

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 16.12.2014 klo. 15.45

Turvatiimi Oyj on sopinut päärahoittajapankin kanssa kaikkien rahoituslainojensa uudistamisesta. Uusi rahoitussopimus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Uudistetun rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti Turvatiimi Oyj maksaa ylimääräisen 500 000,00 euron lyhennyksen päärahoittajapankille Responda 113 Oy:n omistusosuuden myynnistä saaduilla tuloilla. Lyhennys suoritetaan välittömästi kun yhtiö saa kauppahinnan osakkeistaan.

Uusitun rahoitussopimuksen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan ensimmäisen kerran 31.12.2015. Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä.

Atine Group Oy on antanut takauksen Turvatiimin luotoista rahoittajapankille osapuolten sopimaa takausprovisiota vastaan.

TURVATIIMI OYJ

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200,

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

Turvatiimi Oyj

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa Turvatiimin brändillä, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändillä sekä 24/7 valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johto-keskuspalveluja kustannustehokkaasti Responda 113:n kautta globaalisti. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 000 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fiwww.palvelutiimi.fiwww.113.fi

UB Nordic Forest Management Oy:n rahasto Nordic Forest Fund I ja UPM sopineet noin 3 500 hehtaarin metsäkaupasta

United Bankers Oyj

UB Nordic Forest Management Oy:n rahasto Nordic Forest Fund I ja UPM sopineet noin 3 500 hehtaarin metsäkaupasta

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 16.12.2014 kello 14:30

United Bankers -konserniin kuuluvan UB Nordic Forest Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto Nordic Forest Fund I (NFF) ja UPM ovat sopineet noin 3 500 hehtaarin metsäkaupasta. Kaupan kohteena olevat tilat sijaitsevat Sonkajärvellä, Keiteleellä, Lapinlahdella ja Kärsämäellä. Solmittuun metsätilakauppaan liittyy pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa, mikä turvaa puulle vakaan menekin sekä metsien kestävän hoidon ostajan tavoitteiden mukaisesti. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.

“NFF on ensimmäisenä toimintavuonnaan löytänyt erittäin hyvin strategiaansa soveltuvia metsätiloja. Yhteensä tiloja on yli 10 000 hehtaaria, ja niistä merkittävä osa on hankittu UPM:ltä”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck. “Jatkamme metsätilojen hankintoja edelleen ensi vuoden aikana sopivien alueiden tullessa myyntiin.”

Myös UPM näkee rahastojen kanssa tehtävät metsäkaupat mielekkäinä. “Olemme tehneet jo useita metsätilakauppoja NFF:n ja myös muiden metsärahastojen kanssa. Pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus osana sijoittaja-asiakkaiden kanssa tehtäviä metsätilakauppoja on molemmille osapuolille hyödyksi”, arvioi UPM:n metsätalousjohtaja Sauli Brander. “Sijoittajalle sopimus takaa metsien hyvän hoidon ja tasaisen tulovirran puukaupoista. UPM:lle se puolestaan merkitsee tasaista puuvirtaa ja yhtiön metsäammattilaisten osaamisen hyödyntämistä uudenlaisessa metsänomistusympäristössä.”

UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistöjensä jalostusta. Yhtiön metsäomaisuus on nykyisellään noin 800 000 hehtaaria.

UB Nordic Forest Management Oy on United Bankers Oyj:n tytäryhtiö, joka on erikoistunut metsäsijoittamiseen. “Ensimmäisen, pääosin ammattimaisille sijoittajille suunnatun, pääomarahastomme NFF:n saavuttama kiinnostus osoittaa, että Suomessa on kysyntää metsäsijoittamisen ratkaisuille. Tavoitteenamme on tarjota rahastomuotoista metsäsijoittamista jatkossa myös laajemmalle sijoittajakunnalle”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck.

United Bankersin vahvuuksiin kuuluu reaaliomaisuussijoittamiseen liittyvä osaaminen. Metsäsijoittaminen on yksi reaaliomaisuussijoittamisen osa-alueista. “United Bankers jatkaa edelleen panostamista reaaliomaisuusliiketoimintaan. Nykyinen matalien korkojen ja hitaan talouskasvun ympäristö lisää näkemyksemme mukaan entisestään sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin, vakaan kassavirran ratkaisuihin”, kommentoi United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson reaaliomaisuussijoittamisen strategista roolia konsernissa.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Mikael Beck, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Sähköposti: mikael.beck@unitedbankers.fi                            

Puhelin: 0400 618 859

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-16 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/16/UB+Nordic+Forest+Management+Oy+n+rahasto+Nordic+Forest+Fund+I+ja+UPM+sopineet+noin+3+500+hehtaarin+mets%C3%A4kaupasta+HUG1880701.html

Muutoksia Fingrid Oyj:n omistusrakenteessa

Fingrid Oyj

Pörssitiedote

Muutoksia Fingrid Oyj:n omistusrakenteessa

Helsinki, Suomi, 2014-12-16 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Fingrid Oyj

Pörssitiedote 16.12.2014 klo 14.15 EET


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ovat myyneet Fingridistä omistamansa osakkeet Valtion Eläkerahastolle. Osakekauppa toteutui 15.12.2014.

Osakekaupan jälkeen Fingridin omistusrakenne on seuraava:

Suomen valtio 41,56 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,88 %

Valtion Eläkerahasto 14,56 %

Huoltovarmuuskeskus 11,58 %

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4,51 %

Pohjola Vakuutus Oy 4,51 %

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,50 %

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 1,41 %

Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 %

Vakuutusyhtiö Henki-Fennia 0,18 %

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puh. 030 395 5140

SIILI SOLUTIONS OYJ:N TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN AIKATAULU VUONNA 2015

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS OYJ:N TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN AIKATAULU VUONNA 2015

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 16.12.2014 kello 14.00

Siili Solutions Oyj julkaisee tilikauden 1.1.-31.12.2014 tilinpäätöstiedotteen 27.2.2015.

Vuoden 2014 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10 maaliskuussa 2015 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 2.4.2015. Hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiö julkaisee 14.8.2015 puolivuotiskatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2015.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi