Etusivu » Arkistot 10.12.2014

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.12.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.12.2014

Restamax Oyj                 ILMOITUS
                  10.12.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.12.2014

Päivämäärä   10.12.2014
Pörssikauppa   Osto
Osakelaji   RESTA
Osakemäärä   850 osaketta
Keskihinta/osake   3,5500 EUR
Ylin hinta/osake   3,5500 EUR
Alin hinta/osake   3,5500 EUR
Kokonaishinta   3 017,50 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.12.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:

Restamax Oyj                           81 350 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-10 18:16 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/10/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+10+12+2014+HUG1878969.html

OSAKKEELLE 30.12.2014 MAKSETTAVA OSINKO 0,28 EUROA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

OSAKKEELLE 30.12.2014 MAKSETTAVA OSINKO 0,28 EUROA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo 16.30

OSAKKEELLE 30.12.2014 MAKSETTAVA OSINKO 0,28 EUROA

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeelle (kaupankäyntitunnus OREIT, ISIN-tunnus FI4000068614) 30.12.2014 maksettava osinko on 0,28 euroa. Osingon irtoamispäivä on 11.12.2014 ja täsmäytyspäivä 12.12.2014. Osingon kokonaismääräksi muodostuu 1 206 232,23 euroa.

Kesäkuun lopussa 2014 listatut osakkeet (kaupankäyntitunnus OREITN0114, ISIN-koodi FI4000102561) eivät ole oikeutettuja vuonna 2014 maksettaviin osinkoihin.

Yhtiön osakkeiden välillä olleen osinko-oikeuseron poistuttua yhtiön kaupankäyntitunnuksilla OREIT ja OREITN0114 (ISIN-tunnus FI4000102561) olevilla osakkeilla on samat ja yhtäläiset oikeudet mukaan luettuna vuonna 2015 ja siitä eteenpäin maksettavat osingot. Kaupankäyntitunnus OREITN0114 poistetaan pörssin päälistalta perjantaina 12.12.2014 kaupankäynnin päätyttyä, jolloin tapahtuu myös osakkeiden yhdistely OREIT-osakkeiden kanssa. Yhdistely koskee myös listaamattomia osakkeita (ISIN-tunnus FI4000061072).

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Munksjö Oyj: Muutos Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuudessa

Munksjö Oyj: Muutos Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuudessa

Helsinki, Suomi, 2014-12-10 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo. 15.15 CET

Munksjö Oyj: Muutos Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuudessa

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (y-tunnus 0107638-1).

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus on tänään ylittänyt 5 prosentin rajan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suora omistus on tänään noussut 3 055 783 osakkeeseen, joka vastaa 5,98 osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Metson hallitus on päättänyt uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Metso Corporation

Metson hallitus on päättänyt uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Metson hallitus on päättänyt uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

                                                                                                                 Metso Oyj:n pörssitiedote 10.12.2014 klo 15:45  paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää uudella, erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto Metsoon tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (PSP 2015) alkaa vuoden 2015 alussa ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) ajanjaksolla 2015 – 2017. PSP 2015 -ohjelmaan voi kuulua enintään noin 100 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 400000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (RSP 2015) alkaa vuoden 2015 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2018.

Ensimmäisessä ohjelmassa (RSP 2015) palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 40.000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Metso soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Yllä kuvatuilla osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119  

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-10 14:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/10/Metson+hallitus+on+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4nyt+uudesta+johdon+pitk%C3%A4n+aikav%C3%A4lin+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+HUG1878868.html

Munksjö Oyj: Muutos Ahlstrom Oyj:n omistusosuudessa

Munksjö Oyj: Muutos Ahlstrom Oyj:n omistusosuudessa

Helsinki, Suomi, 2014-12-10 14:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo. 14.20 CET

Munksjö Oyj: Muutos Ahlstrom Oyj:n omistusosuudessa

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisena ilmoituksen Ahlstrom Oyj:ltä (y-tunnus 1670043-1).

Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus on tänään alittanut 10 prosentin rajan. Ahlstrom Oyj:n suora omistus on tänään laskenut 4 800 981 osakkeeseen, joka vastaa 9,40 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Keskisuomalainen Oyj tiivistää juridista organisaatiotaan vastaamaan alueittaista toimintamalliaan

Keskisuomalainen Oyj

Pörssitiedote

Keskisuomalainen Oyj tiivistää juridista organisaatiotaan vastaamaan alueittaista toimintamalliaan

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 10.12.2014 klo 15.00

Keskisuomalainen-konserni tiivistää vuodenvaihteessa yhtiörakennettaan ja siirtyy myös juridisessa rakenteessaan alueittaiseen malliin. Juridisten yhtiöitten määrä vähenee 32 yhtiöstä 20 yhtiöön. Järjestelyllä tavoitellaan selkeämpää juridista yhtiörakennetta, joka nykyistä paremmin vastaa alueellista johtamismallia. Lisäksi tiiviimpi malli tuo hallinnollisia säästöjä ja tehokkuutta.

Nykyiset sanoma- ja kaupunkilehtiä kustantavat yhtiöt yhdistetään sulautumisten ja jakautumisten kautta alueittain kolmeen yhtiöön, jotka ovat Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy sekä Savon Media Oy. Etelä-Suomen Media Oy:öön yhdistetään SLY-Kaupunkilehdet Oy ja SLY-Paikallislehdet Oy sekä SLY-Kaupunkimedia Oy:stä Turkulainen-lehti. Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Antti-Pekka Pietilä. Keski-Suomen Media Oy muodostuu Sanomalehti Keskisuomalainen Oy:stä ja Suur-Jyväskylän Lehti Oy:stä sekä Maakunnan Sanomat Oy:n Keski-Suomessa ilmestyvistä paikallislehdistä. Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Pekka Mervola. Savon Media Oy:öön yhdistetään Savon Sanomat Oy, Savon Aluemedia Oy, YS-Painos Oy sekä Maakunnan Sanomat Oy:n Savon alueen paikallislehdet. Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Erkki Summanen. Yhtiöitten toimitusjohtajat raportoivat Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorvelle.

Järjestelyyn liittyen Keski-Suomessa ja Savossa sanomalehtien painamista harjoittava yhtiö Lehtisepät Oy jakautuu siten, että painoliiketoiminta siirretään uuteen juridiseen yhtiöön, jonka nimeksi otetaan Lehtisepät Oy. Lisäksi yhtiöitä vähenee pöytälaatikkoyhtiöitten sulautumisten kautta.

Järjestelyihin liittynyt velkojien kuulutusaika on päättynyt Lehtisepät Oy:n jakautumista lukuun ottamatta ja toimenpiteet toteutetaan tulevassa vuodenvaihteessa. Järjestelyillä ei ole välittömiä henkilövaikutuksia.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

KESLA OYJ:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Kesla Oyj

Pörssitiedote

KESLA OYJ:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo 15.00

KESLA OYJ:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Kesla Oyj ilmoitti 21.10.2014 käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut sopeutuakseen heikentyneeseen liiketoimintaympäristöön. Neuvottelut koskivat koko yhtiön henkilöstöä (202 henkeä). Yhtiön alustavan arvion mukaan yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 20-30 henkilön vähentämiseen sekä henkilöstön määräaikaisiin tai toistaiseksi lomautuksiin.

Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää 7 henkilöä ja määräaikaistaa 2 työsuhdetta. Henkilöstövähennykset toteutuvat eläkeratkaisujen kautta. Lisäksi 3 henkilön määräaikainen työsuhde päättyy vuodenvaihteessa. Vähennysten lisäksi henkilöstön kanssa on sovittu määräaikaisista lomautuksista, kestoltaan enintään 90 päivää ja enintään 30.9.2015 saakka. Määräaikaisten lomautusten muoto ja määrä määräytyvät ajankohdan ja tilanteen mukaan.

Joensuu 10.12.2014

KESLA OYJ

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 – 830 7750

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 44,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiöt Pietarissa ja Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Kutsu Metsä Boardin puhelinkokoukseen ja webcast-esitykseen tänään 10. joulukuuta 2014 klo 16, aiheena yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattaminen

Metsä Board Oyj

Sijoittajauutiset

Kutsu Metsä Boardin puhelinkokoukseen ja webcast-esitykseen tänään 10. joulukuuta 2014 klo 16, aiheena yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattaminen

Metsä Board Oyj Sijoittajauutinen 10.12.2014 klo 13.15

Metsä Board ilmoitti tänään käynnistävänsä uusia toimenpiteitä saattaakseen loppuun rakennemuutoksensa kartonkiyhtiöksi. Metsä Board kasvattaa kartonkiliiketoimintaansa 170 miljoonan euron investoinnilla ja suunnittelee irtautuvansa kokonaan paperituotannosta. Aiheeseen liittyen pidetään kansainvälinen puhelinkokous ja webcast-esitys tänään 10. joulukuuta kello 16.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0077

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 950178.

Puhelinkokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Markus Holm.

Puhelinkokousta ja webcast-esitystä voi seurata reaaliaikaisesti Metsä Boardin verkkosivuilla. Esitysmateriaali on saatavilla IR-sivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/investors ja Metsä Boardin webcast-sivulla http://qsb.webcast.fi/metsaboard/ ennen lähetyksen alkua. Webcast-esitys arkistoidaan verkkosivuille.

Exel Composites laajentaa toimintojaan Nanjingissa Kiinassa

Exel Composites Oyj

Pörssitiedote

Exel Composites laajentaa toimintojaan Nanjingissa Kiinassa

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo 13.05

EXEL COMPOSITES LAAJENTAA TOIMINTOJAAN NANJINGISSA KIINASSA

Exel Composites julkaisi uuden kasvustrategian marraskuussa 2014. Strategian mukaisesti kasvua Kiinassa nopeutetaan laajentamalla paikallista myyntiverkostoa, lisäämällä tuotekehitys- ja tuotantokapasiteettia sekä laajentamalla tarjontaa paikalliselle markkinalle.

Kysyntä on kasvanut Kiinassa ja esille on tullut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Exel Composites investoi toimintojensa laajentamiseen Kiinan Nanjingissa vastatakseen kysyntään. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Nanjingin yksikön tuotantokapasiteetti.

Exel Composites on päättänyt laajentaa olemassa olevaa yksikköä rakentamalla uuden tuotantotilan nykyisen tehtaan yhteyteen. Projektin kokonaiskustannusarvio on 35 miljoonaa RMB:tä (n. 4,6 miljoonaa euroa).

Laajennusprojekti aloitetaan vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sen arvioidaan päättyvän vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Vantaalla 10.12.2014

EXEL COMPOSITES OYJ

Riku Kytömäki

toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj,

puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu Metsä Boardin suunnittelemaan osakeantiin

Metsäliitto Osuuskunta

Pörssitiedote

Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu Metsä Boardin suunnittelemaan osakeantiin

Metsä Group pörssitiedote 10.12.2014 klo 13.00


Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on tänään kertonut pörssitiedotteella suunnitelmistaan saattaa päätökseen yhtiön rakennemuutos kartonkiyhtiöksi ja irtautua kokonaan heikosti kannattavasta paperintuotannosta. Yhtiö investoi 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husumin tehtaalla Ruotsissa ja suunnittelee lopettavansa paperintuotannon tehtaalla vuoden 2017 loppuun mennessä sekä käynnistää uusia toimenpiteitä Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen paperitehtaan tappioiden eliminoimiseksi. Samalla Metsä Board ilmoitti osallistuvansa Metsä Fibren Ääneskoskelle suunnitteleman biotuotetehtaan rahoittamiseen enintään 30 miljoonan euron pääomalla. Lopullinen päätös biotuotetehtaan rakentamisesta on tarkoitus tehdä keväällä 2015.

Metsä Boardin tavoitteena on rahoittaa suunnitellut toimenpiteet nykyisillä kassavaroilla, luottolimiiteillä, operatiivisella kassavirralla ja mahdollisesti myös hallituksen yhtiökokoukselta saamaan antivaltuuteen perustuvalla noin 100 miljoonan euron suuruisella merkintäoikeusannilla, joka pyritään toteuttamaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Metsä Boardin pääomistaja Metsäliitto Osuuskunta on sitoutunut osallistumaan mahdolliseen antiin omistuksensa mukaisesti noin 43 miljoonalla eurolla.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260

Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.