Etusivu » Arkistot 3.12.2014

Leipurin Oyj:n listautumisanti keskeytetään ja listautuminen peruutetaan toistaiseksi

Leipurin Oyj

Leipurin Oyj:n listautumisanti keskeytetään ja listautuminen peruutetaan toistaiseksi

LEIPURIN OYJ PÖRSSITIEDOTE  3.12.2014 klo 18.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.LEIPURIN OYJ:N LISTAUTUMISANTI KESKEYTETÄÄN JA LISTAUTUMINEN PERUUTETAAN TOISTAISEKSI

Leipurin Oyj:n (“Leipurin”) hallitus ja sen ainoan osakkeenomistajan Aspo Oyj:n (“Aspo”) hallitus ovat päättäneet keskeyttää 20.11.2014 julkistetun listautumisannin ja peruuttaa toistaiseksi Leipurin hakeutumisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Leipurin on aiemmin tänään julkistanut pörssitiedotteen neljännen vuosineljänneksen tuloksen heikkenemisestä aiemmin julkistettuun tulosennusteeseen nähden. Leipurin pitkän aikavälin tavoitteet eivät ole muuttuneet.

“Venäjän ruplan ulkoisen arvon romahtaminen 24.11.2014 alkaen suhteessa euroon, noin 17 %, on lisännyt epävarmuutta sijoittajien keskuudessa Venäjällä toimivien yhtiöiden kehityksen suhteen.  Vaikka Leipurin liiketoiminta Venäjällä on vähäriskistä, instituutiosijoittajien sijoitusilmapiiri Leipurin listaamiseen on muuttunut negatiiviseksi. Aspo arvioi myöhemmin Leipurin listaamisen edellytykset”, sanoo Leipurin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

Yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien merkinnän yhteydessä maksama merkintävarausmaksu maksetaan takaisin sijoittajille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä eli arviolta 8.12.2014. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin sijoittajan käyttämä merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

LEIPURIN OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Leipurin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 17:50 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Leipurin+Oyj+n+listautumisanti+keskeytet%C3%A4%C3%A4n+ja+listautuminen+peruutetaan+toistaiseksi+HUG1876861.html

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2014

Restamax Oyj   ILMOITUS
    3.12.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2014

Päivämäärä 3.12.2014
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 9 000 osaketta
Keskihinta/osake 3,6344 EUR
Ylin hinta/osake 3,6700 EUR
Alin hinta/osake 3,6300 EUR
Kokonaishinta 32 709,60 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.12.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:

Restamax Oyj                                                                         71 600 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 17:43 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+3+12+2014+HUG1876857.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2014

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Leipurin Oyj:n tulosennuste neljännelle vuosineljännekselle 2014 heikkenee

Leipurin Oyj

Leipurin Oyj:n tulosennuste neljännelle vuosineljännekselle 2014 heikkenee

LEIPURIN OYJ PÖRSSITIEDOTE   3.12.2014 klo 17.40

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.LEIPURIN OYJ:N TULOSENNUSTE NELJÄNNELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE 2014 HEIKKENEE

Leipurin liiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät ovat säilyneet ennallaan.

Leipurin  segmenttien West ja Machinery ennusteet ovat muuttumattomia loppuvuodelle 2014.  East-segmentin liikevoittoa neljännellä neljänneksellä tulee heikentämään ruplan kurssierosta johtuvat kertaluonteiset valuuttakurssitappiot.

East-segmentin  myyntivolyymit ovat kasvaneet johdon ennusteiden mukaisesti myös loka-marraskuussa. 

Vuoden aikana Venäjän ruplan ulkoinen arvo on laskenut 37 %. Rupla on heikentynyt euroon verrattuna historiallisen voimakkaasti marraskuun lopussa. Rupla heikkeni ajalla 24.-28.11.2014 yhteensä 11 %, ja heikkeneminen on jatkunut toistaiseksi. Vuoden 2014 aikana tapahtunut ruplan heikkeneminen suhteessa euroon ei ole merkittävästi alentanut Leipurin liikevoittoa ennen marraskuuta.

Normaalia voimakkaammasta marraskuun lopun ruplan nopeasta heikkenemisestä johtuen Leipurin johto arvioi, että valuuttojen kurssierosta johtuva vaikutus East-segmentin marraskuun liikevoittoon on noin -0,3  miljoonaa euroa.  

Leipurin Oyj:n uusi ohjeistus 3.12.2014:

“Leipurin liikevoiton arvioidaan säilyvän ennallaan tai laskevan verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2013”  (2013: 1 460 tuhatta euroa).

Vanha ohjeistus: “Leipurin-konsernin johto arvioi, että neljännen neljänneksen liikevoitto paranee verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2013 (1 460 tuhatta euroa).

Leipurin Oyj  

Hallitus  

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Leipurin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.fi

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 16:40 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Leipurin+Oyj+n+tulosennuste+nelj%C3%A4nnelle+vuosinelj%C3%A4nnekselle+2014+heikkenee+HUG1876772.html

LEHDISTÖTIEDOTE: Glaston toimittaa kaksi FC500™-karkaisulinjaa European Glass Groupille

Glaston Oyj Abp

Lehdistötiedote

LEHDISTÖTIEDOTE: Glaston toimittaa kaksi FC500™-karkaisulinjaa European Glass Groupille

Helsinki, Suomi, 2014-12-03 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Lehdistötiedote 3.12.2014 klo 15.30

Glaston toimittaa kaksi FC500-karkaisulinjaa European Glass Groupille

Glaston Oyj Abp on tehnyt kaupan kahdesta erikoismallisesta Glaston FC500™ -linjasta European Glass Groupin kanssa. Toinen koneista, kooltaan 3300 x 8400 mm, on suurin tähän asti myydyistä FC500™ -linjoista. Tilaus kirjataan Glastonin vuoden 2014 neljännen kvartaalin tilauskantaan. Koneet toimitetaan asiakkaalle vuoden 2015 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Glaston FC500™ -karkaisulinja lanseerattiin vuonna 2011 ja se on saavuttanut vankan aseman markkinoilla.

“Glaston FC500™ -karkaisulinjasta on lyhyessä ajassa tullut ykkösvaihtoehto niille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita uusista aluevaltauksista sekä arvostavat ensiluokkaista optista laatua. Lokakuussa pidettyjen Glasstec-messujen jälkeen olemme myyneet jo yli kymmenen FC500™-linjaa. Määrä osoittaa, että tämä kone vastaa erinomaisesti asiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja Arto Metsänen.

European Glass Groupilla on maailman suurin FC500™-karkaisukone ja yhtiö on erikoistunut vaativien eristyslasielementtien tuotantoon. European Glass on alan johtava laajojen arkkitehtuurilasiprojektien toimittaja. Yhtiön päämarkkinat ovat Iso-Britanniassa, Euroopassa ja Lähi-idässä.

”European Glass on aina ollut tiennäyttäjä Iso-Britannian lasiteollisuudessa. Tulemme jatkamaan investointeja huipputeknologiaan pysyäksemme lasinvalmistuksen kärjessä. Nämä viimeisimmät panostukset konsernitoimintoihimme sekä uuden Manchesterin lähellä sijaitsevan Cheadlen tehtaan investoinnit vahvistavat asemaamme Iso-Britannian lasialan kärjessä”, toteaa Mick Johal, Eurepean Glass Groupin omistaja.


Lisätietoja:

Glaston Oyj Abp

Pekka Hytti, myyntijohtaja, EMEA

Puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP

Agneta Selroos

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Metsolle toista kertaa peräkkäin Apriminin vuosittainen turvallisuuspalkinto

Metso Corporation

Metsolle toista kertaa peräkkäin Apriminin vuosittainen turvallisuuspalkinto

Metsolle toista kertaa peräkkäin Apriminin vuosittainen turvallisuuspalkinto

Metso Oyj:n lehdistötiedote 3.12.2014 klo 14:00 EET

Chileläinen kaivosteollisuusyhdistys Aprimin myönsi vuosittain jakamansa turvallisuuspalkinnon suuryritysten sarjassa tänä vuonna Metsolle. Metso sai tunnustuksen toisena peräkkäisenä vuonna erinomaisista tuloksistaan työturvallisuusriskien ehkäisyssä. Palkinto jaettiin 5.11.2014 yhdistyksen vuosigaalassa Santiagossa, Chilessä. Tilaisuudessa olivat läsnä Chilen kaivosministeri sekä maan merkittävimpien kaivosyritysten edustajat.

Palkinnon myöntämisperusteena oli yli miljoona tapaturmatonta työtuntia. Palkinto on jälleen kerran osoitus Metson sitoutumisesta tapaturmattomaan työympäristöön. Metso erottui yli 90 jäsenyrityksen joukosta vaalimalla turvallisuuskulttuuria sekä omissa toiminnoissaan että asiakkaidensa keskuudessa.

“Työturvallisuuden perimmäinen tavoite, tapaturmien ja kuolemantapausten ehkäisy, edellyttää kaivosalalta jatkuvaa panostusta, herpaantumatonta huomiota ja ennakointia. Hyvä saavutuksemme on tulosta siitä, että olemme pyrkineet luomaan työympäristön, jossa turvallisuus on elämäntapa eikä pelkkä tilasto, sekä ylläpitämään sitä. Siksi olemme erittäin iloisia voidessamme palkita Metso jo toista kertaa peräkkäin eettisestä vastuullisuudesta ja sitoutumisesta korkeatasoiseen turvallisuustoimintaan”, sanoo Apriminin johtaja Juan Carlos Olivares.

Työturvallisuustoiminnan jatkuva parantaminen

Metsossa työturvallisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa. Työturvallisuustoiminnan kehittämiseen on panostettu vahvasti kuluneena vuonna, ja yhtiölle myönnetty palkinto osoittaa työn kantavan hedelmää. Henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin painottaminen on kaikille metsolaisille ensiarvoisen tärkeää.

“Yksi tavoitteistamme on varmistaa kaikkien työntekijöiden turvallisuus joka hetki niin yhtiön sisällä kuin ulkopuolellakin. Saamamme palkinto osoittaa, että kehitymme yhtiönä oikeaan suuntaan. Haasteena on nyt säilyttää työturvallisuustoiminnassa sama erinomainen taso. Nyt on pysyttävä valppaana ja kehitettävä lisää aloitteita ja projekteja, jotta työturvallisuuden tunnusluvut pysyvät jatkossakin yhtä hyvinä tai vielä parempina”, toteaa Metson Mineraalien käsittelyn Tyynenmeren markkina-alueen johtaja Aldo Cermenati.

Tietoa Apriminista

Aprimin on Chilen merkittävin kaivosalalla toimivien yritysten yhdistys, jolla on 92 jäsentä. Yhdistys edistää jäsentensä toimintaa säännöllisten verkostoitumiskokouksien avulla ja analysoi uusimpia alaan vaikuttavia trendejä järjestämällä kokouksia isojen kaivosyhtiöiden kanssa.

Aldo Cermenati receiving the Annual Safety Award.jpg

Aldo Cermenati (vas.) ottaa vastaan Aprimin johtajan Ricardo Garibin ojentaman turvallisuuspalkinnon Santiagossa Chilessä pidetyssä vuosigaalassa.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa. Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja

Aldo Cermenati, Tyynenmeren markkina-alueen johtaja, Mineraalien käsittely, Metso, puh: +56 98409 5286

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso, puh. 020 484 3212

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 13:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Metsolle+toista+kertaa+per%C3%A4kk%C3%A4in+Apriminin+vuosittainen+turvallisuuspalkinto+HUG1876568.html

Amer Sports allekirjoitti 150 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen

Amer Sports Corporation

Amer Sports allekirjoitti 150 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen

Amer Sports Oyj                                                              

PÖRSSITIEDOTE

3.12.2014 klo 13.10

Amer Sports Oyj on 2.12.2014 allekirjoittanut viisivuotisen 150 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Luotto on tarkoitettu käytettäväksi konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien 200 miljoonan euron syndikoidun luoton jälleenrahoittaminen vuodelta 2011, joka on nyt terminoitu.

“Amer Sports hyödynsi edullista markkinatilannetta ja neuvotteli luottolimiitin uudelleenrahoituksen kaksi vuotta etuajassa aikaisempaa edullisemmilla ehdoilla”, toteaa Jussi Siitonen, Amer Sportsin talous- ja rahoitusjohtaja.

Luoton järjestäjänä toimi Citi.

Lisätietoja:

Esko Heinälehto, rahoitusjohtaja, Amer Sports Oyj, puh. 040 567 0593

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 12:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Amer+Sports+allekirjoitti+150+miljoonan+euron+syndikoidun+luottolimiittisopimuksen+HUG1876547.html

Raision Tutkimussäätiö myönsi 196 000 euroa tieteelliseen tutkimukseen

Raisio

Lehdistötiedote

Raision Tutkimussäätiö myönsi 196 000 euroa tieteelliseen tutkimukseen

Raisio Oyj Lehdistötiedote 3.12.2014

RAISION TUTKIMUSSÄÄTIÖ MYÖNSI 196 000 EUROA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö myönsi vuodelle 2015 apurahoja yhteensä 196 000 euroa. Apurahan saivat 15 väitöstutkimukseen tähtäävää tutkijaa, jotka työskentelevät Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa, Åbo Akademissa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa ja VTT:ssä.

Vuodesta 2007 lähtien Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö on kohdentanut myöntämänsä apurahat väitöskirjatöihin tähtääviin tutkimuksiin. Tavoitteena on ollut tällä tavalla helpottaa nuorten akateemista uraa aloittelevien tutkijoiden pätevöitymistä.

Tohtorikoulutettavien korkeatasoinen tutkimustyö kehittää myös koko elintarvikesektorin osaamispääomaa, mikä omalta osaltaan mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä.

Tänä vuonna hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 51 kappaletta. Hieman yli puolet apurahoista myönnettiin elintarvikeprosesseja tai elintarvikkeiden analyysimenetelmiä koskeviin tutkimuksiin. Kolmannes apurahoista kohdennettiin eläinten rehu- ja ravitsemustutkimuksiin ja kymmenen prosenttia kuitujen bioprosessointia koskevaan tutkimukseen.

Kuusi apurahan saajista sai Raision Tutkimussäätiön apurahan ensimmäistä kertaa ja yhdeksän toisen kerran tai useammin. Säätiön toimintaperiaatteena on tukea yksittäistä apurahan saajaa enintään neljän vuoden ajan, mikä mahdollistaa tohtorikoulutettavan keskittymisen väitöskirjatyöhön.

Seuraavan kerran Tutkimussäätiön apurahat julistetaan haettaviksi lokakuussa 2015.

RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖ

Ilmo Aronen, Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja, p. 050 511 0081

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 558 miljoonaa euroa ja liiketulos 39 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

UB Nordic Forest Management Oy:n rahasto Nordic Forest Fund I on saavuttanut 35 Meur tavoitekoon

United Bankers Oyj

UB Nordic Forest Management Oy:n rahasto Nordic Forest Fund I on saavuttanut 35 Meur tavoitekoon

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2014 kello 11:30

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”) tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n (“UBNFM”) ensimmäinen metsärahasto Nordic Forest Fund I Ky saavutti 35 miljoonan euron tavoitekokonsa aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä. “Halusimme rajoittaa ensimmäisen rahastomme enimmäiskokoa säilyttääksemme kykymme optimoida metsätilojen ostoja ja myyntejä. Metsätiloja on nyt hankittu noin17 miljoonan euron arvosta, ja tavoitteena on saada hankittua loput metsätilat vuoden 2015 loppuun mennessä”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck.

Ensimmäinen metsärahasto oli ammattimaisille sijoittajille suunnattu pääomarahasto. “Olemme erittäin tyytyväisiä rahaston sijoittajilta saamaan kiinnostukseen. Rahaston myönteinen vastaanotto rohkaisee meitä tuomaan pohjoismaiseen metsämaahan sijoittavia ratkaisuja mahdollisimman pian myös laajemmalle yleisölle”, kommentoi United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson. Seuraavan rahaston tarkkaa aloitusajankohtaa ei ole vielä päätetty.  

United Bankersin vahvuuksiin kuuluu reaaliomaisuussijoittamiseen liittyvä osaaminen. Metsäsijoittaminen on yksi reaaliomaisuussijoittamisen osa-alueista. “United Bankers jatkaa edelleen strategiansa mukaisesti panostamista reaaliomaisuusliiketoimintaan. Nykyinen matalien korkojen ja hitaan talouskasvun ympäristö lisää näkemyksemme mukaan entisestään sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin, vakaan kassavirran ratkaisuihin”, jatkaa United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Mikael Beck, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Sähköposti: mikael.beck@unitedbankers.fi 

Puhelin: 0400 618 859

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 10:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/UB+Nordic+Forest+Management+Oy+n+rahasto+Nordic+Forest+Fund+I+on+saavuttanut+35+Meur+tavoitekoon+HUG1876490.html

Kutsu kysymys- ja vastaustilaisuuteen Outotecin toimitusjohtajan kanssa

Outotec Oyj

Kutsu kysymys- ja vastaustilaisuuteen Outotecin toimitusjohtajan kanssa

OUTOTEC OYJ    PÖRSSI-ILMOITUS    3.12.2014    KLO 10.00

Kutsu kysymys- ja vastaustilaisuuteen (Q&A) Outotecin toimitusjohtajan kanssa

Vuoden 2014 neljäs Q&A-tilaisuus (puhelinkonferenssi) toimitusjohtaja Pertti Korhosen kanssa pidetään keskiviikkona 10.12.2014 klo 14.00.

OSALLISTUMINEN JA KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN

Voit osallistua tilaisuuteen ja esittää kysymyksiä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0465. Kysymyksiä voi lähettää myös ennakkoon sähköpostiosoitteella riitta.lind@outotec.com 10.12. klo 10.00 mennessä. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Toimitusjohtajan Q&A -tilaisuuksien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa eikä tarkoituksena ole antaa erillisiä tiedotteita tilaisuuksien yhteydessä. Outotecillä on laaja kansainvälinen ja kotimainen sijoittajakunta ja se saa lukuisia yhtiön liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä pääomamarkkinoilta. Voidakseen palvella pääomamarkkinoita tehokkaasti, ja varmistaakseen tasapuolisen saatavuuden yhtiötä koskevaan tietoon, puhelinkonferenssi taltioidaan ja se tulee olemaan kuultavissa yhtiön kotisivuilla.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141

sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-12-03 09:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/12/03/Kutsu+kysymys+ja+vastaustilaisuuteen+Outotecin+toimitusjohtajan+kanssa+HUG1876460.html

facebook twitter