Etusivu » Sponda Oyj – Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa henkilöstön osakeohjelmaa

Sponda Oyj – Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa henkilöstön osakeohjelmaa

Sponda Oyj

Pörssitiedote

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa henkilöstön osakeohjelmaa

Sponda Oyj Pörssitiedote 4.11.2014 klo 8:35

Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa henkilöstön osakeohjelmaa

Sponda Oyj:n hallitus on 4.11.2014 päättänyt jatkaa henkilöstön osakeohjelmaa. Osakeohjelman tarkoituksena on kannustaa yhtiön muodostaman konsernin työntekijöitä ryhtymään yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä konsernin tavoitteiden mukaan toimimisesta. Tarkoituksena on myös yhdistää yhtiön osakkeenomistajien ja konsernin työntekijöiden tavoitteita.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluvat kaikki yhtiön ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät lukuun ottamatta niitä konserniin työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä, jotka kuuluvat Spondan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistumiselle ei ole olemassa paikallisia oikeudellisia tai hallinnollisia esteitä.

Henkilöstön osakeohjelmassa konsernin työntekijöillä on mahdollisuus käyttää seuraavana vuonna kuluvalta tilikaudelta nykyisen tulospalkkiojärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaittavat nettomääräiset tulospalkkiot tulospalkkio-osakkeisiin ja lisäksi saada Spondalta varat lisäosakkeiden ostamiseen. Osakeohjelmaan ilmoittautuneelle työntekijälle ostetaan (i) tulospalkkio-osakkeita hänen ennakkoveroilla vähennetyn tulospalkkion määrällä ja (ii) yksi lisäosake jokaista kahta tulospalkkio-osaketta kohden.

Sponda ei osakeohjelman perusteella laske liikkeeseen uusia osakkeita taikka luovuta hallussaan olevia omia osakkeita, vaan tulospalkkio-osakkeet ja lisäosakkeet hankitaan markkinoilta. Sponda antaa valitsemalleen arvopaperinvälittäjälle ostomääräyksen ostaa tulospalkkio-osakkeet ja lisäosakkeet työntekijän lukuun. Osakeohjelman perusteella ostettuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää kahden vuoden sitouttamisjaksona niiden saamisesta lukien.

Osallistuminen osakeohjelmaan on vapaaehtoista, ja tarkoituksena on, että työntekijä osallistuu ohjelmaan vuoden kerrallaan. Yhtiö arvioi, että järjestelmästä aiheutuu vuositasolla enintään n. 0,3 milj. euron kulu. Sponda päättää vuosittain syksyllä osakeohjelman jatkamisesta ja tiedottaa päätöksestään työntekijöille. Yhtiöllä on tällöin oikeus yksipuolisesti muuttaa osakeohjelman ehtoja tai lakkauttaa osakeohjelma.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400-402 653

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!