Etusivu » QPR Software – QPR valittu julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityön valmennuskumppaniksi

QPR Software – QPR valittu julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityön valmennuskumppaniksi

QPR Software

Lehdistötiedote

QPR valittu julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityön valmennuskumppaniksi

QPR Software on voittanut valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin järjestämän kilpailutuksen julkishallinnolle tarjottavasta kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta. QPR tulee valmentamaan julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittäjiä ja arkkitehtuurityötä tekeviä vuoteen 2018 asti.

QPR Softwaren Valtorille toimittaman kokonaisarkkitehtuurivalmennuksen tavoitteena on edistää kokonaisarkkitehtuurin käyttöönottoa julkisessa hallinnossa. Päämääränä on parantaa hallinnon yhteen toimivuutta sekä tehostaa sen toimintaa ja tarjoamia palveluja. Kokonaisarkkitehtuurilähtöisessä toiminnan kehittämisessä operatiivista toimintaa tarkastellaan strategian, liiketoimintamallien sekä prosessien, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta.

Valtorin kautta tarjottava valmennus on kaikille julkishallinnon organisaatioille yhteistä, eikä kohdistu yksittäisen organisaation, kohdealueen tai muun vastaavan osan valmennukseen. Valmennukset jakaantuvat neljään osa-alueeseen. Niistä QPR toimittaa kaksi, ”Mitä kokonaisarkkitehtuurityössä tehdään? ” ja ”Miten kokonaisarkkitehtuuria kuvataan?” –nimiset.

Valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin lisäksi QPR:llä on useita muita merkittäviä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriasiakkuuksia. Yhtiö toimittaa Maa- ja metsätalousministeriölle kokonaisarkkitehtuurivalmennusta sekä on Opetushallituksen pääarkkitehtipalvelujen ja konsultoinnin toimittaja. Kuluvan vuoden maaliskuussa yhtiö solmi vuoden 2017 loppuun voimassa olevan puitesopimuksen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvien konsultointipalvelujen toimittamisesta Verohallinnolle. Vuonna 2013 valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi QPR:n valtionhallinnon johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi vuoteen 2017 jatkuvalle sopimuskaudelle.

Vuodesta 2011 lähtien QPR on toimittanut Valtiovarainministeriölle kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien mallinnuspalvelun (JulkICT). QPR on lisäksi julkaissut ratkaisun julkishallinnon JHS 179 -suosituksen mukaiseen kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. Ratkaisun avulla julkisen sektorin organisaatiot voivat nopeasti ja helposti ryhtyä kehittämään ICT-palveluidensa kokonaisarkkitehtuuria suosituksen mukaisella tavalla.

QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Meillä on yli 1500 asiakasta yli 50 maassa ja osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

QPR – Quality. Processes. Results. www.qpr.fi

Lisätietoja QPR Software Oyj:ssä:

Paavo Koskelin

vanhempi konsultti ja asiakasvastaava

puh. 040 485 0180

sähköposti: paavo.koskelin(at)qpr.com

Lisätietoja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistosta:

http://www.qpr.fi/ohjelmistot/qpr-enterprisearchitect.htm

Lisätietoja QPR kokonaisarkkitehtuurilähtöisestä operatiivisen toiminnan kehitysmallista:

www.qpr.fi/kokonaisarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri.htm

QPR:n kehittämä ja parhaisiin käytäntöihin nojaava QPR kokonaisarkkitehtuurilähtöinen operatiivisen toiminnan kehitysmalli toimii kokonaisarkkitehtuurityön kehyksenä. Se on täysin yhteensopiva yleisimpien menetelmien kanssa, kuten TOGAF 9.1, Archimate 2.1, BPMN 2.0, COSO ERM ja JHS 179. Mallin avulla kokonaisarkkitehtuurityö jäsentyy selkeiksi ja hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.