Etusivu » Outokumpu Oyj – Outokumpu – Positiivinen liiketoiminnan rahavirta ja tulos ilman kertaluonteisia eriä kausiluonteisesti heikoilla markkinoilla

Outokumpu Oyj – Outokumpu – Positiivinen liiketoiminnan rahavirta ja tulos ilman kertaluonteisia eriä kausiluonteisesti heikoilla markkinoilla

Outokumpu – Positiivinen liiketoiminnan rahavirta ja tulos ilman kertaluonteisia eriä kausiluonteisesti heikoilla markkinoilla

OUTOKUMPU OYJ

OSAVUOSIKATSAUS

5.11.2014 klo 9.00

Vuoden 2014 kolmas neljännes lyhyesti

Ensimmäistä kertaa sitten Inoxum-yrityskaupan toteuttamisen Outokummun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi voitolliseksi ja oli 3 milj. euroa. Tuloskehitystä tukivat kustannussäästöohjelmien eteneminen ja korkeammat hinnat, kun taas matalammat toimitusmäärät kausiluonteisesti heikoilla markkinoilla painoivat tulosta. Vahva keskittyminen käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan rahavirtaa ennakoitua enemmän: rahavirta oli 23 milj. euroa positiivinen.

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 4,6 % ja olivat 644 000 tonnia (II/2014: 675 000 tonnia).
  • Operatiivinen käyttökate1 oli 48 milj. euroa kolmannella neljänneksellä (II/2014: 75 milj. euroa). Tulosta heikensivät pienemmät toimitusmäärät, kun taas keskimääräiset perushinnat nousivat kaudella 10–20 euroa tonnilta.
  • Liiketulos oli -9 milj. euroa (II/2014: -10 milj. euroa). Liiketulos sisältää tehostamisohjelmiin liittyviä kertaluonteisia eriä -12 milj. euroa sekä odotettua suuremman 31 milj. euron positiivisen raaka-aineisiin liittyvän varasto- sekä metallijohdannaisvaikutuksen (II/2014: -7 milj. euroa ja 3 milj. euroa). Operatiivinen tulos oli -28 milj. euroa (II/2014: -6 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 23 milj. euroa (II/2014: -257 milj. euroa), koska käyttöpääomaa onnistuttiin vähentämään.
  • Korollinen nettovelka pysyi ennallaan ja oli 2 068 milj. euroa. Velkaantumisaste nousi hieman ja oli 96,4 % (30.6.2014: 92,5 %).
  • Säästöohjelmien hyvän etenemisen rohkaisemana Outokumpu ilmoitti syyskuussa laajentavansa säästö- ja tehostamisohjelmiaan. Kokonaissäästötavoitetta nostettiin 550 milj. euroon vuoden 2017 loppuun mennessä ja käyttöpääoman vapauttamiseen liittyvää tavoitetasoa nostettiin 400 milj. euroon vuoden 2015 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna.

1) Uuden metallin hintasuojauspolitiikan käyttöönoton vuoksi Outokumpu on muuttanut vuoden 2014 alussa operatiivisen tuloksen ja operatiivisen käyttökatteen määritelmiä. Kertaluonteisten erien vaikutusten ja raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden lisäksi tunnusluvut eivät enää sisällä metallijohdannaisiin liittyviä voittoja/tappioita.

Konsernin tunnusluvut
III/14II/14III/132013
LiikevaihtoMilj. EUR1 7991 7531 6096 745
EBITDAMilj. EUR6770-50-165
EBITDA ilman kertaluonteisia eriäMilj. EUR7978-50-87
Operatiivinen EBITDA 1)Milj. EUR4875-34-32
LiiketulosMilj. EUR-9-10-134-510
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriäMilj. EUR3-3-133-432
Operatiivinen tulos 2)Milj. EUR-28-6-118-377
Tulos ennen verojaMilj. EUR-73-48-207-822
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoistaMilj. EUR-77-49-197-832
ilman kertaluonteisia eriäMilj. EUR-65-42-196-706
Tilikauden tulos Milj. EUR-77-58-238-1 003
Osakekohtainen tulos 3)EUR-0,18-0,14-1,79-7,52
ilman kertaluonteisia eriä 3)EUR-0,15-0,12-1,78-6,56
Sijoitetun pääoman tuotto%-0,8-1,0-9,8-10,3
ilman kertaluonteisia eriä%0,3-0,3-9,8-8,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnotMilj. EUR23-2574334
Korollinen nettovelka kauden lopussaMilj. EUR2 0682 0683 8613 556
Velkaantumisaste kauden lopussa%96,492,5170,7188,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnotMilj. EUR253340183
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 4)1 000 tonnia6446756352 585
Ruostumattoman teräksen perushinta 5)EUR/tonni1 1101 0931 0431 103
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot, ilman kesäharjoittelijoita 6)12 38512 36512 79812 561


1) EBITDA (käyttökate) ilman kertaluonteisia eriä, muita kuin arvonalentumisia; varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.

2) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.

3) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavasti. Vertailutiedot oikaistu 20.6.2014 rekisteröidyn osakkeiden yhdistämisen mukaisesti.

4) Ilman ferrokromitoimituksia.

5) Ruostumaton teräs: CRU – Saksan perushinta (2 mm:n kylmävalssattu 304-levy).

6) 30.6.2014 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 800 kesäharjoittelijaa.

Näkymät vuoden 2014 neljännelle neljännekselle

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen liiketoimintaympäristön olevan vaisu neljännellä neljänneksellä. Tämän taustalla on viimeaikainen nikkelin hinnan lasku, mikä heikentää kysyntää tukkuriportaassa. Lisäksi talouskasvu on hidastunut etenkin Euroopassa ja Kiinassa.

Outokumpu arvioi toimitusmäärien laskevan ja ruostumattoman teräksen perushintojen pysyvän melko vakaina neljännellä neljänneksellä. Neljännen neljänneksen operatiivisen tuloksen odotetaan olevan kolmannen neljänneksen tasolla. Heikoista markkinaolosuhteista ja toimitusten vähenemisestä huolimatta Outokummun taloudellista kehitystä tukevat yhtiön tuloksentekokyvyn palauttamiseksi tehtävät toimenpiteet kuten kustannussäästöohjelmat sekä synergiaedut. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutuksen tulokseen odotetaan olevan nykyisellä hintatasolla hieman negatiivinen, mikäli niitä ilmenee lainkaan.

Käynnissä oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun liiketulokseen. Nämä näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:

“Outokumpu on toteuttanut strategiaansa määrätietoisesti, ja kolmannella vuosineljänneksellä Outokumpu teki positiivisen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä, ensimmäistä kertaa Inoxum-yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Tämä on erinomainen saavutus erityisesti, kun otetaan huomioon ruostumattoman teräksen markkinakehitys ja toimintaympäristö, joka kolmannella neljänneksellä heikkeni alkuvuodesta. Lisäksi tuonnin osuus Eurooppaan oli keskimäärin 33 prosenttia kolmannella neljänneksellä ja jopa Yhdysvaltain markkinoilla yli 20 prosenttia. Kun Euroopassa oli vielä hiljainen lomakausi ja tehtaillamme kunnossapitoseisokit, Outokummun toimitusmäärät laskivat odotetusti toisesta neljänneksestä.

Toimitusmäärien laskusta ja markkinoiden kehityksestä huolimatta liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos, johon sisältyvät metallisuojausten sekä varastovoittojen ja -tappioiden vaikutukset, laski odotustemme mukaisesti -6 miljoonasta eurosta -28 miljoonaan euroon. Keskittymällä tarkasti käyttöpääoman hallinnan tehostamiseen käänsimme liiketoiminnan rahavirran taas positiiviseksi.

Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana paransimme operatiivista tulosta 209 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä on seurausta strategiamme määrätietoisesta toteuttamisesta: Euroopan uudelleenjärjestelyt, tehtaiden laajennusten käyttöönoton eteneminen erityisesti Calvertissa ja säästöohjelmat näkyvät konkreettisesti tuloksessamme. Kehitys on rohkaissut meitä nopeuttamaan muutoksen toteuttamista ja asettamaan tavoitteet vieläkin korkeammalle. Kuten kerroimme syyskuun pääomamarkkinapäivässä, aiomme saavuttaa synergiasäästöt täysimääräisenä jo vuonna 2015. Lisäksi nostamme kokonaissäästötavoitetta ja laajennamme käyttöpääoman tehostamisohjelmaa.

Ruostumattoman teräksen markkinoiden tämänhetkisestä varovaisuudesta ja epävakaudesta johtuen loppuvuoden näkymät ovat vaisummat kuin mitä tämän vuoden alussa olisi voinut odottaa. Jatkamme loppuvuonna toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi, ja pienemmistä toimitusmääristä huolimatta arvioimme Outokummun operatiivisen tuloksen olevan samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Myymme parhaillaan jo ensimmäisen neljänneksen toimituksia ja näemme, että merkit ensi vuoden alkuun ovat myönteiset. Kun otetaan huomioon kannattavuusohjelmistamme odotettavat hyödyt, olemme optimistisia ensi vuoden suhteen.”

Calvertin käyttöönotto

Korjaustyöt 54-tuumaisen nauhan kylmävalssauslinjalla jatkuvat edelleen, sen jälkeen kun linja pysäytettiin teknisistä syistä kesäkuussa. Tuotanto on tarkoitus käynnistää linjalla arviolta joulukuussa. Elokuussa 54-tuumaisen nauhan kylmävalssauslinjan rikkoutumisen jälkeen Outokumpu ryhtyi kunnossapito- ja korjaustoimenpiteisiin myös kahdella muulla kylmävalssauslinjalla. Kunnossapitotyöt saatiin onnistuneesti päätökseen kolmannella neljänneksellä, ja molemmat linjat ovat toiminnassa. Outokumpu arvioi, että keskeytyksistä johtuen toimitukset ovat vuoden 2014 toisella puoliskolla noin 35 000 tonnia pienemmät ja että vakuutus kattaa osittain keskeytysten aiheuttamat taloudelliset haitat. Vaikka pienemmät toimitusmäärät ja siitä johtuva kustannusten nousu ovat lisähaasteita, Outokumpu vahvistaa Coil Americas -liiketoiminta-alueen tavoitteen käyttökatteen nostamisesta positiiviseksi vuonna 2014. Yhtiö pitää Coil Americas -liiketoiminta-alueen toimitustavoitteen ennallaan 530 000 tonnissa vuodelle 2014.

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) tänään klo 13.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulosta järjestetään keskiviikkona 5.11.2014 klo 13.00 hotelli Kämpissä neuvotteluhuone Peilisalissa osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0460. Tunnussana on “Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts. Lähetyksen tallenne on saatavilla samassa osoitteessa 5.11.2014 arviolta klo 16.00 alkaen.

Pörssitiedote ja tilaisuuden esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

Jätä kommentti

facebook twitter