Etusivu » OP-Pohjola-ryhmä jatkaa rakennejärjestelyjen suunnittelua

OP-Pohjola-ryhmä jatkaa rakennejärjestelyjen suunnittelua

Pohjola Bank plc

OP-Pohjola-ryhmä jatkaa rakennejärjestelyjen suunnittelua

Pörssitiedote

Pohjola Pankki Oyj

14.11.2014, klo 12.00

OP-Pohjola-ryhmä jatkaa rakennejärjestelyjen suunnittelua

OP-Pohjola osk jatkaa keskusyhteisökonsernin rakenteellisten uudistusten suunnittelua. Muutokset ovat osa uuden asiakkaiden omistaman OP-Pohjolan rakentamista.

OP-Pohjola-ryhmän uusi operatiivinen johtamisjärjestelmä astui voimaan 1.10.2014. Keskusyhteisökonsernin rakennejärjestelyjen ja organisaation juridisten rakenteiden toteutusvaihtoehtojen suunnittelu ja selvitystyö jatkuu. Rakennejärjestelyiden jatkosuunnittelun yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuutta eriyttää OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkitoiminnot, jotka tällä hetkellä ovat osana Pohjola Pankki Oyj:tä, omaksi OP-Pohjola osk:n täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Jatkossakin OP-Pohjola-ryhmän pankkitoiminta kuuluu kokonaisuudessaan keskinäisen vastuun piiriin lainsäädännössä määritellyllä tavalla. Minkään rakennejärjestelyn tarkemmasta toteutustavasta tai aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Keskinäinen vastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Keskinäinen vastuu OP-Pohjola-ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (599/2010). Lain mukaan ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskinäinen vastuu koskee OP-Pohjola osk:ta, OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä, OP-Asuntoluottopankki Oyj:tä, OP-Korttiyhtiö Oyj:tä ja OP-Prosessipalvelut Oy:tä. OP-Pohjola-ryhmän muut yhtiöt kuten vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

LSE London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi, pohjola.fi

Pohjola on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää OP-Pohjolaa. Pohjola tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjola toimii OP-Pohjolan keskuspankkina ja vastaa yhdessä OP-Asuntoluottopankin kanssa OP-Pohjolan varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Pohjola, sen emoyhtiö OP-Pohjola osk keskusyhteisö ja muut OP-Pohjolan jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskinäinen vastuu OP-Pohjolassa perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä). Finanssiryhmä OP-Pohjola jatkaa uudistumistaan myös brändin osalta. Muutokset ovat osa uuden asiakkaiden omistaman finanssiryhmän rakentamista. OP-Pohjolan nimi on 1.1.2015 alkaen OP. www.pohjola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-14 11:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/14/OP+Pohjola+ryhm%C3%A4+jatkaa+rakennej%C3%A4rjestelyjen+suunnittelua+HUG1871430.html

Jätä kommentti

facebook twitter