Etusivu » Leipurin Oyj aikoo hakeutua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Leipurin Oyj aikoo hakeutua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Aspo Plc

Leipurin Oyj aikoo hakeutua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

ASPO OYJ / LEIPURIN OYJ   PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo 01.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.LEIPURIN OYJ AIKOO HAKEUTUA NASDAQ OMX HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLELeipurin Oyj:n (”Leipurin” tai ”Yhtiö”) hallitus ja Yhtiön ainoan osakkeenomistajan Aspo Oyj:n (”Aspo”) hallitus ovat 19.11.2014 päättäneet hakea Yhtiön osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Helsingin Pörssi”) aiemmin tiedotetun mukaisesti. Leipurin ja Aspo tiedottavat erikseen listautumisen yhteydessä toteutettavasta osakeannista sekä -myynnistä (yhdessä ”Listautumisanti”). Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan alustava hintaväli on 2,10-2,60 euroa. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavien uusien Leipurin osakkeiden määrä on enintään 2 128 000 kappaletta ja myytävien Leipurin osakkeiden määrä enintään 11 313 000 kappaletta. Leipurin osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 9.12.2014 ja pörssilistalla arviolta 11.12.2014.

Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin sekä suunniteltuun Leipurin osakkeina tapahtuvaan osingonjakoon liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Esite hyväksytään arviolta 20.11.2014. Listautumisannin merkintäaika alkaa arviolta 24.11. klo 9.30 ja päättyy viimeistään 5.12. klo 16.30.

Leipurin tulee 20.11.2014 jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssiin Yhtiön osakkeiden listaamiseksi.

Aspon hallitus ehdottaa Aspon 11.12.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Aspon hallitus valtuutetaan jakamaan osakkeenomistajilleen osinkona enintään 0,25 euroa osakkeelta, joko Leipurin osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä.

Pohjola Pankki Oyj toimii Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Listautumisannin juridisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Aspon sekä Leipurin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy.

ASPO OYJ

Hallitus

LEIPURIN OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Paul Taimitarha, Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 52170, 0400 699 788

paul.taimitarha(a)leipurin.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 00:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Leipurin+Oyj+aikoo+hakeutua+NASDAQ+OMX+Helsinki+Oy+n+p%C3%B6rssilistalle+HUG1872882.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.