Etusivu » Finnlines – Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines – Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines

Osavuosikatsaus

Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Helsinki, Suomi, 2014-11-06 14:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) — FINNLINES OYJ

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.55

TAMMI-SYYSKUU 2014: Tulos parani yli 37 miljoonaa euroa

· Liikevaihto oli 413,8 (433,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,5 prosenttia

· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, lisäystä 44,3 prosenttia

· Raportointikauden tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa

· Tulos per osake (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa

· Korolliset velat alenivat 96,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 627,1 (723,8) miljoonaa euroa

· Polttoaineen kulutus väheni 4,9 prosenttia

HEINÄ-SYYSKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen, tulos per osake nousi lähes 200 prosenttia

· Liikevaihto oli 143,7 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,0 prosenttia

· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, lisäystä 29,4 prosenttia

· Raportointikauden tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa

· Tulos per osake (EPS) oli 0,35 (0,12) euroa

AVAINLUVUT

MEUR 1-9 2014 1-9 2013 7-9 2014 7-9 2013 1-12 2013
Liikevaihto 413,8 433,3 143,7 149,7 563,6
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja

arvonalentumisia (EBITDA)
91,5
63,4
36,9
28,6

83,7
Liiketulos (EBIT) 48,1 12,8 22,9 11,7 18,1
% liikevaihdosta 11,6 2,9 15,9 7,8 3,2
Raportointikauden tulos 33,2 -3,9 18,1 6,1 6,0
Tulos per osake (EPS), EUR 0,64 -0,08 0,35 0,12 0,12
Oma pääoma/osake, EUR 9,63 8,78 9,63 8,78 8,98
Omavaraisuusaste, % 38,6 33,4 38,6 33,4 35,7
Korolliset velat, MEUR 627,1 723,8 627,1 723,8 673,0
Velkaantumisaste (gearing), % 130,0 163,5 130,0 163,5 149,1

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:

Finnlines-konsernin kannattavuuden kasvu on vakuuttavaa ja laivasto on valmis vuoteen 2015

”Kolmannen vuosineljänneksen tulos, 18,1 miljoonaa euroa, on neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa on vakuuttava yli 10 miljoonan euron parannus edellisvuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun tulos 33,2 miljoonaa euroa, on edelleen ennätystulos kahdeksaan vuoteen. Hieman epävarmasta talousympäristöstä huolimatta olemme edelleen pystyneet parantamaan kannattavuutta. Matalampi polttoainelisä pienensi liikevaihtoa hieman. Kuitenkin kasvaneet lastimäärät ovat nostaneet alustemme kapasiteetin käyttöastetta, mikä on vähentänyt kustannuksia ja parantanut tehokkuutta. Toimintaa optimoimalla pystyimme vähentämään polttoaineen kulutusta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 4,9 prosenttia, joka vaikutti positiivisesti ympäristöön ja yrityksen kannattavuuteen. Yhtiön tavoite on paitsi parantaa toimintaa ja kannattavuutta, mutta myös kehittää sen pääomarakennetta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen ja linjan analysointia, jotta voimme selvittää kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa ja että voimme reagoida mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa. Finnlines-konsernin hyvä kassavirran kehitys on mahdollistanut korollisen velan huomattavan alentamisen, ja siten myös omavaraisuusaste on parantunut 38,6 prosenttiin. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja tulokset osoittavat että henkilöstömme on tässä onnistunut. Edistymme hyvin investointiohjelman kanssa ja käyttöönottojen jälkeen meillä on Itämeren tehokkain laivasto, johon on asennettu rikkipesurit ja polttoainetaloudellisuutta parantavat uudet propulsiojärjestelmät. Jatkamme hyvää työtämme parantaaksemme edelleen toiminta- ja kustannustehokkuutta ja on täysin selvää, että konsernin tulos ennen veroja tulee edelleen paranemaan edellisvuoteen verrattuna. Itse asiassa EBITDA-tasolla mitattaessa Finnlines-konserni tulee todennäköisesti tekemään parhaan tai toiseksi parhaan EBITDA-tuloksen vuosisadan alun jälkeen.”

FINNLINES OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton)

FINNLINESIN LIIKETOIMINTA

Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat toimivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.

KONSERNIRAKENNE

Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä.

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,76 prosentin (30.9.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-elokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-elokuussa 1 prosentin vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 8 prosenttia (Liikennevirasto).

FINNLINESIN LIIKENNE

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimääräin 24 (25) alusta omassa liikenteessään.

Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn, Isoon-Britanniaan. Laiva palaa takaisin Helsinkiin Amsterdamin ja Antwerpenin kautta, josta on myös yhteys Pietariin.

Helsinki-Rostock-linjalla MS Finnkraft korvasi MS Finnhansan, joka poistui pohjoisen Euroopan liikenteestä syyskuun 2014 lopussa.

Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 486 (478 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 61 (43) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 803 (1 649) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 450 (443) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

TALOUDELLINEN TULOS

Tammi-syyskuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 413,8 (433,3) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,5 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 401,9 (413,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 28,6 (38,5) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 16,7 (19,0) miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,3 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 48,1 (12,8) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen.

Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -16,8 (-18,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -17,2

(-19,2) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Tammi-syyskuun tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa.

Heinä-syyskuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,7 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,0 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 140,0 (144,2) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,5 (11,4) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,8 (5,9) miljoonaa euroa. Kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 29,4 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 22,9 (11,7) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,4 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,5 (-6,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,35 (0,12) euroon.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,9 (21,5) miljoonaa euroa, aleni 96,7 miljoonalla eurolla ja oli 627,1 (723,8) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 38,6 (33,4) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 130,0 (163,5) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,9 miljoonaa euroa 14,2 miljoonaan euroon vuoden 2013 syyskuun loppuun verrattuna.

Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 82,0 (68,8) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 55,5 (30,2) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 20.5 (9,4) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 43,4 (50,7) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja.

Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines on tilannut rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa, neljään 2006-2007 rakennettuun Star-luokan ropax-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 729 (1 878) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 778 (927) henkilöä ja merihenkilöstöön 951 (951) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 628 (1 834), josta maahenkilöstöä 709 (927) ja merihenkilöstöä 919 (907). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana

-67,2 (-78,4) miljoonaa euroa.

FINNLINES OSAKE

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Tammi-syyskuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 4,0 (0,8) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 772,5 (321,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,63 (8,78) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,76 prosenttia.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, Finnlines on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

RIITA-ASIAT

27.2.2014 julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista.

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Finnlines on myynyt lokakuussa MS Finnhansa-nimisen aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonan euron markkinahintaan ja Finnlines Oyj:n tytäryhtiö on allekirjoittanut 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Kun nämä toimenpiteet saadaan päätökseen, ne johtavat Finnlines-konsernissa 62,5 miljoonan euron kumulatiiviseen lisäkassavirtaan, noin 3,5 miljoonan euron myyntivoittoon ja omavaraisuusasteen paranemiseen arviolta 40 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä.

NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt.

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014 julkaistaan tiistaina 24.2.2015.

Finnlines Oyj

Hallitus

Emanuele Grimaldi

Toimitusjohtaja

LIITTEET

– Raportointi- ja laskentaperiaatteet

– Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

– Konsernitase, IFRS

– Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

– Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)

– Liikevaihto ja tulos segmenteittäin

– Aineelliset hyödykkeet

– Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset

– Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin

– Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla

– Tunnuslukujen laskentakaavat

– Lähipiiritapahtumat

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Keskeiset tiedotusvälineet

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2014 alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen.

Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 euroa 7-9 2014 7-9 2013 1-9 2014 1-9 2013 1-12 2013
Liikevaihto 143 673 149 661 413 813 433 303 563 587
Liiketoiminnan muut tuotot 888 1 853 3 057 2 636 5 329
Materiaalit ja palvelut -50 535 -59 465 -149 296 -178 021 -229 690
Henkilöstökulut -19 933 -23 887 -67 150 -78 427 -102 584
Poistot ja arvonalentumiset -14 079 -16 823 -43 384 -50 668 -65 583
Liiketoiminnan muut kulut -37 159 -39 609 -108 927 -116 062 -152 983
Liiketoiminnan kulut yhteensä -121 706 -139 784 -368 757 -423 178 -550 840
Liiketulos (EBIT) 22 855 11 729 48 113 12 761 18 075
Rahoitustuotot 146 107 342 348 526
Rahoituskulut -5 498 -6 262 -17 181 -19 210 -25 335
Tulos ennen veroja (EBT) 17 502 5 575 31 273 -6 101 -6 734
Tuloverot 645 554 1 910 2 232 12 744
Raportointikauden tulos 18 147 6 128 33 183 -3 869 6 011
Muut laajan tuloksen erät:
Erät jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot
15 14 34 -10 -9
Rahavirtasuojauksen muutokset
Käyvän arvon muutokset
Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin
Verovaikutus, netto -4 -5 -6 2 2
Erät jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä
11 8 28 -7 -7
Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi:
Työsuhde-etuuksien

uudelleenarvostus
-399
Verovaikutus, netto * 0 212 1
Erät joita ei tulla myöhemmin

siirtämään tulosvaikutteiseksi,

yhteensä
0 212 -398
Raportointikauden laaja tulos

yhteensä
18 158 6 136 33 422 -3 877 5 606
Raportointikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 18 132 6 076 33 193 -3 879 5 997
Määräysvallattomille omistajille 15 52 -10 10 14
18 147 6 128 33 183 -3 869 6 011
Raportointikauden laajan tuloksen

jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 18 143 6 084 33 433 -3 887 5 592
Määräysvallattomille omistajille 15 52 -10 10 14
18 158 6 136 33 422 -3 877 5 606
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta

raportointikauden voitosta/tappiosta

laskettu osakekohtainen tulos (euroa

per osake):
Laimentamaton /

laimennusvaikutuksella oikaistu

osakekohtainen tulos
0,35 0,12 0,64 -0,08 0,12
Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä:
Laimentamaton / laimennettu 51 503 141 51 503 141 51 503 141 49 202 477 49 782 370

Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. Näille tuloille ei lasketa tuloveroa.

* Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 986 021 1 098 516 1 084 389
Liikearvo 105 644 105 644 105 644
Muut aineettomat hyödykkeet 5 717 5 941 5 836
Muut rahoitusvarat 4 580 4 581 4 580
Saamiset 1 018 483 43
Laskennalliset verosaamiset 1 599 1 428 1 370
1 104 579 1 216 592 1 201 861
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 8 496 11 360 8 832
Myyntisaamiset ja muut saamiset 97 011 90 475 85 251
Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 185 1 1
Rahavarat 2 454 4 099 2 508
108 145 105 934 96 592
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 74 086 36 620
Varat yhteensä 1 286 810 1 359 146 1 298 453
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 103 006 103 006 103 006
Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525
Arvonmuutosrahasto
Muuntoerot 136 109 109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 016 40 016 40 016
Kertyneet voittovarat 328 046 284 773 294 641
495 730 452 429 462 297
Määräysvallattomien omistajien osuus 308 848 360
Oma pääoma yhteensä 496 038 453 277 462 658
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 55 596 68 497 57 560
Korottomat velat 2 550 4 349 3 242
Eläkevelvoitteet 3 961 3 711 3 982
Varaukset 1 889 5 052 1 980
Korolliset velat 485 988 549 404 557 759
549 983 631 014 624 523
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 79 589 78 864 72 815
Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 16 25 27
Varaukset 103 60 3 715
Lyhytaikaiset korolliset velat 152 560 195 907 134 715
232 268 274 856 211 273
Velat yhteensä 782 251 905 869 835 796
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin

liittyvät velat
8 521
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 286 810 1 359 146 1 298 453

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS

1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Arvon-

muutos-

rahasto
Sijoitetun

vapaan

oman

pääoman rahasto
Kerty-

neet voitto-

varat
Yhteensä Määräys

vallattomien omista-

jien

osuus
Oma

pääoma

yhteensä
Raportoitu oma

pääoma

1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

289 990

429 289

838

430 127
Uudistetun IAS

19 Työsuhde-

etuuden

-standardin

vaikutus

-1 338

-1 338

-1 338

Oikaistu oma

pääoma

1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

288 652

427 951

838

428 788
Laaja tulos:
Raportointi-

kauden tulos

-3 879

-3 879

10

-3 869
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot

-10

-10

-10

Verovaikutus, netto
2

2

2
Raportointikau-

den laaja tulos

yhteensä

-7

-3 879

-3 887

10

-3 877

Osakeanti 9 364 19 001 28 365 28 365
Oma pääoma

30.9.2013

103 006

24 525

109

40 016

284 773

452 429

848

453 277

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS

1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Arvon-

muutos-

rahasto
Sijoitetun

vapaan

oman

pääoman

rahasto
Kerty-

neet

voitto-

varat
Yhteensä Määräys

vallattomien omista-

jien osuus
Oma

pääoma

yhteensä
Raportoitu oma

pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Uudistetun IAS

19 Työsuhde-

etuuden

-standardin

vaikutus
Oikaistu oma

pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Laaja tulos:
Raportointi-

kauden tulos

33 193

33 193

-10

33 183
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot


34


34


34

Verovaikutus,

netto

-6

212

206

206
Raportointikau-

den laaja tulos

yhteensä

28

33 405

33 433

-10

33 422

Osinko -42 -42
Oma pääoma

30.9.2014

103 006

24 525

136

40 016

328 046

495 730

308

496 038

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 euroa 1-9 2014 1-9 2013 1-12 2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Raportointikauden tulos 33 183 -3 869 6 011
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 41 788 48 970 61 609
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) -45 33 19
Rahoitustuotot ja -kulut 16 884 18 829 24 790
Verot -1 910 -2 232 -12 744
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos -16 676 -16 273 -6 402
Vaihto-omaisuuden muutos 336 -1 601 927
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 934 8 467 -170
Varausten muutos -113 -129 379
Maksetut korot -15 983 -19 172 -22 366
Saadut korot 113 121 192
Maksetut verot * -3 885 -406 -423
Muut rahoituserät -3 080 -2 491 -3 645
Liiketoiminnan nettorahavirta 55 547 30 248 48 175
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin
-16 689 -10 265 -10 960
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 7 801 86 503 120 647
Saadut osingot 13 12
Myönnetyt lainat -900
Investointien nettorahavirta -9 775 76 238 109 699
Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti 28 365 28 365
Lainojen nostot 135 475 173 773 263 772
Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+)

/ nettovähennys (-)
17 556 43 -14 198
Lainojen takaisinmaksut -199 166 -321 077 -449 914
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -102
Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 350 229 429
Maksetut osingot -42
Rahoituksen nettorahavirta -45 827 -118 667 -171 647
Rahavarojen muutos -55 -12 181 -13 772
Rahavarat raportointikauden alussa 2 508 16 282 16 282
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -3 -2
Rahavarat kauden lopussa 2 454 4 099 2 508

* Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun.

LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN

7-92014 7-92013 1-92014 1-92013 112 2013
MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR %
Liikevaihto
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
140,0 97,4 144,2 96,3 401,9 97,1 413,8 95,5 538,6 95,6
Satamatoiminnot 8,5 5,9 11,4 7,6 28,6 6,9 38,5 8,9 50,1 8,9
Konsernin sisäinen

liikevaihto
-4,8 -3,3 -5,9 -4,0 -16,8 -4,0 -19,0 -4,4 -25,1 -4,5
Ulkoinen liikevaihto

yhteensä
143,7 100,0 149,7 100,0 413,8 100,0 433,3 100,0 563,6 100,0
Liiketulos
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
22,1 13,5 49,8 19,7 27,9
Satamatoiminnot 0,7 -1,8 -1,7 -7,0 -9,8
Liiketulos (EBIT)

yhteensä
22,8 11,7 48,1 12,8 18,1
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -6,2 -16,8 -18,9 -24,8
Tulos ennen veroja (EBT) 17,5 5,6 31,3 -6,1 -6,7
Tuloverot 0,6 0,6 1,9 2,2 12,7
Raportointikauden tulos 18,1 6,1 33,2 -3,9 6,0

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014


1 000 euroa

Maa-

alueet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet ja

kalusto

** Ennakko

maksut & kesken-

eräiset

hankinnat


Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 72 75 271 1 372 769 73 122 398 1 521 632
Muuntoerot 36 36
Lisäykset 4 068 116 15 664 19 849
Vähennykset -2 062 -261 -6 698 -9 021
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
-4 369 -94 603 -22 395 -121 367
Hankintameno 30.9.2014 72 68 840 1 281 974 44 181 16 062 1 411 128
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 1.1.2014
-16 316 -373 866 -47 060 -437 243
Muuntoerot -33 -33
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
1 132 35 638 10 510 47 280
Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
1 012 261 6 223 7 496
Raportointikauden poistot -1 815 -39 060 -1 733 -42 609
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 30.9.2014
-15 986 -377 028 -32 093 -425 108
Kirjanpitoarvo 30.9.2014 72 52 853 904 946 12 088 16 062 986 021

* Finnlines-konserni neuvottelee kahden aluksen myynnistä, joiden kirjanpitoarvo on 58,9 miljoonaa euroa ja Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa.

Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia.

** Sisältävät pääosin rikkipesurijärjestelmien ennakkomaksuja.

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013


1 000 euroa

Maa-

alueet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet ja

kalusto

Ennakko

maksut &

kesken-

eräiset

hankinnat


Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 72 76 466 1 597 437 79 690 991 1 754 655
Muuntoerot -13 -13
Lisäykset 102 8 463 479 23 9 067
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
-126 855 -237 -127 092
Vähennykset -803 -106 412 -6 344 -113 559
Siirrot erien välillä 406 5 -410 0
Hankintameno 30.9.2013 72 75 765 1 373 037 73 817 367 1 523 058
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 1.1.2013
-15 047 -429 028 -50 285 -494 360
Muuntoerot 12 12
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
90 472 90 472
Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
801 21 612 6 579 28 991
Raportointikauden poistot -1 919 -44 575 -3 163 -49 657
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 30.9.2013
-16 166 -361 518 -46 858 -424 542
Kirjanpitoarvo 30.9.2013 72 59 599 1 011 519 26 959 367 1 098 516

EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET

1 000 euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa 11 492 13 934 14 007
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 683 14 175 10 644
14 175 28 109 24 651
Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa 2 446 1 580 2 356
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 847 4 749 7 457
8 293 6 329 9 812
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa 6 307 5 658 6 107
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 17 619 17 177 17 948
Yli viiden vuoden kuluttua 10 117 13 127 12 358
34 043 35 962 36 413
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa 245 364 350
245 364 350
Annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta 520 024 601 095 561 245
Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 1 035 000 1 136 000 1 121 000
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Pantatut talletukset 0 11
Yrityskiinnitykset 606 606 606
606 617 606
Muut vastuusitoumukset * 43 782 2 777 2 375
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut 5 674 6 953 6 756

* Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 42,1 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroa Q1/14 Q1/13 Q2/14 Q2/13 Q3/14 Q3/13
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 122,8 126,0 139,1 143,6 140,0 144,2
Satamatoiminnot 10,0 14,3 10,2 12,8 8,5 11,4
Konsernin sisäinen liikevaihto -6,0 -6,4 -5,9 -6,7 -4,8 -5,9
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 126,8 133,9 143,3 149,7 143,7 149,7
Liiketulos
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7,3 -3,6 20,4 9,8 22,1 13,5
Satamatoiminnot -1,8 -2,2 -0,6 -3,0 0,7 -1,8
Liiketulos (EBIT) yhteensä 5,4 -5,8 19,8 6,9 22,8 11,7
Rahoitustuotot ja -kulut -5,8 -6,2 -5,7 -6,5 -5,3 -6,2
Tulos ennen veroja (EBT) -0,4 -12,1 14,1 0,4 17,5 5,6
Tuloverot 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6
Raportointikauden tulos 0,3 -10,9 14,7 0,9 18,1 6,1
Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* 0,01 -0,23 0,29 0,02 0,35 0,12

* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella.

OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

30.9.2014 30.9.2013
Osakkeiden kokonaismäärä 51 503 141 51 503 141
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 772,5 321,9
1-9 2014 1-9 2013
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 4,0 0,8
1-9 2014
Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi
Osakkeen hinta 15,01 7,14 8,95 15,00

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos per osake (EPS), euroa:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

————————————————————————————

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

Oma pääoma per osake, euroa:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

—————————————————————————–

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa

Velkaantumisaste (gearing), %:

Korolliset velat – rahavarat

————————————— X 100

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä

—————————————————- X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013.

Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.