Etusivu » Finnlines – Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines – Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Finnlines

Osavuosikatsaus

Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)

Helsinki, Suomi, 2014-11-06 14:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) — FINNLINES OYJ

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.55

TAMMI-SYYSKUU 2014: Tulos parani yli 37 miljoonaa euroa

· Liikevaihto oli 413,8 (433,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,5 prosenttia

· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, lisäystä 44,3 prosenttia

· Raportointikauden tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa

· Tulos per osake (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa

· Korolliset velat alenivat 96,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 627,1 (723,8) miljoonaa euroa

· Polttoaineen kulutus väheni 4,9 prosenttia

HEINÄ-SYYSKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen, tulos per osake nousi lähes 200 prosenttia

· Liikevaihto oli 143,7 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,0 prosenttia

· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, lisäystä 29,4 prosenttia

· Raportointikauden tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa

· Tulos per osake (EPS) oli 0,35 (0,12) euroa

AVAINLUVUT

MEUR1-9 20141-9 20137-9 20147-9 20131-12 2013
Liikevaihto413,8433,3143,7149,7563,6
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja

arvonalentumisia (EBITDA)
91,5
63,4
36,9
28,6

83,7
Liiketulos (EBIT)48,112,822,911,718,1
% liikevaihdosta11,62,915,97,83,2
Raportointikauden tulos33,2-3,918,16,16,0
Tulos per osake (EPS), EUR0,64-0,080,350,120,12
Oma pääoma/osake, EUR9,638,789,638,788,98
Omavaraisuusaste, %38,633,438,633,435,7
Korolliset velat, MEUR627,1723,8627,1723,8673,0
Velkaantumisaste (gearing), %130,0163,5130,0163,5149,1

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:

Finnlines-konsernin kannattavuuden kasvu on vakuuttavaa ja laivasto on valmis vuoteen 2015

”Kolmannen vuosineljänneksen tulos, 18,1 miljoonaa euroa, on neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa on vakuuttava yli 10 miljoonan euron parannus edellisvuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun tulos 33,2 miljoonaa euroa, on edelleen ennätystulos kahdeksaan vuoteen. Hieman epävarmasta talousympäristöstä huolimatta olemme edelleen pystyneet parantamaan kannattavuutta. Matalampi polttoainelisä pienensi liikevaihtoa hieman. Kuitenkin kasvaneet lastimäärät ovat nostaneet alustemme kapasiteetin käyttöastetta, mikä on vähentänyt kustannuksia ja parantanut tehokkuutta. Toimintaa optimoimalla pystyimme vähentämään polttoaineen kulutusta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 4,9 prosenttia, joka vaikutti positiivisesti ympäristöön ja yrityksen kannattavuuteen. Yhtiön tavoite on paitsi parantaa toimintaa ja kannattavuutta, mutta myös kehittää sen pääomarakennetta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen ja linjan analysointia, jotta voimme selvittää kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa ja että voimme reagoida mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa. Finnlines-konsernin hyvä kassavirran kehitys on mahdollistanut korollisen velan huomattavan alentamisen, ja siten myös omavaraisuusaste on parantunut 38,6 prosenttiin. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja tulokset osoittavat että henkilöstömme on tässä onnistunut. Edistymme hyvin investointiohjelman kanssa ja käyttöönottojen jälkeen meillä on Itämeren tehokkain laivasto, johon on asennettu rikkipesurit ja polttoainetaloudellisuutta parantavat uudet propulsiojärjestelmät. Jatkamme hyvää työtämme parantaaksemme edelleen toiminta- ja kustannustehokkuutta ja on täysin selvää, että konsernin tulos ennen veroja tulee edelleen paranemaan edellisvuoteen verrattuna. Itse asiassa EBITDA-tasolla mitattaessa Finnlines-konserni tulee todennäköisesti tekemään parhaan tai toiseksi parhaan EBITDA-tuloksen vuosisadan alun jälkeen.”

FINNLINES OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton)

FINNLINESIN LIIKETOIMINTA

Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat toimivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.

KONSERNIRAKENNE

Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä.

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,76 prosentin (30.9.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-elokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-elokuussa 1 prosentin vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 8 prosenttia (Liikennevirasto).

FINNLINESIN LIIKENNE

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimääräin 24 (25) alusta omassa liikenteessään.

Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn, Isoon-Britanniaan. Laiva palaa takaisin Helsinkiin Amsterdamin ja Antwerpenin kautta, josta on myös yhteys Pietariin.

Helsinki-Rostock-linjalla MS Finnkraft korvasi MS Finnhansan, joka poistui pohjoisen Euroopan liikenteestä syyskuun 2014 lopussa.

Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 486 (478 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 61 (43) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 803 (1 649) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 450 (443) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

TALOUDELLINEN TULOS

Tammi-syyskuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 413,8 (433,3) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,5 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 401,9 (413,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 28,6 (38,5) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 16,7 (19,0) miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,3 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 48,1 (12,8) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen.

Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -16,8 (-18,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -17,2

(-19,2) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Tammi-syyskuun tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa.

Heinä-syyskuu 2014

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,7 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,0 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 140,0 (144,2) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,5 (11,4) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,8 (5,9) miljoonaa euroa. Kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 29,4 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 22,9 (11,7) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,4 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,5 (-6,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,35 (0,12) euroon.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,9 (21,5) miljoonaa euroa, aleni 96,7 miljoonalla eurolla ja oli 627,1 (723,8) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 38,6 (33,4) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 130,0 (163,5) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,9 miljoonaa euroa 14,2 miljoonaan euroon vuoden 2013 syyskuun loppuun verrattuna.

Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 82,0 (68,8) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 55,5 (30,2) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 20.5 (9,4) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 43,4 (50,7) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja.

Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines on tilannut rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa, neljään 2006-2007 rakennettuun Star-luokan ropax-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 729 (1 878) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 778 (927) henkilöä ja merihenkilöstöön 951 (951) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 628 (1 834), josta maahenkilöstöä 709 (927) ja merihenkilöstöä 919 (907). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana

-67,2 (-78,4) miljoonaa euroa.

FINNLINES OSAKE

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Tammi-syyskuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 4,0 (0,8) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 772,5 (321,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,63 (8,78) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,76 prosenttia.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, Finnlines on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

RIITA-ASIAT

27.2.2014 julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista.

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Finnlines on myynyt lokakuussa MS Finnhansa-nimisen aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonan euron markkinahintaan ja Finnlines Oyj:n tytäryhtiö on allekirjoittanut 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Kun nämä toimenpiteet saadaan päätökseen, ne johtavat Finnlines-konsernissa 62,5 miljoonan euron kumulatiiviseen lisäkassavirtaan, noin 3,5 miljoonan euron myyntivoittoon ja omavaraisuusasteen paranemiseen arviolta 40 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä.

NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt.

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014 julkaistaan tiistaina 24.2.2015.

Finnlines Oyj

Hallitus

Emanuele Grimaldi

Toimitusjohtaja

LIITTEET

– Raportointi- ja laskentaperiaatteet

– Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

– Konsernitase, IFRS

– Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

– Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)

– Liikevaihto ja tulos segmenteittäin

– Aineelliset hyödykkeet

– Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset

– Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin

– Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla

– Tunnuslukujen laskentakaavat

– Lähipiiritapahtumat

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Keskeiset tiedotusvälineet

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2014 alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen.

Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 euroa7-9 20147-9 20131-9 20141-9 20131-12 2013
Liikevaihto143 673149 661413 813433 303563 587
Liiketoiminnan muut tuotot8881 8533 0572 6365 329
Materiaalit ja palvelut-50 535-59 465-149 296-178 021-229 690
Henkilöstökulut-19 933-23 887-67 150-78 427-102 584
Poistot ja arvonalentumiset-14 079-16 823-43 384-50 668-65 583
Liiketoiminnan muut kulut-37 159-39 609-108 927-116 062-152 983
Liiketoiminnan kulut yhteensä-121 706-139 784-368 757-423 178-550 840
Liiketulos (EBIT)22 85511 72948 11312 76118 075
Rahoitustuotot146107342348526
Rahoituskulut-5 498-6 262-17 181-19 210-25 335
Tulos ennen veroja (EBT)17 5025 57531 273-6 101-6 734
Tuloverot6455541 9102 23212 744
Raportointikauden tulos18 1476 12833 183-3 8696 011
Muut laajan tuloksen erät:
Erät jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot
151434-10-9
Rahavirtasuojauksen muutokset
Käyvän arvon muutokset
Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin
Verovaikutus, netto-4-5-622
Erät jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä
11828-7-7
Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi:
Työsuhde-etuuksien

uudelleenarvostus
-399
Verovaikutus, netto *02121
Erät joita ei tulla myöhemmin

siirtämään tulosvaikutteiseksi,

yhteensä
0212-398
Raportointikauden laaja tulos

yhteensä
18 1586 13633 422-3 8775 606
Raportointikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille18 1326 07633 193-3 8795 997
Määräysvallattomille omistajille 1552-101014
18 1476 12833 183-3 8696 011
Raportointikauden laajan tuloksen

jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille18 1436 08433 433-3 8875 592
Määräysvallattomille omistajille 1552-101014
18 1586 13633 422-3 8775 606
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta

raportointikauden voitosta/tappiosta

laskettu osakekohtainen tulos (euroa

per osake):
Laimentamaton /

laimennusvaikutuksella oikaistu

osakekohtainen tulos
0,350,120,64-0,080,12
Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä:
Laimentamaton / laimennettu 51 503 14151 503 14151 503 14149 202 47749 782 370

Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. Näille tuloille ei lasketa tuloveroa.

* Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 euroa30.9.201430.9.201331.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet986 0211 098 5161 084 389
Liikearvo105 644105 644105 644
Muut aineettomat hyödykkeet5 7175 9415 836
Muut rahoitusvarat4 5804 5814 580
Saamiset1 01848343
Laskennalliset verosaamiset 1 5991 4281 370
1 104 5791 216 5921 201 861
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus8 49611 3608 832
Myyntisaamiset ja muut saamiset97 01190 47585 251
Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen18511
Rahavarat2 4544 0992 508
108 145105 93496 592
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät74 08636 620
Varat yhteensä1 286 8101 359 1461 298 453
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma103 006103 006103 006
Ylikurssirahasto24 52524 52524 525
Arvonmuutosrahasto
Muuntoerot136109109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto40 01640 01640 016
Kertyneet voittovarat328 046284 773294 641
495 730452 429462 297
Määräysvallattomien omistajien osuus 308848360
Oma pääoma yhteensä496 038453 277462 658
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat55 59668 49757 560
Korottomat velat2 5504 3493 242
Eläkevelvoitteet3 9613 7113 982
Varaukset1 8895 0521 980
Korolliset velat485 988549 404557 759
549 983631 014624 523
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat79 58978 86472 815
Verotettavaan tuloon perustuva verovelka162527
Varaukset103603 715
Lyhytaikaiset korolliset velat 152 560195 907134 715
232 268274 856211 273
Velat yhteensä782 251905 869835 796
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin

liittyvät velat
8 521
Oma pääoma ja velat yhteensä1 286 8101 359 1461 298 453

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS

1 000 euroaEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Arvon-

muutos-

rahasto
Sijoitetun

vapaan

oman

pääoman rahasto
Kerty-

neet voitto-

varat
YhteensäMääräys

vallattomien omista-

jien

osuus
Oma

pääoma

yhteensä
Raportoitu oma

pääoma

1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

289 990

429 289

838

430 127
Uudistetun IAS

19 Työsuhde-

etuuden

-standardin

vaikutus

-1 338

-1 338

-1 338

Oikaistu oma

pääoma

1.1.2013

93 642

24 525

116

21 015

288 652

427 951

838

428 788
Laaja tulos:
Raportointi-

kauden tulos

-3 879

-3 879

10

-3 869
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot

-10

-10

-10

Verovaikutus, netto
2

2

2
Raportointikau-

den laaja tulos

yhteensä

-7

-3 879

-3 887

10

-3 877

Osakeanti9 36419 00128 36528 365
Oma pääoma

30.9.2013

103 006

24 525

109

40 016

284 773

452 429

848

453 277

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS

1 000 euroaEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot
Arvon-

muutos-

rahasto
Sijoitetun

vapaan

oman

pääoman

rahasto
Kerty-

neet

voitto-

varat
YhteensäMääräys

vallattomien omista-

jien osuus
Oma

pääoma

yhteensä
Raportoitu oma

pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Uudistetun IAS

19 Työsuhde-

etuuden

-standardin

vaikutus
Oikaistu oma

pääoma

1.1.2014

103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Laaja tulos:
Raportointi-

kauden tulos

33 193

33 193

-10

33 183
Ulkomaisiin

yksikköihin

liittyvät

muuntoerot


34


34


34

Verovaikutus,

netto

-6

212

206

206
Raportointikau-

den laaja tulos

yhteensä

28

33 405

33 433

-10

33 422

Osinko-42-42
Oma pääoma

30.9.2014

103 006

24 525

136

40 016

328 046

495 730

308

496 038

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 euroa1-9 20141-9 20131-12 2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Raportointikauden tulos33 183-3 8696 011
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 41 78848 97061 609
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+)-453319
Rahoitustuotot ja -kulut16 88418 82924 790
Verot-1 910-2 232-12 744
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos-16 676-16 273-6 402
Vaihto-omaisuuden muutos336-1 601927
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos4 9348 467-170
Varausten muutos-113-129379
Maksetut korot-15 983-19 172-22 366
Saadut korot113121192
Maksetut verot *-3 885-406-423
Muut rahoituserät -3 080 -2 491-3 645
Liiketoiminnan nettorahavirta55 54730 24848 175
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin
-16 689-10 265-10 960
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti7 80186 503120 647
Saadut osingot1312
Myönnetyt lainat-900
Investointien nettorahavirta-9 77576 238109 699
Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti28 36528 365
Lainojen nostot135 475173 773263 772
Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+)

/ nettovähennys (-)
17 55643-14 198
Lainojen takaisinmaksut-199 166-321 077-449 914
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta-102
Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut350229429
Maksetut osingot-42
Rahoituksen nettorahavirta-45 827-118 667-171 647
Rahavarojen muutos-55-12 181-13 772
Rahavarat raportointikauden alussa2 50816 28216 282
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0-3 -2
Rahavarat kauden lopussa2 4544 0992 508

* Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun.

LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN

7-920147-920131-920141-92013112 2013
MEUR%MEUR%MEUR%MEUR%MEUR%
Liikevaihto
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
140,097,4144,296,3401,997,1413,895,5538,695,6
Satamatoiminnot8,55,911,47,628,66,938,58,950,18,9
Konsernin sisäinen

liikevaihto
-4,8-3,3-5,9-4,0-16,8-4,0-19,0-4,4-25,1-4,5
Ulkoinen liikevaihto

yhteensä
143,7100,0149,7100,0413,8100,0433,3100,0563,6100,0
Liiketulos
Varustamotoiminta ja

merikuljetukset
22,113,549,819,727,9
Satamatoiminnot0,7-1,8-1,7-7,0-9,8
Liiketulos (EBIT)

yhteensä
22,811,748,112,818,1
Rahoitustuotot ja -kulut-5,3-6,2-16,8-18,9-24,8
Tulos ennen veroja (EBT)17,55,631,3-6,1-6,7
Tuloverot0,60,61,92,212,7
Raportointikauden tulos18,16,133,2-3,96,0

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014


1 000 euroa

Maa-

alueet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet ja

kalusto

** Ennakko

maksut & kesken-

eräiset

hankinnat


Yhteensä

Hankintameno 1.1.20147275 2711 372 76973 1223981 521 632
Muuntoerot3636
Lisäykset4 06811615 66419 849
Vähennykset-2 062-261-6 698-9 021
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
-4 369-94 603-22 395-121 367
Hankintameno 30.9.20147268 8401 281 97444 18116 0621 411 128
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 1.1.2014
-16 316-373 866-47 060-437 243
Muuntoerot-33-33
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
1 13235 63810 51047 280
Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
1 0122616 2237 496
Raportointikauden poistot-1 815-39 060-1 733-42 609
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 30.9.2014
-15 986-377 028-32 093-425 108
Kirjanpitoarvo 30.9.20147252 853904 94612 08816 062986 021

* Finnlines-konserni neuvottelee kahden aluksen myynnistä, joiden kirjanpitoarvo on 58,9 miljoonaa euroa ja Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa.

Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia.

** Sisältävät pääosin rikkipesurijärjestelmien ennakkomaksuja.

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013


1 000 euroa

Maa-

alueet


Raken-

nukset,

raken-

nelmat


Alukset

Koneet ja

kalusto

Ennakko

maksut &

kesken-

eräiset

hankinnat


Yhteensä

Hankintameno 1.1.20137276 4661 597 43779 6909911 754 655
Muuntoerot-13-13
Lisäykset1028 463479239 067
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
-126 855-237-127 092
Vähennykset-803-106 412-6 344-113 559
Siirrot erien välillä4065-4100
Hankintameno 30.9.20137275 7651 373 03773 8173671 523 058
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 1.1.2013
-15 047-429 028-50 285-494 360
Muuntoerot1212
Siirto myytävänä olevaksi

luokiteltuihin pitkäaikaisiin

omaisuuseriin *
90 47290 472
Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
80121 6126 57928 991
Raportointikauden poistot-1 919-44 575-3 163-49 657
Kertyneet poistot ja

arvonalentumiset 30.9.2013
-16 166-361 518-46 858-424 542
Kirjanpitoarvo 30.9.20137259 5991 011 51926 9593671 098 516

EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET

1 000 euroa30.9.201430.9.201331.12.2013
Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa11 49213 93414 007
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua2 68314 17510 644
14 17528 10924 651
Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa2 4461 5802 356
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua5 8474 7497 457
8 2936 3299 812
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana):
Yhden vuoden kuluessa6 3075 6586 107
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua17 61917 17717 948
Yli viiden vuoden kuluttua10 11713 12712 358
34 04335 96236 413
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana):
Yhden vuoden kuluessa245364350
245364350
Annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta520 024601 095561 245
Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset1 035 0001 136 0001 121 000
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Pantatut talletukset011
Yrityskiinnitykset606606606
606617606
Muut vastuusitoumukset *43 7822 7772 375
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut5 6746 9536 756

* Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 42,1 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroaQ1/14Q1/13Q2/14Q2/13Q3/14Q3/13
Varustamotoiminta ja merikuljetukset122,8126,0139,1143,6140,0144,2
Satamatoiminnot10,014,310,212,88,511,4
Konsernin sisäinen liikevaihto-6,0-6,4-5,9-6,7-4,8-5,9
Ulkoinen liikevaihto yhteensä126,8133,9143,3149,7143,7149,7
Liiketulos
Varustamotoiminta ja merikuljetukset7,3-3,620,49,822,113,5
Satamatoiminnot-1,8-2,2-0,6-3,00,7-1,8
Liiketulos (EBIT) yhteensä5,4-5,819,86,922,811,7
Rahoitustuotot ja -kulut-5,8-6,2-5,7-6,5-5,3-6,2
Tulos ennen veroja (EBT)-0,4-12,114,10,417,55,6
Tuloverot0,71,20,60,50,60,6
Raportointikauden tulos0,3-10,914,70,918,16,1
Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* 0,01-0,230,290,020,350,12

* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella.

OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

30.9.201430.9.2013
Osakkeiden kokonaismäärä51 503 14151 503 141
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa772,5321,9
1-9 20141-9 2013
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta4,00,8
1-9 2014
YlinAlinKeskiarvoPäätöskurssi
Osakkeen hinta15,017,148,9515,00

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos per osake (EPS), euroa:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

————————————————————————————

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

Oma pääoma per osake, euroa:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

—————————————————————————–

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa

Velkaantumisaste (gearing), %:

Korolliset velat – rahavarat

————————————— X 100

Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä

—————————————————- X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013.

Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia.

Jätä kommentti

facebook twitter