Etusivu » Exel Composites Oyj – Exel Compositesin uusi visio, strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Exel Composites Oyj – Exel Compositesin uusi visio, strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Exel Composites Oyj

Pörssitiedote

Exel Compositesin uusi visio, strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2014 klo 8.50

EXEL COMPOSITESIN UUSI VISIO, STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Exel Composites Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden vision, strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Exel Compositesin liiketoiminnan kehitystä tukevat suotuisat, kasvua edistävät markkinatrendit erityisesti Pohjois-Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Uusi visio on seuraava: “Exel Composites on ketterä ja innovatiivinen globaali komposiittiyhtiö, jonka maailmanluokan operaatiot tarjoavat ylivertaisen asiakaskokemuksen”. Yhtiön tavoitteena on kasvaa vahvuuksiensa avulla markkinakasvua nopeammin. Yhtiö pyrkii olemaan komposiittiteollisuuden globaali johtaja pohjautuen pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jatkuvaan innovointiin ja maailmanluokan operaatioihin.

Exel Compositesin strategia

Yhtiön uusi kasvustrategia keskittyy kasvun nopeuttamiseen Kiinassa, laajentumiseen uusiin sovelluksiin ja markkinasegmentteihin, luomaan aidosti globaalin markkina-aseman sekä kasvamaan uusien teknologioiden avulla.

Kasvua nopeutetaan Kiinassa laajentamalla paikallista myyntiverkostoa, lisäämällä tuotekehitys- ja tuotantokapasiteettia sekä luomalla tarjontaa paikalliselle ’mid-segment ’-markkinalle.

Uusia kasvumahdollisuuksia tarjoavat laajentuminen uusiin sovelluksiin, jatkojalostuksen lisääminen sekä sovellusten paketoiminen ratkaisuiksi.

Globaalia markkina-asemaa parannetaan laajentamalla myyntiverkoston kattavuutta sekä lisäämällä toimitus- ja palvelutarjoamaa uusille markkina-alueille, Amerikat mukaan lukien.

Kasvu uusissa teknologioissa – komposiittiteknologioissa ja jatkojalostuksessa – mahdollistaa paremman asiakaskysyntään vastaamisen.

Konserni jatkaa maailmanluokan operaatioiden kehittämistä erottuakseen kilpailijoista. Exel Compositesin painopisteitä ovat toimitusvarmuus, tehokkuus ja asiakasodotuksiin vastaaminen sekä oikean laadun ja saatavuuden varmistaminen. Exel Composites keskittyy toiminnassaan turvallisuuteen sekä täyttämään tiukat ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteet. Konserni jatkaa synergioiden hakemista globaalien toimintojensa avulla sekä alueellisten myynti- ja tuotekehitysorganisaatioiden luomista.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet heijastavat uutta kasvustrategiaamme. Exel Compositesin tavoite on olla kasvava, kannattava ja pääoman käytöltään tehokas yritys. Uudet tavoitteemme ovat:

Kasvu: Liikevaihdon kasvu 2x keskimääräinen markkinakasvu

Kannattavuus: Liikevoittoprosentti yli 10 prosenttia liikevaihdosta

Pääoman käytön tehokkuus: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti yli 20 prosenttia

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Yritysostoja suunnitellaan kasvun nopeuttamiseksi sekä markkina- ja teknologiapeiton laajentamiseksi. Yritysostot vaikuttavat yleisiin kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin.

Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona noin 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Vanhat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

Kasvu: Keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu ylittää toimialan markkinoiden kasvuvauhdin

Liikevoitto: Vähintään 10 prosentin liikevoitto nettomyynnistä

Osinkopolitiikka: Vuosittain osinkona jaetaan vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Vantaalla 4.11.2014

EXEL COMPOSITES OYJ

Riku Kytömäki

toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!