Etusivu » AFARAK GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2014

AFARAK GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2014

Afarak Group

AFARAK GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2014

Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR), osavuosikatsaus, 10.11.2014 klo 09:00

AFARAK GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. 30.9.2014

YHTEENVETO

– Liikevaihto kasvoi 32,1 prosenttia 40,6 (Q3/2013: 30,7) miljoonaan euroon

– Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 131,9 prosenttia 26 347 (Q3/2013: 11 359) tonniin

– Käyttökate oli 2,1 (Q3/2013: 2,9) miljoonaa euroa. Käyttökateprosentti oli 5,1 % (Q3/2013: 9,4 %).

– Liikevoitto oli 0,5 (Q3/2013: -3,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 1,3 % (Q3/2013: 2,2 %).

– Katsauskauden tulos oli -0,7 (Q3/2013: -1,9) miljoonaa euroa

– Ferrokromin tuotanto laski 21,4 prosenttia 20 163 (Q3/2013: 25 574) tonniin

– Kaivostoiminnan tuotanto supistui 59,2 prosenttia 50 005 (Q3/2013: 122 573) tonniin

– Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 (Q3/2013: -1,8) miljoonaa euroa ja likvidit varat katsauskauden lopussa

  olivat 21,4 (30.9.2013: 13,1) (30.6.2014: 17,0) miljoonaa euroa

– Yhtiö päivittää vuoden 2014 näkymät

AVAINLUVUT MEURQ3/14Q3/13MuutosQ1-Q3/14Q1-Q3/13Muutos2013
Liikevaihto40,6 30,7 32,1% 131,1 93,8 39,8% 135,5
Käyttökate2,1 2,9 -28,3% 8,4 13,3 -36,3% 14,0
Käyttökate-%5,1% 9,4%   6,4% 14,1%   10,4%
Liikevoitto0,5 -3,1   2,9 -5,1   -8,0
Liikevoitto-%1,3% -10,2%   2,2% -5,5%   -5,9%
Tulos ennen veroja-1,3 -2,8   1,7 -8,1   -11,2
Tulos-%-3,3% -9,1%   1,3% -8,6%   -8,2%
Tilikauden tulos-0,7 -1,9   0,8 -3,7   -4,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR-0,00 -0,01   0,00 -0,02   -0,02

Toimitusjohtaja Danko Koncar:

“Ferrokromin jalostusmäärät supistuivat 21,4 prosenttia vertailujaksoon nähden johtuen sekä EWW:llä että Mogale Alloysilla katsauskaudella suoritetuista määräaikaishuolloista. Kaivostoiminnan tuotantomääriin vaikuttivat edelleen vähentävästi Mecklenburgin kaivoksen tuotannon tilapäinen pysäyttäminen ja Turkin kaivosten työsulku.

Yhtiön liikevaihto pysyi vahvana katsauskaudella kasvaen 32,1 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoon nähden varastoista myynnin ansiosta. Ferrokromin hinnat pysyivät katsauskaudella heikkoina ollen edelleen edellisvuoden tasojen alapuolella. Yhdysvaltain dollari pysyi edelleen heikkona valtaosan katsauskaudesta vaikuttaen yhtiön liikevaihtoon ja liiketoimintojen tulokseen. Toinen merkittävä tulokseen vaikuttanut tekijä oli tuotantokustannusten nousu, jonka aiheutti erikoismetalliseosliiketoiminnassa raaka-ainekustannusten nousu ja rautametalliseosliiketoiminnassa energiakustannusten nousu johtuen energian talvitariffeista Etelä-Afrikassa.

Ferrokromimarkkina pysyi edelleen vaikeasti ennustettavana. Katsauskaudella ei ollut nähtävissä merkkejä hintatason elpymisestä. Pidemmällä tähtäimellä uskomme, että ferrokromin hinnoilla etenkin erikoismetalliseosten ja superseosten segmenteillä on potentiaalia elpyä korkeammille tasoille, minkä odotamme johtavan parempiin katteisiin. Arvioimme edelleen eri vaihtoehtoja, jotka voivat tarjota uusia kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa markkina-asemaamme. Toiminnassamme keskitymme kassavirran tuottamiseen ja tuloksen kasvattamiseen.

Lopuksi voin tyytyväisenä todeta, että matalammasta käyttökatteesta huolimatta kykenimme saavuttamaan positiivisen liikevoiton nyt kolmannella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.”

Näkymät vuodelle 2014

Afarak odottaa tilikauden 2014 taloudellisen tuloksen olevan parempi kuin 2013, mutta käyttökatteen odotetaan olevan heikompi. Maailmantalouden näkymät osoittavat merkkejä elpymisestä läntisten teollisuusmaiden julkistaessa positiivisia talousindikaattoreita. Myös raaka-aineiden kysynnässä on nähtävissä elpymistä, kun erikoismetalliseosten kysyntä on kasvanut Yhdysvalloissa. Rautametalliseosmarkkinan odotetaan jatkavan vuoden 2013 positiivista kehitystä, jolloin kulutus saavutti ennätyslukemat. Tähän mennessä kasvanut kysyntä ei ole kuitenkaan nostanut hintoja. Konserni jatkaa varautumista merkittäviin hinnanvaihteluihin ja jatkaa tuotannon sopeuttamista markkinatilanteen mukaisesti. Mogale Alloysissa, joka on osa Yhtiön rautametalliseosdivisioonaa, Yhtiö odottaa aloittavansa keskihiilisen ferrokromin tuotannon vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Tällä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Yhtiön katetuottoon. Erikoismetalliseosliiketoiminnassa Yhtiö ennakoi raaka-ainekulujen kasvua johtuen vallitsevista markkinaolosuhteista. Kokonaisuutena Yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton olevan korkeamman ja käyttökatteen alemman verrattuna vuoteen 2013.

Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen.
 
Edellisessä osavuosikatsauksessa 14.8.2014 näkymät olivat:

Afarak odottaa edelleen tilikauden 2014 taloudellisen tuloksen olevan parempi kuin 2013, mutta Q3 2014 käyttökatteen odotetaan olevan heikompi kuin Q3 2013. Maailmantalouden näkymät osoittavat merkkejä elpymisestä läntisten teollisuusmaiden julkistaessa positiivisia talousindikaattoreita. Myös raaka-aineiden kysynnässä on nähtävissä elpymistä, kun erikoismetalliseosten kysyntä on kasvanut Yhdysvalloissa. Rautametalliseosmarkkinan odotetaan jatkavan vuoden 2013 positiivista kehitystä, jolloin kulutus saavutti ennätyslukemat. Tähän mennessä kasvanut kysyntä ei ole kuitenkaan nostanut hintoja. Konserni jatkaa varautumista merkittäviin hinnanvaihteluihin ja jatkaa tuotannon sopeuttamista markkinatilanteen mukaisesti. Mogale Alloysissa, joka on osa Yhtiön rautametalliseosdivisioonaa, Yhtiö odottaa aloittavansa keskihiilisen ferrokromin tuotannon vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Tällä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Yhtiön katetuottoon. Erikoismetalliseosliiketoiminnassa Yhtiö ennakoi raaka-ainekulujen kasvua johtuen vallitsevista markkinaolosuhteista. Kokonaisuutena Yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton olevan korkeamman ja käyttökatteen alemman verrattuna vuoteen 2013.

Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Julkistamismenettely

Afarak noudattaa Finanssivalvonnan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuusmääräysten ja -ohjeiden (7/2013) mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa vuoden 2014 kolmannelta vuosineljännekseltä. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona sekä saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarakgroup.com

 
AFARAK GROUP OYJ

Danko Koncar

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Danko Koncar, Toimitusjohtaja, +44 (0)20 7376 1175, danko.koncar@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavana Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarakgroup.com.

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

www.afarakgroup.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Lontoon pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.afarakgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/AFARAK+GROUP+OYJ+N+OSAVUOSIKATSAUS+1+7+30+9+2014+HUG1870041.html

Jätä kommentti

facebook twitter