Etusivu » Arkistot 25.11.2014

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2014

Restamax Oyj ILMOITUS
  25.11.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2014

Päivämäärä 25.11.2014
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 3 000 osaketta
Keskihinta/osake 3,6732 EUR
Ylin hinta/osake 3,70 EUR
Alin hinta/osake 3,65 EUR
Kokonaishinta 11 019,60 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.11.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:

Restamax Oyj                          52 500 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-25 18:06 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/25/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+25+11+2014+HUG1874291.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2014

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Vacon Oyj: Danfoss on julkistanut Danfossin kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen

Vacon Plc

Vacon Oyj: Danfoss on julkistanut Danfossin kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.11.2014 kello 15.35

Danfoss A/S:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Danfoss Ab:n (“Tarjouksentekijä”) kautta tekemän, Vacon Oyj:n (“Vacon”) osakkeita koskevan vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) mukainen tarjousaika päättyi 21.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Ostotarjous tehtiin kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Vaconin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 85,74 prosenttia kaikista Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet nostavat yhdessä Tarjouksentekijän AC Invest Three B.V.:ltä hankkimien osakkeiden kanssa Tarjouksentekijän omistusosuuden noin 96,30 prosenttiin Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän hallussa olevien osakkeiden kanssa yli 90 prosenttia Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteaa Ostotarjouksen ehdottomaksi ja toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 1.12.2014.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Vaconin osakkeet. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee Ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden kauppojen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Vaconin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia Vaconin osakkeita koskevan, osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä voi ostaa Vaconin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla, joka ei ylitä 34,00 euron tarjoushintaa osaketta kohden. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tarjouksentekijä ei tule käyttämään oikeuttaan jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisella jälkikäteisellä tarjousajalla.VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita koskeva huomautus

Tässä tiedotteessa esitettyyn Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden on syytä ottaa huomioon, että tähän tiedotteeseen ja kaikkeen Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon sovelletaan Suomessa voimassa olevaa tiedonantovelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevaa lainsäädäntöä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tarjouksentekijä noudattaa Ostotarjouksen yhteydessä soveltuvin osin Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) nojalla annettua Regulation 14E -sääntöä. Ostotarjouksen tai erillisen tarjouksen tekeminen Yhdysvalloissa tehdään ainoastaan Raymond James & Associates, Inc.:in avulla ja kautta, joka on Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) mukaan rekisteröity broker-dealer.

TÄMÄ OSTOTARJOUS EI OLE YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMITEAN (THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MINKÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEAN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄ TAI HYLKÄÄMÄ, EIVÄTKÄ NE OLE LAUSUNEET OSTOTARJOUKSEN KOHTUULLISUUDESTA TAI EDUISTA, EIVÄTKÄ VAHVISTANEET TÄMÄN TIEDOTTEEN OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-25 14:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/25/Vacon+Oyj+Danfoss+on+julkistanut+Danfossin+kaikista+Vaconin+liikkeeseen+laskemista+osakkeista+tekem%C3%A4n+julkisen+ostotarjouksen+lopullisen+tuloksen+HUG1874172.html

Valmet ja Nokianvirran Energia ovat tehneet aiesopimuksen kattilalaitoksen toimittamisesta Nokialle

Valmet Corporation

Valmet ja Nokianvirran Energia ovat tehneet aiesopimuksen kattilalaitoksen toimittamisesta Nokialle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 25.11.2014 klo 15:15

Valmet ja Nokianvirran Energia Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen biomassaa käyttävän kattilalaitoksen toimittamisesta uuteen höyrylämpökeskukseen Nokialle.  Uusi lämpökeskus tulee toimittamaan prosessihöyryä SCA Hygiene Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Sähkön kaukolämpöasiakkaille.

Investoinnin avulla energiantuotannossa aiemmin käytetty fossiilinen maakaasu korvataan edullisemmilla biopolttoaineilla, kuten metsähakkeella ja kokopuuhakkeella. Lisäksi kattilassa voidaan käyttää jyrsinturvetta ja paperitehtaan lietteitä.

Kattilan asennuksen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2015 ja höyryntuotannon vuoden 2016 keväällä. Nokianvirran Energian investoinnin kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa, josta Valmetin toimituksen arvo on hieman yli puolet.

Uusi kattilalaitos käyttää paikallisia polttoaineita

“Investoinnilla voimme vähentää CO2 -päästöjä ja turvata kilpailukykyisen energian tuotannon yhtiön omistajille. Luotamme Valmetin pitkään kokemukseen vaativien biomassojen poltossa ja paikallisena toimijana sen kykyyn toimittaa laitos erittäin tiukan aikataulun mukaisesti”, sanoo Leppäkosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen. “Tämä hanke luo hyvinvointia koko Pirkanmaalle, sillä rakentamisen aikana työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan 200-300 henkilötyövuotta ja laitoksen valmistuttua polttoaineet tullaan hankkimaan Pirkanmaan alueelta”, Koskinen jatkaa.

“Fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun ja hiilen korvaaminen kotimaisilla biopolttoaineilla on keskeinen tekijä useissa meneillään olevissa kotimaisissa energiantuotantohankkeissa. Polttoainejoustavuus on merkittävä asia investointien päätöksenteossa. Tämä koskee myös Nokialle toimitettavaa kattilalaitosta. Nokialle toimitettava kattila on suunniteltu siten, että se voidaan kytkeä myös höyryturbiiniin sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollistamiseksi”, sanoo Valmetin myyntijohtaja Jari Niemelä.

Valmetin toimitukseen kuuluu höyryteholtaan 68 megawatin HYBEX-leijukattila, savukaasun puhdistuslaitteisto sekä laitoksen sähköistys ja Metso DNA -automaatiojärjestelmä. Kattilalaitos rakennetaan olemassa olevaan kattilarakennukseen, josta puretaan vuonna 1963 toimintansa aloittanut Tampellan toimittama hiilikattila.

Nokianvirran Energia

Nokianvirran Energia Oy on Oy SCA Hygiene Products Ab:n, Nokian Renkaat Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteistyritys, jonka suunnitelmana on rakentaa biohöyrykattila Nokialle nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä omistajilleen ja parantaa osakkaiden liiketoimintojen kilpailukykyä varmistaen vakaamman energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen.

Valmetin kattilaratkaisu

Valmetin kerrosleijupetiteknologiaa (BFB) hyödyntävä kattilaratkaisu on nimeltään HYBEX. Hyvän polttoainejoustavuutensa, korkean palamishyötysuhteensa, polttotehokkuutensa, luotettavuutensa, operoitavuutensa ja alhaisten päästöjensä ansiosta se on yksi markkinoiden johtavista kattiloista. Valmet on toimittanut yli 200 HYBEX-kattilaa ja kattilakonversiota eri puolille maailmaa.

VALMET OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:

Jari Niemelä, myyntijohtaja, EMEA, Valmet, puh. 010 676 3314

Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö Oy, puh. 044 7503 315

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-25 14:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/25/Valmet+ja+Nokianvirran+Energia+ovat+tehneet+aiesopimuksen+kattilalaitoksen+toimittamisesta+Nokialle+HUG1874071.html

Apetit Oyj – Apetit: Kalatuoteryhmässä käydyt yt-neuvottelut päättyneet

Apetit Oyj

Pörssitiedote

Apetit: Kalatuoteryhmässä käydyt yt-neuvottelut päättyneet

Apetit Oyj, pörssitiedote 25.11.2014 klo 14.45

Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminnan kalatuoteryhmää koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden lopputuloksena Apetit keskittää kalatuoteryhmässä toimintaa suurempiin Kuopion ja Helsingin yksiköihin ja sulkee Kustavin tuotantoyksikön. Myös Turun toimipaikka suljetaan.

Toimipisteiden sulkeminen johtaa Kustavissa 12 ja Turussa 3 henkilön työsuhteen päättymiseen. Keskittämisen myötä Kuopioon ja Helsinkiin syntyy 7 uutta työtehtävää.

Neuvottelut käynnistettiin lokakuun alussa osana kalatuoteryhmän pitkän aikavälin kannattavuusohjelmaa ja ne koskivat yhteensä 121 henkilöä kalatuoteryhmässä Kuopion, Helsingin, Kustavin ja Turun toimipisteissä.

Apetit käynnisti alkuvuonna pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat Ruokaliiketoiminnan kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmissä. Niissä uudistetaan hankinnan, tilaus-toimitusketjun ja myynnin toimintatapoja sekä rakenteita paremman kannattavuuden ja pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Pääosa ohjelmien toimenpiteistä kohdistuu vuosille 2014–2015 ja niiden odotetaan parantavan kannattavuutta vaiheittain vuodesta 2015 lähtien. Ohjelmien tavoitteena on saavuttaa vaiheittain vuositason kustannuksissa yhteensä 4,5 miljoonan euron pienennys.

”Nyt tehdyt sulkemispäätökset ovat vaikeita, mutta välttämättömiä kannattavuuden parantamiseksi ja uuden yksinkertaisemman toimintamallin käyttöönottamiseksi kalatuoteryhmässä. Nyt toteutettavalla toiminnan keskittämisellä tavoittelemme parempaa tuotannon kustannustehokkuutta ja logistiikan tehostumista sekä toiminnan järjestelmällisempää ohjausta ja kehittämistä ”, kertoo Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Veijo Meriläinen.

Apetit tiedotti kalatuoteryhmän kannattavuusohjelman etenemisestä ja yt-neuvotteluiden käynnistämisestä pörssitiedotteella 8.10.2014.

Apetit Oyj

Veijo Meriläinen

toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:

Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, p. +358 10 402 00

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

päämediat

www.apetitgroup.fi

Apetit: Kalatuoteryhmässä käydyt yt-neuvottelut päättyneet

Apetit Oyj

Pörssitiedote

Apetit: Kalatuoteryhmässä käydyt yt-neuvottelut päättyneet

Apetit Oyj, pörssitiedote 25.11.2014 klo 14.45

Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminnan kalatuoteryhmää koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden lopputuloksena Apetit keskittää kalatuoteryhmässä toimintaa suurempiin Kuopion ja Helsingin yksiköihin ja sulkee Kustavin tuotantoyksikön. Myös Turun toimipaikka suljetaan.

Toimipisteiden sulkeminen johtaa Kustavissa 12 ja Turussa 3 henkilön työsuhteen päättymiseen. Keskittämisen myötä Kuopioon ja Helsinkiin syntyy 7 uutta työtehtävää.

Neuvottelut käynnistettiin lokakuun alussa osana kalatuoteryhmän pitkän aikavälin kannattavuusohjelmaa ja ne koskivat yhteensä 121 henkilöä kalatuoteryhmässä Kuopion, Helsingin, Kustavin ja Turun toimipisteissä.

Apetit käynnisti alkuvuonna pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat Ruokaliiketoiminnan kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmissä. Niissä uudistetaan hankinnan, tilaus-toimitusketjun ja myynnin toimintatapoja sekä rakenteita paremman kannattavuuden ja pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Pääosa ohjelmien toimenpiteistä kohdistuu vuosille 2014–2015 ja niiden odotetaan parantavan kannattavuutta vaiheittain vuodesta 2015 lähtien. Ohjelmien tavoitteena on saavuttaa vaiheittain vuositason kustannuksissa yhteensä 4,5 miljoonan euron pienennys.

”Nyt tehdyt sulkemispäätökset ovat vaikeita, mutta välttämättömiä kannattavuuden parantamiseksi ja uuden yksinkertaisemman toimintamallin käyttöönottamiseksi kalatuoteryhmässä. Nyt toteutettavalla toiminnan keskittämisellä tavoittelemme parempaa tuotannon kustannustehokkuutta ja logistiikan tehostumista sekä toiminnan järjestelmällisempää ohjausta ja kehittämistä ”, kertoo Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Veijo Meriläinen.

Apetit tiedotti kalatuoteryhmän kannattavuusohjelman etenemisestä ja yt-neuvotteluiden käynnistämisestä pörssitiedotteella 8.10.2014.

Apetit Oyj

Veijo Meriläinen

toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:

Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, p. +358 10 402 00

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

päämediat

www.apetitgroup.fi

Tornator Oyj – Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Tornator Oyj

Lehdistötiedote

Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Imatra, Suomi, 2014-11-25 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Metsäyhtiö Tornator on saanut Suomessa omistamilleen metsille FSC (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatin. Metsänhoidon sertifikaatti kattaa yhtiön kaikki Suomen metsät, joiden kokonaispinta-ala on noin 600 000 hehtaaria. Yhtiön metsät ovat jo aiemmin sertifioitu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -standardin mukaisesti.

“Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tornatorille FSC-sertifiointi on yksi keino varmistaa puun kysyntä myös tulevaisuudessa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen.

”Metsäsertifiointijärjestelmät tukevat tavoitettamme toimia vastuullisesti kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen. FSC-sertifiointi toi joitakin muutoksia talousmetsien käsittelyyn, metsätalouden ulkopuolelle jätettävien kohteiden määrään sekä raportointivelvoitteisiin”, sanoo Tornatorin metsätalouden liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Tornator aloitti sertifiointiin valmistautumisen keväällä 2013. Sertifioinnin auditointiyritys DNV GL suositti yhtiölle FSC-sertifikaattia marraskuussa 2014. Tornator ryhtyy välittömästi tarjoamaan FSC-sertifioitua puuta asiakkailleen.

Tornatorin FSC-logolisenssikoodi on FSC-C123368.

Lisätietoja antavat:

Arto J. Huurinainen, toimitusjohtaja, puh. 040 0674 902

Ari Karhapää, metsätalouden liiketoimintajohtaja, puh. 050 441 2555

www.tornator.fi

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Konsernin liikevaihto on noin 87 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä pääosin Suomessa.

Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Tornator Oyj

Lehdistötiedote

Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Imatra, Suomi, 2014-11-25 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Metsäyhtiö Tornator on saanut Suomessa omistamilleen metsille FSC (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatin. Metsänhoidon sertifikaatti kattaa yhtiön kaikki Suomen metsät, joiden kokonaispinta-ala on noin 600 000 hehtaaria. Yhtiön metsät ovat jo aiemmin sertifioitu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -standardin mukaisesti.

“Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tornatorille FSC-sertifiointi on yksi keino varmistaa puun kysyntä myös tulevaisuudessa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen.

”Metsäsertifiointijärjestelmät tukevat tavoitettamme toimia vastuullisesti kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen. FSC-sertifiointi toi joitakin muutoksia talousmetsien käsittelyyn, metsätalouden ulkopuolelle jätettävien kohteiden määrään sekä raportointivelvoitteisiin”, sanoo Tornatorin metsätalouden liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Tornator aloitti sertifiointiin valmistautumisen keväällä 2013. Sertifioinnin auditointiyritys DNV GL suositti yhtiölle FSC-sertifikaattia marraskuussa 2014. Tornator ryhtyy välittömästi tarjoamaan FSC-sertifioitua puuta asiakkailleen.

Tornatorin FSC-logolisenssikoodi on FSC-C123368.

Lisätietoja antavat:

Arto J. Huurinainen, toimitusjohtaja, puh. 040 0674 902

Ari Karhapää, metsätalouden liiketoimintajohtaja, puh. 050 441 2555

www.tornator.fi

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Konsernin liikevaihto on noin 87 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä pääosin Suomessa.

Olvi Oyj – OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Olvi Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Iisalmi, 2014-11-25 11:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2014

OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Olvi Oyj julkistaa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2015. Olvi-konsernin toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan viikolla 13.

Olvi Oyj julkistaa vuonna 2015 osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuulta 29.4.2015, tammi-kesäkuulta 13.8.2015 ja tammi-syyskuulta 29.10.2015.

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.4.2015 klo 11.00 alkaen Iisalmessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13.

Olvi Oyj

Lasse Aho

toimitusjohtaja

puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi

OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Olvi Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Iisalmi, 2014-11-25 11:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2014

OLVI OYJ:N TALOUDELLISTEN RAPORTTIEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2015

Olvi Oyj julkistaa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2015. Olvi-konsernin toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan viikolla 13.

Olvi Oyj julkistaa vuonna 2015 osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuulta 29.4.2015, tammi-kesäkuulta 13.8.2015 ja tammi-syyskuulta 29.10.2015.

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.4.2015 klo 11.00 alkaen Iisalmessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13.

Olvi Oyj

Lasse Aho

toimitusjohtaja

puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi

facebook twitter