Etusivu » Arkistot 24.11.2014

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.11.2014

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.11.2014

Restamax Oyj  ILMOITUS
  24.11.2014 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.11.2014

Päivämäärä 24.11.2014
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 3 000 osaketta
Keskihinta/osake  3,6983 EUR
Ylin hinta/osake 3,70 EUR
Alin hinta/osake 3,69 EUR
Kokonaishinta 11 094,90 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.11.2014 tehtyjen kauppojen jälkeen:

 

Restamax Oyj                           49 500 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-24 17:48 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/24/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+24+11+2014+HUG1873834.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.11.2014

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: poikkeuslupa tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: poikkeuslupa tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

24.11.2014

Talvivaara on saanut poikkeusluvan tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) haki poikkeuslupaa tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta sen tuotannollista toimintaa harjoittavan tytäryhtiön, Talvivaara Sotkamo Oy:n (“Talvivaara Sotkamo”), hakeuduttua konkurssiin 6.11.2014. Konkurssin seurauksena Yhtiö menetti määräävän asemansa suhteessa Talvivaara Sotkamoon, jota ei näin ollen voi enää esittää osana Talvivaara-konsernia toiminnan jatkuvuuden periaatteella (going concern) laaditussa raportoinnissa.

Talvivaara on tänään saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta arvopaperimarkkinalain (AML) 7 luvun 9 §:n perusteella. Päätöstä tehdessään Finanssivalvonta on ottanut huomioon myös sen, että 27.11.2013 voimaan tullut direktiivin 2004/109/EY muutosdirektiivi (2013/50/EU) ei enää edellytä johdon osavuotisen selvityksen taikka ensimmäisen tai kolmannen osavuosikatsauksen julkistamista. Finanssivalvonta on niin ikään huomioinut, että kaupankäynti Yhtiön osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 alkaen, ja että sen näkemyksen mukaan kaupankäynnin jatkamisen edellytyksenä oleva osakkeen luotettava hinnanmuodostus ei täyty ennen kuin Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvät epävarmuustekijät on ratkaistu ja toiminnan jatkuvuudesta ja Yhtiön taloudellisesta asemasta on julkaistu riittävät tiedot.

Finanssivalvonta on myöntänyt poikkeusluvan edellyttäen, että Yhtiö julkaisee viimeistään 30.11.2014 yleiskuvauksen toimintansa tuloksesta ja taloudellista asemasta sekä niiden kehityksestä vuoden 2014 alusta kyseisen kuvauksen julkaisemiseen saakka arvopaperimarkkinalain 7 luvun 14 §:n 3 momentin edellyttämässä laajuudessa. Julkaistavan selvityksen tulee myös sisältää kuvaus katsauskauden merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista sekä niiden vaikutuksista Yhtiön taloudelliseen asemaan. Arvopaperimarkkinalaissa mainittujen sisältövaatimusten lisäksi Finanssivalvonta edellyttää, että selvityksessä on julkistettava ainakin arvio Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen vaikuttavista seikoista sekä merkittävistä lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä, arvio Yhtiön merkittävistä taseen ulkopuolisista vastuista, kuvaus siitä, miten Talvivaara Sotkamon konkurssi on vaikuttanut Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon väliseen suhteeseen ja Yhtiön taloudelliseen asemaan sekä kuvaus Yhtiön ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesän välisistä liiketoimista konkurssin asettamispäivän jälkeen. 

Pörssin sääntöjen puitteissa myös Nasdaq OMX Helsinki Oy on myöntänyt Talvivaaralle vastaavan poikkeusluvan.

Talvivaara on aiemmin ilmoittanut julkaisevansa tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksensa 26.11.2014. Aiemmasta ilmoituksestaan poiketen Yhtiö julkaisee saamansa poikkeusluvan nojalla arvopaperimarkkinalain 7 luvun 14 §:n 3 momentin sekä Finanssivalvonnan vaatimusten mukaisen selvityksen 28.11.2014.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj             Puh. 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Saila Miettinen-Lähde, talous- ja rahoitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-24 15:57 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/24/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+poikkeuslupa+tammi+syyskuun+2014+osavuosikatsauksen+julkaisemisesta+HUG1873756.html

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank

Pörssitiedote

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TKNE4X 40DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 24.11.2014 kello 16:41.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TKNE4X 40DAN

ISIN-koodi: DK0060576759

Kohde-etuus: Kone Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 24.11.2014

Rajataso: 37.50 euroa

Toteutushinta: 40.00 euroa

Kerroin: 1 / 5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 19.12.2014

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014 ja 4.11.2014 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Danske Bank – DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank

Pörssitiedote

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TKNE4X 40DAN TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TKNE4X 40DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 24.11.2014 kello 16:41.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TKNE4X 40DAN

ISIN-koodi: DK0060576759

Kohde-etuus: Kone Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 24.11.2014

Rajataso: 37.50 euroa

Toteutushinta: 40.00 euroa

Kerroin: 1 / 5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 19.12.2014

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014 ja 4.11.2014 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Vacon Oyj: Danfoss on julkistanut Danfossin kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen alustavan tuloksen

Vacon Plc

Vacon Oyj: Danfoss on julkistanut Danfossin kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen alustavan tuloksen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 24.11.2014 kello 16.10

Danfoss A/S:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Oy Danfoss Ab:n (“Tarjouksentekijä”) kautta kaikista Vacon Oyj:n (“Vacon”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Vaconin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa, tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) mukainen tarjousaika päättyi 21.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 85,74 prosenttia kaikista Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet nostavat yhdessä Tarjouksentekijän AC Invest Three B.V.:ltä hankkimien osakkeiden kanssa Tarjouksentekijän omistusosuuden noin 96,29 prosenttiin Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet edellyttäen, että Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän hallussa olevien osakkeiden kanssa yli 90 prosenttia Vaconin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli tulos vahvistuu, Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistetaan ja julkistetaan arviolta 25.11.2014.

VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita koskeva huomautus

Tässä tiedotteessa esitettyyn Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden on syytä ottaa huomioon, että tähän tiedotteeseen ja kaikkeen Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon sovelletaan Suomessa voimassa olevaa tiedonantovelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevaa lainsäädäntöä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tarjouksentekijä noudattaa Ostotarjouksen yhteydessä soveltuvin osin Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) nojalla annettua Regulation 14E -sääntöä. Ostotarjouksen tai erillisen tarjouksen tekeminen Yhdysvalloissa tehdään ainoastaan Raymond James & Associates, Inc.:in avulla ja kautta, joka on Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) mukaan rekisteröity broker-dealer.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita kehotetaan tutustumaan Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon saadakseen ohjeita osakkeidensa hyväksymismenettelystä.

Yhdysvaltain vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain Rule 14e-5 -säännöstä annetun poikkeuksen mukaan Tarjouksentekijällä ja sen eräillä edustajilla on aika ajoin oikeus ostaa osakkeita tai ryhtyä järjestelyihin osakkeiden ostamiseksi Ostotarjouksen ulkopuolella Ostotarjouksen julkistamishetkestä Ostotarjouksen tarjousajan päättymiseen saakka, mukaan luettuna joko avoimilla markkinoilla tapahtuvat ostot vallitseviin hintoihin tai yksityisinä transaktioina tapahtuvat ostot neuvoteltuihin hintoihin kussakin tapauksessa Yhdysvaltojen ulkopuolella ja Suomessa soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällaisia ostoja ei tehdä tässä tiedotteessa ilmoitettua Ostotarjouksen hintaa korkeampaan hintaan, ellei Ostotarjouksen hintaa koroteta vastaavasti. Kaikki tulevat ostot tehdään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tällaiset osakeostot julkistetaan Suomen lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa, ja Suomessa julkistetut ostot julkistetaan myös Yhdysvalloissa.

TÄMÄ OSTOTARJOUS EI OLE YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMITEAN (THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MINKÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEAN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄ TAI HYLKÄÄMÄ, EIVÄTKÄ NE OLE LAUSUNEET OSTOTARJOUKSEN KOHTUULLISUUDESTA TAI EDUISTA, EIVÄTKÄ VAHVISTANEET TÄMÄN TIEDOTTEEN OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-24 15:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/24/Vacon+Oyj+Danfoss+on+julkistanut+Danfossin+kaikista+Vaconin+liikkeeseen+laskemista+osakkeista+tekem%C3%A4n+julkisen+ostotarjouksen+alustavan+tuloksen+HUG1873740.html

Jari Forss nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnan henkilöstöjohtajaksi

Metsäliitto Osuuskunta

Lehdistötiedote

Jari Forss nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnan henkilöstöjohtajaksi

Metsä Group lehdistötiedote 24.11.2014


Varatuomari Jari Forss (52) on nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnasta vastaavan Metsä Fibre Oy:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 12.1.2015 alkaen. Hän siirtyy Metsä Groupiin Metsäteollisuus r.y.:n työmarkkinajohtajan tehtävästä.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Anneli Karhula, henkilöstöjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4174


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 900 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsäliitto Osuuskunta – Jari Forss nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnan henkilöstöjohtajaksi

Metsäliitto Osuuskunta

Lehdistötiedote

Jari Forss nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnan henkilöstöjohtajaksi

Metsä Group lehdistötiedote 24.11.2014


Varatuomari Jari Forss (52) on nimitetty Metsä Groupin selluliiketoiminnasta vastaavan Metsä Fibre Oy:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 12.1.2015 alkaen. Hän siirtyy Metsä Groupiin Metsäteollisuus r.y.:n työmarkkinajohtajan tehtävästä.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Anneli Karhula, henkilöstöjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4174


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 900 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Anu Hämäläinen nimitetty Wärtsilän rahoitusjohtajaksi

Wärtsilä Corporation

Anu Hämäläinen nimitetty Wärtsilän rahoitusjohtajaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 24.11.2014 klo 11.00

Anu Hämäläinen, 49, (KTM) on nimitetty Wärtsilän rahoitusjohtajaksi 1.2.2015 alkaen. Hämäläinen raportoi talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirénille. Hämäläinen vastaa rahoitustoiminnasta ja -hallinnosta, maksuliikenteestä, rahoitusjärjestelyistä sekä riskienhallinnasta ja vakuutuksista. Näiden lisäksi hän on edelleen vastuussa Wärtsilän palvelukeskuksesta (WSSC).

Hämäläinen on toiminut Wärtsilän talousjohtajana syyskuusta 2010 lähtien. Hänen tehtäväkenttänsä on kattanut laskennan, raportoinnin, verotuksen, konsernilaskennan ja WSSC:n. Aiemmin Hämäläinen vastasi Wärtsilän konsernitilinpäätöksistä. 90-luvulla hän työskenteli kahdeksan vuoden ajan Wärtsilän eri talous- ja rahoitusyksiköissä.

Nykyinen rahoitusjohtaja Markus Pietikäinen, 39, (KTM) on nimitetty Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan Amerikan toimintojen johtajaksi 1.11.2014 alkaen. Hän jatkaa myös rahoitusjohtajana 31.1.2015 asti.

Anu Hämäläisen kuva

Lisätietoja:

Marco Wirén

Talous- ja rahoitusjohtaja

Wärtsilä Oyj Abp

Puh. 010 709 5640

marco.wiren@wartsila.com

Atte Palomäki

Viestintäjohtaja

Wärtsilä Oyj Abp

Puh. 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-24 10:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/24/Anu+H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen+nimitetty+W%C3%A4rtsil%C3%A4n+rahoitusjohtajaksi+HUG1873534.html

Metso sai kaikkien aikojen suurimman massateollisuuden venttiilien tilauksensa PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiöltä Indonesiasta

Metso Corporation

Metso sai kaikkien aikojen suurimman massateollisuuden venttiilien tilauksensa PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiöltä Indonesiasta

Metso sai kaikkien aikojen suurimman massateollisuuden venttiilien tilauksensa PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiöltä Indonesiasta

Metso Oyj:n lehdistötiedote 24.11.2014 klo 11:00

Metso toimittaa useita tuhansia venttiilejä lisälaitteineen ja varaosineen indonesialaiselle PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiölle Etelä-Sumatralle. Kyseessä on Metson kaikkien aikojen suurin virtauksensäätötuotteiden toimitus massa- ja paperiteollisuusasiakkaalle. Uusi tehdas on maailman suurin yksittäinen sellutehdas käynnistyessään vuonna 2016.

Laaja toimitus sisältää säätö- ja sulkusovelluksiin tarkoitettuja segmentti-, pallo- ja läppäventtiileitä, istukkaventtiileitä niin tavanomaisiin kuin erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä älykkäitä venttiiliohjaimia.

“Metson luotettavat venttiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet on suunniteltu eliminoimaan päästöjä ja tehostamaan prosessia. Hyödyntämällä Metson venttiilejä tehokkaasti asiakas voi edistää kestävää kehitystä ja parantaa turvallisuutta massanvalmistusprosessissaan”, sanoo Metson virtauksensäätöratkaisujen myynnistä ja palveluista Aasian ja Tyynenmeren alueella vastaava johtaja See Hoe Lau.

Metsolla on pitkä asiakassuhde Asia Pulp and Paper Group -yhtiön kanssa, ja Metson virtauksensäätöratkaisut tehostavat prosesseja useilla sen tehtailla Indonesiassa ja Kiinassa.

Tilaus sisältyy Metson vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Johtava virtauksensäätöteknologia ja siihen liittyvät palvelut tehostavat prosessia ja alentavat kokonaiskustannuksia

Metso on pitkään lisännyt prosessien suorituskykyä ja luotettavuutta massa- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on kyseisellä teollisuudenalalla käytettävien säätö- ja sulkuventtiilien markkinajohtaja maailmassa – noin 75 % maailman massoista virtaa sen venttiilien läpi. Metsolla on merkittävä venttiiliteknologian asennuskanta Aasian massa- ja paperiteollisuudessa.

Metson laaja virtauksensäätöpalveluiden tarjonta sisältää liiketoimintaratkaisuja ja palveluita, jotka optimoivat laitteiden käyttöä ja elinkaarikustannuksia. Metson venttiiliteknologiakeskukset ja -tehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa. Vuoden 2014 loppuun mennessä Metsolla on yli 40 venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskusta ympäri maailmaa.

Metsolla on vankka kokemus prosessien suorituskyvyn ja luotettavuuden kehittämisestä  öljy- ja kaasualalla, massa- ja paperiteollisuudessa sekä voimantuotannossa johtavilla tuotemerkeillään, joihin kuuluvat Neles®, Jamesbury® ja Mapag®. Yhtiö on toimittanut miljoonia säätö-  ja sulkuventtiilejä ympäri maailmaa yli 90 vuoden ajan. Metson laajaan Neles® -säätöventtiilitarjontaan kuuluu myös istukkaventtiileitä niin tavanomaisiin kuin erittäin vaativiin prosesseihin, joissa vallitsee korkea paine ja lämpötila. Lisäksi Metso on yksi älykkäiden venttiiliohjaimien johtavista toimittajista.

Tietoja PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiöstä

PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiö on osa Asia Pulp and Paper Group (APP) -yhtiötä. Asia Pulp & Paper Group on kauppanimi Indonesiassa ja Kiinassa toimivalle massan- ja paperivalmistajista koostuvalle ryhmälle. Vuonna 1972 perustettu APP on yksi maailman suurimmista massa- ja paperiyhtiöistä, jonka vuotuinen massan, paperin ja pakkaustuotteiden valmistus- ja jalostuskapasiteetti on yhteensä yli 19 miljoonaa tonnia. Yhtiön tuotteita myydään yli 120 maassa kuudella mantereella. PT OKI Pulp & Paper Mills -yhtiön uusi tehdas sijaitsee Etelä-Sumatralla Indonesiassa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 8 000 ilmakuivattua tonnia lyhytkuituista sellua päivässä.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results

www.metso.com,  www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja

See Hoe Lau, johtaja, myynti ja palvelut, Virtauksensäätö, Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinat, Metso, puh. + 65 6511 1028, sähköposti: seehoe.lau(at)metso.com (englanniksi)

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-24 10:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/24/Metso+sai+kaikkien+aikojen+suurimman+massateollisuuden+venttiilien+tilauksensa+PT+OKI+Pulp+Paper+Mills+yhti%C3%B6lt%C3%A4+Indonesiasta+HUG1873536.html

facebook twitter