Etusivu » Arkistot 18.11.2014

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2014

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Glaston Oyj Abp – Glastonille ensimmäinen FC1000 -konekauppa Yhdysvaltoihin

Glaston Oyj Abp

Pörssitiedote

Glastonille ensimmäinen FC1000 -konekauppa Yhdysvaltoihin

Helsinki, Suomi, 2014-11-18 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 18.11.2014 klo 16.00

Glastonille ensimmäinen FC1000 -konekauppa Yhdysvaltoihin

Glaston on tehnyt noin 3,4 miljoonan euron lasinjalostuskonekaupan yhdysvaltalaisen Cardinal Glass Industriesin kanssa Glaston FC500™ ja kaksoiskammiolla varustetusta FC1000™- karkaisulinjasta. Tilaus kirjataan Glastonin vuoden 2014 neljännen kvartaalin tilauskantaan. Koneet toimitetaan asiakkaalle vuoden 2015 ensimmäisellä ja kolmannella vuosineljänneksellä.

”Tämä kauppa on jatkoa hyvälle yhteistyöllemme. Alusta alkaen yhteistyömme on pohjautunut teknologiseen edelläkävijyyteen lopputuotteen tinkimättomän laadun turvaamiseksi. Lokakuussa Glasstec-messuilla esitelty Glaston FC1000™ -tasokarkaisulinja edustaa alan edistyksellisintä teknologiaa ja on oikea ratkaisu asiakkaalle, joka toimittaa laseja vaativiin julkisivuratkaisuihin sekä suuria määriä eristettyjä matalaemissiivisiä ikkunayksiköitä”, toteaa Arto Metsänen, Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja.

Cardinal Glass Industries on alan edelläkävijä rakennuslasiteollisuuden ovi- ja ikkunalasien kehittämisessä. Yhtiö on perustettu vuonna 1962 Minneapoliksessa, Minnesotassa. Cardinalilla on yli 6 000 työntekijää yhteensä 37 toimipisteessä eri puolilla USA:ta. Kotimarkkinan lisäksi yhtiöllä on vientiä maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot:

Glaston Oyj Abp

Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh: +358 10 500 500

Sasu Koivumäki, talousjohtaja, puh. +358 40 5587530

GLASTON OYJ ABP

Agneta Selroos

Viestintä- ja markkinointijohtaja

puh: +358 40 7453 737

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle.Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

KUTSU ZEELAND OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Zeeland Oyj

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU ZEELAND OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2014-11-18 14:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (jäljempänä “Zeeland” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.12.2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspäivänä kello 12:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Liiketoimintakatsauksen esittäminen

7. Hallituksen täydentäminen

Zeelandin osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40,93 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen täydentämistä yhdellä (1) jäsenellä ja siten hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5).

Edelleen, Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40,93 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen täydentämiseksi nykyisten hallituksen jäsenten Pekka Siivonen-Uotilan, Ville Skogbergin, Tanu-Matti Tuomisen ja Jari Tuovisen lisäksi hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Marko Häkkinen toimikaudeksi, joka alkaa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2014 päätyttyä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jäsenehdokkaan henkilötiedot ovat nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille.

Yhtiön 1.4.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40,93 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että koska Yhtiön seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään arviolta huhtikuussa 2015, Marko Häkkiselle maksettaisiin hallituksen kokouspalkkioita 2.500 euroa eli hallituksen jäsenelle maksettavassa toimikauden palkkiossa huomioitaisiin jäljellä oleva arviolta viiden kuukauden pituinen ajanjakso, joka on suhteutettu koko toimikaudelta hallituksen jäsenelle maksettavaan hallituspalkkion määrään. Lisäksi Häkkisen matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan.

8. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen omien osakkeita luovuttaen ja omia osakkeiden lunastaen

Zeelandin hallitus ehdottaa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 956.724 kpl.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Hallitus katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, että Yhtiö luovuttaa 19.12.2014 (jäljempänä “Järjestelypäivä”) jokaiselle Yhtiön osakkeenomistajalle Yhtiön omia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen luvulla 218. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 217 osaketta kerrottuna Yhtiön osakkeenomistajien Yhtiön osakkeita säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä Järjestelypäivänä. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä per 31.10.2014 oli 298 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan).

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta Järjestelypäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 218/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 218 osaketta kohden lunastetaan 217 osaketta.

Yhtiön osakkeenomistaja Jari Tuovinen on sitoutunut luovuttamaan Yhtiölle vastikkeetta sen määrän osakkeita, jotka tarvitaan edellä kuvatun omien osakkeiden luovuttamisen toteuttamiseen edellyttäen, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi Yhtiö luovuttaa osakkeet Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta ja että Yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajalta sen osakkeita lunastussuhteen 1/218 mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä Yhtiön hallituksen päätöksellä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.12.2014 eli Järjestelypäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyy kaupparekisterissä arviolta 22.12.2014. Kaupankäynti Yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 22.12.2014. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Järjestelypäivän jälkeen.

Jos hallituksen ehdotus Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi hyväksytään, Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta muutetaan osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, mikä vastaa enintään noin 9,27 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun edellä tarkoitettu Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen on täytäntöönpantu. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Jos hallituksen ehdotus Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi hyväksytään, Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15.172.178 osaketta, muutetaan osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta ja että valtuutusta on siten jäljellä enintään 480.860 osaketta. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40,93 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa esitystä.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu ja Zeelandin vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013, tilikauden 1.1.2013-31.12.2013 päättymisen jälkeen laadittu neljännesvuositulostiedote 1.1.-31.3.2014, puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2014, neljännesvuositulostiedote 1.1.-30.9.2014 sekä 1.4.2014 tehty varojen jakoa koskeva päätös ja hallituksen selostus neljännesvuositulostiedotteen 1.1.-30.9.2014 jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille 18.11.2014. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 31.12.2014 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLSTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.12.2014 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.12.2014 kello 16:00, jolloin ilmoittautumisen on oltava vastaanottajalle saapuneena.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– Internet-sivujen kautta www.zeeland.fi/sijoittajille;

– kirjeitse osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;

– sähköpostitse egm@zeeland.fi; tai

– puhelimitse numeroon +358 (0)10 231 9000 / Zeeland Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 5.12.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.12.2014 klo 10.00. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle alkuperäisinä osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.11.2014 yhteensä 208.565.832 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.11.2014 yhteensä 37.687 omaa osaketta ja niiden tuottamaa ääntä.

Helsingissä 18.11.2014

ZEELAND OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA

Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Airisto, puhelin +358 (0)40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina toimii Merasco Oy, puhelin +358 (0)9 6129 670.

JAKELU

NASDAQ Helsinki

www.zeeland.fi

Ympäristöministeri Grahn-Laasonen vihki Taaleritehtaan Kuopion biolaitoksen

Taaleritehdas Oyj

Lehdistötiedote

Ympäristöministeri Grahn-Laasonen vihki Taaleritehtaan Kuopion biolaitoksen

Helsinki, 2014-11-18 13:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehtaan Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallinen biokaasuyritys

Taaleritehtaan Biotehdas tiedotti keväällä 2012 rakentavansa Suomeen valtakunnallisen Biokaasulaitosten verkoston. Suunnitelmaa on toteutettu määrätietoisesti ja tuotannossa ovatkin jo Biotehtaat Huittisissa, Kuopiossa ja Honkajoella. Lisäksi rakenteilla on Oulun Biotehdas. Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallisesti toimiva biokaasuyritys.

Tänään vietettiin virallisia Kuopion Biotehtaan ja yhteistyökumppanina toimivan Kuopion energian moottorivoimalaitoksen vihkiäisiä. Arvovaltaisena laitosten vihkijänä toimi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Biojätteiden käsittely Suomessa uuden edessä

Uusi jätelainsäädäntö edellyttää, että kaikki jäte pitää jatkossa uudelleen käyttää tai hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Vuoteen 2016 astuu voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä estää yhä nykyään yleisen menettelytavan eli biohajoavan materiaalin kippaamisen kaatopaikalle. Kaatopaikalla biohajoava materiaali synnyttää hajotessaan metaania suoraan ilmakehään, ja on näin selvä ilmasto-ongelma. Biokaasuprosessissa tämä metaani otetaan talteen suljetussa tilassa ja hyödynnetään energiana. Biokaasuprosessi vähentää siis ilmastopäästöjä, koska se hyödyntää biohajoavan jätteen, ottaen talteen tärkeät ravinteet, ja samalla synnyttää energiaa luonnollisessa biologisessa prosessissa. Voidaan perustellusti osoittaa, että biokaasuprosessi on parasta käytössä olevaa teknologiaa (BAT) biohajoavan materiaalin käsittelyyn.


Kuopion Biotehtaan biokaasu sähköksi ja kaukolämmöksi

Kuopion Biotehdas valmistui Kuopion Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueelle maaliskuussa 2014. Biotehtaan vuosittainen käsittelykapasiteetti on 60 000 tonnia biohajoavaa jätemateriaalia, joka hankitaan laajasti Pohjois-Savon alueelta. Kuopion biotehdas tuottaa jätteistä biokaasuenergiaa n. 34 000 megawattituntia (MWh) vuodessa. Lisäksi biokaasulaitos ottaa talteen arvokkaita ravinteita, kuten fosforia ja typpeä – ravinteet ja jäljellä oleva orgaaninen aines palautetaan takaisin peltoon kierrätyslannoitteina.

Kuopion Biotehtaan, kuten myös muiden Biotehtaiden, suunnittelusta ja urakoinnista vastaa forssalainen teknologiayhtiö Watrec Oy. Watrecin kehittämä biokaasulaitoskonsepti on varmatoiminen ja kustannustehokas ja Biotehtaan kotimaisuusaste on korkea. Watrec Oy:n tavoitteena on viedä laitoskonseptia myös kansainvälisille markkinoille. Näin ollen samalla kun ympäristöministeri vihkii Kuopion Biotehtaan, vihitään käyttöön merkittävä referenssilaitos kotimaisen ympäristöteknologian viennin edistämiseksi.

Lisätietoja:

Kaisa Suvilampi

toimitusjohtaja

Biotehdas Oy

p. 050 5254222

kaisa.suvilampi@biotehdas.fi


www.biotehdas.fi

Esa Lindholm

Kuopion Energia Oy

p. 040 709 7101

esa.lindholm@kuopionenergia.fi

www.kuopionenergia.fi

Lisätietoa Watrec Oy:sta www.watrec.fi

Kaisa Suvilampi, toimitusjohtaja, Taaleritehtaan Biotehdas Oy, puh. 050 5254222

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

Arto Toivonen Fermion Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen

Orion Corporation

Arto Toivonen Fermion Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen

Orion Oyj                   Lehdistötiedote             18.11.2014 klo 14.50

Arto Toivonen Fermion Oy:n  toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen

Orionin tytäryhtiön Fermion Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Arto Toivonen 1.1.2015  alkaen. Arto Toivonen on työskennellyt Orionin palveluksessa vuodesta 2006 Liiketoiminnan Kehittäminen ja Kumppanuudet -yksikössä Business Development Director -nimikkeellä.

Ennen Orionille tuloaan Arto Toivonen työskenteli Juvantia Pharma Oy:n Liiketoiminnan Kehittämisyksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 2000-2006. Vuosina 1996-2000 hän työskenteli Genencor International B.V.:n palveluksessa Leidenissa, Hollanissa Key Account Manager -roolissa vastaten bioteknisten tuotteiden myynnistä globaaleille asiakkaille eri teollisuuden aloilla.

Koulutukseltaan Arto Toivonen on kemian tekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta Espoosta.

Fermionin nykyinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Jorma Mamia (61)  jatkaa Orion-konsernin turvallisuusjohtajan tehtävässä 1.1.2015 alkaen. Hän on suunnitellut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2015 lopussa.

  

Lisätietoja:

Liisa Hurme

Hallituksen pj, Fermion Oy

Erityistuotteet-tulosyksikön johtaja, Orion Oyj

Puhelin 050 966 2874

Arto Toivosen kuva:

http://www.orion.fi/globalassets/pictures/orion-group/media/arto-toivonen.jpg

Julkaisija:

Orion Oyj, Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-18 13:53 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/18/Arto+Toivonen+Fermion+Oy+n+toimitusjohtajaksi+1+1+2015+alkaen+HUG1872425.html

Turvatiimi – Kutsu Turvatiimi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Turvatiimi

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Turvatiimi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 18.11.2014 klo 13.35

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.12.2014 klo 09.00 alkaen Scandic Park Helsinki hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 08.15.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenen valitseminen

Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 20.3.2014 päättänyt, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valituista varsinaisista jäsenistä Petri Peltomaa on valintansa jälkeen eronnut hallituksesta. Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM Saga Forss. Hallitukseen ehdotetun henkilön tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Martin Forss, Mikael Lönnroth, Benedict Wrede ja Mia Åberg.

7. Päättäminen Turvatiimi Oyj:n omistamien Responda 113 Oy:n (”Responda”) osakkeiden sekä yhtiön Respondalta olevien lainasaamisten myymisestä

Turvatiimi Oyj ja Turvatiimin emoyhtiö Atine Group Oy:n tytäryhtiö Tabulon Oy ovat 18.11.2014 solmineet ehdollisen sopimuksen Turvatiimi Oyj:n omistamien Responda 113 Oy:n (”Responda”) osakkeiden sekä yhtiön Respondalta olevien lainasaamisten kaupasta (”Ehdollinen Sopimus”) seuraavin pääasiallisin ehdoin:

 • Kaupan kohteena ovat kaikki Turvatiimin omistamat Respondan osakkeet, jotka vastaavat 90 % kaikista Respondan osakkeista,
 • Tabulon ostaa Turvatiimin Respondalle myöntämät pääomalainat kaupan toteutushetken pääoma-arvoltaan, kuitenkin yhteensä enintään 296.350 euron arvosta (”Lainat”);
 • Osakkeiden kauppahinta on 1.203.650 euroa;
 • Kauppahinnat maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekopäivänä;
 • Tabulon tulee Respondan osakassopimukseen osapuoleksi Turvatiimin sijaan ja osakassopimuksessa Turvatiimille määrätyt oikeudet ja velvollisuudet (pois lukien järjestyksen vuoksi Turvatiimin ja Yhtiön välisiä operatiivisia ja hallinnollisia sopimuksia sekä liiketoimintakauppoja koskevat sopimusmääräykset) siirtyvät Tabulonille ja Tabulon ottaa kaupan toteutushetkellä vastatakseen Turvatiimin Respondalle antamat yhteensä enintään 596.350 euron rahoitus- ja pääomitussitoumukset;
 • Turvatiimi vakuuttaa kaupan kohteesta ja Respondasta antamansa tiedot oikeiksi.

Kaupan toteutuminen on tavanomaisten voimaantuloehtojen lisäksi ehdollinen sille, että Turvatiimin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaupan, Respondan ja Turvatiimin välillä on myyjän ja ostajan hyväksymin ehdoin sovittu uudesta yhteistyösopimuksesta koskien valvomo-, hälytyskeskus- ja johtokeskuspalveluyhteistyötä, eikä yhtiö ole saanut kaupan osalta parempaa tarjousta, jonka perusteella kokoukseen mennessä saavutettu neuvottelutulos on kokonaisuutena arvioiden Ehdollisen Sopimuksen tarkoittamaa kauppaa parempi.

Turvatiimi on saanut Ehdollisesta Sopimuksesta yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimivan Advium Corporate Finance Oy:n antaman puoltavan fairness opinion -lausunnon, joka on julkaistu osana suunniteltua kauppaa koskevaa Turvatiimin pörssitiedotetta 18.11.2014 ja on myös nähtävissä Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.

Hallitus ehdottaa, että Turvatiimi Oyj:n omistamat Respondan osakkeet sekä yhtiön Respondalta olevat lainasaamiset myydään Tabulon Oy:lle Ehdollisen Sopimuksen mukaisin ehdoin, ellei yhtiö saa parempaa tarjousta, jonka perusteella yhtiökokoukseen mennessä saavutettu neuvottelutulos on kokonaisuutena arvioiden Ehdollisen Sopimuksen tarkoittamaa kauppaa parempi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.11.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.12.2014 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

 • kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 9.12.2014, Esterinportti 2, 00240 Helsinki,
 • telefaxilla numeroon 0207 363 222,
 • sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous.ilmoittautuminen@turvatiimi.fi, tai
 • puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 – 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 27.11.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.12.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/ Yhtiökokous 9.12.2014, Esterinportti 2, 00240 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 58.541.000 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 18. marraskuuta 2014

TURVATIIMI OYJ

Hallitus

Turvatiimi – Turvatiimi on allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen Responda omistustensa myymisestä yhtiön pidemmän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi

Turvatiimi

Pörssitiedote

Turvatiimi on allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen Responda omistustensa myymisestä yhtiön pidemmän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi

Turvatiimi OyjPörssitiedote 18.11.2014 klo 13.30

Turvatiimi Oyj (”Turvatiimi”) tiedotti 5.11.2014 selvittävänsä mahdollisuutta myydä omistuksensa Responda 113 Oy:ssä (”Responda”) osana Yhtiön rahoitusneuvotteluita. Yhtiön rahatilanne on tappiollisena jatkuneen toiminnan seurauksena edelleen kiristynyt ja on mahdollista, että yhtiö ei ilman lisätoimenpiteitä kykene täyttämään nykyisen rahoitussopimuksen vuodenvaihteelle sovittuja kovenanttiehtoja. Lisäksi yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä rahoittamaan toiminnan jatkamista nykyisessä laajuudessa ilman Responda omistuksista luopumista tai muuta lisärahoitusta. Mahdollistaakseen käyttöpääomansa riittävyyden sekä pankkirahoitussopimuksensa uudistamisen, Turvatiimin hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 9.12.2014 päättämään Turvatiimin omistamien Respondan osakkeiden sekä Turvatiimin Respondalta olevien lainasaamisten myymisestä ennen kalenterivuoden päättymistä emoyhtiönsä Atine Group Oy:n tytäryhtiö Tabulon Oy:n (”Tabulon”) kanssa solmitun ehdollisen sopimuksen (”Ehdollinen Sopimus”) mukaisin ehdoin. Ehdollisen Sopimuksen toteutuessa kaupasta tuloutuu Turvatiimille 1,1 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto.

Ehdollinen Sopimus mahdollistaa, että Turvatiimi jatkaa toimenpiteitään kartoittaakseen mahdollisuuksia myydä Turvatiimin Respondassa olevat omistukset Yhtiön kannalta parhain mahdollisin ehdoin (”Myyntiprosessi”) 9.12.2014 asti. Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Myyntiprosessissa toimii Advium Corporate Finance Oy (”Advium”).

Ehdollisen Sopimuksen valmisteluun ovat Turvatiimin hallituksen jäsenistä osallistuneet sen riippumattomat jäsenet, jotka ovat Martin Forss ja Mikael Lönnroth (”Työryhmä”). Työryhmä ohjaa myös Myyntiprosessia ja Adviumin työtä. Kyseisillä hallituksen jäsenillä ei ole Tabuloniin tai Myyntiprosessiin liittyviä sidonnaisuuksia. Muut hallituksen jäsenet Ben Wrede ja Mia Åberg ovat Atine Group Oy:n palveluksessa.

Ehdollisen Sopimuksen pääasialliset ehdot ovat:

 • Kaupan kohteena ovat kaikki Turvatiimin omistamat Respondan osakkeet, jotka vastaavat 90 % kaikista Respondan osakkeista (”Osakkeet”);
 • Tabulon ostaa Turvatiimin Respondalle myöntämät pääomalainat kaupan toteutushetken pääoma-arvoltaan, kuitenkin yhteensä enintään 296.350 euron arvosta (”Lainat”);
 • Osakkeiden kauppahinta on 1.203.650 euroa;
 • Kauppahinnat maksetaan ehtojen täyttyessä kokonaisuudessaan 31.12.2014 mennessä pidettävänä kaupantekopäivänä;
 • Tabulon ottaa kaupan toteutushetkellä vastatakseen Responda osakassopimuksen mukaiset Turvatiimin velvoitteet mukaan lukien myös Turvatiimin Respondalle antamat yhteensä enintään 596.350 euron rahoitus- ja pääomitussitoumukset.

Kaupan toteutuminen on tavanomaisten voimaantuloehtojen lisäksi ehdollinen sille, että Turvatiimin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaupan, Respondan ja Turvatiimin välillä on myyjän ja ostajan hyväksymin ehdoin sovittu uudesta yhteistyösopimuksesta koskien valvomo-, hälytyskeskus- ja johtokeskuspalveluyhteistyötä eikä yhtiö ole saanut kaupan osalta parempaa tarjousta, jonka perusteella yhtiökokoukseen mennessä saavutettu neuvottelutulos on kokonaisuutena arvioiden Ehdollisen Sopimuksen tarkoittamaa kauppaa parempi.

Mikäli Kaupan voimaantuloehdot eivät ole täyttynyt viimeistään 31.12.2014, eivätkä Osapuolet ole yhdessä päättäneet jatkaa tätä määräaikaa, Osapuolten velvollisuus toteuttaa Kauppa raukeaa ja kummalla tahansa Osapuolella on oikeus päättää Ehdollinen Sopimus. Osapuolilla on myös oikeus päättää Ehdollinen Sopimus ennen 31.12.2014, mikäli Ehdollisen Sopimuksen voimaantuloehtojen täyttymättä jääminen voidaan todeta ennen 31.12.2014. Osapuolilla on osaltaan oikeus luopua yhden tai useamman voimaantuloehdon täyttymistä koskevasta vaatimuksesta.

Työryhmä on arvioinut Ehdollista Sopimusta ottaen huomioon muun ohessa seuraavia asioita:

 • Osakkeiden ja Lainojen myynti on Työryhmän arvion mukaan välttämätöntä Turvatiimin käyttöpääoman riittävyyden turvaamiseksi.
 • Kaupan toteuttaminen mahdollistaa uuden rahoitussopimuksen ehtojen täyttämisen;
 • 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuottavan Respondan markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi Yhtiön pääliiketoiminta-alana olevan perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle;
 • Turvatiimillä ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessaan ole mahdollisuuksia tarjota Respondalle lisärahoitusta, jota Respondan toimivan johdon suunnitelmien ja arvion mukaan Respondan markkinapotentiaalin hyödyntäminen ja kannattavuuden saavuttaminen edellyttää;
 • Osakkeiden ja Lainojen myynnistä Ehdollisen Sopimuksen mukaisin ehdoin tuloutuisi Turvatiimille noin 1,1 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto;
 • Investointi- ja rakennusvaiheessa olevasta tappiollisesta Respondasta luopuminen parantaisi Turvatiimi-konsernin kannattavuutta ja mahdollisuuksia saavuttaa positiivinen liiketulos vuonna 2015. Ehdollisen Sopimuksen toteutumisen edellytyksenä olevasta uudesta Respondan ja Turvatiimin välisestä uudesta yhteistyösopimuksesta koskien valvomo-, hälytyskeskus- ja johtokeskuspalveluyhteistyötä arvioidaan koituvan Turvatiimille vuositasolla yli 0,5 miljoonan euron suuruinen kustannussäästö;
 • Responda on käynnistysvaiheessa oleva yhtiö, jonka arvo on varsin herkkä asetettujen tavoitteiden toteutumiselle
 • Työryhmän Adviumilta pyytämän lausunnon (”Fairness Opinion”) mukaan Ehdollinen Sopimus on järjestelyä kokonaisuutena tarkastellen Turvatiimille kohtuullinen. Adviumin lausunto on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä;
 • Turvatiimi hallitus ei ennen Ehdollisen Sopimuksen hyväksyntää ja julkistamista ole vastaanottanut ehdotuksia kilpailevasta tarjouksesta eikä sillä ole tiedossa, että sellaisia oltaisiin kolmansien osapuolten toimesta valmistelemassa.

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen Työryhmä pitää Osakkeiden ja Lainojen myyntiä Ehdollisen Sopimuksen mukaisin ehdoin vallitsevissa olosuhteissa Turvatiimin osakkeenomistajille kokonaisuutena tarkastellen kohtuullisena ja Turvatiimin liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömänä. Työryhmä suosittelee Ehdollisen Sopimuksen hyväksymistä, ellei Turvatiimi yhtiökokoukseen mennessä saa kaupan osalta parempaa tarjousta, jonka perusteella kokoukseen mennessä saavutettu neuvottelutulos on kokonaisuutena arvioiden Ehdollisen Sopimuksen tarkoittamaa kauppaa parempi.

Koska Yhtiön hallitus ei ole Työryhmän jäsenten toimesta päätösvaltainen, Yhtiön hallitus on Työryhmän valmistelusta ja esityksestä päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Ehdollisen Sopimuksen hyväksymisestä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään myös hallituksen ehdotus uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta, julkistetaan erillisellä tiedotteella.

Responda 113 Oy on helmikuussa 2014 toimintansa käynnistänyt yhtiö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hälytyskeskusvalvontaa ja johtokeskuspalveluita perinteiselle turvallisuus- ja vartiointialalle, hoiva-alalle sekä yrityksille ja yhteisöille. Respondan markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi Yhtiön pääliiketoiminta-alana olevan perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle. Yhtiön liikevaihto kaudella 1.1. – 30.9.2014 oli noin 0,7 miljoonaa euroa koostuen yksinomaan konsernin sisäisestä myynnistä ja liiketappio -0,1 miljoonaa euroa. Respondan taseen loppusumma 30.9.2014 oli 0,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 41.

TURVATIIMI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Martin Forss, hallituksen jäsen, puh. 040 779 6266

mailto: martin.forss@oral.fi

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa Turvatiimin brändillä, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändillä sekä 24/7 valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johto-keskuspalveluja kustannustehokkaasti Responda 113:n kautta globaalisti. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 000 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi www.palvelutiimi.fi www.113.fi

UPM-Kymmene Oyj – Isabella Cabral avaa UPM:n Bioforum-näyttelytilan Töölönlahdella

UPM-Kymmene Oyj

Lehdistötiedote

Isabella Cabral avaa UPM:n Bioforum-näyttelytilan Töölönlahdella

(UPM, Helsinki, 18.11.2014 klo 10.30) – UPM avaa uudenlaisen Bioforum-näyttelytilan pääkonttorinsa yhteyteen Helsingin Töölönlahdella. Näyttelytilan avaa brasilialaisen Isabella Cabralin näyttely “Worlds apart, united in wood.”

Bioforum-näyttelyiden avulla halutaan herätellä yleisöä tarkastelemaan ympäristöään uudella tavalla ‒ aivan kuten UPM on lähtenyt uudistamaan metsäteollisuutta ja kehittämään perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle uusiutuvia biomateriaaleja: puupohjaisen dieselin, puumuovikomposiitteja ja biokemikaaleja.

”Biotalouden uusia tuotteita kehittävänä yhtiönä haluamme tuoda Bioforumiin nähtäväksi jotakin, mikä voi toimia joko kulttuurisen tai kaupallisen inspiraation lähteenä. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että Bioforumin ensimmäinen taiteilija on juuri Isabella Cabral, jonka teoksissa puu on keskeinen inspiraation lähde”, toteaa UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson.

”Bioforum on tila sekä kulttuurille että kaupallisille innovaatioille. Taidetta tullaan esittelemään sen eri muodoissa niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta. Sisällöissä ja teemoissa painotetaan Biofore-kontekstia, luontoyhteyttä, aitoa innovaatiota sekä kansainvälistä vuorovaikutusta”, jatkaa Elisa Nilsson.

UPM:lle rooli taiteen väittäjänä on tuttu, sillä se on jo pitkään toiminut kulttuurisäätiönsä kautta taiteen tukijana.

”Yhtiön kotimaisten ja kansainvälisten yritysvieraiden lisäksi toivotamme näyttelyihin tervetulleiksi kaikki pääkaupunkiseudun asukkaat sekä tietysti kaikki muut alueella vierailevat. Haemme Bioforumissa aktiivista vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmiemme kanssa”, Elisa Nilsson sanoo.

Näyttelyn avaa Isabella Cabral

Isabella Cabralin maalaukset vievät katsojan Brasilian vesiltä Suomen pohjoisiin metsiin, ja jokaisella puunkappaleella on tarina kerrottavana. Fennica-sarjan teoksille taiteilija on antanut suomalaisittain tuttuja nimiä kuten Väinämöinen, Aino, Urho, Tarmo ja Sisu. Rio Negro -sarjan puunkappaleet ovat muun muassa hajonneiden veneiden laudoituksen kirkkaanvärisiä kappaleita.

Monilahjakas Isabella Cabral on väitellyt arkkitehtuurista Brasiliassa ja opiskellut maalausta ja taidehistoriaa Brasiliassa ja Ranskassa. Hänen töitään on aiemmin ollut esillä Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Ranskassa ja Brasiliassa. Cabral asuu nykyisin osittain Suomessa.

Näyttely on avoinna yleisölle 19.11.–14.12.2014 ke–pe 12–18, la 12–16, su 12–18. Suljettu 27.11. ja 6.12.–7.12. Näyttelyyn on vapaa pääsy.


Lisätietoja antaa: Elisa Nilsson, Brändi- ja viestintäjohtaja, UPM, puh. 040 500 3150

Tutustu Isabella Cabraliin ja näyttelyyn Youtubessa.

Lue lisää Bioforumista ja Isabella Cabral Elisa Nilssonin blogista.

UPM, Media Desk

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal


Bioforum

UPM:n Bioforum on huippuarkkitehtuuria edustava näyttelytila UPM:n Biofore Talossa Töölönlahdella, Helsingissä. Bioforum on tila sekä kulttuurille että kaupallisille innovaatioille. Tilassa tullaan näkemään kotimaista ja kansainvälistä taidetta, muotoilua ja arkkitehtuuria, UPM:n omia näyttelyitä. Tulevissa näyttelyissä on esillä sekä yksittäisiä taiteilijoita että teoksia yhtiön omista kokoelmista. Näyttelyiden ja tapahtumien kautta UPM haluaa avata uuden näkökulman yritysten, yhteiskunnan ja suuren yleisön vuorovaikutukseen. www.bioforum.upm.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Isabella Cabral

UPM:n Bioforumin ensimmäisessä näyttelyssä “Worlds apart, united in wood” puu on keskipisteessä. Brasilialaisen Isabella Cabralin Fennica-sarjassa aiheena on koivu, Rio Negrossa vanhojen puuveneiden palaset.

”Fennica edustaa sitkeyttä, Rio Negro joustavuutta. Minusta on upeaa tuoda ne yhteen, samaan näyttelyyn Bioforumissa, joka ei ole museo eikä galleria vaan jotain aivan muuta”, sanoo Isabella Cabral.

”Pidän koivusta, se on kaunis puu. Eikä koivu ole oikeasti valkoinen, vaan täynnä värejä. Ainossa on itse metsästä ottamani tuore pala koivua, joka osoittautui kirkkaan vihreäksi sisältä. Kuivuessaan puusta tulee ruskeaa.”

”Rio Negro taas sai alkunsa siitä, että löysin Brasiliassa palan venettä ‒ kauniin, sinisen palasen. Aloin kerätä veneiden palasia, jotka olivat hyvin värikkäitä. Veneet on voitu maalata moneen kertaan, joten palasista voi kuoria esiin eri kerroksia.”

Isabella Cabral on ennenkin kuvannut hyvin arkisia aiheita. Valokuvantarkoissa öljymaalauksissa puunkappaleet, viinipullon korkit, lusikat ja pullat kasvavat jättikokoon, jolloin katsoja voi tarkastella kohteita uudella tavalla ja luoda niistä oman tarinansa.

”Yksinkertaisista asioista tulee monimutkaisia, kun niitä tarkastelee pitkään”, Cabral toteaa.

Isabella Cabral on väitellyt arkkitehtuurista Brasiliassa ja opiskellut maalausta ja taidehistoriaa Brasiliassa ja Ranskassa. Hänen töitään on aiemmin ollut esillä Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Ranskassa ja Brasiliassa. Cabral asuu nykyisin osa-aikaisesti Suomessa ja suurimman osan ajastaan Pariisissa.

Rio Negron merellinen teema sopii Cabralille erityisen hyvin, sillä hän on sukua Pedro Álvares Cabralille, portugalilaiselle merenkulkijalle ja tutkimusmatkailijalle, joka nousi ensimmäisenä eurooppalaisena maihin Brasiliassa.

Isabella Cabralin CV:

Professor at School of Arts, 1999–2001, University of São Paulo/Brazil

Post-Doctorate in Arts, 1999–2001, School of Arts, University of São Paulo, Brazil

Digital Images, 1997–1998, Ecole Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris, France

Art History, 1997–1998, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France

Phd in Architecture, 1996, Department of Architecture, University of São Paulo, Brazil

Painting, 1990–1996, Atelier Hermelindo Fiaminghi, São Paulo, Brazil

Master in Architecture, 1989, Department of Architecture, University of São Paulo, Brazil

Ahlstrom korottaa Building and Energy -liiketoiminta-alueen tuotteiden hintoja

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom korottaa Building and Energy -liiketoiminta-alueen tuotteiden hintoja

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 18.11.2014 klo 10.00

Ahlstrom korottaa Building and Energy -liiketoiminta-alueen tuotteiden hintoja

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, korottaa Building and Energy -liiketoiminta-alueen valmistamien tuotteiden hintoja. Hinnankorotukset johtuvat korkeina pysyneistä tietyistä raaka-aine- ja energiakustannuksista. 

Hinnankorotukset koskevat kaikkia Building and Energy -liiketoiminta-alueen valmistamia tuotteita maailmanlaajuisesti, ja ne tulevat voimaan viimeistään 1.1.2015 alkaen. Korotukset ovat noin 10 %, ja niiden taso riippuu markkinoista, tuotteista ja voimassaolevista sopimuksista.

Building and Energy -liiketoiminta-alueen valmistamia materiaaleja käytetään mm. tapeteissa, lattiaratkaisuissa, rakennuspaneeleissa, komposiittilujitteissa, autojen sisustuksissa, vaatteissa, tekstiilihuollossa ja laastareissa. Building and Energy -liiketoiminta-alueella on tehtaita kuudessa maassa.

Lisätietoja:

Liisa Nyyssönen

Viestintäjohtaja

Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-18 09:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/18/Ahlstrom+korottaa+Building+and+Energy+liiketoiminta+alueen+tuotteiden+hintoja+HUG1872317.html

Raisio – Provena Gluteeniton suklaamuffinssimix saattaa sisältää pieniä määriä maitoa

Raisio

Lehdistötiedote

Provena Gluteeniton suklaamuffinssimix saattaa sisältää pieniä määriä maitoa

Takaisinveto: tiedote maitoallergisille

Valmistuttaja: Raisio Nutrition Ltd

Parasta ennen: 15.09.2015 ja 16.09.2015 (koskee vain näitä tuote-eriä)

Pakkauskoko: 300g

Raisio totesi omassa laadunvarmistuksessaan, että Provena Gluteeniton suklaamuffinssimix suklaapaloilla –tuote saattaa sisältää pieniä määriä maitoa ilman että siitä on merkintää pakkauksessa.

Tuotteeseen on saattanut päätyä pieniä määriä maitoa suklaaraaka-aineen mukana, minkä vuoksi tuote ei välttämättä sovellu herkimmille maitoallergikoille. Muille tuote on turvallinen.

Mahdollinen virhe koskee erää, joka on valmistettu 15.-16.9.2014. Tuotteiden parasta ennen päiväys on 15.09.2015 ja 16.09.2015.

Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä.

Raisio pahoittelee tapahtunutta. Tuotteen ostaneet maidolle allergiset kuluttajat voivat ottaa yhteyttä Raision kuluttajapalveluun, puh. 02 443 2022 (arkisin klo 9-14) tai www.raisionkeittokirja.fi/palautelomake

Tuotekuva: http://raisio.mediabank.fi/fi/material/view_share/d81a15cca2a9408190b6b7874c471fa4

facebook twitter