Etusivu » Arkistot 9.11.2014

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2014

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2014

Rapala VMC Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                     10.11.2014

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2014

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 10.11.2014  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 2 000 osaketta
Kokonaishinta 10 100,00 EUR
Keskihinta/ osake 5,0500 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 5,05 EUR
Alin hankintahinta/ osake 5,05 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.11.2014

tehtyjen kauppojen jälkeen: 522 507 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 18:09 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+10+11+2014+HUG1870329.html

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

Helsinki 10.11.2014 klo 12.15

Nexstim Oyj (“Nexstim” tai “Yhtiö”) julkisti 4.11.2014 tiedotteen listautumisantinsa (“Osakeanti”) tuloksesta ja julkistaa nyt Osakeannin lopullisen tuloksen.

Sijoittajat merkitsivät merkintäaikana yhteensä 2 412 539 osaketta. Hallitus hyväksyi merkinnät 3.11.2014 ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan antiehtojen mukaisesti viimeistään 7.11.2014. Yhteensä 4 200 osakkeen merkinnät, joita ei maksettu Osakeannin ehtojen mukaisesti, hylättiin.

Lopullisena tuloksena Osakeannissa merkittiin ja maksettiin ehtojen mukaisesti yhteensä 2 408 339 osaketta lopullisella 6,35 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Näin ollen Nexstim keräsi Osakeannilla yhteensä noin 15,3 miljoonaa euroa, josta vähennetään Osakeantiin liittyvät kulut, ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 7 130 758 osakkeeseen.

Nexstim on 15.10.2014 jättänyt hakemuksen osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq First North Finlandissa kaupankäyntitunnuksella NXTMH ja Nasdaq First North Swedenissä kaupankäyntitunnuksella NXTMS. Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.11.2014 ja kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 14.11.2014.

Pareto Securities AB toimi Yhtiön taloudellisena pääneuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. UB Securities Oy toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. Nexstimin First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy sekä Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina Osakeannissa.

Lisätietoja osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä seuraaviin:

Nexstim

Janne Huhtala, toimitusjohtaja

 

040 8615046

janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Oy 09 2538 0225
Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott

Amber Bielecka

Ivar Milligan

Laura Thornton
+44 (0)20 3709 5700

nexstim@consilium-comms.com

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämä tiedote ei ole esite. Tämän tiedote tai sen sisältö se siten ole arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous, eikä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita tulla tarjoamaan, missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä paikallisen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Osakeanti tehdään yksinomaan Suomen Finanssivalvonnan 10.10.2014 hyväksymän 30.10.2014 täydennetyn ja Ruotsin Finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) notifioidun esitteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole osoitettu yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa (kukin tällainen valtio “Muu Jäsenvaltio”) ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Muussa Jäsenvaltiossa osakkeiden tarjoamiseksi. Tämä tiedote on siksi osoitettu ja suunnattu Muissa Jäsenvaltioissa vain ammattimaisille sijoittajille direktiivin 2003/71/EC (yhdessä sovellettavien jäsenvaltion implementointisäännösten kanssa) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Nexstim ei ole rekisteröinyt, eikä rekisteröi, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneiden Kuningaskuntien vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille (investment professionals) tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat Tahot”). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Nexstimin aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät jo luonteensa vuoksi riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 11:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/Nexstim+Oyj+n+listautumisannin+lopullinen+tulos+HUG1870131.html

Fortum – Fortum myy omistuksensa virolaisessa AS Võrguteenus Valdus -maakaasuyhtiössä

Fortum

Lehdistötiedote

Fortum myy omistuksensa virolaisessa AS Võrguteenus Valdus -maakaasuyhtiössä

Espoo, Suomi, 2014-11-10 14:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) — LEHDISTÖTIEDOTE 10.11.2014

Fortum on sopinut myyvänsä 51,4 % omistusosuutensa osakkuusyhtiö AS Võrguteenus Valduksessa virolaiselle sähkön siirron yhtiölle Elering AS:lle. AS Võrguteenus Valdus on virolaisen kaasujakeluyhtiö AS EG Võrguteenusin, maan ainoan kaasunjakelun toimijan, omistaja.

Kauppa edellyttää tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista. Fortum odottaa saavansa kaupan päätökseen viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupalla odotetaan olevan vähäinen vaikutus Fortumin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

AS Võrguteenus Valdusin omistusosuuden myynti on osa Fortumin lokakuussa 2012 julkistettua tehostamisohjelmaa, jonka myötä ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä myydään. Fortumin strategian keskiössä ovat vahva asiantuntemus hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) sekä toiminta energiamarkkinoilla. Fortumin myyntipäätös on lisäksi kaasun jakelun ja myynnin eriyttämistä edellyttävien Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 2009/73/EC ja Viron maakaasulain mukainen.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Kari Kautinen, johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt, Fortum, puh. 010 45 32174

Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Elektrobit Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B-C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuonna 2015

Elektrobit Corporation

Elektrobit Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B-C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuonna 2015

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.11.2014 kello 15.00

Elektrobit Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B-C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuonna 2015

Elektrobit Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön optio-oikeuksilla 2008B ja 2008C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2015 on seuraava:

Optio-oikeuksilla 2008B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2015: 

 • 26.1.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 10.2.2015
 • 31.3.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.4.2015

Optio-oikeuksilla 2008C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2015: 

 • 26.1.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 10.2.2015
 • 31.3.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.4.2015
 • 8.6.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 24.6.2015
 • 17.8.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 1.9.2015
 • 14.10.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 29.10.2015
 • 30.11.2015 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.12.2015

Aiemmin päätetyn mukaisesti vuonna 2014 yhtiön optio-oikeuksilla 2008B-C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu on seuraava:

 • 1.12.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 16.12.2014

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008B päättyy 31.3.2015 ja optio-oikeudella 2008C päättyy 31.3.2016. Optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat.

Oulussa, 10.11.2014

Elektrobit Oyj

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Kari Jokela

Lakiasianjohtaja

Puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/Elektrobit+Oyj+n+optio+oikeuksilla+2008B+C+merkittyjen+osakkeiden+listausaikataulu+vuonna+2015+HUG1870188.html

Matti Käki Alma Manun lehtipainon johtajaksi

Alma Media Corporation

Matti Käki Alma Manun lehtipainon johtajaksi

Alma Media Oyj                Lehdistötiedote                 10.11.2014 klo 14.15 

MATTI KÄKI ALMA MANUN LEHTIPAINON JOHTAJAKSI

Matti Käki, 49, DI, on nimitetty Alma Manun lehtipainon johtajaksi ja Aluemedian johtoryhmän jäseneksi. Käki vastaa Alma Manun lehtipainon tuotannosta, liikevaihdon kehityksestä ja liiketoiminnan tuloksesta. Hän aloittaa lehtipainon johtajana 1.1.2015.

– Otan innostuneena vastaan uuden tehtäväni lehtipainon johtajana. On hienoa päästä johtamaan modernia painotaloa ja työskentelemään osaavien, alan todellisten ammattilaisten kanssa, Käki sanoo.

Hän on vakuuttunut siitä, että painetulla lehdellä on vielä pitkälle tulevaisuuteen vahva asema niin laadukkaan journalismin kuin tehokkaan mainonnan kanavana verkkoviestinnän rinnalla.

– Tulevaisuudessa menestyvät kuitenkin vain ne painot, jotka kykenevät edelleen kehittämään toimintaansa ja tuotteitaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Olen vakuuttunut, että Alma Manu on yksi menestyjistä, hän sanoo.

Viimeksi Käki on toiminut Forssan Kirjapainon (Forssa Print) toimitusjohtajana ja sitä ennen TS-Yhtymään kuuluvan Hansaprint Oy:n yksikönjohtajana sekä Hansaprint Direct Oy:n toimitusjohtajana. Käki on aloittanut pitkän kirjapainouransa Sanoma Oyj:n painoissa ja toiminut mm. projekti-insinöörinä ja tuotantopäällikkönä.

Alma Manun uusi lehtipaino Tampereen Sarankulmassa on otettu käyttöön viime vuoden keväällä.  Lehtipainossa painetaan noin viisi miljoonaa lehteä viikossa. Paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy kuuluu Aluemediaan, joka on Alma Median maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä kustantava liiketoimintayksikkö.  Aluemedian tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat.

Lisätietoja:

Kari Juutilainen, liiketoimintayksikön johtaja, Alma Aluemedia, +358 50 435 4159.


Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 13:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/Matti+K%C3%A4ki+Alma+Manun+lehtipainon+johtajaksi+HUG1870174.html

Norvestia – Norvestia osakkaaksi Ideaniin

Norvestia

Sijoittajauutiset

Norvestia osakkaaksi Ideaniin

Helsinki, Suomi, 2014-11-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Lehdistötiedote Norvestia Oyj 10.11.2014 klo 13.00

Norvestia osakkaaksi Ideaniin

Norvestia on ostanut 24,6 %:n osuuden Idean Enterprises Oy:stä. Ideanin yrittäjät jatkavat enemmistöomistajina (75,4 %). Omistajien tavoitteena on kehittää Ideanista maailman johtava käyttäjäkokemuksen suunnitteluyritys.

Idean kääntää huipputekniikan positiiviseksi käyttäjäkokemukseksi – maailmanlaajuiset kasvunäkymät erinomaiset

Vuonna 1999 perustettu Idean on suomalainen digitaalisten palveluiden ja käyttökokemusten suunnitteluun erikoistunut luova suunnittelutoimisto. Idean tuottaa asiakkailleen kilpailuetua luomalla vetovoimaisia digitaalisia palveluita, joiden tavoitteena on tehdä käyttäjälleen teknologiasta helppokäyttöistä ja mielekästä. Yrityksellä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet.

Ideanin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 13 miljoonaa euroa ja tuloksen selvästi positiivinen, kasvua vuodesta 2013 noin 60 prosenttia. Liikevaihdosta puolet tulee Yhdysvalloista. Idean on ensimmäinen suomalainen palvelumuotoiluyritys, joka on tehnyt läpimurron Piilaksossa. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa LG, IBM ja HP.

”Ideanin osaaminen, tarjonta ja prosessit on hiottu viime vuosina hyvään kuntoon. Nyt on kasvun aika. Vuonna 2014 olemme avanneet kolme uutta toimistoa Yhdysvalloissa. Haluamme kasvaa ripeästi, kannattavasti ja uhraamatta ainutlaatuista kulttuuriamme. Luomamme vision tueksi löysimme Norvestian, joka täytti kaikki asettamamme kriteerit erinomaisesti. Norvestia on meille enemmän partneri kuin sijoittaja”, kertoo Ideanin toimitusjohtaja Risto Lähdesmäki.

”Idean on erinomainen esimerkki suomalaisesta huippuosaamisesta, jota on ennakkoluulottomasti lähdetty viemään Suomen rajojen ulkopuolelle. Nopea kasvu ja maailman johtavat yhtiöt asiakkaina ovat upea työnäyte siitä, kuinka palvelualaa voidaan kansainvälistää oikealla asenteella”, toteaa Norvestian teollisuussijoituksista vastaava johtaja Juha Mikkola, joka toimii jatkossa Ideanin hallituksen jäsenenä.

Lisätiedot:

-Norvestia / Senior Investment Director Juha Mikkola, puh. +358 50 590 0522

-Idean / Toimitusjohtaja Risto Lähdesmäki, puh. +1 650 353 8158

Norvestia

Helsingin pörssissä listatun Norvestia Oyj:n tytäryhtiön, Norvestia Industries Oy:n tavoitteena on tehdä pitkäaikaisia sijoituksia listaamattomiin yrityksiin. Norvestian teollisuussijoitustoiminnan perustana on olla muiden pääomistajien kanssa aktiivinen sijoittaja, joka toiminnallaan nostaa kohdeyritysten arvoa. Sijoitukset ovat pitkäaikaisia eikä niistä irtautumiselle määritellä tiukkaa aikarajaa. Norvestian teollisuussalkkuun kuuluvat Ideanin lisäksi Coronaria Hoitoketju, Miltton Group, Aste Holding ja Polystar Instruments. Lisäksi yhtiöllä on sijoituksia pääomarahastoissa.

www.norvestia.fi

Idean

Idean on suomalainen digitaalisten palveluiden ja käyttäjäkokemusten suunnitteluun erikoistunut yritys, jonka asiakkaat ovat alojensa johtavia toimijoita Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Ideanin suunnittelemia palveluita käyttävät sadat miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa. Ideanin vuoden 2013 liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa, josta noin puolet tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Idean toimii Helsingissä, Tampereella, Kaliforniassa Palo Altossa, San Franciscossa ja Los Angelesissa sekä Teksasissa Austinissa. Yritys työllistää yhteensä yli 140 henkeä.

www.idean.fi

Biohit Oyj – Biohitin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2015

Biohit Oyj

Tulosjulkistamisajankohdat

Biohitin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2015

Biohit Oyj pörssitiedote 10.11.2014 klo 14:00 paikallista aikaa (EET)

Biohit julkaisee tilinpäätöksensä vuodelta 2014 torstaina 26.2.2015 klo 9:30.

Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 20.4.2015 klo 15 Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu myöhemmin koolle yhtiön hallitus.

Yhtiö julkaisee vuonna 2015 kolme osavuotiskatsausta seuraavasti:

• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 (Q1): torstaina 7.5.2015 klo 9:30.

• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 (Q2): torstaina 20.8.2015 klo 9:30.

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 (Q3): torstaina 22.10.2015 klo 9:30.

Julkistetut tuloskatsaukset ja muut pörssitiedotteet ovat luettavissa Biohitin internetsivuilta osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat. Niitä voi myös tilata suoraan sähköpostiin sivuilla olevan tilauslomakkeen kautta: www.biohit.fi/sijoittajat/porssitiedotteet/tilaa-tiedotteet.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj

puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi

www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

SRV Yhtiöt Oyj – REDIn tornitalojen palvelut muistuttavat hotellia

SRV Yhtiöt Oyj

Lehdistötiedote

REDIn tornitalojen palvelut muistuttavat hotellia

Espoo, Suomi, 2014-11-10 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.11.2014, klo 11.00

Palvelut ja elämisen helppous vetoavat torniasumisesta kiinnostuneisiin ihmisryhmiin: meneväisiin, kotoilijoihin ja satsaajiin.

Helsingin Kalasatamaan rakennettava tornitaloalue REDI mahdollistaa ensimmäistä kertaa kustannustehokkaan palveluntarjonnan kotimaisessa asuntokohteessa.

”REDIn kahdeksan tornitalon 2000 asukkaan yhteisö yhdistettynä juurella sijaitsevaan kauppakeskukseen antaa mahdollisuuden arvioida uudelleen perinteisiä asumistapoja. REDIä voi verrata hotelliin, jossa asumiseen sisältyy valmiita, mutta myös tilattavissa olevia palveluja”, visioi SRV:n kotimaan asuntorakentamisesta vastaava johtaja Antero Nuutinen.

REDIn asukas voi mahdollisesti valita jo asuntoa ostaessaan haluamansa palvelut, kuten vaikkapa kuntosalikortin tai siivouspalvelun sisältävän paketin. REDIn isännöitsijäksi puolestaan kaavaillaan ulkopuolista operaattoria, joka aktiivisesti etsisi ja tuottaisi asukkaille arjen toimintoja helpottavia palveluja.

SRV on vahvistanut REDIn asiantuntijavisiot lukuisilla haastatteluilla. Palveluideoita on myös testattu työpajoissa, joihin on osallistunut torniasumisesta kiinnostuneita ihmisiä. Työn tuloksena on muodostunut palvelukonseptin runko, jota testataan myöhemmin Suvilahteen rakennettavassa LivingLabissa, asumisen simulaatioympäristössä.

Palveluiden lisäksi asiantuntijat ovat miettineet, millainen yhteisö REDIin muodostuu. Tornitalojen palvelukeskittymä ja tornitalojen toimivat, nykyaikaiset yhteistilat vähentävät ainakin REDIn asukkaiden asuinneliöiden tarvetta. REDI-kokonaisuuteen suunnitellaan julkisia ja puolijulkisia tiloja mutta myös täysin yksityisiä yhteistiloja, jotka palvelevat vain asukkaita ja heidän vieraitaan.

Meneväiset, kotoilijat ja satsaajat innostuvat torniasumisesta

Juuri palvelut ja elämisen helppous ovat SRV:n tutkimusten* mukaan niitä asioita, jotka vetoavat myös tornitaloasumisesta kiinnostuneisiin ihmisiin. Tästä joukosta on tunnistettavissa kolme ryhmää, kotoilijat, meneväiset ja satsaajat, jotka erottuvat tarpeidensa perusteella omiksi heimoikseen myös koko väestöä edustavassa segmentointikyselyssä.

Satsaajat vaativat asumiseltaan paljon ja ovat vaativia asunnonostajia. Kotoilijat muistuttavat satsaajia, mutta he korostavat enemmän kodin tunnetta ja asemaa turvapaikkana. Meneväisille koti taas on kääntymispaikka, jonka tulee olla toiminnallinen ja käytännöllinen.

REDIssä satsaajia puhuttelee laatu, meri ja edelläkävijyys, kotoilijoita kaunis, omannäköiseksi muokattava koti ja meneväisiä hyvät, lähellä olevat kulkuyhteydet ja palvelut sekä tornitalojen urbaanius ja erityisyys.

Suomen korkein asuinkerrostalo nousee lähes 132 metriin

SRV:n rakentama Kalasataman keskus eli REDI muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista sekä REDIn kauppakeskuksesta. Tornitaloissa on 20–35 kerrosta. Korkein niistä nousee 131,7 metriin. Se on valmistuessaan Suomen korkein asuinkerrostalo.

SRV on koonnut sijoittajaryhmän REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen toteuttamista varten. REDIn rakennustyömaan arvioidaan käynnistyvän loppuvuoden aikana. REDIn kauppakeskus sekä ensimmäiset kaksi tornitaloa valmistuvat arviolta vuonna 2018 ja loput tornit vaiheittain vuoteen 2022 mennessä.

SRV Yhtiöt Oyj

Viestintä

Lisätietoa:

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, SRV, 040 504 3321, taneli.hassinen@srv.fi

Tutustu REDIn verkkosivuihin osoitteessa: www.redi.fi

Kuvia REDIstä: Kuvapankki (Media > REDI)

*SRV teetti webropol-kyselyn 1 000:lle pääkaupunkiseudulla asuvalla henkilölle, joiden ikä ja sukupuolijakauma olivat väestörakenteen mukaiset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ihmisten asumiseen liittyviä asenteita, toiveita ja tarpeita sekä sitä, löytyykö aineistosta kotoilijoiden, meneväisten ja satsaajien heimot. Nämä ryhmät oli löydetty aiemmasta, tornitaloista kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden joukolle tehdystä tutkimuksesta.

REDIn asiantuntijahaastatteluihin osallistuneet:

 • Eija Hasu, Aalto-yliopisto tutkija
 • Christopher Peterka, Trend receiver & Innovation Strategist
 • Jarmo Suominen, Aalto Yliopisto professori
 • Dylan Kwok, Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Design institute for social innovation, Project Associate
 • Kent Larson, MIT Co-Director City Science

SRV-haastattelut

 • Jukka Rasmus, SRV rakennuttajajohtaja asunnot
 • Marja Kuosma, SRV johtaja asuntomyynti
 • Antero Nuutinen, SRV johtaja kotimaan asuntorakentaminen
 • Timo Kokkila, SRV hallituksen jäsen
 • Juhani Katko, SRV REDI hankejohtaja
 • Pia Svensk, SRV asiakkuusjohtaja REDI-kauppakeskus
 • Miia Ajo, SRV asiakkuusjohtaja asunnot

www.srv.fi

Wärtsilän monipolttoainemoottorit valittu Arc 7 -mallin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin

Wärtsilä Corporation

Wärtsilän monipolttoainemoottorit valittu Arc 7 -mallin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 10.11.2014 klo 10:00

Eteläkorealainen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering -telakka on tilannut yhteensä 54 Wärtsilän monipolttoainemoottoria arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuihin, kuljetuskapasiteetiltaan 172 600 kuutiometrin LNG-säiliöaluksiin Yamal LNG -projektiin Pohjois-Venäjälle. Alukset omistaa Teekay LNG Partners of Canadan ja China LNG Shippingin yhteisyritys yhdessä China Shipping LNG Investment Co., Ltd:n ja japanilaisen Mitsui O.S.K.:n yhteisyrityksen kanssa. Moottoritilauksen sai Wärtsilän korealainen yhteisyritys Wärtsilä Hyundai Engine Company lokakuussa.

Wärtsilän laitteistot toimivat nesteytetyllä maakaasulla (LNG), raskaalla polttoöljyllä (HFO) tai matalan viskositeetin meridieselillä (MDO), mutta alukset tulevat pääsääntöisesti käyttämään kaasua polttoaineena. Arktisissa vesissä moottoreita käytetään jopa -50 asteen lämpötiloissa, ja murrettaessa yli kahden metrin paksuista jäätä, moottoreiden kuormitus voi vaihdella hyvinkin paljon lyhyellä aikavälillä. Sopimuksen saamisen avaintekijänä oli Wärtsilän kyky täyttää näiden olosuhteiden vaativat suunnitteluehdot.

Wärtsilä toimittaa kuhunkin LNG-säiliöalukseen 12 sylinterin ja 9 sylinterin Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottorit. Wärtsilän moottoreiden kokonaisteho on 64 350 kW alusta kohti. Alusten toimitus alkaa vuoden 2017 alusta. Wärtsilä sai helmikuussa 2014 tilauksen Wärtsilä 50DF -moottoreiden toimittamisesta täysin samanlaiseen LNG-kuljetusalukseen, jota myös sitä tullaan käyttämään Yamal LNG -projektissa. Tämä alus toimitetaan vuonna 2016.

“Tämä tärkeä tilaus korostaa jälleen teknistä johtoasemaa, jonka Wärtsilä on saavuttanut monipolttoainemoottoreiden tekniikassa. Wärtsilä 50DF -moottoreiden asennus ensimmäisiin LNG-aluksiin vuonna 2006 loi alalle trendin, ja sen jälkeen 65 prosenttiin kaikista uusista LNG-aluksista on asennettu Wärtsilän monipolttoainemoottorit. Tämän nimenomaisen moottorin vahva menestys kilpailijoihin verrattuna perustuu sen ylivoimaiseen propulsiotehoon ja selkeisiin ympäristöetuihin, jotka kaasun käyttö mahdollistaa”, sanoo johtaja Lars Anderson, Wärtsilä Ship Power.

Wärtsilä on toimittanut Wärtsilä 50DF -koneistoja tähän mennessä yli 160 alukseen.


Wärtsilä 50DF -moottoriWärtsilä 50DF -moottoria valmistetaan erilaisilla kokoonpanoilla, aina kuusisylinterisestä rivimoottoriversiosta 18 sylinteriseen V-kokoonpanoversioon. Tällöin sylinterikohtainen teho on 950/975 kW ja mekaaninen enimmäisteho yhteensä 17 100 kW. Moottorin kierrosluku on 500 tai 514 rpm 50 ja 60 hertsin sovellutuksissa. Suurin lämpöhyötysuhde on korkeampi kuin yhdelläkään toisella kaasumoottorilla.

Kaasukäytössä typpioksidipäästöt (NOx) ovat ainakin 85 prosenttia IMO:n nykyisissä säännöksissä määriteltyä tasoa pienemmät. Lisäksi hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia pienemmät kuin tavallisen dieselpolttoaineella käyvän merimoottorin päästöt. Lisäksi rikkidioksidipäästöt (SOx) ja hiukkaspäästöt ovat lähes olemattomia.

Lisätietoja Wärtsilä 50DF -moottorista löytyy seuraavasta osoitteesta:

Wärtsilä 50DF wartsila.com-sivustolla

Linkki kuvaan

Kuvateksti: Wärtsilän 50DF-monipolttoainemoottorit asennetaan yhdeksään uuteen LNG-jäänmurtajaan

Lisätietoa antavat:

Lars Anderson

4-tahtimoottorien myyntijohtaja, Ship Power

Wärtsilä Oyj Abp

Puh. +65 6265 9122

lars.anderson@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power

Wärtsilä Oyj Abp

Puh. 010 709 1439

marit.holmlund-sund@wartsila.comWärtsilä lyhyesti


Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com

  

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 09:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/W%C3%A4rtsil%C3%A4n+monipolttoainemoottorit+valittu+Arc+7+mallin+j%C3%A4%C3%A4t%C3%A4+murtaviin+LNG+s%C3%A4ili%C3%B6aluksiin+HUG1868342.html

Herantis Pharma Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Herantis Pharma Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Herantis Pharma Oyj

Pörssitiedote 10.11.2014 kello 11.00

Herantis Pharma Oyj:n optio-ohjelman 2010 optioilla on merkitty 4000 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.2014. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 0,20 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousee

4 062 214 osakkeeseen.

Merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.11.2014 alkaen.

Herantis Pharma Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: HRTIS

ISIN-koodi: FI4000087861

Markkinapaikka: First North Helsinki

Toimiala: Terveydenhuolto

Osakkeiden lukumäärä: 4 062 214

Osakepääoma: 80 000,00 euroa

Herantis Pharma Oyj

Pekka Simula

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -listalla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-10 10:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/10/Herantis+Pharma+Oyj+n+optio+oikeuksilla+merkityt+osakkeet+HUG1870058.html

facebook twitter