Etusivu » Arkistot 4.11.2014

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ TELIASONERAN OSAKKEIDEN MYYNNIN

Solidium Oy

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ TELIASONERAN OSAKKEIDEN MYYNNIN

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Solidium Oy julkistaa tänään 5.11.2014 osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa 100 miljoonaa TeliaSonera AB:n osaketta eli noin 2,3 prosenttia TeliaSoneran liikkeeseen lasketuista osakkeista (“Osakemyynti”). Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 437 miljoonaa TeliaSoneran osaketta eli noin 10,1 prosenttia TeliaSoneran liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakemyynnin pääjärjestäjänä toimii UBS. Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin tästä päivästä lukien olemaan myymättä muita omistamiaan TeliaSoneran osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

Solidium odottaa tiedottavansa Osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 6.11.2014.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 040 548 3995

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (“MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (KORKEAN NETTOVARALLISUUDEN OMAAVAT YHTEISÖT, MUUT KUIN YHTIÖMUOTOISET YHDISTYKSET JNE. ) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA TRANSAKTIOSSA TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄ TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄ TAI MIKÄÄN NIIDEN TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ EI PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA SE EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄ VOI OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-05 18:29 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/05/SOLIDIUM+K%C3%84YNNIST%C3%84%C3%84+TELIASONERAN+OSAKKEIDEN+MYYNNIN+HUG1868694.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.11.2014

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Apetit Oyj – Apetit Oyj:n tuleva toimitusjohtaja Juha Vanhainen aloittaa 16.3.2015

Apetit Oyj

Pörssitiedote

Apetit Oyj:n tuleva toimitusjohtaja Juha Vanhainen aloittaa 16.3.2015

Apetit Oyj, pörssitiedote, 5.11.2014 klo 17.30

Apetit Oyj:n hallitus nimitti 19.9.2014 yhtiön toimitusjohtajaksi Juha Vanhaisen. Hän aloittaa työnsä Apetit Oyj:n toimitusjohtajana aiemmin ilmoitettua ajankohtaa aikaisemmin, 16.3.2015.

Apetit Oyj:n toimitusjohtajaksi 29.4.2014 nimitetty Apetit Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Meriläinen jatkaa hallitustoimensa ohella toimitusjohtajana Juha Vanhaisen aloittamiseen saakka.

Apetit Oyj

Hallitus


Lisätietoja antavat:

Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, p. +358 10 402 00

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

päämediat

www.apetitgroup.fi

Ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä. Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jonka tehtävänä on tarjota ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä. Tuoteryhmämme kattavat vihannes- ja ruokapakasteet, tuoreen kalan ja kalajalosteet, hedelmä- ja vihannestuoretuotteet sekä viljakaupan ja kasviöljyt. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 387 milj. euroa ja henkilöstömäärämme keskimäärin 782.

Metsäliitto Osuuskunta – Metsä Groupin uusi mobiilisovellus tuo oman metsän tiedot kännykkään

Metsäliitto Osuuskunta

Lehdistötiedote

Metsä Groupin uusi mobiilisovellus tuo oman metsän tiedot kännykkään

Metsä Group lehdistötiedote 5.11.2014

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Forest tuo markkinoille ensimmäisenä Suomessa mobiilisovelluksen metsäsuunnitelmasta. Sovelluksesta on hyötyä metsänomistajalle niin paikan päällä palstalla kuin kaukana kaupungissakin. Sovellus on ladattavissa joulukuussa.

Metsä Groupin kehittämä mobiilisovellus on tarkoitettu metsänomistajalle oman metsäomaisuuden hallintaan ja metsäasioiden hoitoon.

Sovelluksella metsänomistaja voi katsella metsätilojensa karttoja ja ilmakuvia, selata yksittäisten metsikkökuvioiden tietoja, käydä läpi kuvioille ehdotettuja toimenpiteitä ja kuitata niitä tehdyksi. Ensi vuonna sovelluksella voi lähettää tarjouspyynnön kohdekuvineen Metsä Groupille.

“Sovelluksen avulla on erittäin helppo merkitä muistiin kuvioittain, mitä töitä omissa metsissä on milloinkin tehty”, sanoo jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupista. Näin metsäsuunnitelma pysyy jatkuvasti ajan tasalla.


Sovellus toimii myös metsässä

Sovelluksen avulla metsänomistaja voi metsässään kiertää kuviolta toiselle katsomassa esimerkiksi kiireelliset metsänhoitotyöt, lisätä omia muistiinpanoja ja valokuvia tietylle kuviolle sekä tallentaa kävelemänsä reitin. Nämä onnistuvat, sillä sovellus hyödyntää puhelimen gps-paikanninta.

Sovellus toimii, vaikka verkkoyhteyttä ei olisi saatavilla. Kun verkkoa taas löytyy, sovellukseen tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti myös metsäsuunnitelmaan Metsäverkko-internetpalvelussa, www.metsaverkko.fi.


Metsäasioiden hoito siirtymässä internetiin

”Asiakastutkimustemme mukaan metsänomistajat haluavat asioida entistä enemmän verkossa”, Jumppanen sanoo.

Metsä Group on viime vuosina panostanut voimakkaasti metsänomistajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. ”Haluamme tarjota parhaat välineet metsävarallisuuden kartuttamiseen ja tehdä metsänomistamiseen liittyvän asioinnin mahdollisimman vaivattomaksi.”

Metsä Groupin kehittämä mobiilisovellus metsäsuunnitelmasta on ladattavissa sovelluskaupoissa joulukuussa.

Mobiilisovellus on tarkoitettu Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille ja käyttöönoton edellytyksenä on älypuhelimen ja verkkopankkitunnuksien lisäksi, että metsänomistajan metsäsuunnitelma tai metsävaratiedot on ladattu Metsäverkko-internetpalveluun.


Katso esittelyvideo

Kuva Metsä Groupin kuvapankissa


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group, puh. 050 3844 808


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsaforest.fi

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 123 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä.

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj – SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10

Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Yritysosto ja ostotarjous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10

Maakunnan Asunnot Oy:n julkinen ostotarjous SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeista alkaa 6.11.2014

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10

MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 6.11.2014

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj (“SSK”) tiedotti 14.10.2014 Maakunnan Asunnot Oy:n (“Tarjouksentekijä”) tiedottaneen julkistavansa julkisen ostotarjouksen kaikista SSK:n osakkeista hintaan 5,00 euroa osakkeelta (“Ostotarjous”).

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Ostotarjouksen hyväksymisaika (“Tarjousaika”) alkaa 6.11.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 27.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”). Tarjousasiakirja on saatavilla 6.11.2014 alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä osoitteessa Silvolankankaantie 11 B, 01610 Vantaa ja Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä internetissä 6.11.2014 alkaen osoitteessa www.maakunnanasunnot.fi/ostotarjous.htm. Lisäksi SSK asettaa Tarjousasiakirjan saataville internetissä osoitteessa www.sskoyj.fi.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote, joka sisältää myös Ostotarjouksen ehdot, on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Esa Haavisto, hallituksen puheenjohtaja +358 500 591 877

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

http://www.sskoyj.fi/

LIITE 1: Maakunnan Asunnot Oy:n tiedote 5.11.2014

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA-NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Maakunnan Asunnot Oy, tiedote 5.11.2014

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI-KISTA SSK:N OSAKKEISTA

Aiemmin 14.10.2014 julkistetun tiedotteen mukaisesti Maakunnan Asunnot Oy (“Tarjouksentekijä”) tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n (“SSK”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä) tai SSK:n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n (yhdessä Tarjouksentekijän kanssa ”Konsortio”) täysin omistama yhtiö.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”). Tarjousasiakirja on saatavilla 6.11.2014 alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä osoitteessa Silvolankankaantie 11 B, 01610 Vantaa ja Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä internetissä 6.11.2014 alkaen osoitteessa www.maakunnanasunnot.fi/ostotarjous.htm ja SSK:n internetsivuilla osoitteessa www.sskoyj.fi.

Tarjousaika alkaa 6.11.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 27.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) (“Tar-jousaika”). Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa aika ajoin ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjottava vastike on 5,00 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (“Tarjoushinta”).

Tarjouksentekijä on antanut Ostotarjouksen yhteydessä erillisen sitoumuksen ostaa loput SSK:n osakkeista 5,56 euron hintaan osakkeelta SSK:n niille osakkeenomistajille, jotka omistavat osakkeet Tarjousasiakirjassa kuvatun ostositoumuksen edellyttämällä tavalla kaikkina seuraavina kolmena (3) ajankohtana: a) 14.10.2014, b) Ostotarjouksen ehtojen mukaisen selvityspäivän jälkeisenä pankkipäivänä eli arviolta 10.12.2014 ja c) 1.12.2017 (”Ostositoumus”).

SSK:n hallitus on julkistanut lopullisen arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta 5.11.2014. Lausunnossaan hallitus pitää Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Initia Corporate Financelta, fairness opinion -lausunnon. SSK:n hallituksen lausunto on sisällytetty Tarjousasiakirjaan.

Osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus SSK:n osakkeista on noin 69,9 prosenttia, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama SSK:n liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia osakkeista.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen Tarjousasiakirjassa kuvattujen toteuttamisedellytyksien täyttymiselle. Tarjouksentekijä voi sovellettavan lain sallimissa rajoissa luopua vaatimasta toteuttamisedellytysten täyttymistä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tämän tiedotteen päivämääränä Konsortioon kuuluvan Core Capital Oy:n omistuksessa on 27.504 SSK:n osaketta, joka vastaa noin 1,81 prosenttia kaikista SSK:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Muut Konsortioon kuuluvat yhtiöt eivät omista yhtään SSK:n osaketta.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen (Liite 1).

Lisätietoja

Petri Roininen, Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen jäsen ja Core Capital Oy:n toimitusjohtaja, 040-7619669, petri.roininen@corecapital.fi

Maakunnan Asunnot Oy lyhyesti:

Maakunnan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita asuinkiinteistöjä, asuntoja ja asunnoiksi muutettavia toimitiloja sekä vuokrata ja myydä asuntoja erityisesti kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiö voi omistaa arvopapereita sekä osakkeita ja osuuksia yrityksissä ja käydä niillä kauppaa. Tarjouksentekijä on kiinteistö- ja asuntosijoittaja, jolla on noin tuhannen asunnon sijoitussalkku, painopisteenä yliopistokaupungit. Asuntosijoitusten lisäksi Maakunnan Asunnot Oy omistaa enemmistön Investors House Oy:stä ja VM Rakentaja Oy:stä.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE OSTOTARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN OSTOTARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMI-NEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTA-MISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPA-NISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HY-VÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUST-RALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Liite 1: OSTOTARJOUKSEN EHDOT

Ostotarjouksen kohde

Maakunnan Asunnot Oy (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n (”Yhtiö”) liikkeeseen laskemat osakkeet (”Osakkeet”), jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä) tai Yhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjous tehdään Tarjouksentekijän, sen omistajien (yhdessä ”Konsortio”), Yhtiön ja sen osakkeista noin 69,9 prosenttia omistavien pääomistajien (”SSK:n Pääomistajat”) 14.10.2014 allekirjoittaman perussopimuksen (”Perussopimus”) mukaisesti.

Tarjoushinta

Tarjoushinta on 5,00 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjoushinta”).

Tarjousaika

Tarjousaika alkaa 6.11.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 27.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Tar-jousaika”), ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa myöhemmin määriteltävän ajan. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”AML”) mukaan Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen jat-kettu Tarjousaika) on kymmenen (10) viikkoa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatka-misesta viimeistään ennen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta jo jatketun Tarjousajan jatkamisesta viimeistään ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen seuraavien ehtojen (kukin erikseen ”Toteuttamisedellytys” ja yhdessä ”Toteuttamisedellytykset”) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen:

1) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat viittäkymmentäyhtä (51) prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja äänistä;

2) mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien, hyväksyntöjen ja suostumusten sisältämät ehdot ovat Yhtiön ja Tarjouksentekijän hyväksyttävissä. Tarjouksentekijällä ja/tai Yhtiöllä ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan tiedossa viranomaislupia, hyväksyntöjä ja suostumuksia, jotka olisivat edellytyksenä Ostotarjouksen toteuttamiselle. Tarjouksentekijä tulee kuitenkin pidentämään tarjousaikaa, mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämiä viranomaislupia tulisi hakea eikä niitä ole saatu ennen tarjousajan umpeutumista;

3) Ostotarjouksen aloittamisen jälkeen ei ilmene Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai toiminnan tuloksessa taikka rahoitusmarkkinoilla tai viranomaissääntelyssä;

4) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi tai viivästyttäisi Ostotarjouksen toteuttamista tai vaikuttaisi olennaisesti Ostotarjouksen hyväksyntään tai joka estäisi Tarjouksentekijän Osakkeiden omistuksen;

5) Tarjouksentekijälle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että Tarjouksentekijä on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja;

6) Yhtiön hallituksen suositus on edelleen voimassa muuttumattomana, pois lukien muuttaminen tilanteissa, joissa hallituksen huolellisuusvelvollisuus tätä edellyttää; ja

7) Perussopimus on edelleen voimassa.

”Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa Yhtiön tai sen materiaalisen osan divestointia tai uudelleenjärjestelyä, Yhtiön tai jonkin sen tytäryhtiön ajautumista maksukyvyttömyyteen tai joutumista yrityssaneerauksen tai konkurssimenettelyn tai muun vastaavan menettelyn alaiseksi, tai Yhtiön tai sen tytäryhtiön aloittamia toimenpiteitä tai Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan vireille pantua oikeudenkäyntiä tällaisiin menettelyihin liittyen, tai olennaista haitallista muutosta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muodostaman kokonaisuuden liiketoiminnassa, omaisuudessa, taloudellisessa tilanteessa tai liiketoiminnan tuloksessa tai näihin liittyvää olennaista haittavaikutusta, pois lukien muutokset johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai rahoitusmarkkinoista.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin yllä mainituista ehdoista ei täyttyisi.

Tarjouksentekijä voi lain sallimissa rajoissa luopua vetoamasta sellaiseen Toteuttamisedellytykseen, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat Tarjousajan taikka jatketun Tarjousajan päättyessä tai keskeytyessä joko täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vetoamasta täyttymättömiin edellytyksiin, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkien Osakkeet maksamalla Tarjoushinnan Yhtiön osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä.

Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Tarjoushinnan välisellä erotuksella, huomioiden mahdollinen osinko tai muu varojen jakaminen, korotettu Tarjoushinta Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä seu-raavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML:n 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakkeen Tarjoushintaa korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Muilla Yhtiön osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osak-keensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. Hyväksynnän antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Nordea Pankin konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.

Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekister��ity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena tilinhoitajalle.

Yhtiön osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouk-sen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä Nordea Pankin konttoriin hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet.

Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan, ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Nordea Pankin konttori on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat Nordea Pankin tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat Nordea Pankin tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Peruutusoikeus

Osakkeiden osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan AML:n 11 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisesti peruuttaa milloin tahansa Tarjousajan kuluessa tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, tämän jatketun Tarjousajan kuluessa, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteutumisedellytysten täyttyneen tai että Tarjouksentekijä on luopunut niistä, julistaen siten Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden myynnin toteuttamista kohdan ” – Osakkeiden maksuehdot ja selvitys” mukaisesti.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä arvopapereista, haltijan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus.

Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen sellaisten Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, noudattaen edellä kohdassa ” – Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua hyväksymismenettelyä.

Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.

Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen

Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous.

Osakkeiden maksuehdot ja selvitys

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden myynti tapahtuu Helsingin Pörssissä edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin Helsingin Pörssissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin Osakkeiden myynti toteutetaan Helsingin Pörssin ulkopuolella. Kaupat selvitetään arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä (”Selvityspäivä”). Osakkeen Tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeen Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen Tarjoushinnan maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Osakkeen Tarjoushinnan maksamista vastaan.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.

Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista sekä palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan hyväksynnän peruuttamiseen kohdan ” – Peruutusoikeus” mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Osakkeen Tarjoushinnan maksamisesta.

Muut asiat

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML:n 11 luvun 15 §:n 2 mo-mentin mukaisesti.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan lukien Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen) AML:n 11 luvun 17 §:n mukaisesti, jos kolmas osapuoli julkistaa Osakkeita koskevan kilpailevan julkisen ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana.

Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien lähettäminen esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksitse tai puhelimitse), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä edellä mainituin tavoin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näistä valtioista. Kopioita tästä Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä asiakirjoista ei postiteta tai muuten levitetä tai lähetetä, eikä niitä saa postittaa tai muuten levittää tai lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, tai Yhdysvaltoihin tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, eteläafrikkalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, kanadalaisen tai yhdysvaltalaisen omistajan lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita omistajan lukuun) saa levittää tai lähettää niitä Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin taikka näistä valtioista uhalla, että Ostotarjouksen hyväksyntä on mitätön.

Turvatiimi – Turvatiimin liikevaihto ja kannattavuus heikkeni, uusmyynnin kehitys positiivista

Turvatiimi

Johdon osavuotinen selvitys

Turvatiimin liikevaihto ja kannattavuus heikkeni, uusmyynnin kehitys positiivista

Turvatiimi Oyj Johdon osavuotinen selvitys 5.11.2014 klo 13.55

TURVATIIMI OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 5.11.2014

KONSERNIN AVAINLUVUT

1000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto 9 390,2 9 508,5 27 503,6 28 698,8 37 842,0
Käyttökate -16,7 358,2 -643,8 772,1 129,7
Liiketulos -278,7 90,5 -1 425,1 -55,9 -971,6
Katsauskauden tulos -324,7 33,6 -1 572,9 -174,0 -1 106,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 107,3 358,2 -346,8 832,1 510,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -154,3 90,5 -1 128,1 4,1 -590,7
Osakekohtainen tulos -0,01 0,00 -0,03 0,00 -0,02
Omavaraisuusaste, % 25,5 % 37,4 % 33,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 100,5 % 61,5 % 60,7 %
Henkilömäärä (henkilötyövuosiksi muutettu) 676 760 729

Turvatiimi-konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on kuluvan vuoden aikana ollut heikkoa. Tähän on vaikuttanut heikko yleinen taloustilanne, asiakkaitten supistunut toiminta ja aggressiivinen hintakilpailu. Turvatiimi on reagoinut alentuneeseen volyymiin sopeuttamalla kulurakennettaan säästötoimilla, mutta säästötoimet eivät ole tapahtuneet tarpeeksi nopeasti aiheuttaen tappioita yhtiölle varsinkin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Turvatiimin rahoitusasema on heikentynyt. Yhtiön rahoitussopimus erääntyy 30.6.2015 ja siihen liittyy yhtiölle haasteellisia kovenanttiehtoja. Turvatiimi käy rahoituskeskusteluita, pyrkimyksenä neuvotella yhtiölle uusi pitkäaikainen rahoitussopimus. Osana näitä neuvotteluita Turvatiimi harkitsee tytäryhtiönsä Responda 113 Oy:n osakkeiden myymistä. Toteutuessaan kaupasta tuloutuu myyntivoittoja, mahdollistaen vieraan pääoman lyhennyksen myynnistä saatavilla varoilla. Turvatiimin pääomistaja Atine Group Oy on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa ostaa nämä osakkeet.

Vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana myynnin kehityksessä on havaittu kääntymistä parempaan. Turvatiimi on onnistunut voittamaan suuria kilpailutuksia ja myös pienasiakasmyynnissä on havaittavissa myönteinen kasvuvire. Onnistumisia ovat olleet esimerkiksi Finlandia-talon sopimus, VR-Yhtymän kanssa solmittu jatkosopimus, Finavian kanssa tehty uusi sopimus turvatarkastuspalveluiden tuottamisesta sekä Hanselin kanssa solmitut puitesopimukset. Lisäksi Turvatiimi voitti Liikenneviraston pääkaupunkiseudun lähiliikennealueita koskevan julkisen kilpailutuksen, joka riitauttamisen vuoksi käsitellään vielä Markkinaoikeudessa. Uudet toimeksiannot alkavat pääsääntöisesti alkuvuoden 2015 aikana.

Toteutetut säästötoimet tulevat parantamaan vartiointipalveluiden kannattavuutta ensi vuonna. Kokonaisuudessaan järjestelyillä ja toimenpiteillä haetaan noin 1,2 miljoonan euron vuositason kustannussäästöä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Yhtiö pitää 22.9.2014 tiedotetun näkymän ennallaan. Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon jäävän jonkin verran alle edellisen vuoden liikevaihdon. (Liikevaihto vuonna 2013 oli 37,8 miljoonaa euroa.) Yhtiö arvioi liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna. (Liiketulos vuonna 2013 ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 miljoonaa euroa.)

KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Turvatiimi arvioi, että toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellistä osavuotiskatsauksessa selostetusta. Talouden näkymät ovat edelleen epävarmat ja perinteisessä vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kysynnässä ei ole havaittavissa kasvua vaan pikemmin laskua. Toisaalta, Turvatiimi arvioi että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat toimialalle jatkossakin merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja Suomen Palvelutiimi Oy:n perinteistä vartiointi ja turvallisuuspalvelualaa laajemmassa kohdemarkkinassa, erityisesti hoiva- ja avustuskäyntien tuottamisessa, odotetaan nopean kasvun edelleen jatkuvan.

Tekniikan merkitys turva-alalla kasvaa jatkuvastija siksi on odotettavissa, että turvatekniikan kokonaismarkkina kasvaa, joskin vielä maltillisesti. 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuottava Responda 113 Oy:n osalta markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle, erityisesti hoiva-alalle sekä globaalin kiinteistö-, kone ja laitevalvonnan ja teollisen internetin alueelle.

Turvatiimi arvioi kireän markkina- ja kilpailutilanteen jatkuvan edelleen ja että toimialalle on odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Muissa Pohjoismaissa konsolidaatio on jo tapahtunut tai tapahtumassa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. – 30.9.2014

Turvatiimi-konsernin liikevaihto kaudella 1.1. – 30.9.2014 oli 27 503,6 tuhatta euroa (28 698,8). Liikevaihto laski 4,2 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto laski selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palvelutiimi–tuotemerkin alla tuotettujen hoivapalveluiden, vähittäiskaupan palveluiden ja monipalvelukokonaisuuksien laskutus sen sijaan kasvoi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Turvatiimi-konsernin käyttökate kaudella 1.1. – 30.9.2014 oli -643,8 tuhatta euroa (772,1) ja liiketulos oli -1 425,1 tuhatta euroa (-55,9). Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. – 30.9.2014 tulos oli -1 572,9 tuhatta euroa (-174,0).

Kauden 1.1. – 30.9.2014 käyttökatetta, liiketulosta ja kokonaistulosta heikensivät 297 tuhannen euron kertaluonteiset kulut, jotka koostuivat pääosin Responda 113 Oy:n kehitysprojektiin kohdistuneista palkkakuluista ja Infratek Security Finland Oy:n turvatekniikan liiketoimintakaupan integraatiokuluista sekä henkilöjärjestelyistä aiheutuneista palkkakuluista. Vertailukauden käyttökatetta, liiketulosta ja kokonaistulosta heikensi henkilöjärjestelyistä kirjattu 60 tuhannen euron kertaluonteinen kulu.

Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. – 30.9.2014 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -346,8 tuhatta euroa (832,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1 128,1 tuhatta euroa (4,1). Turvatiimi-konsernin kauden 1.1. – 30.9.2014 tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1 275,9 tuhatta euroa (-114,0).

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.7. – 30.9.2014

Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 9 390,2 tuhatta euroa (9 508,5). Liikevaihto laski 1,2 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka yhtiö onnistui solmimaan merkittäviä toimeksiantosopimuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Palvelutiimi–tuotemerkin alla tuotettujen hoivapalveluiden, vähittäiskaupan palveluiden ja monipalvelukokonaisuuksissa sekä turvatekniikassa liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Turvatiimi-konsernin käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä oli -16,7 tuhatta euroa (358,2) ja liiketulos oli -278,7 tuhatta euroa (90,5). Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -324,7 tuhatta euroa (33,6).

Vuosineljänneksen käyttökatetta, liiketulosta ja kokonaistulosta heikensivät 124 tuhannen euron kertaluonteiset kulut, jotka koostuivat pääosin Responda 113 Oy:n kehitysprojektiin kohdistuneista palkkakuluista. Vertailukauden tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 107,3 tuhatta euroa (358,2) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -154,3 tuhatta euroa (90,5). Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -200,3 (33,6).

Henkilöstövaltaisella toimialalla yhtiön tuloskehitykseen liittyy kausiluonteisuutta. Toiselle ja erityisesti neljännelle vuosineljännekselle sijoittuvat juhlapyhät nostavat yhtiön henkilöstökustannuksia aiheuttaen kausiluonteista vaihtelua vuosineljänneksiin.

RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Turvatiimi-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella 1.1. – 30.9.2014 oli

-716,8 tuhatta euroa (-360,0). Kauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan tappiollisuus ja lisäksi kausiluonteisena tekijänä kesälomakauden lomapalkat ja – rahat. Kauden 1.1. – 30.9.2014 rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä 127,5 tuhatta euroa (-47,3).

Yhtiön rahoituslainoihin sidottu kovenanttiehto ei toteutunut kolmannella vuosineljänneksellä, mutta yhtiö sopi päärahoittajapankin kanssa eräännyttämisoikeudesta luopumisesta kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö arvioi, että kovenanttiehdon toteutumiseen liittyy epävarmuutta myös kuluvan tilikauden lopun kovenanttiehdon tarkistustilanteessa. Yhtiön on aloittanut neuvottelut rahoitussopimuksen uudistamisesta.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rahoitusasemansa vahvistamiseksi ja investointien mahdollistamiseksi yhtiö sopi päärahoittajapankkinsa kanssa luottolimiitin nostamisesta 2,7 miljoonasta 3,7 miljoonaan euroon ja rahoitukseen liittyvien kovenanttiehtojen uudistamisesta. Uudet kovenanttiehdot sisältävät raja-arvoja yhtiön velanhoitokyvylle, käyttökatteelle ja yhtiön omistussuhteille. Lisäksi yhtiö sopi 26.6.2014 rahoitusaseman edelleen vahvistamiseksi 0,5 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %.

Konsernin likvidit varat 30.9.2014 olivat 308,8 tuhatta euroa (198,6). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 3 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli 30.9.2014 yhtiön käytössä 2 263,2 tuhatta euroa.

Turvatiimillä oli 30.9.2014 pitkäaikaisia korollisia velkoja 305,0 tuhatta euroa (4 448,0) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 5 557,3 tuhatta euroa (698,7).

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2014 oli 5 527,4 tuhatta euroa (8 039,7 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 25,5 % (37,4 %) ja nettovelkaantumisaste 100,5 % (61,5 %).

YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä.

Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä jättäminen voi aiheuttaa sanktiota tai lainojen eräännyttämisen. Yhtiö arvioi, että tilikauden lopun kovenanttiehtojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Yhtiön nykyinen rahoitussopimus loppuu 30.6.2015 ja yhtiö on aloittanut neuvottelut sopimuksen uusimisesta tavoitteenaan saada aikaan uusittu rahoitussopimus loppuvuoden aikana. Epäonnistuminen neuvotteluissa voi nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa yhtiön elinkelpoisuuden.

Tappiollisesta toiminnasta johtuen yhtiön rahoitusasema on heikentynyt ja yhtiö on tarvinnut lisärahoitusta. Rahoitusaseman vakiinnuttaminen edellyttää kannattavaa liiketoimintaa ja tehtyjen kustannussäästötoimenpiteiden toteutumista.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 5,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli 3,4 miljoonaa euroa osakepääoman ollessa 6,7 miljoonaa euroa. Jos emoyhtiön oma pääoma laskee alle puoleen emoyhtiön osakepääomasta, on yhtiön käynnistettävä osakeyhtiölain 20:23 §:n mukaiset toimenpiteet. . Turvatiimi Oyj ja Atine Group Oy sopivat syyskuussa, että edellä mainitusta 0,5 miljoonan euron lainasta muutetaan yhteensä 0,2 miljoonaa euroa pääomalainaksi Turvatiimi Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %.

Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu liikearvoa 15,5 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Heikentyneen kannattavuusnäkymän johdosta (pörssitiedote 22.9.2014) yhtiö suoritti 30.9.2014 liikearvon arvonalennustestauksen. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 2,7 miljoonalla eurolla. 30.6.2014 suoritetussa liikearvotestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 9,2 miljoonalla eurolla. Verrattuna liikearvon testaustilanteeseen 30.6.2014, diskonttaustekijä (WACC) nousi 2,35 prosenttiyksikköä. WACC:n nousu 6,24 %:sta 8,59 %:iin johtui osakkeen tuoton herkkyyttä suhteessa yleisindeksin tuottoon kuvaavan beta – kertoimen noususta.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä toimitusjohtaja määräysvaltayhtiöineen, Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö Atine Group Oy ja Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiöt.

Turvatiimi-konserniin kuuluvat emoyhtiö Turvatiimi Oyj ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Suomen Palvelutiimi Oy ja Turvatiim Oü sekä 90 %:sti omistama Responda 113 Oy. Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Responda 113 Oy:n kotipaikka on Helsinki. Turvatiim Oü:n kotipaikka on Tallinna, Viro. Turvatiim Oü:llä ei ollut liiketoimintaa kaudella 1.1. – 30.9.2014.

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja –velat (1 000 euroa):

30.9.2014 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Atine Group Oy 0,0 45,0 0,0 500,0
Suomen Palvelutiimi Oy 22,5 3,1 3,1 0,0
Responda 113 Oy 30,0 666,0 121,0 235,6
Humeko Oy 0,0 0,0 0,0 0,0
30.9.2013 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Atine Group Oy 0,0 45,0 0,0 0,0
Suomen Palvelutiimi Oy 7,5 214,3 66,1 63,6
Responda 113 Oy 0,0 0,0 0,0 0,0
Humeko Oy 0,0 8,1 0,0 0,0

Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät yritysjohdon palveluita. Lisäksi Turvatiimi Oyj sopi 26.6.2014 Atine Group Oy:n kanssa 0,5 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituslainasta. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. Turvatiimi Oyj ja Atine Group Oy sopivat syys, että edellä mainitusta 0,5 miljoonan euron lainasta muutetaan yhteensä 0,2 miljoonaa euroa pääomalainaksi Turvatiimi Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %. Vuonna 2013 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n väliset liiketapahtumat sisälsivät yritysjohdon palveluita.

Responda 113 Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallintopalveluita. Lisäksi Turvatiimi Oyj on myöntänyt Responda 113 Oy:lle yhteensä 0,11 miljoonaa euroa pääomalainaa Responda 113 Oy:n pääomarakenteen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %.

Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 ja 2013 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta-, taloushallinto- ja rahoituspalveluita.

Humeko Oy:n (yhteisö, jossa hallituksen jäsenellä määräysvalta) ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2013 väliset liiketapahtumat sisältävät konsultointipalveluita.

TURVATIIMI OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi

Scanfil Oyj – SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖN SCANFIL EMS OY:N SIEVIN TEHTAAN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Scanfil Oyj

Pörssitiedote

SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖN SCANFIL EMS OY:N SIEVIN TEHTAAN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2014 KLO 13.40

SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖN SCANFIL EMS OY:N SIEVIN TEHTAAN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n Sievin tehtaan 22.10.2014 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Scanfil EMS Oy on päättänyt, että joulukuussa 2014 toteutettavien työaika- ja vuosilomajärjestelyjen lisäksi lomautetaan tammi-huhtikuun 2015 aikana korkeintaan 45 henkilöä kerrallaan kukin enintään 90 päiväksi.


SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.scanfil.com

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

SRV Yhtiöt Oyj – SRV:n osavuosikatsauksen 5.11. media- ja analyytikkotilaisuuden webcast katsottavissa

SRV Yhtiöt Oyj

Lehdistötiedote

SRV:n osavuosikatsauksen 5.11. media- ja analyytikkotilaisuuden webcast katsottavissa

Espoo, Suomi, 2014-11-05 12:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.11.2014, klo 13.40

SRV:n osavuosikatsauksen 5.11. media- ja analyytikkotilaisuuden webcast-tallenne on katsottavissa yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/sijoittajat.

SRV Yhtiöt Oyj

Viestintä

www.srv.fi

Turvatiimi – Turvatiimi Oyj:n hallitus kartoittaa mahdollisuuksia myydä omistuksensa Responda 113 Oy:sta osana rahoitusneuvotteluja

Turvatiimi

Pörssitiedote

Turvatiimi Oyj:n hallitus kartoittaa mahdollisuuksia myydä omistuksensa Responda 113 Oy:sta osana rahoitusneuvotteluja

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 13.25

Turvatiimi Oyj:n hallitus kartoittaa mahdollisuuksia myydä omistuksensa Responda 113 Oy:sta osana rahoitusneuvotteluja.

24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuottava Responda 113 Oy:n osalta markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle, erityisesti hoiva-alalle sekä globaalin kiinteistö-, kone- ja laitevalvonnan ja teollisen internetin alueelle. Markkinapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää isompia resursseja ja pääomia mitä Turvatiimi Oyj:llä on mahdollista tarjota.

Lisäksi, Turvatiimin vieraan pääoman ehtoinen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joiden täyttymisestä vuoden vaihteessa ei ole täyttä varmuutta. Tämän takia ja rahoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi yhtiö käy rahoittajien kanssa neuvotteluita. Mahdollinen Responda 113 Oy:n omistuksen myynti parantaisi Turvatiimin rahoitusasemaa ja mahdollistaisi korollisen vieraan pääoman pienentämisen ja edesauttaisi uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen saavuttamisessa. Järjestelyn jälkeen Turvatiimi keskittyy vartiointi- ja turvallisuuspalveluihin sekä turvatekniikkaan.

Turvatiimi – konsernin pääomistaja, Atine Group Oy, on ilmaissut alustavaa kiinnostusta Responda 113 Oy:n omistuksen ostamiseen Turvatiimi Oyj:stä. Turvatiimi Oyj on antanut asiasta toimeksiannon ulkopuoliselle neuvonantajalle. Turvatiimiä asian valmistelussa edustaa hallituksen työryhmä, johon kuuluvat Martin Forss ja Mikael Lönnroth. Kartoitusten ja selvitystyön odotetaan valmistuvan lähiviikkojen aikana. Sen perusteella hallitus päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättämään järjestelyistä.

TURVATIIMI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede, puh 09 6122 340

mailto: ben.wrede@atine.fi

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tarjoaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita ja turvateknologiaa Turvatiimin brändillä, vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia Palvelutiimin brändillä sekä 24/7 valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johto-keskuspalveluja kustannustehokkaasti Responda 113:n kautta globaalisti. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2013 Turvatiimin liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 000 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fiwww.palvelutiimi.fiwww.113.fi

Talven tuloon valmistautuva Cornwall luottaa Vaisalan uuteen tiesääratkaisuun

Vaisala Group

Talven tuloon valmistautuva Cornwall luottaa Vaisalan uuteen tiesääratkaisuun

Vaisala                                 Lehdistötiedote                         5.11. 2014

Cornwallin kunta on ensimmäisenä ottanut käyttöön Vaisalan uusinta teknologiaa edustavan  tiesääjärjestelmän. Alueen tieverkostoon asennettuun järjestelmään kuuluu 12 uuden sukupolven RWS200-tiesääaseman lisäksi päätöksentekoa tukevat informaatiopalvelut. Uuden järjestelmän käyttöönotto ajoittuu sopivasti juuri ennen talvisten ajokelien alkamista, varmistaen teiden tehokkaan käytön ja teillä liikkujien turvallisuuden.

Cornwall suunnannäyttäjänä

Englannissa sijaitseva Cornwallin kunta päätti investoida uusimpaan säähavaintoteknologiaan, koska se halusi parantaa tieverkostonsa talvikunnossapitoa. Vaisalan sääasemat tuottavat erittäin tarkkaa säätietoa, mikä auttaa tieviranomaisia suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla talven haastavista olosuhteista. Sääasemat raportoivat eri tieosuuksien vallitsevista olosuhteista säännöllisesti läpi vuorokauden. Jatkuva olosuhteiden valvonta varmistaa tieverkoston turvallisuuden ja mahdollisimman sujuvan liikenteen vuoden jokaisena päivänä.

Tehokkuutta, turvallisuutta ja säästöjä

Cornwallin tieverkoston toiminnasta vastaava virkamies Lydia Hewitt kommentoi hankintaa seuraavasti: “Tämä on hyvin merkittävä projekti meille tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Olemme iloisia, että olemme voineet toteuttaa sen yhdessä Vaisalan kanssa. Uudet tiesääasemat tuottavat käyttöömme sitä olosuhdetietoa, jonka avulla pystymme paremmin tekemään päätöksiä esimerkiksi teiden suolaamisesta. Tekemämme investointi säästää sekä laitteiden ylläpito- että teiden suolauskustannuksia.”

“Olemme iloisia, että meille tarjoutui mahdollisuus kehittää yhdessä Cornwallin kanssa  ensiluokkainen teiden kunnossapitokokonaisuus.  Vaisalan iRWIS-ratkaisu takaa, että kunnalla on nyt käytössään saumattomasti integroitu ja alan kattavin tiesääratkaisu,” toteaa johtaja Antero Järvinen Vaisalan tiesääliiketoiminnasta.

Uuden sukupolven tiesääasema

Vaisala toi markkinoille uuden, entistä luotettavampaa mittaustietoa tuottavan RWS200-tiesääaseman aiemmin tänä vuonna. Yhdessä RoadDSS(TM) -päätöksenteko-ohjelmiston kanssa se muodostaa käänteentekevän iRWIS-tiesääkokonaisuuden.

RWS200-sääasema, Vaisalan tiesääratkaisujen sydän, on suunniteltu tulevaisuutta ja älykkäitä liikenneratkaisuja silmällä pitäen. Aseman prosessori hyödyntää useita edistyksellisiä algorytmejä, jotka keräävät tieanturin raakadatan ja tekevät tienpinnan olosuhteista parempia laskelmia hyödyntäen muuta ilmakehän tietoa. Kaikki sääaseman anturit ovat erittäin tarkkoja ja toimintavarmoja säässä kuin säässä. Niiden keräämä tieto tehostaa toimintaa, tukee teiden kunnossapidosta vastaavien henkilöiden päätöksentekoa ja säästää kustannuksia.

Lisätietoja:

Kimmo Kynnös, tiesääliiketoiminnan kehityspäällikkö

Sähköposti: kimmo.kynnos@vaisala.com

Puhelin: +358989492724

Kristian Orispää, viestintäpäällikkö

Sähköposti: kristian.orispaa@vaisala.com

Puhelin: +358404504942

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1500 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi

Cornwallin kunta

Cornwall sijaitsee aivan Englannin lounaiskärjessä ja alueen rantaviiva on pisin koko maassa. Kunnan vaihteleva tieverkosto kattaa yhteensä 7250 kilometriä. Tiestön talvikunnossapito on perusedellytys alueen liikenteen sujumiselle. Cornwall käyttää esimerkiksi lähes 1,3 miljoonaa euroa vuosittain teiden suolaukseen. Kunta suolaa päätiet aina, kun on olemassa jäätymisen vaara, hoitaa lumenaurauksen sekä korjaa tulvien ja kaatuneiden puiden aiheuttamat vahingot.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-05 11:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/05/Talven+tuloon+valmistautuva+Cornwall+luottaa+Vaisalan+uuteen+ties%C3%A4%C3%A4ratkaisuun+HUG1868726.html

facebook twitter