Etusivu » Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Vacon Plc

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2014 kello 17.00

Vacon Oyj (Y-tunnus 1519966-5) (“Vacon”) on 31.10.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi:

Vacon Oyj

2. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:

Danfoss A/S (20165715)

3. Määräysvallassa olevien yritysten ketju

Oy Danfoss Ab on tanskalaisen Danfoss International A/S:n 100% suoraan omistama yhtiö. Danfoss International A/S on tanskalaisen Danfoss A/S:n 100% suoraan omistama yhtiö.

4. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

31.10.2014

5. Ilmoituksen peruste:

Danfoss A/S:n välillinen ja Oy Danfoss Ab:n suora omistusosuus Vaconista on ylittänyt 10 % Vaconin kaikista osakkeista ja äänistä, ollen 3 229 688 osaketta, mikä vastaa 10,56 % Vaconin kaikista osakkeista ja äänistä.

Oy Danfoss Ab on 29.9.2014 aloittanut Vaconin hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Vaconin liikkeeseenlaskemista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 29.9.2014 ja sen oli alun perin määrä päättyä 28.10.2014 (“Tarjousaika”). Tarjouksentekijä päätti 27.10.2014 jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti päättymään 21.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) varatakseen riittävästi aikaa viranomaismenettelyjen loppuun saattamiseen.

Osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus on 19 024 309 Vaconin osaketta, mikä vastaa 62,19 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista, ovat hyväksyneet Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti 28.10.2014 mennessä. Ostotarjouksen hyväksynnät ovat voimassa siihen asti, kunnes ostotarjouksen hyväksymisaika umpeutuu ja niistä ei ole vetäydytty, ja niissä tarkoitettu omistusosuus siirtyy Danfossille ostotarjouksen loppuunsaattamisen yhteydessä.

Yhteensä Danfoss A/S:n välillinen omistusosuus ja Oy Danfoss Ab:n suora omistusosuus voi yllä esitetyn johdosta nousta enintään 22 253 997 osakkeeseen, mikä vastaa 72,75 % Vaconin kaikista osakkeista ja äänistä.

Vacon Oyj:llä on yhteensä 30 590 000 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-10-31 16:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/10/31/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+n+mukainen+ilmoitus+HUG1867637.html

facebook twitter